͹ͺ
мվҤѹط
           ͧ
Թ»Ԯ صѹԮ ԸԮ 鹾ûԮ Ҵ ˹ѧ͸
ʴŢ˹
㹡ó :- 
  ÷Ѵáͧ˹ҹ˹[ҧ] Ѵҹ˹[ҧ] ش ԡ¹ Ẻ
ûԮ Һ ѡ ԸԮ . ()

           Ըԯ 
             
              -------
         ھطڸ
             
            ط
   []  ࡨ    ʾ    
   ʾ     ࡨ  
 ʾ   Ź ͡    Ź ͡
 ʾ      ࡨ Ź ͡ 
 ʾ   Ź  ͭ      Ź
 ͭ ʾ  
   {.} ࡨ   ʾ   
  ʾ     ࡨ  ʾ
  Ź ͡  Ź ͡ ʾ 
    ࡨ Ź ͡  ʾ 
 Ź   ͭ          Ź
 ͭ ʾ  
   {.} ࡨ  ʾ š  š ʾ
     ࡨ   ʾ  Ź
 ͡š     Ź ͡š ʾ  
   ࡨ Ź ͡š  ʾ Ź
 ͭš      Ź  ͭš  ʾ
  
   {.}  ࡨ     ʾ   š
    š ʾ    ࡨ 
  ʾ  Ź ͡š    Ź
 ͡š  ʾ       ࡨ Ź
 ͡š    ʾ   Ź  ͭš
  Ź ͭš ʾ  
   []  ࡨ ͡  ʾ  ͡  
  ͡  ʾ    ͡  ࡨ ͡
  ʾ  ͡Ź ͡    ͡Ź
 ͡ ʾ   ͡  ࡨ ͡Ź ͡
   ʾ   ͡Ź  ͭ     
 ͡Ź ͭ ʾ  ͡ 
   {.} ࡨ ͡ ʾ ͡  
 ͡ ʾ   ͡  ࡨ ͡ 
 ʾ  ͡Ź ͡  ͡Ź ͡
 ʾ     ͡   ࡨ ͡Ź ͡
  ʾ   ͡Ź  ͭ    
 ͡Ź ͭ ʾ  ͡ 
   {.} ࡨ ͡ ʾ ͡š  
 ͡š  ʾ   ͡  ࡨ ͡ 
 ʾ   ͡Ź  ͡š      ͡Ź
 ͡š  ʾ     ͡   ࡨ ͡Ź
 ͡š   ʾ   ͡Ź  ͭš  
  ͡Ź ͭš ʾ  ͡ 
   {.} ࡨ ͡ ʾ ͡š  
 ͡š ʾ   ͡  ࡨ ͡ 
 ʾ   ͡Ź  ͡š     ͡Ź
 ͡š  ʾ    ͡  ࡨ ͡Ź
 ͡š   ʾ  ͡Ź ͭš 
  ͡Ź ͭš ʾ  ͡ 
   []  ࡨ ;ҡ  ʾ  ;ҡ 
    ;ҡ  ʾ   ;ҡ  ࡨ
 ;ҡ   ʾ   ;ҡŹ ͡  
  ;ҡŹ  ͡  ʾ    ;ҡ 
 ࡨ  ;ҡŹ  ͡  ʾ  ;ҡŹ
 ͭ         ;ҡŹ  ͭ
 ʾ  ;ҡ 
   {.} ࡨ ;ҡ  ʾ  ;ҡ
    ;ҡ ʾ   ;ҡ ࡨ
 ;ҡ  ʾ  ;ҡŹ ͡  
 ;ҡŹ ͡ ʾ   ;ҡ  ࡨ
 ;ҡŹ  ͡    ʾ   ;ҡŹ
 ͭ       ;ҡŹ  ͭ
 ʾ  ;ҡ 
   {.}  ࡨ ;ҡ  ʾ  ;ҡš
    ;ҡš ʾ   ;ҡ ࡨ
 ;ҡ  ʾ  ;ҡŹ ͡š   
 ;ҡŹ  ͡š ʾ   ;ҡ  ࡨ
 ;ҡŹ  ͡š    ʾ   ;ҡŹ
 ͭš        ;ҡŹ  ͭš
 ʾ  ;ҡ 
   {.} ࡨ ;ҡ ʾ ;ҡš 
  ;ҡš  ʾ    ;ҡ  ࡨ
 ;ҡ  ʾ  ;ҡŹ ͡š  
 ;ҡŹ ͡š ʾ   ;ҡ  ࡨ
 ;ҡŹ  ͡š   ʾ   ;ҡŹ
 ͭš      ;ҡŹ  ͭš
 ʾ  ;ҡ 
   [] ࡨ   ʾ     
  ʾ     ࡨ   ʾ
  Ź ͡    Ź ͡ ʾ
     ࡨ Ź ͡  ʾ 
 Ź  ͭ      Ź ͭ
 ʾ  
   {.} ࡨ   ʾ   
  ʾ     ࡨ  ʾ
  Ź ͡    Ź ͡ ʾ
     ࡨ Ź ͡ ʾ 
 Ź  ͭ    Ź ͭ
 ʾ     ࡨ  ʾ š
  š ʾ  
   {.} ࡨ   ʾ  Ź ͡š
    Ź ͡š ʾ   ࡨ
 Ź  ͡š   ʾ  Ź ͭš
    Ź ͭš ʾ    
 ࡨ   ʾ š  š
 ʾ  
   {.} ࡨ  ʾ Ź ͡š 
  Ź ͡š ʾ   ࡨ Ź
 ͡š   ʾ   Ź ͭš 
  Ź ͭš ʾ   
   [] ࡨ  ʾ ˵ ŹԷҹ 
   Żڻ  دҹ 
  Żڨ ط 
       ˵ Էҹڨ       ǹ 
      دҹ   ڨ ط¹ ҵ 
            ط 
            Է
   []  ࡨ    ʾ  ҵ: 
 ҹ          
  ʾ   ҵ: ڵ  ࡨ 
  ʾ  Ź ͡ҵ: ڵ    
 Ź  ͡  ʾ     ҵ: دҹ
 ٻ  Ź  ͡     Ź ͡ŭ
 ŭڨ  ࡨ Ź ͡  ʾ Ź
 ͭҵ:  ҹ  ҹ  ͡  ػڻڪڵ  ҹ
 ͡ҹ    ͭҹ     ˪ҵ
  Ź  ͡   ͭ    
 Ź ͭ ʾ  ҵ: ڵ 
   []  ࡨ   ʾ  ҵ: 
 ҹ          
     ʾ    ҵ: ڵ 
 ࡨ   ʾ  Ź ͡ҵ: ڵ 
     Ź ͡ ʾ   ҵ:
 دҹ  ٻ  Ź ͡    Ź
 ͡ŭ  ŭڨ   ࡨ Ź ͡ 
 ʾ   Ź  ͭҵ:  ҹ  ҹ ͡
 ػڻڪڵ  ҹ  ͡ҹ   ͭҹ  
  ˪ҵ   Ź  ͡   
 ͭ        Ź  ͭ
 ʾ  ҵ: ڵ 
   [] ࡨ   ʾ  šҵ: ڵ 
    š ʾ   ҵ: دҹ
 ٻ  š     š ŭڨ  ࡨ
    ʾ   Ź ͡šҵ: ڵ 
     Ź ͡š ʾ   ҵ:
 دҹ  ٻ  Ź  ͡š    Ź
 ͡š  ŭڨ   ࡨ  Ź ͡š 
 ʾ   Ź  ͭšҵ:  ҹ  ҹ  ͡
 ػڻڪڵ  ҹ  ͡šҹ    ͭšҹ  
  ˪ҵ   Ź  ͡š   
 ͭš         Ź  ͭš
 ʾ  ҵ: ڵ 
   [] ࡨ   ʾ šҵ: ڵ 
    š ʾ   ҵ: دҹ
 ٻ  š    ʾ  Ź ͡šҵ:
 ࡨ     ʾ   Ź  ͡šҵ:
 ڵ       Ź ͡š ʾ 
  ҵ: دҹ ٻ Ź ͡š  
  Ź  ͡š  ŭڨ  ࡨ Ź
 ͡š   ʾ   Ź  ͭšҵ:
 ҹ  ҹ  ͡  ػڻڪڵ  ҹ ͡šҹ 
 ͭšҹ     ˪ҵ  Ź
 ͡š    ͭš     Ź
 ͭš ʾ  ҵ: ڵ 
              --------
   [] ࡨ ͡  ʾ  ͡ҵ: 
 ͡ҹ   ͡    ͡   
  ͡ ʾ   ͡ҵ: ڵ  ࡨ
 ͡   ʾ  ͡Ź ͡ҵ: ˵ء ͡
 ͡Ź   ͡  ˵ء  ͡ ͡Ź ͡ 
     ͡Ź ͡ ʾ   ͡ҵ:
 ͡دҹ  ٻ  ͡Ź  ͡   ͡  ͡
 ͡Ź ͡ŭ ͡ŭڨ  ࡨ ͡Ź ͡
   ʾ   ͡Ź  ͭҵ:  ҹ  ҹ
 ͡  ػڻڪڵ  ͡ҹ  ͡ҹ   ͭҹ
    ͡˪ҵ   ͡Ź  ͡ 
  ͭ        ͡Ź  ͭ
 ʾ  ͡ҵ: ڵ 
   [] ࡨ ͡  ʾ  ͡ҵ: 
 ͡ҹ   ͡    ͡  
    ͡ ʾ   ͡ҵ: ڵ 
 ࡨ  ͡   ʾ   ͡Ź ͡ҵ:
 ˵ء  ͡  ͡Ź    ͡  ˵ء  ͡
 ͡Ź  ͡      ͡Ź ͡
 ʾ     ͡ҵ:  ͡دҹ  ٻ  ͡Ź
 ͡    ͡  ͡  ͡Ź  ͡ŭ
 ͡ŭڨ   ࡨ  ͡Ź ͡  ʾ 
 ͡Ź  ͭҵ:  ҹ  ҹ  ͡  ػڻڪڵ
 ͡ҹ  ͡ҹ   ͭҹ   
 ͡˪ҵ  ͡Ź ͡  ͭ 
       ͡Ź  ͭ  ʾ  
 ͡ҵ: ڵ 
   [] ࡨ ͡  ʾ  ͡šҵ: ˵ء
 ͡   ͡š ˵ء ͡ ͡š    
 ͡š  ʾ     ͡ҵ:  ͡دҹ  ٻ
 ͡š    ͡  ͡  ͡š  ͡ŭڨ  
 ࡨ ͡  ʾ  ͡Ź ͡šҵ: ˵ء
 ͡  ͡Ź   ͡š  ˵ء  ͡  ͡Ź
 ͡š     ͡Ź ͡š ʾ  
 ͡ҵ:  ͡دҹ  ٻ  ͡Ź  ͡š   ͡
 ͡  ͡Ź ͡š ͡ŭڨ  ࡨ ͡Ź
 ͡š   ʾ  ͡Ź ͭšҵ: ҹ
 ҹ ͡ ػڻڪڵ ͡ҹ ͡šҹ ͭšҹ
   ͡˪ҵ  ͡Ź ͡š  
 ͭš     ͡Ź ͭš ʾ 
 ͡ҵ: ڵ 
   []  ࡨ  ͡   ʾ  ͡šҵ:
 ˵ء  ͡   ͡š ˵ء ͡ ͡š 
    ͡š ʾ  ͡ҵ: ͡دҹ
 ٻ  ͡š  ͡ ͡ ͡š ͡ŭڨ 
 ࡨ ͡  ʾ  ͡Ź ͡šҵ: ˵ء
 ͡ ͡Ź ͡š ˵ء ͡ ͡Ź ͡š 
    ͡Ź ͡š ʾ   ͡ҵ:
 ͡دҹ  ٻ  ͡Ź  ͡š   ͡  ͡
 ͡Ź  ͡š  ͡ŭڨ   ࡨ  ͡Ź
 ͡š   ʾ   ͡Ź ͭšҵ:
 ҹ  ҹ  ͡  ػڻڪڵ  ͡ҹ ͡ҹ 
 ͭšҹ    ͡˪ҵ  ͡Ź
 ͡š    ͭš     ͡Ź
 ͭš ʾ  ͡ҵ: ڵ 
              ---------
   [] ࡨ ;ҡ  ʾ ;ҡҵ: 
 ;ҡҹ   ;ҡ   ;ҡ  
   ;ҡ ʾ   ;ҡҵ: ڵ 
 ࡨ  ;ҡ   ʾ  ;ҡŹ ͡ҵ:
 ˵ء  ;ҡ  ;ҡŹ   ͡  ˵ء ;ҡ
 ;ҡŹ  ͡      ;ҡŹ ͡
 ʾ   ;ҡҵ: ڵ  ࡨ ;ҡŹ
 ͡   ʾ  ;ҡŹ ͭҵ: ҹ
 ҹ ͡ ػڻڪڵ ;ҡҹ ͡ҹ ͭҹ
   ;ҡ˪ҵ  ;ҡŹ ͡ 
 ͭ      ;ҡŹ ͭ ʾ
  ;ҡҵ: ڵ 
   [] ࡨ ;ҡ  ʾ  ;ҡҵ:
  ;ҡҹ  ;ҡ  ;ҡ 
    ;ҡ ʾ  ;ҡҵ: ڵ 
 ࡨ ;ҡ ʾ ;ҡŹ ͡ҵ: ˵ء
 ;ҡ ;ҡŹ  ͡ ˵ء ;ҡ ;ҡŹ
 ͡    ;ҡŹ ͡ ʾ 
 ;ҡҵ: ڵ ࡨ ;ҡŹ ͡ ʾ
  ;ҡŹ ͭҵ: ҹ ҹ ͡ ػڻڪڵ
 ;ҡҹ  ͡ҹ   ͭҹ   
 ;ҡ˪ҵ    ;ҡŹ  ͡   
 ͭ       ;ҡŹ ͭ
 ʾ  ;ҡҵ: ڵ 
   []  ࡨ ;ҡ  ʾ  ;ҡšҵ:
 ˵ء ;ҡ  ;ҡš ˵ء ;ҡ ;ҡš 
    ;ҡš ʾ  ;ҡҵ: ڵ 
 ࡨ ;ҡ  ʾ ;ҡŹ ͡šҵ: ˵ء
 ;ҡ ;ҡŹ  ͡š ˵ء ;ҡ ;ҡŹ
 ͡š     ;ҡŹ ͡š ʾ 
 ;ҡҵ: ڵ  ࡨ ;ҡŹ ͡š ʾ
  ;ҡŹ ͭšҵ: ҹ ҹ ͡ ػڻڪڵ
 ;ҡҹ  ͡šҹ   ͭšҹ   
 ;ҡ˪ҵ    ;ҡŹ  ͡š   
 ͭš        ;ҡŹ ͭš
 ʾ  ;ҡҵ: ڵ 
   [] ࡨ ;ҡ  ʾ  ;ҡšҵ:
 ˵ء ;ҡ  ;ҡš ˵ء ;ҡ ;ҡš 
   ;ҡš ʾ  ;ҡҵ: ڵ 
 ࡨ ;ҡ ʾ ;ҡŹ ͡šҵ: ˵ء
 ;ҡ ;ҡŹ  ͡š ˵ء ;ҡ ;ҡŹ
 ͡š    ;ҡŹ ͡š ʾ 
 ;ҡҵ:  ڵ   ࡨ  ;ҡŹ  ͡š
   ʾ    ;ҡŹ  ͭšҵ:  ҹ
 ҹ  ͡  ػڻڪڵ  ;ҡҹ  ͡šҹ  
 ͭšҹ       ;ҡ˪ҵ  
 ;ҡŹ  ͡š     ͭš   
    ;ҡŹ  ͭš  ʾ   
 ;ҡҵ: ڵ 
            --------
   []  ࡨ   ʾ  ҵ: 
 ҹ          
  ʾ   ҵ: ڵ  ࡨ 
  ʾ  Ź ͡ҵ: ˵ء  Ź
  ͡  ˵ء   Ź ͡    
 Ź  ͡  ʾ     ҵ: دҹ
 ٻ  Ź  ͡     Ź ͡ŭ
 ڨ  ࡨ Ź ͡  ʾ Ź
 ͭҵ:  ҹ  ҹ  ͡  ػڻڪڵ  ҹ
 ͡ҹ    ͭҹ     ˪ҵ
  Ź  ͡   ͭ    
 Ź ͭ ʾ  ҵ: ڵ 
   [] ࡨ   ʾ  ҵ: 
 ҹ         
   ʾ   ҵ: ڵ  ࡨ
    ʾ  Ź ͡ҵ: ˵ء 
 Ź   ͡  ˵ء  Ź ͡ 
     Ź ͡ ʾ   ҵ:
 دҹ  ٻ  Ź ͡    Ź
 ͡ŭ  ڨ   ࡨ Ź ͡ 
 ʾ   Ź  ͭҵ:  ҹ  ҹ ͡
 ػڻڪڵ  ҹ  ͡ҹ   ͭҹ  
  ˪ҵ   Ź  ͡   
 ͭ        Ź  ͭ
 ʾ  ҵ: ڵ 
   [] ࡨ   ʾ  šҵ: ˵ء
    š  ˵ء   š     
 š  ʾ   ҵ: دҹ ٻ š
     š ڨ  ࡨ  
 ʾ   Ź  ͡šҵ: ˵ء  Ź 
 ͡š  ˵ء   Ź  ͡š     
 Ź  ͡š  ʾ    ҵ: دҹ
 ٻ  Ź  ͡š    Ź ͡š
 ڨ  ࡨ Ź ͡š  ʾ Ź
 ͭšҵ:  ҹ  ҹ  ͡  ػڻڪڵ  ҹ
 ͡šҹ   ͭšҹ     ˪ҵ
  Ź ͡š   ͭš    
 Ź ͭš ʾ  ҵ: ڵ 
   [] ࡨ   ʾ  šҵ: ˵ء
    š ˵ء  š    
 š  ʾ     ҵ:  دҹ  ٻ
 š      š ڨ  ࡨ
   ʾ  Ź ͡šҵ: ˵ء 
 Ź   ͡š ˵ء  Ź ͡š 
    Ź ͡š ʾ   ҵ:
 دҹ  ٻ Ź ͡š    Ź
 ͡š ڨ  ࡨ Ź ͡š 
 ʾ   Ź  ͭšҵ:  ҹ ҹ ͡
 ػڻڪڵ  ҹ  ͡šҹ   ͭšҹ 
  ˪ҵ   Ź  ͡š  
 ͭš        Ź ͭš
 ʾ  ҵ: ڵ 
            --------
   [] ࡨ   ʾ ˵ .. ŹԷҹ
  Żڻ  دҹ   
 Żڨ ط ..  ࡨ ͡  .. ࡨ
 ;ҡ   .. ࡨ   ʾ  ˵
 ..  Էҹ  ڻ دҹ 
 ڨ ط .. 
       ˵ Էҹڨ      ǹ 
      دҹ  ڨ ط¹ ҵ 
            ԯԵ 
             ------
             ڸ
            ڳڵ
   []  ڨڢڸ:  ٻڢ  Ƿҡڢ  ʭҡڢ
 ʧڢáڢ ԭҳڢ 
            ط
   [] ٻ ٻڢ ٻڢ ٻ  Ƿ Ƿҡڢ
 Ƿҡڢ  Ƿ    ʭ  ʭҡڢ  ʭҡڢ
 ʭ   ʧڢ  ʧڢáڢ  ʧڢáڢ  ʧڢ 
 ԭҳ ԭҳڢ ԭҳڢ ԭҳ 
   []  ٻ  ٻڢ  ٻڢ  ٻ  Ƿ
  Ƿҡڢ Ƿҡڢ Ƿ  ʭ ʭҡڢ
  ʭҡڢ   ʭ    ʧڢ  ʧڢáڢ
  ʧڢáڢ  ʧڢ   ԭҳ  ԭҳڢ 
 ԭҳڢ ԭҳ 
            --------
   [] ٻ ٻڢ ڸ Ƿҡڢ  ٻ ٻڢ
 ڸ  ʭҡڢ   ٻ ٻڢ ڸ ʧڢáڢ 
 ٻ  ٻڢ  ڸ  ԭҳڢ   Ƿ Ƿҡڢ
 ڸ ٻڢ  Ƿ Ƿҡڢ ڸ ʭҡڢ 
 Ƿ Ƿҡڢ ڸ ʧڢáڢ  Ƿ Ƿҡڢ
 ڸ  ԭҳڢ  ʭ ʭҡڢ ڸ ٻڢ 
 ʭ  ʭҡڢ  ڸ Ƿҡڢ  ʭ ʭҡڢ
 ڸ ʧڢáڢ  ʭ ʭҡڢ  ԭҳڢ 
 ʧڢ ʧڢáڢ ڸ ٻڢ  ʧڢ ʧڢáڢ
 ڸ Ƿҡڢ  ʧڢ ʧڢáڢ ڸ ʭҡڢ 
 ʧڢ ʧڢáڢ ڸ ԭҳڢ ԭҳ ԭҳڢ
 ڸ ٻڢ  ԭҳ ԭҳڢ ڸ Ƿҡڢ 
 ԭҳ    ԭҳڢ    ڸ   ʭҡڢ   
 ԭҳ ԭҳڢ ڸ ʧڢáڢ 
   []  ٻ  ٻڢ  ڸ Ƿҡڢ  ٻ
  ٻڢ  ڸ  ʭҡڢ   ٻ  ٻڢ
  ڸ  ʧڢáڢ   ٻ  ٻڢ  ڸ 
 ԭҳڢ     Ƿ   Ƿҡڢ   ڸ
  ٻڢ     Ƿ   Ƿҡڢ   ڸ
  ʭҡڢ     Ƿ   Ƿҡڢ  ڸ
  ʧڢáڢ     Ƿ   Ƿҡڢ  ڸ
  ԭҳڢ     ʭ   ʭҡڢ   ڸ
   ٻڢ     ʭ   ʭҡڢ   ڸ
  Ƿҡڢ     ʭ   ʭҡڢ   ڸ
  ʧڢáڢ     ʭ   ʭҡڢ   ڸ
  ԭҳڢ     ʧڢ  ʧڢáڢ  ڸ
  ٻڢ     ʧڢ   ʧڢáڢ   ڸ
  Ƿҡڢ     ʧڢ  ʧڢáڢ  ڸ
  ʭҡڢ     ʧڢ   ʧڢáڢ  ڸ
   ԭҳڢ       ԭҳ    ԭҳڢ
  ڸ   ٻڢ     ԭҳ   ԭҳڢ
  ڸ   Ƿҡڢ    ԭҳ  ԭҳڢ
  ڸ    ʭҡڢ    ԭҳ  ԭҳڢ
 ڸ ʧڢáڢ 
            --------
   []  ٻ  ڸ ٻ -  Ƿ  ڸ
 Ƿ   ʭ   ڸ  ʭ   ʧڢ 
 ڸ ʧڢ ԭҳ ڸ ԭҳ 
   []  ٻ    ڸ ٻ  Ƿ 
  ڸ  Ƿ   ʭ    ڸ ʭ 
  ʧڢ    ڸ  ʧڢ  ԭҳ 
 ڸ ԭҳ 
            --------
   []  ٻ  ڸ Ƿ -  ٻ  ڸ
 ʭ   ٻ   ڸ  ʧڢ  ٻ  ڸ
 ԭҳ   Ƿ  ڸ ٻ  Ƿ  ڸ
 ʭ   Ƿ   ڸ  ʧڢ  Ƿ 
 @ԧö: ڶ ڸ ٻڵҷ ٻڢ ڸ Ƿҡڢ⸵
 @͵ ˵  Է ҪԵڵ ڶ 
 @ٻ ⸵: ڵ ڸ ٻڢ⸵: ٻڢ ٻ
 @ٻڢ  ڸ ڸ ٻڢ⸵ ڸ
 @ٻڵҷչ ٻڢ⸵ҷԹ ¹ طڸԵ
 @͵ ⵵ ͯ  ڶ ڸ Ƿҵҷչ
 @ڸ Ƿҡڢ⸵ҷԹ ¹ ͵ ǷԵ Եö
 @Էù ʷڸ ˵յ ͯ 
 ڸ  ԭҳ   ʭ   ڸ ٻ  ʭ 
 ڸ  Ƿ   ʭ   ڸ  ʧڢ  ʭ
  ڸ  ԭҳ   ʧڢ   ڸ  ٻ  
 ʧڢ   ڸ  Ƿ   ʧڢ   ڸ
 ʭ   ʧڢ   ڸ  ԭҳ  ԭҳ 
 ڸ  ٻ   ԭҳ   ڸ  Ƿ   ԭҳ
 ڸ ʭ ԭҳ ڸ ʧڢ 
   []  ٻ    ڸ Ƿ  ٻ 
  ڸ  ʭ   ٻ    ڸ ʧڢ 
  ٻ    ڸ ԭҳ  Ƿ  ڸ
  ٻ   Ƿ  ڸ ʭ  Ƿ 
  ڸ  ʧڢ   Ƿ  ڸ ԭҳ 
  ʭ    ڸ  ٻ  ʭ  ڸ
  Ƿ   ʭ    ڸ ʧڢ  ʭ
    ڸ  ԭҳ   ʧڢ   ڸ
  ٻ   ʧڢ    ڸ Ƿ  ʧڢ
    ڸ  ʭ   ʧڢ   ڸ
  ԭҳ   ԭҳ    ڸ  ٻ  ԭҳ
    ڸ  Ƿ   ԭҳ   ڸ
 ʭ  ԭҳ  ڸ ʧڢ 
              --------
            Է
   []  ٻ  ٻڢ⸵:  ٻ ҵٻ ٻ  ٻڢ
 ٻڢ ٻ ٻڢ  ٻڢ ٻڵ: ڵ 
   []  Ƿ  Ƿҡڢ⸵:  ڵ  Ƿҡڢ
 Ƿҵ: ڵ 
   [] ʭ ʭҡڢ⸵: ԯʭ ʭ  ʭҡڢ
 ʭҡڢ  ʭҡڢ  ʭ   ʭҡڢ   
 ʭҡڢ ʭҵ: ڵ 
   [] ʧڢ ʧڢáڢ⸵: ʧڢáڢڸ ໵ 
 ʧڢ  ʧڢ  ʧڢáڢ ʧڢáڢ ʧڢ 
 ʧڢáڢ  ʧڢáڢ ʧڢҵ: ڵ 
   []  ԭҳ  ԭҳڢ⸵:  ڵ  ԭҳڢ
 ԭҳڵ: ڵ 
   []  ٻ  ٻڢ⸵: ڵ  ٻڢ ٻڵ:
 ٻ  ҵٻ   ٻڢ  ٻ ٻڨ ٻڢڸڨ ໵
  ٻ  ٻڢ 
   []  Ƿ Ƿҡڢ⸵: ڵ  Ƿҡڢ
 Ƿҵ: ڵ 
   []  ʭ  ʭҡڢ⸵: ڵ  ʭҡڢ
   ʭҵ:  ԯʭ    ʭҡڢ  ʭ  ʭڨ
 ʭҡڢڸڨ  ໵       ʭ   
 ʭҡڢ 
   []  ʧڢ ʧڢáڢ⸵: ڵ  ʧڢáڢ
   ʧڢҵ:  ʧڢáڢڸ  ໵    ʧڢ
  ʧڢáڢ  ʧڢ ʧڢ  ʧڢáڢڸڨ ໵
  ʧڢ  ʧڢáڢ 
   []  ԭҳ ԭҳڢ⸵: ڵ  ԭҳڢ
 ԭҳڵ: ڵ 
              ---------
   []  ٻ  ٻڢ⸵:  ٻ ҵٻ ٻ  ٻڢ
 ٻڢ  ٻ  ٻڢ     ڸ Ƿҡڢ⸵:
 Ƿҡڢ     Ƿҡڢ    ڸ
 ڸ Ƿҡڢ 
   []  ٻ  ٻڢ⸵:  ٻ ҵٻ ٻ  ٻڢ
 ٻڢ  ٻ  ٻڢ     ڸ  ʭҡڢ⸵:
 ʭҡڢ     ʭҡڢ     ڸ
 ڸ ʭҡڢ 
   []  ٻ  ٻڢ⸵:  ٻ ҵٻ ٻ  ٻڢ
 ٻڢ  ٻ  ٻڢ     ڸ ʧڢáڢ⸵:
 ʧڢáڢ     ʧڢáڢ    ڸ
 ڸ ʧڢáڢ 
   []  ٻ  ٻڢ⸵:  ٻ ҵٻ ٻ  ٻڢ
 ٻڢ  ٻ  ٻڢ     ڸ ԭҳڢ⸵:
 ԭҳڢ     ԭҳڢ    ڸ
 ڸ ԭҳڢ 
   [] Ƿ Ƿҡڢ⸵: ڵ  ڸ ٻڢ⸵:
 ٻڢ     ٻڢ    ڸ ڸ
 ٻڢ 
   [] Ƿ Ƿҡڢ⸵: ڵ ڸ ʭҡڢ⸵:
 ʭҡڢ        ʭҡڢ    
 ڸ ڸ ʭҡڢ 
   [] Ƿ Ƿҡڢ⸵: ڵ ڸ ʧڢáڢ⸵:
 ʧڢáڢ       ʧڢáڢ    
 ڸ ڸ ʧڢáڢ 
   [] Ƿ Ƿҡڢ⸵: ڵ ڸ ԭҳڢ⸵:
 ԭҳڢ       ԭҳڢ    
 ڸ ڸ ԭҳڢ 
   []   ʭ   ʭҡڢ⸵:   ԯʭ   ʭ
  ʭҡڢ  ʭҡڢ  ʭ   ʭҡڢ  
 ڸ ٻڢ⸵: ٻڢ   ٻڢ  
 ڸ ڸ ٻڢ 
   []  ʭ  ʭҡڢ⸵:  ԯʭ  ʭ  
 ʭҡڢ ʭҡڢ ʭҡڢ ʭ ʭҡڢ 
 ڸ Ƿҡڢ⸵: Ƿҡڢ   Ƿҡڢ 
 ڸ ڸ Ƿҡڢ 
   [] ʭ ʭҡڢ⸵: ԯʭ ʭ  ʭҡڢ
 ʭҡڢ ʭ  ʭҡڢ   ڸ ʧڢáڢ⸵:
 ʧڢáڢ   ʧڢáڢ   ڸ ڸ
 ʧڢáڢ 
   [] ʭ ʭҡڢ⸵: ԯʭ ʭ  ʭҡڢ
 ʭҡڢ ʭ  ʭҡڢ   ڸ ԭҳڢ⸵:
 ԭҳڢ   ԭҳڢ   ڸ ڸ
 ԭҳڢ 
   [] ʧڢ ʧڢáڢ⸵: ʧڢáڢڸ ໵ 
 ʧڢ  ʧڢ  ʧڢáڢ ʧڢáڢ ʧڢ 
 ʧڢáڢ    ڸ ٻڢ⸵: ٻڢ  
 ٻڢ  ڸ ڸ ٻڢ 
   [] ʧڢ ʧڢáڢ⸵: ʧڢáڢڸ ໵ 
 ʧڢ  ʧڢ  ʧڢáڢ ʧڢáڢ ʧڢ 
 ʧڢáڢ    ڸ Ƿҡڢ⸵: Ƿҡڢ 
 Ƿҡڢ  ڸ ڸ Ƿҡڢ 
   []  ʧڢ  ʧڢáڢ⸵:  ʧڢáڢڸ  ໵
   ʧڢ  ʧڢ   ʧڢáڢ  ʧڢáڢ
 ʧڢ  ʧڢáڢ  ڸ ʭҡڢ⸵: ʭҡڢ
     ʭҡڢ     ڸ ڸ
 ʭҡڢ 
   [] ʧڢ ʧڢáڢ⸵: ʧڢáڢڸ ໵ 
 ʧڢ  ʧڢ  ʧڢáڢ ʧڢáڢ ʧڢ 
 ʧڢáڢ      ڸ  ԭҳڢ⸵:  ԭҳڢ
     ԭҳڢ    ڸ ڸ
 ԭҳڢ 
   [] ԭҳ ԭҳڢ⸵: ڵ  ڸ ٻڢ⸵:
 ٻڢ  ٻڢ  ڸ ڸ ٻڢ 
   []  ԭҳ  ԭҳڢ⸵:  ڵ    ڸ
 Ƿҡڢ⸵:  Ƿҡڢ     Ƿҡڢ  
 ڸ ڸ Ƿҡڢ 
   []  ԭҳ  ԭҳڢ⸵:  ڵ    ڸ
 ʭҡڢ⸵:  ʭҡڢ      ʭҡڢ  
 ڸ ڸ ʭҡڢ 
   []  ԭҳ  ԭҳڢ⸵:  ڵ    ڸ
 ʧڢáڢ⸵:  ʧڢáڢ     ʧڢáڢ  
 ڸ ڸ ʧڢáڢ 
   []   ٻ   ٻڢ⸵: ڵ   ڸ 
 Ƿҡڢ⸵: ڵ   ٻ  ٻڢ⸵: ڵ 
  ڸ  ʭҡڢ⸵: ڵ   ٻ  ٻڢ⸵:
 ڵ   ڸ  ʧڢáڢ⸵: ڵ   ٻ 
 ٻڢ⸵: ڵ  ڸ ԭҳڢ⸵: ڵ 
   []  Ƿ  Ƿҡڢ⸵: ڵ   ڸ
  ٻڢ⸵: ڵ  Ƿ Ƿҡڢ⸵: ڵ 
  ڸ  ʭҡڢ⸵: ڵ  Ƿ Ƿҡڢ⸵:
 ڵ   ڸ  ʧڢáڢ⸵: ڵ   Ƿ
  Ƿҡڢ⸵:  ڵ    ڸ  ԭҳڢ⸵:
 ڵ 
   []  ʭ  ʭҡڢ⸵: ڵ   ڸ 
 ٻڢ⸵: ڵ   ʭ  ʭҡڢ⸵: ڵ 
  ڸ  Ƿҡڢ⸵: ڵ  ʭ ʭҡڢ⸵:
 ڵ   ڸ  ʧڢáڢ⸵: ڵ   ʭ
  ʭҡڢ⸵:  ڵ    ڸ  ԭҳڢ⸵:
 ڵ 
   []  ʧڢ  ʧڢáڢ⸵: ڵ   ڸ
  ٻڢ⸵:  ڵ    ʧڢ  ʧڢáڢ⸵:
 ڵ   ڸ  Ƿҡڢ⸵: ڵ  ʧڢ
  ʧڢáڢ⸵:  ڵ    ڸ  ʭҡڢ⸵:
 ڵ   ʧڢ  ʧڢáڢ⸵: ڵ  ڸ
 ԭҳڢ⸵: ڵ 
   []  ԭҳ  ԭҳڢ⸵: ڵ   ڸ
  ٻڢ⸵:  ڵ     ԭҳ  ԭҳڢ⸵:
 ڵ   ڸ  Ƿҡڢ⸵: ڵ   ԭҳ
   ԭҳڢ⸵:  ڵ   ڸ   ʭҡڢ⸵:
 ڵ     ԭҳ   ԭҳڢ⸵:  ڵ  
 ڸ ʧڢáڢ⸵: ڵ 
            ---------
   []  ٻ ⸵: ڵ  ڸ ٻڢ⸵ - 
 ٻڢ     ٻڢ    ڸ ڸ
 ٻڢ 
   []  Ƿ ⸵: ڵ  ڸ Ƿҡڢ⸵:
 @ԧö: ڸ ٻڵ بکԵ ٻڵ Ǩ๹ ٻڢ
 @͸Ի Ǩ ͹ҷԵ ͵ڶʹ بک ڸ
 @ٻڢ⸵ ҵ ͯ 
 Ƿҡڢ     Ƿҡڢ    ڸ
 ڸ Ƿҡڢ 
   []  ʭ  ⸵:  ڵ  ڸ ʭҡڢ⸵:
 ʭҡڢ     ʭҡڢ     ڸ
 ڸ ʭҡڢ 
   [] ʧڢ ⸵: ڵ  ڸ ʧڢáڢ⸵:
 ʧڢáڢ     ʧڢáڢ    ڸ
 ڸ ʧڢáڢ 
   []  ԭҳ ⸵: ڵ  ڸ ԭҳڢ⸵:
 ԭҳڢ       ԭҳڢ    
 ڸ ڸ ԭҳڢ 
   []   ٻ   ⸵: ٻ ໵  ڸ
  ٻ  ڸ  ٻڨ    ໵   
 ٻ  ڸ  ڸ ٻڢ⸵: ڵ 
   []  Ƿ  ⸵: Ƿ ໵ ڸ
  Ƿ ڸ Ƿڨ   ໵   
 Ƿ  ڸ  ڸ Ƿҡڢ⸵: ڵ 
   []  ʭ  ⸵: ʭ ໵  ڸ
  ʭ  ڸ ʭڨ   ໵   
 ʭ  ڸ  ڸ ʭҡڢ⸵: ڵ 
   []  ʧڢ  ⸵: ʧڢ ໵ ڸ
  ʧڢ ڸ ʧڢ    ໵  
 ʧڢ  ڸ  ڸ ʧڢáڢ⸵: ڵ 
   []   ԭҳ   ⸵: ԭҳ ໵ 
 ڸ    ԭҳ  ڸ  ԭҳڨ     ໵
    ԭҳ  ڸ  ڸ ԭҳڢ⸵:
 ڵ 
            ---------
   []  ٻ  ⸵:  ڵ   ڸ Ƿҡڢ⸵:
 Ƿҡڢ     Ƿҡڢ    ڸ
 ڸ Ƿҡڢ 
   []  ٻ  ⸵:  ڵ   ڸ ʭҡڢ⸵:
 ʭҡڢ     ʭҡڢ     ڸ
 ڸ ʭҡڢ 
   []  ٻ  ⸵:  ڵ   ڸ ʧڢáڢ⸵:
 ʧڢáڢ     ʧڢáڢ    ڸ
 ڸ ʧڢáڢ 
   []  ٻ  ⸵:  ڵ   ڸ ԭҳڢ⸵:
 ԭҳڢ     ԭҳڢ    ڸ
 ڸ ԭҳڢ 
   []  Ƿ  ⸵:  ڵ   ڸ ٻڢ⸵:
 ٻڢ     ٻڢ    ڸ ڸ
 ٻڢ 
   []  Ƿ  ⸵: ڵ  ڸ ʭҡڢ⸵:
 ʭҡڢ     ʭҡڢ     ڸ
 ڸ ʭҡڢ 
   []  Ƿ ⸵: ڵ  ڸ ʧڢáڢ⸵:
 ʧڢáڢ     ʧڢáڢ    ڸ
 ڸ ʧڢáڢ 
   []  Ƿ ⸵: ڵ  ڸ ԭҳڢ⸵:
 ԭҳڢ     ԭҳڢ    ڸ
 ڸ ԭҳڢ 
   []  ʭ  ⸵:  ڵ   ڸ ٻڢ⸵:
 ٻڢ     ٻڢ    ڸ ڸ
 ٻڢ 
   []  ʭ  ⸵: ڵ  ڸ Ƿҡڢ⸵:
 Ƿҡڢ     Ƿҡڢ    ڸ
 ڸ Ƿҡڢ 
   []  ʭ  ⸵: ڵ  ڸ ʧڢáڢ⸵:
 ʧڢáڢ     ʧڢáڢ    ڸ
 ڸ ʧڢáڢ 
   []  ʭ  ⸵: ڵ  ڸ ԭҳڢ⸵:
 ԭҳڢ     ԭҳڢ    ڸ
 ڸ ԭҳڢ 
   []  ʧڢ  ⸵:  ڵ  ڸ ٻڢ⸵:
 ٻڢ     ٻڢ    ڸ ڸ
 ٻڢ 
   [] ʧڢ ⸵: ڵ  ڸ Ƿҡڢ⸵:
 Ƿҡڢ   Ƿҡڢ   ڸ ڸ
 Ƿҡڢ 
   []  ʧڢ ⸵: ڵ  ڸ ʭҡڢ⸵:
 ʭҡڢ     ʭҡڢ     ڸ
 ڸ ʭҡڢ 
   [] ʧڢ ⸵: ڵ  ڸ ԭҳڢ⸵ 
 ԭҳڢ     ԭҳڢ    ڸ
 ڸ ԭҳڢ 
   []  ԭҳ  ⸵:  ڵ   ڸ ٻڢ⸵:
 ٻڢ     ٻڢ    ڸ ڸ
 ٻڢ 
   []  ԭҳ ⸵: ڵ  ڸ Ƿҡڢ⸵:
 Ƿҡڢ     Ƿҡڢ    ڸ
 ڸ Ƿҡڢ 
   []  ԭҳ  ⸵: ڵ  ڸ ʭҡڢ⸵:
 ʭҡڢ     ʭҡڢ     ڸ
 ڸ ʭҡڢ 
   []  ԭҳ ⸵: ڵ  ڸ ʧڢáڢ⸵:
 ʧڢáڢ     ʧڢáڢ    ڸ
 ڸ ʧڢáڢ 
   []   ٻ   ⸵: ٻ ໵  ڸ
  ٻ ڸ ٻڨ   ໵    ٻ
  ڸ  ڸ Ƿҡڢ⸵: ڵ 
   []  ٻ  ⸵: ٻ ໵ ڸ ٻ
 ڸ  ٻڨ     ໵      ٻ
  ڸ  ڸ ʭҡڢ⸵: ڵ 
   []  ٻ  ⸵: ٻ ໵ ڸ ٻ
 ڸ  ٻڨ    ໵    ٻ  
 ڸ  ڸ ʧڢáڢ⸵: ڵ 
   []   ٻ  ⸵: ٻ ໵  ڸ
  ٻ  ڸ  ٻڨ    ໵   
 ٻ  ڸ  ڸ ԭҳڢ⸵: ڵ 
   []  Ƿ  ⸵: Ƿ ໵ ڸ
  Ƿ ڸ Ƿڨ   ໵   
 Ƿ  ڸ  ڸ ٻڢ⸵: ڵ 
   []  Ƿ  ⸵: Ƿ ໵ ڸ
  Ƿ ڸ Ƿڨ   ໵   
 Ƿ  ڸ  ڸ ʭҡڢ⸵: ڵ 
   []  Ƿ  ⸵: Ƿ ໵ ڸ
  Ƿ ڸ Ƿڨ   ໵   
 Ƿ  ڸ  ڸ ʧڢáڢ⸵: ڵ 
   []  Ƿ  ⸵: Ƿ ໵ ڸ
  Ƿ ڸ Ƿڨ   ໵   
 Ƿ  ڸ  ڸ ԭҳڢ⸵: ڵ 
   []  ʭ  ⸵: ʭ ໵  ڸ
  ʭ  ڸ ʭڨ   ໵   
 ʭ  ڸ  ڸ ٻڢ⸵: ڵ 
   []  ʭ  ⸵: ʭ ໵  ڸ
  ʭ  ڸ ʭڨ   ໵   
 ʭ  ڸ  ڸ Ƿҡڢ⸵: ڵ 
   []  ʭ  ⸵: ʭ ໵  ڸ
  ʭ  ڸ ʭڨ   ໵   
 ʭ  ڸ  ڸ ʧڢáڢ⸵: ڵ 
   []  ʭ  ⸵: ʭ ໵  ڸ
  ʭ  ڸ ʭڨ   ໵   
 ʭ  ڸ  ڸ ԭҳڢ⸵: ڵ 
   []   ʧڢ  ⸵: ڵ   ڸ 
 ٻڢ⸵: ڵ 
   []   ʧڢ  ⸵: ڵ   ڸ 
 Ƿҡڢ⸵: ڵ 
   []   ʧڢ  ⸵: ڵ   ڸ 
 ʭҡڢ⸵: ڵ 
   []   ʧڢ  ⸵: ڵ   ڸ 
 ԭҳڢ⸵: ڵ 
   []   ԭҳ   ⸵ ԭҳ ໵ 
 ڸ    ԭҳ  ڸ  ԭҳڨ     ໵
    ԭҳ   ڸ  ڸ  ٻڢ⸵:
 ڵ 
   []   ԭҳ  ⸵: ԭҳ ໵ 
 ڸ    ԭҳ  ڸ  ԭҳڨ     ໵
    ԭҳ  ڸ  ڸ Ƿҡڢ⸵:
 ڵ 
   []   ԭҳ  ⸵: ԭҳ ໵ 
 ڸ    ԭҳ  ڸ  ԭҳڨ     ໵
    ԭҳ   ڸ  ڸ ʭҡڢ⸵:
 ڵ 
   []   ԭҳ  ⸵: ԭҳ ໵ 
 ڸ    ԭҳ  ڸ  ԭҳڨ     ໵
    ԭҳ  ڸ  ڸ ʧڢáڢ⸵:
 ڵ 
            ڳڵ 
              --------
            ǵڵ
   []    ٻڢ  ػڻڪ   Ƿҡڢ
 ػڻڪյ:  ʭʵڵ  ػڻڪڵҹ   ٻڢ  ػڻڪ
     Ƿҡڢ  ػڻڪ ڨǡ ػڪڵҹ
  ٻڢ   ػڻڪ  Ƿҡڢ   ػڻڪ 
    Ƿҡڢ ػڻڪ  ٻڢ ػڻڪյ:
 ٻ  ػڪڵҹ   Ƿҡڢ  ػڻڪ   
 ٻڢ  ػڻڪ  ڨǡ ػڪڵҹ  Ƿҡڢ
 ػڻڪ ٻڢ ػڻڪ 
   []  µڶ  ٻڢ  ػڻڪ  ڶ  Ƿҡڢ
 ػڻڪյ:  ʭʵ  ڶ  ٻڢ ػڻڪ   ڶ
 Ƿҡڢ  ػڻڪ ڨǡ ڶ ٻڢ  ػڻڪ
 Ƿҡڢ   ػڻڪ   µڶ    Ƿҡڢ
 ػڻڪ  ڶ  ٻڢ ػڻڪյ:  ڶ Ƿҡڢ
 ػڻڪ      ڶ  ٻڢ  ػڻڪ  ڨǡ
 ڶ Ƿҡڢ ػڻڪ ٻڢ ػڻڪ 
   []  µڶ ٻڢ ػڻڪ ڶ Ƿҡڢ
 ػڻڪյ:  ʭʵڵ  ػڪڵҹ    ڶ  ٻڢ
 ػڻڪ     ڶ Ƿҡڢ ػڻڪ ڨǡ
 ػڪڵҹ   ڶ  ٻڢ   ػڻڪ Ƿҡڢ
  ػڻڪ       µڶ Ƿҡڢ ػڻڪ
   ڶ  ٻڢ  ػڻڪյ:  ٻ  ػڪڵҹ  
 ڶ  Ƿҡڢ  ػڻڪ      ڶ ٻڢ
 ػڻڪ  ڨǡ  ػڪڵҹ   ڶ Ƿҡڢ 
 ػڻڪ ٻڢ ػڻڪ 
   []    ٻڢ  ػڻڪ   Ƿҡڢ
 ػڻڪյ:  ٻ  ػڻڪڵҹ    ٻڢ  ػڻڪ
     Ƿҡڢ  ػڻڪ  ʾ ǹڵҹ 
 ٻڢ   ػڻڪ Ƿҡڢ  ػڻڪ   
  Ƿҡڢ ػڻڪ  ٻڢ ػڻڪյ: ʭʵڵ
 ػڪڵҹ    Ƿҡڢ  ػڻڪ     
 ٻڢ  ػڻڪ  ʾ  ǹڵҹ   Ƿҡڢ 
 ػڻڪ ٻڢ ػڻڪ 
   []  µڶ  ٻڢ  ػڻڪ  ڶ  Ƿҡڢ
 ػڻڪյ:  ػڻڪ    µڶ      Ƿҡڢ
 ػڻڪ ڶ ٻڢ ػڻڪյ: ػڻڪ 
   []    µڶ  ٻڢ  ػڻڪ:   ڶ
 Ƿҡڢ  ػڻڪյ:  ٻ  ػڪڵҹ    ڶ
 ٻڢ  ػڻڪ     ڶ Ƿҡڢ ػڻڪ
 ʾ ǹڵҹ  ڶ ٻڢ  ػڻڪ Ƿҡڢ
  ػڻڪ       µڶ Ƿҡڢ ػڻڪ
   ڶ  ٻڢ  ػڻڪյ:  ʭʵڵ  ػڪڵҹ
  ڶ Ƿҡڢ ػڻڪ    ڶ ٻڢ
 ػڻڪ  ʾ  ǹڵҹ    ڶ  Ƿҡڢ  
 ػڻڪ ٻڢ ػڻڪ 
            ----------
   []    ٻڢ  ػڻڪԵڶ   Ƿҡڢ
 ػڻڪԵڶҵ: ڵ     Ƿҡڢ ػڻڪԵڶ
 ٻڢ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []  µڶ  ٻڢ  ػڻڪԵڶ  ڶ  Ƿҡڢ
 ػڻڪԵڶҵ:  ʭʵ  ڶ  ٻڢ  ػڻڪԵڶ  
  ڶ  Ƿҡڢ  ػڻڪԵڶ ڨǡ ڶ ٻڢ
  ػڻڪԵڶ  Ƿҡڢ   ػڻڪԵڶ   µڶ  
 Ƿҡڢ  ػڻڪԵڶ  ڶ  ٻڢ  ػڻڪԵڶҵ: 
 ڶ  Ƿҡڢ ػڻڪԵڶ   ڶ ٻڢ ػڻڪԵڶ
 ڨǡ  ڶ  Ƿҡڢ   ػڻڪԵڶ  ٻڢ 
 ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ ٻڢ ػڻڪԵڶ ڶ Ƿҡڢ
 ػڻڪԵڶҵ:  ʭʵڵҹ   ڶ  ٻڢ  ػڻڪԵڶ
      ڶ  Ƿҡڢ  ػڻڪԵڶ  ڨǡҹ
  ڶ ٻڢ  ػڻڪԵڶ Ƿҡڢ  ػڻڪԵڶ 
      µڶ  Ƿҡڢ  ػڻڪԵڶ   ڶ
 ٻڢ  ػڻڪԵڶҵ:  ٻҹ   ڶ  Ƿҡڢ
 ػڻڪԵڶ     ڶ ٻڢ ػڻڪԵڶ ڨǡҹ
   ڶ  Ƿҡڢ    ػڻڪԵڶ  ٻڢ  
 ػڻڪԵڶ 
   []    ٻڢ  ػڻڪԵڶ   Ƿҡڢ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڶ      Ƿҡڢ ػڻڪԵڶ
 ٻڢ ػڻڪԵڶҵ: ڶ 
   []  µڶ  ٻڢ  ػڻڪԵڶ  ڶ  Ƿҡڢ
 ػڻڪԵڶҵ:  ػڻڪԵڶ    µڶ     Ƿҡڢ
 ػڻڪԵڶ ڶ ٻڢ ػڻڪԵڶҵ: ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ ٻڢ ػڻڪԵڶ ڶ Ƿҡڢ
 ػڻڪԵڶҵ:  ٻҹ    ڶ  ٻڢ  ػڻڪԵڶ
     ڶ Ƿҡڢ ػڻڪԵڶ طڸҹ 
 ڶ  ٻڢ   ػڻڪԵڶ  Ƿҡڢ  ػڻڪԵڶ 
      µڶ  Ƿҡڢ  ػڻڪԵڶ   ڶ
 ٻڢ  ػڻڪԵڶҵ:  ʭʵڵҹ   ڶ Ƿҡڢ
 ػڻڪԵڶ     ڶ ٻڢ ػڻڪԵڶ طڸҹ
   ڶ  Ƿҡڢ    ػڻڪԵڶ  ٻڢ  
 ػڻڪԵڶ 
             -------
   []   ٻڢ  ػڻڪʵ   Ƿҡڢ
 ػڻڪʵյ: ڵ     Ƿҡڢ ػڻڪʵ
   ٻڢ   ػڻڪʵյ:    ٻ  ػڪԵ
 ԹԾھʹڵ   Ƿҡڢ  ػڻڪʵ    
 ٻڢ  ػڻڪʵ Ե  Ƿҡڢ  ػڻڪʵ
 ٻڢ ػڻڪʵ 
   []  µڶ  ٻڢ  ػڻڪʵ  ڶ  Ƿҡڢ
 ػڻڪʵյ:  ʭʵ  ڶ  ٻڢ  ػڻڪʵ  
  ڶ  Ƿҡڢ ػڻڪʵ ڨǡ ڶ ٻڢ
  ػڻڪʵ  Ƿҡڢ   ػڻڪʵ  µڶ  
 Ƿҡڢ  ػڻڪʵ  ڶ  ٻڢ ػڻڪʵյ: 
 ڶ  Ƿҡڢ  ػڻڪʵ     ڶ  ٻڢ
 ػڻڪʵ  ڨǡ  ڶ  Ƿҡڢ   ػڻڪʵ
 ٻڢ ػڻڪʵ 
   []  µڶ ٻڢ ػڻڪʵ ڶ Ƿҡڢ
 ػڻڪʵյ:   ʭʵڵҹ      ڶ   ٻڢ
 ػڻڪʵ       ڶ  Ƿҡڢ  ػڻڪʵ
 ڨǡҹ   ڶ ٻڢ  ػڻڪʵ Ƿҡڢ
  ػڻڪʵ     µڶ Ƿҡڢ ػڻڪʵ
   ڶ  ٻڢ  ػڻڪʵյ:  ٻҹ   ڶ
 Ƿҡڢ ػڻڪʵ    ڶ ٻڢ ػڻڪʵ
 ڨǡҹ    ڶ  Ƿҡڢ    ػڻڪʵ
 ٻڢ ػڻڪʵ 
   []   ٻڢ  ػڻڪʵ   Ƿҡڢ
 ػڻڪʵյ:    ٻ  ػڪԵ  ԹԾھʹڵ  
 ٻڢ  ػڻڪʵ      Ƿҡڢ ػڻڪʵ
 کԡҹ   ٻڢ   ػڻڪʵ Ƿҡڢ 
 ػڻڪʵ       Ƿҡڢ ػڻڪʵ 
 ٻڢ ػڻڪʵյ: ڵ 
   []  µڶ  ٻڢ  ػڻڪʵ  ڶ  Ƿҡڢ
 ػڻڪʵյ:  ػڻڪʵ   µڶ     Ƿҡڢ
 ػڻڪʵ ڶ ٻڢ ػڻڪʵյ: ػڻڪʵ 
   []    µڶ  ٻڢ  ػڻڪʵ   ڶ
 Ƿҡڢ  ػڻڪʵյ:  ٻҹ   ڶ  ٻڢ
 ػڻڪʵ       ڶ  Ƿҡڢ  ػڻڪʵ
 کԡҹ   ڶ ٻڢ  ػڻڪʵ Ƿҡڢ
  ػڻڪʵ     µڶ Ƿҡڢ ػڻڪʵ
   ڶ  ٻڢ  ػڻڪʵյ:  ʭʵڵҹ  
 ڶ  Ƿҡڢ  ػڻڪʵ     ڶ ٻڢ
 ػڻڪʵ  کԡҹ  ڶ Ƿҡڢ  ػڻڪʵ
 ٻڢ ػڻڪʵ 
            --------
   []  ٻڢ ػڻڪ Ƿҡڢ ػڻڪԵڶҵ:
 ڵ     Ƿҡڢ ػڻڪԵڶ ٻڢ
 ػڻڪյ: ʾ ǹڵҹ ٻ ػڪڵҹ  Ƿҡڢ
 ػڻڪԵڶ    ٻڢ ػڻڪ ڨǡ ػڪڵҹ
 ʭʵڵ ػڪڵҹ  Ƿҡڢ ػڻڪԵڶ ٻڢ 
 ػڻڪ 
   []   Ƿҡڢ  ػڻڪ   ʭҡڢ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ     ʭҡڢ ػڻڪԵڶ
   Ƿҡڢ  ػڻڪյ:  ʾ  ǹڵҹ  ʭʵڵ
 ػڪڵҹ    ʭҡڢ  ػڻڪԵڶ     
 Ƿҡڢ  ػڻڪ  ǡ  ڨǡ  ػڪڵҹ
 ʭҡڢ ػڻڪԵڶ Ƿҡڢ ػڻڪ 
   []  µڶ  ٻڢ  ػڻڪ  ڶ  Ƿҡڢ
 ػڻڪԵڶҵ:  ʭʵ ڶ ٻڢ ػڻڪ   ڶ
 Ƿҡڢ  ػڻڪԵڶ  ڨǡ  ڶ  ٻڢ  
 ػڻڪ Ƿҡڢ  ػڻڪԵڶ  µڶ  Ƿҡڢ
 ػڻڪԵڶ  ڶ ٻڢ ػڻڪյ:  ڶ Ƿҡڢ
 ػڻڪԵڶ     ڶ ٻڢ ػڻڪ ڨǡ ڶ
 Ƿҡڢ ػڻڪԵڶ ٻڢ ػڻڪ 
   []  µڶ  Ƿҡڢ  ػڻڪ  ڶ  ʭҡڢ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ  µڶ   ʭҡڢ ػڻڪԵڶ
 ڶ Ƿҡڢ ػڻڪյ: ڵ 
   []  µڶ ٻڢ ػڻڪ ڶ Ƿҡڢ
 ػڻڪԵڶҵ:  طڸ  ػڪڵҹ  ʭʵڵ  ػڪڵҹ
  ڶ ٻڢ ػڻڪ    ڶ Ƿҡڢ
 ػڻڪԵڶ  Ե  ڨǡ  ػڪڵҹ    ڶ
 ٻڢ   ػڻڪ  Ƿҡڢ   ػڻڪԵڶ  
    µڶ  Ƿҡڢ  ػڻڪԵڶ  ڶ ٻڢ
 ػڻڪյ:   ڨǡ  ǹڵҹ  ٻҹ    ڶ
 Ƿҡڢ  ػڻڪԵڶ     ڶ ٻڢ ػڻڪ
 ڨǡ  ػڪڵҹ   ڶ Ƿҡڢ  ػڻڪԵڶ
 ٻڢ ػڻڪ 
   []   µڶ  Ƿҡڢ  ػڻڪ   ڶ
 ʭҡڢ   ػڻڪԵڶҵ:  طڸ  ػڪڵҹ  
 ڶ  Ƿҡڢ  ػڻڪ     ڶ ʭҡڢ
 ػڻڪԵڶ  Ե  ǡ  ڨǡ  ػڪڵҹ  
 ڶ  Ƿҡڢ   ػڻڪ ʭҡڢ  ػڻڪԵڶ 
      µڶ  ʭҡڢ  ػڻڪԵڶ   ڶ
 Ƿҡڢ  ػڻڪյ:  ǡ  ڨǡ  ǹڵҹ
  ڶ ʭҡڢ ػڻڪԵڶ    ڶ Ƿҡڢ
 ػڻڪ  ǡ  ڨǡ  ػڪڵҹ    ڶ
 ʭҡڢ ػڻڪԵڶ Ƿҡڢ ػڻڪ 
   []    ٻڢ  ػڻڪ   Ƿҡڢ
 ػڻڪԵڶҵ:  ػڻڪԵڶ        Ƿҡڢ
 ػڻڪԵڶ ٻڢ ػڻڪյ: ڶ 
   []   Ƿҡڢ  ػڻڪ   ʭҡڢ
 ػڻڪԵڶҵ:  ػڻڪԵڶ         ʭҡڢ
 ػڻڪԵڶ Ƿҡڢ ػڻڪյ: ڶ 
   []  µڶ  ٻڢ  ػڻڪ  ڶ  Ƿҡڢ
 ػڻڪԵڶҵ:  ػڻڪԵڶ    µڶ     Ƿҡڢ
 ػڻڪԵڶ ڶ ٻڢ ػڻڪյ: ػڻڪ 
   []  µڶ  Ƿҡڢ  ػڻڪ  ڶ  ʭҡڢ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ  µڶ   ʭҡڢ ػڻڪԵڶ
 ڶ Ƿҡڢ ػڻڪյ: ڵ 
   []  µڶ ٻڢ ػڻڪ ڶ Ƿҡڢ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڨǡ  ǹڵҹ  ٻҹ    ڶ
 ٻڢ  ػڻڪ     ڶ Ƿҡڢ ػڻڪԵڶ
 طڸ  ԹԾھڵҹ  ʭʵڵ  ǹڵҹ   ڶ
 ٻڢ   ػڻڪ  Ƿҡڢ   ػڻڪԵڶ  
    µڶ  Ƿҡڢ  ػڻڪԵڶ  ڶ ٻڢ
 ػڻڪյ:  طڸ  ػڪڵҹ  ʭʵڵ  ػڪڵҹ
  ڶ Ƿҡڢ ػڻڪԵڶ    ڶ ٻڢ
 ػڻڪ  طڸ  ԹԾھڵҹ  ʭʵڵ  ǹڵҹ  
 ڶ Ƿҡڢ ػڻڪԵڶ ٻڢ ػڻڪ 
   []   µڶ  Ƿҡڢ  ػڻڪ   ڶ
 ʭҡڢ  ػڻڪԵڶҵ:  ǡ  ڨǡ  ǹڵҹ
  ڶ Ƿҡڢ ػڻڪ    ڶ ʭҡڢ
 ػڻڪԵڶ  طڸ  ԹԾھڵҹ  ʭʵڵҹ   ڶ
 Ƿҡڢ   ػڻڪ  ʭҡڢ  ػڻڪԵڶ  
    µڶ ʭҡڢ ػڻڪԵڶ  ڶ Ƿҡڢ
 ػڻڪյ:  طڸ  ػڪڵҹ   ڶ  ʭҡڢ
 ػڻڪԵڶ     ڶ Ƿҡڢ ػڻڪ طڸ
 ԹԾھڵҹ  ʭʵڵҹ   ڶ ʭҡڢ  ػڻڪԵڶ
 Ƿҡڢ ػڻڪ 
            --------
   []    ٻڢ  ػڻڪ   Ƿҡڢ
 ػڻڪʵյ:  کԡҹ  ڨǡ  ػڪڵҹ  
 ٻڢ  ػڻڪ      Ƿҡڢ  ػڻڪʵ
 Ե  ڨǡ  ػڪڵҹ  ʭʵڵ  ػڪڵҹ 
 ٻڢ   ػڻڪ  Ƿҡڢ   ػڻڪʵ  
    Ƿҡڢ  ػڻڪʵ  ٻڢ ػڻڪյ:
 ʾ ǹڵҹ ٻ ػڪڵҹ  Ƿҡڢ ػڻڪʵ
      ٻڢ  ػڻڪ  ڨǡ  ػڪڵҹ
 ʭʵڵ  ػڪڵҹ    Ƿҡڢ   ػڻڪʵ
 ٻڢ ػڻڪ 
   []   Ƿҡڢ  ػڻڪ   ʭҡڢ
 ػڻڪʵյ:  کԡҹ  ػڪڵҹ   Ƿҡڢ
 ػڻڪ        ʭҡڢ  ػڻڪʵ  Ե
 ǡ  ڨǡ  ػڪڵҹ   Ƿҡڢ  
 ػڻڪ  ʭҡڢ    ػڻڪʵ      
 ʭҡڢ   ػڻڪʵ    Ƿҡڢ  ػڻڪյ:
 ʾ  ǹڵҹ  ʭʵڵ  ػڪڵҹ   ʭҡڢ
 ػڻڪʵ      Ƿҡڢ  ػڻڪ  ǡ
 ڨǡ  ػڪڵҹ    ʭҡڢ   ػڻڪʵ
 Ƿҡڢ ػڻڪ 
   []  µڶ  ٻڢ  ػڻڪ  ڶ  Ƿҡڢ
 ػڻڪʵյ:  ʭʵ  ڶ  ٻڢ  ػڻڪ   
 ڶ  Ƿҡڢ  ػڻڪʵ ڨǡ ڶ ٻڢ 
 ػڻڪ  Ƿҡڢ   ػڻڪʵ   µڶ   
 Ƿҡڢ ػڻڪʵ ڶ ٻڢ ػڻڪյ:  ڶ
 Ƿҡڢ ػڻڪʵ  ڶ ٻڢ ػڻڪ ڨǡ
 ڶ Ƿҡڢ ػڻڪʵ ٻڢ ػڻڪ 
   []  µڶ  Ƿҡڢ  ػڻڪ  ڶ  ʭҡڢ
 ػڻڪʵյ:  ڵ    µڶ     ʭҡڢ
 ػڻڪʵ ڶ Ƿҡڢ ػڻڪյ: ڵ 
   []  µڶ ٻڢ ػڻڪ ڶ Ƿҡڢ
 ػڻڪʵյ:    کԡҹ   ڨǡ   ػڪڵҹ
 ʭʵڵ  ػڪڵҹ   ڶ ٻڢ ػڻڪ  
   ڶ  Ƿҡڢ  ػڻڪʵ  Ե  ڨǡ
 ػڪڵҹ   ڶ ٻڢ  ػڻڪ Ƿҡڢ 
 ػڻڪʵ       µڶ Ƿҡڢ ػڻڪʵ
  ڶ  ٻڢ ػڻڪյ: ڨǡ ǹڵҹ ٻҹ
  ڶ Ƿҡڢ ػڻڪʵ    ڶ ٻڢ
 ػڻڪ  ڨǡ  ػڪڵҹ   ڶ Ƿҡڢ 
 ػڻڪʵ ٻڢ ػڻڪ 
   []   µڶ  Ƿҡڢ  ػڻڪ   ڶ
 ʭҡڢ  ػڻڪʵյ:  کԡҹ  ػڪڵҹ  
 ڶ  Ƿҡڢ  ػڻڪ     ڶ ʭҡڢ
 ػڻڪʵ  Ե  ǡ  ڨǡ  ػڪڵҹ  
 ڶ  Ƿҡڢ   ػڻڪ ʭҡڢ  ػڻڪʵ 
      µڶ  ʭҡڢ  ػڻڪʵ   ڶ
 Ƿҡڢ  ػڻڪյ:  ǡ  ڨǡ  ǹڵҹ
  ڶ ʭҡڢ ػڻڪʵ   ڶ Ƿҡڢ
 ػڻڪ  ǡ  ڨǡ  ػڻڪڵҹ    ڶ
 ʭҡڢ ػڻڪʵ Ƿҡڢ ػڻڪ 
   []    ٻڢ  ػڻڪ   Ƿҡڢ
 ػڻڪʵյ:  ʾ  ǹڵҹ  ٻ  ػڪڵҹ  
 ٻڢ  ػڻڪ      Ƿҡڢ  ػڻڪʵ
 ڨǡ  ԹԾھڵҹ   کԡҹ   ٻڢ
   ػڻڪ  Ƿҡڢ   ػڻڪʵ    
 Ƿҡڢ ػڻڪʵ  ٻڢ ػڻڪյ: کԡҹ
 ڨǡ   ػڪڵҹ    Ƿҡڢ  ػڻڪʵ
     ٻڢ  ػڻڪ  ڨǡ  ԹԾھڵҹ
  کԡҹ  Ƿҡڢ  ػڻڪʵ ٻڢ
 ػڻڪ 
   []   Ƿҡڢ  ػڻڪ   ʭҡڢ
 ػڻڪʵյ:  ʾ  ǹڵҹ  ʭʵڵ  ػڪڵҹ  
 Ƿҡڢ  ػڻڪ      ʭҡڢ ػڻڪʵ
 ԹԾھڵҹ   Ƿҡڢ   ػڻڪ ʭҡڢ 
 ػڻڪʵ        ʭҡڢ ػڻڪʵ 
 Ƿҡڢ  ػڻڪյ:  کԡҹ  ڨǡ ػڪڵҹ
   ʭҡڢ  ػڻڪʵ      Ƿҡڢ
 ػڻڪ  ԹԾھڵҹ    ʭҡڢ    ػڻڪʵ
 Ƿҡڢ ػڻڪ 
   []  µڶ  ٻڢ  ػڻڪ  ڶ  Ƿҡڢ
 ػڻڪʵյ:  ػڻڪʵ   µڶ     Ƿҡڢ
 ػڻڪʵ ڶ ٻڢ ػڻڪյ: ػڻڪ 
   []  µڶ  Ƿҡڢ  ػڻڪ  ڶ  ʭҡڢ
 ػڻڪʵյ:  ڵ    µڶ     ʭҡڢ
 ػڻڪʵ ڶ Ƿҡڢ ػڻڪյ: ڵ 
   []  µڶ ٻڢ ػڻڪ ڶ Ƿҡڢ
 ػڻڪʵյ:  ڨǡ  ǹڵҹ  ٻҹ    ڶ
 ٻڢ  ػڻڪ    ڶ Ƿҡڢ ػڻڪʵ
 ڨǡ  ԹԾھڵҹ    کԡҹ  ʭʵڵ
 ǹڵҹ   ڶ  ٻڢ   ػڻڪ Ƿҡڢ 
 ػڻڪʵ       µڶ Ƿҡڢ ػڻڪʵ
   ڶ  ٻڢ  ػڻڪյ:  کԡҹ  ڨǡ
 ػڪڵҹ  ʭʵڵ  ػڪڵҹ   ڶ Ƿҡڢ
 ػڻڪʵ     ڶ ٻڢ ػڻڪ ڨǡ
 ԹԾھڵҹ    کԡҹ  ʭʵڵ  ǹڵҹ  
 ڶ Ƿҡڢ ػڻڪʵ ٻڢ ػڻڪ 
   []   µڶ  Ƿҡڢ  ػڻڪ   ڶ
 ʭҡڢ  ػڻڪʵյ:  ǡ  ڨǡ  ǹڵҹ
  ڶ Ƿҡڢ ػڻڪ    ڶ ʭҡڢ
 ػڻڪʵ  ԹԾھڵҹ  ʭʵڵҹ   ڶ Ƿҡڢ
   ػڻڪ  ʭҡڢ    ػڻڪʵ     
  µڶ  ʭҡڢ  ػڻڪʵ   ڶ Ƿҡڢ
 ػڻڪյ:  کԡҹ  ػڪڵҹ   ڶ ʭҡڢ
 ػڻڪʵ        ڶ  Ƿҡڢ  ػڻڪ
 ԹԾھڵҹ  ʭʵڵҹ  ڶ ʭҡڢ  ػڻڪʵ
 Ƿҡڢ ػڻڪ 
            --------
   []    ٻڢ  ػڻڪԵڶ   Ƿҡڢ
 ػڻڪʵյ:  کԡҹ    ٻڢ  ػڻڪԵڶ  
    Ƿҡڢ  ػڻڪʵ Ե  ٻڢ 
 ػڻڪԵڶ  Ƿҡڢ   ػڻڪʵ      
 Ƿҡڢ   ػڻڪʵ    ٻڢ  ػڻڪԵڶҵ:
 ڵ 
   []   Ƿҡڢ  ػڻڪԵڶ   ʭҡڢ
 ػڻڪʵյ:  کԡҹ  Ƿҡڢ ػڻڪԵڶ  
  ʭҡڢ  ػڻڪʵ  Ե   Ƿҡڢ 
 ػڻڪԵڶ ʭҡڢ  ػڻڪʵ    ʭҡڢ
 ػڻڪʵ Ƿҡڢ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []  µڶ  ٻڢ  ػڻڪԵڶ  ڶ  Ƿҡڢ
 ػڻڪʵյ:  ʭʵ  ڶ  ٻڢ  ػڻڪԵڶ  
  ڶ  Ƿҡڢ ػڻڪʵ ڨǡ ڶ ٻڢ
   ػڻڪԵڶ  Ƿҡڢ   ػڻڪʵ   µڶ  
  Ƿҡڢ  ػڻڪʵ  ڶ  ٻڢ  ػڻڪԵڶҵ:
  ڶ  Ƿҡڢ  ػڻڪʵ   ڶ ٻڢ
 ػڻڪԵڶ  ڨǡ  ڶ  Ƿҡڢ   ػڻڪʵ
 ٻڢ ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ  Ƿҡڢ  ػڻڪԵڶ  ڶ ʭҡڢ
 ػڻڪʵյ:  ڵ    µڶ     ʭҡڢ
 ػڻڪʵ ڶ Ƿҡڢ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []  µڶ ٻڢ ػڻڪԵڶ ڶ Ƿҡڢ
 ػڻڪʵյ:   ڨǡ   کԡҹ   ʭʵڵҹ
  ڶ ٻڢ ػڻڪԵڶ    ڶ Ƿҡڢ
 ػڻڪʵ  Ե  ڨǡҹ   ڶ  ٻڢ  
 ػڻڪԵڶ  Ƿҡڢ   ػڻڪʵ     µڶ
 Ƿҡڢ  ػڻڪʵ    ڶ ٻڢ ػڻڪԵڶҵ:
 ٻҹ   ڶ Ƿҡڢ ػڻڪʵ    ڶ
 ٻڢ  ػڻڪԵڶ  ڨǡҹ  ڶ Ƿҡڢ 
 ػڻڪʵ ٻڢ ػڻڪԵڶ 
   []   µڶ  Ƿҡڢ  ػڻڪԵڶ   ڶ
 ʭҡڢ  ػڻڪʵյ: کԡҹ  ڶ Ƿҡڢ
 ػڻڪԵڶ        ڶ  ʭҡڢ  ػڻڪʵ
 Ե  ǡҹ  ڨǡҹ  ڶ Ƿҡڢ 
 ػڻڪԵڶ  ʭҡڢ   ػڻڪʵ      
 µڶ  ʭҡڢ  ػڻڪʵ    ڶ  Ƿҡڢ
 ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []    ٻڢ  ػڻڪԵڶ   Ƿҡڢ
 ػڻڪʵյ:  ڶ      Ƿҡڢ ػڻڪʵ
 ٻڢ ػڻڪԵڶҵ: ػڻڪԵڶ 
   []   Ƿҡڢ  ػڻڪԵڶ   ʭҡڢ
 ػڻڪʵյ:  ڶ      ʭҡڢ ػڻڪʵ
 Ƿҡڢ ػڻڪԵڶҵ: ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ  ٻڢ  ػڻڪԵڶ  ڶ  Ƿҡڢ
 ػڻڪʵյ:  ػڻڪʵ   µڶ     Ƿҡڢ
 ػڻڪʵ ڶ ٻڢ ػڻڪԵڶҵ: ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ  Ƿҡڢ  ػڻڪԵڶ  ڶ ʭҡڢ
 ػڻڪʵյ:  ڵ     µڶ     ʭҡڢ
 ػڻڪʵ ڶ Ƿҡڢ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []    µڶ  ٻڢ  ػڻڪԵڶ   ڶ
 Ƿҡڢ ػڻڪʵյ: ٻҹ  ڶ ٻڢ ػڻڪԵڶ
    ڶ Ƿҡڢ ػڻڪʵ طڸҹ 
 کԡҹ  ڶ ٻڢ  ػڻڪԵڶ Ƿҡڢ 
 ػڻڪʵ       µڶ Ƿҡڢ ػڻڪʵ
  ڶ  ٻڢ  ػڻڪԵڶҵ:  ڨǡ کԡҹ
 ʭʵڵҹ   ڶ Ƿҡڢ ػڻڪʵ   
 ڶ  ٻڢ  ػڻڪԵڶ  طڸҹ   کԡҹ
 ڶ Ƿҡڢ ػڻڪʵ ٻڢ ػڻڪԵڶ 
   []   µڶ  Ƿҡڢ  ػڻڪԵڶ   ڶ
 ʭҡڢ  ػڻڪʵյ:  ڵ       µڶ
 ʭҡڢ  ػڻڪʵ   ڶ Ƿҡڢ ػڻڪԵڶҵ:
 کԡҹ   ڶ  ʭҡڢ ػڻڪʵ   
 ڶ  Ƿҡڢ  ػڻڪԵڶ  طڸҹ  ʭʵڵҹ 
 ڶ ʭҡڢ ػڻڪʵ Ƿҡڢ ػڻڪԵڶ 
           ػڻҷ ԯԵ 
   []  ٻڢ تڬ  Ƿҡڢ تڬյ:
 ʭʵڵ  ǹڵҹ   ٻڢ  تڬ    
 Ƿҡڢ  تڬ  ڨǡ ǹڵҹ  ٻڢ 
 تڬ Ƿҡڢ  تڬ     Ƿҡڢ
 تڬ  ٻڢ تڬյ: ٻ ǹڵҹ Ƿҡڢ
 تڬ        ٻڢ  تڬ  ڨǡ
 ǹڵҹ Ƿҡڢ تڬ ٻڢ تڬ 
   [] µڶ ٻڢ تڬ ڶ Ƿҡڢ تڬյ:
 ʭʵ  ڶ  ٻڢ تڬ   ڶ Ƿҡڢ
 تڬ ڨǡ ڶ ٻڢ  تڬ Ƿҡڢ 
 تڬ   µڶ   Ƿҡڢ تڬ ڶ ٻڢ
 تڬյ:   ڶ  Ƿҡڢ  تڬ    ڶ
 ٻڢ  تڬ  ڨǡ  ڶ Ƿҡڢ  تڬ
 ٻڢ تڬ 
   []  µڶ ٻڢ تڬ  ڶ Ƿҡڢ
 تڬյ:  ʭʵڵ  ǹڵҹ   ڶ ٻڢ تڬ
     ڶ Ƿҡڢ تڬ ڨǡ ǹڵҹ
  ڶ  ٻڢ   تڬ Ƿҡڢ  تڬ 
    µڶ Ƿҡڢ تڬ  ڶ ٻڢ
 تڬյ:  ٻ  ǹڵҹ   ڶ  Ƿҡڢ تڬ
     ڶ  ٻڢ  تڬ ڨǡ ǹڵҹ
 ڶ Ƿҡڢ تڬ ٻڢ تڬ 
   []   ٻڢ   تڬ   Ƿҡڢ
  تڬյ:  ٻ  ǹڵҹ  ٻڢ  تڬ 
    Ƿҡڢ   تڬ ʾ ػڪڵҹ 
 ٻڢ    تڬ Ƿҡڢ   تڬ  
   Ƿҡڢ  تڬ  ٻڢ  تڬյ:
 ʭʵڵ ǹڵҹ  Ƿҡڢ  تڬ   
 ٻڢ   تڬ  ʾ ػڪڵҹ  Ƿҡڢ
  تڬ ٻڢ  تڬ 
   []  µڶ  ٻڢ   تڬ  ڶ Ƿҡڢ
  تڬյ: تڬ  µڶ   Ƿҡڢ  تڬ
 ڶ ٻڢ تڬյ: تڬ 
   []  µڶ ٻڢ تڬ ڶ Ƿҡڢ
  تڬյ: ٻ ǹڵҹ  ڶ ٻڢ  تڬյ:
    ڶ Ƿҡڢ  تڬ ʾ ػڪڵҹ
  ڶ ٻڢ   تڬ Ƿҡڢ  تڬ 
    µڶ Ƿҡڢ  تڬ  ڶ ٻڢ
  تڬյ:  ʭʵڵ  ǹڵҹ   ڶ Ƿҡڢ
  تڬ      ڶ ٻڢ  تڬ ʾ
 ػڻڪڵҹ  ڶ Ƿҡڢ   تڬ ٻڢ 
 تڬ 
            --------
   []    ٻڢ  تڬԵڶ   Ƿҡڢ
 تڬԵڶҵ:  ڵ      Ƿҡڢ تڬԵڶ
 ٻڢ تڬԵڶҵ: ڵ 
   []  µڶ  ٻڢ  تڬԵڶ  ڶ  Ƿҡڢ
 تڬԵڶҵ:  ʭʵ  ڶ  ٻڢ  تڬԵڶ   
 ڶ  Ƿҡڢ  تڬԵڶ  ڨǡ  ڶ ٻڢ 
 تڬԵڶ Ƿҡڢ  تڬԵڶ  µڶ  Ƿҡڢ
 تڬԵڶ  ڶ ٻڢ تڬԵڶҵ:  ڶ Ƿҡڢ
 تڬԵڶ     ڶ  ٻڢ تڬԵڶ ڨǡ ڶ
 Ƿҡڢ تڬԵڶ ٻڢ تڬԵڶ 
   []  µڶ ٻڢ تڬԵڶ ڶ Ƿҡڢ
 تڬԵڶҵ:  ʭʵڵҹ  ڶ ٻڢ تڬԵڶ  
  ڶ  Ƿҡڢ  تڬԵڶ  ڨǡҹ   ڶ
 ٻڢ   تڬԵڶ  Ƿҡڢ   تڬԵڶ   
    µڶ  Ƿҡڢ  تڬԵڶ   ڶ ٻڢ
 تڬԵڶҵ:  ٻҹ   ڶ Ƿҡڢ تڬԵڶ  
   ڶ  ٻڢ  تڬԵڶ  ڨǡҹ   ڶ
 Ƿҡڢ تڬԵڶ ٻڢ تڬԵڶ 
   []   ٻڢ   تڬԵڶ  Ƿҡڢ
  تڬԵڶҵ: ڶ     Ƿҡڢ  تڬԵڶ
 ٻڢ تڬԵڶҵ: ڶ 
   []  µڶ  ٻڢ   تڬԵڶ ڶ Ƿҡڢ
  تڬԵڶҵ:  تڬԵڶ   µڶ     Ƿҡڢ
 تڬԵڶ ڶ ٻڢ تڬԵڶҵ: تڬԵڶ 
   []  µڶ ٻڢ تڬԵڶ ڶ Ƿҡڢ
  تڬԵڶҵ:  ٻҹ   ڶ  ٻڢ   تڬԵڶ
    ڶ Ƿҡڢ  تڬԵڶ طڸҹ 
 ڶ ٻڢ   تڬԵڶ Ƿҡڢ   تڬԵڶ 
     µڶ  Ƿҡڢ   تڬԵڶ  ڶ
 ٻڢ   تڬԵڶҵ: ʭʵڵҹ  ڶ Ƿҡڢ
   تڬԵڶ      ڶ  ٻڢ   تڬԵڶ
 طڸҹ   ڶ Ƿҡڢ   تڬԵڶ ٻڢ
  تڬԵڶ 
            --------
   []    ٻڢ  تڬʵ   Ƿҡڢ
 تڬʵյ:  ڵ     Ƿҡڢ تڬʵ
  ٻڢ  تڬʵյ:  کԡҹ  ٻ  ػڪڵҹ
    ٻ  ػڪԵ  ԹԾھʹڵ  ǹڵҹ 
 Ƿҡڢ  تڬʵ      ٻڢ  تڬʵ
 Ե Ƿҡڢ تڬʵ ٻڢ تڬʵ 
   []  µڶ  ٻڢ  تڬʵ  ڶ  Ƿҡڢ
 تڬʵյ:  ʭʵ  ڶ  ٻڢ  تڬʵ  
  ڶ Ƿҡڢ تڬʵ ڨǡ ڶ ٻڢ 
 تڬʵ Ƿҡڢ  تڬʵ  µڶ  Ƿҡڢ
 تڬʵ ڶ ٻڢ تڬʵյ:  ڶ Ƿҡڢ
 تڬʵ     ڶ  ٻڢ  تڬʵ  ڨǡ
 ڶ Ƿҡڢ تڬʵ ٻڢ تڬʵ 
   []  µڶ ٻڢ تڬʵ ڶ Ƿҡڢ
 تڬʵյ:   ʭʵڵҹ      ڶ   ٻڢ
 تڬʵ    ڶ Ƿҡڢ تڬʵ ڨǡҹ
   ڶ  ٻڢ    تڬʵ  Ƿҡڢ  
 تڬʵ      µڶ Ƿҡڢ تڬʵ 
 ڶ  ٻڢ  تڬʵյ:  ٻҹ  ڶ Ƿҡڢ
 تڬʵ     ڶ ٻڢ تڬʵ ڨǡҹ
 ڶ Ƿҡڢ تڬʵ ٻڢ تڬʵ 
   []   ٻڢ   تڬʵ  Ƿҡڢ
  تڬʵյ:  کԡҹ  ٻ  ػڪڵҹ   ٻ
 ػڪԵ  ԹԾھʹڵ    ǹڵҹ   ٻڢ
  تڬʵ    Ƿҡڢ  تڬʵ ԹԾھڵҹ
  ٻڢ   تڬʵ Ƿҡڢ   تڬʵ 
   Ƿҡڢ تڬʵ ٻڢ تڬʵյ:
 ڵ 
   []  µڶ  ٻڢ   تڬʵ ڶ Ƿҡڢ
  تڬʵյ:  تڬʵ   µڶ    Ƿҡڢ
 تڬʵ ڶ ٻڢ تڬʵյ: تڬʵ 
   []   µڶ  ٻڢ   تڬʵ  ڶ
 Ƿҡڢ   تڬʵյ:  ٻҹ   ڶ ٻڢ
  تڬʵ      ڶ Ƿҡڢ  تڬʵ
 ԹԾھڵҹ  ڶ ٻڢ   تڬʵ Ƿҡڢ
   تڬʵ     µڶ Ƿҡڢ تڬʵ
   ڶ  ٻڢ   تڬʵյ:  ʭʵڵҹ  
 ڶ  Ƿҡڢ   تڬʵ    ڶ ٻڢ
  تڬʵ ԹԾھڵҹ  ڶ Ƿҡڢ  تڬʵ
 ٻڢ  تڬʵ 
            ---------
   []  ٻڢ تڬ Ƿҡڢ تڬԵڶҵ:
 ڵ     Ƿҡڢ تڬԵڶ  ٻڢ
 تڬյ:  ʾ  ػڪڵҹ   Ƿҡڢ  تڬԵڶ
    ٻڢ تڬ ڨǡ ǹڵҹ ʭʵڵ
 ǹڵҹ Ƿҡڢ تڬԵڶ ٻڢ تڬ 
   []    Ƿҡڢ  تڬ   ʭҡڢ
 تڬԵڶҵ:  ڵ      ʭҡڢ تڬԵڶ
  Ƿҡڢ  تڬյ:  ʾ ػڪڵҹ ʭʵڵ
 ǹڵҹ   ʭҡڢ تڬԵڶ    Ƿҡڢ
 تڬ  ǡ  ڨǡ  ǹڵҹ   ʭҡڢ
 تڬԵڶ Ƿҡڢ تڬ 
   []  µڶ  ٻڢ  تڬ  ڶ  Ƿҡڢ
 تڬԵڶҵ:  ʭʵ  ڶ  ٻڢ تڬ   ڶ
 Ƿҡڢ  تڬԵڶ  ڨǡ  ڶ  ٻڢ  
 تڬ Ƿҡڢ  تڬԵڶ  µڶ   Ƿҡڢ
 تڬԵڶ  ڶ  ٻڢ  تڬյ:  ڶ Ƿҡڢ
 تڬԵڶ     ڶ  ٻڢ  تڬ ڨǡ ڶ
 Ƿҡڢ تڬԵڶ ٻڢ تڬ 
   []  µڶ  Ƿҡڢ  تڬ  ڶ  ʭҡڢ
 تڬԵڶҵ:  ڵ   µڶ   ʭҡڢ تڬԵڶ
 ڶ Ƿҡڢ تڬյ: ڵ 
   []  µڶ ٻڢ تڬ  ڶ Ƿҡڢ
 تڬԵڶҵ:  طڸ  ԹԾھڵҹ  ʭʵڵ  ǹڵҹ
  ڶ  ٻڢ تڬ    ڶ Ƿҡڢ
 تڬԵڶ  Ե  ڨǡ  ǹڵҹ   ڶ ٻڢ
  تڬ  Ƿҡڢ   تڬԵڶ     µڶ
 Ƿҡڢ تڬԵڶ  ڶ ٻڢ تڬյ: ڨǡ
 ػڪڵҹ  ٻҹ    ڶ  Ƿҡڢ  تڬԵڶ
     ڶ  ٻڢ  تڬ ڨǡ ǹڵҹ
 ڶ Ƿҡڢ تڬԵڶ ٻڢ تڬ 
   []    µڶ  Ƿҡڢ  تڬ   ڶ
 ʭҡڢ  تڬԵڶҵ:  طڸ  ԹԾھڵҹ   ڶ
 Ƿҡڢ  تڬ     ڶ ʭҡڢ تڬԵڶ
 Ե ǡ ڨǡ ǹڵҹ  ڶ Ƿҡڢ
  تڬ  ʭҡڢ   تڬԵڶ     µڶ
 ʭҡڢ  تڬԵڶ    ڶ  Ƿҡڢ  تڬյ:
 ǡ  ڨǡ  ػڪڵҹ   ڶ  ʭҡڢ
 تڬԵڶ      ڶ Ƿҡڢ تڬ ǡ
 ڨǡ  ǹڵҹ   ڶ  ʭҡڢ   تڬԵڶ
 Ƿҡڢ تڬ 
   []   ٻڢ   تڬ   Ƿҡڢ
  تڬԵڶҵ:  تڬԵڶ        Ƿҡڢ
 تڬԵڶ ٻڢ تڬյ: ڶ 
   []   Ƿҡڢ   تڬ  ʭҡڢ
   تڬԵڶҵ:  تڬԵڶ        ʭҡڢ
 تڬԵڶ Ƿҡڢ تڬյ: ڶ 
   [] µڶ ٻڢ (µڶ Իسڳ ҵھ) 
   []  µڶ ٻڢ تڬ ڶ Ƿҡڢ
   تڬԵڶҵ:  ڨǡ  ػڪڵҹ  ٻҹ  
 ڶ  ٻڢ   تڬ     ڶ Ƿҡڢ
   تڬԵڶ  طڸ  ػڪڵҹ  ʭʵڵ  ػڪڵҹ
  ڶ ٻڢ   تڬ Ƿҡڢ  تڬԵڶ 
    µڶ Ƿҡڢ  تڬԵڶ ڶ ٻڢ
   تڬյ:  طڸ  ԹԾھڵҹ  ʭʵڵ  ǹڵҹ
  ڶ Ƿҡڢ  تڬԵڶ    ڶ ٻڢ
   تڬ  طڸ  ػڪڵҹ  ʭʵڵ  ػڪڵҹ
 ڶ Ƿҡڢ  تڬԵڶ ٻڢ  تڬ 
   []   µڶ  Ƿҡڢ   تڬ  ڶ
 ʭҡڢ   تڬԵڶҵ: ǡ ڨǡ ػڪڵҹ
  ڶ Ƿҡڢ  تڬ   ڶ ʭҡڢ
  تڬԵڶ  طڸ  ػڪڵҹ  ʭʵڵҹ   ڶ
 Ƿҡڢ   تڬ ʭҡڢ   تڬԵڶ  
   µڶ ʭҡڢ  تڬԵڶ  ڶ Ƿҡڢ
  تڬյ:  طڸ  ԹԾھڵҹ  ڶ ʭҡڢ
  تڬԵڶ    ڶ Ƿҡڢ  تڬ طڸ
 ػڪڵҹ ʭʵڵҹ  ڶ ʭҡڢ   تڬԵڶ
 Ƿҡڢ  تڬ 
            --------
   []  ٻڢ تڬ Ƿҡڢ تڬʵյ:
 ڨǡ   ԹԾھڵҹ      ٻڢ   تڬ
     Ƿҡڢ  تڬʵ  Ե  ڨǡ
 ǹڵҹ  ʭʵڵ  ǹڵҹ   ٻڢ   تڬ
 Ƿҡڢ   تڬʵ       Ƿҡڢ
 تڬʵ    ٻڢ  تڬյ:  ʾ  ػڪڵҹ
 ٻ  ǹڵҹ   Ƿҡڢ  تڬʵ    
 ٻڢ   تڬ   ڨǡ   ǹڵҹ   ʭʵڵ
 ǹڵҹ Ƿҡڢ تڬʵ ٻڢ تڬ 
   []    Ƿҡڢ  تڬ   ʭҡڢ
 تڬʵյ:  ԹԾھڵҹ   Ƿҡڢ  تڬ  
  ʭҡڢ  تڬʵ  Ե  ǡ ڨǡ
 ǹڵҹ    Ƿҡڢ   تڬ  ʭҡڢ  
 تڬʵ        ʭҡڢ  تڬʵ  
 Ƿҡڢ  تڬյ:  ʾ  ػڪڵҹ  ʭʵڵ
 ǹڵҹ  ʭҡڢ تڬʵ    Ƿҡڢ
 تڬ  ǡ  ڨǡ  ǹڵҹ   ʭҡڢ
 تڬʵ Ƿҡڢ تڬ 
   [] µڶ ٻڢ تڬ 
   []  µڶ ٻڢ تڬ  ڶ Ƿҡڢ
 تڬʵյ:    ڨǡ    ԹԾھڵҹ   ʭʵڵ
 ǹڵҹ   ڶ  ٻڢ  تڬ     ڶ
 Ƿҡڢ  تڬʵ  Ե  ڨǡ  ǹڵҹ  
 ڶ  ٻڢ   تڬ  Ƿҡڢ   تڬʵ 
      µڶ  Ƿҡڢ  تڬʵ   ڶ
 ٻڢ  تڬյ:  ڨǡ  ػڪڵҹ  ٻҹ  
 ڶ  Ƿҡڢ  تڬʵ      ڶ ٻڢ
 تڬ  ڨǡ  ǹڵҹ   ڶ  Ƿҡڢ  
 تڬʵ ٻڢ تڬ 
   []   µڶ  Ƿҡڢ  تڬ   ڶ
 ʭҡڢ  تڬʵյ:  ԹԾھڵҹ  ڶ Ƿҡڢ
 تڬ      ڶ  ʭҡڢ  تڬʵ Ե
 ǡ  ڨǡ  ǹڵҹ   ڶ Ƿҡڢ 
 تڬ  ʭҡڢ   تڬʵ       µڶ
 ʭҡڢ  تڬʵ   ڶ  Ƿҡڢ  تڬյ:
 ǡ  ڨǡ  ػڪڵҹ   ڶ  ʭҡڢ
 تڬʵ     ڶ Ƿҡڢ تڬ ǡ
 ڨǡ  ǹڵҹ   ڶ  ʭҡڢ   تڬʵ
 Ƿҡڢ تڬ 
   []   ٻڢ   تڬ  Ƿҡڢ
  تڬʵյ:  ʾ  ػڪڵҹ  ٻ  ǹڵҹ  
 ٻڢ   تڬ    Ƿҡڢ  تڬʵ
  ԹԾھڵҹ  ٻڢ   تڬ Ƿҡڢ
    تڬʵ     Ƿҡڢ  تڬʵ
  ٻڢ   تڬյ:  ڨǡ ԹԾھڵҹ 
 Ƿҡڢ   تڬʵ    ٻڢ  تڬ
  ԹԾھڵҹ  Ƿҡڢ   تڬʵ ٻڢ
  تڬ 
   []   Ƿҡڢ   تڬ  ʭҡڢ
  تڬʵյ:  تڬʵ        ʭҡڢ
 تڬʵ Ƿҡڢ تڬյ: تڬ 
   [] µڶ ٻڢ تڬ 
   []  µڶ ٻڢ تڬ ڶ Ƿҡڢ
  تڬʵյ:  ڨǡ  ػڪڵҹ  ٻҹ   ڶ
 ٻڢ  تڬ    ڶ Ƿҡڢ تڬʵ
  ԹԾھڵҹ ʭʵڵ ػڪڵҹ  ڶ ٻڢ
   تڬ Ƿҡڢ   تڬʵ   µڶ
 Ƿҡڢ   تڬʵ  ڶ ٻڢ  تڬյ:
 ڨǡ  ԹԾھڵҹ  ʭʵڵ  ǹڵҹ   ڶ
 Ƿҡڢ  تڬʵ    ڶ ٻڢ تڬ
  ԹԾھڵҹ ʭʵڵ ػڪڵҹ  ڶ Ƿҡڢ
  تڬʵ ٻڢ  تڬ 
   []   µڶ  Ƿҡڢ   تڬ  ڶ
 ʭҡڢ   تڬʵյ: ǡ ڨǡ ػڪڵҹ
  ڶ Ƿҡڢ  تڬ   ڶ ʭҡڢ
  تڬʵ ʭʵڵҹ  ڶ Ƿҡڢ   تڬ
 ʭҡڢ   تڬʵ     µڶ ʭҡڢ
  تڬʵ  ڶ Ƿҡڢ  تڬյ: ԹԾھڵҹ
  ڶ ʭҡڢ  تڬʵ  ڶ Ƿҡڢ
  تڬ ʭʵڵҹ  ڶ ʭҡڢ   تڬʵ
 Ƿҡڢ  تڬ 
            --------
   []    ٻڢ  تڬԵڶ   Ƿҡڢ
 تڬʵյ:  ԹԾھڵҹ   ٻڢ  تڬԵڶ   
  Ƿҡڢ تڬʵ Ե  ٻڢ  تڬԵڶ
 Ƿҡڢ  تڬʵ   Ƿҡڢ تڬʵ
 ٻڢ تڬԵڶҵ: ڵ 
   []   Ƿҡڢ  تڬԵڶ   ʭҡڢ
 تڬʵյ:  ԹԾھڵҹ   Ƿҡڢ تڬԵڶ  
  ʭҡڢ  تڬʵ  Ե   Ƿҡڢ 
 تڬԵڶ ʭҡڢ  تڬʵ     ʭҡڢ
 تڬʵ Ƿҡڢ تڬԵڶҵ: ڵ 
   [] µڶ ٻڢ تڬԵڶ 
   []  µڶ ٻڢ تڬԵڶ ڶ Ƿҡڢ
 تڬʵյ:  ڨǡ  ԹԾھڵҹ  ʭʵڵҹ  
 ڶ ٻڢ تڬԵڶ    ڶ Ƿҡڢ تڬʵ
 Ե ڨǡҹ  ڶ ٻڢ تڬԵڶ Ƿҡڢ
  تڬʵ      µڶ Ƿҡڢ تڬʵ
   ڶ  ٻڢ  تڬԵڶҵ:  طڸ  ػڪڵҹ
 ٻҹ   ڶ Ƿҡڢ تڬʵ    ڶ
 ٻڢ تڬԵڶ Ե ڨǡҹ  ڶ Ƿҡڢ
 تڬʵ ٻڢ تڬԵڶ 
   []   µڶ  Ƿҡڢ  تڬԵڶ   ڶ
 ʭҡڢ  تڬʵյ:  ԹԾھڵҹ  ڶ Ƿҡڢ
 تڬԵڶ      ڶ  ʭҡڢ تڬʵ Ե
 ǡҹ  ڨǡҹ    ڶ  Ƿҡڢ  
 تڬԵڶ  ʭҡڢ   تڬʵ      µڶ
 ʭҡڢ  تڬʵ   ڶ  Ƿҡڢ تڬԵڶҵ:
 طڸ  ػڪڵҹ    ڶ  ʭҡڢ  تڬʵ
     ڶ Ƿҡڢ تڬԵڶ Ե ǡҹ
 ڨǡҹ  ڶ ʭҡڢ  تڬʵ Ƿҡڢ
 تڬԵڶ 
   []   ٻڢ   تڬԵڶ  Ƿҡڢ
  تڬʵյ: ڶ     Ƿҡڢ تڬʵ
 ٻڢ تڬԵڶҵ: تڬԵڶ 
   []   Ƿҡڢ  تڬԵڶ  ʭҡڢ
  تڬʵյ: ڶ     ʭҡڢ  تڬʵ
 Ƿҡڢ تڬԵڶҵ: تڬԵڶ 
   [] µڶ ٻڢ تڬԵڶ 
   []  µڶ ٻڢ تڬԵڶ ڶ Ƿҡڢ
  تڬʵյ:  طڸ  ػڪڵҹ  ٻҹ   ڶ
 ٻڢ  تڬԵڶ    ڶ Ƿҡڢ تڬʵ
 طڸ ԹԾھڵҹ  ԹԾھڵҹ  ڶ ٻڢ 
  تڬԵڶ Ƿҡڢ   تڬʵ    µڶ
 Ƿҡڢ     تڬʵ     ڶ  ٻڢ
   تڬԵڶҵ:   ڨǡ  ԹԾھڵҹ  ʭʵڵҹ
  ڶ Ƿҡڢ  تڬʵ   ڶ ٻڢ
  تڬԵڶ  طڸ  ԹԾھڵҹ  ԹԾھڵҹ 
 ڶ Ƿҡڢ  تڬʵ ٻڢ  تڬԵڶ 
   []   µڶ  Ƿҡڢ  تڬԵڶ  ڶ
 ʭҡڢ    تڬʵյ:  طڸ  ػڪڵҹ  
 ڶ  Ƿҡڢ  تڬԵڶ    ڶ ʭҡڢ
  تڬʵ  طڸ  ԹԾھڵҹ ʭʵڵҹ  ڶ
 Ƿҡڢ    تڬԵڶ ʭҡڢ   تڬʵ 
     µڶ  ʭҡڢ   تڬʵ  ڶ
 Ƿҡڢ   تڬԵڶҵ:  ڨǡ  ԹԾھڵҹ 
 ڶ ʭҡڢ  تڬʵ    ڶ Ƿҡڢ
  تڬԵڶ  طڸ  ԹԾھڵҹ  ʭʵڵҹ  ڶ
 ʭҡڢ  تڬʵ Ƿҡڢ  تڬԵڶ 
           ø ԯԵ 
   []  ٻڢ ػڻڪ  Ƿҡڢ تڬյ:
        Ƿҡڢ تڬ  ٻڢ
 ػڻڪյ: 
   []   Ƿҡڢ  ػڻڪ   ʭҡڢ
 تڬյ:         ʭҡڢ تڬ 
 Ƿҡڢ ػڻڪյ: 
   [] µڶ ٻڢ ػڻڪ ڶ Ƿҡڢ تڬյ:
 ʭʵ  ڶ ٻڢ ػڻڪ   ڶ Ƿҡڢ
 تڬ  ڨǡ  ڶ ٻڢ  ػڻڪ Ƿҡڢ
  تڬ  µڶ   Ƿҡڢ تڬ ڶ ٻڢ
 ػڻڪյ:   ڶ  Ƿҡڢ  تڬ    ڶ
 ٻڢ  ػڻڪ  ڨǡ ڶ Ƿҡڢ  تڬ
 ٻڢ ػڻڪ 
   []  µڶ  Ƿҡڢ  ػڻڪ  ڶ  ʭҡڢ
 تڬյ:  ڵ   µڶ     ʭҡڢ تڬ
 ڶ Ƿҡڢ ػڻڪյ: ڵ 
   []  µڶ ٻڢ ػڻڪ ڶ Ƿҡڢ
 تڬյ:     µڶ Ƿҡڢ تڬ ڶ
 ٻڢ ػڻڪյ: 
   []   µڶ  Ƿҡڢ  ػڻڪ   ڶ
 ʭҡڢ  تڬյ:      µڶ ʭҡڢ
 تڬ ڶ Ƿҡڢ ػڻڪյ: 
   []  ٻڢ ػڻڪ Ƿҡڢ تڬյ:
 ǡ ڨǡ ǹڵҹ  ٻڢ ػڻڪ  
  Ƿҡڢ   تڬ  ٻ ػڪڵҹ ʭʵڵ
 ǹڵҹ  ٻڢ  ػڻڪ Ƿҡڢ  تڬ 
      Ƿҡڢ   تڬ   ٻڢ
 ػڻڪյ:  ڨǡ  ػڪڵҹ  ʭʵڵ  ػڪڵҹ
  Ƿҡڢ  تڬ    ٻڢ ػڻڪ
 ٻ  ػڪڵҹ  ʭʵڵ  ǹڵҹ  Ƿҡڢ 
 تڬ ٻڢ ػڻڪ 
   []   Ƿҡڢ  ػڻڪ   ʭҡڢ
  تڬյ: ǡ ڨǡ ǹڵҹ  Ƿҡڢ
 ػڻڪ      ʭҡڢ   تڬ ʭʵڵҹ
  Ƿҡڢ  ػڻڪ ʭҡڢ   تڬ 
   ʭҡڢ  تڬ  Ƿҡڢ ػڻڪյ:
 ǡ   ڨǡ   ػڪڵҹ     ʭҡڢ
  تڬ      Ƿҡڢ ػڻڪ ʭʵڵҹ
 ʭҡڢ  تڬ Ƿҡڢ ػڻڪ 
   [] µڶ ٻڢ ػڻڪ ڶ Ƿҡڢ تڬյ:
 تڬ  µڶ   Ƿҡڢ  تڬ ڶ ٻڢ
 ػڻڪյ: ػڻڪ 
   []  µڶ  Ƿҡڢ  ػڻڪ  ڶ  ʭҡڢ
  تڬյ: ڵ  µڶ   ʭҡڢ  تڬ
 ڶ Ƿҡڢ ػڻڪյ: ڵ 
   []  µڶ ٻڢ ػڻڪ ڶ Ƿҡڢ
  تڬյ: ǡ ڨǡ ǹڵҹ ڶ ٻڢ
 ػڻڪ    ڶ Ƿҡڢ تڬ ٻ ػڪڵҹ
 ʭʵڵ ǹڵҹ  ڶ ٻڢ ػڻڪ Ƿҡڢ 
 تڬ   µڶ Ƿҡڢ تڬ ڶ ٻڢ
 ػڻڪյ:  ڨǡ  ػڪڵҹ  ʭʵڵ  ػڪڵҹ
  ڶ Ƿҡڢ تڬ  ڶ ٻڢ ػڻڪ
 ٻ ػڪڵҹ ʭʵڵ ǹڵҹ  ڶ Ƿҡڢ 
 تڬ ٻڢ ػڻڪ 
   []  µڶ Ƿҡڢ ػڻڪ ڶ ʭҡڢ
  تڬյ: ǡ ڨǡ ǹڵҹ ڶ Ƿҡڢ
 ػڻڪ    ڶ ʭҡڢ تڬ ʭʵڵҹ 
 ڶ Ƿҡڢ ػڻڪ ʭҡڢ  تڬ  
 µڶ ʭҡڢ  تڬ  ڶ Ƿҡڢ ػڻڪյ:
 ǡ ڨǡ ػڪڵҹ  ڶ ʭҡڢ تڬ
    ڶ Ƿҡڢ ػڻڪ ʭʵڵҹ  ڶ
 ʭҡڢ  تڬ Ƿҡڢ ػڻڪ 
            --------
   []    ٻڢ  ػڻڪԵڶ   Ƿҡڢ
 تڬԵڶҵ:  ڵ      Ƿҡڢ تڬԵڶ
 ٻڢ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []   Ƿҡڢ  ػڻڪԵڶ   ʭҡڢ
 تڬԵڶҵ:  ڵ      ʭҡڢ تڬԵڶ
 Ƿҡڢ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   [] µڶ ٻڢ ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ ٻڢ ػڻڪԵڶ ڶ Ƿҡڢ
 تڬԵڶҵ: ʭʵڵҹ  ڶ ٻڢ ػڻڪԵڶ  
  ڶ Ƿҡڢ تڬԵڶ ڨǡҹ ڶ ٻڢ 
 ػڻڪԵڶ Ƿҡڢ تڬԵڶ   µڶ Ƿҡڢ
 تڬԵڶ   ڶ ٻڢ ػڻڪԵڶҵ: ٻҹ  ڶ
 Ƿҡڢ  تڬԵڶ     ڶ ٻڢ ػڻڪԵڶ
 ڨǡҹ  ڶ Ƿҡڢ  تڬԵڶ ٻڢ 
 ػڻڪԵڶ 
   []   µڶ  Ƿҡڢ  ػڻڪԵڶ   ڶ
 ʭҡڢ  تڬԵڶҵ:  ڵ       µڶ
 ʭҡڢ  تڬԵڶ   ڶ  Ƿҡڢ ػڻڪԵڶҵ:
 ڵ 
   []   ٻڢ  ػڻڪԵڶ  Ƿҡڢ 
 تڬԵڶҵ:  ڶ      Ƿҡڢ  تڬԵڶ
 ٻڢ ػڻڪԵڶҵ: ڶ 
   []   Ƿҡڢ  ػڻڪԵڶ   ʭҡڢ
  تڬԵڶҵ: ڶ     ʭҡڢ  تڬԵڶ
 Ƿҡڢ ػڻڪԵڶҵ: ڶ 
   [] µڶ ٻڢ ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ ٻڢ ػڻڪԵڶ ڶ Ƿҡڢ
   تڬԵڶҵ:  ٻҹ   ڶ  ٻڢ  ػڻڪԵڶ
    ڶ Ƿҡڢ  تڬԵڶ طڸҹ 
 ڶ  ٻڢ   ػڻڪԵڶ Ƿҡڢ   تڬԵڶ 
    µڶ Ƿҡڢ  تڬԵڶ ڶ ٻڢ
 ػڻڪԵڶҵ:  ʭʵڵҹ  ڶ Ƿҡڢ  تڬԵڶ
     ڶ  ٻڢ  ػڻڪԵڶ  طڸҹ 
 ڶ Ƿҡڢ  تڬԵڶ ٻڢ ػڻڪԵڶ 
   []   µڶ  Ƿҡڢ  ػڻڪԵڶ   ڶ
 ʭҡڢ   تڬԵڶҵ:  ڵ     µڶ
 ʭҡڢ   تڬԵڶ  ڶ Ƿҡڢ ػڻڪԵڶҵ:
 ڵ 
            --------
