ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     PaliThai   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

                       ๙ พาเวรุชาตกํ
   [๖๕๔]    อทสฺสเนน โมรสฺส     สิขิโน มญฺชุภาณิโน
            กากํ ตตฺถ อปูเชสุ      มํเสน จ ผเลน จ ฯ
   [๖๕๕]    ยทา จ สรสมฺปนฺโน    โมโร พาเวรุมาคมา
@เชิงอรรถ: สี. ถุสํ ถูลํ ฯ ม. ... จีติ จ ฯ สี. เสสิ ฯ
            อถ ลาโภ จ สกฺกาโร   วายสสฺส อหายถ ฯ
   [๖๕๖]    ยาว นุปฺปชฺชตี พุทฺโธ    ธมฺมราชา ปภงฺกโร
            ตาว อญฺเ อปูเชสุ     ปุถู สมณพฺราหฺมเณ ฯ
   [๖๕๗]    ยทา จ สรสมฺปนฺโน     พุทฺโธ ธมฺมํ อเทสยิ
            อถ ลาโภ จ สกฺกาโร    ติตฺถิยานํ อหายถาติ ฯ
                     พาเวรุชาตกํ นวมํ ฯ
                        ---------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๕๔-๑๕๕. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=3118&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=27&A=3118              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=654&items=4              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=339              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=654              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com