ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๔ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑ อภิ. ธมฺมสงฺคณิ

   [๑๔]  ทสฺสเนนปหาตพฺพา  ธมฺมา  นทสฺสเนนปหาตพฺพา ธมฺมา
ภาวนายปหาตพฺพา  ธมฺมา  นภาวนายปหาตพฺพา  ธมฺมา  ทสฺสเนน-
ปหาตพฺพเหตุกา   ธมฺมา   นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา   ธมฺมา
ภาวนายปหาตพฺพเหตุกา  ธมฺมา  นภาวนายปหาตพฺพเหตุกา  ธมฺมา
สวิตกฺกา  ธมฺมา อวิตกฺกา ธมฺมา สวิจารา ธมฺมา อวิจารา ธมฺมา
สปฺปีติกา  ธมฺมา  อปฺปีติกา  ธมฺมา  ปีติสหคตา ธมฺมา นปีติสหคตา
ธมฺมา  สุขสหคตา  ธมฺมา  นสุขสหคตา  ธมฺมา  อุเปกฺขาสหคตา
ธมฺมา  นอุเปกฺขาสหคตา  ธมฺมา  กามาวจรา  ธมฺมา นกามาวจรา
ธมฺมา  รูปาวจรา  ธมฺมา  นรูปาวจรา  ธมฺมา อรูปาวจรา ธมฺมา
นอรูปาวจรา  ธมฺมา  ปริยาปนฺนา  ธมฺมา  อปริยาปนฺนา  ธมฺมา
นิยฺยานิกา  ธมฺมา อนิยฺยานิกา ธมฺมา นิยตา ธมฺมา อนิยตา ธมฺมา
สอุตฺตรา ธมฺมา อนุตฺตรา ธมฺมา สรณา ธมฺมา อรณา ธมฺมา ฯ
                       ปิฏฺฐิทุกํ ฯ
                    อภิธมฺมมาติกา ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๔ หน้าที่ ๖-๗. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=114&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=14&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=14              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=14              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๔ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๓๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_34

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com