   []   ٻڢ  ػڻڪʵ   Ƿҡڢ
 تڬʵյ:  ڵ     Ƿҡڢ تڬʵ
   ٻڢ  ػڻڪʵյ:  کԡҹ  ػڪڵҹ
    ٻ  ػڪԵ  ԹԾھʹڵ   Ƿҡڢ
 تڬʵ      ٻڢ  ػڻڪʵ Ե 
 Ƿҡڢ تڬʵ ٻڢ ػڻڪʵ 
   []   Ƿҡڢ  ػڻڪʵ  ʭҡڢ
 تڬʵյ:  ڵ      ʭҡڢ تڬʵ
   Ƿҡڢ  ػڻڪʵյ:  کԡҹ  ػڪڵҹ
  ʭҡڢ تڬʵ    Ƿҡڢ ػڻڪʵ
 Ե    ʭҡڢ    تڬʵ  Ƿҡڢ
 ػڻڪʵ 
   [] µڶ ٻڢ ػڻڪʵ 
   []  µڶ ٻڢ ػڻڪʵ ڶ Ƿҡڢ
 تڬʵյ:  ʭʵڵҹ   ڶ  ٻڢ  ػڻڪʵ
      ڶ  Ƿҡڢ  تڬʵ  ڨǡҹ
  ڶ ٻڢ  ػڻڪʵ Ƿҡڢ  تڬʵ 
    µڶ Ƿҡڢ تڬʵ  ڶ ٻڢ
 ػڻڪʵյ:  کԡҹ  ڨǡ  ػڪڵҹ  ٻҹ
  ڶ Ƿҡڢ تڬʵ    ڶ ٻڢ
 ػڻڪʵ  Ե  ڨǡҹ   ڶ  Ƿҡڢ
 تڬʵ ٻڢ ػڻڪʵ 
   []   µڶ  Ƿҡڢ  ػڻڪʵ  ڶ
 ʭҡڢ  تڬʵյ  ڵ        µڶ
 ʭҡڢ  تڬʵ   ڶ Ƿҡڢ ػڻڪʵյ:
 کԡҹ  ػڪڵҹ   ڶ  ʭҡڢ  تڬʵ
    ڶ Ƿҡڢ ػڻڪʵ Ե ǡҹ
 ڨǡҹ     ڶ  ʭҡڢ    تڬʵ
 Ƿҡڢ ػڻڪʵ 
   []   ٻڢ  ػڻڪʵ   Ƿҡڢ
  تڬʵյ: کԡҹ ػڪڵҹ   ٻ ػڪԵ
 ԹԾھʹڵ     ٻڢ   ػڻڪʵ    
  Ƿҡڢ   تڬʵ ԹԾھڵҹ  ٻڢ
  ػڻڪʵ  Ƿҡڢ     تڬʵ   
  Ƿҡڢ   تڬʵ  ٻڢ ػڻڪʵյ:
 ڵ 
   []   Ƿҡڢ  ػڻڪʵ  ʭҡڢ
  تڬʵյ:  کԡҹ  ػڪڵҹ   Ƿҡڢ
 ػڻڪʵ     ʭҡڢ  تڬʵ ԹԾھڵҹ
   Ƿҡڢ     ػڻڪʵ  ʭҡڢ  
  تڬʵ     ʭҡڢ  تڬʵ 
 Ƿҡڢ ػڻڪʵյ: ڵ 
   [] µڶ ٻڢ ػڻڪʵ 
   []  µڶ ٻڢ ػڻڪʵ ڶ Ƿҡڢ
   تڬʵյ:   کԡҹ   ڨǡ  ػڪڵҹ
 ٻҹ  ڶ ٻڢ ػڻڪʵ  ڶ Ƿҡڢ
  تڬʵ  ԹԾھڵҹ  ڶ ٻڢ  ػڻڪʵ
 Ƿҡڢ   تڬʵ    µڶ Ƿҡڢ
  تڬʵ   ڶ ٻڢ ػڻڪʵյ: ʭʵڵҹ
  ڶ Ƿҡڢ  تڬʵ   ڶ ٻڢ
 ػڻڪʵ ԹԾھڵҹ  ڶ Ƿҡڢ   تڬʵ
 ٻڢ ػڻڪʵ 
   []   µڶ  Ƿҡڢ  ػڻڪʵ  ڶ
 ʭҡڢ   تڬʵյ:  کԡҹ  ػڪڵҹ  
 ڶ  Ƿҡڢ  ػڻڪʵ    ڶ ʭҡڢ
  تڬʵ ԹԾھڵҹ ʭʵڵҹ  ڶ Ƿҡڢ
  ػڻڪʵ  ʭҡڢ   تڬʵ    
 µڶ  ʭҡڢ   تڬʵ   ڶ  Ƿҡڢ
 ػڻڪʵյ: ڵ 
            --------
   []    ٻڢ  ػڻڪ   Ƿҡڢ
 تڬԵڶҵ:  ڵ      Ƿҡڢ تڬԵڶ
  ٻڢ  ػڻڪյ: ʾ ǹڵҹ ٻ ػڪڵҹ
  Ƿҡڢ  تڬԵڶ     ٻڢ ػڻڪ
 ڨǡ    ػڪڵҹ    ʭʵڵ    ػڪڵҹ
  Ƿҡڢ   تڬԵڶ ٻڢ  ػڻڪ 
 (¶ ػڻҷ ڨػڻ๹ҵյ ڵ Ը Եھ) 
            ---------
   []    ٻڢ  ػڻڪ   Ƿҡڢ
 تڬʵյ:  ڵ     Ƿҡڢ تڬʵ
  ٻڢ  ػڻڪյ: ʾ ǹڵҹ ٻ ػڪڵҹ
  Ƿҡڢ  تڬʵ    ٻڢ ػڻڪ
 ڨǡ    ػڪڵҹ    ʭʵڵ    ػڪڵҹ
 Ƿҡڢ تڬʵ ٻڢ ػڻڪ 
   []   Ƿҡڢ  ػڻڪ   ʭҡڢ
 تڬʵյ:  ڵ      ʭҡڢ تڬʵ
   Ƿҡڢ  ػڻڪյ:  ʾ  ǹڵҹ  ʭʵڵ
 ػڪڵҹ  ʭҡڢ تڬʵ   Ƿҡڢ
 ػڻڪ ǡ ڨǡ ػڪڵҹ  ʭҡڢ 
 تڬʵ Ƿҡڢ ػڻڪ 
   [] µڶ ٻڢ ػڻڪ 
   []  µڶ ٻڢ ػڻڪ ڶ Ƿҡڢ
 تڬʵյ:  ʭʵڵ  ػڪڵҹ   ڶ  ٻڢ
 ػڻڪ     ڶ Ƿҡڢ تڬʵ ڨǡ
 ػڪڵҹ   ڶ ٻڢ  ػڻڪ Ƿҡڢ 
 تڬʵ            µڶ  Ƿҡڢ
 تڬʵ    ڶ  ٻڢ  ػڻڪյ:  ڨǡ
 ǹڵҹ   ٻ  ػڪڵҹ    ڶ  Ƿҡڢ
 تڬʵ      ڶ ٻڢ ػڻڪ ڨǡ
 ػڪڵҹ   ڶ  Ƿҡڢ  تڬʵ ٻڢ
 ػڻڪ 
   []   µڶ  Ƿҡڢ  ػڻڪ   ڶ
 ʭҡڢ  تڬʵյ:  ڵ       µڶ
 ʭҡڢ  تڬʵ   ڶ  Ƿҡڢ  ػڻڪյ:
 ǡ  ڨǡ  ǹڵҹ   ڶ  ʭҡڢ
 تڬʵ     ڶ Ƿҡڢ ػڻڪ ǡ
 ڨǡ  ػڪڵҹ   ڶ ʭҡڢ  تڬʵ
 Ƿҡڢ ػڻڪ 
   []   ٻڢ  ػڻڪ   Ƿҡڢ 
 تڬʵյ:  ʾ ǹڵҹ ٻ ػڪڵҹ  ٻڢ
 ػڻڪ     Ƿҡڢ  تڬʵ ԹԾھڵҹ
  ٻڢ   ػڻڪ Ƿҡڢ   تڬʵ 
     Ƿҡڢ   تڬʵ   ٻڢ
 ػڻڪյ: ڵ 
   []   Ƿҡڢ  ػڻڪ   ʭҡڢ
   تڬʵյ:  ʾ  ǹڵҹ  ʭʵڵ  ػڪڵҹ
  Ƿҡڢ ػڻڪ    ʭҡڢ تڬʵ
 ԹԾھڵҹ    Ƿҡڢ   ػڻڪ  ʭҡڢ
    تڬʵ      ʭҡڢ  تڬʵ
 Ƿҡڢ ػڻڪյ: ڵ 
   [] µڶ ٻڢ ػڻڪ 
   []  µڶ ٻڢ ػڻڪ ڶ Ƿҡڢ
   تڬʵյ:  ڨǡ  ǹڵҹ  ٻҹ   ڶ
 ٻڢ ػڻڪ    ڶ Ƿҡڢ  تڬʵ
 ԹԾھڵҹ  ʭʵڵ  ǹڵҹ    ڶ  ٻڢ
  ػڻڪ  Ƿҡڢ     تڬʵ    
  µڶ  Ƿҡڢ   تڬʵ   ڶ ٻڢ
 ػڻڪյ:  ʭʵڵ  ػڪڵҹ   ڶ  Ƿҡڢ
  تڬʵ    ڶ ٻڢ ػڻڪ ԹԾھڵҹ
 ʭʵڵ  ǹڵҹ   ڶ Ƿҡڢ   تڬʵ
 ٻڢ ػڻڪ 
   []   µڶ  Ƿҡڢ  ػڻڪ   ڶ
 ʭҡڢ   تڬʵյ:  ǡ ڨǡ ǹڵҹ
  ڶ Ƿҡڢ ػڻڪ    ڶ ʭҡڢ
   تڬʵ   ԹԾھڵҹ   ʭʵڵҹ    ڶ
 Ƿҡڢ   ػڻڪ  ʭҡڢ    تڬʵ 
     µڶ  ʭҡڢ   تڬʵ  ڶ
 Ƿҡڢ ػڻڪյ: ڵ 
            ---------
   []    ٻڢ  ػڻڪԵڶ   Ƿҡڢ
 تڬʵյ:  ԹԾھڵҹ    ٻڢ  ػڻڪԵڶ  
    Ƿҡڢ  تڬʵ  Ե  ٻڢ 
 ػڻڪԵڶ Ƿҡڢ  تڬʵ   Ƿҡڢ
 تڬʵ ٻڢ ػڻڪԵҵ: ڵ 
   []   Ƿҡڢ  ػڻڪԵڶ   ʭҡڢ
 تڬʵյ:  ԹԾھڵҹ   Ƿҡڢ  ػڻڪԵڶ  
    ʭҡڢ  تڬʵ  Ե   Ƿҡڢ
  ػڻڪԵڶ  ʭҡڢ   تڬʵ     
 ʭҡڢ  تڬʵ    Ƿҡڢ  ػڻڪԵڶҵ:
 ڵ 
   [] µڶ ٻڢ ػڻڪԵڶ 
   []    µڶ  ٻڢ  ػڻڪԵڶ   ڶ
 Ƿҡڢ   تڬʵյ:   ڨǡ   ԹԾھڵҹ
 ʭʵڵҹ   ڶ  ٻڢ  ػڻڪԵڶ    
 ڶ  Ƿҡڢ  تڬʵ Ե ڨǡҹ  ڶ
 ٻڢ  ػڻڪԵڶ Ƿҡڢ  تڬʵ  
 µڶ Ƿҡڢ تڬʵ  ڶ ٻڢ ػڻڪԵڶҵ:
 طڸ ػڪڵҹ ٻҹ  ڶ Ƿҡڢ تڬʵ
   ڶ ٻڢ ػڻڪԵڶ Ե ڨǡҹ ڶ
 Ƿҡڢ تڬʵ ٻڢ ػڻڪԵڶ 
   []   µڶ  Ƿҡڢ  ػڻڪԵڶ   ڶ
 ʭҡڢ  تڬʵյ:  ԹԾھڵҹ  ڶ Ƿҡڢ
 ػڻڪԵڶ      ڶ ʭҡڢ تڬʵ Ե
 ǡҹ ڨǡҹ  ڶ Ƿҡڢ  ػڻڪԵڶ
 ʭҡڢ   تڬʵ     µڶ ʭҡڢ
 تڬʵ   ڶ  Ƿҡڢ  ػڻڪԵڶҵ:  طڸ
 ػڪڵҹ   ڶ  ʭҡڢ  تڬʵ   
 ڶ  Ƿҡڢ ػڻڪԵڶ Ե ǡҹ ڨǡҹ
 ڶ ʭҡڢ تڬʵ Ƿҡڢ ػڻڪԵڶ 
   []   ٻڢ  ػڻڪԵڶ  Ƿҡڢ 
 تڬʵյ:  ڶ     Ƿҡڢ  تڬʵ
 ٻڢ ػڻڪԵڶҵ: ػڻڪԵڶ 
   []   Ƿҡڢ  ػڻڪԵڶ   ʭҡڢ
  تڬʵյ: ڶ     ʭҡڢ  تڬʵ
 Ƿҡڢ ػڻڪԵڶҵ: ػڻڪԵڶ 
   [] µڶ ٻڢ ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ ٻڢ ػڻڪԵڶ ڶ Ƿҡڢ
  تڬʵյ:  طڸ  ػڪڵҹ  ٻҹ   ڶ
 ٻڢ ػڻڪԵڶ    ڶ Ƿҡڢ تڬʵ
 طڸ  ԹԾھڵҹ    ԹԾھڵҹ    ڶ
 ٻڢ   ػڻڪԵڶ  Ƿҡڢ     تڬʵ 
     µڶ  Ƿҡڢ   تڬʵ  ڶ
 ٻڢ    ػڻڪԵڶҵ:    ڨǡ   ԹԾھڵҹ
 ʭʵڵҹ   ڶ  Ƿҡڢ   تڬʵ  
   ڶ  ٻڢ  ػڻڪԵڶ  طڸ  ԹԾھڵҹ
  ԹԾھڵҹ   ڶ Ƿҡڢ   تڬʵ
 ٻڢ ػڻڪԵڶ 
   []   µڶ  Ƿҡڢ  ػڻڪԵڶ   ڶ
 ʭҡڢ    تڬʵյ:  طڸ  ػڪڵҹ  
 ڶ  Ƿҡڢ  ػڻڪԵڶ     ڶ ʭҡڢ
  تڬʵ  طڸ  ԹԾھڵҹ ʭʵڵҹ  ڶ
 Ƿҡڢ  ػڻڪԵڶ ʭҡڢ   تڬʵ  
   µڶ ʭҡڢ  تڬʵ  ڶ Ƿҡڢ
 ػڻڪԵڶҵ:  ԹԾھڵҹ  ڶ ʭҡڢ  تڬʵ
    ڶ Ƿҡڢ ػڻڪԵڶ طڸ ԹԾھڵҹ
 ʭʵڵҹ    ڶ  ʭҡڢ     تڬʵ
 Ƿҡڢ ػڻڪԵڶ 
          ػڻҷø ԯԵ 
             ǵڵ 
              ----------
            ԭ
   []  ٻڢڸ Ԫҹҵ  Ƿҡڢڸ Ԫҹҵյ:
 ڵ      Ƿҡڢڸ Ԫҹҵ  ٻڢڸ
 Ԫҹҵյ: ڵ   ٻڢڸ Ԫҹҵ Ƿҡڢڸ
  Ԫҹҵյ: ڵ     Ƿҡڢڸ Ԫҹҵ
 ٻڢڸ Ԫҹҵյ: ڵ 
   []  ٻڢڸ ԪҹԵڶ  Ƿҡڢڸ ԪҹԵڶҵ:
 ڵ      Ƿҡڢڸ ԪҹԵڶ  ٻڢڸ
 ԪҹԵڶҵ:  ڵ     ٻڢڸ   ԪҹԵڶ 
 Ƿҡڢڸ  ԪҹԵڶҵ: ڵ    Ƿҡڢڸ
 ԪҹԵڶ ٻڢڸ ԪҹԵڶҵ: ڵ 
   []  ٻڢڸ Ԫҹʵ Ƿҡڢڸ Ԫҹʵյ:
 ڵ      Ƿҡڢڸ Ԫҹʵ  ٻڢڸ
 Ԫҹʵյ:  ڵ     ٻڢڸ   Ԫҹʵ 
 Ƿҡڢڸ  Ԫҹʵյ: ڵ    Ƿҡڢڸ
 Ԫҹʵ ٻڢڸ Ԫҹʵյ: ڵ 
   []  ٻڢڸ Ԫҹҵ  Ƿҡڢڸ ԪҹԵڶҵ:
     Ƿҡڢڸ ԪҹԵڶ ٻڢڸ Ԫҹҵյ:
    ٻڢڸ  Ԫҹҵ Ƿҡڢڸ ԪҹԵڶҵ:
  ٻڢڸ  Ԫҹҵ   Ƿҡڢڸ  ԪҹԵڶ
 ͤڤڤڤԭڨ   ˹ڵڨ   ໵     ؤڤ
 ٻڢڸڨ    Ԫҹڵ  Ƿҡڢڸڨ   ԪҹԵڶ  
     Ƿҡڢڸ   ԪҹԵڶ   ٻڢڸ 
 Ԫҹҵյ:  ͤڤڤڤ  Ƿҡڢڸ   ԪҹԵڶ  
 ٻڢڸ    Ԫҹҵ  ͤڤڤڤԭڨ  ˹ڵڨ  ໵
   ؤڤ  Ƿҡڢڸڨ   ԪҹԵڶ  ٻڢڸڨ
 Ԫҹڵ 
   []  ٻڢڸ Ԫҹҵ Ƿҡڢڸ Ԫҹʵյ:
        Ƿҡڢڸ Ԫҹʵ  ٻڢڸ
 Ԫҹҵյ:    ٻڢڸ  Ԫҹҵ  Ƿҡڢڸ
  Ԫҹʵյ:  ڤ ʹڵ  ٻڢڸ  Ԫҹڵ
   Ƿҡڢڸ  Ԫҹʹڵ    ضتڪ ڤ
  ʹڵ   ٻڢڸڨ   Ԫҹڵ Ƿҡڢڸڨ
  Ԫҹʹڵ   Ƿҡڢڸ Ԫҹʵ ٻڢڸ
   Ԫҹҵյ:  ͤڤڤڤ  Ƿҡڢڸ   Ԫҹʵ
    ٻڢڸ   Ԫҹҵ    ضتڪ ڤ
  ʹڵ   Ƿҡڢڸڨ  Ԫҹʹڵ ٻڢڸڨ
 Ԫҹڵ 
   []  ٻڢڸ ԪҹԵڶ  Ƿҡڢڸ Ԫҹʵյ:
        Ƿҡڢڸ Ԫҹʵ  ٻڢڸ
 ԪҹԵڶҵ:    ٻڢڸ  ԪҹԵڶ  Ƿҡڢڸ
  Ԫҹʵյ:  ڤ ʹڵ  ٻڢڸ  ԪҹԵڶ
   Ƿҡڢڸ  Ԫҹʹڵ ͤڤڤڤ  ضتڪ
 ڤ  ʹڵ  ٻڢڸڨ  ԪҹԵڶ Ƿҡڢڸڨ
  Ԫҹʹڵ     Ƿҡڢڸ  Ԫҹʵ 
 ٻڢڸ  ԪҹԵڶҵ:  Ƿҡڢڸ  Ԫҹʵ 
  ٻڢڸ   ԪҹԵڶ ͤڤڤڤ   ضتڪ ڤ
  ʹڵ   Ƿҡڢڸڨ  Ԫҹʹڵ ٻڢڸڨ
 ԪҹԵڶ 
           ԭ ԯԵ 
           ڸ ԯԵ 
              --------
            µ
            ڳڵ
   []  ҷµҹ:  ڢµ  ʵµ  ҹµ
 µ  µ  ٻµ  ʷڷµ  ڸµ  µ
 ⼯ھµ µ µ 
            ط
   []  ڢ ڢµ ڢµ ڢ  ʵ ʵµ
 ʵµ  ʵ   ҹ ҹµ ҹµ ҹ  
 µ  µ      µ  µ
    ٻ  ٻµ  ٻµ  ٻ   ʷ ʷڷµ
 ʷڷµ  ʷ     ڸµ  ڸµ   
   µ  µ     ⼯ھµ
 ⼯ھµ  ⼯     µ µ  
 µ µ 
   []  ڢ  ڢµ  ڢµ ڢ  ʵ
  ʵµ  ʵµ  ʵ   ҹ  ҹµ 
 ҹµ   ҹ      µ  µ
       µ  µ   
  ٻ   ٻµ   ٻµ   ٻ    ʷ
    ʷڷµ      ʷڷµ     ʷ   
     ڸµ   ڸµ     
  µ  µ     ⼯ھµ
  ⼯ھµ   ⼯        µ
  µ        µ  µ
  
            --------
   [] ڢ ڢµ µ ʵµ  ڢ ڢµ
 µ ҹµ  ڢ ڢµ µ µ 
 µ µ *-  ʵ ʵµ µ ڢµ 
 ʵ ʵµ µ ҹµ  µ µ 
 ҹ ҹµ  µ µ   µ
 µ ڢµ   µ µ ʵµ 
 µ µ (ڡ ڸԵھ) 
   []  ڢ  ڢµ µ ʵµ  ڢ
  ڢµ  µ  ҹµ   ڢ  ڢµ
 µ  µ  µ  µ   ʵ
  ʵµ µ  ڢµ  ʵ ʵµ µ
  ҹµ  µ  µ  ҹ ҹµ
  µ  µ    µ µ
  ڢµ     µ µ ʵµ 
 µ µ (ڡ ڸԵھ) 
            ---------
 @ԧö: * ա䢤 ҵ¹ µ
   []  ڢ  µ  µ  ڢ   ʵ µ
 µ  ʵ   ҹ  µ  µ  ҹ   
 µ  µ     µ µ  
 ٻ  µ µ ٻ  ʷ µ µ ʷ 
  µ  µ      µ  µ
    ⼯  µ  µ  ⼯   
 µ µ  µ µ 
   []  ڢ µ µ  ڢ  ʵ µ
 µ  ʵ   ҹ µ µ ҹ  
 µ  µ         µ µ
     ٻ µ µ  ٻ  ʷ µ
 µ   ʷ    µ µ   
   µ µ    ⼯ µ µ
  ⼯    µ µ     
 µ µ  
            --------
   []  ڢ  µ  µ ʵ  ڢ µ
 µ     ʵ  µ µ ڢ  ʵ
 µ  µ    ҹ µ µ ڢ 
 µ    µ µ ڢ  µ
 µ ʵ µ  (ڡ ڸԵھ) 
   []   ڢ µ µ  ʵ   ڢ
 µ µ     ʵ µ µ  ڢ
  µ     ҹ µ µ  ڢ
  µ      µ µ ڢ 
   µ µ  ʵ  µ   
 (ڡ ڸԵھ) 
            ط 
             ---------
            Է
   []  ڢ  ڢµڵ:  Ծھڢ  Ҩڢ  ڢ
  ڢµ  ڢµ  ڢ  ڢµڨ  ڢµ
 ڢٵ:  ڵ   ʵ  ʵµڵ:  Ծھʵ ʵ
 ʵ  ʵµ ʵµ ʵ ʵµڨ  ʵµ
 ʵڵ:  ڵ    ҹ  ҹµڵ:  ڵ  
 ҹµ ҹڵ: ڵ   µڵ: ڵ 
 µ  ҵ:  ڵ   µڵ: µ
 ໵     µ µ 
 µڨ  µ µ: ڵ  ٻ ٻµڵ:
 ٻµ  ໵   ٻ  ٻ   ٻµ  ٻµ
 ٻ  ٻµڨ   ٻµ  ٻڵ: ڵ  ʷ
 ʷڷµڵ:  ڵ   ʷڷµ  ʷⷵ:  ڵ  
  ڸµڵ:  Ť  ҸԤ  Ҥ  
  ڸµ  ڸµ   ڸµڨ  ڸµ
 ⸵:  ڵ     µڵ:  ͵ڶ  
 صڵ    µ µ   µڨ 
 µ  ʵ:  ڵ   ⼯ھµڵ:
 ڵ    ⼯ھµ  ⼯⾵:  ڵ   
 µڵ:  ڵ   µ ⹵: ڵ  
 µڵ:  µ  ໵      
 µ  µ     µڨ   µ
 : ڵ 
   []  ڢ  ڢµڵ: ڵ   ڢµ
  ڢٵ:  Ծھڢ  Ҩڢ   ڢµ  ڢ ڢحڨ
 ڢµڨ ໵    ڢ   ڢµ 
  ʵ  ʵµڵ: ڵ   ʵµ  ʵڵ:
 Ծھʵ  ʵ   ʵµ  ʵ  ʵڨ ʵµڨ
 ໵     ʵ   ʵµ   ҹ
  ҹµڵ: ڵ   ҹµ  ҹڵ: ڵ 
    µڵ: ڵ   µ  ҵ:
 ڵ     µڵ: ڵ   µ
  µ:  µ  ໵    µ
  ­ڨ  µڨ  ໵    
   µ   ٻ  ٻµڵ: ڵ  ٻµ
  ٻڵ: ٻµ ໵  ٻ  ٻµ ٻ ٻڨ
 ٻµڨ ໵  ٻ  ٻµ 
   {.}  ʷ  ʷڷµڵ: ڵ  ʷڷµ
  ʷⷵ: ڵ     ڸµڵ: ڵ 
  ڸµ   ⸵:  Ť  ҸԤ  Ҥ
  ڸµ   ڸڨ  ڸµڨ  ໵ 
     ڸµ   µڵ: ڵ 
  µ  ʵ: ͵ڶ  صڵ  µ
  ʭڨ µڨ ໵    µ 
  ⼯ھµڵ: ڵ   ⼯ھµ
  ⼯⾵: ڵ     µڵ: ڵ 
  µ ⹵: ڵ   µڵ: ڵ 
  µ   : µ ໵  
  µ   ڨ  µڨ  ໵ 
   µ 
            ---------
   []  ڢ  ڢµڵ:  Ծھڢ  Ҩڢ  ڢ
  ڢµ  ڢµ  ڢ   ڢµڨ  µ
 ʵµڵ:  ʵµ  µ  ʵµڨ  
 µ  µ  ʵµ  ڢ ڢµڵ: Ծھڢ
 Ҩڢ ڢ  ڢµ ڢµ ڢ  ڢµڨ 
 µ  ҹµڵ:   µ µڵ: µ
 µ  µڨ    µ  µ  
 µ  ʵ  ҹ  µڵ: µ
 ໵     µ µ 
 µڨ   µ  ڢµڵ  ڢµ µ
 ڢµڨ   µ µ  ڢµ  
 µڵ:  µ  ໵    µ
 µ   µڨ  µ ʵµڵ: 
 µ µڵ: µ µ µڨ  
 µ     µ         µ    
 (ࡡš ڡ ڸԵھ ˹൹) 
   []   ڢ  ڢµڵ: ڵ  µ 
 ʵµڵ: ڵ   ڢ  ڢµڵ: ڵ 
 µ  ҹµڵ: ڵ  µ µڵ:
 ڵ     ʵ   ʵµڵ: ڵ  µ
  ڢµ  µ  µڵ: ڵ  ҹ
  ҹµ     µڵ: ڵ µ
  ڢµڵ:  ڵ        µڵ:
 ڵ  µ  ʵµ  µ µڵ:
 ڵ (ڡ ڸ൹ ʾھڶ ڵҵ ҵھ) 
            ---------
   [] ڢ µڵ: ڵ µ ڢµڵ: -
 ڢµ  µ  ڢµڨ  µ µ
  ڢµ  ʵ µڵ: ڵ ҹ .. ..
  .. ٻ .. ʷ .. .. .. ⼯ .. 
 ..   µڵ: ڵ µ µڵ: µ
 µ   µڨ     µ  µ
 µ 
   []  ڢ µڵ: ڢ ໵  µ
  ڢ µ ڢحڨ µڨ ໵   
 ڢ   µ  µ ڢµڵ: ڵ  ʵ
 µڵ:  ʵ  ໵  ҹ ໵
    µ    µڵ: ڵ µ
 @ԧö: Ըһ Է طʹ  ڶҸԻڻ ڸdzڳ
 @صڵ ǷԵ 
  µڵ:  ڵ   ٻ µڵ: ٻ ໵
  ʷڷ  ໵  ڸ  ໵ ⼯ھ
 ໵    µ   µڵ: ໵
  µ    µ ڨ µڨ ໵
       µ  µ µڵ:
 ڵ   µڵ: ڵ µ µڵ:
 ڵ 
            ---------
   [] ڢ µڵ: ڵ µ ʵµڵ: -
 ʵµ  µ  ʵµڨ  µ µ
  ʵµ  ڢ µڵ: ڵ  µ ҹµ
  µ µڵ: µ µ µڨ
  µ µ µ ʵ µڵ: ڵ 
 µ  ڢµڵ:     ڢµ   µ
 µڵ:     µ  ҹ   
 µڵ:  ڵ   µ  ڢµ   µ
 µڵ:   µ  µ  µڨ  
 µ µ µ (ڡ ڸԵھ) 
   []  ڢ µڵ: ڢ ໵  µ
 @ԧö: Ըһ ؾ صڵ¹ ǷԵھ 
  ڢ µ ڢحڨ µڨ ໵   
 ڢ     µ   µ  ʵµڵ: ڵ
    ڢ  µڵ:  ڢ ໵  µ
  ڢ µ ڢحڨ µڨ ໵   
 ڢ    µ  µ  ҹµ  µ
  µڵ: ڵ   ʵ µڵ: ʵ ໵
  ҹ  ໵    µ 
    µڵ:  ڵ   µ  ڢµڵ:
 ڵ   µ   µڵ:  ڵ  
    µڵ:  ڵ   µ  ڢµڵ:
 ڵ      µڵ:  ڵ  µ 
 ʵµڵ: ڵ  µ  µڵ: ڵ 
 (ڡ ڸԵھ) 
            ڳڵ 
              --------
            ǵڵ
   []  ڢµ ػڻڪ  ʵµ ػڻڪյ:
 ʨڢءҹ  ʵҹ  ػڪڵҹ   ڢµ  ػڻڪ
    ʵµ ػڻڪ ʨڢءҹ ʵҹ ػڪڵҹ
   ڢµڨ  ػڻڪ  ʵµڨ  ػڻڪ  
     ʵµ ػڻڪ  ڢµ ػڻڪյ:
 ʵҹ  ͨڢءҹ  ػڪڵҹ   ʵµ  ػڻڪ
    ڢµ ػڻڪ ʵҹ ʨڢءҹ ػڪڵҹ
 ʵµڨ ػڻڪ ڢµڨ ػڻڪ 
   []  ڢµ ػڻڪ  ҹµ ػڻڪյ:
 ʨڢءҹ  ͦҹҹ  ػڪڵҹ   ڢµ  ػڻڪ
    ҹµ ػڻڪ ʨڢءҹ ʦҹҹ ػڪڵҹ
   ڢµڨ  ػڻڪ  ҹµڨ  ػڻڪ  
     ҹµ ػڻڪ  ڢµ ػڻڪյ:
 ʦҹҹ  ͨڢءҹ  ػڪڵҹ   ҹµ  ػڻڪ
    ڢµ ػڻڪ ʦҹҹ ʨڢءҹ ػڪڵҹ
 ҹµڨ ػڻڪ ڢµڨ ػڻڪ 
   []   ڢµ ػڻڪ  ٻµ ػڻڪյ:
 ڵ       ٻµ ػڻڪ  ڢµ
 ػڻڪյ:  ٻҹ  ͨڢءҹ  ػڪڵҹ   ٻµ
 ػڻڪ    ڢµ ػڻڪ ʨڢءҹ ػڪڵҹ
 ٻµڨ ػڻڪ ڢµڨ ػڻڪ 
   []   ڢµ ػڻڪ  µ ػڻڪյ
 ڵ       µ ػڻڪ  ڢµ
 ػڻڪյ:  ʨԵڵҹ  ͨڢءҹ  ػڪڵҹ   µ
 ػڻڪ    ڢµ ػڻڪ ʨڢءҹ ػڪڵҹ
 µڨ ػڻڪ ڢµڨ ػڻڪ 
   []  ڢµ ػڻڪ  µ ػڻڪյ:
 ڵ      µ ػڻڪ  ڢµ
 ػڻڪյ:  ͨڢءҹ  ػڪڵҹ   µ  ػڻڪ
      ڢµ  ػڻڪ  ʨڢءҹ  ػڪڵҹ
 µڨ ػڻڪ ڢµڨ ػڻڪ 
   []   ҹµ ػڻڪ  ٻµ ػڻڪյ:
 ڵ       ٻµ ػڻڪ  ҹµ
 ػڻڪյ:  ٻҹ  ͦҹҹ  ػڪڵҹ   ٻµ
 ػڻڪ    ҹµ ػڻڪ ʦҹҹ ػڪڵҹ
 ٻµڨ ػڻڪ ҹµڨ ػڻڪ 
   []   ҹµ ػڻڪ  µ ػڻڪյ:
 ڵ       µ ػڻڪ  ҹµ
 ػڻڪյ:  ʨԵڵҹ  ͦҹҹ  ػڪڵҹ   µ
 ػڻڪ    ҹµ ػڻڪ ʦҹҹ ػڪڵҹ
 µڨ ػڻڪ ҹµڨ ػڻڪ 
   []  ҹµ ػڻڪ  µ ػڻڪյ:
 ڵ      µ ػڻڪ  ҹµ
 ػڻڪյ:  ͦҹҹ  ػڪڵҹ   µ  ػڻڪ
      ҹµ  ػڻڪ  ʦҹҹ  ػڪڵҹ
 µڨ ػڻڪ ҹµڨ ػڻڪ 
   []   ٻµ ػڻڪ  µ ػڻڪյ:
 ͨԵڵҹ  ػڪڵҹ   ٻµ  ػڻڪ   
 µ  ػڻڪ  ٻҹ  ʨԵڵҹ  ػڪڵҹ  
 ٻµڨ  ػڻڪ  µڨ  ػڻڪ     
 µ  ػڻڪ    ٻµ  ػڻڪյ:  ٻҹ
 ػڪڵҹ   µ  ػڻڪ     ٻµ
 ػڻڪ  ʨԵڵҹ  ٻҹ  ػڪڵҹ   µڨ
 ػڻڪ ٻµڨ ػڻڪ 
   []   ٻµ ػڻڪ  µ ػڻڪյ:
 ڵ       µ ػڻڪ  ٻµ
 ػڻڪյ:  ٻҹ  ػڪڵҹ   µ  ػڻڪ
     ٻµ  ػڻڪ  ٻҹ ػڪڵҹ 
 µڨ ػڻڪ ٻµڨ ػڻڪ 
   []   µ ػڻڪ  µ ػڻڪյ:
 ڵ       µ ػڻڪ  µ
 ػڻڪյ:  ͨԵڵҹ  ػڪڵҹ   µ  ػڻڪ
     µ  ػڻڪ ʨԵڵҹ ػڪڵҹ 
 µڨ ػڻڪ µڨ ػڻڪ 
   [] µڶ ڢµ ػڻڪ ڶ ʵµ ػڻڪյ:
 ڵ   µڶ   ʵµ ػڻڪ ڶ ڢµ
 ػڻڪյ: ڵ 
   [] µڶ ڢµ ػڻڪ ڶ ҹµ ػڻڪյ:
 ٻǨ  ڶ  ڢµ  ػڻڪ    ڶ ҹµ
 ػڻڪ  Ǩ  ڶ  ڢµڨ  ػڻڪ ҹµڨ
 ػڻڪ   µڶ   ҹµ ػڻڪ ڶ ڢµ
 ػڻڪյ: ڵ 
   []  µڶ ڢµ ػڻڪ ڶ ٻµ ػڻڪյ:
 ڵ   µڶ    ٻµ ػڻڪ ڶ ڢµ
 ػڻڪյ:  ʭʵ  ڶ  ٻµ  ػڻڪ   
 ڶ  ڢµ  ػڻڪ  ڨǡ  ڶ  ٻµڨ
 ػڻڪ ڢµڨ ػڻڪ 
   []  µڶ ڢµ ػڻڪ ڶ µ ػڻڪյ:
 ڵ   µڶ    µ ػڻڪ ڶ ڢµ
 ػڻڪյ:  ڶ µ ػڻڪ   ڶ ڢµ
 ػڻڪ  ڨǡ  ڶ  µڨ  ػڻڪ ڢµڨ
 ػڻڪ 
   [] µڶ ڢµ ػڻڪ ڶ µ ػڻڪյ:
 ڵ   µڶ   µ ػڻڪ ڶ ڢµ
 ػڻڪյ:  ʭʵ    ڶ  µ  ػڻڪ
   ڶ ڢµ ػڻڪ ڨǡ ڶ µڨ
 ػڻڪ ڢµڨ ػڻڪ 
   []  µڶ ҹµ ػڻڪ ڶ ٻµ ػڻڪյ:
 ڵ    µڶ      ٻµ  ػڻڪ  ڶ
 ҹµ  ػڻڪյ:  ٻǨ  ڶ  ٻµ  ػڻڪ
    ڶ  ҹµ ػڻڪ Ǩ ڶ ٻµڨ
 ػڻڪ  ҹµڨ  ػڻڪ   (µڶ ҹµ ػڻڪ
 ڶ  µڨ  µڨ  ͡ʷ   ڶ ػ
 ʧ ˵յ ҹԵھ) 
   [] µڶ ҹµ ػڻڪ ڶ µ ػڻڪյ:
 ڵ   µڶ   µ ػڻڪ ڶ ҹµ
 ػڻڪյ:  ٻǨ  ٻǨ  ڶ  µ  ػڻڪ
    ڶ ҹµ ػڻڪ Ǩ ڶ µڨ
 ػڻڪ ҹµڨ ػڻڪ 
   []  µڶ  ٻµ ػڻڪ ڶ µ ػڻڪյ:
 ʭʵ  ڶ  ٻµ  ػڻڪ     ڶ µ
 ػڻڪ  ڨǡ  ڶ  ٻµڨ  ػڻڪ  µڨ
 ػڻڪ   µڶ    µ ػڻڪ ڶ ٻµ
 ػڻڪյ:     ڶ  µ  ػڻڪ    
 ڶ  ٻµ  ػڻڪ  ڨǡ  ڶ  µڨ
 ػڻڪ ٻµڨ ػڻڪ 
   []  µڶ ٻµ ػڻڪ ڶ µ ػڻڪյ:
 ڵ   µڶ    µ ػڻڪ ڶ ٻµ
 ػڻڪյ:   ڶ  µ  ػڻڪ     ڶ
 ٻµ  ػڻڪ  ڨǡ  ʭʵ  ڶ µڨ
 ػڻڪ ٻµڨ ػڻڪ 
   []  µڶ µ ػڻڪ ڶ µ ػڻڪյ:
 ڵ   µڶ    µ ػڻڪ ڶ µ
 ػڻڪյ:  ʭʵ  ڶ  µ ػڻڪ   ڶ
 µ  ػڻڪ  ǡ  ڨǡ  ڶ µڨ
 ػڻڪ µڨ ػڻڪ 
   []  µڶ ڢµ ػڻڪ  ڶ ʵµ
 ػڻڪյ:  ʨڢءҹ  ʵҹ  ػڪڵҹ   ڶ
 ڢµ  ػڻڪ      ڶ  ʵµ ػڻڪ
 ʨڢءҹ  ʵҹ  ػڪڵҹ   ڶ  ڢµڨ
 ػڻڪ ʵµڨ ػڻڪ     µڶ ʵµ
 ػڻڪ   ڶ ڢµ ػڻڪյ: ʵҹ ͨڢءҹ
 ػڪڵҹ   ڶ ʵµ ػڻڪ    ڶ
 ڢµ  ػڻڪ  ʵҹ  ʨڢءҹ  ػڪڵҹ  
 ڶ  ʵµڨ  ػڻڪ  ڢµڨ ػڻڪ  (ʧڢԵڵ
 ʡʷ) 
   []   µڶ µ ػڻڪ  ڶ µ
 ػڻڪյ:  ڵ     µڶ µ ػڻڪ
   ڶ  µ  ػڻڪյ:  ͨԵڵҹ  ػڪڵҹ
  ڶ  µ  ػڻڪ     ڶ µ
 ػڻڪ  ʨԵڵҹ  ػڪڵҹ    ڶ  µڨ
 ػڻڪ µڨ ػڻڪ 
   []  ڢµ ػڻڪ  ʵµ ػڻڪյ:
 ͨڢءҹ  ʵҹ  ػڪڵҹ   ڢµ  ػڻڪ
     ʵµ  ػڻڪ ʾ ǹڵҹ ͨڢءҹ
 ʵҹ   ػڪڵҹ     ڢµڨ   ػڻڪ
 ʵµڨ  ػڻڪ       ʵµ ػڻڪ
  ڢµ  ػڻڪյ:  ʵҹ  ʨڢءҹ ػڪڵҹ
  ʵµ  ػڻڪ      ڢµ ػڻڪ
 ʾ  ǹڵҹ  ʵҹ  ͨڢءҹ  ػڪڵҹ  
 ʵµڨ ػڻڪ ڢµڨ ػڻڪ 
   []  ڢµ ػڻڪ  ҹµ ػڻڪյ:
 ͨڢءҹ  ʦҹҹ  ػڪڵҹ   ڢµ  ػڻڪ
       ҹµ  ػڻڪ  ʾ  ǹڵҹ
 ͨڢءҹ  ͦҹҹ  ػڪڵҹ   ڢµڨ ػڻڪ
 ҹµڨ  ػڻڪ       ҹµ ػڻڪ
  ڢµ  ػڻڪյ:  ͦҹҹ  ʨڢءҹ ػڪڵҹ
  ҹµ ػڻڪ    ڢµ ػڻڪ ʾ
 ǹڵҹ  ͦҹҹ  ͨڢءҹ  ػڪڵҹ   ҹµڨ
 ػڻڪ ڢµڨ ػڻڪ 
   []   ڢµ ػڻڪ  ٻµ ػڻڪյ:
 ͨڢءҹ  ٻҹ  ػڪڵҹ   ڢµ  ػڻڪ
     ٻµ  ػڻڪ  ʾ  ǹڵҹ ٻҹ
 ػڪڵҹ   ڢµڨ ػڻڪ ٻµڨ ػڻڪ 
        ٻµ  ػڻڪ    ڢµ
 ػڻڪյ: ڵ 
   []   ڢµ ػڻڪ  µ ػڻڪյ:
 ͨڢءҹ  ʨԵڵҹ  ػڪڵҹ   ڢµ  ػڻڪ
     µ  ػڻڪ  ʾ ǹڵҹ ͨԵڵҹ
 ػڪڵҹ   ڢµڨ ػڻڪ µڨ ػڻڪ 
   µ ػڻڪ ڢµ ػڻڪյ: ڵ 
   []  ڢµ ػڻڪ  µ ػڻڪյ:
 ͨڢءҹ   ػڪڵҹ    ڢµ  ػڻڪ  
   µ ػڻڪ ʾ ǹڵҹ  ڢµڨ
 ػڻڪ  µڨ  ػڻڪ       µ
 ػڻڪ ڢµ ػڻڪյ: ڵ 
   []   ҹµ ػڻڪ  ٻµ ػڻڪյ:
 ͦҹҹ  ٻҹ  ػڪڵҹ   ҹµ  ػڻڪ
     ٻµ  ػڻڪ  ʾ  ǹڵҹ ٻҹ
 ػڪڵҹ   ҹµڨ ػڻڪ ٻµڨ ػڻڪ 
     ٻµ  ػڻڪ  ҹµ ػڻڪյ:
 ڵ 
   []   ҹµ ػڻڪ  µ ػڻڪյ:
 ͦҹҹ  ʨԵڵҹ  ػڪڵҹ   ҹµ  ػڻڪ
     µ  ػڻڪ  ʾ ǹڵҹ ͨԵڵҹ
 ػڪڵҹ     ҹµڨ   ػڻڪ   µڨ
 ػڻڪ       µ ػڻڪ  ҹµ
 ػڻڪյ: ڵ 
   []  ҹµ ػڻڪ  µ ػڻڪյ:
 ͦҹҹ  ػڪڵҹ   ҹµ ػڻڪ   
 µ  ػڻڪ  ʾ  ǹڵҹ    ҹµڨ
 ػڻڪ  µڨ  ػڻڪ       µ
 ػڻڪ ҹµ ػڻڪյ: ڵ 
   []   ٻµ ػڻڪ  µ ػڻڪյ:
 ٻҹ  ػڪڵҹ   ٻµ  ػڻڪ    
 µ  ػڻڪ  ʾ  ǹڵҹ  ٻµڨ ػڻڪ
 µڨ  ػڻڪ        µ  ػڻڪ
   ٻµ  ػڻڪյ:  ͨԵڵҹ  ػڪڵҹ  
 µ  ػڻڪ      ٻµ  ػڻڪ ʾ
 ǹڵҹ µڨ ػڻڪ ٻµڨ ػڻڪ 
   []   ٻµ ػڻڪ  µ ػڻڪյ:
 ٻҹ  ػڪڵҹ   ٻµ  ػڻڪ    
 µ  ػڻڪ  ʾ  ǹڵҹ    ٻµڨ
 ػڻڪ  µڨ  ػڻڪ       µ
 ػڻڪ ٻµ ػڻڪյ: ڵ 
   []   µ ػڻڪ  µ ػڻڪյ:
 ͨԵڵҹ  ػڪڵҹ   µ  ػڻڪ   
 µ  ػڻڪ  ʾ  ǹڵҹ    µڨ
 ػڻڪ  µڨ  ػڻڪ       µ
 ػڻڪ µ ػڻڪյ: ڵ 
   [] ڶ ڢµ ػڻڪ ڶ ʵµ ػڻڪյ:
 ڵ   µڶ   ʵµ ػڻڪ ڶ ڢµ
 ػڻڪյ: ڵ 
   [] µڶ ڢµ ػڻڪ ڶ ҹµ ػڻڪյ:
 ڵ   µڶ   ҹµ ػڻڪ ڶ ڢµ
 ػڻڪյ:  ٻǨ  ڶ  ҹµ  ػڻڪ   ڶ
 ڢµ  ػڻڪ  ʭʵ    ڶ  ҹµڨ
 ػڻڪ ڢµڨ ػڻڪ 
   []  µڶ ڢµ ػڻڪ ڶ ٻµ ػڻڪյ:
 ʭʵ  ڶ  ڢµ  ػڻڪ    ڶ ٻµ
 ػڻڪ    ڶ  ڢµڨ  ػڻڪ  ٻµڨ
 ػڻڪ   µڶ    ٻµ ػڻڪ ڶ ڢµ
 ػڻڪյ: ڵ 
   []  µڶ ڢµ ػڻڪ ڶ µ ػڻڪյ:
  ڶ ڢµ ػڻڪ   ڶ µ ػڻڪ
 ʭʵ  ڶ  ڢµڨ  ػڻڪ  µڨ  ػڻڪ
 µڶ     µ  ػڻڪ ڶ ڢµ ػڻڪյ:
 ڵ 
   [] µڶ ڢµ ػڻڪ ڶ µ ػڻڪյ:
 ػڻڪ   µڶ   µ ػڻڪ ڶ ڢµ
 ػڻڪյ: ڶ 
   []  µڶ ҹµ ػڻڪ ڶ ٻµ ػڻڪյ:
 ٻǨ  ڶ  ҹµ  ػڻڪ     ڶ ٻµ
 ػڻڪ    ڶ  ҹµڨ  ػڻڪ  ٻµڨ
 ػڻڪ   µڶ    ٻµ ػڻڪ ڶ ҹµ
 ػڻڪյ: ڵ 
   []  µڶ ҹµ ػڻڪ ڶ µ ػڻڪյ:
 ٻǨ  ٻǨ  ڶ  ҹµ  ػڻڪ   ڶ
 µ  ػڻڪ  ʭʵ  ڶ  ҹµڨ  ػڻڪ
 µڨ  ػڻڪ   µڶ     µ  ػڻڪ
 ڶ ҹµ ػڻڪյ: ڵ 
   [] µڶ ҹµ ػڻڪ ڶ µ ػڻڪյ:
 ػڻڪ   µڶ   µ ػڻڪ ڶ ҹµ
 ػڻڪյ: ڶ 
   []  µڶ  ٻµ ػڻڪ ڶ µ ػڻڪյ:
 ػڻڪ   µڶ    µ ػڻڪ ڶ ٻµ
 ػڻڪյ: ػڻڪ 
   []  µڶ ٻµ ػڻڪ ڶ µ ػڻڪյ:
 ػڻڪ   µڶ    µ ػڻڪ ڶ ٻµ
 ػڻڪյ: ڶ 
   []  µڶ µ ػڻڪ ڶ µ ػڻڪյ:
 ػڻڪ   µڶ    µ ػڻڪ ڶ µ
 ػڻڪյ: ڶ 
   []  µڶ ڢµ ػڻڪ  ڶ ʵµ
 ػڻڪյ:  ͨڢءҹ  ʵҹ  ػڪڵҹ   ڶ
 ڢµ  ػڻڪ      ڶ  ʵµ ػڻڪ
 ʾ  ǹڵҹ  ͨڢءҹ  ʵҹ ػڪڵҹ  ڶ
 ڢµڨ  ػڻڪ  ʵµڨ  ػڻڪ     
  µڶ  ʵµ ػڻڪ  ڶ ڢµ ػڻڪյ:
 ʵҹ  ʨڢءҹ ػڪڵҹ  ڶ ʵµ ػڻڪ
    ڶ ڢµ ػڻڪ ʾ ǹڵҹ ʵҹ
 ͨڢءҹ  ػڪڵҹ    ڶ  ʵµڨ  ػڻڪ
 ڢµڨ ػڻڪ 
   []   µڶ µ ػڻڪ  ڶ µ
 ػڻڪյ:  ͨԵڵҹ  ػڪڵҹ    ڶ  µ
 ػڻڪ    ڶ µ ػڻڪ ʾ ǹڵҹ
   ڶ  µڨ  ػڻڪ  µڨ  ػڻڪ  
     µڶ  µ ػڻڪ  ڶ µ
 ػڻڪյ: ڵ 
            --------
   []  ڢµ ػڻڪԵڶ ʵµ ػڻڪԵڶҵ:
 ڵ      ʵµ ػڻڪԵڶ  ڢµ
 ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []   ڢµ  ػڻڪԵڶ  ҹµ 
 ٻµ  µ  µ  ػڻڪԵڶҵ:  ڵ  
    µ  ػڻڪԵڶ   ڢµ ػڻڪԵڶҵ:
 ڵ 
   []   ҹµ  ٻµ µ ػڻڪԵڶ
  µ ػڻڪԵڶҵ: ڵ    µ
 ػڻڪԵڶ µ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   [] µڶ ڢµ ػڻڪԵڶ  (µڶ ڨػڻ๻
 ͵ൻ   ͹Ҥൻ  ڨػڻ๹ҵൻ  ڨػڻ๹ҹҤൻ
 ͵൹ҹҤൻ   ʾھڶ   ʷ   ػڻڪ   ػڻڪԵڶҵ
 ͵á ҵھ) 
   []  µڶ ڢµ ػڻڪԵڶ  ڶ ʵµ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ        µڶ  ʵµ
 ػڻڪԵڶ ڶ ڢµ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []  µڶ ڢµ ػڻڪԵڶ  ڶ ҹµ
 ػڻڪԵڶҵ:  ٻǨҹ    ڶ  ڢµ  ػڻڪԵڶ
    ڶ ҹµ ػڻڪԵڶ Ǩҹ  ڶ
 ڢµڨ  ػڻڪԵڶ  ҹµڨ  ػڻڪԵڶ    
  µڶ ҹµ ػڻڪԵڶ  ڶ ڢµ ػڻڪԵڶҵ:
 ڵ 
   []  µڶ ڢµ ػڻڪԵڶ  ڶ ٻµ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ        µڶ  ٻµ
 ػڻڪԵڶ    ڶ  ڢµ  ػڻڪԵڶҵ:  ʭʵڵҹ
  ڶ  ٻµ  ػڻڪԵڶ     ڶ ڢµ
 ػڻڪԵڶ  ڨǡҹ    ڶ  ٻµڨ  ػڻڪԵڶ
 ڢµڨ ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ ڢµ ػڻڪԵڶ  ڶ µ
 ػڻڪԵڶҵ: ڵ     µڶ µ ػڻڪԵڶ
   ڶ  ڢµ  ػڻڪԵڶҵ:  ٻҹ   ڶ
 µ  ػڻڪԵڶ      ڶ ڢµ ػڻڪԵڶ
 ڨǡҹ   ڶ  µڨ  ػڻڪԵڶ  ڢµڨ
 ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ ڢµ ػڻڪԵڶ  ڶ µ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ        µڶ  µ
 ػڻڪԵڶ    ڶ  ڢµ  ػڻڪԵڶҵ:  ʭʵڵҹ
 ٻҹ   ڶ  µ  ػڻڪԵڶ     ڶ
 ڢµ  ػڻڪԵڶ  ڨǡҹ   ڶ  µڨ
 ػڻڪԵڶ ڢµڨ ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ ҹµ ػڻڪԵڶ  ڶ ٻµ
 ػڻڪԵڶҵ: ڵ     ڶ ٻµ ػڻڪԵڶ
  ڶ  ҹµ  ػڻڪԵڶҵ:  ٻǨҹ   ڶ
 ٻµ  ػڻڪԵڶ      ڶ ҹµ ػڻڪԵڶ
 Ǩҹ    ڶ  ٻµڨ  ػڻڪԵڶ  ҹµڨ
 ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ ҹµ ػڻڪԵڶ  ڶ µ
 ػڻڪԵڶҵ: ڵ     µڶ µ ػڻڪԵڶ
  ڶ  ҹµ  ػڻڪԵڶҵ:  ٻǨҹ  ٻǨҹ
  ڶ  µ  ػڻڪԵڶ     ڶ ҹµ
 ػڻڪԵڶ  Ǩҹ    ڶ  µڨ  ػڻڪԵڶ
 ҹµڨ ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ ҹµ ػڻڪԵڶ  ڶ µ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ        µڶ  µ
 ػڻڪԵڶ    ڶ  ҹµ  ػڻڪԵڶҵ:  ٻǨҹ
 ٻǨҹ   ڶ µ ػڻڪԵڶ    ڶ
 ҹµ  ػڻڪԵڶ  Ǩҹ   ڶ  µڨ
 ػڻڪԵڶ ҹµڨ ػڻڪԵڶ 
   []   µڶ ٻµ ػڻڪԵڶ  ڶ µ
 ػڻڪԵڶҵ:  ʭʵڵҹ    ڶ  ٻµ  ػڻڪԵڶ
     ڶ  µ  ػڻڪԵڶ  ڨǡҹ 
 ڶ  ٻµڨ  ػڻڪԵڶ  µڨ  ػڻڪԵڶ   
   µڶ µ ػڻڪԵڶ  ڶ ٻµ ػڻڪԵڶҵ:
 ٻҹ  ڶ µ ػڻڪԵڶ    ڶ ٻµ
 ػڻڪԵڶ  ڨǡҹ    ڶ  µڨ  ػڻڪԵڶ
 ٻµڨ ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ ٻµ ػڻڪԵڶ  ڶ µ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ        µڶ  µ
 ػڻڪԵڶ   ڶ  ٻµ  ػڻڪԵڶҵ:  ٻҹ  
 ڶ µ ػڻڪԵڶ    ڶ ٻµ ػڻڪԵڶ
 ڨǡҹ  ʭʵڵҹ   ڶ  µڨ ػڻڪԵڶ
 ٻµڨ ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ µ ػڻڪԵڶ  ڶ µ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ        µڶ  µ
 ػڻڪԵڶ    ڶ  µ  ػڻڪԵڶҵ:  ʭʵڵҹ
  ڶ  µ  ػڻڪԵڶ     ڶ µ
 ػڻڪԵڶ  ǡҹ  ڨǡҹ   ڶ µڨ
 ػڻڪԵڶ µڨ ػڻڪԵڶ 
   []    ڢµ  ػڻڪԵڶ    ʵµ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڶ        ʵµ ػڻڪԵڶ
 ڢµ ػڻڪԵڶҵ: ڶ (ʧڢԵڵ) 
   []  µ ػڻڪԵڶ  µ ػڻڪԵڶҵ:
 ڶ        µ ػڻڪԵڶ  µ
 ػڻڪԵڶҵ: ڶ 
   [] µڶ ڢµ ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ ڢµ ػڻڪԵڶ  ڶ ʵµ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ        µڶ  ʵµ
 ػڻڪԵڶ ڶ ڢµ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []  µڶ ڢµ ػڻڪԵڶ  ڶ ҹµ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ        µڶ  ҹµ
 ػڻڪԵڶ    ڶ  ڢµ  ػڻڪԵڶҵ:  ٻǨҹ
  ڶ  ҹµ  ػڻڪԵڶ    ڶ ڢµ
 ػڻڪԵڶ  طڸҹ  ʭʵڵҹ  ٻҹ    ڶ
 ҹµڨ ػڻڪԵڶ ڢµڨ ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ ڢµ ػڻڪԵڶ  ڶ ٻµ
 ػڻڪԵڶҵ:  ʭʵڵҹ   ڶ  ڢµ  ػڻڪԵڶ
     ڶ  ٻµ  ػڻڪԵڶ طڸҹ ٻҹ
  ڶ  ڢµڨ  ػڻڪԵڶ  ٻµڨ  ػڻڪԵڶ 
     µڶ ٻµ ػڻڪԵڶ  ڶ ڢµ
 ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []  µڶ ڢµ ػڻڪԵڶ  ڶ µ
 ػڻڪԵڶҵ:  ٻҹ   ڶ ڢµ ػڻڪԵڶ  
   ڶ  µ  ػڻڪԵڶ  طڸҹ  ʭʵڵҹ
  ڶ  ڢµڨ  ػڻڪԵڶ  µڨ  ػڻڪԵڶ 
     µڶ µ ػڻڪԵڶ  ڶ ڢµ
 ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []  µڶ ڢµ ػڻڪԵڶ  ڶ µ
 ػڻڪԵڶҵ:  ʭʵڵҹ  ٻҹ    ڶ  ڢµ
 ػڻڪԵڶ     ڶ µ ػڻڪԵڶ طڸҹ
  ڶ  ڢµڨ  ػڻڪԵڶ  µڨ ػڻڪԵڶ 
     µڶ µ ػڻڪԵڶ  ڶ ڢµ
 ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []  µڶ ҹµ ػڻڪԵڶ  ڶ ٻµ
 ػڻڪԵڶҵ:  ٻǨҹ    ڶ  ҹµ  ػڻڪԵڶ
     ڶ  ٻµ  ػڻڪԵڶ طڸҹ ٻҹ
  ڶ  ҹµڨ  ػڻڪԵڶ  ٻµڨ  ػڻڪԵڶ 
     µڶ ٻµ ػڻڪԵڶ  ڶ ҹµ
 ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []  µڶ ҹµ ػڻڪԵڶ  ڶ µ
 ػڻڪԵڶҵ:  ٻǨҹ  ٻǨҹ   ڶ  ҹµ
 ػڻڪԵڶ      ڶ µ ػڻڪԵڶ طڸҹ
 ʭʵڵҹ    ڶ  ҹµڨ  ػڻڪԵڶ  µڨ
 ػڻڪԵڶ        µڶ µ ػڻڪԵڶ 
 ڶ ҹµ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []  µڶ ҹµ ػڻڪԵڶ  ڶ µ
 ػڻڪԵڶҵ:  ٻǨҹ  ٻǨҹ   ڶ  ҹµ
 ػڻڪԵڶ     ڶ µ ػڻڪԵڶ طڸҹ
  ڶ  ҹµڨ  ػڻڪԵڶ  µڨ ػڻڪԵڶ 
     µڶ µ ػڻڪԵڶ  ڶ ҹµ
 ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []   µڶ ٻµ ػڻڪԵڶ  ڶ µ
 ػڻڪԵڶҵ:  ٻҹ   ڶ  ٻµ ػڻڪԵڶ  
   ڶ  µ  ػڻڪԵڶ  طڸҹ   ڶ
 ٻµڨ   ػڻڪԵڶ  µڨ  ػڻڪԵڶ    
     µڶ  µ  ػڻڪԵڶ   ڶ  ٻµ
 ػڻڪԵڶҵ:  ʭʵڵҹ    ڶ  µ  ػڻڪԵڶ
     ڶ ٻµ ػڻڪԵڶ طڸҹ  ڶ
 µڨ ػڻڪԵڶ ٻµڨ ػڻڪԵڶ 
   []    µڶ  ٻµ  ػڻڪԵڶ   ڶ
 µ   ػڻڪԵڶҵ:  ٻҹ    ڶ  ٻµ
 ػڻڪԵڶ     ڶ µ ػڻڪԵڶ طڸҹ
  ڶ ٻµڨ ػڻڪԵڶ µڨ ػڻڪԵڶ  
  µڶ µ ػڻڪԵڶ  ڶ ٻµ ػڻڪԵڶҵ:
 ڵ 
   []  µڶ µ ػڻڪԵڶ  ڶ µ
 ػڻڪԵڶҵ:  ʭʵڵҹ    ڶ  µ  ػڻڪԵڶ
    ڶ µ ػڻڪԵڶ طڸҹ  ڶ
 µڨ  ػڻڪԵڶ  µڨ  ػڻڪԵڶ    
    µڶ  µ  ػڻڪԵڶ   ڶ  µ
 ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
            ---------
   []    ڢµ  ػڻڪʵ   ʵµ
 ػڻڪʵյ:  ڵ      ʵµ ػڻڪʵ
 ڢµ ػڻڪʵյ: ڵ 
   []    ڢµ  ػڻڪʵ   ҹµ
 ػڻڪʵյ:   ٻǨ  ػڪԵ  ԹԾھʹڵ  
 ڢµ ػڻڪʵ    ҹµ ػڻڪʵ Ե
   ڢµڨ  ػڻڪʵ  ҹµڨ  ػڻڪʵ  
    ҹµ ػڻڪʵ  ڢµ ػڻڪʵյ:
 ڵ 
   []    ڢµ  ػڻڪʵ    ٻµ
 ػڻڪʵյ: ڵ     ٻµ ػڻڪʵ 
 ڢµ ػڻڪʵյ: ڵ  ( ڢµ ػڻڪʵ
 µڨ µڨ ʷ  ʷ ˹ڵ) 
   []  ڢµ ػڻڪʵ µ ػڻڪʵյ:
 ڵ     µ ػڻڪʵ  ڢµ
 ػڻڪʵյ:  ٻ ػڪԵ ԹԾھʹڵ  µ
 ػڻڪʵ   ڢµ ػڻڪʵ Ե µڨ
 ػڻڪʵ ڢµڨ ػڻڪʵ 
   []  ҹµ ػڻڪʵ ٻµ ػڻڪʵյ:
 ڵ      ٻµ ػڻڪʵ  ҹµ
 ػڻڪʵյ:   ٻǨ  ػڪԵ  ԹԾھʹڵ  
 ٻµ  ػڻڪʵ    ҹµ ػڻڪʵ Ե
 ٻµڨ ػڻڪʵ ҹµڨ ػڻڪʵ 
   []   ҹµ  ػڻڪʵ  µ 
 µ  ػڻڪʵյ:  ڵ      µ
 ػڻڪʵ  ҹµ ػڻڪʵյ:  ٻǨ ٻǨ
 ػڪԵ   ԹԾھʹڵ     µ  ػڻڪʵ
        ҹµ  ػڻڪʵ  Ե  
 µڨ ػڻڪʵ ҹµڨ ػڻڪʵ 
   []   ٻµ  ػڻڪʵ   µ 
 µ  ػڻڪʵյ:  ڵ      µ
 ػڻڪʵ   ٻµ  ػڻڪʵյ:  ٻ ػڪԵ
 ԹԾھʹڵ  µ ػڻڪʵ    ٻµ
 ػڻڪʵ:   Ե     µڨ   ػڻڪʵ
 ٻµڨ ػڻڪʵ 
   []    µ  ػڻڪʵ    µ
 ػڻڪʵյ:  ڵ      µ ػڻڪʵ
 µ ػڻڪʵյ: ڵ 
   [] µڶ ڢµ ػڻڪʵ 
   []  µڶ ڢµ ػڻڪʵ ڶ ʵµ
 ػڻڪʵյ:  ڵ        µڶ  ʵµ
 ػڻڪʵ ڶ ڢµ ػڻڪʵյ: ڵ 
   []   µڶ  ڢµ  ػڻڪʵ   ڶ
 ҹµ  ػڻڪʵյ:  ٻǨҹ   ڶ  ڢµ
 ػڻڪʵ    ڶ ҹµ ػڻڪʵ Ǩҹ
  ڶ  ڢµڨ ػڻڪʵ ҹµڨ ػڻڪʵ 
    µڶ ҹµ ػڻڪʵ  ڶ ڢµ
 ػڻڪʵյ: ڵ 
   []    µڶ  ڢµ  ػڻڪʵ   ڶ
 ٻµ  ػڻڪʵյ:  ڵ        µڶ
 ٻµ  ػڻڪʵ    ڶ  ڢµ  ػڻڪʵյ:
 ʭʵڵҹ   ڶ  ٻµ  ػڻڪʵ    
 ڶ  ڢµ ػڻڪʵ ڨǡҹ  ڶ ٻµڨ
 ػڻڪʵ ڢµڨ ػڻڪʵ 
   []    µڶ  ڢµ  ػڻڪʵ   ڶ
 µ  ػڻڪʵյ:  ڵ        µڶ
 µ  ػڻڪʵ    ڶ  ڢµ  ػڻڪʵյ:
 ٻҹ   ڶ  µ  ػڻڪʵ     ڶ
 ڢµ  ػڻڪʵ  ڨǡҹ   ڶ  µڨ
 ػڻڪʵ ڢµڨ ػڻڪʵ 
   []    µڶ  ڢµ  ػڻڪʵ   ڶ
 µ ػڻڪʵյ: ڵ    µڶ µ
 ػڻڪʵ   ڶ  ڢµ  ػڻڪʵյ:  ʭʵڵҹ
 ٻҹ  ڶ µ ػڻڪʵ  ڶ ڢµ
 ػڻڪʵ  ڨǡҹ   ڶ  µڨ ػڻڪʵ
 ڢµڨ ػڻڪʵ 
   []  µڶ ҹµ ػڻڪʵ  ڶ ٻµ
 ػڻڪʵյ:  ڵ        µڶ  ٻµ
 ػڻڪʵ    ڶ  ҹµ  ػڻڪʵյ:  ٻǨҹ
  ڶ  ٻµ  ػڻڪʵ    ڶ ҹµ
 ػڻڪʵ  Ǩҹ   ڶ  ٻµڨ  ػڻڪʵ
 ҹµڨ ػڻڪʵ 
   []  µڶ ҹµ ػڻڪʵ  ڶ µ
  µ ػڻڪʵյ: ڵ     µڶ
 µ  ػڻڪʵ    ڶ  ҹµ  ػڻڪʵյ:
 ٻǨҹ  ٻǨҹ   ڶ µ ػڻڪʵ 
    ڶ  ҹµ  ػڻڪʵ Ǩҹ  ڶ
 µڨ ػڻڪʵ ҹµڨ ػڻڪʵ 
   []  µڶ ٻµ ػڻڪʵ  ڶ µ
 ػڻڪʵյ:  ʭʵڵҹ   ڶ  ٻµ  ػڻڪʵ
    ڶ µ ػڻڪʵ ڨǡҹ  ڶ
 ٻµڨ  ػڻڪʵ  µڨ  ػڻڪʵ    
   µڶ µ ػڻڪʵ ڶ ٻµ ػڻڪʵյ:
 ٻҹ  ڶ µ ػڻڪʵ   ڶ ٻµ
 ػڻڪʵ  ڨǡҹ   ڶ  µڨ  ػڻڪʵ
 ٻµڨ ػڻڪʵ 
   []  µڶ ٻµ ػڻڪʵ  ڶ µ
 ػڻڪʵյ:  ڵ        µڶ  µ
 ػڻڪʵ   ڶ  ٻµ  ػڻڪʵյ:  ٻҹ 
 ڶ µ ػڻڪʵ    ڶ ٻµ ػڻڪʵ
 ڨǡҹ  ʭʵڵҹ   ڶ µڨ ػڻڪʵ
 ٻµڨ ػڻڪʵ 
   []  µڶ µ ػڻڪʵ  ڶ µ
 ػڻڪʵյ: ڵ     µڶ µ ػڻڪʵ
  ڶ  µ  ػڻڪʵյ:  ʭʵڵҹ   ڶ
 µ  ػڻڪʵ     ڶ µ ػڻڪʵ
 ǡҹ  ڨǡҹ   ڶ µڨ ػڻڪʵ
 µڨ ػڻڪʵ 
   []    ڢµ  ػڻڪʵ   ʵµ
 ػڻڪʵյ:  ڵ      ʵµ ػڻڪʵ
 ڢµ ػڻڪʵյ: ڵ 
   []    ڢµ  ػڻڪʵ   ҹµ
 ػڻڪʵյ:  ڵ      ҹµ ػڻڪʵ
  ڢµ ػڻڪʵյ: ٻǨ ػڪԵ ԹԾھʹڵ
  ҹµ  ػڻڪʵ    ڢµ ػڻڪʵ
 کԡҹ     ٻ  ػڪԵ  ԹԾھʹڵ  
 ҹµڨ ػڻڪʵ ڢµڨ ػڻڪʵ 
   []  ڢµ ػڻڪʵ ٻµ ػڻڪʵյ:
 ڵ            ٻµ  ػڻڪʵ
 ڢµ ػڻڪʵյ: ڵ 
   []   ڢµ  ػڻڪʵ  µ 
 µ  ػڻڪʵյ:   ٻ  ػڪԵ ԹԾھʹڵ
  ڢµ  ػڻڪʵ    µ ػڻڪʵ
 کԡҹ     ڢµڨ  ػڻڪʵ  µڨ
 ػڻڪʵ        µ  ػڻڪʵ  
 ڢµ ػڻڪʵյ: ڵ 
   []    ҹµ  ػڻڪʵ    ٻµ
 ػڻڪʵյ:   ٻǨ  ػڪԵ  ԹԾھʹڵ  
 ҹµ  ػڻڪʵ       ٻµ  ػڻڪʵ
 کԡҹ     ٻ  ػڪԵ  ԹԾھʹڵ  
 ҹµڨ  ػڻڪʵ  ٻµڨ  ػڻڪʵ    
 ٻµ ػڻڪʵ ҹµ ػڻڪʵյ: ڵ 
   []   ҹµ  ػڻڪʵ  µ 
 µ  ػڻڪʵյ:   ٻǨ  ٻǨ  ػڪԵ
 ԹԾھʹڵ  ҹµ ػڻڪʵ    µ
 ػڻڪʵ   کԡҹ     ҹµڨ  ػڻڪʵ
 µڨ  ػڻڪʵ     µ ػڻڪʵ
 ҹµ ػڻڪʵյ: ڵ 
   []   ٻµ  ػڻڪʵ   µ 
 µ  ػڻڪʵյ:   ٻ  ػڪԵ ԹԾھʹڵ
  ٻµ  ػڻڪʵ     µ ػڻڪʵ
 کԡҹ     ٻµڨ  ػڻڪʵ  µڨ
 ػڻڪʵ        µ  ػڻڪʵ  
 ٻµ ػڻڪʵյ: ڵ 
   []    µ  ػڻڪʵ    µ
 ػڻڪʵյ:  ڵ      µ ػڻڪʵ
 µ ػڻڪʵյ: ڵ 
   [] µڶ ڢµ ػڻڪʵ 
   []  µڶ ڢµ ػڻڪʵ  ڶ ʵµ
 ػڻڪʵյ:  ڵ        µڶ  ʵµ
 ػڻڪʵ ڶ ڢµ ػڻڪʵյ: ڵ 
   []  µڶ ڢµ ػڻڪʵ  ڶ ҹµ
 ػڻڪʵյ:  ڵ        µڶ  ҹµ
 ػڻڪʵ    ڶ  ڢµ  ػڻڪʵյ:  ٻǨҹ
  ڶ  ҹµ ػڻڪʵ    ڶ ڢµ
 ػڻڪʵ  ڨǡ  کԡҹ  ʭʵڵҹ  ٻҹ
 ڶ ҹµڨ ػڻڪʵ ڢµڨ ػڻڪʵ 
   []    µڶ  ڢµ  ػڻڪʵ   ڶ
 ٻµ  ػڻڪʵյ:  ʭʵڵҹ   ڶ  ڢµ
 ػڻڪʵ     ڶ ٻµ ػڻڪʵ ڨǡ
 کԡҹ  ٻҹ    ڶ  ڢµڨ  ػڻڪʵ
 ٻµڨ  ػڻڪʵ        µڶ  ٻµ
 ػڻڪʵ ڶ ڢµ ػڻڪʵյ: ڵ 
   []  µڶ ڢµ ػڻڪʵ  ڶ µ
 ػڻڪʵյ:  ٻҹ   ڶ ڢµ ػڻڪʵ  
   ڶ  µ  ػڻڪʵ  کԡҹ  ʭʵڵҹ
  ڶ  ڢµڨ  ػڻڪʵ µڨ ػڻڪʵ 
     µڶ µ ػڻڪʵ  ڶ ڢµ
 ػڻڪʵյ: ڵ 
   []  µڶ ڢµ ػڻڪʵ  ڶ µ
 ػڻڪʵյ:  ʭʵڵҹ  ٻҹ    ڶ  ڢµ
 ػڻڪʵ    ڶ µ ػڻڪʵ کԡҹ
  ڶ  ڢµڨ ػڻڪʵ µڨ ػڻڪʵ 
    µڶ µ ػڻڪʵ  ڶ ڢµ
 ػڻڪʵյ: ڵ 
   []    µڶ  ҹµ  ػڻڪʵ   ڶ
 ٻµ  ػڻڪʵյ:  ٻǨҹ    ڶ  ҹµ
 ػڻڪʵ     ڶ ٻµ ػڻڪʵ ڨǡ
 کԡҹ  ٻҹ    ڶ  ҹµڨ  ػڻڪʵ
 ٻµڨ  ػڻڪʵ        µڶ  ٻµ
 ػڻڪʵ ڶ ҹµ ػڻڪʵյ: ڵ 
   []    µڶ  ҹµ  ػڻڪʵ   ڶ
 µ  ػڻڪʵյ:  ٻǨҹ  ٻǨҹ   ڶ
 ҹµ  ػڻڪʵ     ڶ µ ػڻڪʵ
 کԡҹ  ʭʵڵҹ   ڶ  ҹµڨ ػڻڪʵ
 µڨ ػڻڪʵ     µڶ  µڶ µ
 ػڻڪʵ ڶ ҹµ ػڻڪʵյ: ڵ 
   []    µڶ  ҹµ  ػڻڪʵ   ڶ
 µ  ػڻڪʵյ:  ٻǨҹ  ٻǨҹ   ڶ
 ҹµ  ػڻڪʵ     ڶ µ ػڻڪʵ
 کԡҹ      ڶ   ҹµڨ   ػڻڪʵ
 µڨ  ػڻڪʵ        µڶ µ
 ػڻڪʵ ڶ ҹµ ػڻڪʵյ: ڵ 
   []  µڶ ٻµ ػڻڪʵ  ڶ µ
 ػڻڪʵյ:  ٻҹ   ڶ  ٻµ  ػڻڪʵ  
    ڶ  µ  ػڻڪʵ  کԡҹ  ڶ
 ٻµڨ  ػڻڪʵ  µڨ  ػڻڪʵ    
    µڶ  µ  ػڻڪʵ   ڶ  ٻµ
 ػڻڪʵյ:  ʭʵڵҹ   ڶ  µ  ػڻڪʵ
     ڶ  ٻµ  ػڻڪʵ  کԡҹ 
 ڶ µڨ ػڻڪʵ ٻµڨ ػڻڪʵ 
   []  µڶ ٻµ ػڻڪʵ  ڶ µ
 ػڻڪʵյ:  ٻҹ   ڶ  ٻµ  ػڻڪʵ  
     ڶ  µ  ػڻڪʵ  کԡҹ  
 ڶ  ٻµڨ  ػڻڪʵ  µڨ  ػڻڪʵ  
     µڶ µ ػڻڪʵ  ڶ ٻµ
 ػڻڪʵյ: ڵ 
   []    µڶ  µ  ػڻڪʵ   ڶ
 µ  ػڻڪʵյ:  ʭʵڵҹ   ڶ  µ
 ػڻڪʵ        ڶ  µ  ػڻڪʵ
 کԡҹ   ڶ  µڨ  ػڻڪʵ  µڨ
 ػڻڪʵ        µڶ  µ  ػڻڪʵ
 ڶ µ ػڻڪʵյ: ڵ 
            --------
   []  ڢµ ػڻڪ  ʵµ ػڻڪԵڶҵ:
 ڵ      ʵµ ػڻڪԵڶ  ڢµ
 ػڻڪյ:   ʾ   ǹڵҹ   ͨڢءҹ   ػڪڵҹ
  ʵµ  ػڻڪԵڶ      ڢµ ػڻڪ
 ʨڢءҹ  ػڪڵҹ  ʵµڨ ػڻڪԵڶ ڢµڨ
 ػڻڪ 
   []   ڢµ  ػڻڪ   ҹµ 
 ٻµ  µ  µ  ػڻڪԵڶҵ:  ڵ  
     µ ػڻڪԵڶ  ڢµ ػڻڪյ:
 ʾ  ǹڵҹ  ͨڢءҹ  ػڪڵҹ   µ
 ػڻڪԵڶ    ڢµ ػڻڪ ʨڢءҹ ػڪڵҹ
 µڨ ػڻڪԵڶ ڢµڨ ػڻڪ 
   []   ҹµ  ػڻڪ   ٻµ 
 µ  µ  ػڻڪԵڶҵ:  ڵ     
  µ  ػڻڪԵڶ   ҹµ ػڻڪյ: ʾ
 ǹڵҹ  ͦҹҹ  ػڪڵҹ   µ  ػڻڪԵڶ
     ҹµ ػڻڪ ʦҹҹ ػڪڵҹ 
 µڨ ػڻڪԵڶ ҹµڨ ػڻڪ 
   []   ٻµ  ػڻڪ   µ  
 µ  ػڻڪԵڶҵ:  ڵ      µ
 ػڻڪԵڶ    ٻµ  ػڻڪյ:  ʾ  ǹڵҹ
 ٻҹ  ػڪڵҹ   µ ػڻڪԵڶ   
 ٻµ  ػڻڪ  ٻҹ  ػڪڵҹ   µڨ
 ػڻڪԵڶ ٻµڨ ػڻڪ 
   []  µ ػڻڪ  µ ػڻڪԵڶҵ:
 ڵ      µ ػڻڪԵڶ  µ
 ػڻڪյ:  ʾ  ǹڵҹ  ͨԵڵҹ  ػڪڵҹ  
 µ  ػڻڪԵڶ     µ ػڻڪ ʨԵڵҹ
 ػڪڵҹ     µڨ   ػڻڪԵڶ  µڨ
 ػڻڪ 
   [] µڶ ڢµ ػڻڪ 
   []  µڶ ڢµ ػڻڪ  ڶ ʵµ
 ػڻڪԵڶҵ:  طڸ  ػڪڵҹ   ڶ  ڢµ
 ػڻڪ      ڶ  ʵµ  ػڻڪԵڶ  Ե
 ʨڢءҹ  ػڪڵҹ    ڶ  ڢµڨ  ػڻڪ
 ʵµڨ  ػڻڪԵڶ        µڶ  ʵµ
 ػڻڪԵڶ    ڶ  ڢµ  ػڻڪյ:  ڨǡ
 ǹڵҹ  ͨڢءҹ Ǩ ػڪڵҹ  ڶ ʵµ
 ػڻڪԵڶ      ڶ  ڢµ ػڻڪ ʨڢءҹ
 ػڪڵҹ   ڶ  ʵµڨ  ػڻڪԵڶ  ڢµڨ
 ػڻڪ 
   []  µڶ ڢµ ػڻڪ  ڶ ҹµ
 ػڻڪԵڶҵ:  ٻǨ  ػڪڵҹ   ڶ  ڢµ
 ػڻڪ      ڶ  ҹµ ػڻڪԵڶ ʨڢءҹ
 Ǩ  ػڪڵҹ    ڶ  ڢµڨ  ػڻڪ
 ҹµڨ  ػڻڪԵڶ        µڶ  ҹµ
 ػڻڪԵڶ    ڶ  ڢµ  ػڻڪյ:  Ǩ
 ǹڵҹ  ͨڢءҹ Ǩ ػڪڵҹ  ڶ ҹµ
 ػڻڪԵڶ      ڶ  ڢµ ػڻڪ ʨڢءҹ
 Ǩ  ػڪڵҹ    ڶ  ҹµڨ  ػڻڪԵڶ
 ڢµڨ ػڻڪ 
   []   µڶ ڢµ ػڻڪ  ڶ ٻµ
 ػڻڪԵڶҵ:  طڸ  ػڪڵҹ   ڶ  ڢµ
 ػڻڪ       ڶ  ٻµ  ػڻڪԵڶ  Ե
 ʨڢءҹ  ػڪڵҹ    ڶ  ڢµڨ  ػڻڪ
 ٻµڨ  ػڻڪԵڶ        µڶ  ٻµ
 ػڻڪԵڶ    ڶ  ڢµ  ػڻڪյ:  ڨǡ
 ǹڵҹ  ͨڢءҹ  Ǩ  ػڪڵҹ  ʭʵڵҹ 
 ڶ  ٻµ ػڻڪԵڶ    ڶ ڢµ ػڻڪ
 ʨڢءҹ  ػڪڵҹ    ڶ  ٻµڨ  ػڻڪԵڶ
 ڢµڨ ػڻڪ 
   []   µڶ ڢµ ػڻڪ  ڶ µ
 ػڻڪԵڶҵ:  طڸ  ػڪڵҹ   ڶ  ڢµ
 ػڻڪ       ڶ  µ  ػڻڪԵڶ  Ե
 ʨڢءҹ  ػڪڵҹ    ڶ  ڢµڨ  ػڻڪ
 µڨ ػڻڪԵڶ     µڶ µ ػڻڪԵڶ
   ڶ  ڢµ  ػڻڪյ:  ڨǡ  ǹڵҹ
 ͨڢءҹ  Ǩ  ػڪڵҹ  ٻҹ  ڶ µ
 ػڻڪԵڶ      ڶ  ڢµ ػڻڪ ʨڢءҹ
 ػڪڵҹ    ڶ  µڨ  ػڻڪԵڶ  ڢµڨ
 ػڻڪ 
   []  µڶ ڢµ ػڻڪ  ڶ µ
 ػڻڪԵڶҵ:  طڸ  ػڪڵҹ   ڶ  ڢµ
 ػڻڪ      ڶ  µ  ػڻڪԵڶ  Ե
 ʨڢءҹ  ػڪڵҹ    ڶ  ڢµڨ  ػڻڪ
 µڨ  ػڻڪԵڶ        µڶ  µ
 ػڻڪԵڶ   ڶ  ڢµ  ػڻڪյ: ʾ ǹڵҹ
 ͨڢءҹ  ػڪڵҹ   ڶ  µ  ػڻڪԵڶ 
    ڶ  ڢµ  ػڻڪ  ʨڢءҹ  ػڪڵҹ
 ڶ µڨ ػڻڪԵڶ ڢµڨ ػڻڪ 
   []   µڶ ҹµ ػڻڪ  ڶ ٻµ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ        µڶ  ٻµ
 ػڻڪԵڶ    ڶ  ҹµ  ػڻڪյ:  Ǩ
 ǹڵҹ  ͦҹҹ  Ǩ  ػڪڵҹ  ٻǨҹ  
 ڶ  ٻµ ػڻڪԵڶ    ڶ ҹµ ػڻڪ
 ʦҹҹ  ػڪڵҹ    ڶ  ٻµڨ  ػڻڪԵڶ
 ҹµڨ ػڻڪ 
   []   µڶ ҹµ ػڻڪ  ڶ µ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ        µڶ  µ
 ػڻڪԵڶ    ڶ  ҹµ  ػڻڪյ:  Ǩ
 ǹڵҹ   ͦҹҹ   Ǩ  ػڪڵҹ  ٻǨҹ
 ٻǨҹ   ڶ µ ػڻڪԵڶ    ڶ
 ҹµ  ػڻڪ  ʦҹҹ  ػڪڵҹ    ڶ
 µڨ ػڻڪԵڶ ҹµڨ ػڻڪ 
   []  µڶ ҹµ ػڻڪ  ڶ µ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ        µڶ  µ
 ػڻڪԵڶ   ڶ  ҹµ  ػڻڪյ: ʾ ǹڵҹ
 ͦҹҹ  ػڪڵҹ    ڶ  µ  ػڻڪԵڶ
     ڶ ҹµ ػڻڪ ʦҹҹ ػڪڵҹ
 ڶ µڨ ػڻڪԵڶ ҹµڨ ػڻڪ 
   []   µڶ ٻµ ػڻڪ  ڶ µ
 ػڻڪԵڶҵ  طڸ  ػڪڵҹ  ʭʵڵ  ػڪڵҹ
  ڶ  ٻµ  ػڻڪ      ڶ µ
 ػڻڪԵڶ  Ե  ڨǡ  ػڪڵҹ    ڶ
 ٻµڨ  ػڻڪ  µڨ  ػڻڪԵڶ     
  µڶ  µ  ػڻڪԵڶ  ڶ ٻµ ػڻڪյ:
 ڨǡ  ǹڵҹ  ٻҹ   ڶ µ ػڻڪԵڶ
     ڶ ٻµ ػڻڪ ڨǡ ػڪڵҹ
 ڶ µڨ ػڻڪԵڶ ٻµڨ ػڻڪ 
   []   µڶ ٻµ ػڻڪ  ڶ µ
 ػڻڪԵڶҵ:  طڸ  ػڪڵҹ   ڶ  ٻµ
 ػڻڪ      ڶ  µ  ػڻڪԵڶ  Ե
 ٻҹ ػڪڵҹ  ڶ ٻµڨ ػڻڪ µڨ
 ػڻڪԵڶ         µڶ  µ  ػڻڪԵڶ
  ڶ  ٻµ  ػڻڪյ:  ʾ  ǹڵҹ  ٻҹ
 ػڪڵҹ   ڶ  µ  ػڻڪԵڶ    
 ڶ  ٻµ  ػڻڪ  ٻҹ  ػڪڵҹ   ڶ
 µڨ ػڻڪԵڶ ٻµڨ ػڻڪ 
   []   µڶ µ ػڻڪ  ڶ µ
 ػڻڪԵڶҵ:  طڸ  ػڪڵҹ   ڶ  µ
 ػڻڪ      ڶ  µ  ػڻڪԵڶ  Ե
 ʨԵڵҹ  ػڪڵҹ    ڶ  µڨ  ػڻڪ
 µڨ ػڻڪԵڶ     µڶ µ ػڻڪԵڶ
  ڶ  µ  ػڻڪյ:  ʾ  ǹڵҹ ͨԵڵҹ
 ػڪڵҹ   ڶ µ ػڻڪԵڶ    ڶ
 µ ػڻڪ ʨԵڵҹ ػڪڵҹ  ڶ µڨ
 ػڻڪԵڶ µڨ ػڻڪ 
   []    ڢµ  ػڻڪ    ʵµ
 ػڻڪԵڶҵ:  ػڻڪԵڶ      ʵµ ػڻڪԵڶ
 ڢµ ػڻڪյ: ڶ 
   []   ڢµ  ػڻڪ   ҹµ 
 ٻµ  µ  µ  ػڻڪԵڶҵ: ػڻڪԵڶ  
  µ ػڻڪԵڶ ڢµ ػڻڪյ: ڶ 
   []   ҹµ  ٻµ µ ػڻڪ
  µ  ػڻڪԵڶҵ:  ػڻڪԵڶ      
 µ ػڻڪԵڶ µ ػڻڪյ: ڶ 
   [] µڶ ڢµ ػڻڪ 
   []  µڶ ڢµ ػڻڪ  ڶ ʵµ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڨǡ  ǹڵҹ  ͨڢءҹ  Ǩ
 ػڪڵҹ   ڶ ڢµ ػڻڪ    ڶ
 ʵµ  ػڻڪԵڶ  طڸ  ԹԾھڵҹ  ʭʵڵҹ
 ٻҹ  ڶ ڢµڨ ػڻڪ ʵµڨ ػڻڪԵڶ 
       µڶ  ʵµ  ػڻڪԵڶ   ڶ
 ڢµ  ػڻڪյ:  طڸ  ػڪڵҹ   ڶ
 ʵµ  ػڻڪԵڶ      ڶ ڢµ ػڻڪ
 طڸ  ԹԾھڵҹ  ʭʵڵҹ  ٻҹ   ڶ
 ʵµڨ ػڻڪԵڶ ڢµڨ ػڻڪ 
   []  µڶ ڢµ ػڻڪ  ڶ ҹµ
 ػڻڪԵڶҵ:   Ǩ  ǹڵҹ  ͨڢءҹ  Ǩ
 ػڪڵҹ   ڶ ڢµ ػڻڪ    ڶ
 ҹµ  ػڻڪԵڶ  ٻǨ  ǹڵҹ  ʭʵڵҹ ٻҹ
  ڶ  ڢµڨ  ػڻڪ  ҹµڨ  ػڻڪԵڶ 
     µڶ ҹµ ػڻڪԵڶ  ڶ ڢµ
 ػڻڪյ:  ٻǨ  ػڪڵҹ    ڶ  ҹµ
 ػڻڪԵڶ      ڶ  ڢµ ػڻڪ ٻǨ
 ǹڵҹ  ʭʵڵҹ  ٻҹ    ڶ  ҹµڨ
 ػڻڪԵڶ ڢµڨ ػڻڪ 
   []   µڶ ڢµ ػڻڪ  ڶ ٻµ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڨǡ  ǹڵҹ  ͨڢءҹ  Ǩ
 ػڪڵҹ  ʭʵڵҹ    ڶ  ڢµ  ػڻڪ
     ڶ ٻµ ػڻڪԵڶ طڸ ԹԾھڵҹ
 ٻҹ  ڶ ڢµڨ ػڻڪ ٻµڨ ػڻڪԵڶ 
       µڶ  ٻµ  ػڻڪԵڶ   ڶ
 ڢµ  ػڻڪյ:  طڸ  ػڪڵҹ   ڶ
 ٻµ  ػڻڪԵڶ      ڶ  ڢµ ػڻڪ
 طڸ  ԹԾھڵҹ  ٻҹ    ڶ  ٻµڨ
 ػڻڪԵڶ ڢµڨ ػڻڪ 
   []   µڶ ڢµ ػڻڪ  ڶ µ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڨǡ  ǹڵҹ  ͨڢءҹ  Ǩ
 ػڪڵҹ  ٻҹ   ڶ  ڢµ  ػڻڪ  
   ڶ  µ  ػڻڪԵڶ  طڸ  ԹԾھڵҹ
 ʭʵڵҹ    ڶ  ڢµڨ  ػڻڪ  µڨ
 ػڻڪԵڶ        µڶ µ ػڻڪԵڶ 
 ڶ  ڢµ  ػڻڪյ:  طڸ  ػڪڵҹ  
 ڶ  µ ػڻڪԵڶ    ڶ ڢµ ػڻڪ
 طڸ  ԹԾھڵҹ  ʭʵڵҹ   ڶ  µڨ
 ػڻڪԵڶ ڢµڨ ػڻڪ 
   []  µڶ ڢµ ػڻڪ  ڶ µ
 ػڻڪԵڶҵ:  ʾ  ǹڵҹ  ͨڢءҹ  ػڪڵҹ  
 ڶ ڢµ ػڻڪ    ڶ µ ػڻڪԵڶ
 طڸ  ԹԾھڵҹ    ڶ  ڢµڨ  ػڻڪ
 µڨ  ػڻڪԵڶ        µڶ  µ
 ػڻڪԵڶ    ڶ  ڢµ  ػڻڪյ:  طڸ
 ػڪڵҹ   ڶ  µ  ػڻڪԵڶ    
 ڶ  ڢµ  ػڻڪ  طڸ  ԹԾھڵҹ  
 ڶ µڨ ػڻڪԵڶ ڢµڨ ػڻڪ 
   []   µڶ ҹµ ػڻڪ  ڶ ٻµ
 ػڻڪԵڶҵ:   Ǩ  ǹڵҹ  ͦҹҹ  Ǩ
 ػڪڵҹ  ٻǨҹ    ڶ  ҹµ  ػڻڪ
     ڶ  ٻµ  ػڻڪԵڶ طڸҹ ٻҹ
  ڶ  ҹµڨ  ػڻڪ  ٻµڨ  ػڻڪԵڶ  
     µڶ ٻµ ػڻڪԵڶ  ڶ ҹµ
 ػڻڪյ: ڵ 
   []   µڶ ҹµ ػڻڪ  ڶ µ
 ػڻڪԵڶҵ:   Ǩ  ǹڵҹ  ͦҹҹ  Ǩ
 ػڪڵҹ  ٻǨҹ  ٻǨҹ   ڶ  ҹµ
 ػڻڪ      ڶ µ ػڻڪԵڶ طڸҹ
 ʭʵڵҹ    ڶ  ҹµڨ  ػڻڪ  µڨ
 ػڻڪԵڶ     µڶ µ ػڻڪԵڶ  ڶ
 ҹµ ػڻڪյ: ڵ 
   []  µڶ ҹµ ػڻڪ  ڶ µ
 ػڻڪԵڶҵ:  ʾ  ǹڵҹ  ͦҹҹ  ػڪڵҹ  
 ڶ ҹµ ػڻڪ    ڶ µ ػڻڪԵڶ
 طڸҹ    ڶ  ҹµڨ  ػڻڪ  µڨ
 ػڻڪԵڶ       µڶ µ ػڻڪԵڶ 
 ڶ ҹµ ػڻڪյ: ڵ 
   []   µڶ ٻµ ػڻڪ  ڶ µ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڨǡ ǹڵҹ ٻҹ  ڶ ٻµ
 ػڻڪ      ڶ  µ ػڻڪԵڶ طڸ
 ԹԾھڵҹ  ʭʵڵ  ǹڵҹ    ڶ  ٻµڨ
 ػڻڪ  µڨ ػڻڪԵڶ     µڶ µ
 ػڻڪԵڶ  ڶ ٻµ ػڻڪյ: طڸ ػڪڵҹ
 ʭʵڵ  ػڪڵҹ    ڶ  µ  ػڻڪԵڶ
     ڶ ٻµ ػڻڪ طڸ ԹԾھڵҹ
 ʭʵڵ  ǹڵҹ    ڶ  µڨ  ػڻڪԵڶ
 ٻµڨ ػڻڪ 
   []   µڶ ٻµ ػڻڪ  ڶ µ
 ػڻڪԵڶҵ:  ʾ ǹڵҹ ٻҹ ػڪڵҹ  ڶ
 ٻµ  ػڻڪ      ڶ  µ ػڻڪԵڶ
 طڸ  ԹԾھڵҹ    ڶ  ٻµڨ  ػڻڪ
 µڨ  ػڻڪԵڶ        µڶ  µ
 ػڻڪԵڶ  ڶ ٻµ ػڻڪյ: طڸ ػڪڵҹ
  ڶ µ ػڻڪԵڶ   ڶ ٻµ ػڻڪ
 طڸ  ԹԾھڵҹ   ڶ  µڨ  ػڻڪԵڶ
 ٻµڨ ػڻڪ 
   []   µڶ µ ػڻڪ  ڶ µ
 ػڻڪԵڶҵ:  ʾ  ǹڵҹ  ͨԵڵҹ  ػڪڵҹ  
 ڶ  µ ػڻڪ    ڶ µ ػڻڪԵڶ
 طڸ  ԹԾھڵҹ    ڶ  µڨ  ػڻڪ
 µڨ  ػڻڪԵڶ        µڶ  µ
 ػڻڪԵڶ  ڶ µ ػڻڪյ: طڸ ػڪڵҹ
  ڶ  µ  ػڻڪԵڶ     ڶ µ
 ػڻڪ  طڸ  ԹԾھڵҹ   ڶ  µڨ
 ػڻڪԵڶ µڨ ػڻڪ 
            --------
   []  ڢµ ػڻڪ  ʵµ ػڻڪʵյ:
 کԡҹ  ڨǡ  ػڪڵҹ    ٻ ػڪԵ
 ԹԾھʹڵ    ػڪڵҹ   ڢµ  ػڻڪ
    ʵµ ػڻڪʵ Ե ʨڢءҹ ػڪڵҹ
   ڢµڨ  ػڻڪ  ʵµڨ  ػڻڪʵ  
       ʵµ  ػڻڪʵ    ڢµ
 ػڻڪյ:  ʾ  ǹڵҹ  ͨڢءҹ  ػڪڵҹ  
 ʵµ ػڻڪʵ    ڢµ ػڻڪ ʨڢءҹ
 ػڪڵҹ     ʵµڨ  ػڻڪʵ  ڢµڨ
 ػڻڪ 
   []  ڢµ ػڻڪ  ҹµ ػڻڪʵյ:
 کԡҹ  ڨǡ ػڪڵҹ   ٻǨ ٻǨ
 ػڪԵ  ԹԾھʹڵ   ػڪڵҹ   ڢµ
 ػڻڪ     ҹµ ػڻڪʵ Ե ʨڢءҹ
 ػڪڵҹ     ڢµڨ   ػڻڪ  ҹµڨ
 ػڻڪʵ        ҹµ  ػڻڪʵ  
 ڢµ  ػڻڪյ:  ʾ  ǹڵҹ ͨڢءҹ ػڪڵҹ
  ҹµ  ػڻڪʵ     ڢµ ػڻڪ
 ʨڢءҹ   ػڪڵҹ     ҹµڨ  ػڻڪʵ
 ڢµڨ ػڻڪ 
   []  ڢµ ػڻڪ  ٻµ ػڻڪʵյ:
 کԡҹ  ڨǡ  ػڪڵҹ    ٻ ػڪԵ
 ԹԾھʹڵ    ػڪڵҹ   ڢµ  ػڻڪ
    ٻµ ػڻڪʵ Ե ʨڢءҹ ػڪڵҹ
   ڢµڨ  ػڻڪ  ٻµڨ  ػڻڪʵ  
     ٻµ ػڻڪʵ  ڢµ ػڻڪյ:
 ʾ ǹڵҹ ͨڢءҹ ػڪڵҹ  ٻµ ػڻڪʵ
      ڢµ  ػڻڪ  ʨڢءҹ  ػڪڵҹ
 ٻµڨ ػڻڪʵ ڢµڨ ػڻڪ 
   []  ڢµ ػڻڪ  µ ػڻڪʵյ:
 کԡҹ   ڨǡ   ػڪڵҹ     ڢµ
 ػڻڪ      µ ػڻڪʵ Ե ʨڢءҹ
 ػڪڵҹ     ڢµڨ   ػڻڪ   µڨ
 ػڻڪʵ        µ  ػڻڪʵ  
 ڢµ   ػڻڪյ:   ʾ   ǹڵҹ   ͨڢءҹ
 ػڪڵҹ   µ ػڻڪʵ    ڢµ
 ػڻڪ  ʨڢءҹ  ػڪڵҹ   µڨ ػڻڪʵ
 ڢµڨ ػڻڪ 
   []  ڢµ ػڻڪ  µ ػڻڪʵյ:
 کԡҹ  ڨǡ  ػڪڵҹ   ڢµ ػڻڪ
    µ ػڻڪʵ Ե ʨڢءҹ ػڪڵҹ
  ڢµڨ ػڻڪ µڨ ػڻڪʵ   
  µ  ػڻڪʵ   ڢµ ػڻڪյ: ʾ
 ǹڵҹ  ͨڢءҹ  ػڪڵҹ   µ  ػڻڪʵ
     ڢµ ػڻڪ ʨڢءҹ ػڪڵҹ 
 µڨ ػڻڪʵ ڢµڨ ػڻڪ 
   []     ҹµ  ػڻڪ    ٻµ
 ػڻڪʵյ:  کԡҹ  Ǩ ػڪڵҹ   ٻ
 ػڪԵ  ԹԾھʹڵ   ػڪڵҹ   ҹµ
 ػڻڪ      ٻµ ػڻڪʵ Ե ʦҹҹ
 ػڪڵҹ     ҹµڨ   ػڻڪ   ٻµڨ
 ػڻڪʵ     ٻµ ػڻڪʵ  ҹµ
 ػڻڪյ: ʾ ǹڵҹ ͦҹҹ ػڪڵҹ  ٻµ
 ػڻڪʵ    ҹµ ػڻڪ ʦҹҹ ػڪڵҹ
 ٻµڨ ػڻڪʵ ҹµڨ ػڻڪ 
   []  ҹµ ػڻڪ  µ ػڻڪʵյ:
 کԡҹ   Ǩ   ػڪڵҹ     ҹµ
