ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     PaliThai   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

                     ๘ กณเวรชาตกํ
   [๕๗๐]    ยนฺตํ วสนฺตสมเย      กณเวเรสุ ภาณุสุ
            สามํ พาหาย ปีเฬสิ     สา ตํ อาโรคฺยมพฺรวิ ฯ
   [๕๗๑]    อมฺโภ น กิร สทฺเธยฺยํ    ยํ วาโต ปพฺพตํ วเห
            ปพฺพตญฺเจ วเห วาโต    สพฺพมฺปิ ปฐวึ วเห
            ยตฺถ สามา กาลกตา    สามํ อาโรคฺยมพฺรวิ ฯ
   [๕๗๒]    น เจว สา กาลกตา     น จ สา อญฺมิจฺฉติ
            เอกภตฺตา ๑- กิร สามา  ตเมว อภิกงฺขติ ฯ
   [๕๗๓]    อสนฺถุตํ มํ จิรสนฺถุเตน
            นิมินิ สามา อธุวํ ธุเวน
            มยาปิ สามา นิมิเนยฺย อญฺ
            อิโต อหํ ทูรตรํ คมิสฺสนฺติ ฯ
                    กณเวรชาตกํ อฏฺฐมํ ฯ
                        ---------



             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๔๐. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=2815&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=27&A=2815              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=570&items=4              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=318              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=570              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com