ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

                       ๘ ถุสชาตกํ
   [๖๕๐]    วิทิตํ ถุสํ อุนฺทุรานํ     วิทิตํ ปน ตณฺฑุลํ
            ถุสํ ถุสํ ๑- วิวชฺชิตฺวา    ตณฺฑุลํ ปน ขาทเร ฯ
   [๖๕๑]    ยา มนฺตนา อรญฺสฺมึ  ยา จ คาเม นิกณฺณิกา
            ยญฺเจตํ อิติ จินฺตี จ ๒-  เอตมฺปิ วิทิตํ มยา ฯ
   [๖๕๒]    ธมฺเมน กิร ชาตสฺส     ปิตา ปุตฺตสฺส มกฺกโฏ
            ทหรสฺเสว สนฺตสฺส     ทนฺเตหิ ผลมจฺฉิทา ฯ
   [๖๕๓]    ยเมตํ ปริสปฺปสิ       อชกาโณว สาสเป
            โยปายํ เหฏฺโต เสติ ๓-  เอตมฺปิ วิทิตํ มยาติ ฯ
                       ถุสชาตกํ อฏฺมํ ฯ
                        ---------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๕๔. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=3107&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=650&items=4              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=338              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=650              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com