 ػڻڪ      µ ػڻڪʵ Ե ʦҹҹ
 ػڪڵҹ     ҹµڨ   ػڻڪ   µڨ
 ػڻڪʵ        µ  ػڻڪʵ  
 ҹµ  ػڻڪյ  ʾ  ǹڵҹ  ͦҹҹ ػڪڵҹ
  µ  ػڻڪʵ      ҹµ ػڻڪ
 ʦҹҹ   ػڪڵҹ     µڨ   ػڻڪʵ
 ҹµڨ ػڻڪ 
   []    ҹµ  ػڻڪ    µ
 ػڻڪʵյ:   کԡҹ  Ǩ  ػڪڵҹ  
 ҹµ  ػڻڪ       µ  ػڻڪʵ
 Ե   ʦҹҹ   ػڪڵҹ     ҹµڨ
 ػڻڪ      µڨ     ػڻڪʵ     
       µ  ػڻڪʵ    ҹµ
 ػڻڪյ:   ʾ   ǹڵҹ   ͦҹҹ   ػڪڵҹ
  µ  ػڻڪʵ     ҹµ ػڻڪ
 ʦҹҹ   ػڪڵҹ     µڨ  ػڻڪʵ
 ҹµڨ ػڻڪ 
   []  ٻµ ػڻڪ  µ ػڻڪʵյ:
 کԡҹ  ڨǡ  ػڪڵҹ   ٻµ ػڻڪ
       µ  ػڻڪʵԵ:  Ե  ٻҹ
 ػڪڵҹ      ٻµڨ   ػڻڪ   µڨ
 ػڻڪʵ     µ ػڻڪʵ  ٻµ
 ػڻڪյ: ʾ ǹڵҹ ٻҹ ػڪڵҹ  µ
 ػڻڪʵ    ٻµ ػڻڪ ٻҹ ػڪڵҹ
 µڨ ػڻڪʵ ٻµڨ ػڻڪ 
   []  ٻµ ػڻڪ  µ ػڻڪʵյ:
 کԡҹ  ڨǡ  ػڪڵҹ   ٻµ ػڻڪ
    µ ػڻڪʵ Ե ٻҹ ػڪڵҹ
   ٻµڨ  ػڻڪ  µڨ  ػڻڪʵ  
       µ  ػڻڪʵ    ٻµ
 ػڻڪյ:  ʾ  ǹڵҹ  ٻҹ  ػڪڵҹ  
 µ  ػڻڪʵ     ٻµ ػڻڪ ٻҹ
 ػڪڵҹ     µڨ  ػڻڪʵ  ٻµڨ
 ػڻڪ 
   []  µ ػڻڪ  µ ػڻڪʵյ:
 کԡҹ  ػڪڵҹ   µ  ػڻڪ   
   µ  ػڻڪʵ  Ե  ʨԵڵҹ  ػڪڵҹ
   µڨ  ػڻڪ  µڨ  ػڻڪʵ  
     µ ػڻڪʵ  µ ػڻڪյ:
 ʾ  ǹڵҹ  ͨԵڵҹ  ػڪڵҹ   µ
 ػڻڪʵ        µ  ػڻڪ  ʨԵڵҹ
 ػڪڵҹ     µڨ  ػڻڪʵ  µڨ
 ػڻڪ 
   [] µڶ ڢµ ػڻڪ 
   []  µڶ ڢµ ػڻڪ  ڶ ʵµ
 ػڻڪʵյ:  کԡҹ  ڨǡ  ػڪڵҹ  
 ڶ ڢµ ػڻڪ    ڶ ʵµ ػڻڪʵ
 Ե  ʨڢءҹ  ػڪڵҹ    ڶ  ڢµڨ
 ػڻڪ  ʵµڨ  ػڻڪʵ        µڶ
 ʵµ ػڻڪʵ  ڶ ڢµ ػڻڪյ: ڨǡ
 ǹڵҹ  ͨڢءҹ  Ǩ  ػڪڵҹ    ڶ
 ʵµ  ػڻڪʵ      ڶ ڢµ ػڻڪ
 ʨڢءҹ  ػڪڵҹ   ڶ  ʵµڨ  ػڻڪʵ
 ڢµڨ ػڻڪ 
   []  µڶ ڢµ ػڻڪ  ڶ ҹµ
 ػڻڪʵյ:  کԡҹ  Ǩ  ػڪڵҹ  ٻǨ
 ػڪڵҹ   ڶ  ڢµ  ػڻڪ     
 ڶ  ҹµ  ػڻڪʵ  Ե  ʨڢءҹ  Ǩ
 ػڪڵҹ    ڶ  ڢµڨ  ػڻڪ  ҹµڨ
 ػڻڪʵ        µڶ  ҹµ  ػڻڪʵ
  ڶ ڢµ ػڻڪյ: Ǩ ǹڵҹ ͨڢءҹ
 Ǩ  ػڪڵҹ   ڶ  ҹµ ػڻڪʵ 
   ڶ ڢµ ػڻڪ ʨڢءҹ Ǩ ػڪڵҹ
 ڶ ҹµڨ ػڻڪʵ ڢµڨ ػڻڪ 
   []   µڶ ڢµ ػڻڪ  ڶ ٻµ
 ػڻڪʵյ:  کԡҹ  ڨǡ  ػڪڵҹ  
 ڶ ڢµ ػڻڪ    ڶ ٻµ ػڻڪʵ
 Ե  ʨڢءҹ  ػڪڵҹ    ڶ  ڢµڨ
 ػڻڪ ٻµڨ ػڻڪʵ     µڶ ٻµ
 ػڻڪʵ    ڶ  ڢµ  ػڻڪյ:  ڨǡ
 ǹڵҹ  ͨڢءҹ  Ǩ  ػڪڵҹ  ʭʵڵҹ 
 ڶ ٻµ ػڻڪʵ    ڶ ڢµ ػڻڪ
 ʨڢءҹ  ػڪڵҹ    ڶ  ٻµڨ  ػڻڪʵ
 ڢµڨ ػڻڪ 
   []   µڶ ڢµ ػڻڪ  ڶ µ
 ػڻڪʵյ:  کԡҹ  ڨǡ  ػڪڵҹ  
 ڶ ڢµ ػڻڪ     µ ػڻڪʵ
 Ե  ʨڢءҹ  ػڪڵҹ    ڶ  ڢµڨ
 ػڻڪ   µڨ  ػڻڪʵ        
 µڶ  µ  ػڻڪʵ   ڶ  ڢµ ػڻڪյ:
 ڨǡ   ǹڵҹ  ͨڢءҹ  Ǩ  ػڪڵҹ
 ٻҹ  ڶ µ ػڻڪʵ   ڶ ڢµ
 ػڻڪ  ʨڢءҹ  ػڪڵҹ    ڶ  µڨ
 ػڻڪʵ ڢµڨ ػڻڪ 
   []  µڶ ڢµ ػڻڪ  ڶ µ
 ػڻڪʵյ:  کԡҹ  ڨǡ  ػڪڵҹ  
 ڶ ڢµ ػڻڪ    ڶ µ ػڻڪʵ
 Ե  ʨڢءҹ  ػڪڵҹ    ڶ  ڢµڨ
 ػڻڪ  µڨ  ػڻڪʵ        µڶ
 µ  ػڻڪʵ    ڶ  ڢµ  ػڻڪյ:
 ʾ  ǹڵҹ  ͨڢءҹ  ػڪڵҹ  ڶ µ
 ػڻڪʵ      ڶ ڢµ ػڻڪ ʨڢءҹ
 ػڪڵҹ   ڶ  µڨ  ػڻڪʵ ڢµڨ
 ػڻڪ 
   []   µڶ ҹµ ػڻڪ  ڶ ٻµ
 ػڻڪʵյ:   کԡҹ  Ǩ  ػڪڵҹ  
 ڶ ҹµ ػڻڪ    ڶ ٻµ ػڻڪʵ
 Ե  ʦҹҹ  ػڪڵҹ    ڶ  ҹµڨ
 ػڻڪ  ٻµڨ  ػڻڪʵ        µڶ
 ٻµ ػڻڪʵ  ڶ ҹµ ػڻڪյ: Ǩ
 ǹڵҹ   ͦҹҹ   Ǩ  ػڪڵҹ  ٻǨҹ
  ڶ  ٻµ  ػڻڪʵ    ڶ ҹµ
 ػڻڪ  ʦҹҹ  ػڪڵҹ    ڶ  ٻµڨ
 ػڻڪʵ ҹµڨ ػڻڪ 
   []   µڶ ҹµ ػڻڪ  ڶ µ
 ػڻڪʵյ:  کԡҹ  Ǩ  ػڪڵҹ   ڶ
 ҹµ ػڻڪ    ڶ µ ػڻڪʵ Ե
 ʦҹҹ  ػڪڵҹ    ڶ  ҹµڨ  ػڻڪ
 µڨ  ػڻڪʵ        µڶ  µ
 ػڻڪʵ    ڶ  ҹµ  ػڻڪյ:  Ǩ
 ǹڵҹ ͦҹҹ Ǩ ػڪڵҹ ٻǨҹ ٻǨҹ
  ڶ  µ  ػڻڪʵ    ڶ ҹµ
 ػڻڪ  ʦҹҹ  ػڪڵҹ    ڶ  µڨ
 ػڻڪʵ ҹµڨ ػڻڪ 
   []  µڶ ҹµ ػڻڪ  ڶ µ
 ػڻڪʵյ:   کԡҹ  Ǩ  ػڪڵҹ  
 ڶ ҹµ ػڻڪ    ڶ µ ػڻڪʵ
 Ե  ʦҹҹ  ػڪڵҹ    ڶ  ҹµڨ
 ػڻڪ  µڨ  ػڻڪʵ        µڶ
 µ  ػڻڪʵ    ڶ  ҹµ  ػڻڪյ:
 ʾ  ǹڵҹ  ͦҹҹ  ػڪڵҹ  ڶ µ
 ػڻڪʵ      ڶ ҹµ ػڻڪ ʦҹҹ
 ػڪڵҹ   ڶ  µڨ  ػڻڪʵ ҹµڨ
 ػڻڪ 
   []   µڶ ٻµ ػڻڪ  ڶ µ
 ػڻڪʵյ:  کԡҹ  ڨǡ  ػڪڵҹ  ʭʵڵ
 ػڪڵҹ   ڶ  ٻµ ػڻڪ    ڶ
 µ   ػڻڪʵ   Ե   ڨǡ  ػڪڵҹ
  ڶ  ٻµڨ  ػڻڪ  µڨ  ػڻڪʵ  
     µڶ µ ػڻڪʵ  ڶ ٻµ
 ػڻڪյ:  ڨǡ  ǹڵҹ  ٻҹ  ڶ µ
 ػڻڪʵ      ڶ ٻµ ػڻڪ ڨǡ
 ػڪڵҹ    ڶ  µڨ  ػڻڪʵ  ٻµڨ
 ػڻڪ 
  []   µڶ ٻµ ػڻڪ  ڶ µ
 ػڻڪʵյ:    کԡҹ   ڨǡ   ػڪڵҹ
  ڶ  ٻµ  ػڻڪ     ڶ µ
 ػڻڪʵ  Ե ٻҹ ػڪڵҹ  ڶ ٻµڨ
 ػڻڪ  µڨ  ػڻڪʵ        µڶ
 µ  ػڻڪʵ    ڶ  ٻµ  ػڻڪյ:
 ʾ  ǹڵҹ  ٻҹ  ػڪڵҹ   ڶ µ
 ػڻڪʵ      ڶ  ٻµ  ػڻڪ ٻҹ
 ػڻڪڵҹ      ڶ   µڨ   ػڻڪʵ
 ٻµڨ ػڻڪ 
   []   µڶ µ ػڻڪ  ڶ µ
 ػڻڪʵյ:  کԡҹ  ػڪڵҹ   ڶ  µ
 ػڻڪ      ڶ  µ  ػڻڪʵ Ե
 ʨԵڵҹ  ػڪڵҹ    ڶ  µڨ  ػڻڪ
 µڨ  ػڻڪʵ        µڶ µ
 ػڻڪʵ   ڶ  µ  ػڻڪյ: ʾ ǹڵҹ
 ͨԵڵҹ  ػڪڵҹ    ڶ  µ  ػڻڪʵ
     ڶ  µ ػڻڪ ʨԵڵҹ ػڪڵҹ
 ڶ µڨ ػڻڪʵ µڨ ػڻڪ 
   []  ڢµ ػڻڪ  ʵµ ػڻڪʵյ:
 ʾ  ǹڵҹ  ͨڢءҹ  ػڪڵҹ   ڢµ
 ػڻڪ       ʵµ  ػڻڪʵ  ڨǡ
 ԹԾھڵҹ    کԡҹ     ٻ  ػڪԵ
 ԹԾھʹڵ    ǹڵҹ   ڢµڨ  ػڻڪ
 ʵµڨ  ػڻڪʵ     ʵµ ػڻڪʵ
   ڢµ   ػڻڪյ:   کԡҹ   ڨǡ
 ػڪڵҹ     ٻ  ػڪԵ  ԹԾھʹڵ  
 ػڪڵҹ   ʵµ ػڻڪʵ    ڢµ
 ػڻڪ   ڨǡ   ԹԾھڵҹ    کԡҹ
    ٻ  ػڪԵ  ԹԾھʹڵ  ǹڵҹ 
 ʵµڨ ػڻڪʵ ڢµڨ ػڻڪ 
   []  ڢµ ػڻڪ  ҹµ ػڻڪʵյ:
 ʾ  ǹڵҹ  ͨڢءҹ  ػڪڵҹ   ڢµ
 ػڻڪ       ҹµ  ػڻڪʵ  ڨǡ
 ԹԾھڵҹ   کԡҹ     ٻǨ ٻǨ
 ػڪԵ  ԹԾھʹڵ   ǹڵҹ   ڢµڨ
 ػڻڪ  ҹµڨ  ػڻڪʵ      ҹµ
 ػڻڪʵ    ڢµ  ػڻڪյ:  کԡҹ  ڨ
 ǡ  ػڪڵҹ     ٻǨ  ٻǨ ػڪԵ
 ԹԾھʹڵ   ػڪڵҹ   ҹµ ػڻڪʵ
     ڢµ  ػڻڪ  ڨǡ  ԹԾھڵҹ
  کԡҹ     ٻǨ  ٻǨ  ػڪԵ
 ԹԾھʹڵ   ǹڵҹ   ҹµڨ  ػڻڪʵ
 ڢµڨ ػڻڪ 
   []  ڢµ ػڻڪ  ٻµ ػڻڪʵյ:
 ʾ  ǹڵҹ  ͨڢءҹ  ػڪڵҹ   ڢµ
 ػڻڪ       ٻµ  ػڻڪʵ  ڨǡ
 ԹԾھڵҹ    کԡҹ     ٻ  ػڪԵ
 ԹԾھʹڵ    ǹڵҹ   ڢµڨ  ػڻڪ
 ٻµڨ  ػڻڪʵ      ٻµ ػڻڪʵ
  ڢµ ػڻڪյ: کԡҹ ڨǡ ػڪڵҹ
    ٻ  ػڪԵ  ԹԾھʹڵ   ػڪڵҹ
  ٻµ  ػڻڪʵ      ڢµ ػڻڪ
 ڨǡ  ԹԾھڵҹ   کԡҹ     ٻ
 ػڪԵ  ԹԾھʹڵ   ǹڵҹ   ٻµڨ
 ػڻڪʵ ڢµڨ ػڻڪ 
   []  ڢµ ػڻڪ  µ ػڻڪʵյ
 ʾ  ǹڵҹ  ͨڢءҹ  ػڪڵҹ   ڢµ
 ػڻڪ       µ  ػڻڪʵ  ڨǡ
 ԹԾھڵҹ   کԡҹ   ڢµڨ  ػڻڪ
 µڨ  ػڻڪʵ      µ ػڻڪʵ
  ڢµ ػڻڪյ: کԡҹ ڨǡ ػڪڵҹ
  µ  ػڻڪʵ      ڢµ ػڻڪ
 ڨǡ  ԹԾھڵҹ   کԡҹ  µڨ
 ػڻڪʵ ڢµڨ ػڻڪ 
   []    ڢµ  ػڻڪ    µ
 ػڻڪʵյ:  ʾ  ǹڵҹ  ͨڢءҹ  ػڪڵҹ  
 ڢµ  ػڻڪ       µ  ػڻڪʵ
 ڨǡ  ԹԾھڵҹ   کԡҹ  ڢµڨ
 ػڻڪ  µڨ  ػڻڪʵ      µ
 ػڻڪʵ     ڢµ   ػڻڪյ:   کԡҹ
 ڨǡ  ػڪڵҹ   µ  ػڻڪʵ   
   ڢµ  ػڻڪ  ڨǡ  ԹԾھڵҹ  
 کԡҹ     µڨ  ػڻڪʵ  ڢµڨ
 ػڻڪ 
   []  ҹµ ػڻڪ  ٻµ ػڻڪʵյ:
 ʾ  ǹڵҹ  ͦҹҹ  ػڪڵҹ   ҹµ
 ػڻڪ    ٻµ ػڻڪʵ Ǩ ԹԾھڵҹ
 ٻǨ  ٻǨ  کԡҹ     ٻ ػڪԵ
 ԹԾھʹڵ    ǹڵҹ   ҹµڨ  ػڻڪ
 ٻµڨ  ػڻڪʵ      ٻµ ػڻڪʵ
  ҹµ  ػڻڪյ: کԡҹ Ǩ ػڪڵҹ
   ٻ ػڪԵ ԹԾھʹڵ  ػڪڵҹ 
 ٻµ ػڻڪʵ    ҹµ ػڻڪ Ǩ
 ԹԾھڵҹ  ٻǨ  ٻǨ  کԡҹ    ٻ
 ػڪԵ  ԹԾھʹڵ   ǹڵҹ   ٻµڨ
 ػڻڪʵ ҹµڨ ػڻڪ 
   []   ҹµ  ػڻڪ   µ 
 µ  ػڻڪʵյ: ʾ ǹڵҹ ͦҹҹ ػڪڵҹ
  ҹµ  ػڻڪ     µ ػڻڪʵ
 Ǩ  ԹԾھڵҹ  ٻǨ  ٻǨ  کԡҹ
   ҹµڨ  ػڻڪ  µڨ  ػڻڪʵ  
       µ  ػڻڪʵ    ҹµ
 ػڻڪյ:   کԡҹ   Ǩ   ػڪڵҹ  
 µ  ػڻڪʵ       ҹµ  ػڻڪ
 Ǩ  ԹԾھڵҹ  ٻǨ  ٻǨ  کԡҹ
 µڨ ػڻڪʵ ҹµڨ ػڻڪ 
   []   ٻµ  ػڻڪ   µ  
 µ   ػڻڪʵյ:   ʾ   ǹڵҹ   ٻҹ
 ػڪڵҹ   ٻµ  ػڻڪ     µ
 ػڻڪʵ  ڨǡ  ԹԾھڵҹ    کԡҹ
  ٻµڨ  ػڻڪ  µڨ  ػڻڪʵ   
    µ  ػڻڪʵ   ٻµ  ػڻڪյ:
 کԡҹ   ڨǡ   ػڪڵҹ     µ
 ػڻڪʵ       ٻµ  ػڻڪ  ڨǡ
 ԹԾھڵҹ      کԡҹ     µڨ
 ػڻڪʵ ٻµڨ ػڻڪ 
   []     µ  ػڻڪ    µ
 ػڻڪʵյ:   ʾ   ǹڵҹ  ͨԵڵҹ  ػڪڵҹ
  µ  ػڻڪ      µ ػڻڪʵ
 ԹԾھڵҹ     µڨ   ػڻڪ   µڨ
 ػڻڪʵ        µ  ػڻڪʵ  
 µ   ػڻڪյ:   کԡҹ   ػڪڵҹ   
 µ  ػڻڪʵ        µ  ػڻڪ
 ԹԾھڵҹ     µڨ  ػڻڪʵ  µڨ
 ػڻڪ 
   [] µڶ ڢµ ػڻڪ 
   []   µڶ ڢµ ػڻڪ  ڶ ʵµ
 ػڻڪʵյ:  ڨǡ  ǹڵҹ  ͨڢءҹ  Ǩ
 ػڪڵҹ   ڶ ڢµ ػڻڪ    ڶ
 ʵµ  ػڻڪʵ  ڨǡ  ԹԾھڵҹ  ʭʵڵҹ
 ٻҹ    ڶ  ڢµڨ  ػڻڪ  ʵµڨ
 ػڻڪʵ        µڶ  ʵµ  ػڻڪʵ
   ڶ  ڢµ  ػڻڪյ:  کԡҹ  ڨǡ
 ػڪڵҹ   ڶ  ʵµ  ػڻڪʵ    
 ڶ   ڢµ   ػڻڪ   ڨǡ   ԹԾھڵҹ
 ʭʵڵҹ  ٻҹ    ڶ  ʵµڨ  ػڻڪʵ
 ڢµڨ ػڻڪ 
   []  µڶ ڢµ ػڻڪ  ڶ ҹµ
 ػڻڪʵյ:   Ǩ  ǹڵҹ  ͨڢءҹ  Ǩ
 ػڪڵҹ   ڶ ڢµ ػڻڪ    ڶ
 ҹµ  ػڻڪʵ  Ǩ  ԹԾھڵҹ  ٻǨ
 ǹڵҹ  ʭʵڵҹ  ٻҹ  ڶ ڢµڨ ػڻڪ
 ҹµڨ ػڻڪʵ    µڶ ҹµ ػڻڪʵ
   ڶ  ڢµ  ػڻڪյ:  کԡҹ  Ǩ
 ػڪڵҹ  ٻǨ  ػڪڵҹ    ڶ  ҹµ
 ػڻڪʵ      ڶ ڢµ ػڻڪ Ǩ
 ԹԾھڵҹ  ٻǨ  ǹڵҹ  ʭʵڵҹ  ٻҹ  
 ڶ ҹµڨ ػڻڪʵ ڢµڨ ػڻڪ 
   []   µڶ ڢµ ػڻڪ  ڶ ٻµ
 ػڻڪʵյ:  ڨǡ  ǹڵҹ  ͨڢءҹ  Ǩ
 ػڪڵҹ  ʭʵڵҹ    ڶ  ڢµ  ػڻڪ
    ڶ ٻµ ػڻڪʵ ڨǡ ԹԾھڵҹ
 ٻҹ     ڶ  ڢµڨ  ػڻڪ  ٻµڨ
 ػڻڪʵ     µڶ ٻµ ػڻڪʵ ڶ
 ڢµ  ػڻڪյ:  کԡҹ  ڨǡ  ػڪڵҹ
  ڶ  ٻµ  ػڻڪʵ    ڶ ڢµ
 ػڻڪ ڨǡ ԹԾھڵҹ ٻҹ  ڶ ٻµڨ
 ػڻڪʵ ڢµڨ ػڻڪ 
   []   µڶ ڢµ ػڻڪ  ڶ µ
 ػڻڪʵյ:  ڨǡ  ǹڵҹ  ͨڢءҹ  Ǩ
 ػڪڵҹ  ٻҹ   ڶ  ڢµ  ػڻڪ  
   ڶ  µ  ػڻڪʵ  ڨǡ  ԹԾھڵҹ
   کԡҹ  ʭʵڵҹ    ڶ  ڢµڨ
 ػڻڪ µڨ ػڻڪʵ     µڶ µ
 ػڻڪʵ    ڶ  ڢµ  ػڻڪյ:  کԡҹ
 ڨǡ  ػڪڵҹ   ڶ  µ ػڻڪʵ 
    ڶ  ڢµ  ػڻڪ  ڨǡ ԹԾھڵҹ
   کԡҹ  ʭʵڵҹ    ڶ  µڨ
 ػڻڪʵ ڢµڨ ػڻڪ 
   []  µڶ ڢµ ػڻڪ  ڶ µ
 ػڻڪʵյ:  ʾ  ǹڵҹ  ͨڢءҹ  ػڪڵҹ  
 ڶ ڢµ ػڻڪ    ڶ µ ػڻڪʵ
 ڨǡ  ԹԾھڵҹ    کԡҹ   ڶ
 ڢµڨ  ػڻڪ µڨ ػڻڪʵ    
 µڶ  µ  ػڻڪʵ   ڶ ڢµ ػڻڪյ:
 کԡҹ  ڨǡ  ػڪڵҹ   ڶ  µ
 ػڻڪʵ     ڶ ڢµ ػڻڪ ڨǡ
 ԹԾھڵҹ    کԡҹ    ڶ  µڨ
 ػڻڪʵ ڢµڨ ػڻڪ 
   []   µڶ ҹµ ػڻڪ  ڶ ٻµ
 ػڻڪʵյ:   Ǩ  ǹڵҹ  ͦҹҹ  Ǩ
 ػڪڵҹ ٻǨҹ  ڶ ҹµ ػڻڪ  
 ڶ  ٻµ  ػڻڪʵ  Ǩ  ԹԾھڵҹ ٻǨ
 کԡҹ ٻҹ  ڶ ҹµڨ ػڻڪ ٻµڨ
 ػڻڪʵ        µڶ  ٻµ  ػڻڪʵ
   ڶ  ҹµ  ػڻڪյ:  کԡҹ  Ǩ
 ػڪڵҹ    ڶ  ٻµ  ػڻڪʵ    
   ڶ  ҹµ  ػڻڪ  Ǩ  ԹԾھڵҹ
 ٻǨ کԡҹ ٻҹ  ڶ ٻµڨ ػڻڪʵ
 ҹµڨ ػڻڪ 
   []   µڶ ҹµ ػڻڪ  ڶ µ
 ػڻڪʵյ:   Ǩ  ǹڵҹ  ͦҹҹ  Ǩ
 ػڪڵҹ  ٻǨҹ  ٻǨҹ   ڶ  ҹµ
 ػڻڪ      ڶ µ ػڻڪʵ Ǩ
 ԹԾھڵҹ  ٻǨ  ٻǨ  کԡҹ  ʭʵڵҹ
  ڶ  ҹµڨ  ػڻڪ  µڨ  ػڻڪʵ 
     µڶ µ ػڻڪʵ  ڶ ҹµ
 ػڻڪյ:  کԡҹ  Ǩ  ػڪڵҹ   ڶ
 µ  ػڻڪʵ      ڶ ҹµ ػڻڪ
 Ǩ  ԹԾھڵҹ  ٻǨ  ٻǨ  کԡҹ
 ʭʵڵҹ      ڶ   µڨ   ػڻڪʵ
 ҹµڨ ػڻڪ 
   []  µڶ ҹµ ػڻڪ  ڶ µ
 ػڻڪʵյ:  ʾ  ǹڵҹ  ͦҹҹ  ػڪڵҹ  
 ڶ ҹµ ػڻڪ    ڶ µ ػڻڪʵ
 Ǩ  ԹԾھڵҹ  ٻǨ  ٻǨ  کԡҹ
  ڶ  ҹµڨ  ػڻڪ  µڨ ػڻڪʵ 
       µڶ  µ  ػڻڪʵ   ڶ
 ҹµ  ػڻڪյ:  کԡҹ  Ǩ  ػڪڵҹ
  ڶ  µ ػڻڪʵ    ڶ ҹµ
 ػڻڪ   Ǩ  ԹԾھڵҹ  ٻǨ  ٻǨ
 کԡҹ      ڶ   µڨ   ػڻڪʵ
 ҹµڨ ػڻڪ 
   []   µڶ ٻµ ػڻڪ  ڶ µ
 ػڻڪʵյ:  ڨǡ ǹڵҹ ٻҹ  ڶ ٻµ
 ػڻڪ      ڶ µ ػڻڪʵ ڨǡ
 ԹԾھڵҹ     کԡҹ   ʭʵڵ  ǹڵҹ
  ڶ  ٻµڨ  ػڻڪ  µڨ  ػڻڪʵ  
     µڶ µ ػڻڪʵ  ڶ ٻµ
 ػڻڪյ:  کԡҹ  ڨǡ  ػڪڵҹ  ʭʵڵ
 ػڪڵҹ   ڶ µ ػڻڪʵ    ڶ
 ٻµ  ػڻڪ  ڨǡ ԹԾھڵҹ  کԡҹ
 ʭʵڵ  ǹڵҹ    ڶ  µڨ  ػڻڪʵ
 ٻµڨ ػڻڪ 
   []   µڶ ٻµ ػڻڪ  ڶ µ
 ػڻڪʵյ:  ʾ  ǹڵҹ  ٻҹ  ػڪڵҹ  
 ڶ ٻµ ػڻڪ    ڶ µ ػڻڪʵ
 ڨǡ ԹԾھڵҹ  کԡҹ  ڶ ٻµڨ
 ػڻڪ  µڨ  ػڻڪʵ       µڶ
 µ ػڻڪʵ  ڶ ٻµ ػڻڪյ: کԡҹ
 ڨǡ  ػڪڵҹ    ڶ  µ  ػڻڪʵ
     ڶ ٻµ ػڻڪ ڨǡ ԹԾھڵҹ
   کԡҹ    ڶ  µڨ  ػڻڪʵ
 ٻµڨ ػڻڪ 
   []   µڶ µ ػڻڪ  ڶ µ
 ػڻڪʵյ:  ʾ  ǹڵҹ  ͨԵڵҹ  ػڪڵҹ  
 ڶ µ ػڻڪ     ڶ µ ػڻڪʵ
 ԹԾھڵҹ    ڶ  µڨ  ػڻڪ  µڨ
 ػڻڪʵ        µڶ  µ  ػڻڪʵ
   ڶ  µ  ػڻڪյ:  کԡҹ  ػڪڵҹ
   ڶ  µ  ػڻڪʵ       ڶ
 µ  ػڻڪ  ԹԾھڵҹ    ڶ  µڨ
 ػڻڪʵ µڨ ػڻڪ 
            ---------
   []    ڢµ  ػڻڪԵڶ    ʵµ
 ػڻڪʵյ: کԡҹ   ٻ ػڪԵ ԹԾھʹڵ
  ڢµ  ػڻڪԵڶ     ʵµ ػڻڪʵ
 Ե   ڢµڨ ػڻڪԵڶ ʵµڨ ػڻڪʵ 
       ʵµ  ػڻڪʵ    ڢµ
 ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []    ڢµ  ػڻڪԵڶ    ҹµ
 ػڻڪʵյ: کԡҹ   ٻǨ ٻǨ ػڪԵ
 ԹԾھʹڵ  ڢµ ػڻڪԵڶ    ҹµ
 ػڻڪʵ  Ե   ڢµڨ  ػڻڪԵڶ ҹµڨ
 ػڻڪʵ        ҹµ  ػڻڪʵ  
 ڢµ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []  ڢµ ػڻڪԵڶ  ٻµ ػڻڪʵյ:
 کԡҹ     ٻ  ػڪԵ  ԹԾھʹڵ  
 ڢµ ػڻڪԵڶ    ٻµ ػڻڪʵ Ե 
 ڢµڨ  ػڻڪԵڶ ٻµڨ ػڻڪʵ    
 ٻµ ػڻڪʵ ڢµ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []   ڢµ  ػڻڪԵڶ   µ 
 µ  ػڻڪʵյ:  کԡҹ  ڢµ ػڻڪԵڶ
     µ ػڻڪʵ Ե  ڢµڨ
 ػڻڪԵڶ  µڨ  ػڻڪʵ     µ
 ػڻڪʵ ڢµ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []  ҹµ ػڻڪԵڶ  ٻµ ػڻڪʵյ:
 کԡҹ       ٻ  ػڪԵ  ԹԾھʹڵ
  ҹµ  ػڻڪԵڶ     ٻµ ػڻڪʵ
 Ե   ҹµڨ ػڻڪԵڶ ٻµڨ ػڻڪʵ 
       ٻµ  ػڻڪʵ    ҹµ
 ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []   ҹµ  ػڻڪԵڶ   µ 
 µ  ػڻڪʵյ:  کԡҹ  ҹµ ػڻڪԵڶ
     µ ػڻڪʵ Ե  ҹµڨ
 ػڻڪԵڶ  µڨ  ػڻڪʵ     µ
 ػڻڪʵ ҹµ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []   ٻµ  ػڻڪԵڶ   µ 
 µ   ػڻڪʵյ:   کԡҹ     ٻµ
 ػڻڪԵڶ      µ  ػڻڪʵ Ե 
 ٻµڨ  ػڻڪԵڶ  µڨ  ػڻڪʵ    
   µ  ػڻڪʵ    ٻµ  ػڻڪԵڶҵ:
 ڵ 
   []    µ  ػڻڪԵڶ    µ
 ػڻڪʵյ:   کԡҹ     µ   ػڻڪԵڶ
     µ  ػڻڪʵ Ե  µڨ
 ػڻڪԵڶ  µڨ  ػڻڪʵ     µ
 ػڻڪʵ µ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   [] µڶ ڢµ ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ ڢµ ػڻڪԵڶ  ڶ ʵµ
 ػڻڪʵյ:  ڨǡ  کԡҹ   ڶ ڢµ
 ػڻڪԵڶ      ڶ  ʵµ ػڻڪʵ Ե
 ڨǡҹ   ڶ  ڢµڨ  ػڻڪԵڶ ʵµڨ
 ػڻڪʵ        µڶ  ʵµ  ػڻڪʵ
 ڶ ڢµ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []  µڶ ڢµ ػڻڪԵڶ  ڶ ҹµ
 ػڻڪʵյ:  Ǩ  کԡҹ  ٻǨҹ   ڶ
 ڢµ  ػڻڪԵڶ     ڶ ҹµ ػڻڪʵ
 Ե  Ǩҹ    ڶ  ڢµڨ  ػڻڪԵڶ
 ҹµڨ  ػڻڪʵ        µڶ ҹµ
 ڵ 
   []    µڶ  ڢµ  ػڻڪԵڶ   ڶ
 ٻµ  ػڻڪʵյ:  ڨǡ  کԡҹ   ڶ
 ڢµ  ػڻڪԵڶ      ڶ ٻµ ػڻڪʵ
 Ե  ڨǡҹ    ڶ  ڢµڨ  ػڻڪԵڶ
 ٻµڨ  ػڻڪʵ        µڶ  ٻµ
 ػڻڪʵ   ڶ  ڢµ  ػڻڪԵڶҵ:  ʭʵڵҹ
  ڶ  ٻµ  ػڻڪʵ    ڶ ڢµ
 ػڻڪԵڶ  ڨǡҹ   ڶ  ٻµڨ  ػڻڪʵ
 ڢµڨ ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ ڢµ ػڻڪԵڶ  ڶ µ
 ػڻڪʵյ:  ڨǡ  کԡҹ   ڶ ڢµ
 ػڻڪԵڶ      ڶ  µ  ػڻڪʵ Ե
 ڨǡҹ   ڶ  ڢµڨ  ػڻڪԵڶ  µڨ
 ػڻڪʵ     µڶ µ ػڻڪʵ ڶ
 ڢµ  ػڻڪԵڶҵ: ٻҹ  ڶ µ ػڻڪʵ
    ڶ ڢµ ػڻڪԵڶ ڨǡҹ  ڶ
 µڨ ػڻڪʵ ڢµڨ ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ ڢµ ػڻڪԵڶ  ڶ µ
 ػڻڪʵյ:  ڨǡ  کԡҹ   ڶ ڢµ
 ػڻڪԵڶ      ڶ  µ ػڻڪʵ Ե
 ڨǡҹ   ڶ  ڢµڨ  ػڻڪԵڶ µڨ
 ػڻڪʵ        µڶ  µ  ػڻڪʵ
   ڶ  ڢµ  ػڻڪԵڶҵ:  ʭʵڵҹ  ٻҹ
  ڶ  µ ػڻڪʵ    ڶ ڢµ
 ػڻڪԵڶ  ڨǡҹ   ڶ  µڨ  ػڻڪʵ
 ڢµڨ ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ ҹµ ػڻڪԵڶ  ڶ ٻµ
 ػڻڪʵյ:  Ǩ  کԡҹ   ڶ  ҹµ
 ػڻڪԵڶ      ڶ  ٻµ  ػڻڪʵ Ե
 Ǩҹ    ڶ  ҹµڨ  ػڻڪԵڶ  ٻµڨ
 ػڻڪʵ       µڶ ٻµ ػڻڪʵ 
 ڶ  ҹµ  ػڻڪԵڶҵ:  ٻǨҹ  ڶ ٻµ
 ػڻڪʵ     ڶ ҹµ ػڻڪԵڶ Ǩҹ
 ڶ ٻµڨ ػڻڪʵ ҹµڨ ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ ҹµ ػڻڪԵڶ  ڶ µ
   µ  ػڻڪʵյ:  Ǩ  کԡҹ
  ڶ  ҹµ  ػڻڪԵڶ    ڶ µ
 ػڻڪʵ  Ե  Ǩҹ    ڶ  ҹµڨ
 ػڻڪԵڶ  µڨ  ػڻڪʵ       µڶ
 µ  ػڻڪʵ    ڶ  ҹµ  ػڻڪԵڶҵ:
 ٻǨҹ  ٻǨҹ    ڶ  µ  ػڻڪʵ
     ڶ  ҹµ  ػڻڪԵڶ  Ǩҹ 
 ڶ µڨ ػڻڪʵ ҹµڨ ػڻڪԵڶ 
   []   µڶ ٻµ ػڻڪԵڶ  ڶ µ
 ػڻڪʵյ:  ڨǡ  کԡҹ  ʭʵڵҹ  
 ڶ ٻµ ػڻڪԵڶ    ڶ µ ػڻڪʵ
 Ե  ڨǡҹ    ڶ  ٻµڨ  ػڻڪԵڶ
 µڨ  ػڻڪʵ        µڶ  µ
 ػڻڪʵ   ڶ  ٻµ  ػڻڪԵڶҵ:  ٻҹ 
 ڶ µ ػڻڪʵ    ڶ ٻµ ػڻڪԵڶ
 ڨǡ  ǹڵҹ    ڶ  µڨ  ػڻڪʵ
 ٻµڨ ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ ٻµ ػڻڪԵڶ  ڶ µ
 ػڻڪʵյ:  ڨǡ  کԡҹ   ڶ  ٻµ
 ػڻڪԵڶ      ڶ  µ ػڻڪʵ Ե
 ڨǡҹ  ʭʵڵҹ   ڶ  ٻµڨ  ػڻڪԵڶ
 µڨ  ػڻڪʵ        µڶ µ
 ػڻڪʵ   ڶ  ٻµ  ػڻڪԵڶҵ:  ٻҹ 
 ڶ  µ  ػڻڪʵ      ڶ  ٻµ
 ػڻڪԵڶ  ڨǡҹ  ʭʵڵҹ   ڶ µڨ
 ػڻڪʵ ٻµڨ ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ µ ػڻڪԵڶ  ڶ µ
 ػڻڪʵյ:  کԡҹ    ڶ  µ  ػڻڪԵڶ
     ڶ µ ػڻڪʵ Ե ǡҹ
 ڨǡҹ   ڶ  µڨ  ػڻڪԵڶ  µڨ
 ػڻڪʵյ        µڶ  µ ػڻڪʵ
  ڶ  µ  ػڻڪԵڶҵ:  ʭʵڵҹ   ڶ
 µ  ػڻڪʵ      ڶ µ ػڻڪԵڶ
 ǡҹ  ڨǡҹ   ڶ µڨ ػڻڪʵ
 µڨ ػڻڪԵڶ 
   []    ڢµ  ػڻڪԵڶ    ʵµ
 ػڻڪʵյ: ڶ     ʵµ ػڻڪʵ 
 ڢµ ػڻڪԵڶҵ: ػڻڪԵڶ 
   []   ڢµ  ػڻڪԵڶ  ҹµ 
 ٻµ  µ  µ  ػڻڪʵյ:  ڶ   
    µ  ػڻڪʵ   ڢµ ػڻڪԵڶҵ:
 ػڻڪԵڶ 
   []   ҹµ  ٻµ µ ػڻڪԵڶ
  µ ػڻڪʵյ: ڶ     µ
 ػڻڪʵ µ ػڻڪԵڶҵ: ػڻڪԵڶ 
   [] µڶ ڢµ ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ ڢµ ػڻڪԵڶ  ڶ ʵµ
 ػڻڪʵյ:  ڵ        µڶ  ʵµ
 ػڻڪʵ   ڶ  ڢµ  ػڻڪԵڶҵ:  ڨǡ
 کԡҹ   ڶ  ʵµ  ػڻڪʵ    
 ڶ  ڢµ  ػڻڪԵڶ  طڸҹ  ʭʵڵҹ  ٻҹ
 ڶ ʵµڨ ػڻڪʵ ڢµڨ ػڻڪԵڶ 
   []    µڶ  ڢµ  ػڻڪԵڶ   ڶ
 ҹµ  ػڻڪʵյ:  ڵ        µڶ
 ҹµ  ػڻڪʵ    ڶ  ڢµ  ػڻڪԵڶҵ:
 Ǩ  کԡҹ  ٻǨҹ   ڶ  ҹµ
 ػڻڪʵ     ڶ ڢµ ػڻڪԵڶ طڸҹ
 ʭʵڵҹ  ٻҹ    ڶ  ҹµڨ  ػڻڪʵ
 ڢµڨ ػڻڪԵڶ 
   []    µڶ  ڢµ  ػڻڪԵڶ   ڶ
 ٻµ  ػڻڪʵյ:  ʭʵڵҹ   ڶ  ڢµ
 ػڻڪԵڶ     ڶ ٻµ ػڻڪʵ طڸҹ
 ٻҹ    ڶ  ڢµڨ  ػڻڪԵڶ  ٻµڨ
 ػڻڪʵ       µڶ ٻµ ػڻڪʵ 
 ڶ  ڢµ  ػڻڪԵڶҵ:  ڨǡ  کԡҹ 
 ڶ  ٻµ  ػڻڪʵ      ڶ  ڢµ
 ػڻڪԵڶ  طڸҹ  ٻҹ    ڶ  ٻµڨ
 ػڻڪʵ ڢµڨ ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ ڢµ ػڻڪԵڶ  ڶ µ
 ػڻڪʵյ: ٻҹ  ڶ ڢµ ػڻڪԵڶ  
 ڶ  µ  ػڻڪʵ  طڸҹ   کԡҹ
 ʭʵڵҹ      ڶ   ڢµڨ   ػڻڪԵڶ
 µڨ  ػڻڪʵ        µڶ  µ
 ػڻڪʵ   ڶ  ڢµ  ػڻڪԵڶҵ:  ڨǡ
 کԡҹ   ڶ µ ػڻڪʵ    ڶ
 ڢµ   ػڻڪԵڶ   طڸҹ     کԡҹ
 ʭʵڵҹ      ڶ   µڨ   ػڻڪʵ
 ڢµڨ ػڻڪԵڶ 
   []    µڶ  ڢµ  ػڻڪԵڶ   ڶ
 µ  ػڻڪʵյ:  ʭʵڵҹ  ٻҹ   ڶ
 ڢµ  ػڻڪԵڶ     ڶ µ ػڻڪʵ
 طڸҹ    کԡҹ    ڶ  ڢµڨ
 ػڻڪԵڶ  µڨ  ػڻڪʵ       µڶ
 µ  ػڻڪʵ    ڶ  ڢµ  ػڻڪԵڶҵ:
 ڨǡ  کԡҹ   ڶ  µ  ػڻڪʵ
     ڶ  ڢµ  ػڻڪԵڶ طڸҹ 
 کԡҹ   ڶ  µڨ  ػڻڪʵ ڢµڨ
 ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ ҹµ ػڻڪԵڶ  ڶ ٻµ
 ػڻڪʵյ:  ٻǨҹ    ڶ  ҹµ  ػڻڪԵڶ
     ڶ ٻµ ػڻڪʵ ٻǨ کԡҹ
 ٻҹ  ڶ ҹµڨ ػڻڪԵڶ ٻµڨ ػڻڪʵ 
     µڶ ٻµ ػڻڪʵ  ڶ ҹµ
 ػڻڪԵڶҵ:  Ǩ  کԡҹ   ڶ  ٻµ
 ػڻڪʵ      ڶ ҹµ ػڻڪԵڶ ٻǨ
 کԡҹ  ٻҹ    ڶ  ٻµڨ  ػڻڪʵ
 ҹµڨ ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ ҹµ ػڻڪԵڶ  ڶ µ
 ػڻڪʵյ:  ٻǨҹ  ٻǨҹ   ڶ  ҹµ
 ػڻڪԵڶ      ڶ µ ػڻڪʵ ٻǨ
 ٻǨ  کԡҹ  ʭʵڵҹ   ڶ ҹµڨ
 ػڻڪԵڶ  µڨ  ػڻڪʵ        µڶ
 µ  ػڻڪʵ    ڶ  ҹµ  ػڻڪԵڶҵ:
 Ǩ  کԡҹ   ڶ  µ ػڻڪʵ 
    ڶ  ҹµ  ػڻڪԵڶ  ٻǨ  ٻǨ
 کԡҹ  ʭʵڵҹ   ڶ  µڨ  ػڻڪʵ
 ҹµڨ ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ ҹµ ػڻڪԵڶ  ڶ µ
 ػڻڪʵյ:  ٻǨҹ  ٻǨҹ   ڶ  ҹµ
 ػڻڪԵڶ      ڶ µ ػڻڪʵ ٻǨ
 ٻǨ  کԡҹ   ڶ  ҹµڨ  ػڻڪԵڶ
 µڨ ػڻڪʵ    µڶ µ ػڻڪʵ
  ڶ  ҹµ  ػڻڪԵڶҵ:  Ҩ  کԡҹ
  ڶ  µ ػڻڪʵ    ڶ ҹµ
 ػڻڪԵڶ  ٻǨ  ٻǨ  کԡҹ   ڶ
 µڨ ػڻڪʵ ҹµڨ ػڻڪԵڶ 
   []   µڶ ٻµ ػڻڪԵڶ  ڶ µ
 ػڻڪʵյ:  ٻҹ   ڶ  ٻµ  ػڻڪԵڶ  
     ڶ  µ  ػڻڪʵ  طڸҹ  
 کԡҹ    ڶ  ٻµڨ  ػڻڪԵڶ  µڨ
 ػڻڪʵ        µڶ  µ  ػڻڪʵ
  ڶ  ٻµ  ػڻڪԵڶҵ:  ڨǡ  کԡҹ
 ʭʵڵҹ   ڶ  µ  ػڻڪʵ    
 ڶ  ٻµ  ػڻڪԵڶ  طڸҹ   کԡҹ
 ڶ µڨ ػڻڪʵ ٻµڨ ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ ٻµ ػڻڪԵڶ  ڶ µ
 ػڻڪʵյ:  ٻҹ   ڶ  ٻµ  ػڻڪԵڶ  
     ڶ  µ  ػڻڪʵ  طڸҹ  
 کԡҹ    ڶ  ٻµڨ  ػڻڪԵڶ  µڨ
 ػڻڪʵ        µڶ  µ  ػڻڪʵ
  ڶ  ٻµ  ػڻڪԵڶҵ:  ڨǡ  کԡҹ
  ڶ  µ  ػڻڪʵ    ڶ ٻµ
 ػڻڪԵڶ طڸҹ  کԡҹ  ڶ µڨ
 ػڻڪʵ ٻµڨ ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ µ ػڻڪԵڶ  ڶ µ
 ػڻڪʵյ:  ʭʵڵҹ    ڶ  µ  ػڻڪԵڶ
     ڶ  µ  ػڻڪʵ طڸҹ 
 ڶ  µڨ  ػڻڪԵڶ  µڨ  ػڻڪʵ  
     µڶ µ ػڻڪʵ  ڶ µ
 ػڻڪԵڶҵ:  کԡҹ   ڶ  µ  ػڻڪʵ
     ڶ  µ  ػڻڪԵڶ  طڸҹ  
 ڶ µڨ ػڻڪʵ µڨ ػڻڪԵڶ 
           ػڻҷ ԯԵ 
   []   ڢµ تڬ  ʵµ تڬյ:
 ʨڢءҹ  ʵҹ  ǹڵҹ   ڢµ تڬ  
  ʵµ  تڬ  ʨڢءҹ  ʵҹ  ǹڵҹ 
 ڢµڨ  تڬ  ʵµڨ  تڬ     
 ʵµ  تڬ     ڢµ  تڬյ:  ʵҹ
 ͨڢءҹ ǹڵҹ  ʵµ تڬ   ڢµ
 تڬ  ʵҹ  ʨڢءҹ  ǹڵҹ   ʵµڨ
 تڬ ڢµڨ تڬ 
   []   ڢµ تڬ  ҹµ تڬյ:
 ʨڢءҹ  ͦҹҹ  ǹڵҹ   ڢµ تڬ  
  ҹµ  تڬ  ʨڢءҹ  ʦҹҹ  ǹڵҹ 
 ڢµڨ  تڬ  ҹµڨ  تڬ     
 ҹµ  تڬ    ڢµ  تڬյ:  ʦҹҹ
 ͨڢءҹ  ǹڵҹ   ҹµ  تڬ     
 ڢµ  تڬ  ʦҹҹ  ʨڢءҹ  ǹڵҹ  
 ҹµڨ تڬ ڢµڨ تڬ 
   []   ڢµ  تڬ  ٻµ تڬյ:
 ڵ       ٻµ تڬ  ڢµ
 تڬյ:  ٻҹ  ͨڢءҹ  ǹڵҹ  ٻµ تڬ
     ڢµ  تڬ  ʨڢءҹ  ǹڵҹ  
 ٻµڨ تڬ ڢµڨ تڬ 
   []   ڢµ  تڬ  µ تڬյ:
 ڵ       µ تڬ  ڢµ
 تڬյ:  ʨԵڵҹ  ͨڢءҹ  ǹڵҹ    µ
 تڬ      ڢµ  تڬ ʨڢءҹ ǹڵҹ
 µڨ تڬ ڢµڨ تڬ 
   []   ڢµ تڬ  µ تڬյ:
 ڵ       µ تڬ  ڢµ
 تڬյ:  ͨڢءҹ  ǹڵҹ    µ  تڬ
     ڢµ  تڬ  ʨڢءҹ  ǹڵҹ  
 µڨ تڬ ڢµڨ تڬ 
   []   ҹµ  تڬ  ٻµ تڬյ:
 ڵ       ٻµ تڬ  ҹµ
 تڬյ:  ٻҹ  ͦҹҹ  ǹڵҹ  ٻµ تڬ
     ҹµ  تڬ  ʦҹҹ  ǹڵҹ  
 ٻµڨ تڬ ҹµڨ تڬ 
   []   ҹµ  تڬ  µ تڬյ:
 ڵ       µ تڬ  ҹµ
 تڬյ:  ʨԵڵҹ  ͦҹҹ ǹڵҹ  µ تڬ
     ҹµ  تڬ  ʦҹҹ  ǹڵҹ  
 µڨ تڬ ҹµڨ تڬ 
   []   ҹµ تڬ  µ تڬյ:
 ڵ       µ تڬ  ҹµ
 تڬյ:  ͦҹҹ  ǹڵҹ   µ  تڬ  
   ҹµ تڬ ʦҹҹ ǹڵҹ  µڨ
 تڬ ҹµڨ تڬ 
   []   ٻµ  تڬ   µ تڬյ:
 ٻҹ  ͨԵڵҹ  ǹڵҹ   ٻµ  تڬ  
   µ  تڬ  ٻҹ  ʨԵڵҹ  ǹڵҹ  
 ٻµڨ  تڬ  µڨ  تڬ      
 µ  تڬ   ٻµ  تڬյ: ٻҹ ǹڵҹ
  µ  تڬ    ٻµ تڬ ٻҹ
 ʨԵڵҹ  ǹڵҹ    µڨ  تڬ  ٻµڨ
 تڬ 
   []   ٻµ  تڬ  µ تڬյ:
 ڵ       µ تڬ  ٻµ
 تڬյ:  ٻҹ  ǹڵҹ   µ  تڬ  
    ٻµ تڬ ٻҹ ǹڵҹ  µڨ
 تڬ ٻµڨ تڬ 
   []   µ  تڬ  µ تڬյ:
 ڵ       µ تڬ  µ
 تڬյ:  ͨԵڵҹ  ǹڵҹ   µ  تڬ  
   µ تڬ ʨԵڵҹ ǹڵҹ  µڨ
 تڬ µڨ تڬ 
   []  µڶ ڢµ تڬ  (ػڻ෻ ฻
 ػڻҷ฻ µڶ ʾھڶ ʷ) 
   []   µڶ ڢµ تڬ  ڶ ʵµ
 تڬյ:    ҹµ  ٻµ  µ  µ
 تڬյ: (µڶ ʷ Եڶõھ) 
   []  ڢµ  تڬ ʵµ تڬյ:
 ͨڢءҹ ʵҹ ǹڵҹ  ڢµ  تڬ  
  ʵµ   تڬ  ʾ  ػڪڵҹ  ͨڢءҹ
 ʵҹ  ǹڵҹ   ڢµڨ  تڬ ʵµڨ
  تڬ     ʵµ  تڬ ڢµ
  تڬյ:  ʵҹ  ʨڢءҹ  ǹڵҹ   ʵµ
  تڬ    ڢµ  تڬ ʾ ػڪڵҹ
 ʵҹ  ͨڢءҹ  ǹڵҹ   ʵµڨ   تڬ
 ڢµڨ تڬ 
   []  ڢµ  تڬ ҹµ تڬյ:
 ͨڢءҹ  ʦҹҹ  ǹڵҹ   ڢµ   تڬ
    ҹµ  تڬ ʾ ػڪڵҹ ͨڢءҹ
 ͦҹҹ  ǹڵҹ   ڢµڨ  تڬ ҹµڨ
  تڬ        ҹµ   تڬ 
 ڢµ   تڬյ:  ͦҹҹ  ʨڢءҹ  ǹڵҹ 
 ҹµ  تڬ    ڢµ  تڬ ʾ
 ػڪڵҹ  ͦҹҹ  ͨڢءҹ  ǹڵҹ   ҹµڨ
 تڬ ڢµڨ تڬ 
   []  ڢµ  تڬ  ٻµ تڬյ:
 ͨڢءҹ  ٻҹ  ǹڵҹ   ڢµ   تڬ
    ٻµ  تڬ ʾ ػڪڵҹ ٻҹ
 ǹڵҹ  ڢµڨ  تڬ ٻµڨ  تڬ 
    ٻµ  تڬ  ڢµ  تڬյ:
 ڵ 
   []  ڢµ  تڬ  µ تڬյ:
 ͨڢءҹ  ʨԵڵҹ  ǹڵҹ   ڢµ   تڬ
    µ  تڬ ʾ ػڪڵҹ ͨԵڵҹ
 ǹڵҹ  ڢµڨ  تڬ µڨ  تڬ 
       µ    تڬ   ڢµ
 تڬյ: ڵ 
   []  ڢµ  تڬ µ تڬյ:
 ͨڢءҹ ǹڵҹ  ڢµ  تڬ  µ
  تڬ  ʾ  ػڪڵҹ  ڢµڨ  تڬ
 µڨ   تڬ     µ  تڬ
 ڢµ تڬյ: ڵ 
   []  ҹµ  تڬ  ٻµ تڬյ:
 ͦҹҹ ٻҹ ǹڵҹ  ҹµ  تڬ  
 ٻµ   تڬ  ʾ  ػڪڵҹ  ٻҹ ǹڵҹ
  ҹµڨ  تڬ ٻµڨ  تڬ  
 ٻµ تڬ ҹµ تڬյ: ڵ 
   []  ҹµ  تڬ  µ تڬյ:
 ͦҹҹ  ʨԵڵҹ  ǹڵҹ   ҹµ  تڬ 
    µ   تڬ ʾ ػڪڵҹ ͨԵڵҹ
 ǹڵҹ   ҹµڨ   تڬ µڨ  تڬ
    µ  تڬ  ҹµ  تڬյ:
 ڵ 
   []  ҹµ  تڬ µ تڬյ:
 ͦҹҹ ǹڵҹ  ҹµ  تڬ  µ
  تڬ  ʾ  ػڪڵҹ  ҹµڨ  تڬ
 µڨ   تڬ     µ  تڬ
 ҹµ تڬյ: ڵ 
   []  ٻµ  تڬ  µ تڬյ:
 ٻҹ ǹڵҹ  ٻµ  تڬ   µ
  تڬ  ʾ  ػڪڵҹ   ٻµڨ  تڬ
 µڨ   تڬ      µ  تڬ
  ٻµ   تڬյ: ͨԵڵҹ ǹڵҹ  µ
  تڬ    ٻµ  تڬ ʾ ػڪڵҹ
 µڨ تڬ ٻµڨ تڬ 
   []  ٻµ  تڬ  µ تڬյ:
 ٻҹ ǹڵҹ  ٻµ  تڬ   µ
  تڬ  ʾ  ػڪڵҹ   ٻµڨ  تڬ
 µڨ   تڬ     µ  تڬ
 ٻµ تڬյ: ڵ 
   []  µ  تڬ  µ تڬյ:
 ͨԵڵҹ  ǹڵҹ µ  تڬ  µ
  تڬ  ʾ  ػڪڵҹ   µڨ  تڬ
 µڨ   تڬ     µ  تڬ
 µ تڬյ: ڵ 
   [] µڶ ڢµ تڬ 
   [] µڶ ڢµ تڬ 
         ʡڻ µڶڻ ʷ 
            --------
   []  ڢµ تڬԵڶ  ʵµ تڬԵڶҵ:
 ڵ   ػڻҷû øû ػڻҷøû ͵յ
 بک ͹ڻ ڨڻ ʷ 
           --------
   []    ڢµ  تڬʵ    ʵµ
 تڬʵյ:  ڵ       ʵµ تڬʵ
 ڢµ تڬʵյ: ڵ 
   []  ڢµ تڬʵ  ҹµ تڬʵյ:
 کԡҹ  ٻǨ  ػڪڵҹ   ٻǨ ػڪԵ
 ԹԾھʹڵ    ǹڵҹ    ڢµ  تڬʵ
     ҹµ  تڬʵ Ե  ڢµڨ
 تڬʵ  ҹµڨ  تڬʵ      ҹµ
 تڬʵ ڢµ تڬʵյ: ڵ 
   []  ڢµ تڬʵ  ٻµ تڬʵյ:
 ڵ      ٻµ تڬʵ  ڢµ
 تڬʵյ: ڵ 
   []   ڢµ  تڬʵ   µ 
 µ  تڬʵյ:  ڵ      µ
 تڬʵ    ڢµ  تڬʵյ:  کԡҹ  ٻ
 ػڪڵҹ     ٻ  ػڪԵ  ԹԾھʹڵ  
 ǹڵҹ   µ  تڬʵ     ڢµ
 تڬʵ  Ե   µڨ  تڬʵ  ڢµڨ
 تڬʵ 
   []  ҹµ تڬʵ  ٻµ تڬʵյ:
 ڵ      ٻµ تڬʵ  ҹµ
 تڬʵյ:  کԡҹ ٻǨ ػڪڵҹ   ٻǨ
 ػڪԵ  ԹԾھʹڵ    ǹڵҹ   ٻµ
 تڬʵ        ҹµ  تڬʵ  Ե
 ٻµڨ تڬʵ ҹµڨ تڬʵ 
   []   ҹµ  تڬʵ   µ 
 µ  تڬʵյ:  ڵ      µ
 تڬʵ   ҹµ  تڬʵյ:  کԡҹ ٻǨ
 ٻǨ  ػڪڵҹ    ٻǨ ٻǨ ػڪԵ
 ԹԾھʹڵ   ǹڵҹ  µ تڬʵ  
  ҹµ  تڬʵ Ե  µڨ تڬʵ
 ҹµڨ تڬʵ 
   []   ٻµ  تڬʵ   µ 
 µ  تڬʵյ:  ڵ      µ
 تڬʵ    ٻµ  تڬʵյ:  کԡҹ  ٻ
 ػڪڵҹ     ٻ  ػڪԵ  ԹԾھʹڵ  
 ǹڵҹ   µ  تڬʵ      ٻµ
 تڬʵ  Ե   µڨ  تڬʵ  ٻµڨ
 تڬʵ 
   []  µ تڬʵ  µ تڬʵյ:
 ڵ            µ  تڬʵ
 µ تڬʵյ: ڵ 
   [] µڶ ڢµ تڬʵ 
   []  µڶ ڢµ تڬʵ  ڶ ʵµ
 تڬʵյ: ڵ     µڶ ʵµ تڬʵ
 ڶ ڢµ تڬʵյ: ڵ 
   []  µڶ ڢµ تڬʵ  ڶ ҹµ
 تڬʵյ:  ٻǨҹ   Ǩҹ   ʭʵڵҹ
   ڨǡҹ    ٻҹ   ڨǡҹ  
 ʭʵڵҹ ٻҹ ڨǡҹ 
   []  µڶ ҹµ تڬʵ  ڶ ٻµ
 تڬʵյ: ڵ     µڶ ٻµ تڬʵ
   ڶ  ҹµ  تڬʵյ:  ٻǨҹ  
 Ǩҹ ٻǨҹ ٻǨҹ Ǩҹ 
   []    µڶ  ٻµ  تڬʵ   ڶ
 µ  تڬʵյ:  ʭʵڵҹ   ڨǡҹ  
 ٻҹ   ڨǡҹ   ٻҹ  ڨǡҹ
 ʭʵڵҹ 
   []  µڶ µ تڬʵ  ڶ µ
 تڬʵյ:  ڵ        µڶ  µ
 تڬʵ    ڶ  µ  تڬʵյ:  ʭʵڵҹ
   ǡҹ  ڨǡҹ   ڶ  µڨ
 تڬʵ µڨ تڬʵ  ¶ ػڻҷ µڶ
 ͹Ҥ بک ԵڶԵ ฻ Եڶõھ 
   []   ڢµ   تڬʵ  ʵµ 
 تڬʵյ:  ڵ     ʵµ  تڬʵ
 ڢµ تڬʵյ: ڵ 
   []   ڢµ   تڬʵ  ҹµ 
 تڬʵյ:  ڵ     ҹµ  تڬʵ
  ڢµ  تڬʵյ: کԡҹ ٻǨ ػڪڵҹ
   ٻǨ ػڪԵ ԹԾھʹڵ  ǹڵҹ 
 ҹµ   تڬʵ     ڢµ  تڬʵ
 ڨǡ  ԹԾھڵҹ   کԡҹ     ٻ
 ػڪԵ  ԹԾھʹڵ   ǹڵҹ   ҹµڨ
 تڬʵ ڢµڨ تڬʵ 
   []   ڢµ   تڬʵ  ٻµ 
 تڬʵյ:  ڵ      ٻµ  تڬʵ
 ڢµ تڬʵյ: ڵ 
   []   ڢµ  تڬʵ  µ 
 µ    تڬʵյ:  کԡҹ  ٻ  ػڪڵҹ
    ٻ  ػڪԵ  ԹԾھʹڵ  ǹڵҹ 
 ڢµ   تڬʵ     µ  تڬʵ
 ԹԾھڵҹ    ڢµڨ   تڬʵ  µڨ
  تڬʵ      µ  تڬʵ 
 ڢµ تڬʵյ: ڵ 
   []   ҹµ   تڬʵ  ٻµ 
 تڬʵյ:  کԡҹ ٻǨ ػڪڵҹ   ٻǨ
 ػڪԵ  ԹԾھʹڵ    ǹڵҹ   ҹµ
  تڬʵ     ٻµ  تڬʵ ڨǡ
 ԹԾھڵҹ    کԡҹ     ٻ  ػڪԵ
 ԹԾھʹڵ   ǹڵҹ   ҹµڨ  تڬʵ
 ٻµڨ  تڬʵ     ٻµ  تڬʵ
 ҹµ تڬʵյ: ڵ 
   []   ҹµ  تڬʵ  µ 
 µ    تڬʵյ:  کԡҹ  ٻǨ  ٻǨ
 ػڪڵҹ   ٻǨ ٻǨ ػڪԵ ԹԾھʹڵ
  ǹڵҹ  ҹµ  تڬʵ   µ
  تڬʵ  ԹԾھڵҹ   ҹµڨ   تڬʵ
 µڨ    تڬʵ        µ
 تڬʵ ҹµ تڬʵյ: ڵ 
   []   ٻµ  تڬʵ  µ 
 µ    تڬʵյ:  کԡҹ  ٻ  ػڪڵҹ
    ٻ  ػڪԵ  ԹԾھʹڵ  ǹڵҹ 
 ٻµ   تڬʵ     µ  تڬʵ
 ԹԾھڵҹ    ٻµڨ    تڬʵ  µڨ
  تڬʵ      µ  تڬʵ 
 ٻµ تڬʵյ: ڵ 
   []   µ   تڬʵ  µ 
 تڬʵյ:  ڵ     µ  تڬʵ
 µ تڬʵյ: ڵ 
   [] µڶ ڢµ تڬʵ 
   []   µڶ  ڢµ   تڬʵ  ڶ
 ʵµ  تڬʵյ: ڵ    µڶ ʵµ
 تڬʵ ڶ ڢµ تڬʵյ: ڵ 
   []   µڶ  ڢµ   تڬʵ  ڶ
 ҹµ   تڬʵյ:  ڵ      µڶ
 ҹµ   تڬʵ   ڶ ڢµ  تڬʵյ:
 ٻǨҹ  ڶ ҹµ  تڬʵ    ڶ
 ڢµ   تڬʵ  ڨǡ ԹԾھڵҹ ʭʵڵҹ
 ٻҹ   ڶ  ҹµڨ   تڬʵ  ڢµڨ
 تڬʵ 
   []   µڶ  ڢµ   تڬʵ  ڶ
 ٻµ   تڬʵյ:  ʭʵڵҹ   ڶ ڢµ
  تڬʵ    ڶ ٻµ تڬʵ ڨǡ
 ԹԾھڵҹ  ٻҹ   ڶ  ڢµڨ   تڬʵ
 ٻµڨ   تڬʵ       µڶ ٻµ
 تڬʵ ڶ ڢµ تڬʵյ: ڵ 
   []   µڶ  ڢµ   تڬʵ  ڶ
 µ   تڬʵյ:  ٻҹ   ڶ  ڢµ 
 تڬʵ    ڶ µ  تڬʵ ԹԾھڵҹ
 ʭʵڵҹ   ڶ  ڢµڨ  تڬʵ µڨ
  تڬʵ       µڶ µ  تڬʵ
 ڶ ڢµ تڬʵյ: ڵ 
   []   µڶ  ڢµ   تڬʵ  ڶ
 µ   تڬʵյ:  ʭʵڵҹ  ٻҹ   ڶ
 ڢµ   تڬʵ      ڶ  µ 
 تڬʵ  ԹԾھڵҹ   ڶ  ڢµڨ  تڬʵ
 µڨ   تڬʵ      µڶ µ
 تڬʵ ڶ ڢµ تڬʵյ: ڵ 
   []   µڶ  ҹµ   تڬʵ  ڶ
 ٻµ   تڬʵյ:  ٻǨҹ  ڶ ҹµ 
 تڬʵ    ڶ ٻµ  تڬʵ ڨǡ
 ԹԾھڵҹ  ٻҹ   ڶ  ҹµڨ   تڬʵ
 ٻµڨ   تڬʵ       µڶ ٻµ
 تڬʵ ڶ ҹµ تڬʵյ: ڵ 
   []  µڶ ҹµ  تڬʵ ڶ µ
  تڬʵյ:  ٻǨҹ  ٻǨҹ  ڶ ҹµ
  تڬʵ    ڶ µ تڬʵ ԹԾھڵҹ
 ʭʵڵҹ     ڶ   ҹµڨ    تڬʵ
 µڨ   تڬʵ       µڶ µ
 تڬʵ ڶ ҹµ تڬʵյ: ڵ 
   []   µڶ  ҹµ   تڬʵ  ڶ
 µ    تڬʵյ:  ٻǨҹ  ٻǨҹ  
 ڶ  ҹµ   تڬʵ     ڶ µ
   تڬʵ   ԹԾھڵҹ     ڶ  ҹµڨ
  تڬʵ  µڨ   تڬʵ     
 µڶ  µ    تڬʵ    ڶ  ҹµ
 تڬʵյ: ڵ 
   []    µڶ  ٻµ    تڬʵ  
 ڶ   µ    تڬʵյ:  ٻҹ    ڶ
 ٻµ    تڬʵ        ڶ  µ
   تڬʵ   ԹԾھڵҹ     ڶ  ٻµڨ
  تڬʵ  µڨ   تڬʵ      
 µڶ   µ     تڬʵ    ڶ  ٻµ
   تڬʵյ: ʭʵڵҹ  ڶ µ  تڬʵ
     ڶ  ٻµ  تڬʵ ԹԾھڵҹ 
 ڶ µڨ تڬʵ ٻµڨ تڬʵ 
   []  µڶ ٻµ  تڬʵ ڶ µ
  تڬʵյ:  ٻҹ   ڶ  ٻµ   تڬʵ
     ڶ µ  تڬʵ ԹԾھڵҹ 
 ڶ  ٻµڨ   تڬʵ  µڨ  تڬʵ 
    µڶ µ  تڬʵ  ڶ ٻµ
 تڬʵյ: ڵ 
   []  µڶ µ  تڬʵ ڶ µ
  تڬʵյ:  ʭʵڵҹ  ڶ µ  تڬʵ
      ڶ  µ   تڬʵ  ԹԾھڵҹ
  ڶ  µڨ  تڬʵ µڨ  تڬʵ
    µڶ µ  تڬʵ  ڶ µ
 تڬʵյ: ڵ 
            --------
   []  ڢµ تڬ  ʵµ تڬԵڶҵ:
 ڵ      ʵµ تڬԵڶ  ڢµ
 تڬյ:  ʾ  ػڪڵҹ  ͨڢءҹ  ǹڵҹ  
 ʵµ  تڬԵڶ     ڢµ تڬ ʨڢءҹ
 ǹڵҹ ʵµڨ تڬԵڶ ڢµڨ تڬ 
   []   ڢµ  تڬ   ҹµ 
 ٻµ  µ  µ  تڬԵڶҵ:  ڵ   
    µ تڬԵڶ  ڢµ تڬյ: ʾ
 ػڪڵҹ  ͨڢءҹ  ǹڵҹ   µ  تڬԵڶ
     ڢµ  تڬ  ʨڢءҹ  ǹڵҹ  
 µڨ تڬԵڶ ڢµڨ تڬ 
   []   ҹµ  تڬ   ٻµ  
 µ  µ  تڬԵڶҵ:  ڵ     
 µ  تڬԵڶ    ҹµ  تڬյ:  ʾ
 ػڪڵҹ  ͦҹҹ  ǹڵҹ   µ  تڬԵڶ
     ҹµ  تڬ  ʦҹҹ  ǹڵҹ  
 µڨ تڬԵڶ ҹµڨ تڬ 
   []    ٻµ  تڬ   µ  
 µ  تڬԵڶҵ:  ڵ      µ
 تڬԵڶ    ٻµ  تڬյ:  ʾ  ػڪڵҹ
 ٻҹ ǹڵҹ  µ تڬԵڶ    ٻµ
 تڬ  ٻҹ  ǹڵҹ    µڨ  تڬԵڶ
 ٻµڨ تڬ 
   []   µ تڬ  µ تڬԵڶҵ:
 ڵ       µ تڬԵڶ  µ
 تڬյ:  ʾ  ػڪڵҹ  ͨԵڵҹ  ǹڵҹ  
 µ  تڬԵڶ      µ تڬ ʨԵڵҹ
 ǹڵҹ µڨ تڬԵڶ µڨ تڬ 
   [] µڶ ڢµ تڬ 
   []   µڶ ڢµ تڬ  ڶ ʵµ
 تڬԵڶҵ:  طڸ  ԹԾھڵҹ   ڶ  ڢµ
 تڬ    ڶ ʵµ تڬԵڶ Ե ʨڢءҹ
 ǹڵҹ    ڶ  ڢµڨ  تڬ  ʵµڨ
 تڬԵڶ      µڶ ʵµ تڬԵڶ  ڶ
 ڢµ   تڬյ:  ڨǡ  ػڪڵҹ  ͨڢءҹ
 Ǩ   ǹڵҹ     ڶ  ʵµ  تڬԵڶ
     ڶ  ڢµ  تڬ  ʨڢءҹ  ǹڵҹ
 ڶ ʵµڨ تڬԵڶ ڢµڨ تڬ 
   []   µڶ ڢµ تڬ  ڶ ҹµ
 تڬԵڶҵ:  ٻǨ  ǹڵҹ   ڶ ڢµ تڬ
     ڶ  ҹµ تڬԵڶ ʨڢءҹ Ǩ
 ǹڵҹ  ڶ ڢµڨ تڬ ҹµڨ تڬԵڶ 
       µڶ  ҹµ  تڬԵڶ   ڶ
 ڢµ   تڬյ:   Ǩ  ػڪڵҹ  ͨڢءҹ
 Ǩ  ǹڵҹ   ڶ  ҹµ  تڬԵڶ  
  ڶ  ڢµ  تڬ  ʨڢءҹ Ǩ ǹڵҹ
 ڶ ҹµڨ تڬԵڶ ڢµڨ تڬ 
   []   µڶ ڢµ تڬ  ڶ ٻµ
 تڬԵڶҵ:  طڸ  ԹԾھڵҹ   ڶ  ڢµ
 تڬ     ڶ ٻµ تڬԵڶ Ե ʨڢءҹ
 ǹڵҹ  ڶ ڢµڨ تڬ ٻµڨ تڬԵڶ 
     µڶ  ٻµ تڬԵڶ  ڶ ڢµ
 تڬյ:  ڨǡ  ػڪڵҹ  ͨڢءҹ  Ǩ
 ǹڵҹ   ʭʵڵҹ     ڶ  ٻµ  تڬԵڶ
     ڶ  ڢµ  تڬ  ʨڢءҹ  ǹڵҹ
 ڶ ٻµڨ تڬԵڶ ڢµڨ تڬ 
   []   µڶ ڢµ تڬ  ڶ µ
 تڬԵڶҵ:  طڸ  ԹԾھڵҹ   ڶ  ڢµ
 تڬ     ڶ µ تڬԵڶ Ե ʨڢءҹ
 ǹڵҹ  ڶ ڢµڨ تڬ µڨ تڬԵڶ 
     µڶ  µ تڬԵڶ  ڶ ڢµ
 تڬյ:  ڨǡ  ػڪڵҹ  ͨڢءҹ  Ǩ
 ǹڵҹ ٻҹ  ڶ µ تڬԵڶ    ڶ
 ڢµ  تڬ  ʨڢءҹ  ǹڵҹ   ڶ µڨ
 تڬԵڶ ڢµڨ تڬ 
   []   µڶ ڢµ تڬ  ڶ µ
 تڬԵڶҵ:  طڸ  ԹԾھڵҹ   ڶ  ڢµ
 تڬ       ڶ  µ  تڬԵڶ  Ե
 ʨڢءҹ   ǹڵҹ     ڶ  ڢµڨ  تڬ
 µڨ  تڬڶ        µڶ  µ
 تڬԵڶ     ڶ   ڢµ   تڬյ:  ʾ
 ػڪڵҹ  ͨڢءҹ  ǹڵҹ    ڶ  µ
 تڬԵڶ      ڶ  ڢµ  تڬ  ʨڢءҹ
 ǹڵҹ    ڶ  µڨ  تڬԵڶ  ڢµڨ
 تڬ 
   []   µڶ ҹµ تڬ  ڶ ٻµ
 تڬԵڶҵ:  ڵ        µڶ  ٻµ
 تڬԵڶ     ڶ  ҹµ  تڬյ:  Ǩ
 ػڪڵҹ   ͦҹҹ  Ǩ  ǹڵҹ  ٻǨҹ
  ڶ  ٻµ  تڬԵڶ     ڶ ҹµ
 تڬ  ʦҹҹ  ǹڵҹ   ڶ  ٻµڨ تڬԵڶ
 ҹµڨ تڬ 
   []   µڶ ҹµ تڬ  ڶ µ
 تڬԵڶҵ:  ڵ        µڶ  µ
 تڬԵڶ   ڶ ҹµ تڬյ: Ǩ ػڪڵҹ
 ͦҹҹ   Ǩ  ǹڵҹ  ٻǨҹ  ٻǨҹ
  ڶ  µ  تڬԵڶ     ڶ ҹµ
 تڬ  ʦҹҹ  ǹڵҹ   ڶ  µڨ تڬԵڶ
 ҹµڨ تڬ 
   []   µڶ ҹµ تڬ  ڶ µ
 تڬԵڶҵ: ڵ     µڶ µ تڬԵڶ
   ڶ  ҹµ  تڬյ:  ʾ  ػڪڵҹ
 ͦҹҹ  ǹڵҹ   ڶ  µ  تڬԵڶ   
  ڶ  ҹµ  تڬ  ʦҹҹ ǹڵҹ  ڶ
 µڨ تڬԵڶ ҹµڨ تڬ 
   []   µڶ  ٻµ تڬ  ڶ µ
 تڬԵڶҵ:    طڸ    ԹԾھڵҹ    ʭʵڵ
 ǹڵҹ  ڶ ٻµ تڬ    ڶ µ
 تڬԵڶ  Ե  ڨǡ  ǹڵҹ  ڶ ٻµڨ
 تڬ  µڨ  تڬԵڶ      µڶ µ
 تڬԵڶ     ڶ  ٻµ  تڬյ:  ڨǡ
 ػڪڵҹ   ٻҹ     ڶ  µ  تڬԵڶ
     ڶ  ٻµ  تڬ  ڨǡ ǹڵҹ
 ڶ µڨ تڬԵڶ ٻµڨ تڬ 
   []   µڶ ٻµ تڬ  ڶ µ
 تڬԵڶҵ:  طڸ  ԹԾھڵҹ   ڶ  ٻµ
 تڬ     ڶ µ تڬԵڶ Ե ٻҹ
 ǹڵҹ     ڶ  ٻµڨ  تڬ  µڨ
 تڬԵڶ        µڶ  µ تڬԵڶ 
 ڶ  ٻµ  تڬյ:  ʾ  ػڪڵҹ  ٻҹ
 ǹڵҹ   ڶ  µ  تڬԵڶ     ڶ
 ٻµ  تڬ  ٻҹ  ǹڵҹ   ڶ µڨ
 تڬԵڶ ٻµڨ تڬ 
   []   µڶ µ تڬ  ڶ µ
 تڬԵڶҵ:  طڸ  ԹԾھڵҹ   ڶ  µ
 تڬ    ڶ µ تڬԵڶ Ե ʨԵڵҹ
 ǹڵҹ     ڶ  µڨ  تڬ  µڨ
 تڬԵڶ      µڶ µ تڬԵڶ  ڶ
 µ   تڬյ:   ʾ   ػڪڵҹ   ͨԵڵҹ
 ǹڵҹ   ڶ  µ  تڬԵڶ     ڶ
 µ  تڬ  ʨԵڵҹ  ǹڵҹ   ڶ µڨ
 تڬԵڶ µڨ تڬ 
   []    ڢµ   تڬ   ʵµ
  تڬԵڶҵ: تڬԵڶ     ʵµ  تڬԵڶ
 ڢµ تڬյ: ڶ 
   []   ڢµ  تڬ  ҹµ 
 ٻµ  µ  µ  تڬԵڶҵ: تڬԵڶ  
  µ تڬԵڶ ڢµ تڬյ: ڶ 
   []  ҹµ  ٻµ µ  تڬ
  µ   تڬԵڶҵ:  تڬԵڶ     
 µ تڬԵڶ µ تڬյ: ڶ 
   [] µڶ ڢµ تڬ 
   []  µڶ ڢµ  تڬ  ڶ ʵµ
  تڬԵڶҵ:  ڨǡ  ػڪڵҹ ͨڢءҹ Ǩ
 ǹڵҹ   ڶ  ڢµ  تڬ    ڶ
 ʵµ    تڬԵڶ  طڸ  ػڪڵҹ  ʭʵڵҹ
 ٻҹ   ڶ  ڢµڨ   تڬ ʵµڨ 
 تڬԵڶ       µڶ ʵµ  تڬԵڶ 
 ڶ  ڢµ   تڬյ:  طڸ  ԹԾھڵҹ 
 ڶ  ʵµ   تڬԵڶ    ڶ ڢµ 
 تڬ  طڸ  ػڪڵҹ  ʭʵڵҹ  ٻҹ  
 ڶ ʵµڨ تڬԵڶ ڢµڨ تڬ 
   []  µڶ ڢµ  تڬ  ڶ ҹµ
  تڬԵڶҵ:  Ǩ  ػڪڵҹ  ͨڢءҹ Ǩ
 ǹڵҹ   ڶ  ڢµ  تڬ    ڶ
 ҹµ    تڬԵڶ  ٻǨ  ػڪڵҹ  ʭʵڵҹ
 ٻҹ  ڶ ڢµڨ تڬ ҹµڨ تڬԵڶ 
       µڶ  ҹµ    تڬԵڶ  
 ڶ  ڢµ   تڬյ:  ٻǨ ǹڵҹ  ڶ
 ҹµ   تڬԵڶ    ڶ ڢµ  تڬ
 ٻǨ ػڪڵҹ ʭʵڵҹ ٻҹ  ڶ ҹµڨ
 تڬԵڶ ڢµڨ تڬ 
   []   µڶ  ڢµ   تڬ  ٻµ
  تڬԵڶҵ:  ڨǡ  ػڪڵҹ ͨڢءҹ Ǩ
 ǹڵҹ  ʭʵڵҹ   ڶ ڢµ  تڬ  
  ڶ ٻµ  تڬԵڶ طڸ ػڪڵҹ ٻҹ
  ڶ  ڢµڨ  تڬ ٻµڨ  تڬԵڶ 
    µڶ ٻµ  تڬԵڶ  ڶ ڢµ
  تڬյ:  طڸ  ԹԾھڵҹ   ڶ  ٻµ
  تڬԵڶ    ڶ ڢµ  تڬ طڸ
 ػڪڵҹ  ٻҹ    ڶ  ٻµڨ   تڬԵڶ
 ڢµڨ تڬ 
   []  µڶ ڢµ  تڬ  ڶ µ
  تڬԵڶҵ:  ڨǡ  ػڪڵҹ ͨڢءҹ Ǩ
 ǹڵҹ  ٻҹ  ڶ ڢµ  تڬ   
 ڶ  µ   تڬԵڶ طڸ ػڪڵҹ ʭʵڵҹ
  ڶ  ڢµڨ  تڬ µڨ  تڬԵڶ 
    µڶ µ  تڬԵڶ  ڶ ڢµ
  تڬյ:  طڸ  ԹԾھڵҹ   ڶ  µ
  تڬԵڶ    ڶ ڢµ  تڬ طڸ
 ػڪڵҹ  ʭʵڵҹ   ڶ  µڨ  تڬԵڶ
 ڢµڨ تڬ 
   []  µڶ ڢµ  تڬ  ڶ µ
  تڬԵڶҵ:  ʾ  ػڪڵҹ ͨڢءҹ ǹڵҹ 
 ڶ ڢµ  تڬ    ڶ µ تڬԵڶ
 طڸ  ػڪڵҹ   ڶ  ڢµڨ   تڬ
 µڨ   تڬԵڶ       µڶ µ
  تڬԵڶ   ڶ  ڢµ   تڬյ: طڸ
 ԹԾھڵҹ   ڶ  µ   تڬԵڶ   
 ڶ  ڢµ   تڬ طڸ ػڪڵҹ  ڶ
 µڨ تڬԵڶ ڢµڨ تڬ 
   []  µڶ ҹµ  تڬ  ڶ ٻµ
  تڬԵڶҵ:  Ǩ  ػڪڵҹ  ͦҹҹ Ǩ
 ǹڵҹ  ٻǨҹ   ڶ ҹµ  تڬ  
  ڶ  ٻµ  تڬԵڶ طڸ ٻҹ  ڶ
 ҹµڨ   تڬ  ٻµڨ   تڬԵڶ   
   µڶ ٻµ  تڬԵڶ ڶ ҹµ تڬյ:
 ڵ 
   []  µڶ ҹµ  تڬ  ڶ µ
  تڬԵڶҵ:  Ǩ  ػڪڵҹ  ͦҹҹ Ǩ
 ǹڵҹ ٻǨҹ ٻǨҹ  ڶ ҹµ  تڬ
    ڶ µ  تڬԵڶ طڸҹ ʭʵڵҹ
  ڶ  ҹµڨ  تڬ µڨ  تڬԵڶ 
    µڶ µ  تڬԵڶ  ڶ ҹµ
 تڬյ: ڵ 
   []  µڶ ҹµ  تڬ  ڶ µ
  تڬԵڶҵ:  ʾ  ػڪڵҹ ͦҹҹ ǹڵҹ 
 ڶ ҹµ  تڬ    ڶ µ تڬԵڶ
 طڸҹ   ڶ  ҹµڨ   تڬ µڨ
  تڬԵڶ     µڶ µ تڬԵڶ ڶ
 ҹµ تڬյ: ڵ 
   []  µڶ ٻµ  تڬ  ڶ µ
  تڬԵڶҵ:  ڨǡ  ػڪڵҹ  ٻҹ   ڶ
 ٻµ   تڬ     ڶ µ  تڬԵڶ
 طڸ  ػڪڵҹ  ʭʵڵ  ػڪڵҹ   ڶ
 ٻµڨ   تڬ  µڨ   تڬԵڶ   
  µڶ µ  تڬԵڶ  ڶ ٻµ  تڬյ:
 طڸ ԹԾھڵҹ ʭʵڵ ǹڵҹ  ڶ µ
  تڬԵڶ     ڶ ٻµ  تڬ طڸ
 ػڪڵҹ  ʭʵڵ  ػڪڵҹ   ڶ  µڨ
 تڬԵڶ ٻµڨ تڬ 
   []  ڶ ٻµ  تڬ  ڶ µ
  تڬԵڶҵ:  ʾ  ػڪڵҹ  ٻҹ ǹڵҹ 
 ڶ  ٻµ   تڬ     ڶ µ 
 تڬԵڶ  طڸ  ػڪڵҹ    ڶ  ٻµڨ
  تڬ  µڨ   تڬԵڶ     µڶ
 µ   تڬԵڶ   ڶ  ٻµ   تڬյ:
 طڸ  ԹԾھڵҹ   ڶ  µ   تڬԵڶ
     ڶ ٻµ  تڬ طڸ ػڪڵҹ
 ڶ µڨ تڬԵڶ ٻµڨ تڬ 
   []  µڶ µ  تڬ  ڶ µ
  تڬԵڶҵ:  ʾ  ػڪڵҹ ͨԵڵҹ ǹڵҹ 
 ڶ µ  تڬ    ڶ µ تڬԵڶ
 طڸ  ػڪڵҹ   ڶ  µڨ   تڬ
 µڨ   تڬԵڶ     µڶ µ 
 تڬԵڶ  ڶ µ  تڬյ: طڸ ԹԾھڵҹ
  ڶ  µ  تڬԵڶ    ڶ µ
  تڬ  طڸ  ػڪڵҹ   ڶ  µڨ
 تڬԵڶ µڨ تڬ 
            ----------
   []  ڢµ تڬ  ʵµ تڬʵյ:
 ڨǡ   ԹԾھڵҹ       ٻ  ػڻڪԵ
 ԹԾھʹڵ   ǹڵҹ   ڢµ تڬ  
  ʵµ  تڬʵ  Ե  ʨڢءҹ  ǹڵҹ 
 ڢµڨ  تڬ  ʵµڨ  تڬʵ     
  ʵµ  تڬʵ   ڢµ  تڬյ: ʾ
 ػڻڪڵҹ  ͨڢءҹ  ǹڵҹ   ʵµ  تڬʵ
     ڢµ  تڬ  ʨڢءҹ  ǹڵҹ  
 ʵµڨ تڬʵ ڢµڨ تڬ 
   []  ڢµ تڬ  ҹµ تڬʵյ:
 ڨǡ  ԹԾھڵҹ   ٻǨ ٻǨ ػڪԵ
 ԹԾھʹڵ   ǹڵҹ  ڢµ تڬ  
   ҹµ  تڬʵ  Ե  ʨڢءҹ ǹڵҹ 
 ڢµڨ   تڬ   ҹµڨ   تڬʵ   
  ҹµ 
   []   ڢµ تڬ  ٻµ تڬʵյ
 ڨǡ   ԹԾھڵҹ       ٻ  ػڪԵ
 ԹԾھʹڵ   ǹڵҹ   ڢµ تڬ  
  ٻµ  تڬʵ  Ե  ʨڢءҹ  ǹڵҹ  
 ڢµڨ  تڬ  ٻµڨ  تڬʵ     
 ٻµ 
   []   ڢµ  تڬ   µ  
 µ   تڬʵյ:   ڨǡ  ԹԾھڵҹ  
 ڢµ  تڬ      µ تڬʵ Ե
 ʨڢءҹ  ǹڵҹ   ڢµڨ  تڬ  µڨ
 تڬʵ     µ تڬʵ  ڢµ
 تڬյ: 
   []   ҹµ تڬ  ٻµ تڬʵյ:
 Ǩ  ԹԾھڵҹ   ٻ ػڻڪԵ ԹԾھʹڵ
  ǹڵҹ   ҹµ تڬ    ٻµ
 تڬʵ  Ե  ʦҹҹ  ǹڵҹ   ҹµڨ
 تڬ  ٻµڨ  تڬʵ        ٻµ
 تڬʵ    ҹµ  تڬԵյ:  ʾ  ػڪڵҹ
 ͦ¡ҹ  ǹڵҹ   ٻµ  تڬʵ    
 ҹµ  تڬ  ʦҹҹ  ǹڵҹ    ٻµڨ
 تڬʵ ҹµڨ تڬ 
   []   ҹµ  تڬ   µ  
 µ   تڬʵյ:   Ǩ   ԹԾھڵҹ  
 ҹµ  تڬ      µ تڬʵ Ե
 ǹڵҹ   ҹµڨ  تڬ µڨ تڬʵ 
  µ 
   []  ٻµ تڬ  µ µ
 تڬʵյ:  ڨǡ  ԹԾھڵҹ   ٻµ تڬ
     µ  تڬʵ Ե ٻҹ ǹڵҹ
   ٻµڨ   تڬ  µڨ  تڬʵ  
     µ  تڬʵ  ٻµ تڬյ:
 ʾ ػڪڵҹ ٻҹ ǹڵҹ  µ تڬʵ
    ٻµ تڬ ٻҹ ǹڵҹ µڨ
 تڬʵ ٻµڨ تڬ 
   []   µ تڬ  µ تڬʵյ:
 ԹԾھڵҹ   µ  تڬ     µ
 تڬʵ  Ե  ʨԵڵҹ  ǹڵҹ    µڨ
 تڬ  µڨ  تڬʵ       µ
 تڬʵ    µ  تڬյ:  ʾ  ػڻڪڵҹ
 ͨԵڵҹ  ǹڵҹ   µ  تڬʵ    
 µ  تڬ  ʨԵڵҹ  ǹڵҹ    µڨ
 تڬʵ µڨ تڬ 
   [] ڢµ تڬ 
   []   µڶ ڢµ تڬ  ڶ ʵµ
 تڬʵյ:  ڨǡ  ԹԾھڵҹ   ڶ  ڢµ
 تڬ    ڶ ʵµ تڬʵ Ե ʨڢءҹ
 ǹڵҹ    ڶ  ڢµڨ  تڬ  ʵµڨ
 تڬʵ         µڶ  ʵµ  تڬʵ
   ڶ  ڢµ  تڬյ:  ڨǡ  ػڪڵҹ
 ͨڢءҹ  Ǩ  ǹڵҹ  ڶ ʵµ تڬʵ
     ڶ  ڢµ  تڬ  ʨڢءҹ  ǹڵҹ
 ڶ ʵµڨ تڬʵ ڢµڨ تڬ 
   []   µڶ ڢµ تڬ  ڶ ҹµ
 تڬʵյ:  Ǩ  ԹԾھڵҹ  ٻǨ ǹڵҹ 
 ڶ  ڢµ تڬ    ڶ ҹµ تڬʵ
 Ե  ʨڢءҹ  Ǩ ǹڵҹ  ڶ ڢµڨ
 تڬ  ҹµڨ  تڬʵ        µڶ
 ҹµ   ¶  ڨػڻ๹ҵൻ Ը ԵڶԵ 
 Էڻ Եڶõھ 
   []   µڶ ڢµ تڬ  ڶ ٻµ
 تڬʵյ:  ڨǡ  ԹԾھڵҹ   ڶ  ڢµ
 تڬ    ڶ ٻµ تڬʵ Ե ʨڢءҹ
 ǹڵҹ  ڶ ڢµڨ تڬ ٻµڨ تڬʵ 
  µڶ ٻµ 
   []   µڶ ڢµ تڬ  ڶ µ
 تڬʵյ:  ڨǡ  ԹԾھڵҹ   ڶ  ڢµ
 تڬ    ڶ µ تڬʵ Ե ʨڢءҹ
 ǹڵҹ     ڶ  ڢµڨ  تڬ  µڨ
 تڬʵ   µڶ µ 
   []  µڶ ڢµ تڬ  ڶ µ
 تڬʵյ:  ڨǡ  ԹԾھڵҹ   ڶ  ڢµ
 تڬ    ڶ µ تڬʵ Ե ʨڢءҹ
 ǹڵҹ    ڶ  ڢµڨ  تڬ  µڨ
 تڬʵ         µڶ  µ  تڬʵ
  ڶ  ڢµ تڬյ: ʾ ػڻڪڵҹ ͨڢءҹ
 ǹڵҹ   ڶ  µ  تڬʵ    ڶ
 ڢµ  تڬ  ʨڢءҹ  ǹڵҹ  ڶ µڨ
 تڬʵ ڢµڨ تڬ 
   []   µڶ ҹµ تڬ  ڶ ٻµ
 تڬʵյ:  Ǩ  ԹԾھڵҹ   ڶ  ҹµ
 تڬ    ڶ ٻµ تڬʵ Ե ʦҹҹ
 ǹڵҹ     ڶ  ҹµڨ  تڬ  ٻµڨ
 تڬʵ   µڶ ٻµ 
   []   µڶ ҹµ تڬ  ڶ µ
  µ  تڬʵյ:  Ǩ  ԹԾھڵҹ  
 ڶ  ҹµ تڬ    ڶ µ تڬʵ
 Ե  ʦҹҹ  ǹڵҹ   ڶ  ҹµڨ تڬ
 µڨ تڬʵ   µڶ µ 
   []   µڶ  ٻµ تڬ  ڶ µ
 تڬʵյ:  ڨǡ  ԹԾھڵҹ  ʭʵڵ  ǹڵҹ
  ڶ ٻµ تڬ    ڶ µ تڬʵ
 Ե  ڨǡ  ǹڵҹ   ڶ ٻµڨ تڬ
 µڨ تڬʵ   µڶ µ 
   []   µڶ ٻµ تڬ  ڶ µ
 تڬʵյ:  ڨǡ  ԹԾھڵҹ   ڶ  ٻµ
 تڬ    ڶ µ تڬʵ Ե ٻҹ
 ǹڵҹ     ڶ  ٻµڨ  تڬ  µڨ
 تڬʵ       µڶ µ تڬʵ 
 ڶ  ٻµ  تڬյ:  ʾ  ػڪڵҹ  ٻҹ
 ǹڵҹ   ڶ  µ  تڬʵ    ڶ
 ٻµ  تڬ  ٻҹ  ǹڵҹ   ڶ µڨ
 تڬʵ ٻµڨ تڬ 
   []   µڶ µ تڬ  ڶ µ
 تڬʵյ:  ԹԾھڵҹ   ڶ µ تڬ  
  ڶ  µ  تڬʵ  Ե  ʨԵڵҹ ǹڵҹ
   ڶ  µڨ  تڬ  µڨ  تڬʵ  
     µڶ µ تڬʵ  ڶ µ
 تڬյ:  ʾ  ػڻڪڵҹ  ͨԵڵҹ  ǹڵҹ  
 ڶ  µ  تڬʵ    ڶ µ تڬ
 ʨԵڵҹ  ǹڵҹ    ڶ  µڨ  تڬʵ
 µڨ تڬ 
   []   ڢµ   تڬ   ʵµ 
 تڬʵյ:   ʾ   ػڪڵҹ   ͨڢءҹ  ǹڵҹ
  ڢµ  تڬ    ʵµ  تڬʵ
  کԡҹ   ڢµڨ  تڬ ʵµڨ
  تڬʵ      ʵµ  تڬʵ 
 ڢµ   تڬյ: ڨǡ ԹԾھڵҹ   ٻ
 ػڻڪԵ  ԹԾھʹڵ   ǹڵҹ   ʵµ 
 تڬʵ    ڢµ  تڬ  کԡҹ
 ʵµڨ تڬʵ ڢµڨ تڬ 
   []  ڢµ تڬ ҹµ تڬʵյ:
 ʾ  ػڻڪڵҹ  ͨڢءҹ  ǹڵҹ   ڢµ
 تڬ      ҹµ   تڬʵ کԡҹ
 ٻǨ  ػڪڵҹ   کԡҹ   ڢµڨ
  تڬ  ҹµڨ   تڬʵ      
 ҹµ  تڬʵ  ڢµ  تڬյ: ڨǡ
 ԹԾھڵҹ       ٻǨ  ٻǨ  ػڻڪԵ
 ԹԾھʹڵ   ǹڵҹ   ҹµ   تڬʵ
     ڢµ   تڬ  کԡҹ  ٻǨ
 ػڪڵҹ      کԡҹ     ҹµڨ
 تڬʵ ڢµڨ تڬ 
   []   ڢµ   تڬ   ٻµ 
 تڬʵյ:  ʾ  ػڪڵҹ  ͨڢءҹ  ǹڵҹ  
 ڢµ  تڬ    ٻµ  تڬʵ 
 کԡҹ    ڢµڨ   تڬ  ٻµڨ  
 تڬʵ     ٻµ  تڬʵ ڢµ
  تڬյ: ڨǡ ԹԾھڵҹ   ٻ ػڪԵ
 ԹԾھʹڵ   ǹڵҹ   ٻµ   تڬʵ
     ڢµ   تڬ  کԡҹ 
 ٻµڨ تڬʵ ڢµڨ تڬ 
   []   ڢµ   تڬ  µ 
 µ    تڬʵյ:  ʾ  ػڪڵҹ  ͨڢءҹ
 ǹڵҹ   ڢµ  تڬ    µ 
 تڬʵ   ԹԾھڵҹ   ڢµڨ   تڬ
 µڨ  تڬʵ     µ تڬʵ
   ڢµ    تڬյ:  ڨǡ  ԹԾھڵҹ
  µ  تڬʵ    ڢµ  تڬ
   ԹԾھڵҹ     µڨ    تڬʵ
 ڢµڨ تڬ 
   []    ҹµ    تڬ   ٻµ
   تڬʵյ:  ʾ  ػڪڵҹ  ͦҹҹ  ǹڵҹ
  ҹµ  تڬ    ٻµ  تڬʵ
 ٻǨ  ԹԾھڵҹ   کԡҹ   ҹµڨ
  تڬ ٻµڨ  تڬʵ     ٻµ
   تڬʵ    ҹµ   تڬյ:  Ǩ
 ԹԾھڵҹ     ٻ  ػڪԵ  ԹԾھʹڵ  
 ǹڵҹ   ٻµ   تڬʵ    ҹµ
  تڬ  ٻǨ  ԹԾھڵҹ   کԡҹ 
 ٻµڨ تڬʵ ҹµڨ تڬ 
   []   ҹµ   تڬ  µ 
 µ    تڬʵյ:  ʾ  ػڪڵҹ  ͦҹҹ
 ǹڵҹ   ҹµ  تڬ    µ 
 تڬʵ  ٻǨ  ٻǨ ԹԾھڵҹ  ҹµڨ
  تڬ µڨ  تڬʵ     µ
   تڬʵ    ҹµ   تڬյ:  Ǩ
 ԹԾھڵҹ  µ  تڬʵ    ҹµ
  تڬ ٻǨ ٻǨ ԹԾھڵҹ  µڨ
 تڬʵ ҹµڨ تڬ 
   []   ٻµ   تڬ  µ 
 µ    تڬʵյ:  ʾ  ػڪڵҹ  ٻҹ
 ǹڵҹ   ٻµ   تڬ     µ
  تڬʵ   ԹԾھڵҹ  ٻµڨ  تڬ
 µڨ  تڬʵ     µ تڬʵ
   ٻµ    تڬյ:  ڨǡ  ԹԾھڵҹ
  µ  تڬʵ    ٻµ  تڬ
  ԹԾھڵҹ   µڨ  تڬʵ ٻµڨ
 تڬ 
   []   µ   تڬ   µ 
 تڬʵյ: تڬʵ     µ  تڬʵ
 µ تڬյ: تڬ 
   [] µڶ ڢµ تڬ 
   []  µڶ ڢµ  تڬ  ڶ ʵµ
  تڬʵյ:  ڨǡ  ػڪڵҹ ͨڢءҹ Ǩ
 ǹڵҹ  ڶ ڢµ  تڬ  ڶ ʵµ
  تڬʵ  ʭʵڵҹ  ٻҹ   ڶ  ڢµڨ
  تڬ ʵµڨ  تڬʵ   µڶ ʵµ
  تڬʵ   ڶ ڢµ  تڬյ: ڨǡ
 ԹԾھڵҹ  ڶ ʵµ  تڬʵ   ڶ
 ڢµ  تڬ  ʭʵڵҹ ٻҹ  ڶ ʵµڨ
  تڬʵ ڢµڨ تڬ 
   []  µڶ ڢµ  تڬ  ڶ ҹµ
  تڬʵյ:  Ǩ  ػڻڪڵҹ  ͨڢءҹ  Ǩ
 ǹڵҹ  ڶ ڢµ  تڬ  ڶ ҹµ
  تڬʵ  ٻǨ  ػڪڵҹ ʭʵڵҹ ٻҹ 
