ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

                      ๓ กุฏิทูสกวคฺโค
                      ๑ กุฏิทูสกชาตกํ
   [๕๘๒]    มนุสฺสสฺเสว เต สีสํ     หตฺถปาทา จ วานร
            อถ เกน นุ วณฺเณน     อคารนฺเต น วิชฺชติ ฯ
   [๕๘๓]    มนุสฺสสฺเสว เม สีสํ     หตฺถปาทา จ สิงฺคิล
            ยาหุ เสฏฺา มนุสฺเสสุ   สา เม ปญฺา น วิชฺชติ ฯ
   [๕๘๔]    อนวฏฺิตจิตฺตสฺส      ลหุจิตฺตสฺส ทุพฺภิโน ๑-
            นิจฺจํ อทฺธุวสีลสฺส      สุขภาโว ๒- น วิชฺชติ ฯ
   [๕๘๕]    โส กรสฺสุ อานุภาวํ     วีติวตฺตสฺสุ สีลิยํ
            สีตวาตปริตฺตาณํ      กรสฺสุ กุฏิกํ ๓- กปีติ ฯ
                     กุฏิทูสกชาตกํ ปมํ ฯ
                        ---------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๔๒. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=2860&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=582&items=4              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=321              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=582              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com