ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

              ๘ กณเวรชาตกํ
   [๕๗๐] ยนฺตํ วสนฺตสมเย      กณเวเรสุ ภาณุสุ
        สามํ พาหาย ปีเฬสิ     สา ตํ อาโรคฺยมพฺรวิ ฯ
   [๕๗๑] อมฺโภ น กิร สทฺเธยฺยํ    ยํ วาโต ปพฺพตํ วเห
        ปพฺพตญฺเจ วเห วาโต    สพฺพมฺปิ ปวึ วเห
        ยตฺถ สามา กาลกตา    สามํ อาโรคฺยมพฺรวิ ฯ
   [๕๗๒] น เจว สา กาลกตา     น จ สา อญฺมิจฺฉติ
        เอกภตฺตา ๑- กิร สามา  ตเมว อภิกงฺขติ ฯ
     [๕๗๓] อสนฺถุตํ มํ จิรสนฺถุเตน
          นิมินิ สามา อธุวํ ธุเวน
          มยาปิ สามา นิมิเนยฺย อญฺ
          อิโต อหํ ทูรตรํ คมิสฺสนฺติ ฯ
           กณเวรชาตกํ อฏฺมํ ฯ
               ---------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๔๐. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=2815&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=570&items=4              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=318              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=570              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com