 ڶ  ڢµڨ   تڬ  ҹµڨ   تڬʵ 
    µڶ ҹµ  تڬʵ  ڶ ڢµ
   تڬյ:  Ǩ  ԹԾھڵҹ  ٻǨ  ǹڵҹ
  ڶ ҹµ  تڬʵ    ڶ ڢµ
  تڬ  ٻǨ  ػڪڵҹ  ʭʵڵҹ  ٻҹ 
 ڶ ҹµڨ تڬʵ ڢµڨ تڬ 
   []  µڶ ڢµ  تڬ  ڶ ٻµ
  تڬʵյ:  ڨǡ  ػڪڵҹ ͨڢءҹ Ǩ
 ǹڵҹ ʭʵڵҹ  ڶ ڢµ  تڬ  
 ڶ  ٻµ   تڬʵ  ٻҹ  ڶ ڢµڨ
  تڬ ٻµڨ  تڬʵ    µڶ ٻµ
  تڬʵ   ڶ ڢµ  تڬյ: ڨǡ
 ԹԾھڵҹ  ڶ ٻµ  تڬʵ    ڶ
 ڢµ    تڬ  ٻҹ    ڶ  ٻµڨ
 تڬʵ ڢµڨ تڬ 
   []  µڶ ڢµ  تڬ  ڶ µ
  تڬʵյ:  ڨǡ  ػڪڵҹ ͨڢءҹ Ǩ
 ǹڵҹ ٻҹ  ڶ ڢµ  تڬ  ڶ
 µ   تڬʵ   ԹԾھڵҹ ʭʵڵҹ 
 ڶ  ڢµڨ  تڬ µڨ  تڬʵ  
    µڶ  µ   تڬʵ  ڶ ڢµ
  تڬյ:  ڨǡ  ԹԾھڵҹ   ڶ µ
  تڬʵ     ڶ ڢµ  تڬ 
 ԹԾھڵҹ  ʭʵڵҹ   ڶ µڨ  تڬʵ
 ڢµڨ تڬ 
   []  µڶ ڢµ  تڬ ڶ µ
   تڬʵյ:  ʾ  ػڪڵҹ  ͨڢءҹ  ǹڵҹ
  ڶ  ڢµ  تڬ    ڶ µ
   تڬʵ   ԹԾھڵҹ   ڶ  ڢµڨ
  تڬ  µڨ   تڬʵ     µڶ
 µ   تڬʵ   ڶ  ڢµ   تڬ:
 ڨǡ  ԹԾھڵҹ   ڶ  µ  تڬʵ
     ڶ  ڢµ  تڬ  ԹԾھڵҹ
 ڶ µڨ تڬʵ ڢµڨ تڬ 
   []  µڶ ҹµ  تڬ  ڶ ٻµ
  تڬʵյ:  Ǩ  ػڪڵҹ  ͦҹҹ Ǩ
 ǹڵҹ  ٻǨҹ   ڶ ҹµ  تڬ  
   ڶ  ٻµ   تڬʵ  ٻǨ  ԹԾھڵҹ
 ٻҹ   ڶ  ҹµڨ   تڬ  ٻµڨ 
 تڬʵ      µڶ ٻµ  تڬʵ 
 ڶ  ҹµ   تڬյ:  Ǩ  ԹԾھڵҹ 
 ڶ  ٻµ   تڬʵ      ڶ ҹµ
   تڬ  ٻǨ  ԹԾھڵҹ  ٻҹ   ڶ
 ٻµڨ تڬʵ ҹµڨ تڬ 
   []  µڶ ҹµ  تڬ  ڶ µ
  تڬʵյ:  Ǩ  ػڪڵҹ  ͦҹҹ Ǩ
 ǹڵҹ ٻǨҹ ٻǨҹ  ڶ ҹµ  تڬ
    ڶ µ  تڬʵ ٻǨ ٻǨ
 ԹԾھڵҹ   ʭʵڵҹ      ڶ   ҹµڨ
  تڬ  µڨ   تڬʵ     µڶ
 µ   تڬʵ   ڶ  ҹµ   تڬյ:
 Ǩ  ԹԾھڵҹ   ڶ  µ   تڬʵ
     ڶ ҹµ  تڬ ٻǨ ٻǨ
 ԹԾھڵҹ   ʭʵڵҹ      ڶ   µڨ
 تڬʵ ҹµڨ تڬ 
   []   µڶ  ҹµ   تڬ   ڶ
 µ    تڬʵյ:  ʾ  ػڪڵҹ  ͦҹҹ
 ǹڵҹ   ڶ  ҹµ  تڬ    ڶ
 µ    تڬʵ  ٻǨ  ٻǨ  ԹԾھڵҹ
   ڶ  ҹµڨ    تڬ  µڨ  
 تڬʵ        µڶ  µ  تڬʵ
  ڶ  ҹµ   تڬյ:  Ǩ ԹԾھڵҹ
  ڶ µ  تڬʵ    ڶ ҹµ
   تڬ  ٻǨ  ٻǨ  ԹԾھڵҹ   ڶ
 µڨ تڬʵ ҹµڨ تڬ 
   []  µڶ ٻµ  تڬ  ڶ µ
   تڬյ:  ڨǡ  ػڪڵҹ  ٻҹ   ڶ
 ٻµ   تڬ    ڶ µ  تڬʵ
   ԹԾھڵҹ  ʭʵڵ  ػڪڵҹ    ڶ
 ٻµڨ    تڬ  µڨ    تڬʵ  
    µڶ µ  تڬʵ  ڶ ٻµ
   تڬյ:  ڨ  ǡ  ԹԾھڵҹ  ʭʵڵҹ
 ǹڵҹ   ڶ  µ   تڬʵ    
 ڶ  ٻµ    تڬ   ԹԾھڵҹ  ʭʵڵ
 ػڪڵҹ   ڶ  µڨ   تڬʵ ٻµڨ
 تڬ 
   []  µڶ ٻµ  تڬ  ڶ µ
  تڬʵյ:  ʾ  ػڪڵ¹ ٻҹ ǹڵҹ 
 ڶ ٻµ  تڬ    ڶ µ تڬʵ
  ԹԾھڵҹ  ڶ ٻµڨ  تڬ µڨ
  تڬʵ      µڶ µ  تڬʵ
  ڶ  ٻµ   تڬյ:  ڨǡ ԹԾھڵҹ
  ڶ µ  تڬʵ    ڶ ٻµ
   تڬ    ԹԾھڵҹ   ڶ  µڨ
 تڬʵ ٻµڨ تڬ 
   []  µڶ µ  تڬ  ڶ µ
  تڬʵյ:  تڬʵ      µڶ µ
 تڬʵ ڶ µ تڬյ: تڬ 
   []    ڢµ  تڬԵڶ    ʵµ
 تڬʵյ:  ڨǡ  ԹԾھڵҹ    کԡҹ
    ٻ  ػڪԵ  ԹԾھʹڵ  ǹڵҹ 
 ڢµ  تڬԵڶ     ʵµ تڬʵ Ե
   ڢµڨ  تڬԵڶ  ʵµڨ  تڬʵ  
       ʵµ  تڬʵ    ڢµ
 تڬԵڶҵ: ڵ 
   []    ڢµ  تڬԵڶ    ҹµ
 تڬʵյ:  Ǩ  ԹԾھڵҹ  ٻǨ  ٻǨ
 کԡҹ   ٻǨ ٻǨ ػڪԵ ԹԾھʹڵ
  ǹڵҹ  ڢµ تڬԵڶ    ҹµ
 تڬʵ  Ե   ڢµڨ  تڬԵڶ  ҹµڨ
 تڬʵ   ҹµ ڵ 
   []  ڢµ تڬԵڶ  ٻµ تڬʵյ:
 ڨǡ  ԹԾھڵҹ   کԡҹ     ٻ
 ػڪԵ  ԹԾھʹڵ    ǹڵҹ   ڢµ
 تڬԵڶ       ٻµ  تڬʵ  Ե  
 ڢµ  تڬԵڶ  ٻµڨ  تڬʵ     
 ٻµ ڵ 
   []   ڢµ  تڬԵڶ   µ 
 µ  تڬʵյ:  ԹԾھڵҹ   ڢµ تڬԵڶ
     µ  تڬʵ Ե  ڢµڨ
 تڬԵڶ  µڨ  تڬʵ      µ
 ڵ 
   []  ҹµ تڬԵڶ  ٻµ تڬʵյ:
 ڨǡ  ԹԾھڵҹ   کԡҹ     ٻ
 ػڪԵ  ԹԾھʹڵ    ǹڵҹ   ҹµ
 تڬԵڶ       ٻµ  تڬʵ  Ե  
 ҹµڨ  تڬԵڶ  ٻµڨ  تڬʵ     
 ٻµ ڵ 
   []   ҹµ  تڬԵڶ   µ 
 µ   تڬʵյ:   ԹԾھڵҹ     ҹµ
 تڬԵڶ      µ  تڬʵ  Ե  
 ҹµڨ   تڬԵڶ   µڨ   تڬʵ   
  µ ڵ 
   []   ٻµ  تڬԵڶ   µ  
 µ  تڬʵյ:  ԹԾھڵҹ   ٻµ  تڬԵڶ
     µ  تڬʵ  Ե  ٻµڨ
 تڬԵڶ  µڨ  تڬʵ      µ
 ڵ 
   []  µ تڬԵڶ  µ تڬʵյ:
 ԹԾھڵҹ   µ  تڬԵڶ     µ
 تڬʵ  Ե    µڨ  تڬԵڶ  µڨ
 تڬʵ   µ ڵ 
   [] µڶ ڢµ تڬԵڶ 
   []  µڶ ڢµ تڬԵڶ  ڶ ʵµ
 تڬʵյ:  ڨǡ  ԹԾھڵҹ   ڶ  ڢµ
 تڬԵڶ      ڶ  ʵµ  تڬʵ  Ե
 ڨǡҹ   ڶ  ڢµڨ  تڬԵڶ  ʵµڨ
 تڬʵ       µڶ ʵµ تڬʵ 
 ڶ  ڢµ  تڬԵڶҵ:  طڸ  ػڪڵҹ  
 ڶ ʵµ تڬʵ    ڶ ڢµ تڬԵڶ
 Ե  ڨǡҹ    ڶ  ʵµڨ  تڬʵ
 ڢµڨ تڬԵڶ 
   []  µڶ ڢµ تڬԵڶ  ڶ ҹµ
 تڬʵյ:  Ǩ  ԹԾھڵҹ  ٻǨҹ   ڶ
 ڢµ  تڬԵڶ      ڶ ҹµ تڬʵ
 Ե  Ǩҹ    ڶ  ڢµڨ  تڬԵڶ
 ҹµڨ  تڬʵ        µڶ  ҹµ
 تڬʵ ڶ ڢµ تڬԵڶҵ: ڵ 
   []  µڶ ڢµ تڬԵڶ  ڶ ٻµ
 تڬʵյ:  ڨǡ  ԹԾھڵҹ   ڶ  ڢµ
 تڬԵڶ       ڶ  ٻµ  تڬʵ  Ե
 ڨǡҹ    ڶ  ڢµڨ  تڬԵڶ  ٻµڨ
 تڬʵ        µڶ ٻµ تڬʵ 
 ڶ  ڢµ تڬԵڶҵ: طڸ ػڪڵҹ ʭʵڵҹ
  ڶ  ٻµ  تڬʵ     ڶ ڢµ
 تڬԵڶ  Ե ڨǡҹ  ڶ ٻµڨ تڬʵ
 ڢµڨ تڬԵڶ 
   []   µڶ ڢµ تڬԵڶ  ڶ µ
 تڬʵյ:  ڨǡ  ԹԾھڵҹ   ڶ  ڢµ
 تڬԵڶ    ڶ µ تڬʵ Ե ڨǡҹ
  ڶ  ڢµڨ  تڬԵڶ  µڨ  تڬʵ  
       µڶ  µ  تڬʵ   ڶ
 ڢµ  تڬԵڶҵ:  طڸ  ػڪڵҹ  ٻҹ  
 ڶ  µ تڬʵ    ڶ ڢµ تڬԵڶ
 Ե  ڨǡҹ    ڶ  µڨ  تڬʵ
 ڢµڨ تڬԵڶ 
   []  µڶ ڢµ تڬԵڶ  ڶ µ
 تڬʵյ:  ڨǡ  ԹԾھڵҹ   ڶ  ڢµ
 تڬԵڶ      ڶ  µ  تڬʵ  Ե
 ڨǡҹ   ڶ  ڢµڨ  تڬԵڶ  µڨ
 تڬʵ       µڶ µ تڬʵ 
 ڶ   ڢµ   تڬԵڶҵ:   طڸ   ػڪڵҹ
 ʭʵڵҹ   ٻҹ    ڶ  µ  تڬʵ
     ڶ  ڢµ تڬԵڶ Ե ڨǡҹ
 ڶ µڨ تڬʵ ڢµڨ تڬԵڶ 
   []   µڶ ҹµ تڬԵڶ  ڶ ٻµ
 تڬʵյ:  Ǩ  ԹԾھڵҹ   ڶ  ҹµ
 تڬԵڶ       ڶ  ٻµ  تڬʵ  Ե
 Ǩҹ    ڶ  ҹµڨ  تڬԵڶ  ٻµڨ
 تڬʵ        µڶ ٻµ تڬʵ 
 ڶ  ҹµ  تڬԵڶҵ:  ٻǨҹ   ڶ ٻµ
 تڬʵ      ڶ ҹµ تڬԵڶ Ǩҹ
 ڶ ٻµڨ تڬʵ ҹµڨ تڬԵڶ 
   []   µڶ ҹµ تڬԵڶ  ڶ µ
  µ  تڬʵյ:  Ǩ  ԹԾھڵҹ  
 ڶ ҹµ تڬԵڶ    ڶ µ تڬʵ
 Ե  Ǩҹ    ڶ  ҹµڨ  تڬԵڶ
 µڨ  تڬʵ        µڶ  µ
 تڬʵ    ڶ  ҹµ  تڬԵڶҵ:  ٻǨҹ
 ٻǨҹ   ڶ µ تڬʵ    ڶ
 ҹµ  تڬԵڶ  Ǩҹ    ڶ  µڨ
 تڬʵ ҹµڨ تڬԵڶ 
   []   µڶ ٻµ تڬԵڶ  ڶ µ
 تڬʵյ:  ڨǡ  ԹԾھڵҹ  ʭʵڵҹ  
 ڶ  ٻµ  تڬԵڶ    ڶ µ تڬʵ
 Ե  ڨǡҹ    ڶ  ٻµڨ  تڬԵڶ
 µڨ  تڬʵ        µڶ  µ
 تڬʵ    ڶ  ٻµ  تڬԵڶҵ:  طڸ
 ػڪڵҹ   ٻҹ     ڶ  µ  تڬʵ
     ڶ  ٻµ  تڬԵڶ Ե ڨǡҹ
 ڶ µڨ تڬʵ ٻµڨ تڬԵڶ 
   []  µڶ ٻµ تڬԵڶ  ڶ µ
 تڬʵյ:  ڨǡ  ԹԾھڵҹ   ڶ  ٻµ
 تڬԵڶ      ڶ  µ  تڬʵ  Ե
 ڨǡҹ  ʭʵڵҹ   ڶ  ٻµڨ  تڬԵڶ
 µڨ  تڬʵ        µڶ  µ
 تڬʵ    ڶ  ٻµ  تڬԵڶҵ:  طڸ
 ػڪڵҹ  ٻҹ   ڶ  µ تڬʵ  
  ڶ ٻµ تڬԵڶ Ե ڨǡҹ ʭʵڵҹ
 ڶ µڨ تڬʵ ٻµڨ تڬԵڶ 
   []   µڶ µ تڬԵڶ  ڶ µ
 تڬʵյ:  ԹԾھڵҹ   ڶ  µ  تڬԵڶ 
     ڶ  µ  تڬʵ  Ե  ǡҹ
 ڨǡҹ    ڶ  µڨ  تڬԵڶ  µڨ
 تڬʵ       µڶ µ تڬʵ 
 ڶ   µ   تڬԵڶҵ:   طڸ   ػڪڵҹ
 ʭʵڵҹ   ڶ µ تڬʵ    ڶ
 µ  تڬԵڶ  Ե  ǡҹ  ڨǡҹ  
 ڶ µڨ تڬʵ µڨ تڬԵڶ 
   []   ڢµ   تڬԵڶ  ʵµ 
 تڬʵյ: ڶ     ʵµ  تڬʵ 
 ڢµ تڬԵڶҵ: تڬԵڶ 
   []   ڢµ  تڬԵڶ  ҹµ 
 ٻµ  µ  µ   تڬʵյ:  ڶ  
   µ  تڬʵ  ڢµ  تڬԵڶҵ:
 تڬԵڶ 
   []  ҹµ  ٻµ µ  تڬԵڶ
  µ  تڬʵյ: ڶ     µ
 تڬʵ µ تڬԵڶҵ: تڬԵڶ 
   [] µڶ ڢµ تڬԵڶ 
   []  µڶ ڢµ  تڬԵڶ ڶ ʵµ
  تڬʵյ:  طڸ  ػڪڵҹ   ڶ ڢµ
  تڬԵڶ    ڶ ʵµ  تڬʵ طڸ
 ԹԾھڵҹ  ʭʵڵҹ  ٻҹ   ڶ  ڢµڨ
  تڬԵڶ  ʵµڨ  تڬʵ     µڶ
 ʵµ   تڬʵ   ڶ ڢµ  تڬԵڶҵ:
 ڨǡ  ԹԾھڵҹ   ڶ  ʵµ  تڬʵ
    ڶ ڢµ  تڬԵڶ طڸ ԹԾھڵҹ
 ʭʵڵҹ  ٻҹ   ڶ  ʵµڨ   تڬʵ
 ڢµڨ تڬԵڶ 
   []  µڶ ڢµ  تڬԵڶ ڶ ҹµ
  تڬʵյ:  ڵ       µڶ ҹµ
  تڬʵ   ڶ ڢµ  تڬԵڶҵ: Ǩ
 ԹԾھڵҹ  ٻǨҹ   ڶ  ҹµ   تڬʵ
    ڶ ڢµ  تڬԵڶ طڸҹ ʭʵڵҹ
 ٻҹ   ڶ  ҹµڨ   تڬʵ  ڢµڨ
 تڬԵڶ 
   []  µڶ ڢµ  تڬԵڶ  ڶ ٻµ
   تڬʵյ:  طڸ  ػڪڵҹ  ʭʵڵҹ  
 ڶ  ڢµ   تڬԵڶ     ڶ ٻµ 
 تڬʵ  طڸ  ԹԾھڵҹ  ٻҹ    ڶ
 ڢµڨ    تڬԵڶ  ٻµڨ    تڬʵ  
    µڶ ٻµ  تڬʵ  ڶ ڢµ
  تڬԵڶҵ:  ڨǡ  ԹԾھڵҹ  ڶ ٻµ
  تڬʵ    ڶ ڢµ  تڬԵڶ طڸ
 ԹԾھڵҹ  ٻҹ   ڶ  ٻµڨ   تڬʵ
 ڢµڨ تڬԵڶ 
   []  µڶ  ڢµ   تڬԵڶ  ڶ µ
  تڬʵյ:  طڸ  ػڪڵҹ  ٻҹ   ڶ
 ڢµ  تڬԵڶ    ڶ µ  تڬʵ
 طڸ  ԹԾھڵҹ    ԹԾھڵҹ  ʭʵڵҹ
  ڶ ڢµڨ  تڬԵڶ µڨ  تڬʵ 
    µڶ µ  تڬʵ  ڶ ڢµ
   تڬԵڶҵ:  ڨǡ  ԹԾھڵҹ    ڶ
 µ  تڬʵ    ڶ ڢµ  تڬԵڶ
 طڸ  ԹԾھڵҹ    ԹԾھڵҹ  ʭʵڵҹ
 ڶ µڨ تڬʵ ڢµڨ تڬԵڶ 
   []   µڶ  ڢµ   تڬԵڶ   ڶ
 µ   تڬʵյ:  طڸ ػڪڵҹ ʭʵڵҹ
 ٻҹ   ڶ  ڢµ  تڬԵڶ    ڶ
 µ    تڬʵ  طڸ  ԹԾھڵҹ  
 ԹԾھڵҹ   ڶ  ڢµڨ  تڬԵڶ µڨ
  تڬʵ      µڶ µ  تڬʵ
  ڶ  ڢµ  تڬԵڶҵ: ڨǡ ԹԾھڵҹ
  ڶ µ  تڬʵ    ڶ ڢµ
   تڬԵڶ  طڸ  ԹԾھڵҹ   ԹԾھڵҹ
   ڶ   µڨ     تڬʵ  ڢµڨ
 تڬԵڶ 
   []   µڶ  ҹµ   تڬԵڶ   ڶ
 ٻµ   تڬʵյ:  ٻǨҹ   ڶ  ҹµ
  تڬԵڶ    ڶ ٻµ  تڬʵ ٻǨ
 ԹԾھڵҹ  ٻҹ   ڶ  ҹµڨ   تڬԵڶ
 ٻµڨ   تڬʵ       µڶ ٻµ
  تڬʵ   ڶ ҹµ  تڬԵڶҵ: Ǩ
 ԹԾھڵҹ   ڶ  ٻµ   تڬʵ   
 ڶ  ҹµ   تڬԵڶ  ٻǨ  ԹԾھڵҹ ٻҹ
 ڶ ٻµڨ تڬʵ ҹµڨ تڬԵڶ 
   []  µڶ ҹµ  تڬԵڶ  ڶ µ
  تڬʵյ:  ٻǨҹ  ٻǨҹ  ڶ ҹµ
  تڬԵڶ    ڶ µ  تڬʵ ٻǨ
 ٻǨ  ԹԾھڵҹ  ʭʵڵҹ   ڶ ҹµڨ
  تڬԵڶ  µڨ   تڬʵ     µڶ
 µ   تڬʵ   ڶ ҹµ  تڬԵڶҵ:
 Ǩ  ԹԾھڵҹ   ڶ µ  تڬʵ 
    ڶ  ҹµ   تڬԵڶ ٻǨ ٻǨ
 ԹԾھڵҹ   ʭʵڵҹ      ڶ   µڨ
 تڬʵ ҹµڨ تڬԵڶ 
   []    µڶ  ҹµ    تڬԵڶ  
 ڶ  µ    تڬʵյ:  ٻǨҹ  ٻǨҹ
  ڶ ҹµ  تڬԵڶ    ڶ µ
   تڬʵ  ٻǨ  ٻǨ  ԹԾھڵҹ  
 ڶ  ҹµڨ   تڬԵڶ  µڨ  تڬʵ 
     µڶ  µ   تڬʵ   ڶ
 ҹµ    تڬԵڶҵ:  Ǩ  ԹԾھڵҹ  
 ڶ  µ   تڬʵ     ڶ ҹµ
  تڬԵڶ  ٻǨ  ٻǨ  ԹԾھڵҹ   ڶ
 µڨ تڬʵ ҹµڨ تڬԵڶ 
   []  µڶ ٻµ  تڬԵڶ  ڶ µ
  تڬʵյ:  طڸ  ػڪڵҹ  ٻҹ   ڶ
 ٻµ   تڬԵڶ    ڶ µ  تڬʵ
 طڸ  ԹԾھڵҹ    ԹԾھڵҹ    ڶ
 ٻµڨ    تڬԵڶ  µڨ    تڬʵ  
      µڶ  µ   تڬʵ   ڶ
 ٻµ      تڬԵڶҵ:   ڨǡ   ԹԾھڵҹ
 ʭʵڵҹ    ڶ  µ   تڬʵ   
   ڶ  ٻµ   تڬԵڶ  طڸ  ԹԾھڵҹ
   ԹԾھڵҹ    ڶ  µڨ   تڬʵ
 ٻµڨ تڬԵڶ 
   []   µڶ  ٻµ   تڬԵڶ   ڶ
 µ    تڬʵյ:  طڸ  ػڪڵҹ  ٻҹ
  ڶ  ٻµ  تڬԵڶ    ڶ µ
   تڬʵ  طڸ  ԹԾھڵҹ   ԹԾھڵҹ
  ڶ ٻµڨ  تڬԵڶ µڨ  تڬʵ 
    µڶ µ  تڬʵ  ڶ ٻµ
  تڬԵڶҵ:  ڨǡ ԹԾھڵҹ  ڶ µ
  تڬʵ    ڶ ٻµ  تڬԵڶ طڸ
 ԹԾھڵҹ    ԹԾھڵҹ    ڶ  µڨ
 تڬʵ ٻµڨ تڬԵڶ 
   []  µڶ µ  تڬԵڶ  ڶ µ
   تڬʵյ:  طڸ  ػڪڵҹ  ʭʵڵҹ  
 ڶ  µ   تڬԵڶ     ڶ µ 
 تڬʵ  طڸ  ԹԾھڵҹ   ڶ  µڨ
  تڬԵڶ  µڨ  تڬʵ     µڶ
 µ   تڬʵ   ڶ µ  تڬԵڶҵ:
 ԹԾھڵҹ   ڶ  µ  تڬʵ   
 ڶ  µ   تڬԵڶ  طڸ  ԹԾھڵҹ  
 ڶ µڨ تڬʵ µڨ تڬԵڶ 
           ø ԯԵ 
   []   ڢµ ػڻڪ  ʵµ تڬյ:
        ʵµ  تڬ   ڢµ
 ػڻڪյ: 
   []   ڢµ ػڻڪ  ҹµ ٻµ
 µ  µ  تڬյ:      µ
 تڬ ڢµ ػڻڪյ: 
   []   µ ػڻڪ  µ تڬյ:
        µ  تڬ   µ
 ػڻڪյ: 
   []  µڶ  ڢµ  ػڻڪ   (µڶ  ⹵
  ҵھ   µڶ  Ե  µڶҹ ʷ ҵھ µڶ
 ػ ʷ) 
   []  µڶ ڢµ ػڻڪ  ڶ ʵµ
 تڬյ:         µڶ  ʵµ تڬ
 ڶ ڢµ ػڻڪյ: 
   []   µڶ µ ػڻڪ  ڶ µ
 تڬյ:         µڶ  µ تڬ
 ڶ µ ػڻڪյ: 
   []    ڢµ  ػڻڪ    ʵµ
  تڬյ:  ʵҹ  ǹڵҹ   ڢµ  ػڻڪ
     ʵµ   تڬ  ͨڢءҹ ػڪڵҹ
 ʵҹ  ǹڵҹ   ڢµڨ  ػڻڪ  ʵµڨ
  تڬ     ʵµ  تڬ ڢµ
 ػڻڪյ:  ʨڢءҹ  ػڪڵҹ   ʵµ  تڬ
     ڢµ ػڻڪ ʵҹ ǹڵҹ ͨڢءҹ
 ػڪڵҹ    ʵµڨ    تڬ  ڢµڨ
 ػڻڪ 
   []  ڢµ ػڻڪ  ҹµ تڬյ:
 ʦҹҹ ǹڵҹ  ڢµ ػڻڪ   ҹµ
  تڬ  ͨڢءҹ  ػڪڵҹ  ͦҹҹ  ǹڵҹ 
 ڢµڨ   ػڻڪ   ҹµڨ     تڬ  
    ҹµ  تڬ  ڢµ ػڻڪյ:
 ʨڢءҹ  ػڪڵҹ  ҹµ  تڬ   
 ڢµ  ػڻڪ  ͦҹҹ  ǹڵҹ ͨڢءҹ ػڪڵҹ
 ҹµڨ تڬ ڢµڨ ػڻڪ 
   []  ڢµ ػڻڪ  ٻµ  تڬյ:
 ٻҹ  ǹڵҹ   ڢµ  ػڻڪ     
 ٻµ     تڬ  ͨڢءҹ  ػڪڵҹ  ٻҹ
 ǹڵҹ      ڢµڨ   ػڻڪ   ٻµڨ
  تڬ        ٻµ   تڬ 
 ڢµ   ػڻڪյ:   ʨڢءҹ   ػڪڵҹ   
 ٻµ   تڬ    ڢµ ػڻڪ ٻҹ
 ǹڵҹ   ͨڢءҹ   ػڪڵҹ     ٻµڨ
 تڬ ڢµڨ ػڻڪ 
   []     ڢµ  ػڻڪ    µ
  تڬյ:  ʨԵڵҹ  ǹڵҹ   ڢµ  ػڻڪ
     µ   تڬ  ͨڢءҹ  ػڪڵҹ
 ͨԵڵҹ  ǹڵҹ   ڢµڨ  ػڻڪ  µڨ
  تڬ     µ  تڬ  ڢµ
 ػڻڪյ:  ʨڢءҹ  ػڪڵҹ   µ  تڬ
     ڢµ ػڻڪ ͨԵڵҹ ǹڵҹ ͨڢءҹ
 ػڪڵҹ    µڨ    تڬ  ڢµڨ
 ػڻڪ 
   []  ڢµ ػڻڪ  µ تڬյ:
 ʾ ǹڵҹ  ڢµ ػڻڪ    µ
  تڬ  ͨڢءҹ  ػڪڵҹ  ڢµڨ ػڻڪ
 µڨ  تڬ     µ تڬ 
 ڢµ  ػڻڪյ:  ʨڢءҹ  ػڪڵҹ   µ
  تڬ    ڢµ ػڻڪ ͨڢءҹ ػڪڵҹ
 µڨ تڬ ڢµڨ ػڻڪ 
   []  ҹµ ػڻڪ  ٻµ  تڬյ:
 ٻҹ ǹڵҹ  ҹµ ػڻڪ    ٻµ
  تڬ  ͦҹҹ  ػڪڵҹ  ٻҹ  ǹڵҹ  
 ҹµڨ  ػڻڪ  ٻµڨ  تڬ    
 ٻµ   تڬ   ҹµ  ػڻڪյ:  ʦҹҹ
 ػڪڵҹ   ٻµ  تڬ    ҹµ
 ػڻڪ  ٻҹ  ǹڵҹ  ͦҹҹ  ػڪڵҹ  
 ٻµڨ تڬ ҹµڨ ػڻڪ 
   []  ҹµ ػڻڪ  µ  تڬյ:
 ʨԵڵҹ  ǹڵҹ   ҹµ  ػڻڪ    
 µ    تڬ  ͦҹҹ  ػڪڵҹ  ͨԵڵҹ
 ǹڵҹ   ҹµڨ ػڻڪ µڨ  تڬ 
     µ  تڬ  ҹµ ػڻڪյ:
 ʦҹҹ  ػڪڵҹ   µ  تڬ   
 ҹµ  ػڻڪ  ͨԵڵҹ  ǹڵҹ ͦҹҹ ػڪڵҹ
 µڨ تڬ ҹµڨ ػڻڪ 
   []  ҹµ ػڻڪ  µ تڬյ:
 ʾ ǹڵҹ  ҹµ ػڻڪ    µ
  تڬ  ͦҹҹ  ػڪڵҹ  ҹµڨ ػڻڪ
 µڨ   تڬ     µ  تڬ
  ҹµ ػڻڪյ: ʦҹҹ ػڪڵҹ  µ
  تڬ    ҹµ ػڻڪ ͦҹҹ ػڪڵҹ
 µڨ تڬ ҹµڨ ػڻڪ 
   []  ٻµ ػڻڪ  µ  تڬյ:
 ʨԵڵҹ ǹڵҹ  ٻµ ػڻڪ    µ
  تڬ  ٻҹ  ػڪڵҹ  ͨԵڵҹ  ǹڵҹ  
 ٻµڨ  ػڻڪ  µڨ  تڬ    
 µ    تڬ   ٻµ  ػڻڪյ:  ٻҹ
 ػڪڵҹ   µ   تڬ    ٻµ
 ػڻڪ  ͨԵڵҹ  ǹڵҹ  ٻҹ  ػڪڵҹ  
 µڨ تڬ ٻµڨ ػڻڪ 
   []  ٻµ ػڻڪ  µ  تڬյ:
 ʾ ǹڵҹ  ٻµ ػڻڪ    µ
   تڬ   ٻҹ   ػڪڵҹ    ٻµڨ
 ػڻڪ  µڨ   تڬ     µ
  تڬ   ٻµ  ػڻڪյ:  ٻҹ ػڪڵҹ
  µ   تڬ     ٻµ ػڻڪ
 ٻҹ  ػڪڵҹ   µڨ  تڬ ٻµڨ
 ػڻڪ 
   []    µ  ػڻڪ   µ  
 تڬյ: ʾ ǹڵҹ  µ ػڻڪ   
 µ   تڬ  ͨԵڵҹ ػڪڵҹ  µڨ
 ػڻڪ  µڨ   تڬ     µ
  تڬ   µ  ػڻڪյ: ʨԵڵҹ ػڪڵҹ
  µ   تڬ     µ ػڻڪ
 ͨԵڵҹ   ػڪڵҹ    µڨ    تڬ
 µڨ ػڻڪ 
   [] µڶ ڢµ ػڻڪ 
   [] ڶ ڢµ ػڻڪ 
         ʡڻ µڶڻ ʷ 
                --------
   []    ڢµ  ػڻڪԵڶ    ʵµ
 تڬԵڶҵ:  ڵ       ʵµ تڬԵڶ
   ڢµ  ػڻڪԵڶҵ:  ڵ   (͵յ  بک
 ػڻ෻ ฻ ػڻҷ฻ ͹ڻ ڨڻ ʷ) 
              ---------
   []    ڢµ  ػڻڪʵ   ʵµ
 تڬʵյ:  ڵ       ʵµ تڬʵ
   ڢµ   ػڻڪʵյ:  کԡҹ  ڨǡ
 ػڪڵҹ     ٻ  ػڪԵ  ԹԾھʹڵ  
 ػڪڵҹ   ʵµ تڬʵ    ڢµ
 ػڻڪʵ  Ե   ʵµڨ  تڬʵ ڢµڨ
 ػڻڪʵ 
   []    ڢµ  ػڻڪʵ   ҹµ
 تڬʵյ:    ٻǨ  ػڪԵ  ԹԾھʹڵ  
 ǹڵҹ   ڢµ  ػڻڪʵ     ҹµ
 تڬʵ  Ե   ڢµڨ  ػڻڪʵ ҹµڨ
 تڬʵ         ҹµ  تڬʵ  
 ڢµ  ػڻڪʵյ:  کԡҹ  Ǩ  ػڪڵҹ
     ٻ  ػڪԵ  ԹԾھʹڵ   ҹµ
 تڬʵ      ڢµ  ػڻڪʵ Ե 
 ҹµڨ تڬʵ ڢµڨ ػڻڪʵ 
   []    ڢµ  ػڻڪʵ    ٻµ
 تڬʵյ:  ڵ       ٻµ تڬʵ
   ڢµ   ػڻڪʵյ:  کԡҹ  ڨǡ
 ػڪڵҹ     ٻ  ػڪԵ  ԹԾھʹڵ  
 ػڪڵҹ   ٻµ  تڬʵ    ڢµ
 ػڻڪʵ  Ե   ٻµڨ  تڬʵ  ڢµڨ
 ػڻڪʵ 
   []   ڢµ  ػڻڪʵ  µ 
 µ  تڬʵյ:  ڵ      µ
 تڬʵ     ڢµ   ػڻڪʵյ:  کԡҹ
 ػڪڵҹ     ٻ  ػڪԵ  ԹԾھʹڵ  
 µ  تڬʵ       ڢµ  ػڻڪʵ
 Ե µڨ تڬʵ ڢµڨ ػڻڪʵ 
   []    ҹµ  ػڻڪʵ    ٻµ
 تڬʵյ:  ڵ       ٻµ تڬʵ
   ҹµ   ػڻڪʵյ:  کԡҹ  ڨǡ
 ػڪڵҹ       ٻǨ  ٻǨ  ػڪԵ
 ԹԾھʹڵ    ػڪڵҹ   ٻµ  تڬʵ
     ҹµ  ػڻڪʵ Ե  ٻµڨ
 تڬʵ ҹµڨ ػڻڪʵ 
   []   ҹµ  ػڻڪʵ  µ 
 µ  تڬʵյ:  ڵ      µ
 تڬʵ  ҹµ ػڻڪʵյ: کԡҹ ػڪڵҹ
    ٻǨ  ٻǨ  ػڪԵ  ԹԾھʹڵ 
 µ  تڬʵ    ҹµ ػڻڪʵ Ե
 µڨ تڬʵ ҹµڨ ػڻڪʵ 
   []   ٻµ  ػڻڪʵ   µ 
 µ  تڬʵյ:  ڵ      µ
 تڬʵ   ٻµ ػڻڪʵյ: کԡҹ ػڪڵҹ
     ٻ  ػڪԵ  ԹԾھʹڵ   µ
 تڬʵ      ٻµ  ػڻڪʵ  Ե 
 µڨ تڬʵ ٻµڨ ػڻڪʵ 
   []    µ  ػڻڪʵ    µ
 تڬʵյ:  ڵ       µ تڬʵ
  µ  ػڻڪʵյ:  کԡҹ  ػڪڵҹ  
 µ  تڬʵ     µ ػڻڪʵ Ե
 µڨ تڬʵ µڨ ػڻڪʵ 
   [] µڶ ڢµ ػڻڪʵ 
   []    µڶ  ڢµ  ػڻڪʵ   ڶ
 ʵµ تڬʵյ: ڵ     µڶ ʵµ
 تڬʵ    ڶ  ڢµ  ػڻڪʵյ:  کԡҹ
 ڨǡ  ػڪڵҹ    ڶ  ʵµ  تڬʵ
     ڶ ڢµ ػڻڪʵ Ե ڨǡҹ
 ڶ ʵµڨ تڬʵ ڢµڨ ػڻڪʵ 
   []    µڶ  ڢµ  ػڻڪʵ   ڶ
 ҹµ  تڬʵյ:  ٻǨҹ    ڶ  ڢµ
 ػڻڪʵ     ڶ ҹµ تڬʵ Ǩҹ
    ڶ   ڢµڨ   ػڻڪʵ   ҹµڨ
 تڬʵ       µڶ ҹµ تڬʵ 
 ڶ   ڢµ   ػڻڪʵյ:   کԡҹ  Ǩ
 ػڪڵҹ   ڶ ҹµ تڬʵ    ڶ
 ڢµ ػڻڪʵ Ե Ǩҹ  ڶ ҹµڨ
 تڬʵ ڢµڨ ػڻڪʵ 
   []    µڶ  ڢµ  ػڻڪʵ   ڶ
 ٻµ  تڬʵյ: ڵ     µڶ ٻµ
 تڬʵ    ڶ  ڢµ  ػڻڪʵյ:  کԡҹ
 ڨǡ  ػڪڵҹ  ʭʵڵҹ   ڶ  ٻµ
 تڬʵ      ڶ  ڢµ ػڻڪʵ Ե
 ڨǡҹ   ڶ  ٻµڨ  تڬʵ  ڢµڨ
 ػڻڪʵ 
   []    µڶ  ڢµ  ػڻڪʵ   ڶ
 µ  تڬʵյ: ڵ     µڶ µ
 تڬʵ    ڶ  ڢµ  ػڻڪʵյ:  کԡҹ
 ڨǡ   ػڪڵҹ  ٻҹ    ڶ  µ
 تڬʵ      ڶ  ڢµ ػڻڪʵ Ե
 ڨǡҹ   ڶ  µڨ  تڬʵ  ڢµڨ
 ػڻڪʵ 
   []  µڶ ڢµ ػڻڪʵ  ڶ µ
 تڬʵյ: ڵ     µڶ µ تڬʵ
  ڶ  ڢµ  ػڻڪʵյ:  کԡҹ  ڨǡ
 ػڪڵҹ  ʭʵڵҹ  ٻҹ    ڶ  µ
 تڬʵ        ڶ  ڢµ  ػڻڪʵ
 Ե  ڨǡҹ    ڶ  µڨ  تڬʵ
 ڢµڨ ػڻڪʵ 
   []    µڶ  ҹµ  ػڻڪʵ   ڶ
 ٻµ  تڬʵյ: ڵ     µڶ ٻµ
 تڬʵ    ڶ  ҹµ  ػڻڪʵյ:  کԡҹ
 Ǩ  ػڪڵҹ  ٻǨҹ    ڶ  ٻµ
 تڬʵ      ڶ  ҹµ ػڻڪʵ Ե
 Ǩҹ    ڶ  ٻµڨ  تڬʵ  ҹµڨ
 ػڻڪʵ 
   []  µڶ ҹµ ػڻڪʵ  ڶ µ
  µ  تڬʵյ: ڵ     µڶ
 µ  تڬʵ    ڶ  ҹµ  ػڻڪʵյ:
 کԡҹ    Ǩ    ػڪڵҹ    ٻǨҹ
 ٻǨҹ   ڶ  µ  تڬʵ    
 ڶ  ҹµ  ػڻڪʵ  Ե  Ǩҹ   ڶ
 µڨ تڬʵ ҹµڨ ػڻڪʵ 
   []  µڶ ٻµ ػڻڪʵ  ڶ µ
 تڬʵյ:  ʭʵڵҹ    ڶ  ٻµ  ػڻڪʵ
    ڶ µ تڬʵ ڨǡҹ  ڶ
 ٻµڨ   ػڻڪʵ   µڨ   تڬʵ   
     µڶ  µ تڬʵ  ڶ ٻµ
 ػڻڪʵյ:  کԡҹ  ڨǡ  ػڪڵҹ  ٻҹ
  ڶ  µ  تڬʵ     ڶ ٻµ
 ػڻڪʵ  Ե  ڨǡҹ    ڶ  µڨ
 تڬʵ ٻµڨ ػڻڪʵ 
   []  µڶ ٻµ ػڻڪʵ  ڶ µ
 تڬʵյ: ڵ     µڶ µ تڬʵ
   ڶ  ٻµ  ػڻڪʵյ:  کԡҹ  ڨǡ
 ػڪڵҹ   ٻҹ    ڶ  µ  تڬʵ
     ڶ ٻµ ػڻڪʵ Ե ڨǡҹ
 ʭʵڵҹ      ڶ   µڨ   تڬʵ
 ٻµڨ ػڻڪʵ 
   []  µڶ µ ػڻڪʵ  ڶ µ
 تڬʵյ:  ڵ        µڶ  µ
 تڬʵ    ڶ  µ  ػڻڪʵյ:  کԡҹ
 ػڪڵҹ  ʭʵڵҹ    ڶ  µ  تڬʵ
     ڶ  µ ػڻڪʵ Ե ǡҹ
 ڨǡҹ   ڶ  µڨ  تڬʵ  µڨ
 ػڻڪʵ 
   []   ڢµ  ػڻڪʵ   ʵµ 
 تڬʵյ:  کԡҹ  ڨǡ ػڪڵҹ   ٻ
 ػڪԵ  ԹԾھʹڵ   ػڪڵҹ   ڢµ
 ػڻڪʵ      ʵµ  تڬʵ ڨǡ
 ԹԾھڵҹ    کԡҹ     ٻ  ػڪԵ
 ԹԾھʹڵ   ǹڵҹ   ڢµڨ  ػڻڪʵ
 ʵµڨ  تڬʵ     ʵµ تڬʵ
 ڢµ ػڻڪʵյ: ڵ 
   []   ڢµ  ػڻڪʵ   ҹµ 
 تڬʵյ:  کԡҹ  Ǩ  ػڪڵҹ   ٻ
 ػڪԵ  ԹԾھʹڵ   ػڪڵҹ   ڢµ
 ػڻڪʵ      ҹµ  تڬʵ Ǩ
 ԹԾھڵҹ  ٻǨ  ٻǨ  کԡҹ    ٻ
 ػڪԵ  ԹԾھʹڵ   ǹڵҹ   ڢµڨ
 ػڻڪʵ ҹµڨ  تڬʵ     ҹµ
   تڬʵ   ڢµ  ػڻڪʵյ:   ٻǨ
 ػڪԵ  ԹԾھʹڵ   ǹڵҹ   ҹµ 
 تڬʵ       ڢµ  ػڻڪʵ  Ǩ
 ԹԾھڵҹ  ٻǨ  ٻǨ  کԡҹ    ٻ
 ػڻڪԵ  ԹԾھʹڵ   ǹڵҹ   ҹµڨ
 تڬʵ ڢµڨ ػڻڪʵ 
   []   ڢµ  ػڻڪʵ   ٻµ  
 تڬʵյ:  کԡҹ  ڨǡ ػڪڵҹ   ٻ
 ػڪԵ  ԹԾھʹڵ   ػڪڵҹ   ڢµ
 ػڻڪʵ      ٻµ  تڬʵ ڨǡ
 ԹԾھڵҹ    کԡҹ     ٻ  ػڻڪԵ
 ԹԾھʹڵ   ǹڵҹ   ڢµڨ  ػڻڪʵ
 ٻµڨ  تڬʵ     ٻµ  تڬʵ
 ڢµ ػڻڪʵյ: ڵ 
   []   ڢµ  ػڻڪʵ  µ 
 µ   تڬʵյ:  کԡҹ  ػڪڵҹ   
 ٻ  ػڪԵ  ԹԾھʹڵ   ڢµ  ػڻڪʵ
      µ   تڬʵ  ԹԾھڵҹ  
 ڢµڨ  ػڻڪʵ µڨ  تڬʵ   
 µ ڵ 
   []   ҹµ  ػڻڪʵ   ٻµ  
 تڬʵյ:  کԡҹ  ڨǡ  ػڪڵҹ   
 ٻǨ   ٻǨ   ػڪԵ   ԹԾھʹڵ   
 ػڪڵҹ  ҹµ ػڻڪʵ    ٻµ 
 تڬʵ   ڨǡ  ԹԾھڵҹ    کԡҹ
    ٻ  ػڻڪԵ  ԹԾھʹڵ  ǹڵҹ 
 ҹµڨ   ػڻڪʵ  ٻµڨ    تڬʵ  
  ٻµ ڵ 
   []   ҹµ  ػڻڪʵ  µ 
 µ   تڬʵյ:  کԡҹ  ػڪڵҹ   
 ٻǨ  ٻǨ  ػڪԵ  ԹԾھʹڵ  ҹµ
 ػڻڪʵ      µ  تڬʵ ԹԾھڵҹ
  ҹµڨ  ػڻڪʵ  µڨ   تڬʵ 
  µ ڵ 
   []   ٻµ  ػڻڪʵ   µ 
 µ   تڬʵյ:  کԡҹ  ػڪڵҹ   
 ٻ  ػڪԵ  ԹԾھʹڵ   ٻµ  ػڻڪʵ
    µ  تڬʵ ԹԾھڵҹ ٻµڨ
 ػڻڪʵ  µڨ    تڬʵ      
 µ ڵ 
   []   µ  ػڻڪʵ   µ  
 تڬʵյ:   کԡҹ   ػڪڵҹ     µ
 ػڻڪʵ      µ  تڬʵ ԹԾھڵҹ
  µڨ  ػڻڪʵ  µڨ   تڬʵ  
    µ  تڬʵ  µ ػڻڪʵյ:
 ڵ 
   [] µڶ ڢµ ػڻڪʵ 
   []    µڶ  ڢµ  ػڻڪʵ   ڶ
 ʵµ   تڬʵյ: کԡҹ ڨǡ ػڪڵҹ
  ڶ  ڢµ ػڻڪʵ    ڶ ʵµ
  تڬʵ  ڨǡ  ԹԾھڵҹ  ʭʵڵҹ  ٻҹ
  ڶ ڢµڨ ػڻڪʵ ʵµڨ  تڬʵ 
  µڶ ʵµ ڵ 
   []    µڶ  ڢµ  ػڻڪʵ   ڶ
 ҹµ   تڬʵյ:  کԡҹ Ǩ ػڪڵҹ
  ڶ  ڢµ ػڻڪʵ    ڶ ҹµ
  تڬʵ  Ǩ  ԹԾھڵҹ  ٻǨ کԡҹ
 ʭʵڵҹ  ٻҹ    ڶ  ڢµڨ  ػڻڪʵ
 ҹµڨ   تڬʵ      µڶ ҹµ
  تڬʵ   ڶ  ڢµ ػڻڪʵյ: ٻǨҹ
  ڶ ҹµ  تڬʵ    ڶ ڢµ
 ػڻڪʵ  Ǩ  ԹԾھڵҹ  ٻǨ  کԡҹ
 ʭʵڵҹ  ٻҹ   ڶ  ҹµڨ   تڬʵ
 ڢµڨ ػڻڪʵ 
   []  µڶ ڢµ ػڻڪʵ  ڶ ٻµ
   تڬʵյ:   کԡҹ   ڨǡ  ػڪڵҹ
 ʭʵڵҹ  ڶ ڢµ ػڻڪʵ    ڶ
 ٻµ    تڬʵ  ڨǡ  ԹԾھڵҹ  ٻҹ
  ڶ ڢµڨ ػڻڪʵ ٻµڨ  تڬʵ 
  µڶ ٻµ ڵ 
   []  µڶ ڢµ ػڻڪʵ  ڶ µ
  تڬʵյ:  کԡҹ  ڨǡ  ػڪڵҹ ٻҹ
  ڶ ڢµ ػڻڪʵ    ڶ µ 
 تڬʵ  ԹԾھڵҹ  ʭʵڵҹ   ڶ  ڢµڨ
 ػڻڪʵ   µڨ    تڬʵ      
 µڶ µ ڵ 
   []  µڶ ڢµ ػڻڪʵ  ڶ µ
   تڬʵյ:   کԡҹ   ڨǡ  ػڪڵҹ
 ʭʵڵҹ  ٻҹ    ڶ  ڢµ  ػڻڪʵ
     ڶ µ  تڬʵ ԹԾھڵҹ 
 ڶ  ڢµڨ  ػڻڪʵ  µڨ   تڬʵ 
  µڶ µ ڵ 
   []    µڶ  ҹµ  ػڻڪʵ   ڶ
 ٻµ   تڬʵյ:  کԡҹ  Ǩ ػڪڵҹ
 ٻǨҹ   ڶ ҹµ ػڻڪʵ    ڶ
 ٻµ   تڬʵ  ڨǡ ԹԾھڵҹ ٻҹ 
 ڶ  ҹµڨ  ػڻڪʵ  ٻµڨ   تڬʵ  
  µڶ ٻµ ڵ 
   []  µڶ ҹµ ػڻڪʵ  ڶ µ
  تڬʵյ:  کԡҹ Ǩ ػڪڵҹ ٻǨҹ
 ٻǨҹ    ڶ  ҹµ  ػڻڪʵ   
  ڶ  µ   تڬʵ  ԹԾھڵҹ ʭʵڵҹ
  ڶ ҹµڨ ػڻڪʵ µڨ  تڬʵ 
  µڶ µ ڵ 
   []  µڶ ҹµ ػڻڪʵ  ڶ µ
   تڬʵյ:   کԡҹ   Ǩ   ػڪڵҹ
 ٻǨҹ  ٻǨҹ    ڶ  ҹµ  ػڻڪʵ
    ڶ µ  تڬʵ ԹԾھڵҹ ڶ
 ҹµڨ  ػڻڪʵ  µڨ   تڬʵ   
  µڶ µ ڵ 
   []  µڶ ٻµ ػڻڪʵ  ڶ µ
  تڬʵյ:  کԡҹ  ڨǡ  ػڪڵҹ ٻҹ
  ڶ  ٻµ  ػڻڪʵ     ڶ µ
  تڬʵ  ԹԾھڵҹ   ڶ ٻµڨ ػڻڪʵ
 µڨ   تڬʵ       µڶ µ
  تڬʵ   ڶ  ٻµ ػڻڪʵյ: ʭʵڵҹ
  ڶ  µ  تڬʵ    ڶ ٻµ
 ػڻڪʵ  ԹԾھڵҹ   ڶ  µڨ  تڬʵ
 ٻµڨ ػڻڪʵ 
   []  µڶ ٻµ ػڻڪʵ  ڶ µ
   تڬʵյ:   کԡҹ   ڨǡ  ػڪڵҹ
 ٻҹ   ڶ  ٻµ  ػڻڪʵ     ڶ
 µ   تڬʵ  ԹԾھڵҹ   ڶ ٻµڨ
 ػڻڪʵ  µڨ   تڬʵ      
 µڶ µ ڵ 
   []  µڶ µ ػڻڪʵ  ڶ µ
   تڬʵյ:   کԡҹ  ػڪڵҹ  ʭʵڵҹ
  ڶ  µ  ػڻڪʵ    ڶ µ
  تڬʵ  ԹԾھڵҹ   ڶ µڨ ػڻڪʵ
 µڨ   تڬʵ      µڶ µ
 تڬʵ ڶ µ ػڻڪʵյ: ڵ 
            --------
   []    ڢµ  ػڻڪ    ʵµ
 تڬԵڶҵ: ڵ     ʵµ تڬԵڶ 
 ڢµ  ػڻڪյ:  ʾ  ǹڵҹ ͨڢءҹ ػڪڵҹ
  ʵµ  تڬԵڶ      ڢµ ػڻڪ
 ʨڢءҹ  ػڪڵҹ   ʵµڨ تڬԵڶ ڢµڨ
 ػڻڪ    ¶  ػڻҷ  ڨػ๹ҵյ  بک
 ڵ   ػڻҷ฻ ڨػڻ๹ҵյ بک ͹ڻ
 ڨڻ Եھ 
            ---------
   []    ڢµ  ػڻڪ    ʵµ
 تڬʵյ:  ڵ       ʵµ تڬʵ
   ڢµ  ػڻڪյ:  ʾ  ǹڵҹ  ͨڢءҹ
 ػڪڵҹ   ʵµ تڬʵ    ڢµ
 ػڻڪ  ʨڢءҹ  ػڪڵҹ   ʵµڨ تڬʵ
 ڢµڨ ػڻڪ 
   []  ڢµ ػڻڪ  ҹµ تڬʵյ:
 کԡҹ  ٻǨ  ػڪڵҹ   ڢµ  ػڻڪ
    ҹµ تڬʵ Ե ʨڢءҹ ػڪڵҹ
   ڢµڨ  ػڻڪ  ҹµڨ  تڬʵ  
       ҹµ  تڬʵ    ڢµ
 ػڻڪյ:  ʾ  ǹڵҹ  ͨڢءҹ  ػڪڵҹ  
 ҹµ  تڬʵ    ڢµ ػڻڪ ʨڢءҹ
 ػڪڵҹ     ҹµڨ  تڬʵ  ڢµڨ
 ػڻڪ 
   []  ڢµ ػڻڪ  ٻµ تڬʵյ:
 ڵ      ٻµ تڬʵ  ڢµ
 ػڻڪյ:   ʾ   ǹڵҹ   ͨڢءҹ   ػڪڵҹ
  ٻµ  تڬʵ      ڢµ ػڻڪ
 ʨڢءҹ   ػڪڵҹ     ٻµڨ   تڬʵ
 ڢµڨ ػڻڪ 
   []     ڢµ  ػڻڪ    µ
 تڬʵյ:  ڵ       µ تڬʵ
   ڢµ  ػڻڪյ:  ʾ  ǹڵҹ  ͨڢءҹ
 ػڪڵҹ   µ  تڬʵ    ڢµ
 ػڻڪ   ʨڢءҹ   ػڪڵҹ     µڨ
 تڬʵ ڢµڨ ػڻڪ 
   []    ڢµ  ػڻڪ    µ
 تڬʵյ:  ڵ       µ تڬʵ
   ڢµ  ػڻڪյ:   ʾ  ǹڵҹ  ͨڢءҹ
 ػڪڵҹ    µ  تڬʵ      
 ڢµ   ػڻڪ   ʨڢءҹ   ػڪڵҹ   
 µڨ تڬʵ ڢµڨ ػڻڪ 
   []   ҹµ  ػڻڪ   ٻµ 
 µ  µ  تڬʵյ:  ڵ     
 µ  تڬʵ    ҹµ  ػڻڪյ:  ʾ
 ǹڵҹ  ͦҹҹ  ػڪڵҹ   µ  تڬʵ
      ҹµ  ػڻڪ  ʦҹҹ  ػڪڵҹ
 µڨ تڬʵ ҹµڨ ػڻڪ 
   []   ٻµ  ػڻڪ   µ  
 µ  تڬʵյ:  ڵ      µ
 تڬʵ    ٻµ  ػڻڪյ:  ʾ  ǹڵҹ
 ٻҹ  ػڪڵҹ   µ تڬʵ   
 ٻµ  ػڻڪ  ٻҹ  ػڪڵҹ   µڨ
 تڬʵ ٻµڨ ػڻڪ 
   []     µ  ػڻڪ    µ
 تڬʵյ:  ڵ       µ تڬʵ
   µ  ػڻڪյ:  ʾ  ǹڵҹ  ͨԵڵҹ
 ػڪڵҹ   µ  تڬʵ    µ
 ػڻڪ  ʨԵڵҹ  ػڪڵҹ   µڨ تڬʵ
 µڨ ػڻڪ 
   [] µڶ ڢµ ػڻڪ 
   []  µڶ ڢµ ػڻڪ  ڶ ʵµ
 تڬʵյ:  ڵ        µڶ  ʵµ
 تڬʵ    ڶ  ڢµ  ػڻڪյ:  ڨǡ
 ǹڵҹ  ͨڢءҹ Ǩ ػڪڵҹ  ڶ ʵµ
 تڬʵ      ڶ  ڢµ ػڻڪ ʨڢءҹ
 ػڪڵҹ   ڶ  ʵµڨ  تڬʵ  ڢµڨ
 ػڻڪ 
   []  µڶ ڢµ ػڻڪ  ڶ ҹµ
 تڬʵյ:  ٻǨ  ػڪڵҹ    ڶ  ڢµ
 ػڻڪ      ڶ  ҹµ تڬʵ ʨڢءҹ
 Ǩ  ػڪڵҹ    ڶ  ڢµڨ  ػڻڪ
 ҹµڨ  تڬʵ        µڶ  ҹµ
 تڬʵ    ڶ  ڢµ  ػڻڪյ:  Ǩ
 ǹڵҹ  ͨڢءҹ Ǩ ػڪڵҹ  ڶ ҹµ
 تڬʵ      ڶ  ڢµ ػڻڪ ʨڢءҹ
 Ǩ  ػڪڵҹ    ڶ  ҹµڨ  تڬʵ
 ڢµڨ ػڻڪ 
   []   µڶ ڢµ ػڻڪ  ڶ ٻµ
 تڬʵյ:  ڵ        µڶ  ٻµ
 تڬʵ    ڶ  ڢµ  ػڻڪյ:  ڨǡ
 ǹڵҹ  ͨڢءҹ  Ǩ  ػڪڵҹ  ʭʵڵҹ 
 ڶ  ٻµ تڬʵ    ڶ ڢµ ػڻڪ
 ʨڢءҹ  ػڪڵҹ    ڶ  ٻµڨ  تڬʵ
 ڢµڨ ػڻڪ 
   []   µڶ ڢµ ػڻڪ  ڶ µ
 تڬʵյ: ڵ     µڶ µ تڬʵ
   ڶ  ڢµ  ػڻڪյ:  ڨǡ  ǹڵҹ
 ͨڢءҹ  Ǩ  ػڪڵҹ  ٻҹ  ڶ µ
 تڬʵ      ڶ  ڢµ ػڻڪ ʨڢءҹ
 ػڪڵҹ    ڶ  µڨ  تڬʵ  ڢµڨ
 ػڻڪ 
   []  µڶ ڢµ ػڻڪ  ڶ µ
 تڬʵյ:  ڵ        µڶ  µ
 تڬʵ   ڶ  ڢµ  ػڻڪյ: ʾ ǹڵҹ
 ͨڢءҹ  ػڪڵҹ   ڶ µ تڬʵ  
   ڶ  ڢµ  ػڻڪ  ʨڢءҹ  ػڪڵҹ
 ڶ µڨ تڬʵ ڢµڨ ػڻڪ 
   []  µڶ ҹµ ػڻڪ   ڶ ٻµ
 تڬʵյ: ڵ     µڶ ٻµ تڬʵ
   ڶ  ҹµ  ػڻڪյ:  Ǩ  ǹڵҹ
 ͦҹҹ Ǩ ػڪڵҹ ٻǨҹ  ڶ ٻµ
 تڬʵ      ڶ  ҹµ ػڻڪ ʦҹҹ
 ػڪڵҹ    ڶ  ٻµڨ  تڬʵ  ҹµڨ
 ػڻڪ 
   []   µڶ ҹµ ػڻڪ  ڶ µ
 تڬʵյ: ڵ     µڶ µ تڬʵ
   ڶ  ҹµ  ػڻڪյ:  Ǩ  ǹڵҹ
 ͦҹҹ  Ǩ  ػڪڵҹ ٻǨҹ ٻǨҹ 
 ڶ  µ تڬʵ    ڶ ҹµ ػڻڪ
 ʦҹҹ  ػڪڵҹ    ڶ  µڨ  تڬʵ
 ҹµڨ ػڻڪ 
   []  µڶ ҹµ ػڻڪ  ڶ µ
 تڬʵյ:  ڵ        µڶ  µ
 تڬʵ   ڶ  ҹµ  ػڻڪյ: ʾ ǹڵҹ
 ͦҹҹ  ػڪڵҹ   ڶ µ تڬʵ  
  ڶ  ҹµ  ػڻڪ  ʦҹҹ  ػڪڵҹ 
 ڶ µڨ تڬʵ ҹµڨ ػڻڪ 
   []   µڶ ٻµ ػڻڪ  ڶ  µ
 تڬʵյ:  ʭʵڵ  ػڪڵҹ    ڶ  ٻµ
 ػڻڪ      ڶ  µ تڬʵ ڨǡ
 ػڪڵҹ    ڶ  ٻµڨ  ػڻڪ  µڨ
 تڬʵ        µڶ µ تڬʵ 
 ڶ  ٻµ  ػڻڪյ:  ڨǡ  ǹڵҹ  ٻҹ
  ڶ  µ  تڬʵ     ڶ ٻµ
 ػڻڪ  ڨǡ  ػڪڵҹ    ڶ  µڨ
 تڬʵ ٻµڨ ػڻڪ 
   []   µڶ ٻµ ػڻڪ  ڶ µ
 تڬʵյ:  ڵ        µڶ  µ
 تڬʵ   ڶ  ٻµ  ػڻڪյ:  ʾ ǹڵҹ
 ٻҹ  ػڪڵҹ   ڶ  µ  تڬʵ  
     ڶ  ٻµ  ػڻڪ  ٻҹ  ػڪڵҹ
 ڶ µڨ تڬʵ ٻµڨ ػڻڪ 
   []   µڶ µ ػڻڪ  ڶ µ
 تڬʵյ:  ڵ        µڶ  µ
 تڬʵ   ڶ  µ  ػڻڪյ:  ʾ ǹڵҹ
 ͨԵڵҹ  ػڪڵҹ   ڶ µ تڬʵ  
  ڶ  µ  ػڻڪ  ʨԵڵҹ  ػڪڵҹ  
 ڶ µڨ تڬʵ µڨ ػڻڪ 
   []    ڢµ  ػڻڪ   ʵµ  
 تڬʵյ:  ʾ  ǹڵҹ  ͨڢءҹ  ػڪڵҹ  
 ڢµ ػڻڪ    ʵµ تڬʵ ڨǡ
 ԹԾھڵҹ    کԡҹ     ٻ  ػڪԵ
 ԹԾھʹڵ    ǹڵҹ   ڢµڨ  ػڻڪ
 ʵµڨ  تڬʵ     ʵµ تڬʵ
 ڢµ ػڻڪյ: ڵ 
   []    ڢµ  ػڻڪ   ҹµ  
 تڬʵյ:  ʾ  ǹڵҹ  ͨڢءҹ  ػڪڵҹ  
 ڢµ  ػڻڪ      ҹµ   تڬʵ
 ڨǡ  ԹԾھڵҹ   کԡҹ   ٻǨ
 ٻǨ  ػڪԵ  ԹԾھʹڵ   ǹڵҹ  
 ڢµڨ  ػڻڪ  ҹµڨ   تڬʵ   
    ҹµ   تڬʵ  ڢµ ػڻڪյ:
 کԡҹ  ٻǨ ػڪڵҹ  ҹµ  تڬʵ
     ڢµ  ػڻڪ  ڨǡ  ԹԾھڵҹ
  کԡҹ     ٻǨ  ٻǨ  ػڪԵ
 ԹԾھʹڵ   ǹڵҹ   ҹµڨ  تڬʵ
 ڢµڨ ػڻڪ 
   []    ڢµ  ػڻڪ   ٻµ  
 تڬʵյ:  ʾ  ǹڵҹ  ͨڢءҹ  ػڪڵҹ  
 ڢµ ػڻڪ    ٻµ تڬʵ ڨǡ
 ԹԾھڵҹ    کԡҹ     ٻ  ػڪԵ
 ԹԾھʹڵ  ǹڵҹ  ڢµڨ ػڻڪ ٻµڨ
 تڬʵ   ٻµ ڵ 
   []   ڢµ  ػڻڪ   µ 
 µ  تڬʵյ: ʾ ǹڵҹ ͨڢءҹ ػڪڵҹ
   ڢµ   ػڻڪ        µ
  تڬʵ ԹԾھڵҹ  ڢµڨ ػڻڪ µڨ
 تڬʵ   µ ڵ 
   []  ҹµ ػڻڪ  ٻµ تڬʵյ:
 ʾ    ǹڵҹ   ͦҹҹ   ػڪڵҹ   
 ҹµ ػڻڪ    ٻµ تڬʵ ڨǡ
 ԹԾھڵҹ    کԡҹ     ٻ  ػڪԵ
 ԹԾھʹڵ  ǹڵҹ  ҹµڨ ػڻڪ ٻµڨ
 تڬʵ   ٻµ ڵ 
   []   ҹµ  ػڻڪ   µ 
 µ  تڬʵյ: ʾ ǹڵҹ ͦҹҹ ػڪڵҹ
  ҹµ  ػڻڪ    µ  تڬʵ
 ԹԾھڵҹ     ҹµڨ   ػڻڪ  µڨ
 تڬʵ   µ ڵ 
   []   ٻµ  ػڻڪ   µ  
 µ  تڬʵյ: ʾ ǹڵҹ ٻҹ ػڪڵҹ
  ٻµ  ػڻڪ     µ  تڬʵ
 ԹԾھڵҹ     ٻµڨ   ػڻڪ   µڨ
 تڬʵ   µ ڵ 
   []  µ ػڻڪ  µ تڬʵյ:
 ʾ  ǹڵҹ  ͨԵڵҹ  ػڪڵҹ    µ
 ػڻڪ    µ  تڬʵ ԹԾھڵҹ 
 µڨ ػڻڪ µڨ  تڬʵ    
 µ تڬʵ µ ػڻڪյ: ڵ 
   [] µڶ ڢµ ػڻڪ 
   []  µڶ ڢµ ػڻڪ  ڶ ʵµ
   تڬʵյ:  ڨǡ  ǹڵҹ  ͨڢءҹ  Ǩ
 ػڪڵҹ   ڶ ڢµ ػڻڪ    ڶ
 ʵµ   تڬʵ  ڨǡ ԹԾھڵҹ ʭʵڵҹ
 ٻҹ    ڶ  ڢµڨ  ػڻڪ  ʵµڨ
  تڬʵ     µڶ ʵµ  تڬʵ 
 ڶ ڢµ ػڻڪյ: ڵ 
   []  µڶ ڢµ ػڻڪ  ڶ ҹµ
   تڬʵյ:  Ǩ  ǹڵҹ  ͨڢءҹ  Ǩ
 ػڪڵҹ   ڶ ڢµ ػڻڪ    ڶ
 ҹµ    تڬʵ  Ǩ  ԹԾھڵҹ  ٻǨ
 ǹڵҹ  ʭʵڵҹ  ٻҹ  ڶ ڢµڨ ػڻڪ
 ҹµڨ   تڬʵ      µڶ ҹµ
   تڬʵ    ڶ  ڢµ  ػڻڪյ:  ٻǨ
 ػڪڵҹ   ڶ  ҹµ  تڬʵ   
 ڶ  ڢµ  ػڻڪ  Ǩ  ԹԾھڵҹ  ٻǨ
 ǹڵҹ  ʭʵڵҹ  ٻҹ    ڶ  ҹµڨ
 تڬʵ ڢµڨ ػڻڪ 
   []   µڶ ڢµ ػڻڪ  ڶ ٻµ
   تڬʵյ:  ڨǡ  ǹڵҹ  ͨڢءҹ  Ǩ
 ػڪڵҹ  ʭʵڵҹ    ڶ  ڢµ  ػڻڪ
    ڶ ٻµ  تڬʵ ڨǡ ԹԾھڵҹ
 ٻҹ     ڶ  ڢµڨ  ػڻڪ  ٻµڨ
  تڬʵ       µڶ ٻµ  تڬʵ
 ڶ ڢµ ػڻڪյ: ڵ 
   []   µڶ ڢµ ػڻڪ  ڶ µ
   تڬʵյ:  ڨǡ  ǹڵҹ  ͨڢءҹ  Ǩ
 ػڪڵҹ  ٻҹ   ڶ  ڢµ  ػڻڪ  
  ڶ  µ   تڬʵ  ԹԾھڵҹ ʭʵڵҹ
  ڶ  ڢµڨ  ػڻڪ µڨ  تڬʵ 
    µڶ µ  تڬʵ  ڶ ڢµ
 ػڻڪյ: ڵ 
   []  µڶ ڢµ ػڻڪ  ڶ µ
  تڬʵյ:  ʾ  ǹڵҹ ͨڢءҹ ػڪڵҹ 
 ڶ  ڢµ  ػڻڪ      ڶ µ 
 تڬʵ  ԹԾھڵҹ    ڶ  ڢµڨ  ػڻڪ
 µڨ   تڬʵ      µڶ µ
 تڬʵ ڶ ڢµ ػڻڪյ: ڵ 
   []   µڶ ҹµ ػڻڪ  ڶ ٻµ
   تڬʵյ:  Ǩ  ǹڵҹ  ͦҹҹ  Ǩ
 ػڪڵҹ  ٻǨҹ   ڶ ҹµ ػڻڪ  
  ڶ  ٻµ   تڬʵ  ڨǡ ԹԾھڵҹ
 ٻҹ  ڶ ҹµڨ ػڻڪ ٻµڨ تڬʵ 
      µڶ  ٻµ   تڬʵ   ڶ
 ҹµ ػڻڪյ: ڵ 
   []   µڶ ҹµ ػڻڪ  ڶ µ
   تڬʵյ:  Ǩ  ǹڵҹ  ͦҹҹ  Ǩ
 ػڪڵҹ  ٻǨҹ  ٻǨҹ   ڶ  ҹµ
 ػڻڪ     ڶ µ  تڬʵ ԹԾھڵҹ
 ʭʵڵҹ    ڶ  ҹµڨ  ػڻڪ  µڨ
  تڬʵ       µڶ µ  تڬʵ
 ڶ ҹµ ػڻڪյ: ڵ 
   []  µڶ ҹµ ػڻڪ  ڶ µ
   تڬʵյ:  ʾ  ǹڵҹ  ͦҹҹ  ػڪڵҹ
  ڶ  ҹµ  ػڻڪ     ڶ µ
  تڬʵ  ԹԾھڵҹ   ڶ  ҹµڨ ػڻڪ
 µڨ   تڬʵ      µڶ µ
 تڬʵ ڶ ҹµ ػڻڪյ: ڵ 
   []   µڶ ٻµ ػڻڪ  ڶ µ
   تڬʵյ:  ڨǡ  ǹڵҹ  ٻҹ   ڶ
 ٻµ  ػڻڪ      ڶ µ  تڬʵ
 ԹԾھڵҹ  ʭʵڵ  ǹڵҹ    ڶ  ٻµڨ
 ػڻڪ  µڨ   تڬʵ       µڶ
 µ  تڬʵ  ڶ ٻµ ػڻڪյ: ʭʵڵ
 ػڪڵҹ  ڶ µ  تڬʵ    ڶ
 ٻµ  ػڻڪ  ԹԾھڵҹ  ʭʵڵ  ǹڵҹ  
 ڶ µڨ تڬʵ ٻµڨ ػڻڪ 
   []   µڶ ٻµ ػڻڪ  ڶ µ
  تڬʵյ:  ʾ  ǹڵҹ  ٻҹ ػڪڵҹ 
 ڶ ٻµ ػڻڪ    ڶ µ تڬʵ
 ԹԾھڵҹ    ڶ  ٻµڨ  ػڻڪ  µڨ
  تڬʵ      µڶ µ  تڬʵ
 ڶ ٻµ ػڻڪյ: ڵ 
   []   µڶ µ ػڻڪ  ڶ µ
   تڬʵյ:  ʾ  ǹڵҹ  ͨԵڵҹ  ػڪڵҹ
  ڶ  µ  ػڻڪ     ڶ µ
  تڬʵ  ԹԾھڵҹ   ڶ  µڨ  ػڻڪ
 µڨ   تڬʵ      µڶ µ
 تڬʵ ڶ µ ػڻڪյ: ڵ 
            --------
   []    ڢµ  ػڻڪԵڶ    ʵµ
 تڬʵյ:  ڨǡ  ԹԾھڵҹ   کԡҹ 
   ٻ  ػڪԵ  ԹԾھʹڵ   ǹڵҹ  
 ڢµ  ػڻڪԵڶ      ʵµ  تڬʵ 
 Ե   ڢµڨ ػڻڪԵڶ ʵµڨ تڬʵ 
    ʵµ تڬʵ  ڢµ ػڻڪԵڶҵ:
 ڵ   ¶  ø  ͵൹ҹҤ بک ʡڻ
 µڶڻ  µڶڻ  ͹ڻ  ڨڻ  ڵ  
 ػڻҷ฻ ͵൹ҹҤ بک Եھ 
          ػڻҷø ԯԵ 
              ǵڵ 
               ---------
             ԭ
   []  ڢµ Ԫҹҵ  ʵµ Ԫҹҵյ:
 ڵ       ʵµ Ԫҹҵ  ڢµ
 Ԫҹҵյ: ڵ   ڢµ  Ԫҹҵ ʵµ
  Ԫҹҵյ: ڵ     ʵµ  Ԫҹҵ
 ڢµ Ԫҹҵյ: ڵ 
   []  ڢµ ԪҹԵڶ  ʵµ ԪҹԵڶҵ:
 ڵ       ʵµ ԪҹԵڶ  ڢµ
 ԪҹԵڶҵ:  ڵ     ڢµ   ԪҹԵڶ 
 ʵµ   ԪҹԵڶҵ: ڵ     ʵµ
 ԪҹԵڶ ڢµ ԪҹԵڶҵ: ڵ 
   []    ڢµ  Ԫҹʵ    ʵµ
 Ԫҹʵյ: ڵ     ʵµ Ԫҹʵ 
 ڢµ Ԫҹʵյ: ڵ   ڢµ  Ԫҹʵ
  ʵµ  Ԫҹʵյ: ڵ    ʵµ
 Ԫҹʵ ڢµ Ԫҹʵյ: ڵ 
   []  ڢµ Ԫҹҵ  ʵµ ԪҹԵڶҵ:
        ʵµ  ԪҹԵڶ   ڢµ
 Ԫҹҵյ:     ڢµ  Ԫҹҵ  ʵµ
  ԪҹԵڶҵ:  ڢµ  Ԫҹҵ   ʵµ
   ԪҹԵڶ  ͤڤڤڤԭڨ  ˹ڵڨ  ໵  
 ؤڤ  ڢµڨ  Ԫҹڵ ʵµڨ  ԪҹԵڶ 
    ʵµ  ԪҹԵڶ  ڢµ Ԫҹҵյ:
 ͤڤڤڤ ʵµ  ԪҹԵڶ  ڢµ Ԫҹҵ
 ͤڤڤڤԭڨ   ˹ڵڨ   ໵     ؤڤ
 ʵµڨ ԪҹԵڶ ڢµڨ Ԫҹڵ 
   []  ڢµ Ԫҹҵ  ʵµ Ԫҹʵյ:
        ʵµ  Ԫҹʵ  ڢµ
 Ԫҹҵյ:     ڢµ  Ԫҹҵ  ʵµ
  Ԫҹʵյ:  ڤ ʹڵ  ڢµ Ԫҹڵ
    ʵµ   Ԫҹʹڵ     ضتڪ
 ڤ   ʹڵ  ڢµڨ  Ԫҹڵ ʵµڨ
  Ԫҹʹڵ      ʵµ  Ԫҹʵ 
 ڢµ  Ԫҹҵյ: ͤڤڤڤ ʵµ  Ԫҹʵ
    ڢµ   Ԫҹҵ      ضتڪ
 ڤ  ʹڵ  ʵµڨ  Ԫҹʹڵ ڢµڨ
 Ԫҹڵ 
   []  ڢµ ԪҹԵڶ  ʵµ Ԫҹʵյ:
        ʵµ  Ԫҹʵ  ڢµ
 ԪҹԵڶҵ:    ڢµ  ԪҹԵڶ  ʵµ
  Ԫҹʵյ:   ڤ  ʹڵ   ڢµ  
 ԪҹԵڶ    ʵµ  Ԫҹʹڵ ͤڤڤڤ 
  ضتڪ ڤ  ʹڵ  ڢµڨ  ԪҹԵڶ
 ʵµڨ   Ԫҹʹڵ       ʵµ 
 Ԫҹʵ   ڢµ   ԪҹԵڶҵ:  ʵµ
  Ԫҹʵ     ڢµ  ԪҹԵڶ ͤڤڤڤ
   ضتڪ ڤ  ʹڵ ʵµڨ Ԫҹʹڵ
 ڢµڨ ԪҹԵڶ 
           ԭ ԯԵ 
           µ ԯԵ 
             ҵ
            ڳڵ
   [] ͯ ҵ ڢظҵ ʵҵ ҹҵ Ҹҵ
 ¸ҵ  ٻҵ  ʷڷҵ  ڸҵ  ʸҵ  ⼯ھҵ
 ڢԭҳҵ  ʵԭҳҵ  ҹԭҳҵ  ԭҳҵ
 ԭҳҵ ⹸ҵ ԭҳҵ ҵ 
            ط
   []  ڢ  ڢظҵ  ڢظҵ  ڢ  ʵ ʵҵ
 ʵҵ   ʵ      ڢԭҳ   ڢԭҳҵ
 ڢԭҳҵ  ڢԭҳ     ⹸ҵ  ⹸ҵ
      ԭҳ   ԭҳҵ   ԭҳҵ
 ԭҳ  ҵ ҵ 
   []  ڢ  ڢظҵ  ڢظҵ  ڢ  ʵ
  ʵҵ   ʵҵ   ʵ   ڢԭҳ 
 ڢԭҳҵ    ڢԭҳҵ    ڢԭҳ  
     ⹸ҵ  ⹸ҵ     ԭҳ
   ԭҳҵ    ԭҳҵ   ԭҳ  
  ҵ ҵ  
            --------
   []  ڢ ڢظҵ ҵ ʵҵ  ڢ ڢظҵ
 ҵ  ҵ   ¶ µ ڡ ڸԵ Ը ڡ
 ڸԵھ 
   []  ڢ  ڢظҵ  ҵ  ʵҵ  ڢ
  ڢظҵ   ҵ  ҹҵ   ڢ  ڢظҵ
  ҵ  ҵ    ҵ ҵ ڢظҵ
       ҵ  ҵ  ԭҳҵ 
 ڡ ڸԵھ 
            ---------
   [] ڢ ҵ ҵ ڢ  ʵ ҵ ҵ ʵ ҹ
    ٻ ʷ   ⼯  ڢԭҳ
 ҵ  ҵ ڢԭҳ  ʵԭҳ ҵ ҵ ʵԭҳ 
 ҹԭҳ  ԭҳ  ԭҳ     ҵ  ҵ
    ԭҳ  ҵ  ҵ  ԭҳ   ҵ
 ҵ 
   []  ڢ ҵ ҵ ڢ  ʵ ҵ ҵ
  ʵ   ҹ   ٻ ʷ  
  ⼯   ڢԭҳ  ҵ  ҵ ڢԭҳ 
   ʵԭҳ     ҹԭҳ    ԭҳ  
  ԭҳ  ҵ  ҵ  ԭҳ   ҵ
  ҵ     ԭҳ ҵ ҵ ԭҳ 
  ҵ ҵ  
            --------
   []  ڢ  ҵ  ҵ  ʵ   ڢ ҵ ҵ
     ҵ  ҵ  ڢ    ҵ
 ҵ ԭҳ ڡ ڸԵھ 
   []  ڢ  ҵ  ҵ  ʵ  ڢ ҵ
  ҵ  ҹ   ڢ  ҵ  ҵ  
    ҵ  ҵ  ڢ   ҵ ҵ
 ԭҳ ڡ ڸԵھ 
            ط 
             -------
            Է
   []  ڢ  ڢظҵٵ:  Ծھڢ  Ҩڢ  ڢ
  ڢظҵ  ڢظҵ  ڢ   ڢظҵ    ڢظҵ
 ڢٵ:  ڵ   ʵ  ʵҵٵ:  Ծھʵ  ʵ
 ʵ   ʵҵ ʵҵ ʵ ʵҵ   ʵҵ
 ʵڵ:  ڵ   ҹ  ҹҵٵ: ڵ  ҹҵ
 ҹڵ:  ڵ     һ  ҹҵʷ   
 ¸ҵٵ: ¸ҵ ໵   ¸ҵ ¸ҵ
    ¸ҵ     ¸ҵ µ: ڵ 
 ٻ  ٻҵٵ:  ٻҵ  ໵   ٻ ٻ  ٻҵ
 ٻҵ  ٻ  ٻҵ    ٻҵ ٻڵ: ڵ 
 ʷ  ҹʷ     ڸҵٵ:  Ť ҸԤ
 Ҥ     ڸҵ ڸҵ   ڸҵ
    ڸҵ ⸵: ڵ   ʸҵٵ: ͵ڶ
  صڵ   ʸҵ ʸҵ   ʸҵ
    ʸҵ  ʵ:  ڵ   ⼯ ҹʷ 
 ڢԭҳ  ڢԭҳҵٵ:  ڵ    ڢԭҳҵ
 ڢԭҳڵ:  ڵ    ʵԭҳ   ҹԭҳ
 ԭҳ  ԭҳ      ⹸ҵٵ:  ⹸ҵ
 ໵      ⹸ҵ ⹸ҵ  
 ⹸ҵ     ⹸ҵ  ⹵:  ڵ   ԭҳ
 ԭҳҵٵ:  ڵ   ԭҳҵ  ԭҳڵ:
 ڵ     ҵٵ:  ҵ  ໵  
    ҵ ҵ   ҵ  
 ҵ : ڵ 
   []  ڢ  ڢظҵٵ: ڵ   ڢظҵ 
 ڢٵ:  Ծھڢ  Ҩڢ    ڢظҵ  ڢ  ڢحڨ
 ڢظҵحڨ ໵    ڢ  ڢظҵ  ʵ
  ʵҵٵ:  ڵ    ʵҵ  ʵڵ: Ծھʵ
 ʵ    ʵҵ  ʵ  ʵڨ  ʵҵحڨ  ໵
    ʵ   ʵҵ   ҹ  ҹҵٵ:
 ڵ     ҹҵ   ҹڵ: ڵ   Եڵ
  ڵ         ¸ҵٵ:
 ڵ   ¸ҵ  µ: ¸ҵ ໵ 
   ¸ҵ  ­ڨ ¸ҵحڨ ໵ 
      ¸ҵ   ٻ ٻҵٵ: ڵ 
  ٻҵ  ٻڵ:  ٻҵ ໵  ٻ  ٻҵ
 ٻ  ٻڨ  ٻҵحڨ  ໵     ٻ  
 ٻҵ    ʷ    ҵٵ: ڵ 
   ڸҵ   ⸵:  Ť  ҸԤ  Ҥ
   ڸҵ   ڸڨ  ڸҵحڨ  ໵  
      ڸҵ    ʸҵٵ: ڵ 
  ʸҵ  ʵ: ͵ڶ  صڵ ʸҵ 
 ʭڨ ʸҵحڨ ໵      ʸҵ 
  ⼯   ڢԭҳ  ڢԭҳҵٵ: ڵ 
  ڢԭҳҵ  ڢԭҳڵ: ڵ   ʵԭҳ
   ҹԭҳ     ԭҳ    ԭҳ  
  ⹸ҵٵ:  ڵ    ⹸ҵ  ⹵: ⹸ҵ
 ໵      ⹸ҵ  ڨ ⹸ҵحڨ
 ໵       ⹸ҵ  ԭҳ
  ԭҳҵٵ:  ڵ    ԭҳҵ  
 ԭҳڵ:  ڵ      ҵٵ: ڵ 
  ҵ   :  ҵ  ໵  
   ҵ   ڨ  ҵحڨ  ໵  
   ҵ 
            --------
   []  ڢ  ڢظҵٵ:  Ծھڢ  Ҩڢ  ڢ  
 ڢظҵ  ڢظҵ  ڢ  ڢظҵ   ҵ ʵҵٵ:
 ʵҵ ҵ  ʵҵ   ҵ ҵ ʵҵ 
 ڢ  ڢظҵٵ:  Ծھڢ  Ҩڢ  ڢ   ڢظҵ
 ڢظҵ  ڢ  ڢظҵ   ҵ ҹҵ  ҵ
 ҵٵ:  ҵ   ҵ    ҵ ҵ
  ҵ   ¶  µ  ڳڵ  ҵࡻ
 ڳڵ ڡ ڸԵھ 
   []   ڢ   ڢظҵٵ: ڵ   ҵ 
 ʵҵٵ: ڵ   ڢ  ڢظҵٵ: ڵ  ҵ
  ҹҵ    ҵ  ҵٵ: ڵ  ڡ
 ڸԵھ ʾ ڵ ⵻ ʻ 
   [] ڢ ҵٵ: ڵ  ҵ ڢظҵٵ: ڢظҵ
 ҵ  ڢظҵ   ҵ ҵ  ڢظҵ  ʵ
 ҵٵ:  ڵ   ҹ   ٻ ʷ 
  ⼯   ڢԭҳ  ҵٵ:  ڵ   ҵ
 ڢԭҳҵٵ:  ڢԭҳҵ  ҵ   ڢԭҳҵ
     ҵ    ڢԭҳҵ    ʵԭҳ
 ҹԭҳ   ԭҳ  ԭҳ      ҵٵ:
 ڵ   ҵ ⹸ҵٵ: ⹸ҵ ҵ  ⹸ҵ 
  ҵ ҵ  ⹸ҵ  ԭҳ ҵٵ: ڵ 
 ҵ   ԭҳҵٵ:   ԭҳҵ   ҵ   
 ԭҳҵ     ҵ  ҵ  ԭҳҵ 
  ҵٵ: ڵ  ҵ ҵٵ: ҵ ҵ 
 ҵ  ҵ ҵ ҵ 
   []   ڢ  ҵٵ: ڢ ໵  ҵ
  ڢ ҵ ڢحڨ ҵحڨ ໵    ڢ
   ҵ   ҵ  ڢظҵٵ: ڵ  ʵ ҵٵ:
 ʵ ໵  ҹ ໵  
  ҵٵ: ڵ   ҵ  ¸ҵٵ: ڵ  ٻ
  ҵٵ: ٻ ໵  ʷڷ ڸ ⼯ھ ڢԭҳ
 ʵԭҳ    ҹԭҳ    ԭҳ    ԭҳ
   ԭҳ  ໵        ҵٵ:
 ڵ  ҵ ҵٵ: ڵ 
            --------
   [] ڢ ҵٵ: ڵ  ҵ ʵҵٵ: ʵҵ
 ҵ  ʵҵ   ҵ ҵ  ʵҵ  ڢ
 ҵٵ:  ڵ   ҵ  ҹҵ   ҵ ҵٵ:
 ҵ ҵ  ҵ   ҵ ҵ ҵ 
 ڡ ڸԵھ 
   []  ڢ  ҵٵ: ڢ ໵ ҵ ڢ
 ҵ  ڢحڨ  ҵحڨ  ໵    ڢ  
 ҵ   ҵ  ʵҵٵ: ڵ   ڢ  ҵٵ:
 ڢ  ໵   ڢ ҵ ڢحڨ ҵحڨ ໵
    ڢ   ҵ   ҵ ҹҵ 
  ҵ   ҵٵ: ڵ     ҵٵ:
 ڵ   ҵ  ڢظҵٵ: ڵ   ҵٵ:
 ڵ   ҵ  ʵҵ  ҵ ԭҳҵٵ:
 ڵ   ڡ  ڸԵھ   ¶  µ ڳڵ
 ҵ ڳڵ Եڶõھ 
            ڳڵ 
            ǵڵ
   []   ڢظҵ ػڻڪ  ʵҵ ػڻڪյ:
 ʨڢءҹ  ʵҹ  ػڪڵҹ   ڢظҵ  ػڻڪ
    ʵҵ ػڻڪ ʨڢءҹ ʵҹ ػڪڵҹ
  ڢظҵ  ػڻڪ ʵҵ  ػڻڪ   
 ʵҵ ػڻڪ  ڢظҵ ػڻڪյ: ʵҹ ͨڢءҹ
 ػڪڵҹ  ʵҵ ػڻڪ   ڢظҵ ػڻڪ
 ʵҹ  ʨڢءҹ  ػڪڵҹ   ʵҵ  ػڻڪ
 ڢظҵ ػڻڪ 
   []   ڢظҵ ػڻڪ  ҹҵ ػڻڪյ:
 ʨڢءҹ  ͦҹҹ  ػڪڵҹ   ڢظҵ  ػڻڪ
    ҹҵ ػڻڪ ʨڢءҹ ʦҹҹ ػڪڵҹ
  ڢظҵ  ػڻڪ ҹҵ  ػڻڪ   
 ҹҵ ػڻڪ  ڢظҵ ػڻڪյ: ʦҹҹ ͨڢءҹ
 ػڪڵҹ  ҹҵ ػڻڪ   ڢظҵ ػڻڪ
 ʦҹҹ  ʨڢءҹ  ػڪڵҹ   ҹҵ  ػڻڪ
 ڢظҵ ػڻڪ 
   []   ڢظҵ  ػڻڪ  ٻҵ ػڻڪյ:
 ڵ        ٻҵ ػڻڪ  ڢظҵ
 ػڻڪյ:  ٻҹ  ͨڢءҹ  ػڪڵҹ   ٻҵ
 ػڻڪ      ڢظҵ ػڻڪ ٻҹ ʨڢءҹ
 ػڪڵҹ ٻҵ ػڻڪ ڢظҵ ػڻڪ 
   []    ڢظҵ  ػڻڪ   ԭҳҵ
 ػڻڪյ:  ڵ         ԭҳҵ
 ػڻڪ    ڢظҵ  ػڻڪյ:  ʨԵڵҹ  ͨڢءҹ
 ػڪڵҹ    ԭҳҵ  ػڻڪ     
 ڢظҵ  ػڻڪ  ʨԵڵҹ  ʨڢءҹ  ػڪڵҹ  
 ԭҳҵ ػڻڪ ڢظҵ ػڻڪ 
   []   ڢظҵ ػڻڪ  ҵ ػڻڪյ:
 ڵ       ҵ ػڻڪ  ڢظҵ
 ػڻڪյ:  ͨڢءҹ  ػڪڵҹ   ҵ  ػڻڪ
     ڢظҵ  ػڻڪ ʨڢءҹ ػڪڵҹ 
 ҵ   ػڻڪ ڢظҵ  ػڻڪ  ¶ µ
 ڵ ҵڻ Եھ ʷ ҵھ 
   [] ڢظҵ Ԫҹҵ ʵҵ Ԫҹҵյ:
            ڵ 
         ҵ Իسڳ Ź 
           ҵ ԯԵ 
              ---------
             ʨڨ
            ڳڵ
            ڵ ʨڨҹ
       ءڢʨڨ طʨڨ øʨڨ ڤʨڨ 
            ط
   [] ءڢ ءڢʨڨ ءڢʨڨ  ءڢ  ط طʨڨ
 طʨڨ  ط    øʨڨ øʨڨ  
 ڤʨڨ ڤʨڨ 
   []  ءڢ  ءڢʨڨ  ءڢʨڨ ءڢ  ط
  طʨڨ  طʨڨ  ط    øʨڨ
  øʨڨ       ڤʨڨ  ڤʨڨ
  
            --------
   []  ءڢ  ءڢʨڨ ʨڨ طʨڨ  ءڢ ءڢʨڨ
 ʨڨ  øʨڨ    ءڢ  ءڢʨڨ  ʨڨ  ڤʨڨ  
 ط  طʨڨ  ʨڨ  ءڢʨڨ   ط  طʨڨ
 ʨڨ  øʨڨ   ط  طʨڨ  ʨڨ  ڤʨڨ 
  øʨڨ  ʨڨ ءڢʨڨ   øʨڨ ʨڨ
 طʨڨ     øʨڨ  ʨڨ  ڤʨڨ   
 ڤʨڨ ʨڨ ءڢʨڨ   ڤʨڨ ʨڨ طʨڨ 
 ڤʨڨ ʨڨ øʨڨ 
   []  ءڢ  ءڢʨڨ  ʨڨ طʨڨ  ءڢ
  ءڢʨڨ  ʨڨ  øʨڨ  ءڢ ءڢʨڨ ʨڨ
  ڤʨڨ   ط  طʨڨ  ʨڨ  ءڢʨڨ 
  ط  طʨڨ  ʨڨ  øʨڨ   ط
  طʨڨ  ʨڨ  ڤʨڨ     øʨڨ
  ʨڨ ءڢʨڨ   øʨڨ ʨڨ طʨڨ 
     øʨڨ  ʨڨ  ڤʨڨ   
  ڤʨڨ  ʨڨ  ءڢʨڨ   ڤʨڨ ʨڨ
 طʨڨ   ڤʨڨ ʨڨ øʨڨ 
            --------
   []  ءڢ  ʨڨ  ʨڨ  ءڢ  ط ʨڨ ʨڨ
 ط     ʨڨ  ʨڨ      ʨڨ
 ʨڨ 
   []  ءڢ  ʨڨ  ʨڨ ءڢ  ط ʨڨ
  ʨڨ  ط     ʨڨ ʨڨ  
  ʨڨ ʨڨ  
            --------
   []  ءڢ  ʨڨ  ʨڨ  ط  ءڢ ʨڨ ʨڨ
    ءڢ  ʨڨ  ʨڨ   ط ʨڨ ʨڨ
 ءڢ   ʨڨ    ʨڨ ʨڨ ءڢ 
 ʨڨ    ʨڨ ʨڨ ءڢ   ʨڨ ʨڨ
 ط  ʨڨ ʨڨ 
   []  ءڢ  ʨڨ  ʨڨ ط  ءڢ ʨڨ
  ʨڨ     ءڢ  ʨڨ  ʨڨ  
  ط  ʨڨ  ʨڨ  ءڢ  ʨڨ  
    ʨڨ  ʨڨ  ءڢ  ʨڨ  
    ʨڨ  ʨڨ  ءڢ   ʨڨ ʨڨ
 ط   ʨڨ ʨڨ  
            ط 
              ---------
            Է
   []  ءڢ  ءڢʨڨڵ:  ڵ  ءڢʨڨ ءڢڵ:
 ԡ  ءڢ  ਵԡ  ءڢ ໵  ءڢʨڨ ءڢʨڨ
  ءڢ  ԡ  ءڢ  ਵԡ ءڢ ءڢ ءڢʨڨڨ 
 ط  طʨڨڵ:  طʨڨ  ໵   ط
 ط   طʨڨ  طʨڨ ط  طʨڨڨ 
 طʨڨ طµ: ڵ   øʨڨڵ: øʨڨ
 ໵        øʨڨ  øʨڨ
    øʨڨڨ  øʨڨ ⸵: ڵ 
  ڤʨڨڵ:  ڤʨڨ  ໵    
  ڤʨڨ  ڤʨڨ     ڤʨڨڨ   ڤʨڨ
 ⤵: ڵ 
   []   ءڢ  ءڢʨڨڵ: ԡ ءڢ ਵԡ ءڢ
 ໵   ءڢʨڨ  ءڢ ءڢʨڨ ءڢڨ ءڢʨڨڨ
 ໵        ءڢ     ءڢʨڨ  
  ءڢʨڨ  ءڢڵ: ڵ   ط  طʨڨڵ:
 ڵ     طʨڨ   طµ: طʨڨ ໵
  ط   طʨڨ  ط ط­ڨ طʨڨڨ
 ໵    ط   طʨڨ  
  øʨڨڵ: ڵ   øʨڨ  ⸵: øʨڨ
 ໵       øʨڨ   øڨ
 øʨڨڨ ໵      øʨڨ 
    ڤʨڨڵ: ڵ   ڤʨڨ  ⤵:
 ڤʨڨ  ໵     ڤʨڨ  ڤڨ
 ڤʨڨڨ ໵    ڤʨڨ 
            --------
   []  ءڢ ءڢʨڨڵ: ڵ  ʨڨ طʨڨڵ:
 طʨڨ  ʨڨ  طʨڨڨ    ʨڨ  ʨڨ
   طʨڨ    ءڢ  ءڢʨڨڵ:  ڵ   ʨڨ
 øʨڨڵ:   ʨڨ  ڤʨڨڵ:  ڤʨڨ  ʨڨ
 ڤʨڨڨ   ʨڨ  ʨڨ   ڤʨڨ   ط
 طʨڨڵ:  طʨڨ  ໵   ط ط 
 طʨڨ  طʨڨ  ط   طʨڨڨ   ʨڨ
 ءڢʨڨڵ:    ʨڨ  øʨڨڵ:    ʨڨ
 ڤʨڨڵ:  ڤʨڨ  ʨڨ  ڤʨڨڨ   ʨڨ
 ʨڨ   ڤʨڨ   øʨڨڵ: øʨڨ ໵
      øʨڨ øʨڨ  
 øʨڨڨ   ʨڨ ءڢʨڨڵ:  ʨڨ طʨڨڵ:
   ʨڨ  ڤʨڨڵ:  ڤʨڨ  ʨڨ  ڤʨڨڨ
  ʨڨ ʨڨ  ڤʨڨ   ڤʨڨڵ: ڤʨڨ
 ໵          ڤʨڨ  ڤʨڨ
    ڤʨڨڨ   ʨڨ ءڢʨڨڵ:  ʨڨ
 طʨڨڵ:   ʨڨ  øʨڨڵ: øʨڨ ʨڨ
 øʨڨڨ ʨڨ ʨڨ øʨڨ 
   []   ءڢ  ءڢʨڨڵ: ԡ ءڢ ਵԡ ءڢ
 ໵   ءڢʨڨ  ءڢ ءڢʨڨ ءڢڨ ءڢʨڨڨ
 ໵        ءڢ     ءڢʨڨ  
  ʨڨ  طʨڨڵ: ڵ   ءڢ  ءڢʨڨڵ:
 ԡ  ءڢ  ਵԡ  ءڢ ໵  ءڢʨڨ  ءڢ
 ءڢʨڨ  ءڢڨ  ءڢʨڨڨ  ໵     
 ءڢ   ءڢʨڨ   ʨڨ  øʨڨڵ:  ʨڨ
  ڤʨڨڵ: ڵ   ط طʨڨڵ: ڵ 
  ʨڨ  ءڢʨڨڵ: ڵ   ط طʨڨڵ:
 ڵ   ʨڨ øʨڨڵ:  ʨڨ ڤʨڨڵ:
 ڵ         øʨڨڵ:  ڵ  
  ʨڨ  ءڢʨڨڵ:   ʨڨ  طʨڨڵ: 
  ʨڨ  ڤʨڨڵ: ڵ     ڤʨڨڵ:
 ڵ     ʨڨ  ءڢʨڨڵ: ڵ   
  ڤʨڨڵ:  ڵ   ʨڨ  طʨڨڵ: 
 ʨڨ øʨڨڵ: ڵ 
            --------
   []  ءڢ  ʨڨڵ:  ڵ   ʨڨ ءڢʨڨڵ:
 ءڢʨڨ ʨڨ ءڢʨڨڨ  ʨڨ ʨڨ ءڢʨڨ 
 ط  ʨڨڵ:  ڵ     ʨڨڵ: ڵ
   ʨڨڵ: ڵ  ʨڨ ڤʨڨڵ: ڤʨڨ
 ʨڨ ڤʨڨڨ ʨڨ ʨڨ ڤʨڨ 
   []  ءڢ  ʨڨڵ: ءڢ ໵  ʨڨ
  ءڢ ʨڨ ءڢڨ ʨڨڨ ໵    ءڢ
   ʨڨ   ʨڨ  ءڢʨڨڵ: ڵ  ط
  ʨڨڵ: ط ໵     ʨڨڵ: ø
 ໵      ʨڨڵ: ڤ ໵ 
 ʨڨ     ʨڨ ڤڨ ʨڨڨ ໵  
   ʨڨ  ʨڨ ڤʨڨڵ: ڵ 
            ---------
   []  ءڢ  ʨڨڵ:  ڵ   ʨڨ طʨڨڵ:
 طʨڨ  ʨڨ  طʨڨڨ   ʨڨ  ʨڨ 
 طʨڨ   ءڢ  ʨڨڵ: ڵ  ʨڨ øʨڨڵ:
   ʨڨ  ڤʨڨڵ:  ڤʨڨ  ʨڨ  ڤʨڨڨ
  ʨڨ ʨڨ  ڤʨڨ  ط ʨڨڵ: ڵ
     ʨڨڵ:  ڵ     ʨڨڵ:
 ڵ  ʨڨ ءڢʨڨڵ:  ʨڨ طʨڨڵ: 
 ʨڨ  øʨڨڵ:  øʨڨ ʨڨ øʨڨڨ 
 ʨڨ ʨڨ øʨڨ 
   []  ءڢ  ʨڨڵ: ءڢ ໵  ʨڨ
  ءڢ ʨڨ ءڢڨ ʨڨڨ ໵    ءڢ
   ʨڨ   ʨڨ  طʨڨڵ: ڵ   ءڢ
  ʨڨڵ: ءڢ ໵  ʨڨ  ءڢ ʨڨ ءڢڨ
 ʨڨڨ ໵    ءڢ   ʨڨ  ʨڨ
 øʨڨڵ:    ʨڨ  ڤʨڨڵ:  ڵ  
 ط  ʨڨڵ:  ط  ໵   ʨڨ ط
 ʨڨ  ط­ڨ  ʨڨڨ  ໵     ط
    ʨڨ   ʨڨڵ: ø ໵ 
   ʨڨڵ:  ڤ  ໵   ʨڨ  
 ʨڨ  ڤڨ  ʨڨڨ  ໵      
   ʨڨ  ʨڨ ءڢʨڨڵ: ڵ  ʨڨڵ:
 ڤ  ໵    ʨڨ    ʨڨ  ڤڨ
 ʨڨڨ ໵       ʨڨ ʨڨ
 طʨڨڵ: ʨڨ øʨڨڵ: ڵ 
            ڳڵ 
             ---------
            ǵڵ
   []     ءڢʨڨ  ػڻڪ    طʨڨ
 ػڻڪյ:  ʾ  ػڪڵҹ  ǵ  ԻڻصڵԵڵ
 ػڻҷڢ   ءڢʨڨ  ػڻڪ     طʨڨ
 ػڻڪ    ػڻҷڢ    ءڢʨڨڨ  ػڻڪ
 طʨڨڨ  ػڻڪ       طʨڨ ػڻڪ
 ءڢʨڨ ػڻڪյ: ڵ 
   []   ءڢʨڨ ػڻڪ  ڤʨڨ ػڻڪյ:
 ʾ  ػڪڵҹ  ǵ  ڤԻڻصڵԵڵ  ػڻҷڢ
   ءڢʨڨ  ػڻڪ      ڤʨڨ  ػڻڪ
 ڨǡ  ڤ  ػڻҷڢ   ءڢʨڨڨ  ػڻڪ
 ڤʨڨڨ  ػڻڪ        ڤʨڨ  ػڻڪ
  ءڢʨڨ  ػڻڪյ:   ڤ  ػڻҷڢ 
 ڤʨڨ  ػڻڪ     ءڢʨڨ ػڻڪ ڨǡ
 ڤ  ػڻҷڢ   ڤʨڨڨ  ػڻڪ  ءڢʨڨڨ
 ػڻڪ 
   []   طʨڨ ػڻڪ  ڤʨڨ ػڻڪյ:
        ڤʨڨ  ػڻڪ   طʨڨ
 ػڻڪյ: 
   []  µڶ ءڢʨڨ ػڻڪ ڶ طʨڨ ػڻڪյ:
