ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๔ อภิ. กถาวตฺถุ

            อาเนญฺชกถา
    [๑๘๖๑] อรหา อาเนญฺเช ิโต ปรินิพฺพายตีติ ฯ อามนฺตา ฯ
 นนุ  อรหา  ปกติจิตฺเต  ิโต ปรินิพฺพายตีติ ฯ อามนฺตา ฯ หญฺจิ
 อรหา  ปกติจิตฺเต  ิโต  ปรินิพฺพายติ  โน  วต  เร  วตฺตพฺเพ
 อรหา อาเนญฺเช ิโต ปรินิพฺพายตีติ ฯ
    [๑๘๖๒] อรหา อาเนญฺเช ิโต ปรินิพฺพายตีติ ฯ อามนฺตา ฯ
 อรหา  กิริยมเย  จิตฺเต ิโต ปรินิพฺพายตีติ ฯ น เหวํ วตฺตพฺเพ
 ฯเปฯ  นนุ อรหา วิปากจิตฺเต ิโต ปรินิพฺพายตีติ ฯ อามนฺตา ฯ
 หญฺจิ  อรหา วิปากจิตฺเต ิโต ปรินิพฺพายติ โน วต เร วตฺตพฺเพ
 อรหา อาเนญฺเช ิโต ปรินิพฺพายตีติ ฯ
    [๑๘๖๓] อรหา อาเนญฺเช ิโต ปรินิพฺพายตีติ ฯ อามนฺตา ฯ
 อรหา กิริยาพฺยากเต จิตฺเต ิโต ปรินิพฺพายตีติ ฯ น เหวํ วตฺตพฺเพ
 ฯเปฯ  นนุ  อรหา  วิปากาพฺยากเต จิตฺเต ิโต ปรินิพฺพายตีติ ฯ
 อามนฺตา ฯ หญฺจิ อรหา วิปากาพฺยากเต จิตฺเต ิโต ปรินิพฺพายตีติ ฯ
 โน วต เร วตฺตพฺเพ อรหา อาเนญฺเช ิโต ปรินิพฺพายตีติ ฯ
    [๑๘๖๔] อรหา อาเนญฺเช ิโต ปรินิพฺพายตีติ ฯ อามนฺตา ฯ
 นนุ  ภควา  จตุตฺถชฺฌานา  วุฏฺหิตฺวา  สมนนฺตรา  ปรินิพฺพุโตติ ฯ
 อามนฺตา ฯ หญฺจิ ภควา จตุตฺถชฺฌานา วุฏฺหิตฺวา สมนนฺตรา ปรินิพฺพุโต
 โน วต เร วตฺตพฺเพ อรหา อาเนญฺเช ิโต ปรินิพฺพายตีติ ฯ
            อาเนญฺชกถา ฯ
             --------------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๗ หน้าที่ ๖๔๗-๖๔๘. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=12814&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1861&items=4              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=227              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1858              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๓๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com