ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๕ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๒ อภิ. วิภงฺโค

   [๑๑๑๗]  ปญฺจนฺนํ ขนฺธานํ กติ รูปา กติ อรูปา ฯเปฯ สตฺตนฺนํ
จิตฺตานํ  กติ รูปา กติ อรูปา ฯ รูปกฺขนฺโธ รูปํ จตฺตาโร ขนฺธา
อรูปา  ฯ  ทสายตนา  รูปา  มนายตนํ  อรูปํ  ธมฺมายตนํ
สิยา  รูปํ สิยา อรูปํ ฯ ทส ธาตุโย รูปา สตฺต ธาตุโย อรูปา
ธมฺมธาตุ  สิยา รูปา สิยา อรูปา ฯ ตีณิ สจฺจา อรูปา ทุกฺขสจฺจํ
สิยา  รูปํ  สิยา  อรูปํ ฯ สตฺตินฺทฺริยา รูปา จุทฺทสินฺทฺริยา อรูปา
ชีวิตินฺทฺริยํ สิยา รูปํ สิยา อรูปํ ฯ  นว เหตู อรูปา ฯ กพฬิงฺกาโร
อาหาโร  รูปํ  ตโย  อาหารา อรูปา ฯ สตฺต ผสฺสา อรูปา ฯ
สตฺต เวทนา สตฺต สญฺา สตฺต เจตนา สตฺต จิตฺตา อรูปา ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๕ หน้าที่ ๕๘๗. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=11885&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=1117&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=92              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1117              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๕ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๓๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_35

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com