 ʭʵ  ڶ  ءڢʨڨ  ػڻڪ    ڶ طʨڨ
 ػڻڪ  ǡ  ڨǡ  ڶ  ءڢʨڨڨ  ػڻڪ
 طʨڨڨ  ػڻڪ   µڶ    طʨڨ ػڻڪ
 ڶ ءڢʨڨ ػڻڪյ: ڵ 
   []  µڶ  ءڢʨڨ ػڻڪ ڶ ڤʨڨ ػڻڪյ:
 ͻ  ʭʵ  ڶ  ءڢʨڨ  ػڻڪ     ڶ
 ڤʨڨ  ػڻڪ    ǡ  ڨǡ  ڶ
 ءڢʨڨڨ  ػڻڪ  ڤʨڨڨ  ػڻڪ   µڶ  
 ڤʨڨ ػڻڪ ڶ ءڢʨڨ ػڻڪյ: ڵ 
   []  µڶ طʨڨ ػڻڪ ڶ ڤʨڨ ػڻڪյ:
 ͻ ڶ طʨڨ ػڻڪ   ڶ ڤʨڨ ػڻڪ
  ǡ  ڨǡ  ڶ  طʨڨڨ ػڻڪ
 ڤʨڨڨ  ػڻڪ   µڶ   ڤʨڨ ػڻڪ ڶ
 طʨڨ ػڻڪյ: ڵ 
   []   µڶ ءڢʨڨ ػڻڪ  ڶ طʨڨ
 ػڻڪյ: ʡڻ µڶڻ ʷ Եڶõھ 
   []   ءڢʨڨ ػڻڪ  طʨڨ ػڻڪյ:
 ڵ          طʨڨ  ػڻڪ  
 ءڢʨڨ   ػڻڪյ:   ʾ   ػڪڵҹ   ǵ
 ԻڻصڵԵڵ  ػڻҷڢ    طʨڨ  ػڻڪ
    ءڢʨڨ ػڻڪ ʾ ǹڵҹ ǵ Եڵ
 ڤڢ  ڤ   ػڻҷڢ طʨڨڨ
 ػڻڪ ءڢʨڨڨ ػڻڪ 
   []   ءڢʨڨ ػڻڪ  ڤʨڨ ػڻڪյ:
  ڤ  ػڻҷڢ   ءڢʨڨ  ػڻڪ  
   ڤʨڨ  ػڻڪ  ʾ  ǹڵҹ  ǵ  Եڵ
 ڤڢ    ػڻҷڢ  ءڢʨڨڨ ػڻڪ
 ڤʨڨڨ  ػڻڪ        ڤʨڨ  ػڻڪ
   ءڢʨڨ  ػڻڪյ:  ʾ  ػڪڵҹ  ǵ
 ڤԻڻصڵԵڵ  ػڻҷڢ   ڤʨڨ ػڻڪ  
   ءڢʨڨ  ػڻڪ  ʾ  ǹڵҹ  ǵ  Եڵ
 ڤڢ    ػڻҷڢ  ڤʨڨڨ ػڻڪ
 ءڢʨڨڨ ػڻڪ 
   []   طʨڨ ػڻڪ  ڤʨڨ ػڻڪյ:
 ڤ  ػڻҷڢ   طʨڨ  ػڻڪ    
 ڤʨڨ  ػڻڪ  ʾ Եڵ ڤڢ Իڻصڵڤ-
 ԻڻصڵԵڵ   ػڻҷڢ  øһڹҹ  ʭʵڵҹ
   طʨڨڨ   ػڻڪ  ڤʨڨڨ  ػڻڪ  
     ڤʨڨ  ػڻڪ  طʨڨ ػڻڪյ:
  ػڻҷڢ  ڤʨڨ ػڻڪ   طʨڨ
 ػڻڪ   ʾ   Եڵ  ڤڢ  ڤԻڻصڵ-
 ԻڻصڵԵڵ   ػڻҷڢ  øһڹҹ  ʭʵڵҹ
 ڤʨڨڨ ػڻڪ طʨڨڨ ػڻڪ 
   []  µڶ ءڢʨڨ ػڻڪ ڶ طʨڨ ػڻڪյ:
 ڶ   µڶ     طʨڨ  ػڻڪ ڶ ءڢʨڨ
 ػڻڪյ: ػڻڪ 
   []  µڶ  ءڢʨڨ ػڻڪ ڶ ڤʨڨ ػڻڪյ:
 ڶ   µڶ     ڤʨڨ  ػڻڪ  ڶ ءڢʨڨ
 ػڻڪյ: ػڻڪ 
   []  µڶ طʨڨ ػڻڪ ڶ ڤʨڨ ػڻڪյ:
 ڵ   µڶ    ڤʨڨ ػڻڪ ڶ طʨڨ
 ػڻڪյ:  ͻ  ڶ  ڤʨڨ  ػڻڪ     ڶ
 طʨڨ  ػڻڪ  ʭʵ  ڶ  ڤʨڨڨ  ػڻڪ
 طʨڨڨ ػڻڪ 
   []   µڶ ءڢʨڨ ػڻڪ  ڶ طʨڨ
 ػڻڪյ:  ڵ     µڶ طʨڨ ػڻڪ
  ڶ  ءڢʨڨ  ػڻڪյ:  ʾ ػڪڵҹ ǵ
 ԻڻصڵԵڵ  ػڻҷڢ   ڶ طʨڨ ػڻڪ
      ڶ  ءڢʨڨ  ػڻڪ  ʾ  ǹڵҹ
 ǵ Եڵ ڤڢ  ڤ   ػڻҷڢ
 ڶ طʨڨڨ ػڻڪ ءڢʨڨڨ ػڻڪ 
   []   µڶ ءڢʨڨ ػڻڪ  ڶ ڤʨڨ
 ػڻڪյ:   ڤ  ػڻҷڢ   ڶ ءڢʨڨ
 ػڻڪ     ڶ ڤʨڨ ػڻڪ ʾ ǹڵҹ
 ǵ  Եڵ ڤڢ   ػڻҷڢ  ڶ
 ءڢʨڨڨ ػڻڪ ڤʨڨڨ ػڻڪ     µڶ
 ڤʨڨ  ػڻڪ   ڶ  ءڢʨڨ  ػڻڪյ:  ʾ
 ػڪڵҹ  ǵ  ڤԻڻصڵԵڵ ػڻҷڢ  ڶ
 ڤʨڨ  ػڻڪ    ڶ ءڢʨڨ ػڻڪ ʾ
 ǹڵҹ  ǵ  Եڵ  ڤڢ   ػڻҷڢ
 ڶ ڤʨڨڨ ػڻڪ ءڢʨڨڨ ػڻڪ 
   []   µڶ طʨڨ ػڻڪ  ڶ ڤʨڨ
 ػڻڪյ:  ڤ  ػڻҷڢ  ڶ طʨڨ ػڻڪ
    ڶ ڤʨڨ ػڻڪ ʾ Եڵ ڤڢ
 ԻڻصڵڤԻڻصڵԵڵ   ػڻҷڢ   øһڹҹ
 ʭʵڵҹ       ڶ   طʨڨڨ   ػڻڪ
 ڤʨڨڨ  ػڻڪ      µڶ ڤʨڨ ػڻڪ
  ڶ  طʨڨ  ػڻڪյ:   ػڻҷڢ 
 ڶ  ڤʨڨ  ػڻڪ    ڶ طʨڨ ػڻڪ
 ʾ   Եڵ   ڤڢ  ڤԻڻصڵԻڻصڵԵڵ
 ػڻҷڢ  øһڹҹ ʭʵڵҹ  ڶ ڤʨڨڨ
 ػڻڪ طʨڨڨ ػڻڪ 
            --------
   []  ءڢʨڨ ػڻڪԵڶ  طʨڨ ػڻڪԵڶҵ:
 ڵ         طʨڨ  ػڻڪԵڶ  
 ءڢʨڨ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []  ءڢʨڨ ػڻڪԵڶ  ڤʨڨ ػڻڪԵڶҵ:
 ͹չ   ءڢʨڨ  ػڻڪԵڶ    ڤʨڨ
 ػڻڪԵڶ  չ   ءڢʨڨڨ ػڻڪԵڶ ڤʨڨڨ
 ػڻڪԵڶ   ڤʨڨ ڵ 
   []  طʨڨ ػڻڪԵڶ  ڤʨڨ ػڻڪԵڶҵ:
 ͹չ    طʨڨ  ػڻڪԵڶ     
 ڤʨڨ  ػڻڪԵڶ  չ   طʨڨڨ ػڻڪԵڶ
 ڤʨڨڨ ػڻڪԵڶ   ڤʨڨ ڵ 
   []  µڶ  ءڢʨڨ  ػڻڪԵڶ  µڶڻ ʾھڶ
 ʷ ڵԹҹҡó ˯µڶʷ 
   []  µڶ ءڢʨڨ ػڻڪԵڶ  ڶ طʨڨ
 ػڻڪԵڶҵ:  طڸҹ  ص Ե ǵڵ ʭʵڵҹ
  ڶ  ءڢʨڨ  ػڻڪԵڶ     ڶ طʨڨ
 ػڻڪԵڶ  Ե  ǡҹ  ڨǡҹ   ڶ
 ءڢʨڨڨ  ػڻڪԵڶ  طʨڨڨ ػڻڪԵڶ    
 µڶ طʨڨ ڵ 
   []   µڶ ءڢʨڨ ػڻڪԵڶ  ڶ ڤʨڨ
 ػڻڪԵڶҵ:  طڸҹ ص Ե ǵڵ ͹չ
 ʭʵڵҹ   ڶ ءڢʨڨ ػڻڪԵڶ    ڶ
 ڤʨڨ ػڻڪԵڶ չ  ڶ ءڢʨڨڨ ػڻڪԵڶ
 ڤʨڨڨ  ػڻڪԵڶ        µڶ  ڤʨڨ
 ڵ 
   []  µڶ طʨڨ ػڻڪԵڶ  ڶ ڤʨڨ
 ػڻڪԵڶҵ:  طڸҹ  ص  ͡  Ե  ǵڵ
 ͹չ  ڶ طʨڨ ػڻڪԵڶ    ڶ
 ڤʨڨ  ػڻڪԵڶ  չ    ڶ  طʨڨڨ
 ػڻڪԵڶ ڤʨڨڨ ػڻڪԵڶ     µڶ ڤʨڨ
 ڵ 
   []  ءڢʨڨ ػڻڪԵڶ  طʨڨ ػڻڪԵڶҵ:
 ڶ   طʨڨ ڶ 
   []  ءڢʨڨ ػڻڪԵڶ  ڤʨڨ ػڻڪԵڶҵ:
 ڶ    ڤʨڨ ػڻڪԵڶ ءڢʨڨ ػڻڪԵڶҵ:
 ػڻڪԵڶ 
   []    طʨڨ  ػڻڪԵڶ    ڤʨڨ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڶ      ڤʨڨ ػڻڪԵڶ 
 طʨڨ ػڻڪԵڶҵ: ػڻڪԵڶ 
   [] µڶ ءڢʨڨ ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ ءڢʨڨ ػڻڪԵڶ  ڶ طʨڨ
 ػڻڪԵڶҵ: ڵ     µڶ طʨڨ ػڻڪԵڶ
   ڶ  ءڢʨڨ  ػڻڪԵڶҵ:  طڸҹ  ص
 Ե  ǵڵ  ʭʵڵҹ   ڶ طʨڨ ػڻڪԵڶ
     ڶ ءڢʨڨ ػڻڪԵڶ طڸ ػڪڵҹ
 ڶ طʨڨڨ ػڻڪԵڶ ءڢʨڨڨ ػڻڪԵڶ 
   []   µڶ ءڢʨڨ ػڻڪԵڶ  ڶ ڤʨڨ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ        µڶ  ڤʨڨ
 ػڻڪԵڶ    ڶ  ءڢʨڨ  ػڻڪԵڶҵ:  طڸҹ
 ص  Ե  ǵڵ  ͹չ ʭʵڵҹ  ڶ
 ڤʨڨ  ػڻڪԵڶ      ڶ  ءڢʨڨ ػڻڪԵڶ
 طڸ  ػڪڵҹ    ڶ  ڤʨڨڨ  ػڻڪԵڶ
 ءڢʨڨڨ ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ طʨڨ ػڻڪԵڶ  ڶ ڤʨڨ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ        µڶ  ڤʨڨ
 ػڻڪԵڶ    ڶ  طʨڨ  ػڻڪԵڶҵ:  طڸҹ
 ص ͡ Ե ǵڵ ͹չ  ڶ ڤʨڨ
 ػڻڪԵڶ     ڶ طʨڨ ػڻڪԵڶ طڸҹ
 ص  Ե  ǵڵ  ʭʵڵҹ   ڶ ڤʨڨڨ
 ػڻڪԵڶ طʨڨڨ ػڻڪԵڶ 
   []    ءڢʨڨ  ػڻڪʵ    طʨڨ
 ػڻڪʵյ:  ͤڤڤڤչ  ˹ڵҹ   Եڵ ͹ڵ
 ͤڤڤ  ʹڵ   ءڢʨڨ  ػڻڪʵ   
 طʨڨ  ػڻڪʵ  Ե   ءڢʨڨڨ  ػڻڪʵ
 طʨڨڨ  ػڻڪʵ       طʨڨ 
 ڵ 
   []    ءڢʨڨ  ػڻڪʵ    ڤʨڨ
 ػڻڪʵյ:  ͤڤڤڤչ  ˹ڵҹ    ضتڪ ڤ
  ʹڵ  ءڢʨڨ ػڻڪʵ    ڤʨڨ
 ػڻڪʵ   Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ  ʹڵ 
  ڤ ʹڵ  ءڢʨڨڨ ػڻڪʵ ڤʨڨڨ
 ػڻڪʵ   ڤʨڨ ڵ 
   []    طʨڨ  ػڻڪʵ    ڤʨڨ
 ػڻڪʵյ:   ضتڪ ڤ  ʹڵ  طʨڨ
 ػڻڪʵ       ڤʨڨ  ػڻڪʵ   ڤ
 ʹڵ     طʨڨڨ   ػڻڪʵ  ڤʨڨڨ
 ػڻڪʵ     ڤʨڨ ػڻڪʵ  طʨڨ
 ػڻڪʵյ:    Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ  ʹڵ
  ڤʨڨ  ػڻڪʵ     طʨڨ ػڻڪʵ
    ڤ  ʹڵ   ڤʨڨڨ  ػڻڪʵ
 طʨڨڨ ػڻڪʵ 
  [] ءڢʨڨ ػڻڪʵ 
  []  µڶ ءڢʨڨ ػڻڪʵ  ڶ طʨڨ
 ػڻڪʵյ:  ͤڤڤڤչ  ˹ڵҹ   Եڵ ͹ڵ
 ͤڤڤ ʹڵ ʭʵڵҹ  ڶ ءڢʨڨ ػڻڪʵ
     ڶ طʨڨ ػڻڪʵ Ե ǡҹ
 ڨǡҹ      ڶ   ءڢʨڨڨ   ػڻڪʵ
 طʨڨڨ  ػڻڪʵ        µڶ طʨڨ
 ڵ 
   []  µڶ ءڢʨڨ ػڻڪʵ  ڶ ڤʨڨ
 ػڻڪʵյ:  ͤڤڤڤչ  ˹ڵҹ    ضتڪ ڤ
  ʹڵ  һԡҹ  ʭʵڵҹ   ڶ ءڢʨڨ
 ػڻڪʵ    ڶ ڤʨڨ ػڻڪʵ  Եڵ
 ͹ڵ  ͤڤڤ ʹڵ   ڤ ʹڵ 
 ڶ  ءڢʨڨڨ  ػڻڪʵ  ڤʨڨڨ  ػڻڪʵ  
    µڶ  ڤʨڨ  ػڻڪʵ   ڶ  ءڢʨڨ
 ػڻڪʵյ: ڵ 
   []  µڶ طʨڨ ػڻڪʵ  ڶ ڤʨڨ
 ػڻڪʵյ:  һԡҹ    ضتڪ ڤ  ʹڵ
  ڶ  طʨڨ  ػڻڪʵ    ڶ ڤʨڨ
 ػڻڪʵ    ڤ  ʹڵ   ڶ  طʨڨڨ
 ػڻڪʵ  ڤʨڨڨ  ػڻڪʵ       µڶ
 ڤʨڨ  ػڻڪʵ    ڶ  طʨڨ  ػڻڪʵյ:
  Եڵ ͹ڵ ͤڤڤ ʹڵ  ڶ ڤʨڨ
 ػڻڪʵ      ڶ  طʨڨ  ػڻڪʵ  
  ڤ  ʹڵ   ڶ  ڤʨڨڨ  ػڻڪʵ
 طʨڨڨ ػڻڪʵ 
   []    ءڢʨڨ  ػڻڪʵ    طʨڨ
 ػڻڪʵյ: ڵ     طʨڨ ػڻڪʵ 
 ءڢʨڨ  ػڻڪʵյ:  ͤڤڤڤչ  ˹ڵҹ  Եڵ
 ͹ڵ ͤڤڤ ʹڵ   طʨڨ ػڻڪʵ  
  ءڢʨڨ  ػڻڪʵ  کԵڵڤչ   طʨڨڨ
 ػڻڪʵ ءڢʨڨڨ ػڻڪʵ 
   []  ءڢʨڨ ػڻڪʵ  ڤʨڨ ػڻڪʵյ:
 ڵ         ڤʨڨ  ػڻڪʵ  
 ءڢʨڨ  ػڻڪʵյ:  ͤڤڤڤչ  ˹ڵҹ   
 ضتڪ  ڤ   ʹڵ   ڤʨڨ ػڻڪʵ 
    ءڢʨڨ ػڻڪʵ کԵڵڤչ  ڤʨڨڨ
 ػڻڪʵ ءڢʨڨڨ ػڻڪʵ 
   []    طʨڨ  ػڻڪʵ    ڤʨڨ
 ػڻڪʵյ:   Եڵ ͹ڵ ͤڤڤ ʹڵ 
 طʨڨ  ػڻڪʵ       ڤʨڨ  ػڻڪʵ
 ͤڤڤڤչ ˹ڵҹ  طʨڨڨ ػڻڪʵ ڤʨڨڨ
 ػڻڪʵ        ڤʨڨ  ػڻڪʵ  
 طʨڨ  ػڻڪʵյ:   ضتڪ  ڤ   ʹڵ
  ڤʨڨ  ػڻڪʵ     طʨڨ ػڻڪʵ
 ͤڤڤڤչ ˹ڵҹ  ڤʨڨڨ ػڻڪʵ طʨڨڨ
 ػڻڪʵ 
   [] µڶ ءڢʨڨ ػڻڪʵ 
   []  µڶ ءڢʨڨ ػڻڪʵ  ڶ طʨڨ
 ػڻڪʵյ:  ڵ        µڶ  طʨڨ
 ػڻڪʵ   ڶ  ءڢʨڨ  ػڻڪʵյ: ͤڤڤڤչ
 ˹ڵҹ  Եڵ ͹ڵ ͤڤڤ ʹڵ ʭʵڵҹ
  ڶ  طʨڨ  ػڻڪʵ    ڶ ءڢʨڨ
 ػڻڪʵ   کԵڵڤչ     ڶ   طʨڨڨ
 ػڻڪʵ ءڢʨڨڨ ػڻڪʵ 
   []  µڶ ءڢʨڨ ػڻڪʵ  ڶ ڤʨڨ
 ػڻڪʵյ:  ڵ        µڶ  ڤʨڨ
 ػڻڪʵ   ڶ  ءڢʨڨ  ػڻڪʵյ: ͤڤڤڤչ
 ˹ڵҹ     ضتڪ  ڤ   ʹڵ һԡҹ
 ʭʵڵҹ   ڶ ڤʨڨ ػڻڪʵ    ڶ
 ءڢʨڨ  ػڻڪʵ  کԵڵڤչ   ڶ  ڤʨڨڨ
 ػڻڪʵ ءڢʨڨڨ ػڻڪʵ 
   []  µڶ طʨڨ ػڻڪʵ  ڶ ڤʨڨ
 ػڻڪʵյ:    Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ  ʹڵ
  ڶ  طʨڨ  ػڻڪʵ    ڶ ڤʨڨ
 ػڻڪʵ   ͤڤڤڤչ  ˹ڵҹ  ʭʵڵҹ  
 ڶ  طʨڨڨ  ػڻڪʵ  ڤʨڨڨ  ػڻڪʵ  
     µڶ ڤʨڨ ػڻڪʵ  ڶ طʨڨ
 ػڻڪʵյ:  һԡҹ    ضتڪ ڤ  ʹڵ
  ڶ  ڤʨڨ  ػڻڪʵ    ڶ طʨڨ
 ػڻڪʵ   ͤڤڤڤչ  ˹ڵҹ  ʭʵڵҹ  
 ڶ ڤʨڨڨ ػڻڪʵ طʨڨڨ ػڻڪʵ 
            --------
   []     ءڢʨڨ  ػڻڪ    طʨڨ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ      طʨڨ ػڻڪԵڶ
  ءڢʨڨ  ػڻڪյ:  ʾ  ǹڵҹ  ǵ Եڵ
 ڤڢ   ڤ      ػڻҷڢ  
 طʨڨ  ػڻڪԵڶ      ءڢʨڨ ػڻڪ ʾ
 ػڪڵҹ  ǵ  Եڵ  ػڻҷڢ   طʨڨڨ
 ػڻڪԵڶ ءڢʨڨڨ ػڻڪ 
   []  ءڢʨڨ ػڻڪ  ڤʨڨ ػڻڪԵڶҵ:
 ͹չ   ػڪڵҹ  ǵ  Եڵ  ػڻҷڢ
  ءڢʨڨ  ػڻڪ      ڤʨڨ  ػڻڪԵڶ
 չ  ػڪڵҹ  ǵ  Եڵ  ػڻҷڢ  
 ءڢʨڨڨ  ػڻڪ  ڤʨڨڨ  ػڻڪԵڶ     
  ڤʨڨ  ػڻڪԵڶ  ءڢʨڨ ػڻڪյ: չ
 ǹڵҹ  ǵ Եڵ ڤڢ  ڤ   
 ػڻҷڢ   ڤʨڨ  ػڻڪԵڶ     ءڢʨڨ
 ػڻڪ  չ  ػڪڵҹ   Եڵ ػڻҷڢ
 ڤʨڨڨ ػڻڪԵڶ ءڢʨڨڨ ػڻڪ 
   []  طʨڨ ػڻڪ  ڤʨڨ ػڻڪԵڶҵ:
 ͹չ   ػڻҷڢ   طʨڨ  ػڻڪ
    ڤʨڨ ػڻڪԵڶ չ  ػڻҷڢ
  طʨڨڨ ػڻڪ ڤʨڨڨ ػڻڪԵڶ   
 ڤʨڨ  ػڻڪԵڶ   طʨڨ  ػڻڪյ:  չ
  ڤڢ  ԻڻصڵԵ ǵڵ øһڹҹ
  ڤʨڨ ػڻڪԵڶ   طʨڨ ػڻڪ չ
  ػڻҷڢ   ڤʨڨڨ  ػڻڪԵڶ طʨڨڨ
 ػڻڪ 
   [] µڶ ءڢʨڨ ػڻڪ µڶ ʷ ʾ 
   []   µڶ ءڢʨڨ ػڻڪ  ڶ طʨڨ
 ػڻڪԵڶҵ:   طڸҹ   ػڻڵԨԵڵ   ػڻҷڢ
 ʭʵڵ ػڪڵҹ  ڶ ءڢʨڨ ػڻڪ   
 ڶ  طʨڨ  ػڻڪԵڶ  Ե  ǡ  ڨǡ
 ػڪڵҹ  ǵ Եڵ ػڻҷڢ  ڶ ءڢʨڨڨ
 ػڻڪ   طʨڨڨ  ػڻڪԵڶ        
 µڶ  طʨڨ  ػڻڪԵڶ   ڶ  ءڢʨڨ  ػڻڪյ:
 ǡ  ڨǡ  ǹڵҹ  ǵ  Եڵ  ڤڢ
  ڤ     ػڻҷڢ  ڶ طʨڨ
 ػڻڪԵڶ      ڶ  ءڢʨڨ  ػڻڪ ǡ
 ڨǡ  ػڪڵҹ  ǵ  Եڵ  ػڻҷڢ  
 ڶ طʨڨڨ ػڻڪԵڶ ءڢʨڨڨ ػڻڪ 
   []   µڶ ءڢʨڨ ػڻڪ  ڶ ڤʨڨ
 ػڻڪԵڶҵ:   طڸҹ   ػڻڵԨԵڵ   ػڻҷڢ
 ͹չ   ػڪڵҹ  ǵ  Եڵ  ػڻҷڢ
 ʭʵڵ  ػڪڵҹ   ڶ  ءڢʨڨ ػڻڪ  
   ڶ  ڤʨڨ  ػڻڪԵڶ  չ  ػڪڵҹ
 ǵ  Եڵ  ػڻҷڢ   ڶ ءڢʨڨڨ ػڻڪ
 ڤʨڨڨ ػڻڪԵڶ     µڶ ڤʨڨ ػڻڪԵڶ
  ڶ  ءڢʨڨ  ػڻڪյ: չ ǹڵҹ ǵ
 Եڵ  ڤڢ   ڤ     ػڻҷڢ
  ڶ ڤʨڨ ػڻڪԵڶ    ڶ ءڢʨڨ ػڻڪ
 չ   ػڪڵҹ   ǵ  Եڵ  ػڻҷڢ
 ڶ ڤʨڨڨ ػڻڪԵڶ ءڢʨڨڨ ػڻڪ 
   []   µڶ طʨڨ ػڻڪ  ڶ ڤʨڨ
 ػڻڪԵڶҵ:   ͹չ     ػڻҷڢ  
 ڶ  طʨڨ ػڻڪ    ڶ ڤʨڨ ػڻڪԵڶ
 չ    ػڻҷڢ   ڶ  طʨڨڨ
 ػڻڪ  ڤʨڨڨ ػڻڪԵڶ     µڶ ڤʨڨ
 ػڻڪԵڶ    ڶ  طʨڨ  ػڻڪյ:  չ
   ڤڢ  ԻڻصڵԵ  ǵڵ   ڶ
 ڤʨڨ  ػڻڪԵڶ      ڶ  ڤʨڨ  ػڻڪ
 չ    ػڻҷڢ    ڶ  ڤʨڨڨ
 ػڻڪԵڶ طʨڨڨ ػڻڪ 
   []  ءڢʨڨ ػڻڪ  طʨڨ ػڻڪԵڶҵ:
 ػڻڪԵڶ           طʨڨ  ػڻڪԵڶ
 ءڢʨڨ ػڻڪյ: ڶ 
   []  ءڢʨڨ ػڻڪ  ڤʨڨ ػڻڪԵڶҵ:
 չ   ǹڵҹ   ǵ   Եڵ   ڤڢ
  ڤ    ػڻҷڢ  ءڢʨڨ ػڻڪ
    ڤʨڨ ػڻڪԵڶ ͹չ ǹڵҹ ǵ
 Եڵ  ڤڢ    ءڢʨڨڨ  ػڻڪ  ڤʨڨڨ
 ػڻڪԵڶ      ڤʨڨ ػڻڪԵڶ  ءڢʨڨ
 ػڻڪյ: ͹չ ػڪڵҹ ǵ Եڵ ػڻҷڢ
  ڤʨڨ  ػڻڪԵڶ      ءڢʨڨ  ػڻڪ
 ͹չ ǹڵҹ ǵ Եڵ ڤڢ  ڤʨڨڨ
 ػڻڪԵڶ ءڢʨڨڨ ػڻڪ 
   []  طʨڨ ػڻڪ  ڤʨڨ ػڻڪԵڶҵ:
 ͹չ       ڤڢ   ԻڻصڵԵ
 ǵڵ  øһڹҹ   طʨڨ  ػڻڪ   
   ڤʨڨ  ػڻڪԵڶ  ͹չ   ڤڢ
 ԻڻصڵԵ  ǵڵ  ʭʵڵҹ   طʨڨڨ
 ػڻڪ  ڤʨڨڨ  ػڻڪԵڶ       ڤʨڨ
 ػڻڪԵڶ   طʨڨ  ػڻڪյ:  ͹չ  
 ػڻҷڢ   ڤʨڨ  ػڻڪԵڶ    طʨڨ
 ػڻڪ  ͹չ   ڤڢ  ԻڻصڵԵ
 ǵڵ   ʭʵڵҹ     ڤʨڨڨ   ػڻڪԵڶ
 طʨڨڨ ػڻڪ 
   [] µڶ ءڢʨڨ ػڻڪ 
   []   µڶ ءڢʨڨ ػڻڪ  ڶ طʨڨ
 ػڻڪԵڶҵ:  ǡ  ڨǡ ǹڵҹ ǵ Եڵ
 ڤڢ   ڤ    ػڻҷڢ  ڶ
 ءڢʨڨ  ػڻڪ      ڶ  طʨڨ ػڻڪԵڶ
 طڸҹ  ػڻڵԨԵڵ  ڤڢ  ʭʵڵ  ǹڵҹ
  ڶ  ءڢʨڨڨ  ػڻڪ  طʨڨڨ  ػڻڪԵڶ  
     µڶ طʨڨ ػڻڪԵڶ  ڶ ءڢʨڨ
 ػڻڪյ:  طڸҹ  ػڻڵԨԵڵ  ػڻҷڢ  ʭʵڵ
 ػڪڵҹ   ڶ طʨڨ ػڻڪԵڶ    ڶ
 ءڢʨڨ   ػڻڪ  طڸҹ  ػڻڵԨԵڵ  ڤڢ
 ʭʵڵ  ǹڵҹ    ڶ  طʨڨڨ  ػڻڪԵڶ
 ءڢʨڨڨ ػڻڪ 
   []   µڶ ءڢʨڨ ػڻڪ  ڶ ڤʨڨ
 ػڻڪԵڶҵ:  չ  ǹڵҹ  ǵ Եڵ ڤڢ
  ڤ     ػڻҷڢ  ڶ ءڢʨڨ
 ػڻڪ      ڶ ڤʨڨ ػڻڪԵڶ طڸҹ
 ػڻڵԨԵڵ   ڤڢ  ͹չ  ǹڵҹ  ǵ
 Եڵ  ڤڢ  ʭʵڵ  ǹڵҹ  ڶ ءڢʨڨڨ
 ػڻڪ  ڤʨڨڨ ػڻڪԵڶ     µڶ ڤʨڨ
 ػڻڪԵڶ    ڶ  ءڢʨڨ  ػڻڪյ:  طڸҹ
 ػڻڵԨԵڵ   ػڻҷڢ   ͹չ   ػڪڵҹ
 ǵ   Եڵ   ػڻҷڢ   ʭʵڵ   ػڪڵҹ
  ڶ  ڤʨڨ  ػڻڪԵڶ     ڶ ءڢʨڨ
 ػڻڪ  طڸҹ  ػڻڵԨԵڵ  ڤڢ  ͹չ
 ǹڵҹ  ǵ  Եڵ  ڤڢ  ʭʵڵ  ǹڵҹ
 ڶ ڤʨڨڨ ػڻڪԵڶ ءڢʨڨڨ ػڻڪ 
   []   µڶ طʨڨ ػڻڪ  ڶ ڤʨڨ
 ػڻڪԵڶҵ:  չ   ڤڢ ԻڻصڵԵ
 ǵڵ  ڶ طʨڨ ػڻڪ   ڶ ڤʨڨ
 ػڻڪԵڶ  طڸҹ  ص  Ե  ǵڵ ͹չ
   ڤڢ  ԻڻصڵԵ  ǵڵ  ʭʵڵҹ
  ڶ  طʨڨڨ  ػڻڪ  ڤʨڨڨ  ػڻڪԵڶ  
     µڶ ڤʨڨ ػڻڪԵڶ  ڶ طʨڨ
 ػڻڪյ:  ͹չ    ػڻҷڢ   ڶ
 ڤʨڨ  ػڻڪԵڶ      ڶ  طʨڨ ػڻڪ
 طڸҹ  ص  Ե  ǵڵ  ͹չ  
 ڤڢ  ԻڻصڵԵ  ǵڵ  ʭʵڵҹ  
 ڶ ڤʨڨڨ ػڻڪԵڶ طʨڨڨ ػڻڪ 
            ---------
   []  ءڢʨڨ ػڻڪ  طʨڨ ػڻڪʵյ:
 ͤڤڤ   ػڻҷڢ  ˹ڵҹ  Եڵ  ػڻҷڢ
   Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ  ʹڵ   Եڵ
 ػڻҷڢ     ءڢʨڨ  ػڻڪ      
 طʨڨ  ػڻڪʵ  Ե  ػڪڵҹ  ǵ  Եڵ
 ػڻҷڢ  ءڢʨڨڨ ػڻڪ طʨڨڨ ػڻڪʵ 
     طʨڨ ػڻڪʵ  ءڢʨڨ ػڻڪյ:
 ʾ  ǹڵҹ  ǵ  Եڵ ڤڢ  ڤ 
   ػڻҷڢ  طʨڨ ػڻڪʵ   
 ءڢʨڨ  ػڻڪ  ʾ  ػڪڵҹ  ǵ  Եڵ
 ػڻҷڢ     طʨڨڨ  ػڻڪʵ  ءڢʨڨڨ
 ػڻڪ 
   []  ءڢʨڨ ػڻڪ  ڤʨڨ ػڻڪʵյ:
 ͤڤڤ   ػڻҷڢ  ˹ڵҹ  Եڵ  ػڻҷڢ
   ضتڪ ڤ  ʹڵ  ػڪڵҹ ǵ
 Եڵ ػڻҷڢ  ءڢʨڨ ػڻڪ   ڤʨڨ
 ػڻڪʵ    Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ  ʹڵ
  Եڵ  ػڻҷڢ    ڤ ʹڵ 
 ػڪڵҹ  ǵ  Եڵ  ػڻҷڢ   ءڢʨڨڨ
 ػڻڪ  ڤʨڨڨ  ػڻڪʵ       ڤʨڨ
 ػڻڪʵ   ءڢʨڨ  ػڻڪյ:   Եڵ ͹ڵ
 ͤڤڤ  ʹڵ    Եڵ  ڤڢ   
 ڤ  ʹڵ   ǹڵҹ  ǵ  Եڵ  ڤڢ
   ڤ          ػڻҷڢ  
 ڤʨڨ  ػڻڪʵ      ءڢʨڨ  ػڻڪ 
 Եڵ  ͹ڵ ͤڤڤ ʹڵ  Եڵ ػڻҷڢ
    ڤ ʹڵ  ػڪڵҹ ǵ Եڵ
 ػڻҷڢ ڤʨڨڨ ػڻڪʵ ءڢʨڨڨ ػڻڪ 
   []  طʨڨ ػڻڪ  ڤʨڨ ػڻڪʵյ:
  ضتڪ  ڤ   ʹڵ   ػڻҷڢ
  طʨڨ ػڻڪ    ڤʨڨ ػڻڪʵ ڤ
 ʹڵ   ػڻҷڢ  طʨڨڨ ػڻڪ
 ڤʨڨڨ ػڻڪʵ     ڤʨڨ ػڻڪʵ 
 طʨڨ ػڻڪյ:  Եڵ ͹ڵ ͤڤڤ ʹڵ
  Եڵ ػڻҷڢ   ڤ ʹڵ 
 ڤڢ   ԻڻصڵԵ   ǵڵ   øһڹҹ
 ʭʵڵҹ   ڤʨڨ ػڻڪʵ    طʨڨ
 ػڻڪ    ڤ  ʹڵ     ػڻҷڢ
 ڤʨڨڨ ػڻڪʵ طʨڨڨ ػڻڪ 
   []   µڶ  ءڢʨڨ  ػڻڪ    µڶڻ
 µڶʷ ҵھ 
   []   µڶ ءڢʨڨ ػڻڪ  ڶ طʨڨ
 ػڻڪʵյ:  ͤڤڤ  ػڻҷڢ  ˹ڵҹ  Եڵ
 ػڻҷڢ    Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ  ʹڵ
   Եڵ  ػڻҷڢ  ʭʵڵ  ػڪڵҹ  
 ڶ ءڢʨڨ ػڻڪ    ڶ طʨڨ ػڻڪʵ
 Ե  ǡ  ڨǡ  ػڪڵҹ  ǵ  Եڵ
 ػڻҷڢ    ڶ  ءڢʨڨڨ  ػڻڪ  طʨڨڨ
 ػڻڪʵ        µڶ  طʨڨ  ػڻڪʵ
  ڶ ءڢʨڨ ػڻڪյ: ǡ ڨ ǡ ǹڵҹ
 ǵ Եڵ ڤڢ  ڤ   ػڻҷڢ
  ڶ  طʨڨ  ػڻڪʵ    ڶ ءڢʨڨ
 ػڻڪ  ǡ  ڨǡ  ػڪڵҹ  ǵ  Եڵ
 ػڻҷڢ   ڶ  طʨڨڨ  ػڻڪʵ  ءڢʨڨڨ
 ػڻڪ 
   []   µڶ ءڢʨڨ ػڻڪ  ڶ ڤʨڨ
 ػڻڪʵյ:  ͤڤڤ  ػڻҷڢ  ˹ڵҹ  Եڵ
 ػڻҷڢ     ضتڪ  ڤ   ʹڵ  
 ػڪڵҹ  ǵ  Եڵ  ػڻҷڢ  ͻ  ʭʵڵ
 ػڪڵҹ   ڶ  ءڢʨڨ ػڻڪ    ڶ
 ڤʨڨ   ػڻڪʵ    Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ
 ʹڵ    Եڵ  ػڻҷڢ     ڤ
 ʹڵ    ػڪڵҹ  ǵ  Եڵ  ػڻҷڢ
  ڶ  ءڢʨڨڨ  ػڻڪ  ڤʨڨڨ  ػڻڪʵ  
     µڶ ڤʨڨ ػڻڪʵ  ڶ ءڢʨڨ
 ػڻڪյ:    Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ  ʹڵ
  Եڵ  ڤڢ     ڤ  ʹڵ 
 ǹڵҹ  ǵ  Եڵ  ڤڢ   ڤ  
  ػڻҷڢ   ڶ ڤʨڨ ػڻڪʵ   
 ڶ  ءڢʨڨ  ػڻڪ   Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ
 ʹڵ    Եڵ  ػڻҷڢ     ڤ
 ʹڵ    ػڪڵҹ  ǵ  Եڵ  ػڻҷڢ
 ڶ ڤʨڨڨ ػڻڪʵ ءڢʨڨڨ ػڻڪ 
   []   µڶ طʨڨ ػڻڪ  ڶ ڤʨڨ
 ػڻڪʵյ:  һԡҹ    ضتڪ ڤ  ʹڵ
    ػڻҷڢ   ڶ  طʨڨ  ػڻڪ
     ڶ ڤʨڨ ػڻڪʵ  ڤ ʹڵ
      ػڻҷڢ     ڶ  طʨڨڨ
 ػڻڪ  ڤʨڨڨ  ػڻڪʵ        µڶ
 ڤʨڨ  ػڻڪʵ    ڶ  طʨڨ  ػڻڪյ:
   Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ  ʹڵ   Եڵ
 ػڻҷڢ      ڤ  ʹڵ   
 ڤڢ  ԻڻصڵԵ  ǵڵ   ڶ  ڤʨڨ
 ػڻڪʵ      ڶ طʨڨ ػڻڪ  ڤ
 ʹڵ     ػڻҷڢ   ڶ ڤʨڨڨ
 ػڻڪʵ طʨڨڨ ػڻڪ 
   []  ءڢʨڨ ػڻڪ  طʨڨ ػڻڪʵյ:
 ʾ  ǹڵҹ  ǵ  Եڵ ڤڢ  ڤ 
    ػڻҷڢ   ءڢʨڨ ػڻڪ   
 طʨڨ   ػڻڪʵ   ͤڤڤ  ڤڢ  ˹ڵҹ
 Եڵ   ڤڢ     Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ
 ʹڵ   Եڵ ڤڢ  ڤ   
 ػڻҷڢ     ءڢʨڨڨ   ػڻڪ   طʨڨڨ
 ػڻڪʵ     طʨڨ ػڻڪʵ  ءڢʨڨ
 ػڻڪյ:   ͤڤڤ   ػڻҷڢ  ˹ڵҹ  Եڵ
 ػڻҷڢ   Եڵ  ͹ڵ ͤڤڤ ʹڵ 
 Եڵ  ػڻҷڢ   طʨڨ ػڻڪʵ   
 ءڢʨڨ  ػڻڪ  ͤڤڤ  ڤڢ  ˹ڵҹ  Եڵ
 ڤڢ   Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ  ʹڵ 
 Եڵ  ڤڢ   ڤ     ػڻҷڢ
 طʨڨڨ ػڻڪʵ ءڢʨڨڨ ػڻڪ 
   []  ءڢʨڨ ػڻڪ  ڤʨڨ ػڻڪʵյ:
   Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ  ʹڵ   Եڵ
 ڤڢ     ڤ ʹڵ  ǹڵҹ ǵ
 Եڵ  ڤڢ   ڤ     ػڻҷڢ
  ءڢʨڨ  ػڻڪ      ڤʨڨ ػڻڪʵ
 ͤڤڤ  ڤڢ  ˹ڵҹ  Եڵ  ڤڢ   
 ضتڪ  ڤ   ʹڵ   ǹڵҹ ǵ Եڵ
 ڤڢ   ڤ      ػڻҷڢ  
 ءڢʨڨڨ  ػڻڪ  ڤʨڨڨ  ػڻڪʵ    
 ڤʨڨ  ػڻڪʵ   ءڢʨڨ  ػڻڪյ:  ͤڤڤ
 ػڻҷڢ   ˹ڵҹ   Եڵ  ػڻҷڢ    
 ضتڪ  ڤ  ʹڵ  ػڪڵҹ ǵ Եڵ
 ػڻҷڢ   ڤʨڨ  ػڻڪʵ    ءڢʨڨ
 ػڻڪ  ͤڤڤ  ڤڢ  ˹ڵҹ  Եڵ  ڤڢ
    ضتڪ  ڤ   ʹڵ  ǹڵҹ ǵ
 Եڵ  ڤڢ   ڤ     ػڻҷڢ
 ڤʨڨڨ ػڻڪʵ ءڢʨڨڨ ػڻڪ 
   []     طʨڨ  ػڻڪ    ڤʨڨ
 ػڻڪʵյ:    Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ  ʹڵ
  Եڵ  ػڻҷڢ    ڤ ʹڵ 
  ڤڢ  ԻڻصڵԵ ǵڵ øһڹҹ
 ʭʵڵҹ    طʨڨ  ػڻڪ      
 ڤʨڨ  ػڻڪʵ  ͤڤڤڤչ  ˹ڵҹ    
 ضتڪ  ڤ    ʹڵ     ڤڢ
 ԻڻصڵԵ      ǵڵ      øһڹҹ
 ʭʵڵҹ     طʨڨڨ   ػڻڪ   ڤʨڨڨ
 ػڻڪʵ        ڤʨڨ  ػڻڪʵ  
 طʨڨ  ػڻڪյ:    ضتڪ  ڤ   ʹڵ
    ػڻҷڢ   ڤʨڨ ػڻڪʵ  
  طʨڨ  ػڻڪ  ͤڤڤڤչ  ˹ڵҹ   
 ضتڪ  ڤ    ʹڵ     ڤڢ
 ԻڻصڵԵ      ǵڵ      øһڹҹ
 ʭʵڵҹ     ڤʨڨڨ  ػڻڪʵ  طʨڨڨ
 ػڻڪ 
   [] µڶ ءڢʨڨ ػڻڪ 
   []   µڶ ءڢʨڨ ػڻڪ  ڶ طʨڨ
 ػڻڪʵյ:   ǡ  ڨǡ  ǹڵҹ  ǵ
 Եڵ ڤڢ  ڤ    ػڻҷڢ 
 ڶ ءڢʨڨ ػڻڪ    ڶ طʨڨ ػڻڪʵ
 ͤڤڤ  ڤڢ  ˹ڵҹ  Եڵ  ڤڢ  
 Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ  ʹڵ  Եڵ ڤڢ
  ڤ     ػڻҷڢ ʭʵڵ ǹڵҹ
  ڶ  ءڢʨڨڨ  ػڻڪ  طʨڨڨ  ػڻڪʵ 
     µڶ طʨڨ ػڻڪʵ  ڶ ءڢʨڨ
 ػڻڪյ:   ͤڤڤ   ػڻҷڢ  ˹ڵҹ  Եڵ
 ػڻҷڢ   Եڵ  ͹ڵ ͤڤڤ ʹڵ 
 Եڵ ػڻҷڢ ʭʵڵ ػڪڵҹ  ڶ طʨڨ
 ػڻڪʵ      ڶ ءڢʨڨ ػڻڪ ͤڤڤ
 ڤڢ   ˹ڵҹ  Եڵ  ڤڢ    Եڵ
 ͹ڵ  ͤڤڤ  ʹڵ   Եڵ ڤڢ 
 ڤ      ػڻҷڢ ʭʵڵ ǹڵҹ 
 ڶ طʨڨڨ ػڻڪʵ ءڢʨڨڨ ػڻڪ 
   []   µڶ ءڢʨڨ ػڻڪ  ڶ ڤʨڨ
 ػڻڪʵյ:    Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ  ʹڵ
  Եڵ  ڤڢ     ڤ  ʹڵ 
 ǹڵҹ  ǵ Եڵ ڤڢ  ڤ   
 ػڻҷڢ    ڶ  ءڢʨڨ  ػڻڪ     
 ڶ  ڤʨڨ  ػڻڪʵ  ͤڤڤ  ڤڢ  ˹ڵҹ
 Եڵ  ڤڢ    ضتڪ ڤ  ʹڵ 
 ǹڵҹ  ǵ Եڵ ڤڢ  ڤ   
 ػڻҷڢ  ʭʵڵ  ǹڵҹ    ڶ  ءڢʨڨڨ
 ػڻڪ ڤʨڨڨ ػڻڪʵ     µڶ ڤʨڨ
 ػڻڪʵ    ڶ  ءڢʨڨ  ػڻڪյ:  ͤڤڤ
 ػڻҷڢ  ˹ڵҹ  Եڵ  ػڻҷڢ    ضتڪ
 ڤ    ʹڵ    ػڪڵҹ  ǵ  Եڵ
 ػڻҷڢ  ʭʵڵ  ػڪڵҹ    ڶ  ڤʨڨ
 ػڻڪʵ      ڶ ءڢʨڨ ػڻڪ ͤڤڤ
 ڤڢ  ˹ڵҹ  Եڵ  ڤڢ     ضتڪ
 ڤ   ʹڵ   ǹڵҹ ǵ Եڵ ڤڢ
  ڤ     ػڻҷڢ ʭʵڵ ǹڵҹ
 ڶ ڤʨڨڨ ػڻڪʵ ءڢʨڨڨ ػڻڪ 
   []   µڶ طʨڨ ػڻڪ  ڶ ڤʨڨ
 ػڻڪʵյ:    Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ  ʹڵ
   Եڵ  ػڻҷڢ     ڤ  ʹڵ
      ڤڢ   ԻڻصڵԵ  ǵڵ
  ڶ  طʨڨ  ػڻڪ     ڶ ڤʨڨ
 ػڻڪʵ  ͤڤڤڤչ  ˹ڵҹ      ضتڪ
 ڤ   ʹڵ   ڤڢ ԻڻصڵԵ
 ǵڵ  ʭʵڵҹ    ڶ  طʨڨڨ  ػڻڪ
 ڤʨڨڨ  ػڻڪʵ        µڶ  ڤʨڨ
 ػڻڪʵ    ڶ  طʨڨ  ػڻڪյ:  һԡҹ
   ضتڪ ڤ  ʹڵ   ػڻҷڢ
  ڶ  ڤʨڨ  ػڻڪʵ    ڶ طʨڨ
 ػڻڪ  ͤڤڤڤչ  ˹ڵҹ     ضتڪ  ڤ
   ʹڵ     ڤڢ  ԻڻصڵԵ
 ǵڵ  ʭʵڵҹ    ڶ  ڤʨڨڨ  ػڻڪʵ
 طʨڨڨ ػڻڪ 
            ---------
   []    ءڢʨڨ  ػڻڪԵڶ    طʨڨ
 ػڻڪʵյ:  ͤڤڤڤչ  ˹ڵҹ   Եڵ ͹ڵ
 ͤڤڤ  ʹڵ   ءڢʨڨ  ػڻڪԵڶ    
 طʨڨ  ػڻڪʵ  Ե   ءڢʨڨڨ  ػڻڪԵڶ
 طʨڨڨ  ػڻڪʵ     طʨڨ ػڻڪʵ
 ءڢʨڨ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []     ءڢʨڨ  ػڻڪԵڶ    ڤʨڨ
 ػڻڪʵյ:  ͤڤڤڤչ  ˹ڵҹ    ضتڪ ڤ
  ʹڵ   ءڢʨڨ ػڻڪԵڶ    ڤʨڨ
 ػڻڪʵ    Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ  ʹڵ
  Եڵ  ػڻҷڢ    ڤ ʹڵ 
 ءڢʨڨڨ  ػڻڪԵڶ  ڤʨڨڨ  ػڻڪʵ    
  ڤʨڨ ڵ 
   []  طʨڨ ػڻڪԵڶ  ڤʨڨ ػڻڪʵյ:
 ͤڤڤڤչ  ˹ڵҹ    ضتڪ ڤ  ʹڵ
  طʨڨ ػڻڪԵڶ    ڤʨڨ ػڻڪʵ 
 Եڵ ͹ڵ ͤڤڤ ʹڵ   ڤ ʹڵ
   طʨڨڨ  ػڻڪԵڶ  ڤʨڨڨ  ػڻڪʵ  
  ڤʨڨ ڵ 
   [] µڶ ءڢʨڨ ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ ءڢʨڨ ػڻڪԵڶ  ڶ طʨڨ
 ػڻڪʵյ:  ͤڤڤڤչ  ˹ڵҹ   Եڵ ͹ڵ
 ͤڤڤ  ʹڵ  ʭʵڵҹ    ڶ  ءڢʨڨ
 ػڻڪԵڶ      ڶ  طʨڨ ػڻڪʵ Ե
 ǡҹ  ڨǡҹ   ڶ  ءڢʨڨڨ  ػڻڪԵڶ
 طʨڨڨ  ػڻڪʵ        µڶ طʨڨ
 ػڻڪʵ    ڶ  ءڢʨڨ  ػڻڪԵڶҵ:  طڸ
 ػڪڵҹ   ڶ  طʨڨ  ػڻڪʵ    
 ڶ  ءڢʨڨ  ػڻڪԵڶ  Ե  ǡҹ  ڨǡҹ
 ڶ طʨڨڨ ػڻڪʵ ءڢʨڨڨ ػڻڪԵڶ 
   []   µڶ ءڢʨڨ ػڻڪԵڶ  ڶ ڤʨڨ
 ػڻڪʵյ:  ͤڤڤڤչ  ˹ڵҹ    ضتڪ ڤ
  ʹڵ  һԡҹ  ʭʵڵҹ   ڶ ءڢʨڨ
 ػڻڪԵڶ         ڶ  ڤʨڨ  ػڻڪʵ
   Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ  ʹڵ   Եڵ
 ػڻҷڢ    ڤ ʹڵ  ڶ ءڢʨڨڨ
 ػڻڪԵڶ  ڤʨڨڨ  ػڻڪʵ        µڶ
 ڤʨڨ  ػڻڪʵ    ڶ  ءڢʨڨ  ػڻڪԵڶҵ:
 طڸ  ػڪڵҹ   ڶ ڤʨڨ ػڻڪʵ  
   ڶ  ءڢʨڨ  ػڻڪԵڶ    Եڵ  ͹ڵ
 ͤڤڤ   ʹڵ     Եڵ  ػڻҷڢ  
  ڤ  ʹڵ   ڶ  ڤʨڨڨ  ػڻڪʵ
 ءڢʨڨڨ ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ طʨڨ ػڻڪԵڶ  ڶ ڤʨڨ
 ػڻڪʵյ:  ͤڤڤڤչ  ˹ڵҹ     ضتڪ
 ڤ   ʹڵ һԡҹ  ڶ طʨڨ ػڻڪԵڶ
       ڶ  ڤʨڨ  ػڻڪʵ   Եڵ
 ͹ڵ  ͤڤڤ  ʹڵ    Եڵ  ػڻҷڢ
    ڤ ʹڵ  ڶ طʨڨڨ ػڻڪԵڶ
 ڤʨڨڨ  ػڻڪʵ        µڶ  ڤʨڨ
 ػڻڪʵ   ڶ  طʨڨ  ػڻڪԵڶҵ:  طڸҹ
 ص  Ե ǵڵ  ڶ ڤʨڨ ػڻڪʵ  
   ڶ  طʨڨ  ػڻڪԵڶ   Եڵ  ͹ڵ
 ͤڤڤ  ʹڵ   Եڵ  ػڻҷڢ   
 ڤ   ʹڵ     ڶ  ڤʨڨڨ  ػڻڪʵ
 طʨڨڨ ػڻڪԵڶ 
   []    ءڢʨڨ  ػڻڪԵڶ    طʨڨ
 ػڻڪʵյ:  ڶ       طʨڨ ػڻڪʵ
 ءڢʨڨ ػڻڪԵڶҵ: ػڻڪԵڶ 
   []     ءڢʨڨ  ػڻڪԵڶ    ڤʨڨ
 ػڻڪʵյ:  ڶ        ڤʨڨ ػڻڪʵ
 ءڢʨڨ ػڻڪԵڶҵ: ػڻڪԵڶ 
   []    طʨڨ  ػڻڪԵڶ    ڤʨڨ
 ػڻڪʵյ:  ڶ        ڤʨڨ ػڻڪʵ
 طʨڨ ػڻڪԵڶҵ: ػڻڪԵڶ 
   [] µڶ ءڢʨڨ ػڻڪԵڶ 
   []    µڶ  ءڢʨڨ  ػڻڪԵڶ   ڶ
 طʨڨ  ػڻڪʵյ:  ػڻڪʵ       µڶ
 طʨڨ  ػڻڪʵ    ڶ  ءڢʨڨ  ػڻڪԵڶҵ:
 ػڻڪԵڶ 
   []   µڶ ءڢʨڨ ػڻڪԵڶ  ڶ ڤʨڨ
 ػڻڪʵյ:  ػڻڪʵ        µڶ ڤʨڨ
 ػڻڪʵ ڶ ءڢʨڨ ػڻڪԵڶҵ: ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ طʨڨ ػڻڪԵڶ  ڶ ڤʨڨ
 ػڻڪʵյ:  طڸҹ  ص  Ե ǵڵ  ڶ
 طʨڨ  ػڻڪԵڶ      ڶ ڤʨڨ ػڻڪʵ
 ʭʵڵҹ    ڶ  طʨڨڨ  ػڻڪԵڶ  ڤʨڨڨ
 ػڻڪʵ       µڶ ڤʨڨ ػڻڪʵ 
 ڶ   طʨڨ  ػڻڪԵڶҵ:  ͤڤڤڤչ  ˹ڵҹ
    ضتڪ  ڤ   ʹڵ һԡҹ  ڶ
 ڤʨڨ  ػڻڪʵ      ڶ طʨڨ ػڻڪԵڶ
 ʭʵڵҹ   ڶ  ڤʨڨڨ  ػڻڪʵ  طʨڨڨ
 ػڻڪԵڶ 
           ػڻҷ ԯԵ
   []   ءڢʨڨ  تڬ  طʨڨ تڬյ:
 ʾ   ǹڵҹ  ǵ  ԻڻصڵԵڵ  ڤڢ
  ءڢʨڨ  تڬ    طʨڨ تڬ 
 ڤڢ   ءڢʨڨڨ  تڬ  طʨڨڨ  تڬ 
  طʨڨ تڬ ءڢʨڨ تڬյ: ڵ 
   []   ءڢʨڨ  تڬ   ڤʨڨ تڬյ:
 ʾ  ǹڵҹ  ǵ  ڤԻڻصڵԵڵ  ڤڢ  
 ءڢʨڨ  تڬ      ڤʨڨ تڬ ڨǡ
 ڤ  ڤڢ    ءڢʨڨڨ  تڬ  ڤʨڨڨ
 تڬ        ڤʨڨ  تڬ  ءڢʨڨ
 تڬյ:   ڤ  ڤڢ   ڤʨڨ  تڬ
     ءڢʨڨ تڬ ڨǡ ڤ ڤڢ
 ڤʨڨڨ تڬ ءڢʨڨڨ تڬ 
   []   طʨڨ تڬ  ڤʨڨ تڬյ:
        ڤʨڨ  تڬ   طʨڨ
 تڬյ: 
   []  µڶ  ءڢʨڨ تڬ ڶ طʨڨ تڬյ:
 ʭʵ  ڶ  ءڢʨڨ  تڬ   µڶ  ػڻ෻
 ฻ ػڻҷ฻ ʷ ڶ ҹҡó 
   []   µڶ  ءڢʨڨ تڬ  µڶڻ
 ʷ Եڶõھ 
   []  ءڢʨڨ  تڬ طʨڨ تڬյ:
 ڵ      طʨڨ  تڬ  ءڢʨڨ
   تڬյ:  ʾ  ǹڵҹ  ǵ  Իڻصڵ
 ڤڢ   طʨڨ   تڬ    ءڢʨڨ
  تڬ  ʾ  ػڪڵҹ  ǵ Եڵ ػڻҷڢ
  ڤ      ڤڢ   طʨڨڨ
 تڬ ءڢʨڨڨ تڬ 
   []  ءڢʨڨ  تڬ  ڤʨڨ تڬյ:
  ڤ ڤڢ  ءڢʨڨ  تڬ   
 ڤʨڨ    تڬ  ʾ  ػڪڵҹ  ǵ  Եڵ
 ػڻҷڢ      ڤڢ    ءڢʨڨڨ
  تڬ  ڤʨڨڨ   تڬ     ڤʨڨ
  تڬ  ءڢʨڨ  تڬյ: ʾ ǹڵҹ ǵ
 ڤԻڻصڵԵڵ  ڤڢ   ڤʨڨ  تڬ  
  ءڢʨڨ   تڬ ʾ ػڪڵҹ ǵ Եڵ
 ػڻҷڢ   ڤڢ  ڤʨڨڨ  تڬ
 ءڢʨڨڨ تڬ 
   []    طʨڨ    تڬ   ڤʨڨ
  تڬյ:  ڤ  ڤڢ   طʨڨ  تڬ
     ڤʨڨ  تڬ ʾ Եڵ ػڻҷڢ
 ԻڻصڵڤԻڻصڵԵڵ   ڤڢ   øһڹҹ
 ʭʵڵҹ    طʨڨڨ    تڬ  ڤʨڨڨ
  تڬ     ڤʨڨ  تڬ  طʨڨ
  تڬյ:  ڤڢ  ڤʨڨ  تڬ  
   طʨڨ    تڬ  ʾ  Եڵ  ػڻҷڢ
 ڤԻڻصڵԻڻصڵԵڵ   ڤڢ   øһڹҹ
 ʭʵڵҹ    ڤʨڨڨ    تڬ  طʨڨڨ
 تڬ 
   [] µڶ ءڢʨڨ تڬ 
   []   µڶ  ءڢʨڨ   تڬ  ʡڻ
 µڶڻ  µڶڻ  ʷ   µڶࡻ øһڹҹڵ
 ਵ ҵھ 
            --------
   []  ءڢʨڨ تڬԵڶ  طʨڨ تڬԵڶҵ:
 ڵ  ¶ ػڻҷ ͵յ بک ͹ڻ ڨڻ
 ڵ ฻ Եھ ڶ ҹҡó 
            --------
   []  ءڢʨڨ تڬʵ  طʨڨ تڬʵյ:
 ͤڤڤڤչ  ˹ڵҹ    Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ
 ʹڵ     Եڵ  ػڻҷڢ    ءڢʨڨ
 تڬʵ      طʨڨ  تڬʵ  Ե 
 ءڢʨڨڨ  تڬʵ  طʨڨڨ  تڬʵ    
  طʨڨ ڵ 
   []  ءڢʨڨ تڬʵ  ڤʨڨ تڬʵյ:
 ͤڤڤ  ڤڢ  ˹ڵҹ     ضتڪ  ڤ
  ʹڵ   ءڢʨڨ تڬʵ    ڤʨڨ
 تڬʵ  ͤڤڤ  ػڻҷڢ   Եڵ  ͹ڵ
 ͤڤڤ  ʹڵ      ڤ  ʹڵ  
 ءڢʨڨڨ  تڬʵ  ڤʨڨڨ  تڬʵ    
 ڤʨڨ ڵ 
   []  طʨڨ تڬʵ  ڤʨڨ تڬʵյ:
  ضتڪ  ڤ   ʹڵ  طʨڨ تڬʵ
     ڤʨڨ  تڬʵ  ڤ ʹڵ 
 طʨڨڨ  تڬʵ  ڤʨڨڨ  تڬʵ    
    ڤʨڨ  تڬʵ   طʨڨ  تڬʵյ:
 ͤڤڤ  ػڻҷڢ    Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ
 ʹڵ   ڤʨڨ  تڬʵ     طʨڨ
 تڬʵ   ڤ  ʹڵ   ڤʨڨڨ تڬʵ
 طʨڨڨ تڬʵ 
   [] µڶ ءڢʨڨ تڬʵ 
   []  µڶ ءڢʨڨ تڬʵ  ڶ طʨڨ
 تڬʵյ:  ͤڤڤڤչ  ˹ڵҹ   Եڵ ͹ڵ
 ͤڤڤ  ʹڵ  ʭʵڵҹ    ڶ  ءڢʨڨ
 تڬʵ      ڶ  طʨڨ  تڬʵ Ե
 ǡҹ  ڨǡҹ   ڶ  ءڢʨڨڨ  تڬʵ
 طʨڨڨ  تڬʵ    ʡڻ  µڶڻ  µڶڻ
 ʷ 
   []   ءڢʨڨ   تڬʵ  طʨڨ 
 تڬʵյ:  ڵ     طʨڨ  تڬʵ
  ءڢʨڨ   تڬʵյ: ͤڤڤڤչ ˹ڵҹ 
 Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ  ʹڵ   طʨڨ  
 تڬʵ      ءڢʨڨ   تڬʵ کԵڵ
 ڤڢ    طʨڨڨ    تڬʵ  ءڢʨڨڨ
 تڬʵ 
   []   ءڢʨڨ   تڬʵ   ڤʨڨ 
 تڬʵյ:  ڵ      ڤʨڨ  تڬʵ
  ءڢʨڨ   تڬʵյ: ͤڤڤ ڤڢ ˹ڵҹ
   ضتڪ ڤ  ʹڵ  ڤʨڨ  تڬʵ
     ءڢʨڨ   تڬʵ کԵڵ ڤڢ
 ڤʨڨڨ تڬʵ ءڢʨڨڨ تڬʵ 
   []   طʨڨ   تڬʵ  ڤʨڨ 
 تڬʵյ:  ͤڤڤ  ػڻҷڢ   Եڵ  ͹ڵ
 ͤڤڤ  ʹڵ  طʨڨ  تڬʵ   
 ڤʨڨ   تڬʵ  ͤڤڤ  ڤڢ ˹ڵҹ 
 طʨڨڨ  تڬʵ ڤʨڨڨ  تڬʵ   
  ڤʨڨ  تڬʵ  طʨڨ  تڬʵյ: 
 ضتڪ ڤ  ʹڵ  ڤʨڨ  تڬʵ  
  طʨڨ   تڬʵ ͤڤڤ ڤڢ ˹ڵҹ
 ڤʨڨڨ تڬʵ طʨڨڨ تڬʵ 
   [] µڶ ءڢʨڨ تڬʵ 
   []   µڶ  ءڢʨڨ   تڬʵ   ڶ
 طʨڨ   تڬʵյ:  ڵ      µڶ
 طʨڨ   تڬʵ   ڶ ءڢʨڨ  تڬʵյ:
 ͤڤڤڤչ  ˹ڵҹ    Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ
 ʹڵ  ʭʵڵҹ   ڶ  طʨڨ   تڬʵ
    ڶ ءڢʨڨ  تڬʵ کԵڵ ڤڢ
 ڶ طʨڨڨ تڬʵ ءڢʨڨڨ تڬʵ 
   []  µڶ ءڢʨڨ  تڬʵ  ڶ ڤʨڨ
  تڬʵյ:  ڵ      µڶ ڤʨڨ 
 تڬʵ   ڶ  ءڢʨڨ   تڬʵյ:  ͤڤڤ
 ڤڢ  ˹ڵҹ     ضتڪ  ڤ   ʹڵ
 һԡҹ  ʭʵڵҹ   ڶ  ڤʨڨ   تڬʵ
    ڶ ءڢʨڨ  تڬʵ کԵڵ ڤڢ
 ڶ ڤʨڨڨ تڬʵ ءڢʨڨڨ تڬʵ 
   []  µڶ طʨڨ  تڬʵ ڶ ڤʨڨ
   تڬʵյ:  ͤڤڤ  ػڻҷڢ    Եڵ
 ͹ڵ   ͤڤڤ   ʹڵ    ڶ  طʨڨ
  تڬʵ    ڶ ڤʨڨ  تڬʵ ͤڤڤ
 ڤڢ  ˹ڵҹ  ʭʵڵҹ   ڶ  طʨڨڨ
  تڬʵ  ڤʨڨڨ  تڬʵ     µڶ
 ڤʨڨ   تڬʵ   ڶ طʨڨ  تڬʵյ:
 һԡҹ     ضتڪ  ڤ  ʹڵ  ڶ
 ڤʨڨ  تڬʵ    ڶ طʨڨ  تڬʵ
 ͤڤڤ  ڤڢ  ˹ڵҹ  ʭʵڵҹ   ڶ
 ڤʨڨڨ تڬʵ طʨڨڨ تڬʵ 
            --------
   []   ءڢʨڨ تڬ  طʨڨ تڬԵڶҵ:
 ڵ       طʨڨ تڬԵڶ  ءڢʨڨ
 تڬյ:  ʾ  ػڪڵҹ  ǵ  Եڵ  ػڻҷڢ
  ڤ    ڤڢ  طʨڨ تڬԵڶ
    ءڢʨڨ تڬ ʾ ǹڵҹ ǵ Եڵ
 ڤڢ طʨڨڨ تڬԵڶ ءڢʨڨڨ تڬ 
   []   ءڢʨڨ تڬ  ڤʨڨ تڬԵڶҵ:
 ͹չ  ǹڵҹ ǵ Եڵ ڤڢ  ءڢʨڨ
 تڬ      ڤʨڨ تڬԵڶ չ ǹڵҹ
 ǵ  Եڵ  ڤڢ  ءڢʨڨڨ تڬ ڤʨڨڨ
 تڬԵڶ       ڤʨڨ تڬԵڶ  ءڢʨڨ
 تڬյ:   չ   ػڪڵҹ   ǵ   Եڵ
 ػڻҷڢ  ڤ    ڤڢ  ڤʨڨ
 تڬԵڶ      ءڢʨڨ تڬ չ ǹڵҹ
 ǵ  Եڵ ڤڢ  ڤʨڨڨ تڬԵڶ ءڢʨڨڨ
 تڬ 
   []   طʨڨ تڬ  ڤʨڨ تڬԵڶҵ:
 ͹չ   ڤڢ   طʨڨ تڬ 
    ڤʨڨ  تڬԵڶ  չ   ڤڢ
  طʨڨڨ  تڬ  ڤʨڨڨ  تڬԵڶ   
  ڤʨڨ  تڬԵڶ   طʨڨ تڬյ: չ
    ػڻҷڢ    ԻڻصڵԵ   ǵڵ
 øһڹҹ   ڤʨڨ تڬԵڶ    طʨڨ
 تڬ  չ    ڤڢ   ڤʨڨڨ
 تڬԵڶ طʨڨڨ تڬ 
   [] µڶ ءڢʨڨ تڬ 
   []   µڶ ءڢʨڨ تڬ  ڶ طʨڨ
 تڬԵڶҵ:  طڸҹ  ػڻڵԨԵڵ  ڤڢ  ʭʵڵ
 ǹڵҹ  ڶ ءڢʨڨ تڬ    ڶ طʨڨ
 تڬԵڶ  Ե  ǡ  ڨǡ  ǹڵҹ  ǵ
 Եڵ  ڤڢ   ڶ ءڢʨڨڨ تڬ طʨڨڨ
 تڬԵڶ        µڶ طʨڨ تڬԵڶ 
 ڶ  ءڢʨڨ  تڬյ:  ǡ  ڨǡ  ػڪڵҹ
 ǵ    Եڵ    ػڻҷڢ       ڤ
     ڤڢ  ڶ طʨڨ تڬԵڶ  
  ڶ  ءڢʨڨ  تڬ ǡ ڨǡ ǹڵҹ
 ǵ  Եڵ  ڤڢ   ڶ  طʨڨڨ تڬԵڶ
 ءڢʨڨڨ تڬ 
   []   µڶ  ءڢʨڨ تڬ  ڶ ڤʨڨ
 تڬԵڶҵ:    طڸҹ    ػڻڵԨԵڵ   ڤڢ
 ͹չ  ǹڵҹ  ǵ  Եڵ  ڤڢ ʭʵڵ
 ǹڵҹ  ڶ ءڢʨڨ تڬ    ڶ ڤʨڨ
 تڬԵڶ  չ  ǹڵҹ  ǵ  Եڵ  ڤڢ
  ڶ  ءڢʨڨڨ  تڬ  ڤʨڨڨ تڬԵڶ  
   µڶ ڤʨڨ تڬԵڶ  ڶ ءڢʨڨ تڬյ:
 չ  ػڪڵҹ  ǵ  Եڵ  ػڻҷڢ 
 ڤ      ڤڢ  ڶ ڤʨڨ تڬԵڶ
     ڶ  ءڢʨڨ  تڬ  չ ǹڵҹ
 ǵ  Եڵ  ڤڢ   ڶ  ڤʨڨڨ  تڬԵڶ
 ءڢʨڨڨ تڬ 
   []   µڶ طʨڨ تڬ  ڶ ڤʨڨ
 تڬԵڶҵ:  ͹չ    ڤڢ   ڶ
 طʨڨ  تڬ      ڶ  ڤʨڨ  تڬԵڶ
 չ   ڤڢ  ڶ طʨڨڨ تڬ
 ڤʨڨڨ  تڬԵڶ      µڶ ڤʨڨ تڬԵڶ
   ڶ  طʨڨ  تڬյ:  չ  
 ػڻҷڢ   ԻڻصڵԵ   ǵڵ     ڶ
 ڤʨڨ  تڬԵڶ      ڶ  طʨڨ  تڬ
 չ    ڤڢ    ڶ  ڤʨڨڨ
 تڬԵڶ طʨڨڨ تڬ 
   []   ءڢʨڨ   تڬ   طʨڨ 
 تڬԵڶҵ:  تڬԵڶ      طʨڨ  تڬԵڶ
 ءڢʨڨ تڬյ: ڶ 
   []  ءڢʨڨ  تڬ ڤʨڨ تڬԵڶҵ:
 չ   ػڪڵҹ   ǵ  Եڵ  ػڻҷڢ
  ڤ    ڤڢ  ءڢʨڨ  تڬ
     ڤʨڨ  تڬԵڶ ͹չ ػڪڵҹ
 ǵ  Եڵ  ػڻҷڢ   ءڢʨڨڨ   تڬ
 ڤʨڨڨ   تڬԵڶ     ڤʨڨ  تڬԵڶ
  ءڢʨڨ   تڬյ:  ͹չ  ǹڵҹ ǵ
 Եڵ ڤڢ  ڤʨڨ  تڬԵڶ   ءڢʨڨ
   تڬ  ͹չ  ػڪڵҹ  ǵ  Եڵ
 ػڻҷڢ    ڤʨڨڨ    تڬԵڶ  ءڢʨڨڨ
 تڬ 
   []    طʨڨ    تڬ   ڤʨڨ
    تڬԵڶҵ:   չ     ػڻҷڢ
 ԻڻصڵԵ    ǵڵ   øһڹҹ   
 طʨڨ   تڬ      ڤʨڨ   تڬԵڶ
 ͹չ      ػڻҷڢ   ԻڻصڵԵ
 ǵڵ   ʭʵڵҹ    طʨڨڨ    تڬ
 ڤʨڨڨ   تڬԵڶ     ڤʨڨ  تڬԵڶ
  طʨڨ   تڬյ: ͹չ  ڤڢ
  ڤʨڨ   تڬԵڶ    طʨڨ  تڬ
 չ      ػڻҷڢ   ԻڻصڵԵ
 ǵڵ   ʭʵڵҹ    ڤʨڨڨ    تڬԵڶ
 طʨڨڨ تڬ 
   [] µڶ ءڢʨڨ تڬ 
   []  µڶ ءڢʨڨ  تڬ  ڶ طʨڨ
   تڬԵڶҵ:  ǡ  ڨǡ  ػڪڵҹ  ǵ
 Եڵ  ػڻҷڢ   ڤ     ڤڢ
  ڶ  ءڢʨڨ   تڬ    ڶ طʨڨ
  تڬԵڶ  طڸҹ  ػڻڵԨԵڵ ػڻҷڢ ʭʵڵ
 ػڪڵҹ   ڶ  ءڢʨڨڨ   تڬ طʨڨڨ
  تڬԵڶ       µڶ طʨڨ  تڬԵڶ
  ڶ  ءڢʨڨ   تڬյ: طڸҹ ػڻڵԨԵڵ
 ڤڢ  ʭʵڵ  ǹڵҹ   ڶ  طʨڨ  
 تڬԵڶ      ڶ ءڢʨڨ  تڬ طڸҹ
 ػڻڵԨԵڵ  ػڻҷڢ  ʭʵڵ  ػڪڵҹ   ڶ
 طʨڨڨ تڬԵڶ ءڢʨڨڨ تڬ 
   []  µڶ ءڢʨڨ  تڬ  ڶ ڤʨڨ
   تڬԵڶҵ:  չ  ػڪڵҹ  ǵ  Եڵ
 ػڻҷڢ   ڤ    ڤڢ  ڶ
 ءڢʨڨ   تڬ     ڶ ڤʨڨ  تڬԵڶ
 طڸҹ   ػڻڵԨԵڵ   ػڻҷڢ   ͹չ
 ػڪڵҹ   ǵ   Եڵ   ػڻҷڢ   ʭʵڵ
 ػڪڵҹ   ڶ  ءڢʨڨڨ   تڬ  ڤʨڨڨ
  تڬԵڶ     µڶ ڤʨڨ  تڬԵڶ 
 ڶ  ءڢʨڨ    تڬյ:  طڸҹ  ػڻڵԨԵڵ
 ڤڢ  ͹չ  ǹڵҹ  ǵ  Եڵ  ڤڢ
 ʭʵڵ  ǹڵҹ   ڶ ڤʨڨ  تڬԵڶ  
  ڶ  ءڢʨڨ   تڬ  طڸҹ  ػڻڵԨԵڵ
 ػڻҷڢ   ͹չ  ػڪڵҹ  ǵ  Եڵ
 ػڻҷڢ  ʭʵڵ  ػڪڵҹ   ڶ  ڤʨڨڨ
 تڬԵڶ ءڢʨڨڨ تڬ 
   []  µڶ طʨڨ  تڬ  ڶ ڤʨڨ
    تڬԵڶҵ:   չ     ػڻҷڢ
 ԻڻصڵԵ   ǵڵ     ڶ   طʨڨ
  تڬ    ڶ ڤʨڨ  تڬԵڶ طڸҹ
 ص  Ե  ǵڵ  ͹չ   ػڻҷڢ
 ԻڻصڵԵ   ǵڵ   ʭʵڵҹ     ڶ
 طʨڨڨ    تڬ  ڤʨڨڨ    تڬԵڶ  
    µڶ ڤʨڨ  تڬԵڶ  ڶ طʨڨ
   تڬյ:  ͹չ   ڤڢ   ڶ
 ڤʨڨ   تڬԵڶ    ڶ طʨڨ  تڬ
 طڸҹ  ص  Ե  ǵڵ  ͹չ  
 ػڻҷڢ   ԻڻصڵԵ   ǵڵ   ʭʵڵҹ
 ڶ ڤʨڨڨ تڬԵڶ طʨڨڨ تڬ 
             -------
   []   ءڢʨڨ تڬ  طʨڨ تڬʵյ:
 ͤڤڤ  ڤڢ  ˹ڵҹ  Եڵ  ڤڢ  
 Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ  ʹڵ  Եڵ ڤڢ
  ءڢʨڨ  تڬ      طʨڨ  تڬʵ
 Ե  ǹڵҹ  ǵ  Եڵ  ڤڢ  ءڢʨڨڨ
 تڬ   طʨڨڨ   تڬʵ        
 طʨڨ  تڬʵ    ءڢʨڨ  تڬյ:  ʾ
 ػڪڵҹ  ǵ  Եڵ  ػڻҷڢ   ڤ 
    ڤڢ   طʨڨ تڬʵ   
 ءڢʨڨ  تڬ  ʾ  ǹڵҹ  ǵ Եڵ ڤڢ
 طʨڨڨ تڬʵ ءڢʨڨڨ تڬ 
   []   ءڢʨڨ تڬ  ڤʨڨ تڬʵյ:
 ͤڤڤ  ڤڢ  ˹ڵҹ  Եڵ  ڤڢ   
 ضتڪ  ڤ   ʹڵ   ǹڵҹ ǵ Եڵ
 ڤڢ  ءڢʨڨ تڬ    ڤʨڨ تڬʵ
   Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ  ʹڵ   Եڵ
 ڤڢ     ڤ ʹڵ  ǹڵҹ ǵ
 Եڵ  ڤڢ    ءڢʨڨڨ  تڬ  ڤʨڨڨ
 تڬʵ      ڤʨڨ تڬʵ  ءڢʨڨ
 تڬյ:  ͤڤڤ  ػڻҷڢ   Եڵ  ͹ڵ
 ͤڤڤ  ʹڵ   Եڵ  ػڻҷڢ   
 ڤ  ʹڵ  ػڪڵҹ ǵ Եڵ ػڻҷڢ
  ڤ    ڤڢ  ڤʨڨ تڬʵ
     ءڢʨڨ تڬ  Եڵ ͹ڵ ͤڤڤ
 ʹڵ    Եڵ  ڤڢ      ڤ
 ʹڵ   ǹڵҹ  ǵ  Եڵ  ڤڢ  
 ڤʨڨڨ تڬʵ ءڢʨڨڨ تڬ 
   []   طʨڨ تڬ  ڤʨڨ تڬʵյ:
  ضتڪ ڤ  ʹڵ   ڤڢ 
 طʨڨ  تڬ     ڤʨڨ تڬʵ  ڤ
 ʹڵ     ڤڢ  طʨڨڨ تڬ
 ڤʨڨڨ  تڬʵ       ڤʨڨ تڬʵ
   طʨڨ  تڬյ:  ͤڤڤ  Եڵ  ػڻҷڢ
   Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ  ʹڵ   Եڵ
 ػڻҷڢ      ڤ  ʹڵ   
 ػڻҷڢ   ԻڻصڵԵ  ǵڵ  øһڹҹ
 ʭʵڵҹ   ڤʨڨ  تڬʵ    طʨڨ
 تڬ   ڤ  ʹڵ    ڤڢ 
 ڤʨڨڨ تڬʵ طʨڨڨ تڬ 
   [] µڶ ءڢʨڨ تڬ 
   []   µڶ ءڢʨڨ تڬ  ڶ طʨڨ
 تڬʵյ:   ͤڤڤ   ڤڢ   ˹ڵҹ  Եڵ
 ڤڢ   Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ  ʹڵ 
 Եڵ  ڤڢ  ʭʵڵ  ǹڵҹ   ڶ ءڢʨڨ
 تڬ    ڶ طʨڨ تڬʵ Ե ǡ
 ڨǡ  ǹڵҹ  ǵ  Եڵ  ڤڢ   ڶ
 ءڢʨڨڨ  تڬ  طʨڨڨ  تڬʵ     
 µڶ  طʨڨ  تڬʵ   ڶ  ءڢʨڨ  تڬյ:
 ǡ  ڨǡ  ػڪڵҹ ǵ Եڵ ػڻҷڢ
  ڤ      ڤڢ  ڶ طʨڨ
 تڬʵ      ڶ  ءڢʨڨ  تڬ ǡ
 ڨǡ  ǹڵҹ  ǵ  Եڵ  ڤڢ   ڶ
 طʨڨڨ تڬʵ ءڢʨڨڨ تڬ 
   []   µڶ  ءڢʨڨ تڬ  ڶ ڤʨڨ
 تڬʵյ:  ͤڤڤ  ڤڢ ˹ڵҹ Եڵ ڤڢ
   ضتڪ ڤ  ʹڵ  ǹڵҹ ǵ Եڵ
 ڤڢ  ͻ  ʭʵڵ  ǹڵҹ   ڶ ءڢʨڨ
 تڬ    ڶ ڤʨڨ تڬʵ ڨǡ ڤ
 ڤڢ   Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ  ʵ  
 Եڵ  ڤڢ    ڤ ʹڵ  ǹڵҹ
 ǵ  Եڵ  ڤڢ   ڶ  ءڢʨڨڨ  تڬ
 ڤʨڨڨ تڬʵ     µڶ ڤʨڨ تڬʵ
 ڶ  ءڢʨڨ  تڬյ: ͤڤڤ ػڻҷڢ  Եڵ
 ͹ڵ  ͤڤڤ  ʹڵ   Եڵ ػڻҷڢ 
  ڤ  ʹڵ   ػڪڵҹ  ǵ  Եڵ
 ػڻҷڢ  ڤ   ڤڢ ڶ ڤʨڨ
 تڬʵ      ڶ  ءڢʨڨ تڬ ڨǡ
 ڤ  ڤڢ   Եڵ ͹ڵ ͤڤڤ ʹڵ
   Եڵ  ڤڢ      ڤ  ʹڵ
  ǹڵҹ ǵ Եڵ ڤڢ  ڶ ڤʨڨڨ
 تڬʵ ءڢʨڨڨ تڬ 
   []   µڶ طʨڨ تڬ  ڶ ڤʨڨ
 تڬʵյ:  һԡҹ    ضتڪ ڤ  ʹڵ
     ڤڢ    ڶ  طʨڨ  تڬ
     ڶ  ڤʨڨ تڬʵ  ڤ ʹڵ
     ڤڢ   ڶ  طʨڨڨ  تڬ
 ڤʨڨڨ  تڬʵ        µڶ  ڤʨڨ
 تڬʵ    ڶ  طʨڨ  تڬյ:  ͤڤڤ
 ػڻҷڢ    Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ  ʹڵ
   Եڵ  ػڻҷڢ     ʹڵ  
  ػڻҷڢ  ԻڻصڵԵ  ǵڵ   ڶ
 ڤʨڨ  تڬʵ      ڶ  طʨڨ  تڬ
  ڤ  ʹڵ     ڤڢ   ڶ
 ڤʨڨڨ تڬʵ طʨڨڨ تڬ 
   []   ءڢʨڨ   تڬ   طʨڨ 
 تڬʵյ:  ʾ  ػڪڵҹ  ǵ Եڵ ػڻҷڢ
  ڤ    ڤڢ  ءڢʨڨ  تڬ
     طʨڨ  تڬʵ ͤڤڤ ػڻҷڢ
 ˹ڵҹ  Եڵ  ػڻҷڢ  Եڵ ͹ڵ ͤڤڤ
 ʹڵ  Եڵ ػڻҷڢ  ڤ   
 ڤڢ  ءڢʨڨڨ  تڬ طʨڨڨ تڬʵ 
     طʨڨ   تڬʵ   ءڢʨڨ 
 تڬյ:  ͤڤڤ  ڤڢ  ˹ڵҹ  Եڵ ڤڢ
   Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ  ʹڵ   Եڵ
 ڤڢ   طʨڨ  تڬʵ    ءڢʨڨ
   تڬ  ͤڤڤ  ػڻҷڢ  ˹ڵҹ  Եڵ
 ػڻҷڢ    Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ  ʹڵ
  Եڵ ػڻҷڢ  ڤ    ڤڢ
 طʨڨڨ تڬʵ ءڢʨڨڨ تڬ 
   []   ءڢʨڨ   تڬ   ڤʨڨ  
 تڬʵյ:   ͤڤڤ   ػڻҷڢ     Եڵ
 ͹ڵ  ͤڤڤ  ʹڵ    Եڵ  ػڻҷڢ
     ڤ  ʹڵ   ػڪڵҹ  ǵ
 Եڵ  ػڻҷڢ   ڤ     ڤڢ
  ءڢʨڨ   تڬ    ڤʨڨ  تڬʵ
 ˹ڵҹ Եڵ ػڻҷڢ   ضتڪ ڤ ʹڵ
  ػڪڵҹ ǵ Եڵ ػڻҷڢ  ڤ 
    ڤڢ   ءڢʨڨڨ  تڬ ڤʨڨڨ
  تڬʵ       ڤʨڨ  تڬʵ 
 ءڢʨڨ    تڬյ:  ͤڤڤ  ڤڢ  ˹ڵҹ
 Եڵ  ڤڢ    ضتڪ ڤ  ʹڵ 
 ǹڵҹ  ǵ Եڵ ڤڢ  ڤʨڨ  تڬʵ
    ءڢʨڨ  تڬ ˹ڵҹ Եڵ ػڻҷڢ
    ضتڪ  ڤ   ʹڵ   ػڪڵҹ
 ǵ Եڵ ػڻҷڢ  ڤ   ڤڢ
 ڤʨڨڨ تڬʵ ءڢʨڨڨ تڬ 
   []   طʨڨ   تڬ   ڤʨڨ 
 تڬʵյ:  ͤڤڤ  ػڻҷڢ   Եڵ  ͹ڵ
 ͤڤڤ  ʵ   Եڵ  ػڻҷڢ   
 ڤ  ʹڵ    ػڻҷڢ ԻڻصڵԵ
 ǵڵ   øһڹҹ  ʭʵڵҹ    طʨڨ
  تڬ      ڤʨڨ  تڬʵ ͤڤڤ
 ڤڢ  ˹ڵҹ     ضتڪ  ڤ   ʹڵ
     ػڻҷڢ  ԻڻصڵԵ  ǵڵ
 øһڹҹ  ʭʵڵҹ   طʨڨڨ   تڬ
 ڤʨڨڨ  تڬʵ     ڤʨڨ  تڬʵ
  طʨڨ  تڬյ:  ضتڪ ڤ  ʹڵ
    ڤڢ   ڤʨڨ  تڬʵ  
  طʨڨ   تڬ  ͤڤڤ  ڤڢ ˹ڵҹ
   ضتڪ ڤ  ʹڵ   ػڻҷڢ
 ԻڻصڵԵ   ǵڵ  øһڹҹ  ʭʵڵҹ
 ڤʨڨڨ تڬʵ طʨڨڨ تڬ 
   [] µڶ ءڢʨڨ تڬ 
   []  µڶ ءڢʨڨ  تڬ  ڶ طʨڨ
   تڬʵյ:  ǡ  ڨǡ  ػڪڵҹ  ǵ
 Եڵ  ػڻҷڢ   ڤ     ڤڢ
  ڶ  ءڢʨڨ   تڬ    ڶ طʨڨ
   تڬʵ  ͤڤڤ  ػڻҷڢ  ˹ڵҹ  Եڵ
 ػڻҷڢ    Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ  ʹڵ
  Եڵ ػڻҷڢ  ڤ    ڤڢ
 ʭʵڵ  ػڪڵҹ   ڶ  ءڢʨڨڨ   تڬ
 طʨڨڨ   تڬʵ      µڶ طʨڨ
  تڬʵ   ڶ  ءڢʨڨ   تڬյ: ͤڤڤ
 ڤڢ  ˹ڵҹ  Եڵ  ڤڢ  Եڵ ͹ڵ
 ͤڤڤ  ʹڵ    Եڵ  ڤڢ  ʭʵڵҹ
 ǹڵҹ   ڶ  طʨڨ   تڬʵ    
 ڶ  ءڢʨڨ   تڬ  ͤڤڤ ػڻҷڢ ˹ڵҹ
 Եڵ   ػڻҷڢ    Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ
 ʹڵ    Եڵ  ػڻҷڢ   ڤ  
     ڤڢ  ʭʵڵ  ػڪڵҹ   ڶ
 طʨڨڨ تڬʵ ءڢʨڨڨ تڬ 
   []  µڶ ءڢʨڨ  تڬ  ڶ ڤʨڨ
   تڬʵյ:   ڨǡ   ͤڤڤ  ػڻҷڢ
   Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ  ʹڵ   Եڵ
 ػڻҷڢ     ڤ  ʹڵ   ػڪڵҹ
 ǵ  Եڵ  ػڻҷڢ   ڤ     
 ڤڢ   ڶ  ءڢʨڨ  تڬ    ڶ
 ڤʨڨ    تڬʵ  ˹ڵҹ  Եڵ  ػڻҷڢ
   ضتڪ ڤ  ʹڵ  ػڪڵҹ ǵ
 Եڵ  ػڻҷڢ   ڤ     ڤڢ
 ͻ   ʭʵڵ  ػڪڵҹ    ڶ  ءڢʨڨڨ
  تڬ  ڤʨڨڨ   تڬʵ     µڶ
 ڤʨڨ   تڬʵ   ڶ  ءڢʨڨ   تڬյ:
 ͤڤڤ   ڤڢ   ˹ڵҹ   Եڵ   ڤڢ
    ضتڪ  ڤ  ʹڵ  ǹڵҹ ǵ
 Եڵ   ڤڢ  ͻ  ʭʵڵ  ǹڵҹ  
 ڶ   ڤʨڨ    تڬʵ        ڶ
 ءڢʨڨ   تڬ  ˹ڵҹ  Եڵ  ػڻҷڢ  
 ضتڪ  ڤ    ʹڵ   ػڪڵҹ  ǵ
 Եڵ  ػڻҷڢ   ڤ     ڤڢ
 ͻ   ʭʵڵ  ػڪڵҹ    ڶ  ڤʨڨڨ
 تڬʵ ءڢʨڨڨ تڬ 
   []  µڶ طʨڨ  تڬ  ڶ ڤʨڨ
   تڬʵյ:  ͤڤڤ  ػڻҷڢ    Եڵ
 ͹ڵ  ͤڤڤ  ʹڵ    Եڵ  ػڻҷڢ
     ڤ  ʹڵ     ػڻҷڢ
 ԻڻصڵԵ  ǵڵ   ڶ طʨڨ  تڬ
    ڶ ڤʨڨ  تڬʵ ͤڤڤ ڤڢ
 ˹ڵҹ     ضتڪ ڤ  ʹڵ  
 ػڻҷڢ   ԻڻصڵԵ   ǵڵ   ʭʵڵҹ
  ڶ طʨڨڨ  تڬ ڤʨڨڨ  تڬʵ 
    µڶ ڤʨڨ  تڬʵ  ڶ طʨڨ
  تڬյ:  һԡҹ   ضتڪ ڤ  ʹڵ
    ڤڢ   ڶ  ڤʨڨ   تڬʵ
     ڶ طʨڨ  تڬ ͤڤڤ ڤڢ
 ˹ڵҹ     ضتڪ  ڤ  ʹڵ   
 ػڻҷڢ  ԻڻصڵԵ  ǵڵ  ʭʵڵҹ  
 ڶ ڤʨڨڨ تڬʵ طʨڨڨ تڬ 
            --------
   []  ءڢʨڨ تڬԵڶ  طʨڨ تڬʵյ:
 ͤڤڤڤչ  ˹ڵҹ    Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ
 ʹڵ   ءڢʨڨ  تڬԵڶ     طʨڨ
 تڬʵ  Ե    ءڢʨڨڨ  تڬԵڶ  طʨڨڨ
 تڬʵ   طʨڨ ڵ 
   []   ءڢʨڨ تڬԵڶ  ڤʨڨ تڬʵյ:
 ͤڤڤ  ڤڢ  ˹ڵҹ     ضتڪ  ڤ 
 ʹڵ   ءڢʨڨ  تڬԵڶ      ڤʨڨ
 تڬʵ  ͤڤڤ  ػڻҷڢ   Եڵ  ͹ڵ
 ͤڤڤ  ʹڵ      ڤ  ʹڵ  
 ءڢʨڨڨ  تڬԵڶ  ڤʨڨڨ  تڬʵ     
 ڤʨڨ ڵ 
   []     طʨڨ  تڬԵڶ    ڤʨڨ
 تڬʵյ:  ͤڤڤ  ڤڢ  ˹ڵҹ   ضتڪ
 ڤ   ʹڵ   طʨڨ  تڬԵڶ   
 ڤʨڨ  تڬʵ  ͤڤڤ  ػڻҷڢ   Եڵ
 ͹ڵ  ͤڤڤ  ʹڵ     ڤ  ʹڵ
  طʨڨڨ  تڬԵڶ  ڤʨڨڨ  تڬʵ   
  ڤʨڨ ڵ 
   [] µڶ ءڢʨڨ تڬԵڶ 
   []   µڶ ءڢʨڨ تڬԵڶ  ڶ طʨڨ
 تڬʵյ:  ͤڤڤڤչ  ˹ڵҹ   Եڵ ͹ڵ
 ͤڤڤ  ʹڵ  ʭʵڵҹ  ڶ ءڢʨڨ تڬԵڶ
     ڶ  طʨڨ تڬʵ Ե ǡҹ
 ڨǡҹ    ڶ  ءڢʨڨڨ  تڬԵڶ  طʨڨڨ
 تڬʵ       µڶ طʨڨ تڬʵ 
 ڶ  ءڢʨڨ  تڬԵڶҵ:  طڸ  ػڪڵҹ  
 ڶ  طʨڨ تڬʵ    ڶ ءڢʨڨ تڬԵڶ
 Ե  ǡҹ  ڨǡҹ   ڶ  طʨڨڨ
 تڬʵ ءڢʨڨڨ تڬԵڶ 
   []   µڶ ءڢʨڨ تڬԵڶ  ڶ ڤʨڨ
 تڬʵյ:  ͤڤڤ  ڤڢ  ˹ڵҹ   ضتڪ
 ڤ    ʹڵ  һԡҹ  ʭʵڵҹ   ڶ
 ءڢʨڨ  تڬԵڶ      ڶ  ڤʨڨ  تڬʵ
 ͤڤڤ  ػڻҷڢ    Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ
 ʹڵ    ڤ ʹڵ  ڶ ءڢʨڨڨ
 تڬԵڶ  ڤʨڨڨ تڬʵ     µڶ ڤʨڨ
 تڬʵ    ڶ  ءڢʨڨ  تڬԵڶҵ:  طڸ
 ػڪڵҹ   ڶ ڤʨڨ تڬʵ    ڶ
 ءڢʨڨ  تڬԵڶ  ͤڤڤ  ػڻҷڢ   Եڵ
 ͹ڵ  ͤڤڤ  ʹڵ     ڤ  ʹڵ
 ڶ ڤʨڨڨ تڬʵ ءڢʨڨڨ تڬԵڶ 
   []  µڶ طʨڨ تڬԵڶ  ڶ ڤʨڨ
 تڬʵյ:  ͤڤڤ  ڤڢ  ˹ڵҹ   ضتڪ
 ڤ   ʹڵ һԡҹ  ڶ طʨڨ تڬԵڶ
     ڶ ڤʨڨ تڬʵ ͤڤڤ ػڻҷڢ
   Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ  ʹڵ   
 ڤ   ʹڵ     ڶ  طʨڨڨ  تڬԵڶ
 ڤʨڨڨ  تڬʵ        µڶ  ڤʨڨ
 تڬʵ    ڶ  طʨڨ  تڬԵڶҵ:  طڸҹ
 ص Ե ǵڵ  ڶ ڤʨڨ تڬʵ  
 ڶ  طʨڨ  تڬԵڶ ͤڤڤ ػڻҷڢ  Եڵ
 ͹ڵ  ͤڤڤ  ʹڵ     ڤ  ʹڵ
 ڶ ڤʨڨڨ تڬʵ طʨڨڨ تڬԵڶ 
   []  ءڢʨڨ تڬԵڶ طʨڨ تڬʵյ:
 تڬʵյ:  ڶ       طʨڨ  تڬʵ
 ءڢʨڨ تڬԵڶҵ تڬԵڶ 
   []  ءڢʨڨ  تڬԵڶ ڤʨڨ تڬʵյ:
 ڶ      ڤʨڨ   تڬʵ   ءڢʨڨ
 تڬԵڶҵ: تڬԵڶ 
   []   طʨڨ   تڬԵڶ   ڤʨڨ 
 تڬʵյ:  ڶ       ڤʨڨ  تڬʵ
 طʨڨ تڬԵڶҵ: تڬԵڶ 
   [] µڶ ءڢʨڨ تڬԵڶ 
   []  µڶ ءڢʨڨ  تڬԵڶ  ڶ طʨڨ
  تڬʵյ:  تڬʵ      µڶ طʨڨ
 تڬʵ ڶ ءڢʨڨ تڬԵڶҵ: تڬԵڶ 
   []  µڶ ءڢʨڨ  تڬԵڶ  ڶ ڤʨڨ
  تڬʵյ:  تڬʵ       µڶ ڤʨڨ
 تڬʵ ڶ ءڢʨڨ تڬԵڶҵ: تڬԵڶ 
   []   µڶ  طʨڨ   تڬԵڶ   ڶ
 ڤʨڨ   تڬʵյ:  طڸҹ ص Ե ǵڵ
  ڶ  طʨڨ  تڬԵڶ    ڶ ڤʨڨ
  تڬʵ  ʭʵڵҹ  ڶ طʨڨڨ  تڬԵڶ
 ڤʨڨڨ   تڬʵ       µڶ ڤʨڨ
  تڬʵ   ڶ طʨڨ  تڬԵڶҵ: ͤڤڤ
 ڤڢ  ˹ڵҹ     ضتڪ  ڤ   ʹڵ
 һԡҹ  ڶ ڤʨڨ  تڬʵ    ڶ
 طʨڨ   تڬԵڶ  ʭʵڵҹ   ڶ  ڤʨڨڨ
 تڬʵ طʨڨڨ تڬԵڶ 
           ø ԯԵ 
   []   ءڢʨڨ ػڻڪ  طʨڨ تڬյ:
      طʨڨ تڬ  ءڢʨڨ ػڻڪյ:
     ءڢʨڨ  ػڻڪ   ڤʨڨ  تڬյ:
      ڤʨڨ تڬ  ءڢʨڨ ػڻڪյ:
     طʨڨ  ػڻڪ   ڤʨڨ تڬյ:
      ڤʨڨ تڬ  طʨڨ ػڻڪյ:
    µڶ  ءڢʨڨ  ػڻڪ  ڶ  طʨڨ تڬյ:
 ʭʵ  ڶ  ءڢʨڨ  ػڻڪ    ڶ طʨڨ
 تڬ   µڶ ػڻҷû øû ػڻҷøû
 ʷ   ڶ ҹҡó   µڶ ءڢʨڨ ػڻڪ 
 ڶ طʨڨ تڬյ:  ʡڻ µڶڻ ʷ 
   []    ءڢʨڨ  ػڻڪ   طʨڨ  
 تڬյ:   ڤڢ   ءڢʨڨ ػڻڪ  
   طʨڨ    تڬ  ʾ  ǹڵҹ  ǵ
 ԻڻصڵԵڵ  ڤڢ   ڤ     
 ػڻҷڢ  ءڢʨڨڨ ػڻڪ طʨڨڨ  تڬ 
     طʨڨ  تڬ  ءڢʨڨ ػڻڪյ:
 ʾ ػڪڵҹ ǵ Եڵ ػڻҷڢ  طʨڨ
  تڬ      ءڢʨڨ ػڻڪ ʾ ǹڵҹ
 ǵ  ԻڻصڵԵڵ  ڤڢ    ڤ  
   ػڻҷڢ  طʨڨڨ  تڬ ءڢʨڨڨ
 ػڻڪ 
   []  ءڢʨڨ ػڻڪ  ڤʨڨ  تڬյ:
 ڤ ڤڢ  ءڢʨڨ ػڻڪ    ڤʨڨ
  تڬ ʾ ǹڵҹ ǵ ڤԻڻصڵԵڵ ڤڢ
  ڤ    ػڻҷڢ  ءڢʨڨڨ ػڻڪ
 ڤʨڨڨ   تڬ      ڤʨڨ  تڬ
   ءڢʨڨ  ػڻڪյ:  ʾ  ػڪڵҹ  ǵ
 Եڵ  ػڻҷڢ   ڤʨڨ   تڬ   
 ءڢʨڨ  ػڻڪ  ʾ  ǹڵҹ ǵ ڤԻڻصڵԵڵ
 ڤڢ  ڤ    ػڻҷڢ ڤʨڨڨ
 تڬ ءڢʨڨڨ ػڻڪ 
   []  طʨڨ ػڻڪ  ڤʨڨ  تڬյ:
 ڤ ڤڢ  طʨڨ ػڻڪ    ڤʨڨ
     تڬ    ԻڻصڵԵڵ    ػڻҷڢ
 ڤԻڻصڵԵڵ   ڤڢ  øһڹҹ  ʭʵڵҹ
  طʨڨڨ  ػڻڪ  ڤʨڨڨ   تڬ  
   ڤʨڨ  تڬ  طʨڨ ػڻڪյ: 
 ػڻҷڢ   ڤʨڨ  تڬ    طʨڨ
 ػڻڪ  ԻڻصڵԵڵ  ػڻҷڢ  ڤԻڻصڵԵڵ
 ڤڢ  øһڹҹ  ʭʵڵҹ    ڤʨڨڨ
 تڬ طʨڨڨ ػڻڪ 
   [] µڶ ءڢʨڨ ػڻڪ 
   []   µڶ  ءڢʨڨ  ػڻڪ   ʡڻ
 µڶڻ   ʷ     µڶࡻ  øһڹҹڵ
 ҵھ 
            --------
   []  ءڢʨڨ ػڻڪԵڶ  طʨڨ تڬԵڶҵ:
 ڵ        طʨڨ   ڵ 
 ͵յ  بک  ¶  ػڻҷ  ڵ  ػڻҷ฻
 ͹ڻ ڨڻ Եھ 
            ---------
