ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๔ อภิ. กถาวตฺถุ

                    ทุกฺขาหารกถา
   [๖๒๒]  ทุกฺขาหาโร มคฺคงฺคํ มคฺคปริยาปนฺนนฺติ ฯ อามนฺตา ฯ
เย  เกจิ  ทุกฺขนฺติ วาจํ ภาสนฺติ สพฺเพ เต มคฺคํ ภาเวนฺตีติ ฯ
น เหวํ วตฺตพฺเพ ฯเปฯ
   [๖๒๓]  เย  เกจิ ทุกฺขนฺติ วาจํ ภาสนฺติ สพฺเพ เต มคฺคํ
ภาเวนฺตีติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  พาลปุถุชฺชนา ทุกฺขนฺติ วาจํ ภาสนฺติ
พาลปุถุชฺชนา  มคฺคํ  ภาเวนฺตีติ  ฯ  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ  ฯเปฯ
มาตุฆาตโก  ฯเปฯ  ปิตุฆาตโก  อรหนฺตฆาตโก รุหิรุปฺปาทโก ฯเปฯ
สงฺฆเภทโก  ทุกฺขนฺติ วาจํ ภาสติ สงฺฆเภทโก ๓- มคฺคํ ภาเวตีติ ฯ
น เหวํ วตฺตพฺเพ ฯเปฯ
                   ทุกฺขาหารกถา ฯ
@เชิงอรรถ: ๑. ม. วิหริสฺสติ. สํ. สคาถ. ๒๑๐ ฯ ๓. ม. โลหิตุปฺปาทโก.             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๗ หน้าที่ ๒๒๔. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=4525&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=622&items=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=34              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=575              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๓๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com