ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     PaliThai   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

                       ๔ อมฺพชาตกํ ๔-
   [๖๗๔]    โย นิลิยํ ๕- มณฺฑยติ   สณฺฑาเสน วิหญฺติ
            ตสฺส สา วสมเนฺวตุ     ยา เต อมฺเพ อวาหริ ฯ
   [๖๗๕]    วีสํ วา ปญฺจวีสํ ๖- วา   อูนตึสํว ชาติยา
@เชิงอรรถ: ม. สมฺมตี ฯ ม. เมตฺติ ฯ ยุ. เมตฺตี ฯ ม. สนฺธียเต ฯ
@ อมฺพโจรชาตกํ อิติปิ ฯ ม. นีลิยํ อิติปิ ฯ สี. ยุ. ปณฺณวีสํ ฯ
            ตาทิสา ปติ มา ลทฺธา   ยา เต อมฺเพ อวาหริ ฯ
   [๖๗๖]    ทีฆํ คจฺฉตุ อทฺธานํ     เอกิกา อภิสาริยา ๑-
            สงฺเกเต ปติ มาทฺทส ๒-  ยา เต อมฺเพ อวาหริ ฯ
            อลงฺกตา สุวสนา      มาลินี จนฺทนุสฺสทา
   [๖๗๗]    เอกิกา สยเน เสตุ      ยา เต อมฺเพ อวาหรีติ ฯ
                     อมฺพชาตกํ จตุตฺถํ ฯ
                        ---------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๕๘-๑๕๙. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=3200&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=27&A=3200              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=674&items=4              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=344              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=674              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com