   []  ءڢʨڨ ػڻڪʵ  طʨڨ تڬʵյ:
 ͤڤڤڤչ  ˹ڵҹ    Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ
 ʹڵ   ءڢʨڨ  ػڻڪʵ    طʨڨ
 تڬʵ  Ե   ءڢʨڨڨ  ػڻڪʵ  طʨڨڨ
 تڬʵ   طʨڨ ڵ 
   []    ءڢʨڨ  ػڻڪʵ    ڤʨڨ
 تڬʵյ:  ͤڤڤ  ڤڢ  ˹ڵҹ   ضتڪ
 ڤ   ʹڵ   ءڢʨڨ ػڻڪʵ   
 ڤʨڨ  تڬʵ  ͤڤڤ  ػڻҷڢ   Եڵ
 ͹ڵ  ͤڤڤ  ʹڵ     ڤ  ʹڵ
  ءڢʨڨڨ  ػڻڪʵ  ڤʨڨڨ  تڬʵ   
  ڤʨڨ ڵ 
   []    طʨڨ  ػڻڪʵ    ڤʨڨ
 تڬʵյ:   ضتڪ ڤ  ʹڵ  طʨڨ
 ػڻڪʵ    ڤʨڨ تڬʵ  ڤ ʹڵ
   طʨڨڨ  ػڻڪʵ  ڤʨڨڨ  تڬʵ  
    ڤʨڨ تڬʵ  طʨڨ ػڻڪʵյ:
 ͤڤڤ  ػڻҷڢ    Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ
 ʹڵ   ڤʨڨ  تڬʵ     طʨڨ
 ػڻڪʵ     ڤ   ʹڵ    ڤʨڨڨ
 تڬʵ طʨڨڨ ػڻڪʵ 
   [] µڶ ءڢʨڨ ػڻڪʵ 
   []    µڶ  ءڢʨڨ  ػڻڪʵ   ڶ
 طʨڨ   تڬʵյ:   ͤڤڤڤչ  ˹ڵҹ  
 Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ  ʹڵ  ʭʵڵҹ  
 ڶ  ءڢʨڨ  ػڻڪʵ      ڶ  طʨڨ
 تڬʵ  Ե  ǡҹ  ڨǡҹ   ڶ
 ءڢʨڨڨ  ػڻڪʵ  طʨڨڨ  تڬʵ   ʡڻ
 µڶڻ ʷ 
   []   ءڢʨڨ  ػڻڪʵ   طʨڨ 
 تڬʵյ:  ڵ     طʨڨ  تڬʵ
  ءڢʨڨ  ػڻڪʵյ:  ͤڤڤڤչ  ˹ڵҹ  
 Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ  ʹڵ   طʨڨ  
 تڬʵ      ءڢʨڨ ػڻڪʵ کԵڵڤչ
 طʨڨڨ تڬʵ ءڢʨڨڨ ػڻڪʵ 
   []   ءڢʨڨ  ػڻڪʵ   ڤʨڨ  
 تڬʵյ:  ڵ      ڤʨڨ  تڬʵ
  ءڢʨڨ  ػڻڪʵյ:  ͤڤڤ  ڤڢ ˹ڵҹ
   ضتڪ ڤ  ʹڵ  ڤʨڨ  تڬʵ
      ءڢʨڨ  ػڻڪʵ  کԵڵڤչ  
 ڤʨڨڨ تڬʵ ءڢʨڨڨ ػڻڪʵ 
   []   طʨڨ  ػڻڪʵ   ڤʨڨ 
 تڬʵյ:  ͤڤڤ  ػڻҷڢ   Եڵ  ͹ڵ
 ͤڤڤ  ʹڵ   طʨڨ ػڻڪʵ   
 ڤʨڨ   تڬʵ  ͤڤڤ  ڤڢ ˹ڵҹ 
 طʨڨڨ  ػڻڪʵ  ڤʨڨڨ   تڬʵ   
    ڤʨڨ   تڬʵ  طʨڨ ػڻڪʵյ:
  ضتڪ ڤ  ʹڵ  ڤʨڨ تڬʵ 
  طʨڨ  ػڻڪʵ  ͤڤڤ  ڤڢ  ˹ڵҹ
 ڤʨڨڨ تڬʵ طʨڨڨ ػڻڪʵ 
   [] µڶ ءڢʨڨ ػڻڪʵ 
   []   µڶ  ءڢʨڨ  ػڻڪʵ   ʡڻ
 µڶڻ  ʷ   طʨڨ  ڤʨڨ   ҹҡó:
 ͤڤڤ  ڤڢ  ˹ڵҹ  ʭʵڵҹ   ڶ
 ڤʨڨڨ تڬʵ طʨڨڨ ػڻڪʵ 
            --------
   []    ءڢʨڨ  ػڻڪ    طʨڨ
 تڬԵڶҵ:  ڵ      ڨػڻ๹ҵյ
 بک  ػڻҷû  ػڻҷøû  ʡڻ  µڶڻ
 µڶڻ ͹ڻ ڨڻ ʷ ˹൹ Եھ 
            --------
   []  ءڢʨڨ ػڻڪ  طʨڨ تڬʵյ:
 ͤڤڤ   ػڻҷڢ  ˹ڵҹ  Եڵ  ػڻҷڢ
   Եڵ   ͹ڵ   ͤڤڤ   ʹڵ  
 Եڵ  ػڻҷڢ   ءڢʨڨ  ػڻڪ    
 طʨڨ  تڬʵ  Ե  ػڪڵҹ  ǵ  Եڵ
 ػڻҷڢ     ءڢʨڨڨ   ػڻڪ   طʨڨڨ
 تڬʵ      طʨڨ تڬʵ  ءڢʨڨ
 ػڻڪյ:  ʾ  ǹڵҹ  ǵ Եڵ ڤڢ 
 ڤ      ػڻҷڢ  طʨڨ تڬʵ
     ءڢʨڨ  ػڻڪ ʾ ػڪڵҹ ǵ
 Եڵ  ػڻҷڢ   طʨڨڨ  تڬʵ ءڢʨڨڨ
 ػڻڪ 
   []    ءڢʨڨ  ػڻڪ    ڤʨڨ
 تڬʵյ:  ˹ڵҹ  Եڵ  ػڻҷڢ    ضتڪ
 ڤ  ʹڵ  ػڪڵҹ ǵ Եڵ ػڻҷڢ
  ءڢʨڨ  ػڻڪ      ڤʨڨ  تڬʵ
 ͤڤڤ  ػڻҷڢ    Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ
 ʹڵ    Եڵ  ػڻҷڢ     ڤ
 ʹڵ    ػڪڵҹ  ǵ  Եڵ  ػڻҷڢ
   ءڢʨڨڨ   ػڻڪ  ڤʨڨڨ  تڬʵ  
     ڤʨڨ  تڬʵ  ءڢʨڨ ػڻڪյ:
 ͤڤڤ  ڤڢ    Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ
 ʹڵ   Եڵ ڤڢ   ڤ ʹڵ
  ǹڵҹ ǵ Եڵ ڤڢ  ڤ  
 ػڻҷڢ   ڤʨڨ  تڬʵ     ءڢʨڨ
 ػڻڪ  ͤڤڤ  ػڻҷڢ    Եڵ  ͹ڵ
 ͤڤڤ  ʹڵ   Եڵ  ػڻҷڢ   
 ڤ  ʹڵ  ػڪڵҹ ǵ Եڵ ػڻҷڢ
 ڤʨڨڨ تڬʵ ءڢʨڨڨ ػڻڪ 
   []    طʨڨ  ػڻڪ    ڤʨڨ
 تڬʵյ:   ضتڪ  ڤ   ʹڵ  
 ػڻҷڢ   طʨڨ  ػڻڪ     ڤʨڨ
 تڬʵ   ڤ  ʹڵ     ػڻҷڢ
  طʨڨڨ  ػڻڪ  ڤʨڨڨ  تڬʵ   
     ڤʨڨ  تڬʵ   طʨڨ  ػڻڪյ:
 ͤڤڤ  ػڻҷڢ    Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ
 ʹڵ    Եڵ  ػڻҷڢ     ڤ
 ʹڵ       ڤڢ  ԻڻصڵԵ
 ǵڵ   øһڹҹ   ʭʵڵҹ    ڤʨڨ
 تڬʵ    طʨڨ ػڻڪ  ڤ ʹڵ
     ػڻҷڢ    ڤʨڨڨ  تڬʵ
 طʨڨڨ ػڻڪ 
   [] µڶ ءڢʨڨ ػڻڪ 
   []  µڶ ءڢʨڨ ػڻڪ  ڶ طʨڨ
 تڬʵյ:   ͤڤڤ  ػڻҷڢ  ˹ڵҹ  Եڵ
 ػڻҷڢ    Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ  ʹڵ
    Եڵ   ػڻҷڢ   ʭʵڵ   ػڪڵҹ
  ڶ  ءڢʨڨ  ػڻڪ     ڶ طʨڨ
 تڬʵ  Ե  ǡ  ڨǡ  ػڪڵҹ ǵ
 Եڵ ػڻҷڢ  ڶ ءڢʨڨڨ ػڻڪ طʨڨڨ
 تڬʵ         µڶ  طʨڨ  تڬʵ
   ڶ  ءڢʨڨ  ػڻڪյ:  ǡ  ڨǡ
 ǹڵҹ  ǵ Եڵ ڤڢ  ڤ   
 ػڻҷڢ   ڶ  طʨڨ  تڬʵ    
 ڶ  ءڢʨڨ  ػڻڪ  ǡ  ڨǡ  ػڪڵҹ
 ǵ  Եڵ  ػڻҷڢ  ڶ طʨڨڨ تڬʵ
 ءڢʨڨڨ ػڻڪ 
   []  µڶ ءڢʨڨ ػڻڪ  ڶ ڤʨڨ
 تڬʵյ:  ˹ڵҹ  Եڵ  ػڻҷڢ    ضتڪ
 ڤ    ʹڵ    ػڪڵҹ  ǵ  Եڵ
 ػڻҷڢ  ͻ  ʭʵڵ ػڪڵҹ  ڶ ءڢʨڨ
 ػڻڪ      ڶ  ڤʨڨ تڬʵ ͤڤڤ
 ػڻҷڢ    Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ  ʹڵ
  Եڵ  ػڻҷڢ    ڤ ʹڵ 
 ػڪڵҹ   ǵ  Եڵ  ػڻҷڢ    ڶ
 ءڢʨڨڨ  ػڻڪ  ڤʨڨڨ  تڬʵ     
 µڶ  ڤʨڨ  تڬʵ   ڶ  ءڢʨڨ  ػڻڪյ:
 ͤڤڤ  ڤڢ    Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ
 ʹڵ   Եڵ ڤڢ   ڤ ʹڵ
  ǹڵҹ  ǵ  Եڵ  ڤڢ   ڤ 
    ػڻҷڢ   ڶ ڤʨڨ تڬʵ  
   ڶ  ءڢʨڨ  ػڻڪ  ͤڤڤ  ػڻҷڢ
   Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ  ʹڵ   Եڵ
 ػڻҷڢ     ڤ  ʹڵ   ػڪڵҹ
 ǵ  Եڵ  ػڻҷڢ   ڶ ڤʨڨڨ تڬʵ
 ءڢʨڨڨ ػڻڪ 
   []  µڶ طʨڨ ػڻڪ  ڶ ڤʨڨ
 تڬʵյ:  һԡҹ    ضتڪ ڤ  ʹڵ
    ػڻҷڢ   ڶ  طʨڨ  ػڻڪ
     ڶ  ڤʨڨ تڬʵ  ڤ ʹڵ
    ػڻҷڢ  ڶ طʨڨڨ ػڻڪ 
 ڤʨڨڨ  تڬʵ        µڶ  ڤʨڨ
 تڬʵ    ڶ  طʨڨ  ػڻڪյ:  ͤڤڤ
 ػڻҷڢ    Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ  ʹڵ
   Եڵ  ػڻҷڢ     ڤ  ʹڵ
      ڤڢ   ԻڻصڵԵ  ǵڵ
  ڶ  ڤʨڨ  تڬʵ     ڶ طʨڨ
 ػڻڪ    ڤ  ʹڵ     ػڻҷڢ
 ڶ ڤʨڨڨ تڬʵ طʨڨڨ ػڻڪ 
   []   ءڢʨڨ  ػڻڪ   طʨڨ  
 تڬʵյ:  ʾ  ǹڵҹ ǵ Եڵ ڤڢ 
 ڤ      ػڻҷڢ   ءڢʨڨ ػڻڪ
     طʨڨ   تڬʵ ͤڤڤ ڤڢ
 ˹ڵҹ  Եڵ  ڤڢ   Եڵ ͹ڵ ͤڤڤ
 ʹڵ   Եڵ ڤڢ  ڤ   
 ػڻҷڢ     ءڢʨڨڨ   ػڻڪ   طʨڨڨ
  تڬʵ      طʨڨ  تڬʵ 
 ءڢʨڨ   ػڻڪյ:  ͤڤڤ  ػڻҷڢ  ˹ڵҹ
 Եڵ  ػڻҷڢ  Եڵ ͹ڵ ͤڤڤ ʹڵ
   Եڵ  ػڻҷڢ   طʨڨ   تڬʵ
       ءڢʨڨ  ػڻڪ  ͤڤڤ  ڤڢ
 ˹ڵҹ  Եڵ  ڤڢ   Եڵ ͹ڵ ͤڤڤ
 ʹڵ   Եڵ ڤڢ  ڤ   
 ػڻҷڢ    طʨڨڨ    تڬʵ  ءڢʨڨڨ
 ػڻڪ 
   []    ءڢʨڨ  ػڻڪ   ڤʨڨ  
 تڬʵյ:  ڤ  ڤڢ  Եڵ ͹ڵ ͤڤڤ
 ʹڵ    Եڵ  ڤڢ      ڤ
 ʹڵ   ǹڵҹ  ǵ  Եڵ  ڤڢ 
 ڤ      ػڻҷڢ   ءڢʨڨ ػڻڪ
     ڤʨڨ   تڬʵ  ͤڤڤ ڤڢ
 ˹ڵҹ Եڵ ڤڢ   ضتڪ ڤ  ʹڵ
  ǹڵҹ  ǵ  Եڵ  ڤڢ   ڤ 
    ػڻҷڢ   ءڢʨڨڨ ػڻڪ ڤʨڨڨ
  تڬʵ       ڤʨڨ  تڬʵ 
 ءڢʨڨ  ػڻڪյ:  ˹ڵҹ  Եڵ  ػڻҷڢ   
 ضتڪ  ڤ  ʹڵ  ػڪڵҹ ǵ Եڵ
 ػڻҷڢ   ڶ  ڤʨڨ   تڬʵ   
 ءڢʨڨ  ػڻڪ  ͤڤڤ  ڤڢ  ˹ڵҹ  Եڵ
 ڤڢ    ضتڪ ڤ  ʹڵ  ǹڵҹ
 ǵ Եڵ ڤڢ  ڤ   ػڻҷڢ
 ڤʨڨڨ تڬʵ ءڢʨڨڨ ػڻڪ 
   []   طʨڨ  ػڻڪ   ڤʨڨ  
 تڬʵյ:  ͤڤڤ  ػڻҷڢ   Եڵ  ͹ڵ
 ͤڤڤ  ʹڵ   Եڵ  ػڻҷڢ   
 ڤ  ʹڵ     ڤڢ  ԻڻصڵԵ
 ǵڵ  øһڹҹ ʭʵڵҹ  طʨڨ ػڻڪ
     ڤʨڨ   تڬʵ  ͤڤڤ ڤڢ
 ˹ڵҹ     ضتڪ ڤ  ʹڵ  
 ڤڢ   ԻڻصڵԵ   ǵڵ   øһڹҹ
 ʭʵڵҹ     طʨڨڨ   ػڻڪ   ڤʨڨڨ
  تڬʵ       ڤʨڨ  تڬʵ 
 طʨڨ  ػڻڪյ:   ضتڪ ڤ  ʹڵ 
  ػڻҷڢ   ڤʨڨ  تڬʵ   
 طʨڨ  ػڻڪ  ͤڤڤ  ڤڢ  ˹ڵҹ  
  ضتڪ  ڤ   ʹڵ     ڤڢ
 ԻڻصڵԵ   ǵڵ  øһڹҹ  ʭʵڵҹ
 ڤʨڨڨ تڬʵ طʨڨڨ ػڻڪ 
   [] µڶ ءڢʨڨ ػڻڪ 
   []  µڶ ءڢʨڨ ػڻڪ  ڶ طʨڨ
  تڬʵյ: ǡ ڨǡ ǹڵҹ ǵ Եڵ
 ڤڢ   ڤ    ػڻҷڢ  ڶ
 ءڢʨڨ  ػڻڪ     ڶ طʨڨ  تڬʵ
 ͤڤڤ  ڤڢ  ˹ڵҹ  Եڵ  ڤڢ  
 Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ  ʹڵ  Եڵ ڤڢ
  ڤ     ػڻҷڢ ʭʵڵ ǹڵҹ
  ڶ  ءڢʨڨڨ  ػڻڪ طʨڨڨ  تڬʵ 
    µڶ طʨڨ  تڬʵ  ڶ ءڢʨڨ
 ػڻڪյ:   ͤڤڤ   ػڻҷڢ  ˹ڵҹ  Եڵ
 ػڻҷڢ   Եڵ  ͹ڵ ͤڤڤ ʹڵ 
 Եڵ  ػڻҷڢ  ʭʵڵ  ػڪڵҹ    ڶ
 طʨڨ   تڬʵ     ڶ ءڢʨڨ ػڻڪ
 ͤڤڤ  ڤڢ  ˹ڵҹ  Եڵ  ڤڢ  
 Եڵ  ͹ڵ  ͤڤڤ  ʹڵ  Եڵ ڤڢ
  ڤ     ػڻҷڢ ʭʵڵ ǹڵҹ
 ڶ طʨڨڨ تڬʵ ءڢʨڨڨ ػڻڪ 
   []  µڶ ءڢʨڨ ػڻڪ  ڶ ڤʨڨ
   تڬʵյ:  ڤ  ڤڢ   Եڵ  ͹ڵ
 ͤڤڤ  ʹڵ   Եڵ ڤڢ   ڤ
 ʹڵ   ǹڵҹ  ǵ  Եڵ  ڤڢ 
 ڤ     ػڻҷڢ  ڶ ءڢʨڨ ػڻڪ
    ڶ ڤʨڨ  تڬʵ ͤڤڤ ڤڢ
 ˹ڵҹ Եڵ ڤڢ   ضتڪ ڤ  ʹڵ
  ǹڵҹ  ǵ  Եڵ  ڤڢ   ڤ 
    ػڻҷڢ  ͻ  ʭʵڵ  ǹڵҹ  
 ڶ  ءڢʨڨڨ  ػڻڪ  ڤʨڨڨ   تڬʵ  
    µڶ  ڤʨڨ   تڬʵ   ڶ ءڢʨڨ
 ػڻڪյ:  ˹ڵҹ  Եڵ  ػڻҷڢ    ضتڪ
 ڤ    ʹڵ    ػڪڵҹ  ǵ  Եڵ
 ػڻҷڢ  ͻ  ʭʵڵ ػڪڵҹ  ڶ ڤʨڨ
  تڬʵ     ڶ ءڢʨڨ ػڻڪ ͤڤڤ
 ڤڢ  ˹ڵҹ  Եڵ  ڤڢ   ضتڪ ڤ
  ʹڵ   ǹڵҹ ǵ Եڵ ڤڢ 
 ڤ     ػڻҷڢ ͻ ʭʵڵ ǹڵҹ
 ڶ ڤʨڨڨ تڬʵ ءڢʨڨڨ ػڻڪ 
   []  µڶ طʨڨ ػڻڪ  ڶ ڤʨڨ
  تڬʵյ:  ͤڤڤ ػڻҷڢ  Եڵ ͹ڵ
 ͤڤڤ  ʹڵ   Եڵ  ػڻҷڢ   
 ڤ  ʹڵ     ڤڢ  ԻڻصڵԵ
 ǵڵ   ڶ  طʨڨ  ػڻڪ    ڶ
 ڤʨڨ   تڬʵ ͤڤڤ ڤڢ ˹ڵҹ  
 ضتڪ  ڤ    ʹڵ     ڤڢ
 ԻڻصڵԵ ǵڵ ʭʵڵҹ  ڶ طʨڨڨ
 ػڻڪ  ڤʨڨڨ   تڬʵ       µڶ
 ڤʨڨ    تڬʵ   ڶ  طʨڨ  ػڻڪյ:
 һԡҹ    ضتڪ ڤ  ʹڵ  
 ػڻҷڢ  ڶ ڤʨڨ  تڬʵ    ڶ
 طʨڨ  ػڻڪ  ͤڤڤ  ڤڢ  ˹ڵҹ  
 ضتڪ  ڤ    ʹڵ     ڤڢ
 ԻڻصڵԵ   ǵڵ   ʭʵڵҹ     ڶ
 ڤʨڨڨ تڬʵ طʨڨڨ ػڻڪ 
            ---------
   []  ءڢʨڨ ػڻڪԵڶ طʨڨ تڬʵյ:
 ¶  ø  ͵൹ҹҤ  بک  ͹ڻ  ڨڻ
 ڵ ػڻҷøû ˹ Եھ 
          ػڻҷø ԯԵ 
            ǵڵ 
              --------
            ԭ
   []   ءڢʨڨ Ԫҹҵ  طʨڨ ˵յ:
 ڵ     طʨڨ ˵ ءڢʨڨ Ԫҹҵյ:
 ڵ      ءڢʨڨ   Ԫҹҵ   طʨڨ
 ڻ˵յ:  ڵ        طʨڨ  ڻ˵
 ءڢʨڨ Ԫҹҵյ: ڵ 
   []  ءڢʨڨ ԪҹԵڶ  طʨڨ Եڶҵ:
 ڵ        طʨڨ  Եڶ  ءڢʨڨ
 ԪҹԵڶҵ:  ڵ     ءڢʨڨ   ԪҹԵڶ 
 طʨڨ  ڻԵڶҵ:  ڵ      طʨڨ
 ڻԵڶ ءڢʨڨ ԪҹԵڶҵ: ڵ 
   []    ءڢʨڨ  Ԫҹʵ    طʨڨ
 ʵյ:  ڵ      طʨڨ ʵ 
 ءڢʨڨ  Ԫҹʵյ: ڵ   ءڢʨڨ  Ԫҹʵ
  طʨڨ ڻʵյ: ڵ     طʨڨ
 ڻʵ ءڢʨڨ Ԫҹʵյ: ڵ 
   []  ءڢʨڨ Ԫҹҵ  طʨڨ Եڶҵ:
      طʨڨ Եڶ  ءڢʨڨ Ԫҹҵյ:
    ءڢʨڨ  Ԫҹҵ  طʨڨ ڻԵڶҵ:
   ءڢʨڨ     Ԫҹҵ      طʨڨ
 ڻԵڶ   ͤڤڤڤԭڨ  ˹ڵڨ  ໵  
 ؤڤ  ءڢʨڨڨ   Ԫҹڵ  طʨڨڨ  ڻԵڶ 
    طʨڨ ڻԵڶ  ءڢʨڨ  Ԫҹҵյ:
 ͤڤڤڤ طʨڨ ڻԵڶ   ءڢʨڨ  Ԫҹҵ
 ͤڤڤڤԭڨ   ˹ڵڨ   ໵     ؤڤ
 طʨڨڨ ڻԵڶ ءڢʨڨڨ Ԫҹڵ 
   []  ءڢʨڨ Ԫҹҵ  طʨڨ ʵյ:
         طʨڨ  ʵ   ءڢʨڨ
 Ԫҹҵյ:     ءڢʨڨ  Ԫҹҵ  طʨڨ
 ڻʵյ:   ڤ ʹڵ  ءڢʨڨ  Ԫҹڵ
    طʨڨ  ڻʹڵ     ضتڪ ڤ
   ʹڵ   ءڢʨڨڨ   Ԫҹڵ  طʨڨڨ
 ڻʹڵ     طʨڨ ڻʵ  ءڢʨڨ
   Ԫҹҵյ:   ͤڤڤڤ   طʨڨ   ڻʵ
    ءڢʨڨ   Ԫҹҵ    ضتڪ ڤ
   ʹڵ    طʨڨڨ  ڻʹڵ  ءڢʨڨڨ
 Ԫҹڵ 
   []  ءڢʨڨ ԪҹԵڶ  طʨڨ ʵյ:
      طʨڨ ʵ ءڢʨڨ ԪҹԵڶҵ:
    ءڢʨڨ  ԪҹԵڶ  طʨڨ ڻʵյ:
  ڤ ʹڵ  ءڢʨڨ  ԪҹԵڶ  طʨڨ
 ڻʹڵ  ͤڤڤڤ   ضتڪ ڤ  ʹڵ
  ءڢʨڨڨ   ԪҹԵڶ  طʨڨڨ  ڻʹڵ  
        طʨڨ  ڻʵ    ءڢʨڨ
  ԪҹԵڶҵ:   طʨڨ ڻʵ   ءڢʨڨ
  ԪҹԵڶ ͤڤڤڤ   ضتڪ ڤ  ʹڵ
 طʨڨڨ ڻʹڵ ءڢʨڨڨ ԪҹԵڶ 
           ԭ ԯԵ 
           ʨڨ ԯԵ 
              --------
            ʧڢ
            ڳڵ
   []  ʧڢ ʧڢ Ǩʧڢ Եڵʧڢ 
 ʻ  ʧڢ  ԵڡԨ  Ǩʧڢ ʭ 
 Ƿ  Եڵʧڢ ໵ ԵڡԨ ʾྻ Եڵڻصڵ
 Եڵʧڢ 
            ط
   [] ʧڢ ʧڢ  Ǩ Ǩʧڢ
 Ǩʧڢ Ǩ Եڵ Եڵʧڢ Եڵʧڢ Եڵ 
   []    ʧڢ ʧڢ  
  Ǩ  Ǩʧڢ  Ǩʧڢ Ǩ  Եڵ Եڵʧڢ
 Եڵʧڢ Եڵ 
            --------
   []  ʧڢ ʧڢ Ǩʧڢ  
 ʧڢ  ʧڢ  Եڵʧڢ  Ǩ Ǩʧڢ ʧڢ
 ʧڢ   Ǩ Ǩʧڢ ʧڢ Եڵʧڢ  Եڵ
 Եڵʧڢ ʧڢ ʧڢ  Եڵ Եڵʧڢ ʧڢ
 Ǩʧڢ 
   []    ʧڢ ʧڢ Ǩʧڢ 
    ʧڢ  ʧڢ  Եڵʧڢ  Ǩ 
 Ǩʧڢ ʧڢ ʧڢ  Ǩ Ǩʧڢ ʧڢ
  Եڵʧڢ  Եڵ Եڵʧڢ ʧڢ ʧڢ 
 Եڵ Եڵʧڢ ʧڢ Ǩʧڢ 
            --------
   [] ʧڢ Ǩʧڢ Ǩʧڢ ʧڢ 
 ʧڢ Եڵʧڢ Եڵʧڢ ʧڢ  Ǩʧڢ
 Եڵʧڢ Եڵʧڢ Ǩʧڢ 
   []   ʧڢ  Ǩʧڢ  Ǩʧڢ 
 ʧڢ   ʧڢ  Եڵʧڢ  Եڵʧڢ 
 ʧڢ   Ǩʧڢ  Եڵʧڢ  Եڵʧڢ 
 Ǩʧڢ 
            ط 
             -------
            Է
   []  ʧڢõ:   ʧڢ µ:
   Ǩ Ǩʧڢõ:   Ǩʧڢ Ǩյ:   Եڵ
 Եڵʧڢõ:  Եڵʧڢ Եڵڵ: 
   []    ʧڢõ: ʧڢ  
 ʧڢ ­ڨ ʧڢíڨ -  
   ʧڢ  ʧڢ µ:  ʧڢ
  ­ڨ  ʧڢíڨ ໵    
   ʧڢ   Ǩ  Ǩʧڢõ: Ǩʧڢ Ǩ
 Ǩʧڢ  Ǩԭڨ  Ǩʧڢíڨ ໵    Ǩ
   Ǩʧڢ   Ǩʧڢ  Ǩյ: Ǩ Ǩʧڢ Ǩ
 Ǩԭڨ Ǩʧڢíڨ ໵   Ǩ  Ǩʧڢ 
  Եڵ   Եڵʧڢõ: Եڵʧڢ  Եڵ Եڵʧڢ
 Եڵڨ  Եڵʧڢíڨ  ໵       Եڵ
   Եڵʧڢ  Եڵʧڢ Եڵڵ: Եڵ Եڵʧڢ
 Եڵ  Եڵڨ  Եڵʧڢíڨ  ໵     Եڵ
  Եڵʧڢ 
             -------
   []  ʧڢõ:   ʧڢ Ǩʧڢõ:
 Ǩʧڢ ʧڢ  Ǩʧڢ  ʧڢ ʧڢ
 @ԧö: ʹڵ:  ʧڢ÷ ʧڢԹصڵ 
 @ ʾھڻ ʧڢʧڢڳڵ ҵ  ʧڢõ
 
  Ǩʧڢ  ʧڢõ:  ʧڢ Եڵʧڢõ:
 Եڵʧڢ ʧڢ  Եڵʧڢ  ʧڢ ʧڢ
  Եڵʧڢ  Ǩ Ǩʧڢõ:  ʧڢ ʧڢõ:
 ʧڢ ʧڢ  ʧڢ  ʧڢ ʧڢ
  ʧڢ  Ǩ Ǩʧڢõ:  ʧڢ Եڵʧڢõ:
 Եڵʧڢ ʧڢ  Եڵʧڢ  ʧڢ ʧڢ
  Եڵʧڢ  Եڵ Եڵʧڢõ:  ʧڢ ʧڢõ:
 ʧڢ   ʧڢ    ʧڢ    
 ʧڢ ʧڢ  ʧڢ  Եڵ Եڵʧڢõ:  
 ʧڢ  Ǩʧڢõ: Ǩʧڢ ʧڢ  Ǩʧڢ 
 ʧڢ ʧڢ Ǩʧڢ 
   []    ʧڢõ: ʧڢ  
 ʧڢ  ­ڨ  ʧڢíڨ  ໵   
    ʧڢ  ʧڢ Ǩʧڢõ: ڵ 
    ʧڢõ: ʧڢ   ʧڢ
 ­ڨ  ʧڢíڨ  ໵      
 ʧڢ   ʧڢ  Եڵʧڢõ: ڵ  Ǩ 
 Ǩʧڢõ:  Ǩʧڢ  Ǩ Ǩʧڢ Ǩԭڨ Ǩʧڢíڨ
 ໵    Ǩ   Ǩʧڢ   ʧڢ
  ʧڢõ: ڵ   Ǩ  Ǩʧڢõ: Ǩʧڢ
   Ǩ  Ǩʧڢ  Ǩԭڨ  Ǩʧڢíڨ  ໵  
   Ǩ   Ǩʧڢ   ʧڢ  Եڵʧڢõ:
 ڵ     Եڵ  Եڵʧڢõ: Եڵʧڢ  Եڵ
 Եڵʧڢ Եڵڨ Եڵʧڢíڨ ໵   Եڵ
   Եڵʧڢ  ʧڢ ʧڢõ: ڵ  Եڵ
  Եڵʧڢõ:  Եڵʧڢ   Եڵ Եڵʧڢ Եڵڨ
 Եڵʧڢíڨ ໵    Եڵ  Եڵʧڢ 
 ʧڢ Ǩʧڢõ: ڵ 
            --------
   []  ʧڢ  Ǩʧڢõ:    Ǩʧڢ
 ʧڢõ:     ʧڢ  Եڵʧڢõ:   
 Եڵʧڢ  ʧڢõ:    Ǩʧڢ Եڵʧڢõ:
  Եڵʧڢ Ǩʧڢõ: 
   []   ʧڢ  Ǩʧڢõ: Ǩʧڢ 
 ʧڢ  Ǩʧڢ  ʧڢíڨ  Ǩʧڢíڨ  ໵
    ʧڢ   Ǩʧڢ  Ǩʧڢ
  ʧڢõ: ʧڢ Ǩʧڢ ʧڢ Ǩʧڢíڨ
 ʧڢíڨ  ໵      Ǩʧڢ  
 ʧڢ    ʧڢ  Եڵʧڢõ: Եڵʧڢ
  ʧڢ Եڵʧڢ ʧڢíڨ Եڵʧڢíڨ ໵
    ʧڢ   Եڵʧڢ  Եڵʧڢ
  ʧڢõ:  ʧڢ   Եڵʧڢ  ʧڢ
 Եڵʧڢíڨ ʧڢíڨ ໵   Եڵʧڢ
   ʧڢ   Ǩʧڢ Եڵʧڢõ: Եڵʧڢ
  Ǩʧڢ  Եڵʧڢ Ǩʧڢíڨ Եڵʧڢíڨ ໵
    Ǩʧڢ   Եڵʧڢ  Եڵʧڢ
  Ǩʧڢõ: Ǩʧڢ Եڵʧڢ Ǩʧڢ Եڵʧڢíڨ
 Ǩʧڢíڨ   ໵        Եڵʧڢ
  Ǩʧڢ 
            ڳڵ
              --------
            ǵڵ
   []   ʧڢ  ػڻڪ   Ǩʧڢ
 ػڻڪյ:  Թ  ԵڡԨ  ʻҹ  ػڻҷڢ
  ʧڢ  ػڻڪ     Ǩʧڢ ػڻڪ
 ڬҹ  һڹҹ  Ǩҹ ʻҹ ػڻҷڢ
  ʧڢ   ػڻڪ  Ǩʧڢ   ػڻڪ 
    Ǩʧڢ ػڻڪ  ʧڢ ػڻڪյ:
 Թ ʻ ԵڡԨҹ ػڻҷڢ  Ǩʧڢ
 ػڻڪ        ʧڢ  ػڻڪ  ڬҹ
 һڹҹ  Ǩҹ  ʻҹ  ػڻҷڢ  
 Ǩʧڢ ػڻڪ ʧڢ ػڻڪ 
   []   ʧڢ  ػڻڪ   Եڵʧڢ
 ػڻڪյ:  ڵ       Եڵʧڢ ػڻڪ
  ʧڢ  ػڻڪյ:  Թ  ʻ  Եڵ
 ػڻҷڢ  Եڵʧڢ ػڻڪ    ʧڢ
 ػڻڪ  ʻҹ  ػڻҷڢ   Եڵʧڢ  
 ػڻڪ ʧڢ ػڻڪ 
   []   Ǩʧڢ  ػڻڪ   Եڵʧڢ
 ػڻڪյ:  ڵ       Եڵʧڢ ػڻڪ
   Ǩʧڢ  ػڻڪյ:  Թ  ԵڡԨ  Եڵ
 ػڻҷڢ  Եڵʧڢ ػڻڪ    Ǩʧڢ
 ػڻڪ  ԵڡԨҹ  ػڻҷڢ   Եڵʧڢ  
 ػڻڪ Ǩʧڢ ػڻڪ 
   []  µڶ  ʧڢ  ػڻڪ  ڶ  Ǩʧڢ
 ػڻڪյ:  صªڬ  ªڬ  ڶ ʧڢ ػڻڪ
    ڶ  Ǩʧڢ  ػڻڪ  ڬ  Ǩ
 ڶ  ʧڢ   ػڻڪ  Ǩʧڢ   ػڻڪ 
 µڶ   Ǩʧڢ ػڻڪ ڶ ʧڢ ػڻڪյ:
 ٻǨ  ٻǨ  ڶ  Ǩʧڢ ػڻڪ   ڶ
 ʧڢ ػڻڪ ڬ Ǩ ڶ Ǩʧڢ 
 ػڻڪ ʧڢ ػڻڪ 
   []  µڶ  ʧڢ  ػڻڪ  ڶ Եڵʧڢ
 ػڻڪյ:  ڵ   µڶ    Եڵʧڢ ػڻڪ
 ڶ  ʧڢ ػڻڪյ: صڶڬ ٻǨ ٻǨ
 ڶ  Եڵʧڢ  ػڻڪ      ڶ  ʧڢ
 ػڻڪ   ڬ  صªڬ  ªڬ  Ǩ
 ڶ Եڵʧڢ ػڻڪ ʧڢ ػڻڪ 
   []  µڶ  Ǩʧڢ  ػڻڪ  ڶ  Եڵʧڢ
 ػڻڪյ:  ڵ   µڶ    Եڵʧڢ ػڻڪ
 ڶ  Ǩʧڢ ػڻڪյ: صªڬ ªڬ صڶڬ
 ڶ  Եڵʧڢ  ػڻڪ      ڶ  Ǩʧڢ
 ػڻڪ  ڬ  Ǩ  ٻǨ  ٻǨ  ڶ
 Եڵʧڢ ػڻڪ Ǩʧڢ ػڻڪ 
   []   µڶ ʧڢ ػڻڪ  ʡڻ
 µڶڻ ʷ 
   []   ʧڢ  ػڻڪ   Ǩʧڢ
 ػڻڪյ:  Թ  ʻ  ԵڡԨҹ  ػڻҷڢ
  ʧڢ  ػڻڪ     Ǩʧڢ ػڻڪ
 ʾ Եڵ ڤڢ Թ ʻ ԵڡԨèԵڵ
 ػڻҷڢ    øһڹҹ    ʭʵڵҹ    
 ʧڢ   ػڻڪ  Ǩʧڢ   ػڻڪ   
    Ǩʧڢ  ػڻڪ   ʧڢ ػڻڪյ:
 Թ ԵڡԨ ʻҹ ػڻҷڢ  Ǩʧڢ
 ػڻڪ      ʧڢ ػڻڪ ʾ Եڵ
 ڤڢ  Թ ʻ ԵڡԨèԵڵ ػڻҷڢ
 øһڹҹ   ʭʵڵҹ      Ǩʧڢ   
 ػڻڪ ʧڢ ػڻڪ 
   []   ʧڢ  ػڻڪ   Եڵʧڢ
 ػڻڪյ:  Թ  ʻ  Եڵ  ػڻҷڢ  
 ʧڢ ػڻڪ    Եڵʧڢ ػڻڪ ʾ
 Եڵ ڤڢ øһڹҹ ʭʵڵҹ  ʧڢ
  ػڻڪ  Եڵʧڢ   ػڻڪ      
 Եڵʧڢ ػڻڪ ʧڢ ػڻڪյ: ڵ 
   []  Ǩʧڢ ػڻڪ Եڵʧڢ ػڻڪյ:
 Թ  ԵڡԨ  Եڵ  ػڻҷڢ   Ǩʧڢ
 ػڻڪ      Եڵʧڢ ػڻڪ ʾ Եڵ
 ڤڢ  øһڹҹ  ʭʵڵҹ   Ǩʧڢ  
 ػڻڪ Եڵʧڢ  ػڻڪ     Եڵʧڢ
 ػڻڪ Ǩʧڢ ػڻڪյ: ڵ 
   []  µڶ  ʧڢ  ػڻڪ  ڶ  Ǩʧڢ
 ػڻڪյ:  ٻǨ  ٻǨ  ڶ  ʧڢ ػڻڪ
    ڶ  Ǩʧڢ  ػڻڪ  صڶڬ  ʭʵ
 ڶ  ʧڢ   ػڻڪ  Ǩʧڢ   ػڻڪ 
 µڶ   Ǩʧڢ ػڻڪ ڶ ʧڢ ػڻڪյ:
 صªڬ  ªڬ  ڶ Ǩʧڢ ػڻڪ   ڶ
 ʧڢ ػڻڪ صڶڬ ʭʵ ڶ Ǩʧڢ 
 ػڻڪ ʧڢ ػڻڪ 
   []  µڶ  ʧڢ  ػڻڪ  ڶ Եڵʧڢ
 ػڻڪյ:  صڶڬ ٻǨ ٻǨ ڶ ʧڢ
 ػڻڪ      ڶ  Եڵʧڢ  ػڻڪ  ʭʵ
 ڶ  ʧڢ   ػڻڪ  Եڵʧڢ   ػڻڪ 
 µڶ   Եڵʧڢ ػڻڪ ڶ ʧڢ ػڻڪյ:
 ڵ 
   []  µڶ  Ǩʧڢ  ػڻڪ  ڶ  Եڵʧڢ
 ػڻڪյ:  صªڬ ªڬ صڶڬ ڶ Ǩʧڢ
 ػڻڪ     ڶ Եڵʧڢ ػڻڪ ʭʵ ڶ
 Ǩʧڢ  ػڻڪ Եڵʧڢ  ػڻڪ  µڶ 
 Եڵʧڢ ػڻڪ ڶ Ǩʧڢ ػڻڪյ: ڵ 
   []   µڶ  ʧڢ  ػڻڪ   ڶ
 Ǩʧڢ  ػڻڪյ:  Թ  ʻ  ԵڡԨҹ
 ػڻҷڢ   ڶ  ʧڢ  ػڻڪ    
 ڶ  Ǩʧڢ  ػڻڪ  ʾ  Եڵ  ڤڢ  Թ
 ʻ     ԵڡԨèԵڵ     ػڻҷڢ
 ʭʵڵҹ   ڶ ʧڢ  ػڻڪ Ǩʧڢ 
 ػڻڪ     Ǩʧڢ  ʡڻ µڶڻ
 ʷ   Եڶõھ     µڶ   øһڹҹڵ
 ž 
            --------
   []   ʧڢ  ػڻڪԵڶ   Ǩʧڢ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ       Ǩʧڢ 
 ڵ     ʧڢ  ػڻڪԵڶ   Եڵʧڢ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ       Եڵʧڢ 
 ڵ     Ǩʧڢ  ػڻڪԵڶ   Եڵʧڢ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ       Եڵʧڢ 
 ڵ 
   []  µڶ  ʧڢ  ػڻڪԵڶ   µڶڻ
 ʾھڶ ͡ʷ 
   []   µڶ  ʧڢ  ػڻڪԵڶ  ڶ
 Ǩʧڢ  ػڻڪԵڶҵ:  صªڬҹ  ªڬҹ  һڹҹ
  ڶ ʧڢ ػڻڪԵڶ    ڶ Ǩʧڢ
 ػڻڪԵڶ  ڬҹ  һڹҹ  Ǩҹ   ڶ
 ʧڢ   ػڻڪԵڶ  Ǩʧڢ   ػڻڪԵڶ  
    µڶ  Ǩʧڢ  ػڻڪԵڶ  ڶ ʧڢ
 ػڻڪԵڶҵ:  ٻǨҹ  ٻǨҹ   ڶ Ǩʧڢ
 ػڻڪԵڶ     ڶ ʧڢ ػڻڪԵڶ ڬҹ
 һڹҹ  Ǩҹ   ڶ  Ǩʧڢ  ػڻڪԵڶ
 ʧڢ ػڻڪԵڶ 
   []   µڶ  ʧڢ  ػڻڪԵڶ  ڶ
 Եڵʧڢ  ػڻڪԵڶҵ:  ڵ       µڶ
 Եڵʧڢ  ػڻڪԵڶ   ڶ  ʧڢ ػڻڪԵڶҵ:
 صڶڬҹ  һڹҹ  ٻǨҹ  ٻǨҹ   ڶ
 Եڵʧڢ ػڻڪԵڶ    ڶ ʧڢ ػڻڪԵڶ
 ڬҹ  صªڬҹ  ªڬҹ  һڹҹ  Ǩҹ 
 ڶ Եڵʧڢ ػڻڪԵڶ ʧڢ ػڻڪԵڶ 
   []   µڶ  Ǩʧڢ  ػڻڪԵڶ   ڶ
 Եڵʧڢ  ػڻڪԵڶҵ:  ڵ       µڶ
 Եڵʧڢ  ػڻڪԵڶ   ڶ  Ǩʧڢ  ػڻڪԵڶҵ:
 صªڬҹ  ªڬҹ  صڶڬҹ  һڹҹ  طڸҹ
 ص Ե ǵڵ  ڶ Եڵʧڢ ػڻڪԵڶ  
   ڶ  Ǩʧڢ  ػڻڪԵڶ  ڬҹ  һڹҹ
 Ǩҹ Ե ٻǨҹ ٻǨҹ ڶ Եڵʧڢ
 ػڻڪԵڶ Ǩʧڢ ػڻڪԵڶ 
   []   ʧڢ  ػڻڪԵڶ   Ǩʧڢ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڶ       Ǩʧڢ ػڻڪԵڶ
  ʧڢ  ػڻڪԵڶҵ:  ڶ    ʧڢ
 ػڻڪԵڶ    Եڵʧڢ  ػڻڪԵڶҵ:  ڶ   
   Եڵʧڢ ػڻڪԵڶ  ʧڢ ػڻڪԵڶҵ:
 ڶ      Ǩʧڢ  ػڻڪԵڶ   Եڵʧڢ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڶ       Եڵʧڢ ػڻڪԵڶ
 Ǩʧڢ ػڻڪԵڶҵ: ڶ 
   [] µڶ ʧڢ ػڻڪԵڶ 
   []   µڶ  ʧڢ  ػڻڪԵڶ  ڶ
 Ǩʧڢ  ػڻڪԵڶҵ:  ٻǨҹ  ٻǨҹ   ڶ
 ʧڢ  ػڻڪԵڶ    ڶ Ǩʧڢ ػڻڪԵڶ
 صڶڬҹ  һڹҹ  طڸҹ  ص  Ե  ǵڵ
 ʭʵڵҹ  ڶ ʧڢ  ػڻڪԵڶ Ǩʧڢ 
 ػڻڪԵڶ        µڶ  Ǩʧڢ  ػڻڪԵڶ
   ڶ  ʧڢ  ػڻڪԵڶҵ:  صªڬҹ  ªڬҹ
 һڹҹ   ڶ Ǩʧڢ ػڻڪԵڶ    ڶ
 ʧڢ  ػڻڪԵڶ  صڶڬҹ  һڹҹ  طڸҹ
 ص  Ե  ǵڵ ʭʵڵҹ  ڶ Ǩʧڢ 
 ػڻڪԵڶ ʧڢ ػڻڪԵڶ 
   []   µڶ  ʧڢ  ػڻڪԵڶ  ڶ
 Եڵʧڢ  ػڻڪԵڶҵ:  صڶڬҹ  һڹҹ  ٻǨҹ
 ٻǨҹ    ڶ  ʧڢ  ػڻڪԵڶ   
   ڶ  Եڵʧڢ  ػڻڪԵڶ  طڸ  ػڪڵҹ
 ʭʵڵҹ   ڶ ʧڢ  ػڻڪԵڶ Եڵʧڢ
   ػڻڪԵڶ          µڶ  Եڵʧڢ
 ػڻڪԵڶ ڶ ʧڢ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []   µڶ  Ǩʧڢ  ػڻڪԵڶ   ڶ
 Եڵʧڢ  ػڻڪԵڶҵ:  صªڬҹ  ªڬҹ  صڶڬҹ
 һڹҹ  طڸҹ  ص  Ե  ǵڵ   ڶ
 Ǩʧڢ  ػڻڪԵڶ    ڶ Եڵʧڢ ػڻڪԵڶ
 طڸ  ػڪڵҹ  ʭʵڵҹ   ڶ Ǩʧڢ 
 ػڻڪԵڶ  Եڵʧڢ   ػڻڪԵڶ      µڶ
 Եڵʧڢ  ػڻڪԵڶ   ڶ  Ǩʧڢ  ػڻڪԵڶҵ:
 ڵ 
            --------
   []   ʧڢ  ػڻڪʵ  Ǩʧڢ
 ػڻڪʵյ:  ڵ     Ǩʧڢ ػڻڪʵ
   ʧڢ  ػڻڪʵյ:    Եڵ  ͹ڵ
 Ǩҹ  کԵڵ  ػڻڪʵ  ٻǨ  ٻǨ
 کԡҹ   ٻǨ ٻǨ ػڪԵ ԹԾھʹڵ
  ǹڵҹ  Ǩʧڢ ػڻڪʵ  ʧڢ
 ػڻڪʵ  Ե  Ǩʧڢ   ػڻڪʵ ʧڢ 
 ػڻڪʵ 
   []   ʧڢ ػڻڪʵ  Եڵʧڢ
 ػڻڪʵյ: ڵ     Եڵʧڢ ػڻڪʵ
   ʧڢ  ػڻڪʵյ:    Եڵ  ͹ڵ
 Ǩҹ  کԵڵ  ػڻڪʵ  ٻǨ  ٻǨ
 کԡҹ   ٻǨ ٻǨ ػڪԵ ԹԾھʹڵ
  ǹڵҹ   Եڵʧڢ  ػڻڪʵ    
 ʧڢ  ػڻڪʵ  Ե  Եڵʧڢ   ػڻڪʵ
 ʧڢ ػڻڪʵ 
   []   Ǩʧڢ  ػڻڪʵ  Եڵʧڢ
 ػڻڪʵյ: ڵ     Եڵʧڢ ػڻڪʵ
   Ǩʧڢ  ػڻڪʵյ:    Եڵ  ͹ڵ
 ԵڡԨ   کԵڵ   ػڻڪʵ    Եڵʧڢ
 ػڻڪʵ    Ǩʧڢ ػڻڪʵ Ե Եڵʧڢ
 ػڻڪʵ Ǩʧڢ ػڻڪʵ 
   [] µڶ ʧڢ ػڻڪʵ 
   []   µڶ  ʧڢ ػڻڪʵ  ڶ
 Ǩʧڢ  ػڻڪʵյ:  صªڬҹ  ªڬҹ  һڹҹ
  ڶ ʧڢ ػڻڪʵ    ڶ Ǩʧڢ
 ػڻڪʵ   ڬҹ   һڹҹ   Ǩҹ   
 ڶ  ʧڢ   ػڻڪʵ Ǩʧڢ  ػڻڪʵ 
    µڶ Ǩʧڢ ػڻڪʵ  ڶ ʧڢ
 ػڻڪʵյ:      Եڵ   ͹ڵ   Ǩҹ
 کԵڵ  ػڻڪʵ  ٻǨҹ  ٻǨҹ   ڶ
 Ǩʧڢ ػڻڪʵ    ڶ ʧڢ ػڻڪʵ
 ڬҹ  һڹҹ  Ե  Ǩҹ    ڶ
 Ǩʧڢ ػڻڪʵ ʧڢ ػڻڪʵ 
   []   µڶ  ʧڢ ػڻڪʵ  ڶ
 Եڵʧڢ  ػڻڪʵյ:  ڵ       µڶ
 Եڵʧڢ  ػڻڪʵ   ڶ ʧڢ ػڻڪʵյ:
   Եڵ  ͹ڵ  Ǩҹ  کԵڵ  ػڻڪʵ
 صڶڬҹ  һڹҹ  ٻǨҹ  ٻǨҹ   ڶ
 Եڵʧڢ ػڻڪʵ    ڶ ʧڢ ػڻڪʵ
 ڬҹ   صªڬҹ   ªڬҹ   һڹҹ   Ե
 Ǩҹ   ڶ Եڵʧڢ  ػڻڪʵ ʧڢ
 ػڻڪʵ 
   []   µڶ  Ǩʧڢ  ػڻڪʵ  ڶ
 Եڵʧڢ  ػڻڪʵյ:  ڵ       µڶ
 Եڵʧڢ  ػڻڪʵ   ڶ  Ǩʧڢ ػڻڪʵյ:
   Եڵ  ͹ڵ  ԵڡԨ  کԵڵ  ػڻڪʵ
 صªڬҹ  ªڬҹ  صڶڬҹ  һڹҹ    ڶ
 Եڵʧڢ ػڻڪʵ    ڶ Ǩʧڢ ػڻڪʵ
 ڬҹ   һڹҹ   Ǩҹ  Ե  ٻǨҹ
 ٻǨҹ  ڶ Եڵʧڢ  ػڻڪʵ Ǩʧڢ 
 ػڻڪʵ 
   []   ʧڢ  ػڻڪʵ  Ǩʧڢ
 ػڻڪʵյ:   Եڵ  ͹ڵ  Ǩҹ  کԵڵ
 ػڻڪʵ  ٻǨ  ٻǨ کԡҹ   ٻǨ
 ٻǨ  ػڪԵ  ԹԾھʹڵ   ǹڵҹ  
 ʧڢ  ػڻڪʵ      Ǩʧڢ ػڻڪʵ
 کԵڵڤչ   Եڵ ͹ڵ ԵڡԨ کԵڵ
 ػڻڪʵ   ʧڢ   ػڻڪʵ  Ǩʧڢ 
 ػڻڪʵ        Ǩʧڢ  ػڻڪʵ 
 ʧڢ ػڻڪʵյ: ڵ 
   []   ʧڢ ػڻڪʵ  Եڵʧڢ
 ػڻڪʵյ:   Եڵ  ͹ڵ  Ǩҹ  کԵڵ
 ػڻڪʵ  ٻǨ  ٻǨ کԡҹ   ٻǨ
 ٻǨ  ػڪԵ  ԹԾھʹڵ   ǹڵҹ  
 ʧڢ  ػڻڪʵ     Եڵʧڢ ػڻڪʵ
 کԵڵڤչ  ʧڢ  ػڻڪʵ Եڵʧڢ 
 ػڻڪʵ        Եڵʧڢ ػڻڪʵ 
 ʧڢ ػڻڪʵյ: ڵ 
   []   Ǩʧڢ  ػڻڪʵ  Եڵʧڢ
 ػڻڪʵյ:   Եڵ  ͹ڵ  ԵڡԨ کԵڵ
 ػڻڪʵ  Ǩʧڢ ػڻڪʵ    Եڵʧڢ
 ػڻڪʵ  کԵڵڤչ   Ǩʧڢ   ػڻڪʵ
 Եڵʧڢ   ػڻڪʵ       Եڵʧڢ
 ػڻڪʵ Ǩʧڢ ػڻڪʵյ: ڵ 
   [] µڶ ʧڢ ػڻڪʵ 
   []   µڶ  ʧڢ ػڻڪʵ  ڶ
 Ǩʧڢ  ػڻڪʵյ:   Եڵ  ͹ڵ Ǩҹ
 کԵڵ  ػڻڪʵ  ٻǨҹ  ٻǨҹ   ڶ
 ʧڢ ػڻڪʵ    ڶ Ǩʧڢ ػڻڪʵ
 کԵڵڤչ     Եڵ   ͹ڵ  ԵڡԨ
 کԵڵ  ػڻڪʵ  صڶڬҹ  һڹҹ  ʭʵڵҹ
   ڶ  ʧڢ    ػڻڪʵ  Ǩʧڢ  
 ػڻڪʵ        µڶ  Ǩʧڢ ػڻڪʵ
   ڶ  ʧڢ  ػڻڪʵյ:  صªڬҹ  ªڬҹ
 һڹҹ   ڶ  Ǩʧڢ  ػڻڪʵ    
 ڶ  ʧڢ  ػڻڪʵ  کԵڵڤչ   Եڵ
 ͹ڵ  ԵڡԨ  کԵڵ  ػڻڪʵ  صڶڬҹ
 һڹҹ  ʭʵڵҹ   ڶ Ǩʧڢ  ػڻڪʵ
 ʧڢ ػڻڪʵ 
   []   µڶ  ʧڢ ػڻڪʵ  ڶ
 Եڵʧڢ  ػڻڪʵյ:   Եڵ ͹ڵ Ǩҹ
 کԵڵ  ػڻڪʵ  صڶڬҹ  һڹҹ  ٻǨҹ
 ٻǨҹ   ڶ  ʧڢ ػڻڪʵ   
 ڶ  Եڵʧڢ  ػڻڪʵ  کԵڵڤչ  ʭʵڵҹ
   ڶ  ʧڢ    ػڻڪʵ  Եڵʧڢ  
 ػڻڪʵ        µڶ Եڵʧڢ ػڻڪʵ
 ڶ ʧڢ ػڻڪʵյ: ڵ 
   []   µڶ  Ǩʧڢ  ػڻڪʵ  ڶ
 Եڵʧڢ  ػڻڪʵյ:   Եڵ ͹ڵ ԵڡԨ
 کԵڵ   ػڻڪʵ   صªڬҹ  ªڬҹ  صڶڬҹ
 һڹҹ   ڶ  Ǩʧڢ  ػڻڪʵ    
 ڶ  Եڵʧڢ  ػڻڪʵ  کԵڵڤչ  ʭʵڵҹ
   ڶ  Ǩʧڢ    ػڻڪʵ  Եڵʧڢ  
 ػڻڪʵ        µڶ Եڵʧڢ ػڻڪʵ
 ڶ Ǩʧڢ ػڻڪʵյ: ڵ 
            --------
   []   ʧڢ  ػڻڪ   Ǩʧڢ
 ػڻڪԵڶҵ:  ʹڵ      Ǩʧڢ ػڻڪԵڶ
   ʧڢ  ػڻڪյ:  ʾ  Եڵ  ڤڢ
 Թ  ʻ  Եڵ  ػڻҷڢ  øһڹҹ
 ʭʵڵҹ  Ǩʧڢ ػڻڪԵڶ    ʧڢ
 ػڻڪ  ʻҹ  ػڻҷڢ   Ǩʧڢ  
 ػڻڪԵڶ ʧڢ ػڻڪ 
   []   ʧڢ  ػڻڪ   Եڵʧڢ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ     Եڵʧڢ ػڻڪԵڶ
  ʧڢ  ػڻڪյ:  ʾ Եڵ ڤڢ Թ
 ʻ   Եڵ   ػڻҷڢ   øһڹҹ
 ʭʵڵҹ  Եڵʧڢ ػڻڪԵڶ   ʧڢ
 ػڻڪ  ʻҹ  ػڻҷڢ   Եڵʧڢ  
 ػڻڪԵڶ ʧڢ ػڻڪ 
   []   Ǩʧڢ  ػڻڪ   Եڵʧڢ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ     Եڵʧڢ ػڻڪԵڶ
   Ǩʧڢ  ػڻڪյ:  ʾ  Եڵ  ڤڢ
 Թ  ԵڡԨ  Եڵ  ػڻҷڢ  øһڹҹ
 ʭʵڵҹ  Եڵʧڢ ػڻڪԵڶ    Ǩʧڢ
 ػڻڪ  ԵڡԨҹ  ػڻҷڢ   Եڵʧڢ  
 ػڻڪԵڶ Ǩʧڢ ػڻڪ 
   [] µڶ ʧڢ ػڻڪ 
   []   µڶ  ʧڢ  ػڻڪ   ڶ
 Ǩʧڢ  ػڻڪԵڶҵ:  صªڬҹ  ªڬҹ  һڹҹ
 ʻҹ  ػڻҷڢ   ڶ ʧڢ ػڻڪ
     ڶ Ǩʧڢ ػڻڪԵڶ ڬҹ һڹҹ
 Ǩҹ ʻҹ ػڻҷڢ  ڶ ʧڢ
  ػڻڪ  Ǩʧڢ   ػڻڪԵڶ      
 µڶ  Ǩʧڢ  ػڻڪԵڶ  ڶ ʧڢ ػڻڪյ:
 ڬҹ  һڹҹ  Ǩҹ  ʻҹ  ڤڢ
  Թ  ʻ Եڵ ػڻҷڢ ٻǨҹ
 ٻǨҹ  ڶ Ǩʧڢ ػڻڪԵڶ    ڶ
 ʧڢ  ػڻڪ  ڬҹ  һڹҹ  Ǩҹ
 ʻҹ ػڻҷڢ  ڶ Ǩʧڢ  ػڻڪԵڶ
 ʧڢ ػڻڪ 
   []   µڶ  ʧڢ  ػڻڪ   ڶ
 Եڵʧڢ  ػڻڪԵڶҵ:  ڵ       µڶ
 Եڵʧڢ ػڻڪԵڶ  ڶ ʧڢ ػڻڪյ: ʾ
 Եڵ  ڤڢ  Թ  ʻ  Եڵ ػڻҷڢ
  ڶ Եڵʧڢ ػڻڪԵڶ    ڶ ʧڢ
 ػڻڪ  ʻҹ  ػڻҷڢ   ڶ Եڵʧڢ
 ػڻڪԵڶ ʧڢ ػڻڪ 
   []   µڶ  Ǩʧڢ  ػڻڪ   ڶ
 Եڵʧڢ  ػڻڪԵڶҵ:  ڵ       µڶ
 Եڵʧڢ  ػڻڪԵڶ    ڶ  Ǩʧڢ  ػڻڪյ:
 ʾ  Եڵ  ڤڢ  Թ  ԵڡԨ  Եڵ
 ػڻҷڢ   ڶ  Եڵʧڢ  ػڻڪԵڶ   
 ڶ  Ǩʧڢ  ػڻڪ  ԵڡԨҹ  ػڻҷڢ  
 ڶ Եڵʧڢ ػڻڪԵڶ Ǩʧڢ ػڻڪ 
   []   ʧڢ  ػڻڪ   Ǩʧڢ
 ػڻڪԵڶҵ:  ػڻڪԵڶ     Ǩʧڢ ػڻڪԵڶ
 ʧڢ ػڻڪյ: ڶ 
   []   ʧڢ  ػڻڪ   Եڵʧڢ
 ػڻڪԵڶҵ: ػڻڪԵڶ     Եڵʧڢ ػڻڪԵڶ
 ʧڢ ػڻڪյ: ڶ 
   []   Ǩʧڢ  ػڻڪ   Եڵʧڢ
 ػڻڪԵڶҵ:  ػڻڪԵڶ         Եڵʧڢ
 ػڻڪԵڶ Ǩʧڢ ػڻڪյ: ڶ 
   [] µڶ ʧڢ ػڻڪ 
   []   µڶ  ʧڢ  ػڻڪ   ڶ
 Ǩʧڢ  ػڻڪԵڶҵ:  ڬҹ  һڹҹ  Ǩҹ
 ʻҹ  ڤڢ    Թ  ʻ
 Եڵ  ػڻҷڢ  ٻǨҹ  ٻǨҹ   ڶ
 ʧڢ  ػڻڪ     ڶ Ǩʧڢ ػڻڪԵڶ
 صªڬҹ  ªڬҹ  һڹҹ  ʻҹ  ڤڢ
  Թ  ʻ Եڵ ػڻҷڢ صڶڬҹ
 һڹҹ  طڸҹ  ص  Ե  ǵڵ ʭʵڵҹ
  ڶ ʧڢ  ػڻڪ Ǩʧڢ  ػڻڪԵڶ 
    µڶ Ǩʧڢ ػڻڪԵڶ  ڶ ʧڢ
 ػڻڪյ:  صªڬҹ  ªڬҹ  һڹҹ  ʻҹ
 ػڻҷڢ  ڶ Ǩʧڢ ػڻڪԵڶ    ڶ
 ʧڢ   ػڻڪ   صªڬҹ  ªڬҹ  һڹҹ
 ʻҹ  ڤڢ    Թ  ʻ
 Եڵ  ػڻҷڢ  صڶڬҹ  һڹҹ  طڸҹ
 ص  Ե  ǵڵ  ʭʵڵҹ   ڶ Ǩʧڢ
 ػڻڪԵڶ ʧڢ ػڻڪ 
   []   µڶ  ʧڢ  ػڻڪ   ڶ
 Եڵʧڢ  ػڻڪԵڶҵ:  ʾ  Եڵ  ڤڢ  Թ
 ʻ  Եڵ  ػڻҷڢ   ڶ ʧڢ
 ػڻڪ      ڶ Եڵʧڢ ػڻڪԵڶ طڸ
 ػڪڵҹ  ʭʵڵҹ   ڶ ʧڢ  ػڻڪ
 Եڵʧڢ   ػڻڪԵڶ     µڶ Եڵʧڢ
 ػڻڪԵڶ ڶ ʧڢ ػڻڪյ: ڵ 
   []   µڶ  Ǩʧڢ  ػڻڪ   ڶ
 Եڵʧڢ  ػڻڪԵڶҵ:  ʾ  Եڵ  ڤڢ  Թ
 ԵڡԨ  Եڵ  ػڻҷڢ   ڶ  Ǩʧڢ
 ػڻڪ      ڶ Եڵʧڢ ػڻڪԵڶ طڸ
 ػڪڵҹ  ʭʵڵҹ   ڶ  Ǩʧڢ  ػڻڪ
 Եڵʧڢ   ػڻڪԵڶ     µڶ Եڵʧڢ
 ػڻڪԵڶ ڶ Ǩʧڢ ػڻڪյ: ڵ 
            ---------
   []   ʧڢ  ػڻڪ   Ǩʧڢ
 ػڻڪʵյ:  ڵ     Ǩʧڢ ػڻڪʵ
  ʧڢ  ػڻڪյ:  ʾ Եڵ ڤڢ Թ
 ʻ   Եڵ   ػڻҷڢ   øһڹҹ
 ʭʵڵҹ  Ǩʧڢ ػڻڪʵ   ʧڢ
 ػڻڪ  ʻҹ  ػڻҷڢ   Ǩʧڢ  
 ػڻڪʵ ʧڢ ػڻڪ 
   []   ʧڢ  ػڻڪ   Եڵʧڢ
 ػڻڪʵյ: ڵ     Եڵʧڢ ػڻڪʵ
   ʧڢ  ػڻڪյ:  ʾ  Եڵ  ڤڢ
 Թ  ʻ  Եڵ  ػڻҷڢ  øһڹҹ
 ʭʵڵҹ    Եڵʧڢ  ػڻڪʵ     
 ʧڢ    ػڻڪ   ʻҹ   ػڻҷڢ
 Եڵʧڢ ػڻڪʵ ʧڢ ػڻڪ 
   []   Ǩʧڢ  ػڻڪ   Եڵʧڢ
 ػڻڪʵյ:     ԵڡԨûکԵڵ    ػڻҷڢ
  Ǩʧڢ ػڻڪ    Եڵʧڢ ػڻڪʵ
 Ե  ԵڡԨҹ  ػڻҷڢ    Ǩʧڢ  
 ػڻڪ  Եڵʧڢ    ػڻڪʵ      
 Եڵʧڢ   ػڻڪʵ     Ǩʧڢ  ػڻڪյ:
 ʾ  Եڵ  ڤڢ  Թ  ԵڡԨ  Եڵ
 ػڻҷڢ    øһڹҹ    ʭʵڵҹ    
 Եڵʧڢ  ػڻڪʵ      Ǩʧڢ  ػڻڪ
 ԵڡԨҹ    ػڻҷڢ        Եڵʧڢ
 ػڻڪʵ Ǩʧڢ ػڻڪ 
   [] µڶ ʧڢ ػڻڪ 
   []   µڶ  ʧڢ  ػڻڪ   ڶ
 Ǩʧڢ  ػڻڪʵյ:  صªڬҹ  ªڬҹ  һڹҹ
 ʻҹ  ػڻҷڢ   ڶ ʧڢ ػڻڪ
    ڶ Ǩʧڢ ػڻڪʵ ڬҹ һڹҹ
 Ǩҹ   ʻҹ   ػڻҷڢ     ڶ
 ʧڢ   ػڻڪ  Ǩʧڢ   ػڻڪʵ  
    µڶ  Ǩʧڢ ػڻڪʵ  ڶ ʧڢ
 ػڻڪյ:  ڬҹ  һڹҹ  Ǩҹ ʻҹ
 ڤڢ   Թ  ʻ Եڵ ػڻҷڢ
 ٻǨҹ  ٻǨҹ   ڶ  Ǩʧڢ  ػڻڪʵ
     ڶ ʧڢ ػڻڪ ڬҹ һڹҹ
 Ǩҹ    ʻҹ    ػڻҷڢ    
 ڶ Ǩʧڢ ػڻڪʵ ʧڢ ػڻڪ 
   []   µڶ  ʧڢ  ػڻڪ   ڶ
 Եڵʧڢ  ػڻڪʵյ:  ڵ       µڶ
 Եڵʧڢ  ػڻڪʵ   ڶ  ʧڢ  ػڻڪյ:
 ʾ  Եڵ  ڤڢ  Թ  ʻ  Եڵ
 ػڻҷڢ   ڶ  Եڵʧڢ ػڻڪʵ   
 ڶ  ʧڢ  ػڻڪ  ʻҹ  ػڻҷڢ
 ڶ Եڵʧڢ ػڻڪʵ ʧڢ ػڻڪ 
   []   µڶ  Ǩʧڢ  ػڻڪ   ڶ
 Եڵʧڢ     ػڻڪʵյ:    ԵڡԨûکԵڵ
 ػڻҷڢ   ڶ Ǩʧڢ ػڻڪ    ڶ
 Եڵʧڢ  ػڻڪʵ  Ե  ԵڡԨҹ  ػڻҷڢ
  ڶ Ǩʧڢ  ػڻڪ Եڵʧڢ  ػڻڪʵ 
    µڶ Եڵʧڢ ػڻڪʵ  ڶ Ǩʧڢ
 ػڻڪյ:  ʾ  Եڵ  ڤڢ  Թ  ԵڡԨ
 Եڵ  ػڻҷڢ    ڶ  Եڵʧڢ  ػڻڪʵ
       ڶ  Ǩʧڢ  ػڻڪ  ԵڡԨҹ
 ػڻҷڢ  ڶ Եڵʧڢ  ػڻڪʵ Ǩʧڢ 
 ػڻڪ 
   []   ʧڢ  ػڻڪ   Ǩʧڢ
 ػڻڪʵյ:  ʾ  Եڵ  ڤڢ Թ ʻ
 Եڵ   ػڻҷڢ  øһڹҹ  ʭʵڵҹ  
 ʧڢ  ػڻڪ      Ǩʧڢ  ػڻڪʵ
 کԵڵڤչ   Եڵ ͹ڵ ԵڡԨ کԵڵ
 ػڻڪʵ    ʧڢ   ػڻڪ  Ǩʧڢ  
 ػڻڪʵ        Ǩʧڢ  ػڻڪʵ 
 ʧڢ ػڻڪյ: ڵ 
   []   ʧڢ  ػڻڪ   Եڵʧڢ
 ػڻڪʵյ:  ʾ  Եڵ  ڤڢ Թ ʻ
 Եڵ   ػڻҷڢ  øһڹҹ  ʭʵڵҹ  
 ʧڢ  ػڻڪ      Եڵʧڢ ػڻڪʵ
 کԵڵڤչ   ʧڢ  ػڻڪ Եڵʧڢ 
 ػڻڪʵ        Եڵʧڢ ػڻڪʵ 
 ʧڢ ػڻڪյ: ڵ 
   []   Ǩʧڢ  ػڻڪ   Եڵʧڢ
 ػڻڪʵյ:  ʾ  Եڵ  ڤڢ  Թ  ԵڡԨ
 Եڵ   ػڻҷڢ  øһڹҹ  ʭʵڵҹ  
 Ǩʧڢ  ػڻڪ      Եڵʧڢ  ػڻڪʵ
 ԵڡԨûکԵڵ  ڤڢ  ԵڡԨûکԵڵڤչ
  Ǩʧڢ   ػڻڪ  Եڵʧڢ  ػڻڪʵ 
    Եڵʧڢ ػڻڪʵ  Ǩʧڢ ػڻڪյ:
 ԵڡԨûکԵڵ   ػڻҷڢ     Եڵʧڢ
 ػڻڪʵ   Ǩʧڢ ػڻڪ ԵڡԨûکԵڵ
 ڤڢ   ԵڡԨûکԵڵڤչ     Եڵʧڢ
 ػڻڪʵ Ǩʧڢ ػڻڪ 
   [] µڶ ʧڢ ػڻڪ 
   []   µڶ  ʧڢ  ػڻڪ   ڶ
 Ǩʧڢ  ػڻڪʵյ:  ڬҹ  һڹҹ  Ǩҹ
 ʻҹ  ڤڢ    Թ  ʻ
 Եڵ  ػڻҷڢ  ٻǨҹ  ٻǨҹ   ڶ
 ʧڢ  ػڻڪ    ڶ Ǩʧڢ ػڻڪʵ
 کԵڵڤչ   Եڵ ͹ڵ ԵڡԨ کԵڵ
 ػڻڪʵ  صªڬҹ  ªڬҹ  һڹҹ  ʻҹ
 ڤڢ      Թ   ʻ   Եڵ
 ػڻҷڢ  صڶڬҹ  һڹҹ  ʭʵڵҹ   ڶ
 ʧڢ   ػڻڪ  Ǩʧڢ   ػڻڪʵ  
    µڶ  Ǩʧڢ ػڻڪʵ  ڶ ʧڢ
 ػڻڪյ:  صªڬҹ  ªڬҹ  һڹҹ  ʻҹ
 ػڻҷڢ   ڶ  Ǩʧڢ  ػڻڪʵ   
 ڶ  ʧڢ  ػڻڪ  کԵڵڤչ   Եڵ
 ͹ڵ   ԵڡԨ  کԵڵ  ػڻڪʵ  صªڬҹ
 ªڬҹ  һڹҹ  ʻҹ  ڤڢ  
 Թ   ʻ   Եڵ  ػڻҷڢ  صڶڬҹ
 һڹҹ  ʭʵڵҹ   ڶ Ǩʧڢ  ػڻڪʵ
 ʧڢ ػڻڪ 
   []   µڶ  ʧڢ  ػڻڪ   ڶ
 Եڵʧڢ  ػڻڪʵյ:  ʾ  Եڵ  ڤڢ  Թ
 ʻ  Եڵ  ػڻҷڢ   ڶ ʧڢ
 ػڻڪ        ڶ  Եڵʧڢ  ػڻڪʵ
 کԵڵڤչ  ʭʵڵҹ    ڶ  ʧڢ  
 ػڻڪ  Եڵʧڢ    ػڻڪʵ      
 µڶ  Եڵʧڢ  ػڻڪʵ    ڶ  ʧڢ
 ػڻڪյ: ڵ 
   []   µڶ  Ǩʧڢ  ػڻڪ   ڶ
 Եڵʧڢ  ػڻڪʵյ:  ʾ  Եڵ  ڤڢ  Թ
 ԵڡԨ  Եڵ  ػڻҷڢ   ڶ  Ǩʧڢ
 ػڻڪ        ڶ  Եڵʧڢ  ػڻڪʵ
 ԵڡԨûکԵڵ  ڤڢ  ԵڡԨûکԵڵڤչ
 ʭʵڵҹ   ڶ Ǩʧڢ  ػڻڪ Եڵʧڢ 
 ػڻڪʵ        µڶ Եڵʧڢ ػڻڪʵ
   ڶ  Ǩʧڢ  ػڻڪյ:  ԵڡԨûکԵڵ
 ػڻҷڢ   ڶ  Եڵʧڢ ػڻڪʵ   
 ڶ  Ǩʧڢ  ػڻڪ  ԵڡԨûکԵڵ  ڤڢ
 ԵڡԨûکԵڵڤչ   ʭʵڵҹ      ڶ
 Եڵʧڢ ػڻڪʵ Ǩʧڢ ػڻڪ 
            --------
   []   ʧڢ  ػڻڪԵڶ   Ǩʧڢ
 ػڻڪʵյ:   کԵڵڤչ     Եڵ  ͹ڵ
 ԵڡԨ   کԵڵ   ػڻڪʵ    ʧڢ
 ػڻڪԵڶ      Ǩʧڢ ػڻڪʵ Ե 
 ʧڢ    ػڻڪԵڶ  Ǩʧڢ   ػڻڪʵ  
      Ǩʧڢ  ػڻڪʵ   ʧڢ
 ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []   ʧڢ  ػڻڪԵڶ  Եڵʧڢ
 ػڻڪʵյ:  کԵڵڤչ    ʧڢ  ػڻڪԵڶ
     Եڵʧڢ ػڻڪʵ Ե ʧڢ 
 ػڻڪԵڶ Եڵʧڢ  ػڻڪʵ    Եڵʧڢ
 ڵ 
   []   Ǩʧڢ  ػڻڪԵڶ   Եڵʧڢ
 ػڻڪʵյ:  کԵڵڤչ    Ǩʧڢ  ػڻڪԵڶ
     Եڵʧڢ  ػڻڪʵ Ե Ǩʧڢ 
 ػڻڪԵڶ Եڵʧڢ  ػڻڪʵ    Եڵʧڢ
 ڵ 
   [] µڶ ʧڢ ػڻڪԵڶ 
   []   µڶ  ʧڢ  ػڻڪԵڶ  ڶ
 Ǩʧڢ  ػڻڪʵյ:  Ǩ کԵڵڤչ صªڬҹ
 ªڬҹ  һڹҹ    ڶ  ʧڢ  ػڻڪԵڶ
    ڶ Ǩʧڢ ػڻڪʵ ڬҹ һڹҹ
 Ե  Ǩҹ   ڶ  ʧڢ   ػڻڪԵڶ
 Ǩʧڢ   ػڻڪʵ      µڶ Ǩʧڢ
 ػڻڪʵ   ڶ  ʧڢ  ػڻڪԵڶҵ: ٻǨҹ
 ٻǨҹ  ڶ Ǩʧڢ ػڻڪʵ    ڶ
 ʧڢ  ػڻڪԵڶ  ڬҹ  һڹҹ  Ǩҹ
 ڶ Ǩʧڢ ػڻڪʵ ʧڢ ػڻڪԵڶ 
   []   µڶ  ʧڢ  ػڻڪԵڶ  ڶ
 Եڵʧڢ  ػڻڪʵյ:  Ǩ  کԵڵڤչ  
 ڶ  ʧڢ  ػڻڪԵڶ     ڶ Եڵʧڢ
 ػڻڪʵ   ڬҹ   صªڬҹ  ªڬҹ  һڹҹ
 Ե  Ǩҹ   ڶ  ʧڢ   ػڻڪԵڶ
 Եڵʧڢ   ػڻڪʵ     µڶ Եڵʧڢ
 ػڻڪʵ   ڶ  ʧڢ  ػڻڪԵڶҵ: صڶڬҹ
 һڹҹ  ٻǨҹ  ٻǨҹ   ڶ  Եڵʧڢ
 ػڻڪʵ     ڶ ʧڢ ػڻڪԵڶ ڬҹ
 صªڬҹ  ªڬҹ  һڹҹ  Ǩҹ   ڶ
 Եڵʧڢ ػڻڪʵ ʧڢ ػڻڪԵڶ 
   []   µڶ  Ǩʧڢ  ػڻڪԵڶ   ڶ
 Եڵʧڢ  ػڻڪʵյ:  ԵڡԨ  کԵڵڤչ
  ڶ Ǩʧڢ ػڻڪԵڶ    ڶ Եڵʧڢ
 ػڻڪʵ  Ե  ԵڡԨ  ڶ Ǩʧڢ 
 ػڻڪԵڶ  Եڵʧڢ   ػڻڪʵ     µڶ
 Եڵʧڢ  ػڻڪʵ   ڶ  Ǩʧڢ ػڻڪԵڶҵ:
 ԵڡԨ   ڶ  Եڵʧڢ  ػڻڪʵ  
  ڶ  Ǩʧڢ  ػڻڪԵڶ ԵڡԨ  ڶ
 Եڵʧڢ ػڻڪʵ Ǩʧڢ ػڻڪԵڶ 
   []   ʧڢ  ػڻڪԵڶ   Ǩʧڢ
 ػڻڪʵյ:  ڶ       Ǩʧڢ ػڻڪʵ
 ʧڢ ػڻڪԵڶҵ: ػڻڪԵڶ 
   []   ʧڢ  ػڻڪԵڶ   Եڵʧڢ
 ػڻڪʵյ:  ڶ      Եڵʧڢ ػڻڪʵ
 ʧڢ ػڻڪԵڶҵ: ػڻڪԵڶ 
   []   Ǩʧڢ  ػڻڪԵڶ   Եڵʧڢ
 ػڻڪʵյ:  ڶ      Եڵʧڢ ػڻڪʵ
 Ǩʧڢ ػڻڪԵڶҵ: ػڻڪԵڶ 
   [] µڶ ʧڢ ػڻڪԵڶ 
   []   µڶ  ʧڢ  ػڻڪԵڶ   ڶ
 Ǩʧڢ  ػڻڪʵյ:  ٻǨҹ  ٻǨҹ   ڶ
 ʧڢ ػڻڪԵڶ    ڶ Ǩʧڢ ػڻڪʵ
 ٻǨ   ٻǨ   ԵڡԨûکԵڵ  ڤڢ
 ԵڡԨûکԵڵڤչ   Եڵ ͹ڵ ԵڡԨ
 کԵڵ  ػڻڪʵ  صڶڬҹ  һڹҹ  ʭʵڵҹ
   ڶ  ʧڢ    ػڻڪԵڶ  Ǩʧڢ  
 ػڻڪʵ        µڶ  Ǩʧڢ ػڻڪʵ
  ڶ ʧڢ ػڻڪԵڶҵ: Ǩ کԵڵڤչ
 صªڬҹ  ªڬҹ  һڹҹ    ڶ  Ǩʧڢ
 ػڻڪʵ        ڶ  ʧڢ  ػڻڪԵڶ
 ٻǨ   ٻǨ   ԵڡԨûکԵڵ  ڤڢ
 ԵڡԨûکԵڵڤչ   Եڵ ͹ڵ ԵڡԨ
 کԵڵ  ػڻڪʵ  صڶڬҹ һڹҹ ʭʵڵҹ 
 ڶ Ǩʧڢ ػڻڪʵ ʧڢ ػڻڪԵڶ 
   []   µڶ  ʧڢ  ػڻڪԵڶ   ڶ
 Եڵʧڢ  ػڻڪʵյ:  صڶڬҹ  һڹҹ  ٻǨҹ
 ٻǨҹ  ڶ ʧڢ ػڻڪԵڶ    ڶ
 Եڵʧڢ  ػڻڪʵ  ٻǨ  ٻǨ کԵڵڤչ
 ʭʵڵҹ  ڶ ʧڢ  ػڻڪԵڶ Եڵʧڢ 
 ػڻڪʵ     µڶ Եڵʧڢ ػڻڪʵ 
 ڶ  ʧڢ  ػڻڪԵڶҵ:  Ǩ  کԵڵڤչ
  ڶ Եڵʧڢ ػڻڪʵ    ڶ ʧڢ
 ػڻڪԵڶ    ٻǨ    ٻǨ    کԵڵڤչ
 ʭʵڵҹ     ڶ  Եڵʧڢ    ػڻڪʵ
 ʧڢ ػڻڪԵڶ 
   []   µڶ  Ǩʧڢ  ػڻڪԵڶ   ڶ
 Եڵʧڢ   ػڻڪʵյ:  ԵڡԨ    ڶ
 Ǩʧڢ ػڻڪԵڶ    ڶ Եڵʧڢ ػڻڪʵ
 ԵڡԨ  کԵڵڤչ  ʭʵڵҹ    ڶ
 Ǩʧڢ  ػڻڪԵڶ Եڵʧڢ  ػڻڪʵ  
   µڶ  Եڵʧڢ  ػڻڪʵ   ڶ  Ǩʧڢ
 ػڻڪԵڶҵ:  ԵڡԨ  کԵڵڤչ   ڶ
 Եڵʧڢ ػڻڪʵ    ڶ Ǩʧڢ ػڻڪԵڶ
 ԵڡԨ  کԵڵڤչ  ʭʵڵҹ    ڶ
 Եڵʧڢ ػڻڪʵ Ǩʧڢ ػڻڪԵڶ 
           ػڻҷ ԯԵ 
   []    ʧڢ  تڬ   Ǩʧڢ
 تڬյ:  Թ  ԵڡԨ  ʻҹ ڤڢ 
 ʧڢ  تڬ    Ǩʧڢ تڬ ڬҹ
 һڹҹ  Ǩҹ  ʻҹ  ڤڢ  
 ʧڢ   تڬ  Ǩʧڢ   تڬ   
  Ǩʧڢ  تڬ   ʧڢ  تڬյ:  Թ
 ʻ  ԵڡԨҹ  ڤڢ    Ǩʧڢ
 تڬ     ʧڢ تڬ ڬҹ һڹҹ
 Ǩҹ  ʻҹ  ڤڢ    Ǩʧڢ
 تڬ ʧڢ تڬ 
   []    ʧڢ  تڬ   Եڵʧڢ
 تڬյ:  ڵ     Եڵʧڢ تڬ 
 ʧڢ  تڬյ:  Թ ʻ Եڵ ڤڢ
  Եڵʧڢ  تڬ     ʧڢ تڬ
 ʻҹ ڤڢ  Եڵʧڢ تڬ ʧڢ
 تڬ 
   []    Ǩʧڢ  تڬ   Եڵʧڢ
 تڬյ:  ڵ     Եڵʧڢ تڬ 
 Ǩʧڢ  تڬյ:  Թ  ԵڡԨ  Եڵ  ڤڢ
  Եڵʧڢ  تڬ      Ǩʧڢ تڬ
 ԵڡԨҹ ڤڢ  Եڵʧڢ  تڬ Ǩʧڢ
 تڬ 
   []  µڶ  ʧڢ  تڬ  ڶ  Ǩʧڢ
 تڬյ:  صªڬ  ªڬ  ڶ  ʧڢ  تڬ
  ڶ Ǩʧڢ تڬ 
   []  µڶ ʧڢ تڬ ڶ Ǩʧڢ
 تڬյ: ʡڻ µڶڻ ʷ 
   []  ʧڢ  تڬ   Ǩʧڢ 
 تڬյ:  Թ  ʻ  ԵڡԨҹ  ڤڢ
  ʧڢ  تڬ    Ǩʧڢ  تڬ
 ʾ   Եڵ   ػڻҷڢ   Թ   ʻ
 ԵڡԨèԵڵ  ڤڢ  øһڹҹ  ʭʵڵҹ
  ʧڢ   تڬ Ǩʧڢ   تڬ 
   Ǩʧڢ  تڬ  ʧڢ  تڬյ:
 Թ  ԵڡԨ  ʻҹ ڤڢ  Ǩʧڢ
  تڬ    ʧڢ  تڬ ʾ Եڵ
 ػڻҷڢ   Թ   ʻ   ԵڡԨèԵڵ
 ڤڢ  øһڹҹ  ʭʵڵҹ   Ǩʧڢ  
 تڬ ʧڢ  تڬ 
   []   ʧڢ   تڬ  Եڵʧڢ
  تڬյ:  Թ  ʻ  Եڵ  ڤڢ 
 ʧڢ   تڬ     Եڵʧڢ  تڬ
 ʾ  Եڵ  ػڻҷڢ  øһڹҹ  ʭʵڵҹ
  ʧڢ   تڬ Եڵʧڢ   تڬ 
    Եڵʧڢ  تڬ ʧڢ تڬյ:
 ڵ 
   [] Ǩʧڢ تڬ Եڵʧڢ تڬյ:
 Թ ԵڡԨ Եڵ ڤڢ  Ǩʧڢ  تڬ
    Եڵʧڢ  تڬ ʾ Եڵ ػڻҷڢ
 øһڹҹ  ʭʵڵҹ   Ǩʧڢ    تڬ
 Եڵʧڢ     تڬ       Եڵʧڢ
 تڬ Ǩʧڢ تڬյ: ڵ 
   [] µڶ ʧڢ تڬ 
   []   µڶ  ʧڢ   تڬ  ڶ
 Ǩʧڢ   تڬյ:  Թ  ʻ ԵڡԨҹ
 ڤڢ  ڶ ʧڢ  تڬ    ڶ
 Ǩʧڢ    تڬ  ʾ  Եڵ  ػڻҷڢ  Թ
 ʻ  ԵڡԨèԵڵ  ڤڢ  ʭʵڵҹ
  ڶ ʧڢ   تڬ Ǩʧڢ  تڬ 
     µڶ  Ǩʧڢ  ʡڻ µڶڻ
 ʷ Եڶõھ µڶ øһڹҹڵ ҵھ 
            --------
   []    ʧڢ  تڬԵڶ   Ǩʧڢ
 تڬԵڶҵ:  ڵ     Ǩʧڢ  ¶
 ػڻҷ  ͵յ  بک  ʡڻ  µڶڻ  ͹ڻ
 ڨڻ ڵ øû Եھ ڶ ҹҡó 
            --------
   []   ʧڢ  تڬʵ   Ǩʧڢ
 تڬʵյ:  ڵ      Ǩʧڢ تڬʵ
   ʧڢ  تڬʵյ:  Ǩҹ  کԵڵ
 ػڻҷڢ    Եڵ  ͹ڵ  Ǩҹ  کԵڵ
 ػڻڪʵ  ٻǨ  ٻǨ کԡҹ   ٻǨ
 ٻǨ  ػڪԵ  ԹԾھʹڵ   ǹڵҹ  
 Ǩʧڢ  تڬʵ      ʧڢ  تڬʵ
 Ե    Ǩʧڢ    تڬʵ  ʧڢ  
 تڬʵ 
   []   ʧڢ  تڬʵ   Եڵʧڢ
 تڬʵյ:  ڵ      Եڵʧڢ تڬʵ
   ʧڢ  تڬʵյ:  Ǩҹ  کԵڵ
 ػڻҷڢ      Եڵ   ͹ڵ   Ǩҹ
 کԵڵ  ػڻڪʵ  ٻǨ  ٻǨ  کԡҹ
    ٻǨ  ٻǨ  ػڪԵ  ԹԾھʹڵ 
 ǹڵҹ   Եڵʧڢ تڬʵ    ʧڢ
 تڬʵ  Ե  Եڵʧڢ   تڬʵ ʧڢ 
 تڬʵ 
   []   Ǩʧڢ  تڬʵ   Եڵʧڢ
 تڬʵյ:  ڵ      Եڵʧڢ تڬʵ
    Ǩʧڢ   تڬʵյ:   ԵڡԨûکԵڵ
 ػڻҷڢ      Եڵ   ͹ڵ   ԵڡԨ
 کԵڵ  ػڻڪʵ   Եڵʧڢ  تڬʵ   
  Ǩʧڢ  تڬʵ  Ե Եڵʧڢ  تڬʵ
 Ǩʧڢ تڬʵ 
   [] µڶ ʧڢ تڬʵ 
   []   µڶ  ʧڢ  تڬʵ   ڶ
 Ǩʧڢ  تڬʵյ:  صªڬҹ  ªڬҹ  һڹҹ
  ڶ ʧڢ تڬʵ    ڶ Ǩʧڢ
 تڬʵ   ڬҹ   һڹҹ   Ǩҹ   
 ڶ  ʧڢ   تڬʵ  Ǩʧڢ  تڬʵ 
    µڶ Ǩʧڢ تڬʵ  ڶ ʧڢ
 تڬʵյ:    Ǩҹ   کԵڵ   ػڻҷڢ
   Եڵ  ͹ڵ  Ǩҹ  کԵڵ  ػڻڪʵ
 ٻǨҹ  ٻǨҹ    ڶ  Ǩʧڢ  تڬʵ
       ڶ  ʧڢ  تڬʵ  ڬҹ
 һڹҹ  Ե  Ǩҹ   ڶ  Ǩʧڢ  
 تڬʵ ʧڢ تڬʵ 
   []   µڶ  ʧڢ  تڬʵ   ڶ
 Եڵʧڢ  تڬʵյ:  ڵ       µڶ
 Եڵʧڢ  تڬʵ   ڶ  ʧڢ  تڬʵյ:
 Ǩҹ  کԵڵ  ػڻҷڢ   Եڵ ͹ڵ
 Ǩҹ  کԵڵ  ػڻڪʵ  صڶڬҹ  һڹҹ
 ٻǨҹ  ٻǨҹ   ڶ  Եڵʧڢ  تڬʵ
     ڶ ʧڢ تڬʵ ڬҹ صªڬҹ
 ªڬҹ  һڹҹ  Ե  Ǩҹ    ڶ
 Եڵʧڢ تڬʵ ʧڢ تڬʵ 
   []   µڶ  Ǩʧڢ  تڬʵ   ڶ
 Եڵʧڢ  تڬʵյ:  ڵ       µڶ
 Եڵʧڢ  تڬʵ   ڶ  Ǩʧڢ  تڬʵյ:
 ԵڡԨûکԵڵ  ػڻҷڢ   Եڵ  ͹ڵ
 ԵڡԨ  کԵڵ  ػڻڪʵ  صªڬҹ  ªڬҹ
 صڶڬҹ  һڹҹ    ڶ  Եڵʧڢ  تڬʵ
     ڶ Ǩʧڢ تڬʵ ڬҹ һڹҹ
 Ǩҹ   Ե   ٻǨҹ   ٻǨҹ   
 ڶ Եڵʧڢ تڬʵ Ǩʧڢ تڬʵ 
   []   ʧڢ  تڬʵ  Ǩʧڢ
  تڬʵյ:  Ǩҹ  کԵڵ  ػڻҷڢ  
 Եڵ  ͹ڵ  Ǩҹ  کԵڵ ػڻڪʵ ٻǨ
 ٻǨ  کԡҹ    ٻǨ ٻǨ ػڪԵ
 ԹԾھʹڵ   ǹڵҹ   ʧڢ  تڬʵ
     Ǩʧڢ  تڬʵ ԵڡԨûکԵڵ
 ڤڢ   ԵڡԨûکԵڵڤչ      Եڵ
 ͹ڵ  ԵڡԨ  کԵڵ ػڻڪʵ  ʧڢ
   تڬʵ Ǩʧڢ   تڬʵ    
 Ǩʧڢ   تڬʵ   ʧڢ   تڬʵյ:
 ڵ 
   []   ʧڢ  تڬʵ  Եڵʧڢ
  تڬʵյ:  Ǩҹ  کԵڵ  ػڻҷڢ  
 Եڵ  ͹ڵ  Ǩҹ  کԵڵ ػڻڪʵ ٻǨ
 ٻǨ  کԡҹ    ٻǨ ٻǨ ػڪԵ
 ԹԾھʹڵ   ǹڵҹ   ʧڢ  تڬʵ
       Եڵʧڢ    تڬʵ  کԵڵ
 ڤڢ   ʧڢ    تڬʵ Եڵʧڢ 
  تڬʵ     Եڵʧڢ  تڬʵ 
 ʧڢ تڬʵյ: ڵ 
   []   Ǩʧڢ  تڬʵ  Եڵʧڢ
   تڬʵյ:  ԵڡԨûکԵڵ  ػڻҷڢ  
 Եڵ  ͹ڵ  ԵڡԨ  کԵڵ  ػڻڪʵ  
 Ǩʧڢ  تڬʵ    Եڵʧڢ  تڬʵ
 کԵڵ  ڤڢ   Ǩʧڢ     تڬʵ
 Եڵʧڢ     تڬʵ      Եڵʧڢ
 تڬʵ Ǩʧڢ تڬʵյ: ڵ 
   [] µڶ ʧڢ تڬʵ 
   []   µڶ ʧڢ  تڬʵ  ڶ
 Ǩʧڢ  تڬʵյ: Ǩҹ کԵڵ ػڻҷڢ
   Եڵ  ͹ڵ  Ǩҹ  کԵڵ  ػڻڪʵ
 ٻǨҹ  ٻǨҹ   ڶ ʧڢ  تڬʵ
    ڶ Ǩʧڢ تڬʵ ԵڡԨûکԵڵ
 ڤڢ  ԵڡԨûکԵڵڤչ   Եڵ  ͹ڵ
 ԵڡԨ  کԵڵ  ػڻڪʵ  صڶڬҹ  һڹҹ
 ʭʵڵҹ  ڶ ʧڢ   تڬʵ Ǩʧڢ 
  تڬʵ     µڶ Ǩʧڢ تڬʵ 
 ڶ  ʧڢ    تڬʵյ:  صªڬҹ  ªڬҹ
 һڹҹ  ڶ Ǩʧڢ  تڬʵ   ڶ
 ʧڢ   تڬʵ  ԵڡԨûکԵڵ  ڤڢ
 ԵڡԨûکԵڵڤչ       Եڵ   ͹ڵ
 ԵڡԨ  کԵڵ  ػڻڪʵ  صڶڬҹ  һڹҹ
 ʭʵڵҹ  ڶ Ǩʧڢ   تڬʵ ʧڢ 
 تڬʵ 
   []   µڶ ʧڢ  تڬʵ  ڶ
 Եڵʧڢ  تڬʵյ: Ǩҹ کԵڵ ػڻҷڢ
   Եڵ  ͹ڵ  Ǩҹ  کԵڵ  ػڻڪʵ
 صڶڬҹ   һڹҹ   ٻǨҹ   ٻǨҹ  
 ڶ  ʧڢ  تڬʵ    ڶ Եڵʧڢ
   تڬʵ  کԵڵ  ڤڢ  ʭʵڵҹ  
 ڶ ʧڢ   تڬʵ Եڵʧڢ  تڬʵ 
     µڶ  Եڵʧڢ   تڬʵ  ڶ
 ʧڢ تڬʵյ: ڵ 
   []   µڶ  Ǩʧڢ  تڬʵ  ڶ
 Եڵʧڢ      تڬʵյ:   ԵڡԨûکԵڵ
 ػڻҷڢ   Եڵ  ͹ڵ  ԵڡԨ  کԵڵ
 ػڻڪʵ   صªڬҹ  ªڬҹ  صڶڬҹ  һڹҹ
  ڶ Ǩʧڢ  تڬʵ   ڶ Եڵʧڢ
   تڬʵ  کԵڵ  ڤڢ  ʭʵڵҹ  
 ڶ Ǩʧڢ   تڬʵ Եڵʧڢ   تڬʵ 
    µڶ Եڵʧڢ  تڬʵ ڶ Ǩʧڢ
 تڬʵյ: ڵ 
            ---------
   []  ʧڢ تڬ Ǩʧڢ تڬԵڶҵ:
 ڵ     Ǩʧڢ تڬԵڶ  ʧڢ
 تڬյ:  ʾ  Եڵ  ػڻҷڢ  Թ ʻ
 Եڵ  ڤڢ øһڹҹ ʭʵڵҹ  Ǩʧڢ
 تڬԵڶ      ʧڢ  تڬ ʻҹ
 ڤڢ Ǩʧڢ تڬԵڶ ʧڢ تڬ 
   []    ʧڢ  تڬ   Եڵʧڢ
 تڬԵڶҵ:  ڵ      Եڵʧڢ تڬԵڶ
  ʧڢ  تڬյ: ʾ Եڵ ػڻҷڢ Թ
 ʻ  Եڵ  ڤڢ øһڹҹ ʭʵڵҹ
  Եڵʧڢ  تڬԵڶ     ʧڢ تڬ
 ʻҹ  ڤڢ    Եڵʧڢ   تڬԵڶ
 ʧڢ تڬ 
   []    Ǩʧڢ  تڬ   Եڵʧڢ
 تڬԵڶҵ:  ڵ      Եڵʧڢ تڬԵڶ
   Ǩʧڢ  تڬյ:  ʾ  Եڵ  ػڻҷڢ
 Թ   ԵڡԨ   Եڵ  ڤڢ  øһڹҹ
 ʭʵڵҹ  Եڵʧڢ تڬԵڶ    Ǩʧڢ
 تڬ  ԵڡԨҹ  ڤڢ  Եڵʧڢ  تڬԵڶ
 Ǩʧڢ تڬ 
   [] µڶ ʧڢ تڬ 
   []  µڶ ʧڢ تڬ ڶ Ǩʧڢ
 تڬԵڶҵ:  صªڬҹ  ªڬҹ  һڹҹ  ʻҹ
 ڤڢ   ڶ  ʧڢ تڬ    ڶ
 Ǩʧڢ   تڬԵڶ  ڬҹ  һڹҹ  Ǩҹ
 ʻҹ  ڤڢ   ڶ ʧڢ  تڬ
 Ǩʧڢ  تڬԵڶ     µڶ Ǩʧڢ تڬԵڶ
   ڶ  ʧڢ  تڬյ:  ڬҹ  һڹҹ
 Ǩҹ    ʻҹ   ػڻҷڢ   
 Թ   ʻ   Եڵ   ڤڢ   ٻǨҹ
 ٻǨҹ   ڶ  Ǩʧڢ  تڬԵڶ    
 ڶ   ʧڢ   تڬ   ڬҹ   һڹҹ
 Ǩҹ   ʻҹ   ڤڢ     ڶ
 Ǩʧڢ  تڬԵڶ ʧڢ تڬ 
   []    µڶ  ʧڢ  تڬ   ڶ
 Եڵʧڢ  تڬԵڶҵ:  ڵ       µڶ
 Եڵʧڢ  تڬԵڶ    ڶ  ʧڢ  تڬյ:
 ʾ   Եڵ   ػڻҷڢ   Թ   ʻ
 Եڵ   ڤڢ     ڶ  Եڵʧڢ  تڬԵڶ
      ڶ  ʧڢ  تڬ  ʻҹ
 ڤڢ        ڶ    Եڵʧڢ    
 تڬԵڶ ʧڢ تڬ 
   []    µڶ  Ǩʧڢ  تڬ   ڶ
 Եڵʧڢ  تڬԵڶҵ:  ڵ       µڶ
 Եڵʧڢ  تڬԵڶ   ڶ Ǩʧڢ تڬյ: ʾ
 Եڵ  ػڻҷڢ  Թ  ԵڡԨ  Եڵ  ڤڢ
  ڶ Եڵʧڢ تڬԵڶ    ڶ Ǩʧڢ
 تڬ  ԵڡԨҹ  ڤڢ   ڶ  Եڵʧڢ 
 تڬԵڶ Ǩʧڢ تڬ 
   []   ʧڢ   تڬ  Ǩʧڢ
   تڬԵڶҵ:  تڬԵڶҵ:  تڬԵڶ      
 Ǩʧڢ تڬԵڶ ʧڢ تڬյ: ڶ 
   []   ʧڢ   تڬ  Եڵʧڢ
  تڬԵڶҵ:  تڬԵڶ       Եڵʧڢ 
 تڬԵڶ ʧڢ تڬյ: ڶ 
   []   Ǩʧڢ   تڬ  Եڵʧڢ
   تڬԵڶҵ:  تڬԵڶ        Եڵʧڢ
 تڬԵڶ Ǩʧڢ تڬյ: ڶ 
   [] µڶ ʧڢ تڬ 
   []   µڶ  ʧڢ   تڬ  ڶ
 Ǩʧڢ   تڬԵڶҵ:  ڬҹ һڹҹ Ǩҹ
 ʻҹ  ػڻҷڢ   Թ  ʻ
 Եڵ ڤڢ ٻǨҹ ٻǨҹ  ڶ ʧڢ
  تڬ    ڶ Ǩʧڢ  تڬԵڶ صªڬҹ
 ªڬҹ    һڹҹ   ʻҹ   ػڻҷڢ
  Թ  ʻ  Եڵ  ڤڢ صڶڬҹ
 һڹҹ  طڸҹ  ص  Ե  ǵڵ ʭʵڵҹ
  ڶ ʧڢ   تڬ Ǩʧڢ  تڬԵڶ 
    µڶ Ǩʧڢ  تڬԵڶ ڶ ʧڢ
    تڬյ:   صªڬҹ   ªڬҹ   һڹҹ
 ʻҹ   ڤڢ      ڶ   Ǩʧڢ
  تڬԵڶ      ڶ  ʧڢ   تڬ
 صªڬҹ    ªڬҹ    һڹҹ    ʻҹ
 ػڻҷڢ     Թ   ʻ   Եڵ
 ڤڢ   صڶڬҹ   һڹҹ   طڸҹ  ص
 Ե  ǵڵ  ʭʵڵҹ   ڶ  Ǩʧڢ  
 تڬԵڶ ʧڢ  تڬ 
   []   µڶ  ʧڢ   تڬ  ڶ
 Եڵʧڢ    تڬԵڶҵ:  ʾ  Եڵ  ػڻҷڢ
 Թ  ʻ Եڵ ڤڢ  ڶ ʧڢ
  تڬ    ڶ Եڵʧڢ  تڬԵڶ طڸ
 ػڪڵҹ  ʭʵڵҹ  ڶ ʧڢ   تڬ
 Եڵʧڢ   تڬԵڶ     µڶ Եڵʧڢ
 تڬԵڶ ڶ ʧڢ تڬյ: ڵ 
   []  µڶ Ǩʧڢ تڬ ڶ Եڵʧڢ
  تڬԵڶҵ: ʾ Եڵ ػڻҷڢ Թ ԵڡԨ
 Եڵ ڤڢ  ڶ Ǩʧڢ  تڬ   
 ڶ  Եڵʧڢ    تڬԵڶ  طڸ  ػڻڪڵҹ
 ʭʵڵҹ     ڶ  Ǩʧڢ      تڬ
 Եڵʧڢ   تڬԵڶ     µڶ Եڵʧڢ
 تڬԵڶ ڶ Ǩʧڢ تڬյ: ڵ 
            --------
   []    ʧڢ  تڬ   Ǩʧڢ
 تڬʵյ:  ڵ      Ǩʧڢ تڬʵ
   ʧڢ  تڬյ:  ʾ  Եڵ  ػڻҷڢ
 Թ  ʻ  Եڵ  ڤڢ  øһڹҹ
 ʭʵڵҹ  Ǩʧڢ تڬʵ    ʧڢ
 تڬ  ʻҹ  ڤڢ    Ǩʧڢ  
 تڬʵ ʧڢ تڬ 
   []    ʧڢ  تڬ   Եڵʧڢ
 تڬʵյ:  ڵ      Եڵʧڢ تڬʵ
   ʧڢ  تڬյ:  ʾ  Եڵ  ػڻҷڢ
 Թ  ʻ  Եڵ  ڤڢ  øһڹҹ
 ʭʵڵҹ  Եڵʧڢ تڬʵ   ʧڢ
 تڬ  ʻҹ  ڤڢ    Եڵʧڢ  
 تڬʵ ʧڢ تڬ 
   []  Ǩʧڢ تڬ Եڵʧڢ تڬʵյ:
 ԵڡԨûکԵڵ  ڤڢ   Ǩʧڢ  تڬ
     Եڵʧڢ  تڬʵ  Ե  ԵڡԨҹ
 ڤڢ  Ǩʧڢ  تڬ Եڵʧڢ تڬʵ 
       Եڵʧڢ  تڬʵ   Ǩʧڢ
 تڬյ:  ʾ  Եڵ  ػڻҷڢ  Թ  ԵڡԨ
 Եڵ   ڤڢ   øһڹҹ   ʭʵڵҹ  
 Եڵʧڢ  تڬʵ       Ǩʧڢ  تڬ
 ԵڡԨҹ  ڤڢ    Եڵʧڢ   تڬʵ
 Ǩʧڢ تڬ 
   [] µڶ ʧڢ تڬ 
   []     µڶ  ʧڢ  تڬ  
 ڶ   Ǩʧڢ   تڬʵյ:   صªڬҹ   ªڬҹ
 һڹҹ   ʻҹ   ڤڢ     ڶ
 ʧڢ  تڬ     ڶ Ǩʧڢ تڬʵ
 ڬҹ    һڹҹ   Ǩҹ   ʻҹ
 ڤڢ      ڶ   ʧڢ     تڬ
 Ǩʧڢ   تڬʵ      µڶ Ǩʧڢ
 تڬʵ    ڶ  ʧڢ  تڬյ:  ڬҹ
 һڹҹ   Ǩҹ   ʻҹ   ػڻҷڢ
    Թ   ʻ   Եڵ   ڤڢ
 ٻǨҹ  ٻǨҹ    ڶ  Ǩʧڢ  تڬʵ
     ڶ ʧڢ تڬ ڬҹ һڹҹ
 Ǩҹ   ʻҹ   ڤڢ     ڶ
 Ǩʧڢ تڬʵ ʧڢ تڬ 
   []    µڶ  ʧڢ  تڬ   ڶ
 Եڵʧڢ  تڬʵյ:  ڵ       µڶ
 Եڵʧڢ  تڬʵ    ڶ  ʧڢ  تڬյ:
 ʾ  Եڵ  ػڻҷڢ  Թ  ʻ  Եڵ
 ڤڢ   ڶ  Եڵʧڢ  تڬʵ    
 ڶ   ʧڢ   تڬ   ʻҹ  ڤڢ
 ڶ Եڵʧڢ تڬʵ ʧڢ تڬ 
  []    µڶ  Ǩʧڢ  تڬ   ڶ
 Եڵʧڢ     تڬʵյ:     ԵڡԨûکԵڵ
 ڤڢ  ڶ Ǩʧڢ تڬ  ڶ Եڵʧڢ
 تڬʵ  Ե  ԵڡԨҹ  ڤڢ    ڶ
