ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

             ๘ ถุสชาตกํ
   [๖๕๐] วิทิตํ ถุสํ อุนฺทุรานํ     วิทิตํ ปน ตณฺฑุลํ
        ถุสํ ถุสํ ๑- วิวชฺชิตฺวา    ตณฺฑุลํ ปน ขาทเร ฯ
   [๖๕๑] ยา มนฺตนา อรญฺสฺมึ  ยา จ คาเม นิกณฺณิกา
        ยญฺเจตํ อิติ จินฺตี จ ๒-  เอตมฺปิ วิทิตํ มยา ฯ
   [๖๕๒] ธมฺเมน กิร ชาตสฺส     ปิตา ปุตฺตสฺส มกฺกโฏ
        ทหรสฺเสว สนฺตสฺส     ทนฺเตหิ ผลมจฺฉิทา ฯ
   [๖๕๓] ยเมตํ ปริสปฺปสิ       อชกาโณว สาสเป
        โยปายํ เหฏฺโต เสติ ๓-  เอตมฺปิ วิทิตํ มยาติ ฯ
            ถุสชาตกํ อฏฺมํ ฯ
               ---------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๕๔. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=3107&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=650&items=4              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=338              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=650              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com