ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

                    ๒ ทุทฺทุภายชาตกํ
   [๕๘๖]    ทุทฺทุภายติ ๔- ภทฺทนฺเต ยสฺมึ เทเส วสามหํ
            อหมฺเปตํ น ชานามิ     กิเมตํ ทุทฺทุภายติ ฯ
@เชิงอรรถ: ยุ. ทูภิโน ฯ สี. สุวิภาโว ฯ สี. กุลวํ ฯ ม. กุฏวํ ฯ สี. ยุ. ททฺทภายติ ฯ
   [๕๘๗]    เวลุวํ ปติตํ สุตฺวา      ทุทฺทุภนฺติ สโส ชวิ
            สสสฺส วจนํ สุตฺวา      สนฺตตฺตา มิควาหินี ฯ
   [๕๘๘]    อปฺปตฺวา ปทวิญฺาณํ  ปรโฆสานุสาริโน
            ปมาทปรมา ๑- พาลา   เต โหนฺติ ปรปตฺติยา ฯ
   [๕๘๙]    เย จ สีเลน สมฺปนฺนา   ปญฺายูปสเม รตา
            อารกา วิรตา ธีรา      น โหนฺติ ปรปตฺติยาติ ฯ
                   ทุทฺทุภายชาตกํ ๒- ทุติยํ ฯ
                        ---------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๔๒-๑๔๓. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=2872&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=586&items=4              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=322              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=586              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com