 Ǩʧڢ  تڬ Եڵʧڢ  تڬʵ   
 µڶ  Եڵʧڢ  تڬʵ   ڶ Ǩʧڢ تڬյ:
 ʾ  Եڵ  ػڻҷڢ  Թ  ԵڡԨ  Եڵ
 ڤڢ   ڶ Եڵʧڢ تڬʵ    ڶ
 Ǩʧڢ تڬ ԵڡԨҹ ڤڢ  ڶ Եڵʧڢ
 تڬʵ Ǩʧڢ تڬ 
   []   ʧڢ   تڬ  Ǩʧڢ
   تڬʵյ:   ʾ   Եڵ  ػڻҷڢ  Թ
 ʻ    Եڵ   ڤڢ   øһڹҹ
 ʭʵڵҹ    ʧڢ   تڬ     
 Ǩʧڢ       تڬʵ   ԵڡԨûکԵڵ
 ڤڢ   ԵڡԨûکԵڵڤչ      Եڵ
 ͹ڵ   ԵڡԨ   کԵڵ   ػڻڪʵ   
 ʧڢ     تڬ  Ǩʧڢ    تڬʵ 
     Ǩʧڢ   تڬʵ   ʧڢ
 تڬյ: ڵ 
   []   ʧڢ  تڬ   Եڵʧڢ
   تڬʵյ:   ʾ   Եڵ  ػڻҷڢ  Թ
 ʻ    Եڵ   ڤڢ   øһڹҹ
 ʭʵڵҹ    ʧڢ   تڬ     
 Եڵʧڢ      تڬʵ   کԵڵ   ڤڢ
  ʧڢ   تڬ Եڵʧڢ   تڬʵ 
  Եڵʧڢ ڵ 
   []   Ǩʧڢ   تڬ  Եڵʧڢ
  تڬʵյ: ʾ Եڵ ػڻҷڢ Թ ԵڡԨ
 Եڵ   ڤڢ   øһڹҹ   ʭʵڵҹ  
 Ǩʧڢ   تڬ    Եڵʧڢ  تڬʵ
 ԵڡԨûکԵڵ   ڤڢ    Ǩʧڢ  
  تڬ  Եڵʧڢ     تڬʵ    
 Եڵʧڢ    تڬʵ   Ǩʧڢ   تڬյ:
 ԵڡԨûکԵڵ   ڤڢ      Եڵʧڢ
   تڬʵ        Ǩʧڢ    تڬ
 ԵڡԨûکԵڵ  ڤڢ    Եڵʧڢ  
 تڬʵ Ǩʧڢ  تڬ 
   [] µڶ ʧڢ تڬ 
   []   µڶ  ʧڢ   تڬ  ڶ
 Ǩʧڢ   تڬʵյ:  ڬҹ һڹҹ Ǩҹ
 ʻҹ  ػڻҷڢ   Թ  ʻ
 Եڵ ڤڢ ٻǨҹ ٻǨҹ  ڶ ʧڢ
  تڬ      ڶ  Ǩʧڢ   تڬʵ
 ԵڡԨûکԵڵ  ڤڢ  ԵڡԨûکԵڵڤչ
   Եڵ  ͹ڵ  ԵڡԨ  کԵڵ  ػڻڪʵ
 صªڬҹ  ªڬҹ  һڹҹ  ʻҹ  ػڻҷڢ
  Թ  ʻ  Եڵ  ڤڢ صڶڬҹ
 һڹҹ  ʭʵڵҹ   ڶ ʧڢ   تڬ
 Ǩʧڢ    تڬʵ     µڶ Ǩʧڢ
  تڬʵ   ڶ ʧڢ  تڬյ: صªڬҹ
 ªڬҹ  һڹҹ  ʻҹ  ڤڢ   ڶ
 Ǩʧڢ  تڬʵ    ڶ ʧڢ تڬ
 ԵڡԨûکԵڵ  ڤڢ  ԵڡԨûکԵڵڤչ
   Եڵ  ͹ڵ  ԵڡԨ  کԵڵ  ػڻڪʵ
 صªڬҹ    ªڬҹ    һڹҹ    ʻҹ
 ػڻҷڢ   Թ  ʻ Եڵ ڤڢ
 صڶڬҹ  һڹҹ  ʭʵڵҹ   ڶ Ǩʧڢ 
 تڬʵ ʧڢ  تڬ 
   []   µڶ  ʧڢ   تڬ  ڶ
 Եڵʧڢ    تڬʵյ:  ʾ  Եڵ  ػڻҷڢ
 Թ  ʻ Եڵ ڤڢ  ڶ ʧڢ
  تڬ    ڶ Եڵʧڢ تڬʵ کԵڵ
 ڤڢ  ʭʵڵҹ   ڶ ʧڢ   تڬ
 Եڵʧڢ   تڬʵ     µڶ Եڵʧڢ
 تڬʵ ڶ ʧڢ تڬյ: ڵ 
   []  µڶ Ǩʧڢ تڬ ڶ Եڵʧڢ
   تڬʵյ:   ʾ   Եڵ  ػڻҷڢ  Թ
 ԵڡԨ  Եڵ  ڤڢ    ڶ  Ǩʧڢ
  تڬ      ڶ  Եڵʧڢ   تڬʵ
 ԵڡԨûکԵڵ   ڤڢ   ʭʵڵҹ   
 ڶ Ǩʧڢ   تڬ Եڵʧڢ   تڬʵ 
     µڶ  Եڵʧڢ   تڬʵ  ڶ
 Ǩʧڢ       تڬյ:   ԵڡԨûکԵڵ
 ڤڢ   ڶ  Եڵʧڢ  تڬʵ   
 ڶ   Ǩʧڢ     تڬ  ԵڡԨûکԵڵ
 ڤڢ   ʭʵڵҹ      ڶ   Եڵʧڢ
  تڬʵ Ǩʧڢ  تڬ 
            ----------
   []    ʧڢ  تڬԵڶ   Ǩʧڢ
 تڬʵյ:     ԵڡԨûکԵڵ     ڤڢ
 ԵڡԨûکԵڵڤչ       Եڵ   ͹ڵ
 ԡڡԨ   کԵڵ   ػڻڪʵ     ʧڢ
 تڬԵڶ    Ǩʧڢ تڬʵ Ե ʧڢ 
 تڬԵڶ  Ǩʧڢ  تڬʵ     Ǩʧڢ
 ڵ 
   []   ʧڢ  تڬԵڶ   Եڵʧڢ
 تڬʵյ:  کԵڵ  ڤڢ  ʧڢ تڬԵڶ
     Եڵʧڢ  تڬʵ Ե ʧڢ 
 تڬԵڶ Եڵʧڢ  تڬʵ     Եڵʧڢ
 ڵ - 
   [] µڶ ʧڢ تڬԵڶ 
   []   µڶ  ʧڢ  تڬԵڶ   ڶ
 Ǩʧڢ  تڬʵյ:  Ǩ  کԵڵ  ڤڢ
 صªڬҹ ªڬҹ һڹҹ  ڶ ʧڢ تڬԵڶ
     ڶ Ǩʧڢ تڬʵ ڬҹ һڹҹ
 Ե  Ǩҹ   ڶ  ʧڢ   تڬԵڶ
 Ǩʧڢ   تڬʵ      µڶ Ǩʧڢ
 تڬʵ    ڶ  ʧڢ  تڬԵڶҵ:  ٻǨҹ
 ٻǨҹ  ڶ Ǩʧڢ تڬʵ    ڶ
 ʧڢ  تڬԵڶ  ڬҹ  һڹҹ  Ǩҹ
 ڶ Ǩʧڢ تڬʵ ʧڢ تڬԵڶ 
   []   µڶ  ʧڢ  تڬԵڶ   ڶ
 Եڵʧڢ  تڬʵյ:  Ǩ  کԵڵ  ڤڢ
  ڶ ʧڢ تڬԵڶ    ڶ Եڵʧڢ
 تڬʵ   ڬҹ   صªڬҹ   ªڬҹ  һڹҹ
 Ե Ǩҹ  ڶ ʧڢ تڬԵڶ Եڵʧڢ
  تڬʵ       µڶ Եڵʧڢ تڬʵ
 @ԧö:  ʷ Ը Եڵ ǷԵھ 
    ڶ   ʧڢ   تڬԵڶҵ:   صڶڬҹ
 һڹҹ  ٻǨҹ  ٻǨҹ   ڶ  Եڵʧڢ
 تڬʵ      ڶ ʧڢ تڬԵڶ ڬҹ
 صªڬҹ  ªڬҹ  һڹҹ  Ǩҹ   ڶ
 Եڵʧڢ تڬʵ ʧڢ تڬԵڶ 
   []    µڶ  Ǩʧڢ  تڬԵڶ   ڶ
 Եڵʧڢ   تڬʵյ:   ԵڡԨ   کԵڵ
 ڤڢ   ڶ  Ǩʧڢ تڬԵڶ    ڶ
 Եڵʧڢ  تڬʵ  Ե  ԵڡԨ   ڶ
 Ǩʧڢ   تڬԵڶ  Եڵʧڢ   تڬʵ  
    µڶ  Եڵʧڢ  تڬʵ  ڶ Ǩʧڢ
 تڬԵڶҵ:  ԵڡԨ  ڶ Եڵʧڢ تڬʵ
      ڶ  Ǩʧڢ  تڬԵڶ  ԵڡԨ
 ڶ Եڵʧڢ تڬʵ Ǩʧڢ تڬԵڶ 
   []   ʧڢ   تڬԵڶ  Ǩʧڢ
  تڬʵյ: ڶ     Ǩʧڢ  تڬʵ
 ʧڢ تڬԵڶҵ: تڬԵڶ 
   []   ʧڢ  تڬԵڶ  Եڵʧڢ
  تڬʵյ: ڶ     Եڵʧڢ  تڬʵ
 ʧڢ تڬԵڶҵ: تڬԵڶ 
   []   Ǩʧڢ   تڬԵڶ  Եڵʧڢ
  تڬʵյ: ڶ     Եڵʧڢ  تڬʵ
 Ǩʧڢ تڬԵڶҵ: تڬԵڶ 
   [] µڶ ʧڢ تڬԵڶ 
   []   µڶ  ʧڢ  تڬԵڶ  ڶ
 Ǩʧڢ   تڬʵյ: ٻǨҹ ٻǨҹ  ڶ
 ʧڢ  تڬԵڶ    ڶ Ǩʧڢ تڬʵ
 ٻǨ   ٻǨ   ԵڡԨûکԵڵ  ڤڢ
 ԵڡԨûکԵڵڤչ   Եڵ ͹ڵ ԵڡԨ
 کԵڵ  ػڻڪʵ  صڶڬҹ  һڹҹ  ʭʵڵҹ
   ڶ  ʧڢ     تڬԵڶ  Ǩʧڢ  
  تڬʵ      µڶ Ǩʧڢ  تڬʵ
  ڶ ʧڢ  تڬԵڶҵ: Ǩ کԵڵ
 ڤڢ صªڬҹ ªڬҹ һڹҹ  ڶ Ǩʧڢ
  تڬʵ      ڶ  ʧڢ  تڬԵڶ
 ٻǨ   ٻǨ   ԵڡԨûکԵڵ  ڤڢ
 ԵڡԨûکԵڵڤչ   Եڵ ͹ڵ ԵڡԨ
 کԵڵ  ػڻڪʵ  صڶڬҹ  һڹҹ  ʭʵڵҹ
   ڶ  Ǩʧڢ     تڬʵ  ʧڢ  
 تڬԵڶ 
   []   µڶ  ʧڢ  تڬԵڶ  ڶ
 Եڵʧڢ   تڬʵյ: صڶڬҹ һڹҹ ٻǨҹ
 ٻǨҹ   ڶ ʧڢ  تڬԵڶ   
 ڶ Եڵʧڢ  تڬʵ ٻǨ ٻǨ کԵڵ
 ڤڢ   ʭʵڵҹ     ڶ  ʧڢ  
  تڬԵڶ Եڵʧڢ   تڬʵ     µڶ
 Եڵʧڢ  تڬʵ  ڶ ʧڢ  تڬԵڶҵ:
 Ǩ  کԵڵ  ڤڢ   ڶ  Եڵʧڢ
  تڬʵ    ڶ ʧڢ تڬԵڶ ٻǨ
 ٻǨ  کԵڵ  ڤڢ  ʭʵڵҹ   ڶ
 Եڵʧڢ  تڬʵ ʧڢ  تڬԵڶ 
   []   µڶ  Ǩʧڢ   تڬԵڶ  ڶ
 Եڵʧڢ    تڬʵյ:  ԵڡԨ   ڶ
 Ǩʧڢ  تڬԵڶ    ڶ Եڵʧڢ تڬʵ
 ԵڡԨ  کԵڵ ڤڢ ʭʵڵҹ  ڶ
 Ǩʧڢ   تڬԵڶ Եڵʧڢ   تڬʵ  
   µڶ Եڵʧڢ  تڬʵ  ڶ Ǩʧڢ 
 تڬԵڶҵ:  ԵڡԨ  کԵڵ  ڤڢ  
 ڶ  Եڵʧڢ   تڬʵ    ڶ Ǩʧڢ
  تڬԵڶ ԵڡԨ کԵڵ ڤڢ ʭʵڵҹ
   ڶ  Եڵʧڢ     تڬʵ  Ǩʧڢ  
 تڬԵڶ 
           ø ԯԵ 
   []    ʧڢ  ػڻڪ   Ǩʧڢ
 تڬյ:         Ǩʧڢ تڬ 
 ʧڢ  ػڻڪյ:      ʧڢ ػڻڪ
  Եڵʧڢ تڬյ:      Եڵʧڢ
 تڬ   ʧڢ ػڻڪյ:    Ǩʧڢ
 ػڻڪ   Եڵʧڢ  تڬյ:      
 Եڵʧڢ  تڬ   Ǩʧڢ  ػڻڪյ:   
 µڶ  ʧڢ  ػڻڪ  ڶ  Ǩʧڢ  تڬյ:
 صªڬ  ªڬ ڶ ʧڢ ػڻڪ   ڶ
 Ǩʧڢ  تڬ  Ե µڶҹ ʷ   µڶ
 ʧڢ ػڻڪ ʡڻ µڶڻ ʷ 
   []   ʧڢ  ػڻڪ  Ǩʧڢ 
 تڬյ:  ԵڡԨҹ  ڤڢ   ʧڢ ػڻڪ
     Ǩʧڢ   تڬ  Թ ʻ
 Եڵ  ػڻҷڢ  Թ  ԵڡԨ  Եڵ  ڤڢ
 øһڹҹ  ʭʵڵҹ   ʧڢ   ػڻڪ
 Ǩʧڢ   تڬ     Ǩʧڢ تڬ
   ʧڢ  ػڻڪյ:  ʻҹ  ػڻҷڢ
  Ǩʧڢ  تڬ    ʧڢ ػڻڪ
 Թ  ʻ  Եڵ  ػڻҷڢ Թ ԵڡԨ
 Եڵ  ڤڢ øһڹҹ ʭʵڵҹ  Ǩʧڢ
  تڬ ʧڢ ػڻڪ 
   []   ʧڢ  ػڻڪ   Եڵʧڢ
  تڬյ:  ʾ  Եڵ  ڤڢ   ʧڢ
 ػڻڪ    Եڵʧڢ  تڬ Թ ʻ
 Եڵ    ػڻҷڢ    øһڹҹ   ʭʵڵҹ
  ʧڢ   ػڻڪ Եڵʧڢ   تڬ 
    Եڵʧڢ  تڬ ʧڢ ػڻڪյ:
 ʻҹ  ػڻҷڢ   Եڵʧڢ   تڬ
      ʧڢ  ػڻڪ  Թ  ʻ
 Եڵ    ػڻҷڢ    øһڹҹ   ʭʵڵҹ
 Եڵʧڢ  تڬ ʧڢ ػڻڪ 
   []   Ǩʧڢ  ػڻڪ  Եڵʧڢ 
 تڬյ:  ʾ  Եڵ ڤڢ  Ǩʧڢ ػڻڪ
    Եڵʧڢ  تڬ Թ ԵڡԨ Եڵ
 ػڻҷڢ  øһڹҹ  ʭʵڵҹ   Ǩʧڢ 
 ػڻڪ Եڵʧڢ   تڬ    Եڵʧڢ
   تڬ    Ǩʧڢ  ػڻڪյ:  ԵڡԨҹ
 ػڻҷڢ  Եڵʧڢ  تڬ   Ǩʧڢ
 ػڻڪ Թ ԵڡԨ Եڵ ػڻҷڢ øһڹҹ
 ʭʵڵҹ    Եڵʧڢ     تڬ  Ǩʧڢ
 ػڻڪ 
   [] µڶ ʧڢ ػڻڪ 
   []   µڶ ʧڢ ػڻڪ  ʡڻ
 µڶڻ ʷ µڶ øһڹҹڵ ž 
            --------
   []   ʧڢ  ػڻڪԵڶ   Ǩʧڢ
 تڬԵڶҵ: ڵ  ͵յ بک ػڻҷû øû
 ػڻҷøû ʷ Եڶõھ 
            --------
   []   ʧڢ  ػڻڪʵ   Ǩʧڢ
 تڬյ:  ڵ       Ǩʧڢ تڬʵ
   ʧڢ  ػڻڪʵյ:  Ǩҹ  کԵڵ
 ػڻҷڢ      Եڵ   ͹ڵ   Ǩҹ
 کԵڵ  ػڻڪʵ  ٻǨ  ٻǨ  کԡҹ
    ٻǨ  ٻǨ  ػڪԵ  ԹԾھʹڵ 
 ǹڵҹ   Ǩʧڢ تڬʵ    ʧڢ
 ػڻڪʵ  Ե  Ǩʧڢ   تڬʵ ʧڢ 
 ػڻڪʵ 
   []   ʧڢ  ػڻڪʵ  Եڵʧڢ
 تڬʵյ:  ڵ      Եڵʧڢ تڬʵ
   ʧڢ  ػڻڪʵյ:  Ǩҹ  کԵڵ
 ػڻҷڢ    Եڵ  ͹ڵ  Ǩҹ  کԵڵ
 ػڻڪʵ  ٻǨ  ٻǨ  کԡҹ    
 ٻǨ  ٻǨ  ػڪԵ  ԹԾھʹڵ   ǹڵҹ
  Եڵʧڢ تڬʵ    ʧڢ ػڻڪʵ
 Ե Եڵʧڢ تڬʵ ʧڢ ػڻڪʵ 
   []   Ǩʧڢ  ػڻڪʵ   Եڵʧڢ
 تڬʵյ:  ڵ      Եڵʧڢ تڬʵ
   Ǩʧڢ  ػڻڪʵյ:  کԵڵ  ػڻҷڢ
   Եڵ  ͹ڵ  ԵڡԨ  کԵڵ  ػڻڪʵ
   Եڵʧڢ  تڬʵ       Ǩʧڢ
 ػڻڪʵ  Ե  Եڵʧڢ   تڬʵ Ǩʧڢ 
 ػڻڪʵ 
   [] µڶ ʧڢ ػڻڪʵ 
   []   µڶ  ʧڢ  ػڻڪʵ  ڶ
 Ǩʧڢ  تڬʵյ:  صªڬҹ  ªڬҹ  һڹҹ
  ڶ ʧڢ ػڻڪʵ    ڶ Ǩʧڢ
 تڬʵ   ڬҹ   һڹҹ   Ǩҹ   
 ڶ  ʧڢ   ػڻڪʵ Ǩʧڢ  تڬʵ 
    µڶ Ǩʧڢ تڬʵ  ڶ ʧڢ
 ػڻڪʵյ:   Ǩҹ   کԵڵ   ػڻҷڢ
   Եڵ  ͹ڵ  Ǩҹ  کԵڵ  ػڻڪʵ
 ٻǨҹ  ٻǨҹ    ڶ  Ǩʧڢ  تڬʵ
       ڶ  ʧڢ  ػڻڪʵ  ڬҹ
 һڹҹ  Ե  Ǩҹ   ڶ  Ǩʧڢ  
 تڬʵ ʧڢ ػڻڪʵ 
   []   µڶ  ʧڢ  ػڻڪʵ  ڶ
 Եڵʧڢ  تڬʵյ:  ڵ       µڶ
 Եڵʧڢ  تڬʵ   ڶ  ʧڢ ػڻڪʵյ:
 Ǩҹ  کԵڵ  ػڻҷڢ   Եڵ ͹ڵ
 Ǩҹ  کԵڵ  ػڻڪʵ  صڶڬҹ  һڹҹ
 ٻǨҹ ٻǨҹ  ڶ Եڵʧڢ تڬʵ  
   ڶ  ʧڢ  ػڻڪʵ  ڬҹ  صªڬҹ
 ªڬҹ  һڹҹ  Ե  Ǩҹ    ڶ
 Եڵʧڢ تڬʵ ʧڢ ػڻڪʵ 
   []   µڶ  Ǩʧڢ  ػڻڪʵ   ڶ
 Եڵʧڢ  تڬʵյ:  ڵ       µڶ
 Եڵʧڢ  تڬʵ   ڶ  Ǩʧڢ  ػڻڪʵյ:
 کԵڵ  ػڻҷڢ   Եڵ ͹ڵ ԵڡԨ
 کԵڵ   ػڻڪʵ   صªڬҹ  ªڬҹ  صڶڬҹ
 һڹҹ  ڶ Եڵʧڢ تڬʵ    ڶ
 Ǩʧڢ  ػڻڪʵ  ڬҹ  һڹҹ  Ǩҹ
 Ե  ٻǨҹ  ٻǨҹ    ڶ  Եڵʧڢ
 تڬʵ Ǩʧڢ ػڻڪʵ 
   []   ʧڢ  ػڻڪʵ   Ǩʧڢ
  تڬʵյ:  Ǩҹ  کԵڵ  ػڻҷڢ  
 Եڵ  ͹ڵ  Ǩҹ  کԵڵ ػڻڪʵ ٻǨ
 ٻǨ  کԡҹ    ٻǨ ٻǨ ػڪԵ
 ԹԾھʹڵ   ǹڵҹ   ʧڢ  ػڻڪʵ
     Ǩʧڢ  تڬʵ ԵڡԨûکԵڵ
 ڤڢ  ԵڡԨûکԵڵڤչ   Եڵ  ͹ڵ
 ԵڡԨ  کԵڵ  ػڻڪʵ   ʧڢ  
 ػڻڪʵ  Ǩʧڢ     تڬʵ     
 Ǩʧڢ ڵ 
   []   ʧڢ  ػڻڪʵ  Եڵʧڢ
  تڬʵյ:  Ǩҹ  کԵڵ  ػڻҷڢ  
 Եڵ  ͹ڵ  Ǩҹ  کԵڵ ػڻڪʵ ٻǨ
 ٻǨ  کԡҹ    ٻǨ ٻǨ ػڪԵ
 ԹԾھʹڵ   ǹڵҹ   ʧڢ  ػڻڪʵ
     Եڵʧڢ  تڬʵ کԵڵ ڤڢ
  ʧڢ  ػڻڪʵ Եڵʧڢ   تڬʵ 
  Եڵʧڢ ڵ 
   []   Ǩʧڢ  ػڻڪʵ   Եڵʧڢ
   تڬʵյ:  ԵڡԨûکԵڵ  ػڻҷڢ  
 Եڵ  ͹ڵ  ԵڡԨ  کԵڵ  ػڻڪʵ  
 Ǩʧڢ  ػڻڪʵ     Եڵʧڢ  تڬʵ
 کԵڵ  ڤڢ    Ǩʧڢ    ػڻڪʵ
 Եڵʧڢ     تڬʵ      Եڵʧڢ
 ڵ 
   [] µڶ ʧڢ ػڻڪʵ 
   []   µڶ  ʧڢ  ػڻڪʵ  ڶ
 Ǩʧڢ     تڬʵյ:   Ǩҹ  کԵڵ
 ػڻҷڢ      Եڵ   ͹ڵ   Ǩҹ
 کԵڵ   ػڻڪʵ   ٻǨҹ   ٻǨҹ   
 ڶ  ʧڢ  ػڻڪʵ     ڶ Ǩʧڢ
    تڬʵ    ԵڡԨûکԵڵ    ڤڢ
 ԵڡԨûکԵڵڤչ 
 Եڵ   ͹ڵ   ԵڡԨ   کԵڵ  ػڻڪʵ
 صڶڬҹ   һڹҹ   ʭʵڵҹ      ڶ
 ʧڢ   ػڻڪʵ  Ǩʧڢ    تڬʵ 
     µڶ  Ǩʧڢ   تڬʵ   ڶ
 ʧڢ    ػڻڪʵյ:    صªڬҹ    ªڬҹ
 һڹҹ   ڶ  Ǩʧڢ  تڬʵ   
 ڶ   ʧڢ   ػڻڪʵ   ԵڡԨûکԵڵ
 ڤڢ   ԵڡԨûکԵڵڤչ      Եڵ
 ͹ڵ  ԵڡԨ  کԵڵ  ػڻڪʵ  صڶڬҹ
 һڹҹ  ʭʵڵҹ  ڶ Ǩʧڢ   تڬʵ
 ʧڢ ػڻڪʵ 
   []   µڶ  ʧڢ  ػڻڪʵ  ڶ
 Եڵʧڢ     تڬʵյ:  Ǩҹ  کԵڵ
 ػڻҷڢ    Եڵ  ͹ڵ  Ǩҹ  کԵڵ
 ػڻڪʵ  صڶڬҹ  һڹҹ  ٻǨҹ  ٻǨҹ
  ڶ ʧڢ ػڻڪʵ   ڶ Եڵʧڢ 
 تڬʵ  کԵڵ  ڤڢ  ʭʵڵҹ   ڶ
 ʧڢ   ػڻڪʵ  Եڵʧڢ    تڬʵ 
  µڶ Եڵʧڢ ڵ 
   []   µڶ  Ǩʧڢ  ػڻڪʵ   ڶ
 Եڵʧڢ  تڬʵյ: ԵڡԨûکԵڵ ػڻҷڢ
   Եڵ  ͹ڵ  ԵڡԨ  کԵڵ  ػڻڪʵ
 صªڬҹ   ªڬҹ   صڶڬҹ   һڵҹ   
 ڶ  Ǩʧڢ  ػڻڪʵ     ڶ Եڵʧڢ
    تڬʵ   کԵڵ   ڤڢ   ʭʵڵҹ
  ڶ Ǩʧڢ  ػڻڪʵ Եڵʧڢ  تڬʵ 
  µڶ Եڵʧڢ ڵ 
            ---------
   []    ʧڢ  ػڻڪ   Ǩʧڢ
 تڬԵڶҵ: ڵ     Ǩʧڢ تڬԵڶ 
 ʧڢ  ػڻڪյ:  ʾ  Եڵ  ڤڢ  Թ
 ʻ   Եڵ   ػڻҷڢ   øһڹҹ
 ʭʵڵҹ  Ǩʧڢ تڬԵڶ    ʧڢ
 ػڻڪ  ʻҹ  ػڻҷڢ   Ǩʧڢ  
 تڬԵڶ  ʧڢ  ػڻڪ -  ¶ ػڻҷ
 ڨػڻ๹ҵյ  بک  ͹ڻ  ڨڻ  ڵ  
 ػڻҷøû   ڨػڻ๹ҵյ   بک   ͹ڻ
 ڨڻ Եھ 
 @ԧö:  ԭ ڵڵ ھ ͵ڶ
 @ ʧڢèԵڵʧڢبک ʷ
 @ǨʧڢèԵڵʧڢبکڻ Թ ʻյ Թ
 @ԵڡԨյ ھ ʻҹڵ  ԵڡԨҹڵ 
   []    ʧڢ  ػڻڪ   Ǩʧڢ
 تڬʵյ:  ڵ      Ǩʧڢ تڬʵ
   ʧڢ  ػڻڪյ:  ʾ  Եڵ  ڤڢ
 Թ  ʻ  Եڵ  ػڻҷڢ  øһڹҹ
 ʭʵڵҹ  Ǩʧڢ تڬʵ    ʧڢ
 ػڻڪ  ʻҹ  ػڻҷڢ   Ǩʧڢ  
 تڬʵ ʧڢ ػڻڪ 
   []   ʧڢ  ػڻڪ   Եڵʧڢ
 تڬʵյ:  ڵ      Եڵʧڢ تڬʵ
   ʧڢ  ػڻڪյ:  ʾ  Եڵ  ڤڢ
 Թ  ʻ  Եڵ  ػڻҷڢ  øһڹҹ
 ʭʵڵҹ  Եڵʧڢ تڬʵ   ʧڢ
 ػڻڪ  ʻҹ  ػڻҷڢ    Եڵʧڢ
 تڬʵ ʧڢ ػڻڪ 
   []    Ǩʧڢ  ػڻڪ   Եڵʧڢ
 تڬʵյ:  ڵ      Եڵʧڢ تڬʵ
  Ǩʧڢ  ػڻڪյ:  ʾ  Եڵ ڤڢ Թ
 ԵڡԨ    Եڵ   ػڻҷڢ   øһڹҹ
 ʭʵڵҹ  Եڵʧڢ تڬʵ    Ǩʧڢ
 ػڻڪ  ԵڡԨҹ  ػڻҷڢ   Եڵʧڢ  
 تڬʵ Ǩʧڢ ػڻڪ 
   [] µڶ ʧڢ ػڻڪ 
   []   µڶ  ʧڢ  ػڻڪ   ڶ
 Ǩʧڢ  تڬʵյ:  صªڬҹ  ªڬҹ  һڹҹ
 ʻҹ   ػڻҷڢ     ڶ  ʧڢ
 ػڻڪ      ڶ Ǩʧڢ تڬʵ ڬҹ
 һڹҹ   Ǩҹ   ʻҹ   ػڻҷڢ
  ڶ ʧڢ  ػڻڪ Ǩʧڢ  تڬʵ 
    µڶ Ǩʧڢ تڬʵ  ڶ ʧڢ
 ػڻڪյ:  ڬҹ  һڹҹ  Ǩҹ ʻҹ
 ڤڢ   Թ  ʻ Եڵ ػڻҷڢ
 ٻǨҹ ٻǨҹ  ڶ Ǩʧڢ تڬʵ  
   ڶ  ʧڢ  ػڻڪ  ڬҹ  һڹҹ
 Ǩҹ   ʻҹ   ػڻҷڢ     ڶ
 Ǩʧڢ تڬʵ ʧڢ ػڻڪ 
   []   µڶ  ʧڢ  ػڻڪ   ڶ
 Եڵʧڢ  تڬʵյ:  ڵ       µڶ
 Եڵʧڢ  تڬʵ   ڶ  ʧڢ  ػڻڪյ:
 ʾ  Եڵ  ڤڢ  Թ  ʻ  Եڵ
 ػڻҷڢ   ڶ  Եڵʧڢ  تڬʵ   
 ڶ  ʧڢ  ػڻڪ  ʻҹ  ػڻҷڢ
 ڶ Եڵʧڢ تڬʵ ʧڢ ػڻڪ 
   []  µڶ Ǩʧڢ ػڻڪ ڶ Եڵʧڢ
 تڬʵյ:  ڵ        µڶ Եڵʧڢ
 تڬʵ     ڶ  Ǩʧڢ  ػڻڪյ:  ʾ
 Եڵ  ڤڢ  Թ  ԵڡԨ  Եڵ  ػڻҷڢ
  ڶ Եڵʧڢ تڬʵ    ڶ Ǩʧڢ
 ػڻڪ  ԵڡԨҹ  ػڻҷڢ   ڶ  Եڵʧڢ
 تڬʵ Ǩʧڢ ػڻڪ 
   []   ʧڢ  ػڻڪ  Ǩʧڢ 
 تڬʵյ:  ʾ  Եڵ  ڤڢ  Թ ʻ
 Եڵ   ػڻҷڢ  øһڹҹ  ʭʵڵҹ  
 ʧڢ  ػڻڪ      Ǩʧڢ  تڬʵ
 ԵڡԨûکԵڵ  ڤڢ  ԵڡԨûکԵڵڤչ
   Եڵ  ͹ڵ  ԵڡԨ  کԵڵ  ػڻڪʵ
  ʧڢ   ػڻڪ Ǩʧڢ   تڬʵ 
    Ǩʧڢ  تڬʵ ʧڢ ػڻڪյ:
 ڵ 
   []   ʧڢ ػڻڪ  Եڵʧڢ 
 تڬʵյ:  ʾ  Եڵ  ڤڢ  Թ ʻ
 Եڵ   ػڻҷڢ  øһڹҹ  ʭʵڵҹ  
 ʧڢ  ػڻڪ     Եڵʧڢ  تڬʵ
 کԵڵ ڤڢ  ʧڢ  ػڻڪ Եڵʧڢ
    تڬʵ      Եڵʧڢ  تڬʵ
 ʧڢ ػڻڪյ: ڵ 
   []   Ǩʧڢ  ػڻڪ  Եڵʧڢ 
 تڬʵյ:  ʾ  Եڵ  ڤڢ  Թ  ԵڡԨ
 Եڵ ػڻҷڢ øһڹҹ ʭʵڵҹ  Ǩʧڢ
 ػڻڪ      Եڵʧڢ  تڬʵ کԵڵ
 ڤڢ    Ǩʧڢ   ػڻڪ  Եڵʧڢ  
  تڬʵ     Եڵʧڢ  تڬʵ 
 Ǩʧڢ ػڻڪյ: ڵ 
   [] µڶ ʧڢ ػڻڪ 
   []   µڶ  ʧڢ  ػڻڪ   ڶ
 Ǩʧڢ   تڬʵյ:  ڬҹ һڹҹ Ǩҹ
 ʻҹ ڤڢ  Թ ʻ Եڵ
 ػڻҷڢ  ٻǨҹ  ٻǨҹ   ڶ ʧڢ
 ػڻڪ        ڶ  Ǩʧڢ   تڬʵ
 ԵڡԨûکԵڵ  ڤڢ  ԵڡԨéԨکԵڵڤչ
   Եڵ  ͹ڵ  ԵڡԨ  کԵڵ  ػڻڪʵ
 صªڬҹ  ªڬҹ  һڹҹ  ʻҹ  ڤڢ
  Թ  ʻ Եڵ ػڻҷڢ صڶڬҹ
 һڹҹ  ʭʵڵҹ   ڶ  ʧڢ  ػڻڪ
 Ǩʧڢ   تڬʵ     µڶ Ǩʧڢ 
 تڬʵ    ڶ  ʧڢ  ػڻڪյ:  صªڬҹ
 ªڬҹ  һڹҹ  ʻҹ  ػڻҷڢ  ڶ
 Ǩʧڢ  تڬʵ    ڶ ʧڢ ػڻڪ
 ԵڡԨûکԵڵ  ڤڢ  ԵڡԨûکԵڵڤչ
   Եڵ  ͹ڵ  ԵڡԨ  کԵڵ  ػڻڪʵ
 صªڬҹ    ªڬҹ    һڹҹ    ʻҹ
 ڤڢ   Թ  ʻ Եڵ ػڻҷڢ
 صڶڬҹ  һڹҹ  ʭʵڵҹ   ڶ Ǩʧڢ 
 تڬʵ ʧڢ ػڻڪ 
   []  µڶ ʧڢ ػڻڪ ڶ Եڵʧڢ
 تڬʵյ:  ʾ  Եڵ  ڤڢ  Թ ʻ
 Եڵ  ػڻҷڢ    ڶ  ʧڢ  ػڻڪ
    ڶ Եڵʧڢ  تڬʵ کԵڵ ڤڢ
 ʭʵڵҹ   ڶ  ʧڢ  ػڻڪ Եڵʧڢ
   تڬʵ     µڶ Եڵʧڢ تڬʵ
 ڶ ʧڢ ػڻڪյ: ڵ 
   []    µڶ  Ǩʧڢ  ػڻڪ   ڶ
 Եڵʧڢ   تڬʵյ:  ʾ  Եڵ ڤڢ Թ
 ԵڡԨ  Եڵ  ػڻҷڢ   ڶ  Ǩʧڢ
 ػڻڪ    ڶ Եڵʧڢ  تڬʵ کԵڵ
 ڤڢ   ʭʵڵҹ     ڶ   Ǩʧڢ  
 ػڻڪ  Եڵʧڢ    تڬʵ     µڶ
 Եڵʧڢ   تڬʵ   ڶ Ǩʧڢ ػڻڪյ:
 ڵ 
            -----------
   []      ʧڢ   ػڻڪԵڶ   
 Ǩʧڢ  تڬʵյ:  ԵڡԨûکԵڵ  ڤڢ
 ԵڡԨûکԵڵڤչ   Եڵ ͹ڵ ԵڡԨ
 کԵڵ  ػڻڪʵ   ʧڢ  ػڻڪԵڶ   
  Ǩʧڢ  تڬʵ  Ե ʧڢ  ػڻڪԵڶ
 Ǩʧڢ  تڬʵ     Ǩʧڢ تڬʵ
 ʧڢ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []   ʧڢ  ػڻڪԵڶ   Եڵʧڢ
 تڬʵյ:  کԵڵ ڤڢ  ʧڢ ػڻڪԵڶ
      Եڵʧڢ  تڬʵ  Ե  ʧڢ
   ػڻڪԵڶ   Եڵʧڢ    تڬʵ    
   Եڵʧڢ تڬʵ  ʧڢ ػڻڪԵڶҵ:
 ڵ 
   ¶  ø ͵൹ҹҤ بک ͹ڻ ڨڻ
 ڵ   ػڻҷøû ͵൹ҹҤ بک ͹ڻ
 ڨڻ  Եھ  ˹൹   ø  ʷ  
 ڶ ҹҡó 
          ػڻҷø ԯԵ 
            ǵڵ 
              ----------
            ԭ
   []  ʧڢ Ԫҹҵ  Ǩʧڢ Ԫҹҵյ:
 ڵ      Ǩʧڢ Ԫҹҵ  ʧڢ
 Ԫҹҵյ: ڵ  ¶ ڸ ԭ ڵ 
 ʧڢࡻ ԭ Եھ 
           ԭ ԯԵ 
           ʧڢ ԯԵ 
              -----------
             ͹
            ʵڵ ͹
     Ҥҹ Ԧҹ ҹҹ ԯҹ
      ԨԡԨکҹ Ҥҹ Ԫڪҹ 
   []  ڶ  Ҥҹ  ͹ʵ:  ҵ 
 Ƿ  ͵ڶ  Ҥҹ  ͹ʵ   ڶ Ԧҹ
 ͹ʵ:  ءڢ  Ƿ  ͵ڶ Ԧҹ ͹ʵ  ڶ
 ҹҹ  ͹ʵ:  ҵ   Ƿ  ٻҵ
 ٻҵ  ͵ڶ  ҹҹ  ͹ʵ   ڶ  ԯҹ
 ͹ʵ:  ʾھʡڡ»һ    ͵ڶ  ԯҹ
 ͹ʵ   ڶ  ԨԡԨکҹ ͹ʵ: ʾھʡڡ»һ
  ͵ڶ  ԨԡԨکҹ  ͹ʵ   ڶ Ҥҹ
 ͹ʵ:   ٻҵ   ٻҵ   ͵ڶ   Ҥҹ
 ͹ʵ   ڶ  Ԫڪҹ  ͹ʵ: ʾھʡڡ»һ
 ͵ڶ Ԫڪҹ ͹ʵ 
            ͹
   []   Ҥҹ  ͹ʵ   Ԧҹ
 ͹ʵյ:  ڵ      Ԧҹ ͹ʵ 
 Ҥҹ  ͹ʵյ:  ڵ     Ҥҹ
 ͹ʵ   ҹҹ ͹ʵյ: ڵ    
 ҹҹ  ͹ʵ   Ҥҹ ͹ʵյ: ͹Ҥ
 ҹҹ  ͹ʵ       Ҥҹ  ͹ʵ
 Գڳ  ؤڤҹ  ҹҹ   ͹ʵ  Ҥҹ  
 ͹ʵ   Ҥҹ ͹ʵ  ԯҹ ͹ʵյ:
 Թڹ  ؤڤҹ Ҥҹ ͹ʵ    ԯҹ
 ͹ʵ  ضتڪ  Ҥҹ   ͹ʵ  ԯҹ 
 ͹ʵ ͹ʵյ: ڵ 
   {.}     Ҥҹ   ͹ʵ   
 ԨԡԨکҹ   ͹ʵյ:  Թڹ  ؤڤҹ  Ҥҹ
 ͹ʵ    ԨԡԨکҹ ͹ʵ ضتڪ Ҥҹ
   ͹ʵ  ԨԡԨҹ   ͹ʵ      
 ԨԡԨکҹ  ͹ʵ  Ҥҹ ͹ʵյ: ڵ 
   Ҥҹ  ͹ʵ   Ҥҹ  ͹ʵյ:
 ڵ     Ҥҹ ͹ʵ Ҥҹ
 ͹ʵյ:   ͹Ҥ   Ҥҹ  ͹ʵ    
  Ҥҹ  ͹ʵ  Գڳ  ؤڤҹ Ҥҹ 
 ͹ʵ  Ҥҹ   ͹ʵ     Ҥҹ
 ͹ʵ   Ԫڪҹ ͹ʵյ: ڵ    
 Ԫڪҹ  ͹ʵ   Ҥҹ ͹ʵյ: ͹Ҥ
 Ԫڪҹ  ͹ʵ      Ҥҹ  ͹ʵ
 Գڳ  ؤڤҹ  Ԫڪҹ   ͹ʵ  Ҥҹ  
 ͹ʵ 
   []  Ԧҹ ͹ʵ  ҹҹ ͹ʵյ:
 ڵ      ҹҹ ͹ʵ  Ԧҹ
 ͹ʵյ:  ͹Ҥ  ҹҹ  ͹ʵ     
 Ԧҹ  ͹ʵ  Գڳ  ؤڤҹ  ҹҹ   ͹ʵ
 Ԧҹ  ͹ʵ   Ԧҹ ͹ʵ ԯҹ
   ԨԡԨکҹ  ͹ʵյ:  Թڹ  ؤڤҹ  Ԧҹ
 ͹ʵ        ԨԡԨکҹ  ͹ʵ  ضتڪ
 Ԧҹ  ͹ʵ ԡԨکҹ  ͹ʵ    
 ԨԡԨکҹ  ͹ʵ   Ԧҹ ͹ʵյ: ڵ 
  Ԧҹ ͹ʵ  Ҥҹ  Ԫڪҹ
 ͹ʵյ:  ڵ       Ԫڪ¹ ͹ʵ
  Ԧҹ  ͹ʵյ:  ͹Ҥ  Ԫڪҹ  ͹ʵ
     Ԧҹ  ͹ʵ ڳ ؤڤҹ Ԫڪҹ
 ͹ʵ Ԧҹ ͹ʵ 
   []   ҹҹ ͹ʵ  ԯҹ 
 ԨԡԨکҹ  ͹ʵյ:  Գڳ  ؤڤҹ  ҹҹ  ͹ʵ
     ԨԡԨکҹ  ͹ʵ ضتڪ ҹҹ 
 ͹ʵ ԨԡԨکҹ  ͹ʵ     ԨԡԨکҹ
 ͹ʵ    ҹҹ  ͹ʵ:  ڵ    
 ҹҹ  ͹ʵ   Ҥҹ   Ԫڪҹ
 ͹ʵյ:  ڵ     Ԫڪҹ ͹ʵ 
 ҹҹ ͹ʵյ: ڵ 
   []    ԯҹ  ͹ʵ   ԨԡԨکҹ
 ͹ʵյ:  ڵ       ԨԡԨکҹ ͹ʵ
   ԯҹ  ͹ʵյ:  ڵ     ԯҹ
 ͹ʵ    Ҥҹ   Ԫڪҹ  ͹ʵյ:
 ڵ      Ԫڪҹ ͹ʵʵ ԯҹ
 ͹ʵյ:  Գڳ  ؤڤҹ  Ԫڪҹ  ͹ʵ    
 ԯҹ ͹ʵ ضتڪ Ԫڪҹ  ͹ʵ ԯҹ
 ͹ʵ 
   []   ԨԡԨکҹ  ͹ʵ   Ҥҹ
  Ԫڪҹ  ͹ʵյ:  ڵ      
 Ԫڪҹ  ͹ʵ    ԨԡԨکҹ  ͹ʵյ:  ڳ
 ؤڤ¹ Ԫڪҹ ͹ʵ    ԨԡԨکҹ ͹ʵ
 ضتڪ Ԫڪҹ ͹ʵ ԨԡԨکҹ ͹ʵ 
   []   Ҥҹ  ͹ʵ   Ԫڪҹ
 ͹ʵյ:  ڵ        Ԫڪҹ ͹ʵ
 Ҥҹ ͹ʵյ: ڵ 
   []   Ҥҹ   Ԧҹ  ͹ʹڵ
  ҹҹ ͹ʵյ: ڵ     ҹҹ
 ͹ʵ   Ҥҹ   Ԧҹ   ͹ʹڵյ:
 ͹Ҥ  ҹҹ  ͹ʵ      Ҥҹ
  Ԧҹ   ͹ʹڵ  Գڳ  ؤڤҹ  ҹҹ  
 ͹ʵ  Ҥҹ   Ԧҹ   ͹ʹڵ  
 Ҥҹ  Ԧҹ  ͹ʹڵ  ԯҹ 
 ԨԡԨکҹ  ͹ʵյ:  Թڹ  ؤڤҹ  Ҥҹ  
 Ԧҹ   ͹ʹڵ      ԨԡԨکҹ ͹ʵ
 ضتڪ Ҥҹ  Ԧҹ  ͹ʹڵ ԨԡԨکҹ
  ͹ʵ        ԨԡԨکҹ  ͹ʵ 
 Ҥҹ    Ԧҹ   ͹ʹڵյ:  ڵ  
  Ҥҹ  Ԧҹ  ͹ʹڵ Ҥҹ
  Ԫڪҹ  ͹ʵյ:  ڵ      
 Ԫڪҹ  ͹ʵ   Ҥҹ   Ԧҹ 
 ͹ʹڵյ:  ͹Ҥ  Ԫڪҹ  ͹ʵ     
 Ҥҹ    Ԧҹ   ͹ʹڵ  Գڳ  ؤڤҹ
 Ԫڪҹ    ͹ʵ  Ҥҹ   Ԧҹ  
 ͹ʹڵ 
   []     Ҥҹ    Ԧҹ  
 ҹҹ   ͹ʹڵ   ԯҹ  ԨԡԨکҹ
 ͹ʵյ:  Թڹ  ؤڤ¹  Ҥҹ   Ԧҹ 
 ҹҹ   ͹ʹڵ      ԨԡԨکҹ ͹ʵ
 ضتڪ  Ҥҹ   Ԧҹ   ҹҹ  
 ͹ʹڵ ԨԡԨکҹ  ͹ʵ     ԨԡԨکҹ
 ͹ʵ   Ҥҹ   Ԧҹ  ҹҹ 
 ͹ʹڵյ:  ڵ    Ҥҹ  Ԧҹ 
 ҹҹ   ͹ʹڵ  Ҥҹ  Ԫڪҹ
 ͹ʵյ:  ڵ     Ԫڪҹ ͹ʵ 
 Ҥҹ   Ԧҹ¡   ҹҹ  ͹ʹڵյ:
 ͹Ҥ Ԫڪҹ  ҹҹ  ͹ʹڵ   
 Ҥҹ    Ԧҹ   ʹڵ  Գڳ  ؤڤҹ
 Ԫڪҹ    ͹ʵ  Ҥҹ   Ԧҹ  
 ҹҹ ͹ʹڵ 
   []  Ҥҹ  Ԧҹ  ҹҹ 
 ԯҹ  ͹ʹڵ  ԨԡԨکҹ ͹ʵյ: ڵ 
     ԨԡԨکҹ  ͹ʵ  Ҥҹ 
 Ԧҹ  ҹҹ  ԯҹ  ͹ʹڵյ: ڵ 
  Ҥҹ  Ԧҹ  ҹҹ ԯҹ 
 ͹ʹڵ    Ҥҹ   Ԫڪҹ  ͹ʵյ:
 ڵ     Ԫڪҹ ͹ʵ Ҥҹ
  Ԧҹ   ҹҹ   ԯҹ  ͹ʹڵյ:
 ͹Ҥ  Ԫڪҹ   ҹҹ   ͹ʹڵ  
  Ҥҹ   Ԧҹ  ԯҹ  ͹ʹڵ
 Թڹ ؤڤҹ Ԫڪҹ  Ҥҹ  Ԧҹ 
 ҹҹ  ͹ʹڵ    ԯҹ ͹ʵ ضتڪ
 Ԫڪҹ  ͹ʵ Ҥҹ  Ԧҹ ҹҹ
 ԯҹ ͹ʹڵ 
   []  Ҥҹ  Ԧҹ  ҹҹ 
 ԯҹ   ԨԡԨکҹ   ͹ʹڵ  Ҥҹ
  Ԫڪҹ ͹ʵյ: ڵ   Ԫڪҹ
 ͹ʵ   Ҥҹ   Ԧҹ  ҹҹ 
 ԯҹ    ԨԡԨکҹ    ͹ʹڵյ:  ͹Ҥ
 Ԫڪҹ  ҹҹ  ͹ʹڵ  Ҥҹ 
 Ԧҹ    ԯҹ   ԨԡԨکҹ   ͹ʹڵ
 Թڹ  ؤڤҹ    ͹ʹڵ  ضتڪ  Ԫڪҹ  
 Ԧҹ  ҹҹ  ͹ʹڵ    ԯҹ 
 ԨԡԨکҹ     ͹ʹڵ  ضتڪ  Ԫڪҹ  
 ͹ʵ  Ҥҹ    Ԧҹ   ҹҹ  
 ԯҹ ԨԡԨکҹ ͹ʹڵ 
   []  Ҥҹ  Ԧҹ  ҹҹ 
 ԯҹ   ԨԡԨکҹ  Ҥҹ  ͹ʹڵ 
 Ԫڪҹ  ͹ʵյ:  ڵ     Ԫڪҹ
 ͹ʵ   Ҥҹ   Ԧҹ  ҹҹ 
 ԯҹ   ԨԡԨکҹ   Ҥҹ  ͹ʹڵյ:
 ͹Ҥ  Ԫڪҹ   ҹҹ   Ҥҹ 
 ͹ʹڵ    Ҥҹ  Ԧҹ ԯҹ
  ԨԡԨکҹ   ͹ʹڵ  Թڹ  ؤڤҹ  Ԫڪҹ
  Ҥҹ  Ԧҹ  ҹҹ  Ҥҹ
  ͹ʹڵ      ԯҹ   ԨԡԨکҹ 
 ͹ʹڵ  ضتڪ  Ԫڪҹ   ͹ʵ Ҥҹ 
 Ԧҹ   ҹҹ   ԯҹ  ԨԡԨکҹ 
 Ҥҹ ͹ʹڵ 
   []  µڶ  Ҥҹ  ͹ʵ  ڶ  Ԧҹ
 ͹ʵյ:     µڶ     Ԧҹ ͹ʵ ڶ
 Ҥҹ  ͹ʵյ:    µڶ Ҥҹ ͹ʵ
 ڶ ҹҹ ͹ʵյ: ڵ  µڶ   ҹҹ
 ͹ʵ  ڶ  Ҥҹ  ͹ʵյ:  ٻҵ ٻҵ
 ͵ڶ  ҹҹ  ͹ʵ   ڶ Ҥҹ ͹ʵ
 ҵ    Ƿ  ͵ڶ  ҹҹ   ͹ʵ
 Ҥҹ   ͹ʵ  µڶ Ҥҹ ͹ʵ ڶ
 ԯҹ    ԨԡԨکҹ  ͹ʵյ:  ڵ  
 µڶ     ԨԡԨکҹ  ͹ʵ  ڶ  Ҥҹ
 ͹ʵյ:  ءڢ  Ƿ  ٻҵ  ٻҵ  ͵ڶ
 ԨԡԨکҹ  ͹ʵ     ڶ  Ҥҹ  ͹ʵ
 ҵ   Ƿ  ͵ڶ  ԨԡԨکҹ   ͹ʵ
 Ҥҹ ͹ʵ 
   {.} µڶ Ҥҹ ͹ʵ ڶ Ҥҹ
 ͹ʵյ:     µڶ    Ҥҹ ͹ʵ ڶ
 Ҥҹ ͹ʵյ:   µڶ Ҥҹ ͹ʵ ڶ
 Ԫڪҹ  ͹ʵյ:  ڵ  µڶ   Ԫڪҹ
 ͹ʵ ڶ Ҥҹ ͹ʵյ: ءڢ Ƿ ٻҵ
 ٻҵ ͵ڶ Ԫڪҹ ͹ʵ   ڶ Ҥҹ
 ͹ʵ ҵ  Ƿ ͵ڶ Ԫڪҹ  ͹ʵ
 Ҥҹ ͹ʵ 
   [] µڶ Ԧҹ ͹ʵ ڶ ҹҹ ͹ʵյ:
    µڶ     ҹҹ ͹ʵ ڶ Ԧҹ
 ͹ʵյ:     µڶ  Ԧҹ ͹ʵ ڶ ԯҹ
  ԨԡԨکҹ  ͹ʵյ:  ڵ   µڶ   
 ԨԡԨکҹ  ͹ʵ  ڶ  Ԧҹ  ͹ʵյ: ҵ
  Ƿ ٻҵ ٻҵ ͵ڶ ԨԡԨکҹ ͹ʵ
    ڶ  Ԧҹ  ͹ʵ  ءڢ  Ƿ  ͵ڶ
 ԨԡԨکҹ   ͹ʵ  Ԧҹ   ͹ʵ   µڶ
 Ԧҹ  ͹ʵ  ڶ  Ҥҹ  ͹ʵյ:   
 µڶ      Ҥҹ  ͹ʵ  ڶ  Ԧҹ
 ͹ʵյ:     µڶ Ԧҹ ͹ʵ ڶ Ԫڪҹ
 ͹ʵյ:  ڵ  µڶ   Ԫڪҹ ͹ʵ ڶ
 Ԧҹ  ͹ʵյ:  ҵ   Ƿ  ٻҵ
 ٻҵ ͵ڶ Ԫڪҹ  ͹ʵ   ڶ Ԧҹ
 ͹ʵ  ءڢ  Ƿ  ͵ڶ  Ԫڪҹ   ͹ʵ
 Ԧҹ ͹ʵ 
   []  µڶ  ҹҹ ͹ʵ ڶ ԯҹ 
 ԨԡԨکҹ ͹ʵյ: ڵ  µڶ   ԨԡԨکҹ
 ͹ʵ  ڶ  ҹҹ  ͹ʵյ:  ءڢ  Ƿ ͵ڶ
 ԨԡԨکҹ ͹ʵ   ڶ ҹҹ ͹ʵ ҵ
  Ƿ  ٻҵ  ٻҵ  ͵ڶ ԨԡԨکҹ 
 ͹ʵ ҹҹ  ͹ʵ  µڶ ҹҹ ͹ʵ ڶ
 Ҥҹ  ͹ʵյ:  ҵ   Ƿ  ͵ڶ
 ҹҹ ͹ʵ   ڶ Ҥҹ ͹ʵ ٻҵ
 ٻҵ  ͵ڶ  ҹҹ    ͹ʵ  Ҥҹ
  ͹ʵ   µڶ     Ҥҹ  ͹ʵ ڶ
 ҹҹ  ͹ʵյ:  ڵ   µڶ  ҹҹ ͹ʵ
 ڶ Ԫڪҹ ͹ʵյ: ڵ  µڶ  Ԫڪҹ
 ͹ʵ  ڶ  ҹҹ  ͹ʵյ:  ءڢ  Ƿ ͵ڶ
 Ԫڪҹ ͹ʵ   ڶ ҹҹ ͹ʵ ҵ
   Ƿ  ٻҵ  ٻҵ  ͵ڶ  Ԫڪҹ
 ͹ʵ ҹҹ ͹ʵ 
   []  µڶ  ԯҹ  ͹ʵ  ڶ  ԨԡԨکҹ
 ͹ʵյ:  ڵ   µڶ    ԨԡԨکҹ ͹ʵ
 ڶ  ԯҹ  ͹ʵյ:  ڵ   µڶ  ԯҹ
 ͹ʵ  ڶ  Ҥҹ ͹ʵյ: ҵ  Ƿ
 ͵ڶ  ԯҹ  ͹ʵ    ڶ Ҥҹ ͹ʵ
 ٻҵ ٻҵ ͵ڶ ԯҹ  ͹ʵ Ҥҹ
  ͹ʵ  µڶ   Ҥҹ ͹ʵ ڶ ԯҹ
 ͹ʵյ:  ڵ    µڶ  ԯҹ  ͹ʵ  ڶ
 Ԫڪҹ  ͹ʵյ:  ڵ  µڶ   Ԫڪҹ
 ͹ʵ ڶ ԯҹ ͹ʵյ: ڵ 
   []  µڶ  ԨԡԨکҹ  ͹ʵ  ڶ Ҥҹ
 ͹ʵյ:  ҵ    Ƿ  ͵ڶ  ԨԡԨکҹ
 ͹ʵ   ڶ Ҥҹ ͹ʵ ٻҵ ٻҵ
 ͵ڶ  ԨԡԨکҹ   ͹ʵ  Ҥҹ  ͹ʵ 
 µڶ   Ҥҹ ͹ʵ ڶ ԨԡԨکҹ ͹ʵյ:
 ڵ   µڶ  ԨԡԨکҹ  ͹ʵ  ڶ  Ԫڪҹ
 ͹ʵյ:  ڵ  µڶ   Ԫڪҹ ͹ʵ ڶ
 ԨԡԨکҹ ͹ʵյ: ڵ 
   []  µڶ  Ҥҹ  ͹ʵ  ڶ  Ԫڪҹ
 ͹ʵյ:  ڵ  µڶ   Ԫڪҹ ͹ʵ ڶ
 Ҥҹ  ͹ʵյ:  ҵ    Ƿ  ͵ڶ
 Ԫڪҹ ͹ʵ   ڶ Ҥҹ ͹ʵ ٻҵ
 ٻҵ ͵ڶ Ԫڪҹ ͹ʵ Ҥҹ ͹ʵ 
   []  µڶ  Ҥҹ   Ԧҹ  ͹ʹڵ
 ڶ  ҹҹ  ͹ʵյ: ڶ  µڶ   ҹҹ
 ͹ʵ  ڶ  Ҥҹ   Ԧҹ   ͹ʹڵյ:
 ٻҵ  ٻҵ  ͵ڶ  ҹҹ ͹ʵ   ڶ
 Ҥҹ   Ԧҹ   ͹ʹڵ  ҵ 
 Ƿ ͵ڶ ҹҹ  Ҥҹ  ͹ʹڵ  
 ڶ  Ԧҹ  ͹ʵ  ءڢ  Ƿ ͵ڶ Ԧҹ
 ͹ʵ   ڶ Ҥҹ ҹҹ ͹ʹڵ - 
 µڶ Ҥҹ  Ԧҹ  ͹ʹڵ ڶ ԯҹ
   ԨԡԨکҹ  ͹ʵյ:  ڶ   µڶ   
 @ԧö: ءڢ Ƿٵҷ Ҥҹ ǡڢҹ˵ ͵á
 @ 
 ԨԡԨکҹ  ͹ʵ  ڶ  Ҥҹ   Ԧҹ 
 ͹ʹڵյ:  ٻҵ  ٻҵ  ͵ڶ ԨԡԨکҹ ͹ʵ
   ڶ Ҥҹ  Ԧҹ  ͹ʹڵ ҵ
  Ƿ ͵ڶ ԨԡԨکҹ  Ҥҹ  ͹ʹڵ
   ڶ Ԧҹ ͹ʵ ءڢ Ƿ ͵ڶ ԨԡԨکҹ
   Ԧҹ   ͹ʹڵ     ڶ  Ҥҹ
 ͹ʵ 
   {.} µڶ Ҥҹ  Ԧҹ  ͹ʹڵ
 ڶ Ҥҹ ͹ʵյ: ڶ  µڶ  Ҥҹ
 ͹ʵ  ڶ  Ҥҹ   Ԧҹ   ͹ʹڵյ:
    µڶ  Ҥҹ  Ԧҹ  ͹ʹڵ ڶ
 Ԫڪҹ  ͹ʵյ:  ڶ   µڶ    Ԫڪҹ
 ͹ʵ  ڶ  Ҥҹ   Ԧҹ   ͹ʹڵյ:
 ٻҵ  ٻҵ  ͵ڶ Ԫڪҹ ͹ʵ   ڶ
 Ҥҹ   Ԧҹ   ͹ʹڵ  ҵ 
 Ƿ  ͵ڶ  Ԫڪҹ   Ҥҹ   ͹ʹڵ
    ڶ  Ԧҹ  ͹ʵ  ءڢ  Ƿ  ͵ڶ
 Ԫڪҹ  Ԧҹ  ͹ʹڵ  ڶ Ҥҹ
 ͹ʵ 
   [] µڶ Ҥҹ  Ԧҹ ҹҹ 
 ͹ʹڵ  ڶ  ԯҹ   ԨԡԨکҹ  ͹ʵյ:
 ڶ  µڶ   ԨԡԨکҹ ͹ʵ ڶ Ҥҹ
   Ԧҹ    ҹҹ   ͹ʹڵյ:  ٻҵ
 ٻҵ  ͵ڶ  ԨԡԨکҹ   ҹҹ   ͹ʹڵ
   ڶ Ҥҹ  Ԧҹ  ͹ʹڵ ҵ
   Ƿ  ͵ڶ  ԨԡԨکҹ   Ҥҹ  
 ҹҹ  ͹ʹڵ   ڶ Ԧҹ ͹ʵ ءڢ
 Ƿ ͵ڶ ԨԡԨکҹ  Ԧҹ  ͹ʹڵ  
 ڶ Ҥҹ ҹҹ ͹ʹڵ 
   {.}   µڶ   Ҥҹ     Ԧҹ
   ҹҹ   ͹ʹڵ  ڶ  Ҥҹ  ͹ʵյ:
 ڶ    µڶ      Ҥҹ  ͹ʵ  ڶ
 Ҥҹ   Ԧҹ   ҹҹ   ͹ʹڵյ:
 ٻҵ  ٻҵ  ͵ڶ  Ҥҹ   ҹҹ 
 ͹ʹڵ   ڶ Ҥҹ  Ԧҹ  ͹ʹڵ
 ҵ  Ƿ ͵ڶ Ҥҹ  ҹҹ 
 ͹ʹڵ    ڶ Ҥҹ  Ԧҹ  ͹ʹڵ
 ءڢ Ƿ ͵ڶ Ԧҹ ͹ʵ  ڶ Ҥҹ
  Ҥҹ   ҹҹ   ͹ʹڵ -  µڶ
 @ԧö: ҵ Ƿ Ԧҹ ҹҹ 
 @͹ʹڵյ Ǩ ͵á   Ҥҹ
 ʷڸ ͹¹ҹ بک ͭ µڶ
 @ ͹ʵ ԷڷԵ ʪڪ ҵھ 
 Ҥҹ   Ԧҹ  ҹҹ  ͹ʹڵ ڶ
 Ԫڪҹ  ͹ʵյ:  ڶ   µڶ    Ԫڪҹ
 ͹ʵ  ڶ  Ҥҹ  Ԧҹ  ҹҹ 
 ͹ʹڵյ: ٻҵ ٻҵ ͵ڶ Ԫڪҹ ҹҹ
  ͹ʹڵ     ڶ  Ҥҹ  Ԧҹ 
 ͹ʹڵ  ҵ   Ƿ  ͵ڶ  Ԫڪҹ  
 Ҥҹ  ҹҹ  ͹ʹڵ   ڶ Ԧҹ
 ͹ʵ  ءڢ  Ƿ ͵ڶ Ԫڪҹ  Ԧҹ 
 ͹ʹڵ  ڶ Ҥҹ ҹҹ ͹ʹڵ 
   [] µڶ Ҥҹ  Ԧҹ ҹҹ 
 ԯҹ   ͹ʹڵ ڶ ԨԡԨکҹ ͹ʵյ: ڶ 
 µڶ     ԨԡԨکҹ  ͹ʵ ڶ Ҥҹ 
 Ԧҹ  ҹҹ  ԯҹ  ͹ʹڵյ: ٻҵ
 ٻҵ ͵ڶ ԨԡԨکҹ  ҹҹ  ԯҹ 
 ͹ʹڵ   ڶ Ҥҹ  Ԧҹ  ͹ʹڵ
 ҵ  Ƿ ͵ڶ ԨԡԨکҹ  Ҥҹ
  ҹҹ   ԯҹ   ͹ʹڵ     ڶ
 Ԧҹ  ͹ʵ  ءڢ  Ƿ  ͵ڶ ԨԡԨکҹ 
 Ԧҹ  ԯҹ  ͹ʹڵ   ڶ Ҥҹ
   ҹҹ    ͹ʹڵ   µڶ  Ҥҹ  
 Ԧҹ   ҹҹ   ԯҹ   ͹ʹڵ ڶ
 Ҥҹ  ͹ʵյ:  ڶ   µڶ   Ҥҹ
 ͹ʵ  ڶ  Ҥҹ   Ԧҹ  ҹҹ 
 ԯҹ    ͹ʹڵյ:  ٻҵ  ٻҵ  ͵ڶ
 Ҥҹ  ҹҹ  ԯҹ  ͹ʹڵ  ڶ
 Ҥҹ   Ԧҹ   ͹ʹڵ  ҵ 
 Ƿ  ͵ڶ Ҥҹ  ҹҹ  ԯҹ 
 ͹ʹڵ    ڶ Ҥҹ  Ԧҹ  ͹ʹڵ
 ءڢ  Ƿ  ͵ڶ Ԧҹ  ԯҹ  ͹ʹڵ
   ڶ Ҥҹ  Ҥҹ  ҹҹ 
 ͹ʹڵ - 
   {.} µڶ Ҥҹ  Ԧҹ ҹҹ
   ԯҹ    ͹ʹڵ  ڶ  Ԫڪҹ  ͹ʵյ:
 ڶ  µڶ   Ԫڪҹ ͹ʵ ڶ Ҥҹ 
 Ԧҹ  ҹҹ  ԯҹ  ͹ʹڵյ: ٻҵ
 ٻҵ  ͵ڶ Ԫڪҹ  ҹҹ  ԯҹ 
 ͹ʹڵ   ڶ Ҥҹ  Ԧҹ  ͹ʹڵ
 ҵ  Ƿ ͵ڶ Ԫڪҹ  Ҥҹ 
 ҹҹ   ԯҹ  ͹ʹڵ   ڶ Ԧҹ
 @ԧö: Ըһ ҵ Ƿٵҷ صڵҸԻڻ ͵á
 @ 
 ͹ʵ  ءڢ  Ƿ ͵ڶ Ԫڪҹ  Ԧҹ 
 ԯҹ  ͹ʹڵ   ڶ Ҥҹ ҹҹ
 ͹ʹڵ 
   [] µڶ Ҥҹ  Ԧҹ ҹҹ 
 ԯҹ   ԨԡԨکҹ   ͹ʹڵ ڶ Ҥҹ
 ͹ʵյ:  ڶ   µڶ   Ҥҹ ͹ʵ ڶ
 Ҥҹ   Ԧҹ  ҹҹ  ԯҹ 
 ԨԡԨکҹ    ͹ʹڵյ:  ٻҵ  ٻҵ  ͵ڶ
 Ҥҹ   ҹҹ  ԯҹ  ԨԡԨکҹ 
 ͹ʹڵ   ڶ Ҥҹ  Ԧҹ  ͹ʹڵ
 ҵ  Ƿ ͵ڶ Ҥҹ  ҹҹ 
 ԯҹ  ԨԡԨکҹ  ͹ʹڵ  ڶ Ҥҹ
  Ԧҹ   ͹ʹڵ ءڢ Ƿ ͵ڶ Ԧҹ
  ԯҹ   ԨԡԨکҹ   ͹ʹڵ    ڶ
 Ҥҹ Ҥҹ ҹҹ ͹ʹڵ - 
   {.} µڶ Ҥҹ Ԧҹ ҹҹ 
 ԯҹ  ԨԡԨکҹ  ͹ʹڵ ڶ Ԫڪҹ ͹ʵյ:
 ڶ  µڶ   Ԫڪҹ ͹ʵ ڶ Ҥҹ 
 @ԧö: Ըһ ҵ ǷٵҷԹ صڵҸԻڻ ͵ࡹ
 @Եھ 
 Ԧҹ   ҹҹ   ԯҹ  ԨԡԨکҹ 
 ͹ʹڵյ: ٻҵ ٻҵ ͵ڶ Ԫڪҹ ҹҹ
  ԯҹ   ԨԡԨکҹ   ͹ʹڵ    ڶ
 Ҥҹ   Ԧҹ   ͹ʹڵ  ҵ 
 Ƿ ͵ڶ Ԫڪҹ  Ҥҹ  ҹҹ 
 ԯҹ  ԨԡԨکҹ  ͹ʹڵ   ڶ Ԧҹ
 ͹ʵ  ءڢ  Ƿ ͵ڶ Ԫڪҹ  Ԧҹ 
 ԯҹ  ԨԡԨکҹ  ͹ʹڵ  ڶ Ҥҹ
 ҹҹ ͹ʹڵ 
   [] µڶ Ҥҹ  Ԧҹ ҹҹ 
 ԯҹ   ԨԡԨکҹ  Ҥҹ  ͹ʹڵ ڶ
 Ԫڪҹ  ͹ʵյ:  ڶ   µڶ    Ԫڪҹ
 ͹ʵ  ڶ  Ҥҹ   Ԧҹ  ҹҹ 
 ԯҹ  ԨԡԨکҹ Ҥҹ ͹ʹڵյ: ٻҵ
 ٻҵ  ͵ڶ  Ԫڪҹ   ҹҹ  ԯҹ
  ԨԡԨکҹ   Ҥҹ   ͹ʹڵ   ڶ
 Ҥҹ    Ԧҹ    ͹ʹڵ  ҵ
  Ƿ ͵ڶ Ԫڪҹ  Ҥҹ ҹҹ
  ԯҹ   ԨԡԨکҹ   ͹ʹڵ    ڶ
 Ԧҹ   Ҥҹ   ͹ʹڵ  ءڢ  Ƿ
 ͵ڶ Ԫڪҹ  Ԧҹ  ԯҹ  ԨԡԨکҹ
  ͹ʹڵ     ڶ  Ҥҹ  ҹҹ 
 Ҥҹ ͹ʹڵ 
   []   µڶ  Ҥҹ  ͹ʵ  ڶ
 Ԧҹ  ͹ʵյ:       µڶ Ԧҹ
 ͹ʵ   ڶ  Ҥҹ  ͹ʵյ:    
 µڶ  Ҥҹ  ͹ʵ   ڶ ҹҹ ͹ʵյ:
 ڵ      µڶ ҹҹ ͹ʵ  ڶ
 Ҥҹ  ͹ʵյ:  ͹Ҥ ҵ  Ƿ
 ٻҵ  ٻҵ   ڶ  ҹҹ ͹ʵ  
  ڶ  Ҥҹ  ͹ʵ  Գڳ  ؤڤҹ ٻҵ
 ٻҵ   ڶ  ҹҹ ͹ʵ    ڶ
 Ҥҹ  ͹ʵ   ؤڤҹ  ҵ  
 Ƿ   ڶ  ҹҹ  ͹ʵ Ҥҹ 
 ͹ʵ 
   {.}   µڶ Ҥҹ ͹ʵ  ڶ
 ԯҹ    ԨԡԨکҹ  ͹ʵյ:  Թڹ  ؤڤҹ
 ҵ   Ƿ   ڶ Ҥҹ ͹ʵ
     ڶ ԨԡԨکҹ ͹ʵ ضتڪ ҵ
  Ƿ  ڶ Ҥҹ ͹ʵ ԨԡԨکҹ 
 ͹ʵ     µڶ ԨԡԨکҹ ͹ʵ  ڶ
 Ҥҹ  ͹ʵյ:  ضتڪ ءڢ Ƿ ٻҵ
 ٻҵ   ڶ ԨԡԨکҹ ͹ʵ    ڶ
 Ҥҹ  ͹ʵ    ؤڤ  ҵ  
 Ƿ   ڶ ԨԡԨکҹ  ͹ʵ Ҥҹ 
 ͹ʵ 
   {.}   µڶ Ҥҹ ͹ʵ  ڶ
 Ҥҹ ͹ʵյ:      µڶ Ҥҹ
 ͹ʵ   ڶ Ҥҹ ͹ʵյ:    µڶ
 Ҥҹ  ͹ʵ    ڶ  Ԫڪҹ  ͹ʵյ:
 ڵ        µڶ Ԫڪҹ ͹ʵ 
 ڶ  Ҥҹ  ͹ʵյ:  ͹Ҥ  ҵ  
 Ƿ  ٻҵ  ٻҵ  ڶ Ԫڪҹ ͹ʵ
     ڶ  Ҥҹ  ͹ʵ  Գڳ  ؤڤҹ
 ءڢ  Ƿ  ٻҵ ٻҵ  ڶ Ԫڪҹ
 ͹ʵ      ڶ  Ҥҹ ͹ʵ 
 ؤڤҹ  ҵ   Ƿ  ڶ Ԫڪҹ 
 ͹ʵ Ҥҹ ͹ʵ 
   []    µڶ  Ԧҹ  ͹ʵ   ڶ
 ҹҹ  ͹ʵյ:       µڶ ҹҹ
 ͹ʵ   ڶ  Ԧҹ  ͹ʵյ:    µڶ
 Ԧҹ  ͹ʵ   ڶ ԯҹ  ԨԡԨکҹ
 ͹ʵյ: Թڹ ؤڤҹ ءڢ Ƿ  ڶ Ԧҹ
 ͹ʵ      ڶ  ԨԡԨکҹ ͹ʵ ضتڪ
 ءڢ Ƿ  ڶ Ԧҹ  ͹ʵ ԨԡԨکҹ
  ͹ʵ        µڶ  ԨԡԨکҹ ͹ʵ
  ڶ  Ԧҹ  ͹ʵյ:  ضتڪ ҵ 
 Ƿ  ٻҵ ٻҵ  ڶ ԨԡԨکҹ ͹ʵ
    ڶ Ԧҹ ͹ʵ  ؤڤ ءڢ
 Ƿ ڶ ԨԡԨکҹ ͹ʵ Ԧҹ ͹ʵ 
   {.}   µڶ  Ԧҹ  ͹ʵ   ڶ
 Ҥҹ ͹ʵյ:      µڶ Ҥҹ
 ͹ʵ  ڶ Ԧҹ ͹ʵյ:  µڶ Ԧҹ
 ͹ʵ  ڶ Ԫڪҹ ͹ʵյ: ڵ  
 µڶ  Ԫڪҹ  ͹ʵ   ڶ  Ԧҹ ͹ʵյ:
 ͹Ҥ  ҵ   Ƿ  ٻҵ  ٻҵ
  ڶ  Ԫڪҹ ͹ʵ    ڶ Ԧҹ
 ͹ʵ  Գڳ  ؤڤҹ  ҵ   Ƿ ٻҵ
 ٻҵ   ڶ Ԫڪҹ ͹ʵ    ڶ
 Ԧҹ ͹ʵ  ؤڤҹ ءڢ Ƿ  ڶ
 Ԫڪҹ ͹ʵ Ԧҹ ͹ʵ 
   []  µڶ ҹҹ ͹ʵ ڶ ԯҹ
   ԨԡԨکҹ  ͹ʵյ:  Գڳ  ؤڤҹ  ҵ
  Ƿ  ٻҵ  ٻҵ   ڶ ҹҹ
 ͹ʵ      ڶ  ԨԡԨکҹ ͹ʵ ضتڪ
 ҵ   Ƿ  ٻҵ  ٻҵ   ڶ
 ҹҹ  ͹ʵ ԨԡԨکҹ  ͹ʵ    
 µڶ  ԨԡԨکҹ  ͹ʵ   ڶ ҹҹ ͹ʵյ:
 ضتڪ  ءڢ  Ƿ   ڶ ԨԡԨکҹ ͹ʵ
    ڶ ҹҹ ͹ʵ  ؤڤ ҵ
  Ƿ  ٻҵ  ٻҵ  ڶ ԨԡԨکҹ
 ͹ʵ ҹҹ ͹ʵ 
   {.}   µڶ  ҹҹ  ͹ʵ   ڶ
 Ҥҹ ͹ʵյ: عڹ ؤڤҹ ҵ  Ƿ
  ڶ ҹҹ ͹ʵ  ڶ Ҥҹ ͹ʵ
  ؤڤҹ ٻҵ ٻҵ  ڶ ҹҹ 
 ͹ʵ Ҥҹ  ͹ʵ   µڶ Ҥҹ
 ͹ʵ  ڶ ҹҹ ͹ʵյ: ڵ   µڶ
 ҹҹ ͹ʵ  ڶ Ԫڪҹ ͹ʵյ: ڵ 
   µڶ Ԫڪҹ ͹ʵ ڶ ҹҹ ͹ʵյ:
 عڹ ؤڤҹ ءڢ Ƿ  ڶ Ԫڪҹ ͹ʵ
     ڶ  ҹҹ  ͹ʵ   ؤڤҹ
 ҵ   Ƿ  ٻҵ  ٻҵ   ڶ
 Ԫڪҹ ͹ʵ ҹҹ ͹ʵ 
   []    µڶ  ԯҹ  ͹ʵ   ڶ
 ԨԡԨکҹ  ͹ʵյ:  ڵ        µڶ
 ԨԡԨکҹ  ͹ʵ    ڶ  ԯҹ  ͹ʵյ:
 ڵ 
   []   µڶ  ԨԡԨکҹ  ͹ʵ   ڶ
 Ҥҹ ͹ʵյ: ضتڪ ҵ  Ƿ 
 ڶ  ԨԡԨکҹ  ͹ʵ     ڶ Ҥҹ
 ͹ʵ   ؤڤ  ٻҵ  ٻҵ   ڶ
 ԨԡԨکҹ  ͹ʵ Ҥҹ  ͹ʵ   
 µڶ  Ҥҹ  ͹ʵ  ڶ ԨԡԨکҹ ͹ʵյ:
 Գڳ  ؤڤҹ  ٻҵ  ٻҵ  ڶ Ҥҹ
 ͹ʵ      ڶ  ԨԡԨکҹ ͹ʵ ضتڪ
 ٻҵ  ٻҵ   ڶ  Ҥҹ   ͹ʵ
 ԨԡԨکҹ   ͹ʵ    µڶ ԨԡԨکҹ ͹ʵ
  ڶ  Ԫڪҹ  ͹ʵյ: ڵ    
 µڶ  Ԫڪҹ  ͹ʵ   ڶ ԨԡԨکҹ ͹ʵյ:
 Գڳ  ؤڤҹ  ҵ   Ƿ ٻҵ ٻҵ
  ڶ Ԫڪҹ ͹ʵ    ڶ ԨԡԨکҹ
 ͹ʵ ضتڪ ҵ  Ƿ ٻҵ ٻҵ
 ڶ Ԫڪҹ ͹ʵ ԨԡԨکҹ ͹ʵ 
   []   µڶ  Ҥҹ  ͹ʵ   ڶ
 Ԫڪҹ ͹ʵյ: ڵ    µڶ Ԫڪҹ
 ͹ʵ   ڶ  Ҥҹ  ͹ʵյ:  عڹ ؤڤҹ
 ҵ  Ƿ  ڶ Ԫڪҹ ͹ʵ  
 ڶ Ҥҹ ͹ʵ  ؤڤҹ ٻҵ ٻҵ
 ڶ Ԫڪҹ ͹ʵ Ҥҹ ͹ʵ 
   []  µڶ Ҥҹ  Ԧҹ ͹ʹڵ
  ڶ  ҹҹ ͹ʵյ: ڶ     µڶ
 ҹҹ  ͹ʵ  ڶ Ҥҹ  Ԧҹ 
 ͹ʹڵյ:  ͹Ҥ  ҵ   Ƿ  ٻҵ
 ٻҵ   ڶ  ҹҹ ͹ʵ    ڶ
 Ҥҹ    Ԧҹ   ͹ʹڵ  Գڳ  ؤڤҹ
 ٻҵ  ٻҵ   ڶ  ҹҹ ͹ʵ  
  ڶ  Ҥҹ  Ԧҹ  ͹ʹڵ 
 ؤڤҹ  ҵ   Ƿ  ڶ ҹҹ 
 Ҥҹ   ͹ʹڵ      ڶ Ԧҹ
 ͹ʵ 
   {.}  µڶ Ҥҹ Ԧҹ ͹ʹڵ
  ڶ  ԯҹ  ԨԡԨکҹ ͹ʵյ: ڶ 
    µڶ ԨԡԨکҹ ͹ʵ ڶ Ҥҹ
  Ԧҹ   ͹ʹڵյ: ضتڪ ٻҵ ٻҵ
  ڶ ԨԡԨکҹ ͹ʵ   ڶ Ҥҹ 
 Ԧҹ   ͹ʹڵ   ؤڤ  ҵ  
 Ƿ  ڶ ԨԡԨکҹ  Ҥҹ  ͹ʹڵ
    ڶ Ԧҹ ͹ʵ  ؤڤ ءڢ
 Ƿ   ڶ  ԨԡԨکҹ  Ԧҹ  ͹ʹڵ
  ڶ Ҥҹ ͹ʵ 
   {.}   µڶ  Ҥҹ  Ԧҹ 
 ͹ʹڵ   ڶ  Ҥҹ  ͹ʵյ:  ڶ  
   µڶ Ҥҹ ͹ʵ  ڶ Ҥҹ 
 Ԧҹ   ͹ʹڵյ:    µڶ Ҥҹ 
 Ԧҹ   ͹ʹڵ   ڶ  Ԫڪҹ  ͹ʵյ:
 ڶ       µڶ Ԫڪҹ ͹ʵ  ڶ
 Ҥҹ    Ԧҹ    ͹ʹڵյ:  ͹Ҥ
 ҵ   Ƿ  ٻҵ  ٻҵ   ڶ
 Ԫڪҹ  ͹ʵ      ڶ  Ҥҹ 
 Ԧҹ   ͹ʹڵ  Գڳ  ؤڤҹ ٻҵ ٻҵ
  ڶ Ԫڪҹ ͹ʵ   ڶ Ҥҹ 
 Ԧҹ   ͹ʹڵ   ؤڤҹ  ҵ 
 Ƿ  ڶ Ԫڪҹ Ҥҹ ͹ʹڵ 
   ڶ  Ԧҹ  ͹ʵ   ؤڤҹ  ءڢ
 Ƿ   ڶ  Ԫڪҹ   Ԧҹ  ͹ʹڵ
  ڶ Ҥҹ ͹ʵ 
   []   µڶ  Ҥҹ   Ԧҹ 
 ҹҹ  ͹ʹڵ  ڶ ԯҹ ԨԡԨکҹ
 ͹ʵյ: ڶ     µڶ ԨԡԨکҹ ͹ʵ 
 ڶ  Ҥҹ    Ԧҹ    ҹҹ  
 ͹ʹڵյ:  ضتڪ  ٻҵ  ٻҵ    ڶ
 ԨԡԨکҹ   ҹҹ   ͹ʹڵ    ڶ
 Ҥҹ   Ԧҹ   ͹ʹڵ   ؤڤ
 ҵ  Ƿ  ڶ ԨԡԨکҹ Ҥҹ
  ҹҹ  ͹ʹڵ    ڶ Ԧҹ ͹ʵ
  ؤڤ  ءڢ  Ƿ   ڶ ԨԡԨکҹ
  Ԧҹ   ͹ʹڵ    ڶ Ҥҹ
  ҹҹ   ͹ʹڵ    µڶ Ҥҹ 
 Ԧҹ   ҹҹ  ͹ʹڵ  ڶ Ҥҹ
 ͹ʵյ:  ڶ      µڶ Ҥҹ ͹ʵ
  ڶ  Ҥҹ   Ԧҹ   ҹҹ 
 ͹ʹڵյ: - 
   {.}   µڶ  Ҥҹ  Ԧҹ 
 ҹҹ  ͹ʹڵ  ڶ Ԫڪҹ ͹ʵյ: ڶ 
    µڶ Ԫڪҹ ͹ʵ  ڶ Ҥҹ
   Ԧҹ    ҹҹ   ͹ʹڵյ:  ͹Ҥ
 ءڢ  Ƿ   ڶ Ԫڪҹ ͹ʵ   
 ڶ  Ҥҹ   Ԧҹ  ҹҹ  ͹ʹڵ
  ؤڤ ҵ  Ƿ ٻҵ ٻҵ
  ڶ  Ԫڪҹ   ҹҹ   ͹ʹڵ  
  ڶ  Ҥҹ   Ԧҹ   ͹ʹڵ Գڳ
 ؤڤҹ  ٻҵ  ٻҵ   ڶ  Ԫڪҹ  
 ҹҹ   ͹ʹڵ     ڶ Ҥҹ 
 Ԧҹ   ͹ʹڵ   ؤڤҹ  ҵ 
 Ƿ  ڶ Ԫڪҹ  Ҥҹ  ҹҹ
  ͹ʹڵ      ڶ Ԧҹ ͹ʵ 
 ؤڤҹ  ءڢ  Ƿ    ڶ  Ԫڪҹ  
 @ԧö:  Ԩõ Ҥҹ ҹҹ 
 @ٻٻҵ žҹڵ عڹ ؤڤҹ ٻҵ ٻҵ
 @ ڶ Ҥҹ ҹҹ ͹ʹڵ
 @  ڶ Ҥҹ Ԧҹ ͹ʹڵյ
 @ ʪڪ Եھ 
 Ԧҹ   ͹ʹڵ     ڶ Ҥҹ 
 ҹҹ ͹ʹڵ 
   []   µڶ  Ҥҹ   Ԧҹ  
 ҹҹ   ԯҹ  ͹ʹڵ  ڶ ԨԡԨکҹ
 ͹ʵյ:  ڶ      µڶ ԨԡԨکҹ ͹ʵ
  ڶ  Ҥҹ   Ԧҹ   ҹҹ 
 ԯҹ    ͹ʹڵյ:  ضتڪ  ٻҵ  ٻҵ
  ڶ  ԨԡԨکҹ   ҹҹ   ԯҹ 
 ͹ʹڵ      ڶ Ҥҹ  Ԧҹ 
 ͹ʹڵ   ؤڤ  ҵ   Ƿ  
 ڶ  ԨԡԨکҹ    Ҥҹ   ҹҹ  
 ԯҹ   ͹ʹڵ    ڶ Ԧҹ ͹ʵ
  ؤڤ  ءڢ Ƿ  ڶ ԨԡԨکҹ 
 Ԧҹ   ԯҹ   ͹ʹڵ     ڶ
 Ҥҹ ҹҹ ͹ʹڵ 
   {.}   µڶ  Ҥҹ  Ԧҹ 
 ҹҹ     ԯҹ    ͹ʹڵ    ڶ
 Ҥҹ  ͹ʵյ:  ڶ        µڶ
 Ҥҹ   ͹ʵ     ڶ  Ҥҹ  
 Ԧҹ    ҹҹ   ԯҹ   ͹ʹڵյ:
 Գڳ ؤڤҹ ٻҵ ٻҵ  ڶ Ҥҹ 
 ҹҹ   ͹ʹڵ     ڶ Ҥҹ 
 Ԧҹ   ԯҹ   ͹ʹڵ  ضتڪ ٻҵ
 ٻҵ  ڶ Ҥҹ  ҹҹ  ԯҹ
  ͹ʹڵ     ڶ Ҥҹ  Ԧҹ
 ͹ʹڵ 
   {.}    µڶ  Ҥҹ   Ԧҹ
   ҹҹ    ԯҹ   ͹ʹڵ   ڶ
 Ԫڪҹ ͹ʵյ: ڶ     µڶ Ԫڪҹ
 ͹ʵ  ڶ Ҥҹ  Ԧҹ  ҹҹ 
 ԯҹ   ͹ʹڵյ:  ͹Ҥ  ءڢ Ƿ 
 ڶ  Ԫڪҹ ͹ʵ    ڶ Ҥҹ 
 Ԧҹ   ҹҹ   ԯҹ  ͹ʹڵ 
 ؤڤ  ҵ    Ƿ  ٻҵ  ٻҵ
  ڶ Ԫڪҹ  ҹҹ  ͹ʹڵ   
 ڶ  Ҥҹ   Ԧҹ  ԯҹ  ͹ʹڵ
 Թڹ ؤڤҹ ٻҵ ٻҵ  ڶ Ԫڪҹ 
 ҹҹ   ͹ʹڵ     ڶ Ҥҹ 
 Ԧҹ    ԯҹ   ͹ʹڵ   ؤڤҹ
 ҵ    Ƿ    ڶ  Ԫڪҹ  
 Ҥҹ    ҹҹ   ͹ʹڵ     
 ڶ   Ԧҹ      ԯҹ     ͹ʹڵ
  ؤڤҹ  ءڢ Ƿ  ڶ Ԫڪҹ 
 Ԧҹ   ͹ʹڵ     ڶ Ҥҹ 
 ҹҹ   ԯҹ   ͹ʹڵ  ضتڪ ٻҵ
 ٻҵ  ڶ Ԫڪҹ  ҹҹ  ԯҹ
  ͹ʹڵ     ڶ Ҥҹ  Ԧҹ
   ͹ʹڵ    ؤڤ  ҵ   Ƿ
  ڶ  Ԫڪҹ   Ҥҹ  ҹҹ 
 ԯҹ   ͹ʹڵ    ڶ Ԧҹ ͹ʵ
  ؤڤ  ءڢ  Ƿ  ڶ Ԫڪҹ 
 Ԧҹ   ԯҹ   ͹ʹڵ     ڶ
 Ҥҹ ҹҹ ͹ʹڵ 
   []   µڶ  Ҥҹ   Ԧҹ  
 ҹҹ    ԯҹ   ԨԡԨکҹ   ͹ʹڵ
  ڶ  Ҥҹ  ͹ʵյ:  ڶ     
 µڶ  Ҥҹ  ͹ʵ   ڶ  Ҥҹ  
 Ԧҹ   ҹҹ   ԯҹ  ԨԡԨکҹ 
 ͹ʹڵյ:  Գڳ  ؤڤҹ  ٻҵ  ٻҵ   ڶ
 Ҥҹ   ҹҹ   ͹ʹڵ    ڶ
 Ҥҹ     Ԧҹ     ԯҹ   
 ԨԡԨکҹ      ͹ʹڵ   ضتڪ   ٻҵ
 ٻҵ           ڶ     Ҥҹ
  ҹҹ   ԯҹ   ԨԡԨکҹ  ͹ʹڵ
  ڶ Ҥҹ Ԧҹ ͹ʹڵ 
   {.}   µڶ  Ҥҹ  Ԧҹ 
 ҹҹ    ԯҹ   ԨԡԨکҹ   ͹ʹڵ
  ڶ Ԫڪҹ ͹ʵյ: ڶ     µڶ
 Ԫڪҹ ͹ʵ  ڶ Ҥҹ  Ԧҹ 
 ҹҹ  ԯҹ  ԨԡԨکҹ ͹ʹڵյ: ͹Ҥ
 ءڢ  Ƿ   ڶ Ԫڪҹ ͹ʵ   
 ڶ  Ҥҹ    Ԧҹ    ҹҹ  
 ԯҹ   ԨԡԨکҹ   ͹ʹڵ   ؤڤ
 ҵ   Ƿ  ٻҵ  ٻҵ   ڶ
 Ԫڪҹ   ҹҹ   ͹ʹڵ     ڶ
 Ҥҹ   Ԧҹ   ԯҹ  ԨԡԨکҹ
   ͹ʹڵ   Թڹ   ؤڤҹ  ٻҵ  ٻҵ
  ڶ  Ԫڪҹ   ҹҹ   ͹ʹڵ  
  ڶ  Ҥҹ   Ԧҹ   ԯҹ 
 ԨԡԨکҹ    ͹ʹڵ    ؤڤҹ  ҵ
  Ƿ   ڶ  Ԫڪҹ  Ҥҹ 
 ҹҹ   ͹ʹڵ      ڶ Ԧҹ 
 ԯҹ  ԨԡԨکҹ  ͹ʹڵ  ؤڤҹ ءڢ
 Ƿ   ڶ  Ԫڪҹ   Ԧҹ  ͹ʹڵ
    ڶ Ҥҹ  ҹҹ  ԯҹ 
 ԨԡԨکҹ    ͹ʹڵ  ضتڪ  ٻҵ  ٻҵ
  ڶ Ԫڪҹ  ҹҹ ԯҹ ԨԡԨکҹ
  ͹ʹڵ     ڶ Ҥҹ  Ԧҹ
  ͹ʹڵ   ؤڤ ҵ  Ƿ 
 ڶ  Ԫڪҹ    Ҥҹ   ҹҹ  
 ԯҹ   ԨԡԨکҹ   ͹ʹڵ    ڶ
 Ԧҹ ͹ʵ  ؤڤ ءڢ Ƿ  ڶ
 Ԫڪҹ   Ԧҹ  ԯҹ  ԨԡԨکҹ 
 ͹ʹڵ      ڶ Ҥҹ  ҹҹ 
 ͹ʹڵ 
   []   µڶ  Ҥҹ   Ԧҹ 
 ҹҹ   ԯҹ  ԨԡԨکҹ  Ҥҹ 
 ͹ʹڵ   ڶ  Ԫڪҹ  ͹ʵյ:  ڶ   
   µڶ Ԫڪҹ ͹ʵ  ڶ Ҥҹ 
 Ԧҹ   ҹҹ   ԯҹ  ԨԡԨکҹ 
 Ҥҹ   ͹ʹڵյ:  ͹Ҥ ٻҵ ٻҵ
  ڶ  Ԫڪҹ   ҹҹ   Ҥҹ 
 ͹ʹڵ      ڶ Ҥҹ  Ԧҹ 
 ԯҹ   ԨԡԨکҹ   ͹ʹڵ   ؤڤ
 ҵ  Ƿ  ڶ Ԫڪҹ  ҹҹ
  ͹ʹڵ     ڶ Ҥҹ  Ԧҹ
  ԯҹ   ԨԡԨکҹ  Ҥҹ  ͹ʹڵ
  ؤڤ  ءڢ  Ƿ   ڶ  Ԫڪҹ
 ͹ʵ      ڶ Ҥҹ  Ԧҹ 
 ҹҹ   ԯҹ  ԨԡԨکҹ  Ҥҹ 
 ͹ʹڵ  Թڹ  ؤڤҹ  ٻҵ  ٻҵ   ڶ
 Ԫڪҹ  ҹҹ  Ҥҹ  ͹ʹڵ  
  ڶ  Ҥҹ   Ԧҹ   ԯҹ 
 ԨԡԨکҹ    ͹ʹڵ    ؤڤҹ  ҵ
  Ƿ   ڶ  Ԫڪҹ  Ҥҹ 
 ҹҹ   ͹ʹڵ      ڶ Ԧҹ 
 ԯҹ   ԨԡԨکҹ   Ҥҹ   ͹ʹڵ
  ؤڤҹ  ءڢ Ƿ  ڶ Ԫڪҹ 
 Ԧҹ   ͹ʹڵ     ڶ Ҥҹ 
 ҹҹ   ԯҹ  ԨԡԨکҹ  Ҥҹ 
 ͹ʹڵ ضتڪ ٻҵ ٻҵ  ڶ Ԫڪҹ
   ҹҹ    ԯҹ    ԨԡԨکҹ  
 Ҥҹ   ͹ʹڵ    ڶ Ҥҹ 
 Ԧҹ   ͹ʹڵ   ؤڤ  ҵ  
 Ƿ  ڶ Ԫڪҹ  Ҥҹ  ҹҹ
  ԯҹ  ԨԡԨکҹ  ͹ʹڵ    ڶ
 Ԧҹ   Ҥҹ   ͹ʹڵ   ؤڤ
 ءڢ  Ƿ    ڶ  Ԫڪҹ   Ԧҹ
  ԯҹ  ԨԡԨکҹ  ͹ʹڵ    ڶ
 Ҥҹ ҹҹ Ҥҹ ͹ʹڵ 
           ͹ ԯԵ 
   []   Ҥҹ  ҹʵ  Ԧҹ
 ҹʵյ:  ڵ       Ԧҹ ҹʵ
  Ҥҹ ҹʵյ: ڵ   Ҥҹ
 ҹʵ   ҹҹ ҹʵյ: ͹Ҥ Ҥҹ
 ҹʵ    ҹҹ ҹʵ Ҥҹ 
 ҹʵ  ҹҹ   ҹʵ     ҹҹ
 ҹʵ   Ҥҹ  ҹʵյ:  ڵ   
 Ҥҹ  ҹʵ   ԯҹ  ԨԡԨکҹ
 ҹʵյ:  ڵ      ԨԡԨکҹ ҹʵ
    Ҥҹ   ҹʵյ:   Թڹ   ؤڤҹ
 ԨԡԨکҹ   ҹʵ        Ҥҹ
 ҹʵ   Թڹ   ؤڤҹ  ԨԡԨکҹ    ҹʵ
 Ҥҹ   ҹʵ    Ҥҹ ҹʵ
  Ҥҹ   Ԫڪҹ ҹʵյ: ͹Ҥ
 Ҥҹ  ҹʵ      Ԫڪҹ ҹʵ
  Ҥҹ  ҹʵ Ԫڪҹ  ҹʵ 
    Ԫڪҹ ҹʵ Ҥҹ ҹʵյ:
 ڵ 
   []    Ԧҹ  ҹʵ   ҹҹ
 ҹʵյ:  ͹Ҥ  Ԧҹ  ҹʵ     
 ҹҹ ҹʵ  Ԧҹ  ҹʵ ҹҹ 
 ҹʵ     ҹҹ ҹʵ  Ԧҹ
 ҹʵյ: ڵ   Ԧҹ ҹʵ ԯҹ
  ԨԡԨکҹ  ҹʵյ:  ڵ     
 ԨԡԨکҹ  ҹʵ   Ԧҹ  ҹʵյ:  Թڹ
 ؤڤҹ  ԨԡԨکҹ  ҹʵ      Ԧҹ
 ҹʵ Թڹ ؤڤҹ ԨԡԨکҹ  ҹʵ Ԧҹ 
 ҹʵ   Ԧҹ ҹʵ  Ҥҹ 
 Ԫڪҹ  ҹʵյ: ͹Ҥ Ԧҹ ҹʵ  
  Ԫڪҹ  ҹʵ   Ԧҹ   ҹʵ
 Ԫڪҹ  ҹʵ     Ԫڪҹ ҹʵ
 Ԧҹ ҹʵյ: ڵ 
   []  ҹҹ ҹʵ  ԯҹ 
 ԨԡԨکҹ ҹʵյ: ڵ     ԨԡԨکҹ
 ҹʵ     ҹҹ  ҹʵյ:  Գڳ  ؤڤҹ
 ԨԡԨکҹ ҹʵ    ҹҹ ҹʵ 
 ԨԡԨکҹ   ҹʵ  ҹҹ   ҹʵ  
 ҹҹ  ҹʵ   Ҥҹ   Ԫڪҹ
 ҹʵյ: ڵ     Ԫڪҹ ҹʵ 
 ҹҹ ҹʵյ: ڵ 
   []   ԯҹ  ҹʵ   ԨԡԨکҹ
 ҹʵյ:  ڵ      ԨԡԨکҹ ҹʵ
 ԯҹ ҹʵյ: ڵ 
   []   ԨԡԨکҹ ҹʵ  Ҥҹ
  Ԫڪҹ  ҹʵյ:  Գڳ  ؤڤҹ  ԨԡԨکҹ
 ҹʵ    Ԫڪҹ ҹʵ  ԨԡԨکҹ
  ҹʵ  Ԫڪҹ   ҹʵ      
 Ԫڪҹ ҹʵ ԨԡԨکҹ ҹʵյ: ڵ 
   []   Ҥҹ  ҹʵ  Ԫڪҹ
 ҹʵյ:  ڵ       Ԫڪҹ ҹʵ
 Ҥҹ ҹʵյ: ڵ 
   []   Ҥҹ  Ԧҹ  ҹʹڵ
   ҹҹ  ҹʵյ:  ͹Ҥ  Ҥҹ  
 Ԧҹ   ҹʹڵ      ҹҹ ҹʵ
  Ҥҹ  Ԧҹ  ҹʹڵ ҹҹ 
 ҹʵ         ҹҹ  ҹʵ  
 Ҥҹ   Ԧҹ  ҹʹڵյ: ڵ  
 Ҥҹ   Ԧҹ   ҹʹڵ  ԯҹ
  ԨԡԨکҹ  ҹʵյ:  ڵ     
 ԨԡԨکҹ  ҹʵ   Ҥҹ  Ԧҹ 
 ҹʹڵյ:  Թڹ  ؤڤҹ  ԨԡԨکҹ  ҹʵ   
   Ҥҹ    Ԧҹ   ҹʹڵ  Թڹ
 ؤڤҹ  ԨԡԨکҹ    ҹʵ  Ҥҹ  
 Ԧҹ    ҹʹڵ      Ҥҹ  
 Ԧҹ     ҹʹڵ    Ҥҹ  
 Ԫڪҹ   ҹʵյ:   ͹Ҥ  Ҥҹ  
 Ԧҹ   ҹʹڵ     Ԫڪҹ ҹʵ
   Ҥҹ     Ԧҹ    ҹʹڵ
 Ԫڪҹ    ҹʵ        Ԫڪҹ
 ҹʵ     Ҥҹ     Ԧҹ   
 ҹʹڵյ: ڵ 
   []  Ҥҹ  Ԧҹ ҹҹ 
 ҹʹڵ   ԯҹ   ԨԡԨکҹ  ҹʵյ:
 ڵ        ԨԡԨکҹ  ҹʵ  
 Ҥҹ  Ԧҹ  ҹҹ  ҹʹڵյ: Թڹ
 ؤڤҹ  ԨԡԨکҹ ҹʵ    Ҥҹ 
 Ԧҹ  ҹҹ  ҹʹڵ ͹Ҥ ԨԡԨکҹ
  Ҥҹ   Ԧҹ   ҹʹڵ   
 ҹҹ  ҹʵ    ԨԡԨکҹ    ҹʵ
 Ҥҹ   Ԧҹ   ҹҹ  ҹʹڵ 
  Ҥҹ  Ԧҹ  ҹҹ  ҹʹڵ
  Ҥҹ   Ԫڪҹ ҹʵյ: ڵ 
     Ԫڪҹ  ҹʵ  Ҥҹ 
 Ԧҹ ҹҹ ҹʹڵյ: ڵ 
   []  Ҥҹ  Ԧҹ  ҹҹ
  ԯҹ   ҹʹڵ   ԨԡԨکҹ ҹʵյ:
 ڵ    ԨԡԨکҹ ҹʵ Ҥҹ
  Ԧҹ   ҹҹ   ԯҹ  ҹʹڵյ:
 Թڹ  ؤڤҹ  ԨԡԨکҹ   ԯҹ   ҹʹڵ
     Ҥҹ  Ԧҹ  ҹҹ 
 ҹʹڵ  ͹Ҥ  ԨԡԨکҹ   Ҥҹ  
 Ԧҹ  ԯҹ  ҹʹڵ    ҹҹ
 ҹʵ   ԨԡԨکҹ   ҹʵ Ҥҹ 
 Ԧҹ ҹҹ ԯҹ ҹʹڵ 
   []  Ҥҹ  Ԧҹ ҹҹ 
 ԯҹ   ԨԡԨکҹ   ҹʹڵ  Ҥҹ
  Ԫڪҹ ҹʵյ: ڵ   Ԫڪҹ
 ҹʵ   Ҥҹ   Ԧҹ   ҹҹ
 ԯҹ ԨԡԨکҹ ҹʹڵյ: ڵ 
   []  Ҥҹ  Ԧҹ ҹҹ 
 ԯҹ  ԨԡԨکҹ  Ҥҹ  ҹʹڵ 
 Ԫڪҹ  ҹʵյ: ڵ     Ԫڪҹ
 ҹʵ   Ҥҹ  Ԧҹ  ҹҹ 
 ԯҹ   ԨԡԨکҹ   Ҥҹ  ҹʹڵյ:
 ڵ 
   []  µڶ  Ҥҹ  ҹʵ ڶ Ԧҹ
 ҹʵյ:  ءڢ  Ƿ  ͵ڶ  Ҥҹ  ҹʵ
   ڶ Ԧҹ ҹʵ ٻҵ ٻҵ ͻһ
 ͵ڶ  Ҥҹ   ҹʵ Ԧҹ  ҹʵ 
 µڶ   Ԧҹ ҹʵ ڶ Ҥҹ ҹʵյ:
 ҵ   Ƿ  ͵ڶ Ԧҹ ҹʵ  
 ڶ  Ҥҹ ҹʵ ٻҵ ٻҵ ͻһ
 ͵ڶ  Ԧҹ   ҹʵ Ҥҹ  ҹʵ 
 µڶ Ҥҹ ҹʵ ڶ ҹҹ ҹʵյ: ٻҵ
 ٻҵ ͵ڶ Ҥҹ ҹʵ   ڶ ҹҹ
 ҹʵ  ءڢ Ƿ ͻһ ͵ڶ Ҥҹ 
 ҹʵ  ҹҹ   ҹʵ  µڶ   ҹҹ
 ҹʵ ڶ Ҥҹ ҹʵյ: ڵ 
   {.}  µڶ Ҥҹ ҹʵ ڶ ԯҹ
  ԨԡԨکҹ  ҹʵյ:  ءڢ  Ƿ  ٻҵ
 ٻҵ ͵ڶ Ҥҹ ҹʵ  ڶ ԨԡԨکҹ
 ҹʵ ͻһ ͵ڶ Ҥҹ ҹʵ ԨԡԨکҹ 
 ҹʵ  µڶ  ԨԡԨکҹ ҹʵ ڶ Ҥҹ
 ҹʵյ:  ڵ   µڶ  Ҥҹ  ҹʵ ڶ
 Ҥҹ   ҹʵյ:   ٻҵ  ٻҵ  ͵ڶ
 Ҥҹ  ҹʵ     ڶ Ҥҹ ҹʵ
 ءڢ  Ƿ ͻһ ͵ڶ Ҥҹ  ҹʵ
 Ҥҹ  ҹʵ  µڶ   Ҥҹ ҹʵ
 ڶ  Ҥҹ  ҹʵյ:  ҵ   Ƿ
 ͵ڶ Ҥҹ ҹʵ   ڶ Ҥҹ ҹʵ
 ءڢ  Ƿ  ͻһ ͵ڶ Ҥҹ  ҹʵ
 Ҥҹ  ҹʵ  µڶ Ҥҹ ҹʵ ڶ
 Ԫڪҹ  ҹʵյ:  ءڢ Ƿ ٻҵ ٻҵ
 ͵ڶ Ҥҹ ҹʵ   ڶ Ԫڪҹ ҹʵ
 ͻһ  ͵ڶ  Ҥҹ  ҹʵ Ԫڪҹ 
 ҹʵ  µڶ   Ԫڪҹ ҹʵ ڶ Ҥҹ
 ҹʵյ: ڵ 
   [] µڶ Ԧҹ ҹʵ ڶ ҹҹ ҹʵյ:
 ҵ  Ƿ ٻҵ ٻҵ ͵ڶ Ԧҹ
 ҹʵ    ڶ ҹҹ ҹʵ ͻһ ͵ڶ
 Ԧҹ  ҹʵ ҹҹ  ҹʵ  µڶ  
 ҹҹ  ҹʵ  ڶ  Ԧҹ  ҹʵյ:  ءڢ
 Ƿ  ͵ڶ  ҹҹ  ҹʵ   ڶ Ԧҹ
 ҹʵ  ͻһ ͵ڶ ҹҹ  ҹʵ Ԧҹ
 ҹʵ 
   {.}  µڶ  Ԧҹ  ҹʵ  ڶ ԯҹ
   ԨԡԨکҹ  ҹʵյ:  ҵ   Ƿ
 ٻҵ  ٻҵ  ͵ڶ  Ԧҹ  ҹʵ   
 ڶ  ԨԡԨکҹ  ҹʵ ͻһ ͵ڶ Ԧҹ 
 ҹʵ ԨԡԨکҹ  ҹʵ  µڶ  ԨԡԨکҹ
 ҹʵ  ڶ  Ԧҹ  ҹʵյ:  ڵ   µڶ
 Ԧҹ   ҹʵ   ڶ   Ҥҹ   ҹʵյ:
 ٻҵ  ٻҵ ͵ڶ Ԧҹ  ҹʵ   ڶ
 Ҥҹ  ҹʵ  ҵ   Ƿ ͻһ
 ͵ڶ  Ԧҹ   ҹʵ  Ҥҹ  ҹʵ 
 µڶ   Ҥҹ ҹʵ ڶ Ԧҹ ҹʵյ:
 ءڢ  Ƿ  ͵ڶ  Ҥҹ  ҹʵ   ڶ
 Ԧҹ  ҹʵ  ҵ   Ƿ  ͻһ
 ͵ڶ Ҥҹ  ҹʵ Ԧҹ  ҹʵ  µڶ
 Ԧҹ  ҹʵ  ڶ  Ԫڪҹ ҹʵյ: ҵ
  Ƿ ٻҵ ٻҵ ͵ڶ Ԧҹ ҹʵ
   ڶ Ԫڪҹ ҹʵ ͻһ ͵ڶ Ԧҹ
  ҹʵ Ԫڪҹ  ҹʵ  µڶ  Ԫڪҹ
 ҹʵ ڶ Ԧҹ ҹʵյ: ڵ 
   [] µڶ ҹҹ ҹʵ ڶ ԯҹ 
 ԨԡԨکҹ  ҹʵյ:  ءڢ  Ƿ  ͵ڶ ҹҹ
 ҹʵ     ڶ  ԨԡԨکҹ  ҹʵ  ͻһ
 ͵ڶ ҹҹ  ҹʵ ԨԡԨکҹ  ҹʵ  µڶ
    ԨԡԨکҹ  ҹʵ  ڶ ҹҹ ҹʵյ:
 ڵ   µڶ  ҹҹ  ҹʵ  ڶ  Ҥҹ
 ҹʵյ: ڵ  µڶ   Ҥҹ ҹʵ ڶ
 ҹҹ  ҹʵյ:  ҵ    Ƿ  ͵ڶ
 Ҥҹ ҹʵ   ڶ ҹҹ ҹʵ ءڢ
 Ƿ ͻһ ͵ڶ Ҥҹ  ҹʵ ҹҹ
  ҹʵ   µڶ  ҹҹ ҹʵ ڶ Ԫڪҹ
 ҹʵյ:  ءڢ Ƿ ͵ڶ ҹҹ ҹʵ  
 ڶ  Ԫڪҹ  ҹʵ  ͻһ ͵ڶ ҹҹ 
 ҹʵ Ԫڪҹ  ҹʵ  µڶ   Ԫڪҹ
 ҹʵ ڶ ҹҹ ҹʵյ: ڵ 
   []  µڶ  ԯҹ  ҹʵ  ڶ ԨԡԨکҹ
 ҹʵյ:  ڵ   µڶ   ԨԡԨکҹ ҹʵ
 ڶ ԯҹ ҹʵյ: ڵ 
   []  µڶ  ԨԡԨکҹ ҹʵ ڶ Ҥҹ
 ҹʵյ:  ڵ   µڶ   Ҥҹ ҹʵ
 ڶ  ԨԡԨکҹ  ҹʵյ: ҵ  Ƿ ͵ڶ
 Ҥҹ  ҹʵ     ڶ  ԨԡԨکҹ ҹʵ
 ͻһ  ͵ڶ  Ҥҹ  ҹʵ ԨԡԨکҹ 
 ҹʵ   µڶ  ԨԡԨکҹ  ҹʵ  ڶ Ԫڪҹ
 ҹʵյ: ڵ  µڶ   Ԫڪҹ ҹʵ ڶ
 ԨԡԨکҹ ҹʵյ: ڵ 
   []  µڶ  Ҥҹ  ҹʵ ڶ Ԫڪҹ
 ҹʵյ: ҵ  Ƿ ͵ڶ Ҥҹ ҹʵ
   ڶ Ԫڪҹ ҹʵ ͻһ ͵ڶ Ҥҹ
  ҹʵ Ԫڪҹ  ҹʵ  µڶ  Ԫڪҹ
 ҹʵ ڶ Ҥҹ ҹʵյ: ڵ 
   []  µڶ Ҥҹ  Ԧҹ  ҹʹڵ
 ڶ  ҹҹ  ҹʵյ:  ٻҵ  ٻҵ  ͵ڶ
 Ҥҹ  Ԧҹ  ҹʹڵ  ڶ ҹҹ
 ҹʵ  ͻһ  ͵ڶ  Ҥҹ  Ԧҹ 
 ҹʹڵ  ҹҹ  ҹʵ  µڶ   ҹҹ
 ҹʵ  ڶ  Ҥҹ   Ԧҹ  ҹʹڵյ:
 ءڢ Ƿ ͵ڶ ҹҹ  Ҥҹ ҹʹڵ
   ڶ Ԧҹ ҹʵ ͻһ ͵ڶ ҹҹ
 ҹʵ Ҥҹ Ԧҹ ҹʹڵ 
   {.} µڶ Ҥҹ  Ԧҹ  ҹʹڵ
 ڶ  ԯҹ   ԨԡԨکҹ  ҹʵյ:  ٻҵ
 ٻҵ  ͵ڶ  Ҥҹ   Ԧҹ  ҹʹڵ
  ڶ ԨԡԨکҹ ҹʵ ͻһ ͵ڶ Ҥҹ 
 Ԧҹ  ҹʹڵ ԨԡԨکҹ  ҹʵ µڶ 
 ԨԡԨکҹ  ҹʵ  ڶ  Ҥҹ  Ԧҹ 
 ҹʹڵյ:  ڵ  µڶ Ҥҹ  Ԧҹ 
 ҹʹڵ  ڶ  Ҥҹ ҹʵյ: ٻҵ ٻҵ
 ͵ڶ  Ҥҹ   Ԧҹ   ҹʹڵ   
 ڶ  Ҥҹ  ҹʵ ͻһ ͵ڶ Ҥҹ
  Ԧҹ  ҹʹڵ Ҥҹ  ҹʵ  µڶ
     Ҥҹ  ҹʵ  ڶ  Ҥҹ  
 Ԧҹ  ҹʹڵյ: ءڢ Ƿ ͵ڶ Ҥҹ
  Ҥҹ  ҹʹڵ   ڶ Ԧҹ ҹʵ
 ҵ  Ƿ ͵ڶ Ҥҹ  Ԧҹ 
 ҹʹڵ     ڶ  Ҥҹ ҹʵ ͻһ
 ͵ڶ Ҥҹ  ҹʵ Ҥҹ  Ԧҹ 
 ҹʹڵ 
   {.} µڶ Ҥҹ  Ԧҹ  ҹʹڵ
 ڶ  Ԫڪҹ  ҹʵյ:  ٻҵ  ٻҵ  ͵ڶ
 Ҥҹ  Ԧҹ  ҹʹڵ  ڶ Ԫڪҹ
 ҹʵ  ͻһ  ͵ڶ  Ҥҹ  Ԧҹ 
 ҹʹڵ Ԫڪҹ  ҹʵ  µڶ   Ԫڪҹ
 ҹʵ ڶ Ҥҹ Ԧҹ ҹʹڵյ: ڵ 
   [] µڶ Ҥҹ  Ԧҹ  ҹҹ
  ҹʹڵ  ڶ ԯҹ  ԨԡԨکҹ ҹʵյ:
 ڵ    µڶ     ԨԡԨکҹ  ҹʵ  ڶ
 Ҥҹ   Ԧҹ   ҹҹ  ҹʹڵյ:
 ڵ   µڶ Ҥҹ  Ԧҹ  ҹҹ
   ҹʹڵ  ڶ  Ҥҹ  ҹʵյ:  ڵ  
 µڶ     Ҥҹ ҹʵ ڶ Ҥҹ 
 Ԧҹ   ҹҹ   ҹʹڵյ:  ءڢ Ƿ
 ͵ڶ Ҥҹ  Ҥҹ  ҹҹ ҹʹڵ
    ڶ  Ԧҹ  ҹʵ ҵ  Ƿ
 ͵ڶ  Ҥҹ   Ԧҹ  ҹʹڵ   ڶ
 Ҥҹ   ҹҹ  ҹʹڵ ͻһ ͵ڶ
 Ҥҹ   ҹʹڵ  Ҥҹ   Ԧҹ 
 ҹҹ  ҹʹڵ  µڶ Ҥҹ  Ԧҹ 
 ҹҹ  ҹʹڵ ڶ Ԫڪҹ ҹʵյ: ڵ 
 µڶ     Ԫڪҹ  ҹʵ ڶ Ҥҹ 
 Ԧҹ ҹҹ ҹʹڵյ: ڵ 
   [] µڶ Ҥҹ  Ԧҹ  ҹҹ
  ԯҹ   ҹʹڵ  ڶ  ԨԡԨکҹ ҹʵյ:
 ڵ  µڶ  ԨԡԨکҹ ҹʵ ڶ Ҥҹ
  Ԧҹ   ҹҹ   ԯҹ  ҹʹڵյ:
 ڵ 
   []  µڶ  Ҥҹ    Ԧҹ  
 ҹҹ   ԯҹ  ԨԡԨکҹ  ҹʹڵ ڶ
 Ҥҹ ҹʵյ: ڵ  µڶ   Ҥҹ
 ҹʵ  ڶ  Ҥҹ   Ԧҹ   ҹҹ
   ԯҹ    ԨԡԨکҹ   ҹʹڵյ:  ءڢ
 Ƿ ͵ڶ Ҥҹ  Ҥҹ  ҹҹ 
 ҹʹڵ   ڶ Ԧҹ  ԯҹ ԨԡԨکҹ
  ҹʹڵ  ҵ   Ƿ ͵ڶ Ҥҹ
  Ԧҹ   ҹʹڵ    ڶ Ҥҹ 
 ҹҹ    ԯҹ   ԨԡԨکҹ   ҹʹڵ
 ͻһ  ͵ڶ Ҥҹ  ҹʵ Ҥҹ 
 Ԧҹ   ҹҹ   ԯҹ  ԨԡԨکҹ 
 ҹʹڵ 
   [] µڶ Ҥҹ  Ԧҹ ҹҹ 
 ԯҹ  ԨԡԨکҹ  Ҥҹ  ҹʹڵ ڶ
 Ԫڪҹ  ҹʵյ: ڵ  µڶ   Ԫڪҹ
 ҹʵ  ڶ  Ҥҹ  Ԧҹ  ҹҹ 
 ԯҹ   ԨԡԨکҹ   Ҥҹ  ҹʹڵյ:
 ڵ 
   []   µڶ  Ҥҹ ҹʵ  ڶ
 Ԧҹ  ҹʵյ:  Գڳ  ؤڤҹ  ءڢ Ƿ 
 ڶ  Ҥҹ  ҹʵ     ڶ Ԧҹ
 ҹʵ   ؤڤҹ  ٻҵ ٻҵ ͻһ
  ڶ  Ҥҹ  ҹʵ Ԧҹ  ҹʵ
 Թڹ  ؤڤҹ  ʾھڶ Ҥҹ  ҹʵ Ԧҹ
  ҹʵ        µڶ  Ԧҹ ҹʵ
  ڶ Ҥҹ ҹʵյ: Գڳ ؤڤҹ ҵ
   Ƿ    ڶ  Ԧҹ  ҹʵ   
  ڶ Ҥҹ ҹʵ  ؤڤҹ ٻҵ
 ٻҵ  ͻһ   ڶ  Ԧҹ   ҹʵ
 Ҥҹ   ҹʵ Թڹ ؤڤҹ ʾھڶ Ԧҹ
 ҹʵ Ҥҹ ҹʵ 
   {.}    µڶ  Ҥҹ  ҹʵ  
 ڶ  ҹҹ  ҹʵյ:  Գڳ  ؤڤҹ  ٻҵ
 ٻҵ    ڶ  Ҥҹ  ҹʵ   
   ڶ   ҹҹ   ҹʵ    ؤڤҹ
 ءڢ  Ƿ  ͻһ    ڶ  Ҥҹ
  ҹʵ  ҹҹ   ҹʵ  ͹Ҥ ҵ
  Ƿ  ٻҵ ٻҵ  ڶ Ҥҹ
 ҹʵ    ڶ ҹҹ ҹʵ  ؤڤ
 ءڢ  Ƿ  ͻһ   ڶ  Ҥҹ 
 ҹʵ ҹҹ  ҹʵ  ʾھڶ Ҥҹ 
 ҹʵ  ҹҹ   ҹʵ       µڶ
 ҹҹ  ҹʵ   ڶ  Ҥҹ  ҹʵյ:
 ڵ 
   {.}   µڶ Ҥҹ ҹʵ  ڶ
 ԯҹ   ԨԡԨکҹ  ҹʵյ: ضتڪ ءڢ
 Ƿ ٻҵ ٻҵ  ڶ Ҥҹ ҹʵ
