ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๔ อภิ. กถาวตฺถุ

                   ทุติยสญฺาเวทยิตกถา
   [๑๖๒๓]  สญฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติ  โลกิยาติ ฯ อามนฺตา ฯ
รูปนฺติ  ฯ น เหวํ วตฺตพฺเพ ฯเปฯ เวทนา ฯเปฯ สญฺา ฯเปฯ
สงฺขารา ฯเปฯ วิญฺาณนฺติ ฯ น เหวํ วตฺตพฺเพ ฯเปฯ กามาวจราติ ฯ
น เหวํ วตฺตพฺเพ ฯเปฯ รูปาวจราติ ฯ น เหวํ วตฺตพฺเพ ฯเปฯ
อรูปาวจราติ ฯ น เหวํ วตฺตพฺเพ ฯเปฯ
   [๑๖๒๔]  น  วตฺตพฺพํ  สญฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติ โลกิยาติ ฯ
อามนฺตา ฯ โลกุตฺตราติ ฯ น เหวํ วตฺตพฺเพ ฯเปฯ เตน หิ โลกิยาติ ฯ
                   ทุติยสญฺาเวทยิตกถา ฯ
                     -----------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๗ หน้าที่ ๕๔๘. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=10873&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1623&items=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=169              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1622              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๓๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com