     ڶ  ԨԡԨکҹ  ҹʵ  ؤڤ
 ͻһ  ڶ Ҥҹ  ҹʵ ԨԡԨکҹ
  ҹʵ Թڹ ؤڤҹ ʾھڶ Ҥҹ  ҹʵ
 ԨԡԨکҹ   ҹʵ     µڶ ԨԡԨکҹ
 ҹʵ   ڶ Ҥҹ ҹʵյ: Թڹ ؤڤҹ
 ҵ   Ƿ   ڶ ԨԡԨکҹ ҹʵ
     ڶ Ҥҹ ҹʵ  ؤڤҹ
 ءڢ  Ƿ  ٻҵ ٻҵ ͻһ  ڶ
 ԨԡԨکҹ    ҹʵ  Ҥҹ    ҹʵ
 Թڹ ؤڤҹ ʾھڶ ԨԡԨکҹ  ҹʵ Ҥҹ
 ҹʵ 
   {.}    µڶ  Ҥҹ  ҹʵ  
 ڶ  Ҥҹ  ҹʵյ:  Գڳ  ؤڤҹ  ٻҵ
 ٻҵ  ڶ Ҥҹ ҹʵ    ڶ
 Ҥҹ  ҹʵ   ؤڤҹ  ءڢ  Ƿ
 ͻһ  ڶ Ҥҹ  ҹʵ Ҥҹ
   ҹʵ  ͹Ҥ  ٻҵ  ٻҵ   ڶ
 Ҥҹ ҹʵ    ڶ Ҥҹ ҹʵ
  ؤڤ  ҵ   Ƿ ͻһ 
 ڶ  Ҥҹ   ҹʵ  Ҥҹ   ҹʵ
  ʾھڶ  Ҥҹ   ҹʵ Ҥҹ 
 ҹʵ     µڶ Ҥҹ ҹʵ ڶ
 Ҥҹ  ҹʵյ:  Գڳ  ؤڤҹ  ҵ  
 Ƿ   ڶ  Ҥҹ  ҹʵ     
 ڶ  Ҥҹ  ҹʵ    ؤڤҹ  ءڢ
 Ƿ  ͻһ   ڶ  Ҥҹ   ҹʵ
 Ҥҹ   ҹʵ   ʾھڶ Ҥҹ 
 ҹʵ Ҥҹ ҹʵ 
   {.}   µڶ Ҥҹ ҹʵ  ڶ
 Ԫڪҹ  ҹʵյ:  Գڳ  ؤڤҹ  ءڢ  Ƿ
 ٻҵ  ٻҵ    ڶ  Ҥҹ  ҹʵ
     ڶ  Ԫڪҹ  ҹʵ  ؤڤҹ
 ͻһ  ڶ Ҥҹ  ҹʵ Ԫڪҹ 
 ҹʵ  ͹Ҥ  ҵ    Ƿ  ٻҵ
 ٻҵ  ڶ Ҥҹ ҹʵ    ڶ
 Ԫڪҹ  ҹʵ   ؤڤ ͻһ  ڶ
 Ҥҹ  ҹʵ Ԫڪҹ  ҹʵ ʾھڶ
 Ҥҹ ҹʵ Ԫڪҹ ҹʵ   µڶ
 Ԫڪҹ  ҹʵ   ڶ  Ҥҹ  ҹʵյ:
 ڵ 
   []   µڶ  Ԧҹ  ҹʵ   ڶ
 ҹҹ  ҹʵյ: Գڳ ؤڤҹ ҵ  Ƿ
 ٻҵ  ٻҵ   ڶ Ԧҹ ҹʵ  
  ڶ  ҹҹ ҹʵ  ؤڤҹ ͻһ
  ڶ  Ԧҹ   ҹʵ  ҹҹ  ҹʵ
 ͹Ҥ  ҵ   Ƿ  ٻҵ  ٻҵ
  ڶ  Ԧҹ ҹʵ    ڶ ҹҹ
 ҹʵ   ؤڤ  ءڢ Ƿ ͻһ 
 ڶ  Ԧҹ   ҹʵ ҹҹ  ҹʵ 
 ʾھڶ  Ԧҹ   ҹʵ  ҹҹ   ҹʵ 
    µڶ ҹҹ ҹʵ  ڶ Ԧҹ
 ҹʵյ:  Գڳ  ؤڤҹ  ءڢ  Ƿ   ڶ
 ҹҹ  ҹʵ      ڶ Ԧҹ ҹʵ
   ؤڤҹ  ͻһ    ڶ  ҹҹ
   ҹʵ  Ԧҹ    ҹʵ    ʾھڶ
 ҹҹ ҹʵ Ԧҹ ҹʵ 
   {.}    µڶ  Ԧҹ  ҹʵ  
 ڶ   ԯҹ      ԨԡԨکҹ   ҹʵյ:
 ضتڪ   ҵ      Ƿ   ٻҵ
 ٻҵ   ڶ Ԧҹ ҹʵ    ڶ
 ԨԡԨکҹ  ҹʵ   ؤڤ  ͻһ  
 ڶ  Ԧҹ   ҹʵ ԨԡԨکҹ  ҹʵ Թڹ
 ؤڤҹ  ʾھڶ  Ԧҹ   ҹʵ  ԨԡԨکҹ  
 ҹʵ       µڶ ԨԡԨکҹ ҹʵ 
 ڶ  Ԧҹ  ҹʵյ:  Թڹ ؤڤҹ ءڢ Ƿ
  ڶ ԨԡԨکҹ ҹʵ    ڶ Ԧҹ
 ҹʵ    ؤڤҹ  ҵ    Ƿ
 ٻҵ  ٻҵ  ͻһ  ڶ ԨԡԨکҹ 
 ҹʵ  Ԧҹ   ҹʵ  Թڹ  ؤڤҹ  ʾھڶ
 ԨԡԨکҹ ҹʵ Ԧҹ ҹʵ 
   {.}   µڶ  Ԧҹ  ҹʵ  ڶ
 Ҥҹ  ҹʵյ:  Գڳ  ؤڤҹ ٻҵ ٻҵ
  ڶ Ԧҹ ҹʵ    ڶ Ҥҹ
 ҹʵ  ؤڤҹ ҵ  Ƿ ͻһ
  ڶ  Ԧҹ   ҹʵ Ҥҹ  ҹʵ
 ͹Ҥ  ٻҵ  ٻҵ    ڶ  Ԧҹ
 ҹʵ    ڶ Ҥҹ ҹʵ ؤڤ
 ҵ   Ƿ ͻһ  ڶ Ԧҹ 
 ҹʵ  Ҥҹ   ҹʵ  ʾھڶ Ԧҹ
  ҹʵ  Ҥҹ  ҹʵ     µڶ
 Ҥҹ  ҹʵ    ڶ  Ԧҹ  ҹʵյ:
 Գڳ ؤڤҹ ءڢ Ƿ  ڶ Ҥҹ ҹʵ
     ڶ  Ԧҹ  ҹʵ   ؤڤҹ
 ҵ   Ƿ ͻһ  ڶ Ҥҹ
  ҹʵ Ԧҹ  ҹʵ ʾھڶ Ҥҹ 
 ҹʵ Ԧҹ ҹʵ 
   {.}   µڶ  Ԧҹ  ҹʵ  ڶ
 Ԫڪҹ  ҹʵյ:  Գڳ  ؤڤҹ  ҵ  
 Ƿ  ٻҵ  ٻҵ  ڶ Ԧҹ ҹʵ
   ڶ Ԫڪҹ ҹʵ ؤڤҹ ͻһ
  ڶ  Ԧҹ   ҹʵ Ԫڪҹ  ҹʵ
 ͹Ҥ  ҵ   Ƿ  ٻҵ  ٻҵ
  ڶ Ԧҹ ҹʵ    ڶ Ԫڪҹ
 ҹʵ  ؤڤ ͻһ  ڶ Ԧҹ 
 ҹʵ Ԫڪҹ  ҹʵ  ʾھڶ Ԧҹ 
 ҹʵ Ԫڪҹ  ҹʵ   µڶ Ԫڪҹ
 ҹʵ ڶ Ԧҹ ҹʵյ: ڵ 
   []   µڶ  ҹҹ  ҹʵ   ڶ
 ԯҹ   ԨԡԨکҹ  ҹʵյ: ضتڪ ءڢ
 Ƿ   ڶ  ҹҹ  ҹʵ    ڶ
 ԨԡԨکҹ  ҹʵ   ؤڤ  ͻһ  
 ڶ  ҹҹ  ҹʵ ԨԡԨکҹ  ҹʵ 
 ʾھڶ  ҹҹ   ҹʵ ԨԡԨکҹ  ҹʵ 
    µڶ ԨԡԨکҹ ҹʵ  ڶ ҹҹ
 ҹʵյ:   Գڳ  ؤڤҹ  ҵ    Ƿ
 ٻҵ  ٻҵ  ڶ ԨԡԨکҹ ҹʵ  
  ڶ  ҹҹ  ҹʵ   ؤڤҹ  ءڢ
 Ƿ  ͻһ   ڶ  ԨԡԨکҹ   ҹʵ
 ҹҹ    ҹʵ   ʾھڶ  ԨԡԨکҹ  
 ҹʵ ҹҹ ҹʵ 
   {.}   µڶ  ҹҹ  ҹʵ  ڶ
 Ҥҹ  ҹʵյ:  ڵ       µڶ
 Ҥҹ  ҹʵ    ڶ  ҹҹ  ҹʵյ:
 عڹ  ؤڤҹ  ҵ    Ƿ   ڶ
 Ҥҹ  ҹʵ        ڶ  ҹҹ
 ҹʵ    ؤڤҹ  ءڢ  Ƿ  ͻһ
  ڶ  Ҥҹ   ҹʵ ҹҹ  ҹʵ
 ʾھڶ Ҥҹ ҹʵ ҹҹ ҹʵ 
   {.} µڶ ҹҹ ҹʵ ڶ Ԫڪҹ
 ҹʵյ: عڹ ؤڤҹ ءڢ Ƿ  ڶ ҹҹ
 ҹʵ      ڶ  Ԫڪҹ ҹʵ 
 ؤڤҹ  ͻһ   ڶ  ҹҹ   ҹʵ
 Ԫڪҹ  ҹʵ  ʾھڶ ҹҹ  ҹʵ
 Ԫڪҹ   ҹʵ      µڶ Ԫڪҹ
 ҹʵ ڶ ҹҹ ҹʵյ: ڵ 
   []   µڶ  ԯҹ  ҹʵ   ڶ
 ԨԡԨکҹ  ҹʵյ:  ڵ       µڶ
 ԨԡԨکҹ  ҹʵ    ڶ  ԯҹ  ҹʵյ:
 ڵ 
   []   µڶ  ԨԡԨکҹ  ҹʵ  ڶ
 Ҥҹ  ҹʵյ:  Գڳ  ؤڤҹ ٻҵ ٻҵ
  ڶ ԨԡԨکҹ ҹʵ    ڶ Ҥҹ
 ҹʵ     ؤڤҹ  ҵ    Ƿ
 ͻһ   ڶ ԨԡԨکҹ  ҹʵ Ҥҹ
   ҹʵ    ʾھڶ  ԨԡԨکҹ   ҹʵ
 Ҥҹ   ҹʵ     µڶ Ҥҹ
 ҹʵ    ڶ  ԨԡԨکҹ  ҹʵյ:  ضتڪ
 ҵ   Ƿ   ڶ  Ҥҹ ҹʵ
     ڶ  ԨԡԨکҹ  ҹʵ  ؤڤ
 ͻһ  ڶ Ҥҹ  ҹʵ ԨԡԨکҹ 
 ҹʵ  ʾھڶ Ҥҹ  ҹʵ ԨԡԨکҹ
   ҹʵ     µڶ  ԨԡԨکҹ  ҹʵ  
 ڶ  Ԫڪҹ  ҹʵյ:  Գڳ  ؤڤҹ  ҵ
  Ƿ  ٻҵ  ٻҵ   ڶ ԨԡԨکҹ
 ҹʵ      ڶ  Ԫڪҹ ҹʵ 
 ؤڤҹ  ͻһ   ڶ  ԨԡԨکҹ   ҹʵ
 Ԫڪҹ   ҹʵ   ʾھڶ  ԨԡԨکҹ  
 ҹʵ Ԫڪҹ  ҹʵ   µڶ Ԫڪҹ
 ҹʵ ڶ ԨԡԨکҹ ҹʵյ: ڵ 
   []   µڶ  Ҥҹ  ҹʵ  ڶ
 Ԫڪҹ  ҹʵյ:  عڹ  ؤڤҹ  ҵ  
 Ƿ   ڶ Ҥҹ ҹʵ    ڶ
 Ԫڪҹ  ҹʵ   ؤڤҹ  ͻһ  
 ڶ Ҥҹ  ҹʵ Ԫڪҹ  ҹʵ 
 ʾھڶ  Ҥҹ   ҹʵ Ԫڪҹ  ҹʵ 
    µڶ Ԫڪҹ ҹʵ  ڶ Ҥҹ
 ҹʵյ: ڵ 
   []   µڶ  Ҥҹ   Ԧҹ 
 ҹʹڵ   ڶ  ҹҹ  ҹʵյ:  Գڳ ؤڤҹ
 ٻҵ ٻҵ  ڶ Ҥҹ  Ԧҹ 
 ҹʹڵ    ڶ ҹҹ ҹʵ ؤڤҹ
 ͻһ  ڶ Ҥҹ  Ԧҹ ҹʹڵ
 ҹҹ   ҹʵ  ͹Ҥ ҵ  Ƿ
 ٻҵ ٻҵ  ڶ Ҥҹ  Ԧҹ 
 ҹʹڵ      ڶ  ҹҹ  ҹʵ 
 ؤڤ ءڢ Ƿ ͻһ  ڶ Ҥҹ
   Ԧҹ    ҹʹڵ  ҹҹ    ҹʵ
  ʾھڶ  Ҥҹ   Ԧҹ   ҹʹڵ
 ҹҹ  ҹʵ     µڶ ҹҹ ҹʵ
   ڶ  Ҥҹ   Ԧҹ   ҹʹڵյ:
 Գڳ  ؤڤҹ  ءڢ  Ƿ   ڶ  ҹҹ 
 Ҥҹ   ҹʹڵ      ڶ Ԧҹ
 ҹʵ   ؤڤҹ ͻһ  ڶ ҹҹ
   ҹʵ  Ҥҹ   Ԧҹ   ҹʹڵ
  ʾھڶ  ҹҹ   ҹʵ  Ҥҹ  
 Ԧҹ ҹʹڵ 
   {.}   µڶ  Ҥҹ  Ԧҹ 
 ҹʹڵ    ڶ  ԯҹ    ԨԡԨکҹ
 ҹʵյ:  ضتڪ  ٻҵ  ٻҵ    ڶ
 Ҥҹ   Ԧҹ  ҹʹڵ    ڶ
 ԨԡԨکҹ  ҹʵ   ؤڤ  ͻһ  
 ڶ  Ҥҹ   Ԧҹ  ҹʹڵ ԨԡԨکҹ
  ҹʵ  Թڹ  ؤڤҹ  ʾھڶ     
 µڶ  ԨԡԨکҹ  ҹʵ   ڶ  Ҥҹ  
 Ԧҹ   ҹʹڵյ:  Թڹ  ؤڤҹ ءڢ Ƿ
  ڶ ԨԡԨکҹ  Ҥҹ  ҹʹڵ  
  ڶ  Ԧҹ  ҹʵ  ؤڤҹ ҵ
  Ƿ   ڶ  ԨԡԨکҹ   Ԧҹ 
 ҹʹڵ     ڶ Ҥҹ ҹʵ 
 ؤڤҹ  ٻҵ  ٻҵ  ͻһ    ڶ
 ԨԡԨکҹ   ҹʵ  Ҥҹ   Ԧҹ 
 ҹʹڵ Թڹ ؤڤҹ ʾھڶ 
   {.}   µڶ  Ҥҹ  Ԧҹ 
 ҹʹڵ   ڶ  Ҥҹ ҹʵյ: Գڳ ؤڤҹ
 ٻҵ ٻҵ  ڶ Ҥҹ  Ԧҹ 
 ҹʹڵ      ڶ Ҥҹ ҹʵ 
 ؤڤҹ ͻһ  ڶ Ҥҹ  Ԧҹ 
 ҹʹڵ  Ҥҹ   ҹʵ  ͹Ҥ  ٻҵ
 ٻҵ    ڶ  Ҥҹ   Ԧҹ  
 ҹʹڵ      ڶ Ҥҹ ҹʵ 
 ؤڤ  ҵ   Ƿ  ͻһ   ڶ
 Ҥҹ   Ԧҹ   ҹʹڵ Ҥҹ 
 ҹʵ     ʾھڶ         
 µڶ  Ҥҹ  ҹʵ   ڶ  Ҥҹ  
 Ԧҹ  ҹʹڵյ: Գڳ ؤڤҹ ءڢ Ƿ 
 ڶ Ҥҹ  Ҥҹ  ҹʹڵ   
 ڶ  Ԧҹ  ҹʵ   ؤڤҹ ҵ 
 Ƿ  ڶ Ҥҹ  Ԧҹ ҹʹڵ 
  ڶ Ҥҹ ҹʵ  ؤڤҹ ͻһ
   ڶ  Ҥҹ   ҹʵ  Ҥҹ  
 Ԧҹ ҹʹڵ ʾھڶ 
   {.}   µڶ  Ҥҹ  Ԧҹ 
 ҹʹڵ   ڶ  Ԫڪҹ  ҹʵյ: Գڳ ؤڤҹ
 ٻҵ ٻҵ  ڶ Ҥҹ  Ԧҹ 
 ҹʹڵ    ڶ Ԫڪҹ ҹʵ ؤڤҹ
 ͻһ    ڶ  Ҥҹ   Ԧҹ  
 ҹʹڵ  Ԫڪҹ   ҹʵ  ͹Ҥ  ҵ
  Ƿ ٻҵ ٻҵ  ڶ Ҥҹ 
 Ԧҹ  ҹʹڵ    ڶ Ԫڪҹ ҹʵ
  ؤڤ  ͻһ   ڶ  Ҥҹ 
 Ԧҹ   ҹʹڵ  Ԫڪҹ   ҹʵ  
 ʾھڶ      µڶ Ԫڪҹ ҹʵ 
 ڶ Ҥҹ Ԧҹ ҹʹڵյ: ڵ 
   []   µڶ  Ҥҹ   Ԧҹ 
 ҹҹ  ҹʹڵ  ڶ ԯҹ ԨԡԨکҹ
 ҹʵյ: ڵ     µڶ ԨԡԨکҹ ҹʵ
  ڶ  Ҥҹ   Ԧҹ   ҹҹ 
 ҹʹڵյ:  Թڹ  ؤڤҹ  ءڢ  Ƿ   ڶ
 ԨԡԨکҹ   Ҥҹ   ҹҹ  ҹʹڵ
     ڶ  Ԧҹ  ҹʵ   ؤڤҹ
 ҵ    Ƿ    ڶ  ԨԡԨکҹ  
 Ԧҹ   ҹʹڵ    ڶ Ҥҹ 
 ҹҹ  ҹʹڵ  ؤڤҹ ٻҵ ٻҵ
  ڶ  ԨԡԨکҹ   Ҥҹ  Ԧҹ 
 ҹʹڵ      ڶ  ҹҹ ҹʵ 
 ؤڤҹ  ͻһ   ڶ  ԨԡԨکҹ   ҹʵ
 Ҥҹ   Ԧҹ   ҹҹ   ҹʹڵ
 ͹Ҥ  ҵ   Ƿ  ٻҵ  ٻҵ
  ڶ  ԨԡԨکҹ   Ҥҹ  Ԧҹ 
 ҹʹڵ      ڶ  ҹҹ  ҹʵ 
 ؤڤ  ءڢ Ƿ ͻһ  ڶ ԨԡԨکҹ
  ҹʵ  Ҥҹ   Ԧҹ  ҹҹ 
 ҹʹڵ   ʾھڶ     µڶ Ҥҹ
   Ԧҹ    ҹҹ   ҹʹڵ   ڶ
 Ҥҹ ҹʵյ: ڵ 
   {.}    µڶ Ҥҹ ҹʵ 
 ڶ Ҥҹ  Ԧҹ  ҹҹ  ҹʹڵյ:
 Գڳ  ؤڤҹ  ءڢ  Ƿ   ڶ Ҥҹ 
 Ҥҹ   ҹҹ  ҹʹڵ    ڶ
 Ԧҹ  ҹʵ    ؤڤҹ  ҵ  
 Ƿ   ڶ Ҥҹ  Ԧҹ  ҹʹڵ
     ڶ Ҥҹ  ҹҹ  ҹʹڵ
   ؤڤҹ  ͻһ    ڶ  Ҥҹ
  ҹʵ  Ҥҹ   Ԧҹ  ҹҹ 
 ҹʹڵ  ͹Ҥ  ҵ   Ƿ   ڶ
 Ҥҹ   Ҥҹ   Ԧҹ  ҹʹڵ
     ڶ  ҹҹ  ҹʵ   ؤڤ
 ءڢ  Ƿ  ͻһ   ڶ  Ҥҹ  
 ҹʵ  Ҥҹ   Ԧҹ   ҹҹ  
 ҹʹڵ   ʾھڶ   µڶ Ҥҹ 
 Ԧҹ   ҹҹ  ҹʹڵ  ڶ Ԫڪҹ
 ҹʵյ: ͹Ҥ ءڢ Ƿ  ڶ Ҥҹ
  Ԧҹ   ҹҹ  ҹʹڵ    ڶ
 Ԫڪҹ   ҹʵ     ؤڤ  ͻһ
  ڶ  Ҥҹ   Ԧҹ   ҹҹ 
 ҹʹڵ  Ԫڪҹ   ҹʵ   ʾھڶ  
    µڶ Ԫڪҹ ҹʵ ڶ Ҥҹ
 Ԧҹ ҹҹ ҹʹڵյ: ڵ 
   []   µڶ  Ҥҹ   Ԧҹ 
 ҹҹ  ԯҹ  ҹʹڵ  ڶ ԨԡԨکҹ
 ҹʵյ: ڵ     µڶ ԨԡԨکҹ ҹʵ
  ڶ  Ҥҹ   Ԧҹ   ҹҹ 
 ԯҹ   ҹʹڵյ:  Թڹ  ؤڤҹ ءڢ Ƿ
  ڶ  ԨԡԨکҹ   Ҥҹ   ҹҹ
  ԯҹ   ҹʹڵ     ڶ Ԧҹ
 ҹʵ    ؤڤҹ  ҵ    Ƿ
  ڶ  ԨԡԨکҹ   Ԧҹ   ԯҹ 
 ҹʹڵ     ڶ Ҥҹ  ҹҹ 
 ҹʹڵ    ؤڤҹ  ٻҵ  ٻҵ  
 ڶ  ԨԡԨکҹ    Ҥҹ   Ԧҹ  
 ԯҹ    ҹʹڵ      ڶ  ҹҹ
 ҹʵ     ؤڤҹ  ͻһ    ڶ
 ԨԡԨکҹ   ҹʵ  Ҥҹ   Ԧҹ 
 ҹҹ     ԯҹ    ҹʹڵ  ͹Ҥ
 ҵ           Ƿ     ٻҵ
 ٻҵ   ڶ  ԨԡԨکҹ   Ҥҹ  
 Ԧҹ   ԯҹ   ҹʹڵ     ڶ
 ҹҹ  ҹʵ    ؤڤ  ءڢ  Ƿ
 ͻһ     ڶ   ԨԡԨکҹ    ҹʵ
 Ҥҹ   Ԧҹ  ҹҹ  ԯҹ 
 ҹʹڵ     ʾھڶ  ԨԡԨکҹ    ҹʵ
 Ҥҹ   Ԧҹ  ҹҹ  ԯҹ 
 ҹʹڵ 
   []   µڶ  Ҥҹ   Ԧҹ 
 ҹҹ   ԯҹ  ԨԡԨکҹ  ҹʹڵ 
 ڶ  Ҥҹ  ҹʵյ:  ڵ      
 µڶ  Ҥҹ  ҹʵ   ڶ  Ҥҹ  
 Ԧҹ   ҹҹ   ԯҹ  ԨԡԨکҹ 
 ҹʹڵյ: ضتڪ ءڢ Ƿ  ڶ Ҥҹ
  Ҥҹ   ҹҹ   ҹʹڵ   
 ڶ  Ԧҹ   ԯҹ  ԨԡԨکҹ  ҹʹڵ
  ؤڤ ҵ  Ƿ ڶ Ҥҹ
  Ԧҹ   ҹʹڵ    ڶ Ҥҹ
  ҹҹ   ԯҹ   ԨԡԨکҹ  ҹʹڵ
   ؤڤ  ͻһ    ڶ  Ҥҹ
   ҹʵ  Ҥҹ   Ԧҹ   ҹҹ
   ԯҹ    ԨԡԨکҹ    ҹʹڵ  Թڹ
 ؤڤҹ  ءڢ  Ƿ    ڶ  Ҥҹ  
 Ҥҹ  ҹҹ  ԯҹ  ԨԡԨکҹ 
 ҹʹڵ      ڶ  Ԧҹ ҹʵ 
 ؤڤҹ  ҵ  Ƿ  ڶ Ҥҹ 
 Ԧҹ  ԯҹ  ԨԡԨکҹ  ҹʹڵ  
  ڶ Ҥҹ  ҹҹ  ҹʹڵ 
 ؤڤҹ  ͻһ   ڶ  Ҥҹ   ҹʵ
 Ҥҹ   Ԧҹ  ҹҹ  ԯҹ 
 ԨԡԨکҹ    ҹʹڵ  ͹Ҥ  ҵ  
 Ƿ  ڶ Ҥҹ  Ҥҹ Ԧҹ
   ԯҹ    ԨԡԨکҹ   ҹʹڵ   
   ڶ  ҹҹ  ҹʵ   ؤڤ  ءڢ
 Ƿ  ͻһ   ڶ  Ҥҹ   ҹʵ
 Ҥҹ   Ԧҹ  ҹҹ  ԯҹ 
 ԨԡԨکҹ ҹʹڵ ʾھڶ 
   []   µڶ  Ҥҹ   Ԧҹ 
 ҹҹ   ԯҹ  ԨԡԨکҹ  Ҥҹ 
 ҹʹڵ    ڶ  Ԫڪҹ  ҹʵյ:  ͹Ҥ
 ءڢ  Ƿ   ڶ Ҥҹ  Ԧҹ 
 ҹҹ   ԯҹ  ԨԡԨکҹ  Ҥҹ 
 ҹʹڵ      ڶ  Ԫڪҹ ҹʵ 
 ؤڤ  ͻһ   ڶ Ҥҹ  Ԧҹ
   ҹҹ    ԯҹ    ԨԡԨکҹ  
 Ҥҹ   ҹʹڵ  Ԫڪҹ   ҹʵ 
 ʾھڶ Ҥҹ  Ԧҹ  ҹҹ ԯҹ
  ԨԡԨکҹ   Ҥҹ   ҹʹڵ Ԫڪҹ
  ҹʵ     µڶ Ԫڪҹ ҹʵ 
 ڶ Ҥҹ  Ԧҹ  ҹҹ ԯҹ 
 ԨԡԨکҹ Ҥҹ ҹʹڵյ: ڵ 
            ͹ ԯԵ
              ---------
            ҹ
   []   Ҥҹ¹  ҹ  Ԧҹ¹
 ҹµ:  ڵ     Ԧҹ¹ ҹ 
 Ҥҹ¹  ҹµ:  ڵ    Ҥҹ¹
 ҹ   ҹҹ¹ ҹµ: ڵ    
 ҹҹ¹  ҹ   Ҥҹ¹ ҹµ: ͹Ҥ
 ҹҹ¹ ҹ   - Ҥҹ¹ ҹ 
 @ԧö:  ʵ Եھ ؤڤš ਵڶ طó 
 ؤڤ ҹҹ¹ ҹ Ҥҹ¹ ҹ 
   {.}   Ҥҹ¹ ҹ  ԯҹ¹
  ԨԡԨکҹ¹  ҹµ:  ؤڤ Ҥҹ¹
 ҹ   ԨԡԨکҹ¹ ҹ ضتڪ Ҥҹ¹ 
 ҹ ԨԡԨکҹ¹  ҹ    ԨԡԨکҹ¹
 ҹ   Ҥҹ¹  ҹµ:  ڵ   
 Ҥҹ¹ ҹ  Ҥҹ¹  Ԫڪҹ¹
 ҹµ: ڵ     Ԫڪҹ¹ ҹ 
 Ҥҹ¹  ҹµ:  ͹Ҥ  Ԫڪҹ¹  ҹ
   Ҥҹ¹ ҹ  ؤڤ Ԫڪҹ¹ 
 ҹ Ҥҹ¹ ҹ 
   []  Ԧҹ¹ ҹ ҹҹ¹ ҹµ:
 ڵ     ҹҹ¹ ҹ  Ԧҹ¹
 ҹµ:  ͹Ҥ  ҹҹ¹ ҹ   Ԧҹ¹
 ҹ   ؤڤ ҹҹ¹  ҹ Ԧҹ¹ 
 ҹ    Ԧҹ¹ ҹ  ԯҹ¹ 
 ԨԡԨکҹ¹  ҹµ:   ؤڤ Ԧҹ¹ ҹ
    ԨԡԨکҹ¹  ҹ  ضتڪ  Ԧҹ¹  
 ҹ ԨԡԨکҹ¹  ҹ    ԨԡԨکҹ¹
 ҹ    Ԧҹ¹  ҹµ:  ڵ   
 Ԧҹ¹  ҹ   Ҥҹ¹  Ԫڪҹ¹
 ҹµ:  ڵ       Ԫڪҹ¹ ҹ
  Ԧҹ¹  ҹµ:  ͹Ҥ  Ԫڪҹ¹ ҹ
    Ԧҹ¹  ҹ   ؤڤ Ԫڪҹ¹ 
 ҹ Ԧҹ¹ ҹ 
   []  ҹҹ¹ ҹ  ԯҹ¹ 
 ԨԡԨکҹ¹  ҹµ:   ؤڤ ҹҹ¹ ҹ
   ԨԡԨکҹ¹ ҹ ضتڪ ҹҹ¹  ҹ
 ԨԡԨکҹ¹  ҹ    ԨԡԨکҹ¹ ҹ
  ҹҹ¹  ҹµ:  ڵ     ҹҹ¹
 ҹ   Ҥҹ¹   Ԫڪҹ¹ ҹµ:
 ڵ     Ԫڪҹ¹ ҹ  ҹҹ¹
 ҹµ: ڵ 
   []   ԯҹ¹  ҹ   ԨԡԨکҹ¹
 ҹµ:  ڵ      ԨԡԨکҹ¹ ҹ
 ԯҹ¹ ҹµ: ڵ 
   []   ԨԡԨکҹ¹ ҹ  Ҥҹ¹
  Ԫڪҹ¹ ҹµ: ڵ   Ԫڪҹ¹
 ҹ    ԨԡԨکҹ¹  ҹµ:    ؤڤ
 Ԫڪҹ¹  ҹ   ԨԡԨکҹ¹ ҹ ضتڪ
 Ԫڪҹ¹ ҹ ԨԡԨکҹ¹ ҹ 
   []   Ҥҹ¹  ҹ  Ԫڪҹ¹
 ҹµ:  ڵ       Ԫڪҹ¹ ҹ
 Ҥҹ¹ ҹµ: ڵ 
   []   Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ҹ
  ҹҹ¹ ҹµ: ڵ    ҹҹ¹
 ҹ   Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  ҹµ:
 ͹Ҥ  ҹҹ¹  ҹ     Ҥҹ¹  
 Ԧҹ¹   ҹ  ؤڤ ҹҹ¹  ҹ
 Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ҹ  Ҥҹ¹
   Ԧҹ¹    ҹ    ԯҹ¹  
 ԨԡԨکҹ¹  ҹµ:   ؤڤ  Ҥҹ¹  
 Ԧҹ¹  ҹ   ԨԡԨکҹ¹ ҹ ضتڪ
 Ҥҹ¹   Ԧҹ¹   ҹ  ԨԡԨکҹ¹
  ҹ        ԨԡԨکҹ¹ ҹ 
 Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  ҹµ: ڵ  
 Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  ҹ  Ҥҹ¹
  Ԫڪҹ¹  ҹµ:  ڵ      
 Ԫڪҹ¹  ҹ   Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ҹµ: ͹Ҥ Ԫڪҹ¹ ҹ  Ҥҹ¹
   Ԧҹ¹    ҹ   ؤڤ  Ԫڪҹ¹
 ҹ Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ ҹ 
   []  Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ ҹҹ¹ 
 ҹ   ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹  ҹµ:
  ؤڤ Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ҹҹ¹ 
 ҹ   ԨԡԨکҹ¹ ҹ ضتڪ Ҥҹ¹
  Ԧҹ¹   ҹҹ¹  ҹ ԨԡԨکҹ¹ 
 ҹ    ԨԡԨکҹ¹ ҹ Ҥҹ¹
  Ԧҹ¹   ҹҹ¹   ҹµ: ڵ 
  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ҹҹ¹  ҹ
  Ҥҹ¹  Ԫڪҹ¹ ҹµ: ڵ 
   Ԫڪҹ¹ ҹ Ҥҹ¹ Ԧҹ¹
   ҹҹ¹    ҹµ:  ͹Ҥ  Ԫڪҹ¹
   ҹҹ¹   ҹ     Ҥҹ¹  
 Ԧҹ¹  ҹ  ؤڤ Ԫڪҹ¹  ҹ
 Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ ҹҹ¹ ҹ 
   []  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ҹҹ¹
  ԯҹ¹   ҹ   ԨԡԨکҹ¹ ҹµ:
 ڵ         ԨԡԨکҹ¹  ҹ  
 Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ҹҹ¹  ԯҹ¹ 
 ҹµ: ڵ 
   []  Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ ҹҹ¹ 
 ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹  ҹ  Ҥҹ¹
  Ԫڪҹ¹  ҹµ:  ڵ      
 Ԫڪҹ¹  ҹ   Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ҹҹ¹   ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹  ҹµ:
 ͹Ҥ  Ԫڪҹ¹   ҹҹ¹   ҹ  
 Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹
  ҹ   ؤڤ  Ԫڪҹ¹   Ҥҹ¹
   Ԧҹ¹    ҹҹ¹    ҹ   
 ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹  ҹ ضتڪ Ԫڪҹ¹
  ҹ  Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  ҹҹ¹
 ԯҹ¹ ԨԡԨکҹ¹ ҹ 
   []  Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ ҹҹ¹ 
 ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹   Ҥҹ¹  ҹ
  Ԫڪҹ¹ ҹµ: ڵ   Ԫڪҹ¹
 ҹ   Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  ҹҹ¹
   ԯҹ¹    ԨԡԨکҹ¹   Ҥҹ¹  
 ҹµ: ͹Ҥ Ԫڪҹ¹  ҹҹ¹ Ҥҹ¹
   ҹ     Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  
 ԯҹ¹    ԨԡԨکҹ¹   ҹ   ؤڤ
 Ԫڪҹ¹  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ҹҹ¹
   Ҥҹ¹    ҹ     ԯҹ¹  
 ԨԡԨکҹ¹   ҹ ضتڪ Ԫڪҹ¹  ҹ
 Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  ҹҹ¹  ԯҹ¹
 ԨԡԨکҹ¹ Ҥҹ¹ ҹ 
   []   Ҥҹ¹ ҹ  Ԧҹ¹
 ҹµ:        Ԧҹ¹ ҹ 
 Ҥҹ¹ ҹµ:    Ҥҹ¹ ҹ
  ҹҹ¹ ҹµ: ڵ   ҹҹ¹
 ҹ   Ҥҹ¹ ҹµ: ٻҵ ٻҵ
  ҹҹ¹ ҹ    Ҥҹ¹ ҹ
 ҵ    Ƿ   ҹҹ¹   ҹ
 Ҥҹ¹  ҹ   Ҥҹ¹ ҹ 
 ԯҹ¹    ԨԡԨکҹ¹  ҹµ:  ڵ  
   ԨԡԨکҹ¹ ҹ Ҥҹ¹ ҹµ:
 ءڢ  Ƿ  ٻҵ  ٻҵ   ԨԡԨکҹ¹
 ҹ      Ҥҹ¹  ҹ ҵ
  Ƿ  ԨԡԨکҹ¹  ҹ Ҥҹ¹
   ҹ      Ҥҹ¹  ҹ  
 Ҥҹ¹  ҹµ:      Ҥҹ¹
 ҹ  Ҥҹ¹ ҹµ:  Ҥҹ¹
 ҹ  Ԫڪҹ¹ ҹµ: ڵ   
 Ԫڪҹ¹  ҹ    Ҥҹ¹  ҹµ:
 ءڢ  Ƿ  ٻҵ  ٻҵ   Ԫڪҹ¹
 ҹ      Ҥҹ¹  ҹ ҵ
  Ƿ   Ԫڪҹ¹  ҹ Ҥҹ¹
 ҹ 
   []   Ԧҹ¹  ҹ   ҹҹ¹
 ҹµ:        ҹҹ¹ ҹ 
 Ԧҹ¹  ҹµ:      Ԧҹ¹ ҹ
  ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹ ҹµ: ڵ 
    ԨԡԨکҹ¹ ҹ Ԧҹ¹ ҹµ:
 ҵ    Ƿ  ٻҵ  ٻҵ  
 ԨԡԨکҹ¹  ҹ      Ԧҹ¹ ҹ
 ءڢ  Ƿ   ԨԡԨکҹ¹  ҹ Ԧҹ¹
  ҹ   Ԧҹ¹ ҹ  Ҥҹ¹
 ҹµ:         Ҥҹ¹ ҹ
  Ԧҹ¹ ҹµ:    Ԧҹ¹ ҹ
  Ԫڪҹ¹  ҹµ:  ڵ      
 Ԫڪҹ¹  ҹ  Ԧҹ¹ ҹµ: ҵ
  Ƿ ٻҵ ٻҵ  Ԫڪҹ¹ ҹ
     Ԧҹ¹  ҹ  ءڢ  Ƿ 
 Ԫڪҹ¹ ҹ Ԧҹ¹ ҹ 
   []   ҹҹ¹  ҹ   ԯҹ¹
  ԨԡԨکҹ¹  ҹµ:  ڵ     
 ԨԡԨکҹ¹  ҹ   ҹҹ¹ ҹµ: ءڢ
 Ƿ  ԨԡԨکҹ¹ ҹ    ҹҹ¹
 ҹ  ҵ    Ƿ  ٻҵ  ٻҵ
  ԨԡԨکҹ¹   ҹ ҹҹ¹  ҹ 
  ҹҹ¹  ҹ   Ҥҹ¹  ҹµ:
 ҵ  Ƿ  ҹҹ¹ ҹ  
 Ҥҹ¹  ҹ ٻҵ ٻҵ  ҹҹ¹
  ҹ  Ҥҹ¹   ҹ     
 Ҥҹ¹ ҹ  ҹҹ¹ ҹµ: ڵ 
   ҹҹ¹  ҹ   Ԫڪҹ¹  ҹµ:
 ڵ     Ԫڪҹ¹ ҹ ҹҹ¹
 ҹµ:  ءڢ  Ƿ   Ԫڪҹ¹  ҹ
     ҹҹ¹ ҹ ҵ  Ƿ
 ٻҵ ٻҵ  Ԫڪҹ¹  ҹ ҹҹ¹
 ҹ 
   []   ԯҹ¹ ҹ  ԨԡԨکҹ¹
 ҹµ:  ڵ      ԨԡԨکҹ¹ ҹ
 ԯҹ¹ ҹµ: ڵ 
   []  ԨԡԨکҹ¹ ҹ  Ҥҹ¹
 ҹµ: ҵ  Ƿ  ԨԡԨکҹ¹ ҹ
    Ҥҹ¹ ҹ ٻҵ ٻҵ 
 ԨԡԨکҹ¹  ҹ Ҥҹ¹  ҹ  
  Ҥҹ¹  ҹ   ԨԡԨکҹ¹ ҹµ:
 ڵ 
   []   Ҥҹ¹ ҹ  Ԫڪҹ¹
 ҹµ:  ڵ      Ԫڪҹ¹ ҹ
  Ҥҹ¹  ҹµ: ҵ  Ƿ 
 Ԫڪҹ¹  ҹ      Ҥҹ¹ ҹ
 ٻҵ ٻҵ  Ԫڪҹ¹  ҹ Ҥҹ¹
 ҹ 
   []  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ҹ
  ҹҹ¹ ҹµ: ڶ     ҹҹ¹
 ҹ     Ҥҹ¹     Ԧҹ¹  
 ҹµ:  ٻҵ  ٻҵ   ҹҹ¹ ҹ
     Ҥҹ¹   Ԧҹ¹   ҹ
 ҵ   Ƿ  ҹҹ¹  Ҥҹ¹
 ҹ  Ԧҹ¹ ҹ 
   {.}  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ҹ
 ԯҹ¹ ԨԡԨکҹ¹ ҹµ: ڶ  
 ԨԡԨکҹ¹ ҹ  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ҹµ:  ٻҵ  ٻҵ  ԨԡԨکҹ¹ ҹ
    Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ҹ ҵ
  Ƿ  ԨԡԨکҹ¹  Ҥҹ¹ ҹ
     Ԧҹ¹  ҹ  ءڢ  Ƿ 
 ԨԡԨکҹ¹   Ԧҹ¹   ҹ     
 Ҥҹ¹ ҹ 
   {.}  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ҹ
  Ҥҹ¹ ҹµ: ڶ   Ҥҹ¹
 ҹ  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ҹµ: 
  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ҹ Ԫڪҹ¹
 ҹµ:  ڶ     Ԫڪҹ¹ ҹ 
 Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ҹµ: ٻҵ ٻҵ
  Ԫڪҹ¹  ҹ     Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹ ҹ ҵ Ƿ Ԫڪҹ¹ 
 Ҥҹ¹   ҹ    Ԧҹ¹ ҹ
 ءڢ Ƿ  Ԫڪҹ¹  Ԧҹ¹  ҹ
  Ҥҹ¹ ҹ 
   []  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ҹҹ¹
  ҹ ԯҹ¹ ԨԡԨکҹ¹ ҹµ: ڶ 
    ԨԡԨکҹ¹ ҹ  Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹  ҹҹ¹  ҹµ: ٻҵ ٻҵ
  ԨԡԨکҹ¹   ҹҹ¹  ҹ   
 Ҥҹ¹    Ԧҹ¹    ҹ  ҵ
  Ƿ   ԨԡԨکҹ¹   Ҥҹ¹  
 ҹҹ¹   ҹ     Ԧҹ¹ ҹ
 ءڢ  Ƿ   ԨԡԨکҹ¹   Ԧҹ¹  
 ҹ  Ҥҹ¹ ҹҹ¹ ҹ 
   {.}    Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  
 ҹҹ¹  ҹ  Ҥҹ¹ ҹµ: ڶ 
    Ҥҹ¹ ҹ  Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹    ҹҹ¹    ҹµ:  ҹҹ¹
 ҹ  -      Ҥҹ¹   Ԧҹ¹
 @ԧö: ͵ڵ ʵ ٻҵ ٻҵ Ҥҹ¹
 @ ҹҹ¹ ҹ  Ҥҹ¹ 
 @Ԧҹ¹ ҹµ Իسڳʪڪ Եھ 
  ҹҹ¹  ҹ  Ԫڪҹ¹ ҹµ: ڶ 
     Ԫڪҹ¹ ҹ  Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹  ҹҹ¹  ҹµ: ٻҵ ٻҵ
  Ԫڪҹ¹   ҹҹ¹  ҹ   
 Ҥҹ¹   Ԧҹ¹   ҹ ҵ 
 Ƿ  Ԫڪҹ¹  Ҥҹ¹  ҹҹ¹ 
 ҹ    Ԧҹ¹ ҹ ءڢ Ƿ 
 Ԫڪҹ¹ Ԧҹ¹ ҹ  Ҥҹ¹ 
 ҹҹ¹ ҹ 
   []  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ҹҹ¹
  ԯҹ¹  ҹ  ԨԡԨکҹ¹ ҹµ: ڶ 
     ԨԡԨکҹ¹  ҹ  Ҥҹ¹
  Ԧҹ¹   ҹҹ¹  ԯҹ¹  ҹµ:
 ٻҵ  ٻҵ   ԨԡԨکҹ¹  ҹҹ¹ 
 ԯҹ¹  ҹ   Ҥҹ¹ Ԧҹ¹
  ҹ  ҵ  Ƿ  ԨԡԨکҹ¹ 
 Ҥҹ¹   ҹҹ¹   ԯҹ¹  ҹ
     Ԧҹ¹  ҹ  ءڢ  Ƿ 
 ԨԡԨکҹ¹   Ԧҹ¹   ԯҹ¹   ҹ
  Ҥҹ¹ ҹҹ¹ ҹ 
   {.} Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ ҹҹ¹ 
 ԯҹ¹  ҹ  Ҥҹ¹ ҹµ: ڶ 
    Ҥҹ¹ ҹ  Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹  ҹҹ¹ ԯҹ¹ ҹµ: ҹҹ¹
 ԯҹ¹ ҹ -  Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ 
 ҹҹ¹  ԯҹ¹ ҹ Ԫڪҹ¹ ҹµ:
 ڶ    Ԫڪҹ¹ ҹ Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹  ҹҹ¹  ԯҹ¹ ҹµ: ٻҵ
 ٻҵ  Ԫڪҹ¹  ҹҹ¹  ԯҹ¹ 
 ҹ    Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ҹ
 ҵ  Ƿ  Ԫڪҹ¹ Ҥҹ¹ 
 ҹҹ¹  ԯҹ¹  ҹ   Ԧҹ¹
 ҹ ءڢ Ƿ  Ԫڪҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ԯҹ¹  ҹ   Ҥҹ¹ ҹҹ¹
 ҹ 
 @ԧö: ͵ڵ ʵ ٻҵ ٻҵ Ҥҹ¹
 @ ҹҹ¹ ԯҹ¹ ҹ 
 @ Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ ҹµ Իسڳʪڪ
 @Եھ 
   []  Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ ҹҹ¹ 
 ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹  ҹ  Ҥҹ¹
 ҹµ: ڶ     Ҥҹ¹ ҹ 
 Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ҹҹ¹  ԯҹ¹ 
 ԨԡԨکҹ¹   ҹµ:  ҹҹ¹  ԯҹ¹ 
 ԨԡԨکҹ¹    ҹ  -     Ҥҹ¹
  Ԧҹ¹  ҹҹ¹  ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹
  ҹ  Ԫڪҹ¹ ҹµ: ڶ   
 Ԫڪҹ¹  ҹ  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ҹҹ¹   ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹  ҹµ:
 ٻҵ  ٻҵ   Ԫڪҹ¹   ҹҹ¹ 
 ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹   ҹ     
 Ҥҹ¹    Ԧҹ¹    ҹ  ҵ
   Ƿ   Ԫڪҹ¹   Ҥҹ¹  
 ҹҹ¹   ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹   ҹ
   Ԧҹ¹ ҹ ءڢ Ƿ Ԫڪҹ¹
 @ԧö: ͵ڵ ʵ ٻҵ ٻҵ Ҥҹ¹
 @ ҹҹ¹ ԯҹ¹ ԨԡԨکҹ¹ 
 @ҹ  Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ 
 @ҹµ Իسڳʪڪ Եھ 
  Ԧҹ¹   ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹  ҹ
  Ҥҹ¹ ҹҹ¹ ҹ 
   []  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ҹҹ¹
  ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹  Ҥҹ¹  ҹ
  Ԫڪҹ¹ ҹµ: ڶ    Ԫڪҹ¹
 ҹ  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ҹҹ¹ 
 ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹  Ҥҹ¹  ҹµ:
 ٻҵ  ٻҵ  Ԫڪҹ¹   ҹҹ¹ 
 ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹   Ҥҹ¹  ҹ
    Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ҹ ҵ
  Ƿ Ԫڪҹ¹ Ҥҹ¹ ҹҹ¹ 
 ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹ ҹ   Ԧҹ¹ 
 Ҥҹ¹   ҹ ءڢ Ƿ  Ԫڪҹ¹
  Ԧҹ¹   ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹  ҹ
    Ҥҹ¹  ҹҹ¹  Ҥҹ¹
 ҹ 
   []  Ҥҹ¹ ҹ  Ԧҹ¹
 ҹµ:      Ԧҹ¹ ҹ 
 Ҥҹ¹  ҹµ:      Ҥҹ¹
 ҹ   ҹҹ¹ ҹµ: ڵ  
  ҹҹ¹ ҹ   Ҥҹ¹ ҹµ:
 ͹Ҥ  ҵ    Ƿ  ٻҵ  ٻҵ
   ҹҹ¹ ҹ     Ҥҹ¹
 ҹ  ؤڤ ٻҵ ٻҵ  ҹҹ¹
 ҹ     Ҥҹ¹ ҹ  ؤڤ
 ҵ   Ƿ    ҹҹ¹  ҹ
 Ҥҹ¹ ҹ 
   {.}    Ҥҹ¹ ҹ  
 ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹  ҹµ:   ؤڤ
 ҵ   Ƿ    Ҥҹ¹ ҹ
      ԨԡԨکҹ¹ ҹ ضتڪ ҵ
  Ƿ  Ҥҹ¹ ҹ ԨԡԨکҹ¹ 
 ҹ      ԨԡԨکҹ¹ ҹ  
 Ҥҹ¹  ҹµ: ضتڪ ءڢ Ƿ ٻҵ
 ٻҵ    ԨԡԨکҹ¹ ҹ    
 Ҥҹ¹  ҹ    ؤڤ  ҵ  
 Ƿ   ԨԡԨکҹ¹  ҹ Ҥҹ¹ 
 ҹ 
   {.}      Ҥҹ¹  ҹ  
  Ҥҹ¹  ҹµ:        
 Ҥҹ¹  ҹ    Ҥҹ¹ ҹµ:
     Ҥҹ¹ ҹ  Ԫڪҹ¹
 ҹµ: ڵ      Ԫڪҹ¹ ҹ
    Ҥҹ¹ ҹµ: ͹Ҥ ҵ 
 Ƿ  ٻҵ ٻҵ   Ԫڪҹ¹ ҹ
     Ҥҹ¹ ҹ  ؤڤ ءڢ
 Ƿ  ٻҵ ٻҵ   Ԫڪҹ¹ ҹ
     Ҥҹ¹ ҹ ؤڤ ҵ
   Ƿ      Ԫڪҹ¹    ҹ
 Ҥҹ¹ ҹ 
   []   Ԧҹ¹ ҹ  ҹҹ¹
 ҹµ:       ҹҹ¹ ҹ 
  Ԧҹ¹  ҹµ:      Ԧҹ¹
 ҹ   ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹ ҹµ:
  ؤڤ  ءڢ Ƿ   Ԧҹ¹ ҹ
       ԨԡԨکҹ¹  ҹ ضتڪ ءڢ
 Ƿ    Ԧҹ¹  ҹ ԨԡԨکҹ¹ 
 ҹ      ԨԡԨکҹ¹ ҹ  
 Ԧҹ¹  ҹµ:  ضتڪ  ҵ   Ƿ
 ٻҵ  ٻҵ   ԨԡԨکҹ¹ ҹ  
    Ԧҹ¹ ҹ  ؤڤ ءڢ Ƿ
  ԨԡԨکҹ¹ ҹ Ԧҹ¹ ҹ 
   {.}  Ԧҹ¹ ҹ  Ҥҹ¹
 ҹµ:     Ҥҹ¹ ҹ 
 Ԧҹ¹  ҹµ:     Ԧҹ¹ ҹ
   Ԫڪҹ¹ ҹµ: ڵ    
 Ԫڪҹ¹  ҹ     Ԧҹ¹  ҹµ:
 ͹Ҥ  ҵ   Ƿ  ٻҵ ٻҵ 
  Ԫڪҹ¹ ҹ    Ԧҹ¹ ҹ
  ؤڤ  ҵ   Ƿ ٻҵ ٻҵ
   Ԫڪҹ¹ ҹ     Ԧҹ¹
 ҹ  ؤڤ ءڢ Ƿ   Ԫڪҹ¹ 
 ҹ Ԧҹ¹ ҹ 
   []   ҹҹ¹ ҹ  ԯҹ¹
   ԨԡԨکҹ¹  ҹµ:   ؤڤ  ҵ
  Ƿ  ٻҵ  ٻҵ    ҹҹ¹
 ҹ       ԨԡԨکҹ¹ ҹ ضتڪ
 ҵ  Ƿ ٻҵ ٻҵ  ҹҹ¹
  ҹ  ԨԡԨکҹ¹  ҹ     
 ԨԡԨکҹ¹  ҹ     ҹҹ¹  ҹµ:
 ضتڪ  ءڢ  Ƿ    ԨԡԨکҹ¹ ҹ
     ҹҹ¹ ҹ  ؤڤ ҵ
  Ƿ ٻҵ ٻҵ   ԨԡԨکҹ¹ 
 ҹ ҹҹ¹ ҹ 
   {.}     ҹҹ¹  ҹ   
 Ҥҹ¹   ҹµ:  ڵ  ؤڤ  ҵ
  Ƿ   ҹҹ¹ ҹ    
 Ҥҹ¹  ҹ   ؤڤ  ٻҵ  ٻҵ
   ҹҹ¹  ҹ Ҥҹ¹  ҹ 
     Ҥҹ¹ ҹ   ҹҹ¹
 ҹµ:  ڵ      ҹҹ¹ ҹ 
  Ԫڪҹ¹  ҹµ: ڵ     
 Ԫڪҹ¹ ҹ   ҹҹ¹ ҹµ: ڵ
 ؤڤ ءڢ Ƿ   Ԫڪҹ¹ ҹ  
    ҹҹ¹ ҹ  ؤڤ ҵ 
 Ƿ  ٻҵ  ٻҵ     Ԫڪҹ¹  
 ҹ ҹҹ¹ ҹ 
   []  ԯҹ¹ ҹ  ԨԡԨکҹ¹
 ҹµ: ڵ      ԨԡԨکҹ¹ ҹ
  ԯҹ¹ ҹµ: ڵ 
   []     ԨԡԨکҹ¹  ҹ   
 Ҥҹ¹ ҹµ: ضتڪ ҵ Ƿ 
 ԨԡԨکҹ¹ ҹ     Ҥҹ¹ ҹ
  ؤڤ ٻҵ ٻҵ   ԨԡԨکҹ¹ 
 ҹ Ҥҹ¹ ҹ   Ҥҹ¹
 ҹ     ԨԡԨکҹ¹  ҹµ:   ؤڤ
 ٻҵ ٻҵ   Ҥҹ¹ ҹ  
  ԨԡԨکҹ¹  ҹ  ضتڪ  ٻҵ ٻҵ
  Ҥҹ¹ ҹ ԨԡԨکҹ¹ ҹ 
   {.}     ԨԡԨکҹ¹ ҹ  
 Ԫڪҹ¹ ҹµ: ڵ    Ԫڪҹ¹
 ҹ   ԨԡԨکҹ¹ ҹµ: ؤڤ ҵ
  Ƿ ٻҵ ٻҵ  Ԫڪҹ¹ ҹ
      ԨԡԨکҹ¹ ҹ ضتڪ ҵ
  Ƿ  ٻҵ ٻҵ   Ԫڪҹ¹ 
 ҹ ԨԡԨکҹ¹ ҹ 
   []  Ҥҹ¹ ҹ  Ԫڪҹ¹
 ҹµ: ڵ      Ԫڪҹ¹ ҹ
   Ҥҹ¹ ҹµ: ڵ ؤڤ ҵ
  Ƿ   Ԫڪҹ¹ ҹ    
 Ҥҹ¹  ҹ   ؤڤ  ٻҵ  ٻҵ
      Ԫڪҹ¹    ҹ  Ҥҹ¹
 ҹ 
   []   Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ ҹ
  ҹҹ¹ ҹµ: ڶ   ҹҹ¹
 ҹ   Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ Ԧҹ¹ 
 ҹµ: ͹Ҥ ҵ  Ƿ ٻҵ ٻҵ
   ҹҹ¹ ҹ     Ҥҹ¹
  Ԧҹ¹  ҹ  ؤڤ ٻҵ ٻҵ
   ҹҹ¹ ҹ    Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹  ҹ  ؤڤ ҵ  Ƿ
   ҹҹ¹  Ҥҹ¹ ҹ  
 Ԧҹ¹ ҹ 
   {.}    Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ҹ   ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹ ҹµ:
 ڶ       ԨԡԨکҹ¹ ҹ  
 Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ҹµ: ضتڪ ٻҵ
 ٻҵ   ԨԡԨکҹ¹ ҹ     
 Ҥҹ¹   Ԧҹ¹   ҹ   ؤڤ
 ҵ    Ƿ     ԨԡԨکҹ¹  
 Ҥҹ¹  ҹ    Ԧҹ¹ ҹ
 ؤڤ ءڢ Ƿ  ԨԡԨکҹ¹ Ԧҹ¹ 
 ҹ     Ҥҹ¹ ҹ   
 Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ҹ  Ҥҹ¹
 ҹµ:  ڶ      Ҥҹ¹ ҹ
  Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ ҹµ: 
   {.}    Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ҹ   Ԫڪҹ¹ ҹµ: ڶ   
 Ԫڪҹ¹ ҹ   Ҥҹ¹  Ԧҹ¹
  ҹµ:  ͹Ҥ  ҵ   Ƿ ٻҵ
 ٻҵ    Ԫڪҹ¹ ҹ    
 Ҥҹ¹   Ԧҹ¹   ҹ   ؤڤ
 ٻҵ ٻҵ   Ԫڪҹ¹ ҹ  
  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ҹ  ؤڤ
 ҵ  Ƿ  Ԫڪҹ¹ Ҥҹ¹
  ҹ     Ԧҹ¹ ҹ  ؤڤ
 ءڢ  Ƿ     Ԫڪҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ҹ   Ҥҹ¹ ҹ 
   []     Ҥҹ¹   Ԧҹ¹ 
 ҹҹ¹  ҹ  ԯҹ¹ ԨԡԨکҹ¹
 ҹµ:  ڶ      ԨԡԨکҹ¹ ҹ
    Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  ҹҹ¹ 
 ҹµ: ضتڪ ٻҵ ٻҵ  ԨԡԨکҹ¹
  ҹҹ¹  ҹ     Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹  ҹ  ؤڤ ҵ  Ƿ
   ԨԡԨکҹ¹  Ҥҹ¹  ҹҹ¹ 
 ҹ     Ԧҹ¹ ҹ ؤڤ ءڢ
 Ƿ    ԨԡԨکҹ¹  Ԧҹ¹  ҹ
   Ҥҹ¹ ҹҹ¹ ҹ 
   {.}     Ҥҹ¹   Ԧҹ¹
  ҹҹ¹  ҹ   Ҥҹ¹ ҹµ:
 ڶ       Ҥҹ¹ ҹ  
 Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  ҹҹ¹  ҹµ:
 ҹҹ¹  ҹ  -      Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹  ҹҹ¹  ҹ   Ԫڪҹ¹
 ҹµ:  ڶ       Ԫڪҹ¹ ҹ
    Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  ҹҹ¹ 
 ҹµ:  ͹Ҥ  ءڢ  Ƿ   Ԫڪҹ¹
 @ԧö: ͵ڵ ʵ ڵ ؤڤ ٻҵ ٻҵ
 @ Ҥҹ¹ ҹҹ¹ ҹ 
 @ Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ ҹҵ 
 @Իسڳʪڪ Եھ 
 ҹ      Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ҹҹ¹    ҹ   ؤڤ  ҵ  
 Ƿ  ٻҵ  ٻҵ     Ԫڪҹ¹  
 ҹҹ¹   ҹ     Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹   ҹ   ؤڤ ٻҵ ٻҵ
   Ԫڪҹ¹  ҹҹ¹  ҹ   
  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ҹ  ؤڤ
 ҵ  Ƿ  Ԫڪҹ¹ Ҥҹ¹
  ҹҹ¹  ҹ    Ԧҹ¹ ҹ
  ؤڤ  ءڢ  Ƿ     Ԫڪҹ¹ 
 Ԧҹ¹   ҹ     Ҥҹ¹ 
 ҹҹ¹ ҹ 
   []     Ҥҹ¹   Ԧҹ¹ 
 ҹҹ¹  ԯҹ¹  ҹ   ԨԡԨکҹ¹
 ҹµ:  ڶ      ԨԡԨکҹ¹ ҹ
    Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  ҹҹ¹ 
 ԯҹ¹   ҹµ: ضتڪ ٻҵ ٻҵ 
  ԨԡԨکҹ¹  ҹҹ¹  ԯҹ¹  ҹ
      Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ҹ
  ؤڤ ҵ  Ƿ   ԨԡԨکҹ¹
   Ҥҹ¹    ҹҹ¹   ԯҹ¹  
 ҹ      Ԧҹ¹ ҹ  ؤڤ
 ءڢ  Ƿ    ԨԡԨکҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ԯҹ¹   ҹ     Ҥҹ¹ 
 ҹҹ¹ ҹ 
   []     Ҥҹ¹   Ԧҹ¹ 
 ҹҹ¹   ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹   ҹ
   Ҥҹ¹ ҹµ: ڶ     
 Ҥҹ¹ ҹ   Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ 
 ҹҹ¹   ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹  ҹµ:
  ؤڤ ٻҵ ٻҵ   Ҥҹ¹ 
 ҹҹ¹   ҹ     Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹   ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹   ҹ
 ضتڪ  ٻҵ  ٻҵ     Ҥҹ¹ 
 ҹҹ¹   ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹   ҹ
   Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ ҹ 
   {.}    Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ҹҹ¹   ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹   ҹ
  Ԫڪҹ¹ ҹµ: ڶ   Ԫڪҹ¹
 ҹ   Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ҹҹ¹
  ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹   ҹµ:  ͹Ҥ
 ءڢ  Ƿ     Ԫڪҹ¹  ҹ   
    Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  ҹҹ¹ 
 ԯҹ¹    ԨԡԨکҹ¹   ҹ   ؤڤ
 ҵ   Ƿ  ٻҵ  ٻҵ   
 Ԫڪҹ¹   ҹҹ¹   ҹ    
 Ҥҹ¹     Ԧҹ¹    ԯҹ¹  
 ԨԡԨکҹ¹   ҹ  ؤڤ ٻҵ ٻҵ
    Ԫڪҹ¹   ҹҹ¹  ҹ  
    Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  ԯҹ¹ 
 ԨԡԨکҹ¹   ҹ   ؤڤ  ҵ  
 Ƿ      Ԫڪҹ¹   Ҥҹ¹  
 ҹҹ¹   ҹ       Ԧҹ¹ 
 ԯҹ¹    ԨԡԨکҹ¹   ҹ   ؤڤ
 ءڢ  Ƿ     Ԫڪҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ҹ      Ҥҹ¹  ҹҹ¹ 
 ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹  ҹ ضتڪ ٻҵ
 ٻҵ   Ԫڪҹ¹ ҹҹ¹ ԯҹ¹ 
 ԨԡԨکҹ¹  ҹ     Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹  ҹ  ؤڤ ҵ  Ƿ
    Ԫڪҹ¹  Ҥҹ¹  ҹҹ¹ 
 ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹   ҹ    
 Ԧҹ¹  ҹ   ؤڤ ءڢ Ƿ  
 Ԫڪҹ¹   Ԧҹ¹  ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹
  ҹ      Ҥҹ¹  ҹҹ¹
 ҹ 
   []     Ҥҹ¹   Ԧҹ¹ 
 ҹҹ¹  ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹ Ҥҹ¹ 
 ҹ   Ԫڪҹ¹ ҹµ: ڶ   
  Ԫڪҹ¹  ҹ     Ҥҹ¹  
 Ԧҹ¹  ҹҹ¹  ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹ 
 Ҥҹ¹   ҹµ:  ͹Ҥ  ءڢ Ƿ 
  Ԫڪҹ¹ ҹ     Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹   ҹҹ¹  ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹ 
 Ҥҹ¹   ҹ   ؤڤ  ҵ  
 Ƿ     Ԫڪҹ¹  ҹҹ¹  ҹ
     Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ԯҹ¹
   ԨԡԨکҹ¹    Ҥҹ¹   ҹ  
 ؤڤ ٻҵ ٻҵ  Ԫڪҹ¹ ҹҹ¹
  Ҥҹ¹  ҹ     Ҥҹ¹
  Ԧҹ¹   ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹  ҹ
  ؤڤ  ٻҵ  ٻҵ    Ԫڪҹ¹
   ҹҹ¹    Ҥҹ¹   ҹ   
    Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  ԯҹ¹ 
 ԨԡԨکҹ¹   ҹ   ؤڤ  ҵ  
 Ƿ   Ԫڪҹ¹  Ҥҹ¹ ҹҹ¹
  ҹ       Ԧҹ¹  ԯҹ¹
  ԨԡԨکҹ¹   Ҥҹ¹  ҹ  ؤڤ
 ءڢ  Ƿ     Ԫڪҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ҹ      Ҥҹ¹  ҹҹ¹ 
 ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹   Ҥҹ¹  ҹ
 ضتڪ  ٻҵ  ٻҵ     Ԫڪҹ¹  
 ҹҹ¹  ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹  Ҥҹ¹
  ҹ      Ҥҹ¹  Ԧҹ¹
  ҹ   ؤڤ ҵ  Ƿ  
 Ԫڪҹ¹     Ҥҹ¹    ҹҹ¹  
 ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹   ҹ    
 Ԧҹ¹  Ҥҹ¹  ҹ  ؤڤ ءڢ
 Ƿ   Ԫڪҹ¹  Ԧҹ¹ ԯҹ¹ 
 ԨԡԨکҹ¹  ҹ     Ҥҹ¹ 
 ҹҹ¹ Ҥҹ¹ ҹ 
           ͹ ԯԵ 
   []   Ҥҹ¹  ù  Ԧҹ¹
 ùµ:  ڵ     Ԧҹ¹ ù 
 Ҥҹ¹  ùµ:  ڵ    Ҥҹ¹
 ù   ҹҹ¹ ùµ: ͹Ҥ Ҥҹ¹
 ù   - ҹҹ¹ ù Ҥҹ¹ 
 ù  ҹҹ¹  ù     ҹҹ¹
 ù   Ҥҹ¹  ùµ:  ڵ   
 Ҥҹ¹  ù  ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹
 ùµ:  ڵ      ԨԡԨکҹ¹ ù
  Ҥҹ¹  ùµ:   ؤڤ ԨԡԨکҹ¹
 ù      Ҥҹ¹  ù   ؤڤ
 ԨԡԨکҹ¹   ù Ҥҹ¹  ù  
 Ҥҹ¹ ù  Ҥҹ¹  Ԫڪҹ¹
 ùµ:  ͹Ҥ  Ҥҹ¹  ù    
 Ԫڪҹ¹  ù   Ҥҹ¹   ù
 @ԧö:  ʵ Եھ  ǡڢ ؤڤš
 @ਵڶ طó ڶ صڵ  ⵵ҷ 
 @ ൵ ͵ڶһ  
 Ԫڪҹ¹  ù     Ԫڪҹ¹ ù
 Ҥҹ¹ ùµ: ڵ 
   []  Ԧҹ¹ ù ҹҹ¹ ùµ:
 ͹Ҥ  Ԧҹ¹  ù    ҹҹ¹ ù
  Ԧҹ¹   ù  ҹҹ¹  ù 
    ҹҹ¹ ù  Ԧҹ¹ ùµ:
 ڵ    Ԧҹ¹ ù  ԯҹ¹ 
 ԨԡԨکҹ¹ ùµ: ڵ    ԨԡԨکҹ¹
 ù     Ԧҹ¹  ùµ:    ؤڤ
 ԨԡԨکҹ¹  ù     Ԧҹ¹  ù 
 ؤڤ  ԨԡԨکҹ¹  ù Ԧҹ¹  ù 
  Ԧҹ¹ ù  Ҥҹ¹  Ԫڪҹ¹
 ùµ:   ͹Ҥ   Ԧҹ¹   ù    
 Ԫڪҹ¹ ù  Ԧҹ¹ ù Ԫڪҹ¹
  ù        Ԫڪҹ¹  ù 
 Ԧҹ¹ ùµ: ڵ 
   []  ҹҹ¹ ù  ԯҹ¹ 
 ԨԡԨکҹ¹ ùµ: ڵ    ԨԡԨکҹ¹
 ù     ҹҹ¹  ùµ:    ؤڤ
 ԨԡԨکҹ¹  ù     ҹҹ¹ ù 
 ԨԡԨکҹ¹   ù  ҹҹ¹   ù  
 ҹҹ¹  ù   Ҥҹ¹  Ԫڪҹ¹
 ùµ: ڵ     Ԫڪҹ¹ ù 
 ҹҹ¹ ùµ: ڵ 
   []   ԯҹ¹  ù   ԨԡԨکҹ¹
 ùµ:  ڵ      ԨԡԨکҹ¹ ù
 ԯҹ¹ ùµ: ڵ 
   []   ԨԡԨکҹ¹ ù  Ҥҹ¹
  Ԫڪҹ¹  ùµ:   ؤڤ ԨԡԨکҹ¹
 ù   Ԫڪҹ¹ ù  ԨԡԨکҹ¹ 
 ù Ԫڪҹ¹  ù     Ԫڪҹ¹
 ù ԨԡԨکҹ¹ ùµ: ڵ 
   []   Ҥҹ¹  ù  Ԫڪҹ¹
 ùµ:  ڵ       Ԫڪҹ¹ ù
 Ҥҹ¹ ùµ: ڵ 
   []   Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ù
   ҹҹ¹  ùµ:  ͹Ҥ  Ҥҹ¹  
 Ԧҹ¹   ù    ҹҹ¹ ù 
 Ҥҹ¹   Ԧҹ¹   ù ҹҹ¹ 
 ù     ҹҹ¹ ù Ҥҹ¹
  Ԧҹ¹  ùµ: ڵ   Ҥҹ¹
  Ԧҹ¹  ù  ԯҹ¹ ԨԡԨکҹ¹
 ùµ:  ڵ      ԨԡԨکҹ¹ ù
  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ùµ:  ؤڤ
 ԨԡԨکҹ¹ ù   Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ù  ؤڤ ԨԡԨکҹ¹ ù Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹  ù   Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ 
 ù  Ҥҹ¹ Ԫڪҹ¹ ùµ: ͹Ҥ
 Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ù   Ԫڪҹ¹
 ù   Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  ù
 Ԫڪҹ¹  ù     Ԫڪҹ¹ ù
 Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ ùµ: ڵ 
   []    Ҥҹ¹    Ԧҹ¹  
 ҹҹ¹   ù  ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹
 ùµ:  ڵ      ԨԡԨکҹ¹ ù
  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ҹҹ¹ ùµ:
  ؤڤ ԨԡԨکҹ¹ ù   Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹  ҹҹ¹   ù ͹Ҥ ԨԡԨکҹ¹
   Ҥҹ¹   Ԧҹ¹   ù   
 ҹҹ¹  ù    ԨԡԨکҹ¹   ù
 Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ҹҹ¹  ù 
 Ҥҹ¹   Ԧҹ¹   ҹҹ¹  ù
  Ҥҹ¹  Ԫڪҹ¹ ùµ: ڵ 
     Ԫڪҹ¹  ù  Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹ ҹҹ¹ ùµ: ڵ 
   []  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ҹҹ¹
  ԯҹ¹   ù   ԨԡԨکҹ¹ ùµ:
 ڵ         ԨԡԨکҹ¹  ù  
 Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  ҹҹ¹  ԯҹ¹
  ùµ:   ؤڤ  ԨԡԨکҹ¹   ԯҹ¹
   ù     Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  
 ҹҹ¹     ù  ͹Ҥ  ԨԡԨکҹ¹  
 Ҥҹ¹   Ԧҹ¹   ԯҹ¹  ù
   ҹҹ¹ ù  ԨԡԨکҹ¹  ù
 Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ҹҹ¹  ԯҹ¹ 
 ù 
   []  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ҹҹ¹
   ԯҹ¹    ԨԡԨکҹ¹    ù  
 Ҥҹ¹   Ԫڪҹ¹  ùµ:  ڵ  
     Ԫڪҹ¹  ù  Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹  ҹҹ¹  ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹ 
 ùµ: ڵ 
   []  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ҹҹ¹
  ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹  Ҥҹ¹  ù
  Ԫڪҹ¹ ùµ: ڵ   Ԫڪҹ¹
 ù  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ҹҹ¹ 
 ԯҹ¹ ԨԡԨکҹ¹ Ҥҹ¹ ùµ: ڵ 
   []   Ҥҹ¹ ù  Ԧҹ¹
 ùµ:  ءڢ  Ƿ   Ҥҹ¹  ù
      Ԧҹ¹  ù  ٻҵ  ٻҵ
 ͻһ   Ҥҹ¹  ù Ԧҹ¹ 
 ù    Ԧҹ¹ ù Ҥҹ¹
 ùµ:  ҵ    Ƿ   Ԧҹ¹
 ù      Ҥҹ¹  ù  ٻҵ
 ٻҵ  ͻһ    Ԧҹ¹    ù
 Ҥҹ¹   ù   Ҥҹ¹ ù
   ҹҹ¹  ùµ:  ٻҵ  ٻҵ  
 Ҥҹ¹  ù      ҹҹ¹ ù
 ءڢ  Ƿ ͻһ  Ҥҹ¹  ù
 ҹҹ¹  ù     ҹҹ¹ ù
 Ҥҹ¹ ùµ: ڵ 
   {.}  Ҥҹ¹ ù  ԯҹ¹
  ԨԡԨکҹ¹  ùµ:  ءڢ  Ƿ ٻҵ
 ٻҵ    Ҥҹ¹  ù     
 ԨԡԨکҹ¹  ù  ͻһ   Ҥҹ¹ 
 ù ԨԡԨکҹ¹  ù   ԨԡԨکҹ¹
 ù Ҥҹ¹ ùµ: ڵ 
   {.}  Ҥҹ¹ ù Ҥҹ¹
 ùµ:  ٻҵ ٻҵ  Ҥҹ¹ ù
    Ҥҹ¹ ù ءڢ Ƿ ͻһ
  Ҥҹ¹  ù Ҥҹ¹  ù 
     Ҥҹ¹  ù  Ҥҹ¹
 ùµ: ҵ  Ƿ  Ҥҹ¹ ù
    Ҥҹ¹ ù ءڢ Ƿ ͻһ
  Ҥҹ¹  ù Ҥҹ¹  ù 
  Ҥҹ¹ ù Ԫڪҹ¹ ùµ: ءڢ
 Ƿ ٻҵ ٻҵ Ҥҹ¹ ù  
 Ԫڪҹ¹  ù  ͻһ   Ҥҹ¹ 
 ù Ԫڪҹ¹  ù    Ԫڪҹ¹
 ù Ҥҹ¹ ùµ: ڵ 
   []   Ԧҹ¹  ù   ҹҹ¹
 ùµ:  ҵ   Ƿ  ٻҵ  ٻҵ
  Ԧҹ¹  ù    ҹҹ¹ ù
 ͻһ   Ԧҹ¹   ù  ҹҹ¹ 
 ù     ҹҹ¹ ù Ԧҹ¹
 ùµ: ءڢ Ƿ  ҹҹ¹ ù  
 Ԧҹ¹   ù   ͻһ     ҹҹ¹
 ù Ԧҹ¹ ù 
   {.}  Ԧҹ¹ ù ԯҹ¹ 
 ԨԡԨکҹ¹  ùµ:  ҵ  Ƿ ٻҵ
 ٻҵ  Ԧҹ¹ ù   ԨԡԨکҹ¹
 ù ͻһ  Ԧҹ¹ ù ԨԡԨکҹ¹ 
 ù     ԨԡԨکҹ¹ ù Ԧҹ¹
 ùµ: ڵ 
   {.}  Ԧҹ¹ ù  Ҥҹ¹
 ùµ:  ٻҵ  ٻҵ   Ԧҹ¹ ù
    Ҥҹ¹ ù ҵ  Ƿ
 ͻһ   Ԧҹ¹   ù Ҥҹ¹ 
 ù     Ҥҹ¹ ù Ԧҹ¹
 ùµ: ءڢ Ƿ  Ҥҹ¹ ù  
  Ԧҹ¹ ù ҵ  Ƿ ͻһ
 Ҥҹ¹ ù Ԧҹ¹ ù 
   {.}   Ԧҹ¹ ù  Ԫڪҹ¹
 ùµ:  ҵ   Ƿ  ٻҵ  ٻҵ
  Ԧҹ¹ ù    Ԫڪҹ¹ ù
 ͻһ   Ԧҹ¹   ù Ԫڪҹ¹ 
 ù     Ԫڪҹ¹ ù Ԧҹ¹
 ùµ: ڵ 
   []  ҹҹ¹ ù  ԯҹ¹ 
 ԨԡԨکҹ¹  ùµ:  ءڢ  Ƿ  ҹҹ¹
 ù      ԨԡԨکҹ¹  ù ͻһ
  ҹҹ¹   ù ԨԡԨکҹ¹  ù 
    ԨԡԨکҹ¹ ù ҹҹ¹ ùµ:
 ڵ     ҹҹ¹  ù  Ҥҹ¹
 ùµ:  ڵ      Ҥҹ¹ ù
  ҹҹ¹  ùµ:  ҵ  Ƿ 
 Ҥҹ¹  ù      ҹҹ¹ ù
 ءڢ  Ƿ  ͻһ  Ҥҹ¹  ù
 ҹҹ¹   ù    ҹҹ¹ ù 
 Ԫڪҹ¹  ùµ:  ءڢ  Ƿ   ҹҹ¹
 ù     Ԫڪҹ¹ ù ͻһ 
 ҹҹ¹  ù Ԫڪҹ¹  ù  
 Ԫڪҹ¹ ù ҹҹ¹ ùµ: ڵ 
   []   ԯҹ¹ ù  ԨԡԨکҹ¹
 ùµ:  ڵ      ԨԡԨکҹ¹ ù
 ԯҹ¹ ùµ: ڵ 
   []  ԨԡԨکҹ¹ ù  Ҥҹ¹
 ùµ:  ڵ      Ҥҹ¹ ù
  ԨԡԨکҹ¹  ùµ: ҵ  Ƿ 
 Ҥҹ¹  ù     ԨԡԨکҹ¹ ù
 ͻһ   Ҥҹ¹  ù ԨԡԨکҹ¹ 
 ù     ԨԡԨکҹ¹ ù  Ԫڪҹ¹
 ùµ:  ڵ      Ԫڪҹ¹ ù
 ԨԡԨکҹ¹ ùµ: ڵ 
   []   Ҥҹ¹ ù  Ԫڪҹ¹
 ùµ: ҵ  Ƿ  Ҥҹ¹ ù
    Ԫڪҹ¹ ù ͻһ Ҥҹ¹
  ù Ԫڪҹ¹  ù   Ԫڪҹ¹
 ù Ҥҹ¹ ùµ: ڵ 
   []  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ù
   ҹҹ¹  ùµ:  ٻҵ  ٻҵ  
 Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ù  ҹҹ¹
 ù  ͻһ   Ҥҹ¹   Ԧҹ¹
  ù  ҹҹ¹   ù      
 ҹҹ¹  ù   Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ùµ: ءڢ Ƿ  ҹҹ¹  Ҥҹ¹
  ù      Ԧҹ¹ ù ͻһ
  ҹҹ¹   ù Ҥҹ¹  Ԧҹ¹
 ù 
   {.}    Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  
 ù   ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹ ùµ:
 ٻҵ  ٻҵ   Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ù      ԨԡԨکҹ¹  ù ͻһ
  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ù ԨԡԨکҹ¹
  ù       ԨԡԨکҹ¹ ù 
 Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ ùµ: ڵ 
   {.}  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ù
  Ҥҹ¹  ùµ:  ٻҵ  ٻҵ  
 Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ù  Ҥҹ¹
 ù  ͻһ   Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ù Ҥҹ¹  ù   Ҥҹ¹
 ù  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ùµ: ءڢ
 Ƿ   Ҥҹ¹   Ҥҹ¹  ù
     Ԧҹ¹ ù ҵ  Ƿ
  Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  ù   
 Ҥҹ¹  ù  ͻһ   Ҥҹ¹ 
 ù Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ ù 
   {.}  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ù
   Ԫڪҹ¹  ùµ:  ٻҵ  ٻҵ  
 Ҥҹ¹   Ԧҹ¹   ù    
 Ԫڪҹ¹  ù  ͻһ   Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹  ù Ԫڪҹ¹  ù  
 Ԫڪҹ¹  ù  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ùµ: ڵ 
   []  Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ ҹҹ¹ 
 ù ԯҹ¹ ԨԡԨکҹ¹ ùµ: ڵ 
    ԨԡԨکҹ¹ ù  Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹    ҹҹ¹   ùµ:  ڵ  
   Ҥҹ¹    Ԧҹ¹    ҹҹ¹
   ù   Ҥҹ¹  ùµ:  ڵ  
    Ҥҹ¹ ù  Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹   ҹҹ¹   ùµ: ءڢ Ƿ
  Ҥҹ¹   Ҥҹ¹   ҹҹ¹ 
 ù      Ԧҹ¹ ù ҵ 
 Ƿ  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ù  
  Ҥҹ¹   ҹҹ¹  ù ͻһ
  Ҥҹ¹  ù Ҥҹ¹  Ԧҹ¹
  ҹҹ¹   ù     Ҥҹ¹  
 Ԧҹ¹   ҹҹ¹   ù  Ԫڪҹ¹
 ùµ:  ڵ      Ԫڪҹ¹ ù
  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ҹҹ¹ ùµ:
 ڵ 
   []  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ҹҹ¹
  ԯҹ¹   ù   ԨԡԨکҹ¹ ùµ:
 ڵ          ԨԡԨکҹ¹  ù
  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ҹҹ¹ ԯҹ¹
 ùµ: ڵ 
   []  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ҹҹ¹
   ԯҹ¹    ԨԡԨکҹ¹    ù  
 Ҥҹ¹ ùµ: ڵ    Ҥҹ¹
 ù   Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ҹҹ¹
   ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹   ùµ:  ءڢ
 Ƿ  Ҥҹ¹  Ҥҹ¹  ҹҹ¹
  ù      Ԧҹ¹   ԯҹ¹ 
 ԨԡԨکҹ¹   ù  ҵ   Ƿ 
 Ҥҹ¹   Ԧҹ¹   ù     
 Ҥҹ¹  ҹҹ¹  ԯҹ¹ ԨԡԨکҹ¹ 
 ù  ͻһ    Ҥҹ¹    ù
 Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ҹҹ¹  ԯҹ¹ 
 ԨԡԨکҹ¹ ù 
   []  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ҹҹ¹
   ԯҹ¹    ԨԡԨکҹ¹   Ҥҹ¹  
 ù  Ԫڪҹ¹ ùµ: ڵ   
 Ԫڪҹ¹  ù  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ҹҹ¹  ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹  Ҥҹ¹
 ùµ: ڵ 
   []     Ҥҹ¹  ù  
 Ԧҹ¹ ùµ:  ؤڤ ءڢ Ƿ  
 Ҥҹ¹ ù     Ԧҹ¹ ù
  ؤڤ  ٻҵ  ٻҵ  ͻһ   
 Ҥҹ¹  ù Ԧҹ¹  ù ؤڤ
 ʾھڶ Ҥҹ¹  ù Ԧҹ¹  ù 
     Ԧҹ¹ ù  Ҥҹ¹
 ùµ:   ؤڤ  ҵ  Ƿ  
 Ԧҹ¹ ù     Ҥҹ¹ ù
  ؤڤ ٻҵ ٻҵ ͻһ  Ԧҹ¹
   ù  Ҥҹ¹    ù   ؤڤ
 ʾھڶ Ԧҹ¹ ù Ҥҹ¹ ù 
   {.}  Ҥҹ¹ ù  ҹҹ¹
 ùµ: ؤڤ ٻҵ ٻҵ  Ҥҹ¹
 ù     ҹҹ¹ ù ؤڤ ءڢ
 Ƿ  ͻһ     Ҥҹ¹  ù
 ҹҹ¹   ù  ͹Ҥ  ҵ  Ƿ
 ٻҵ ٻҵ   Ҥҹ¹ ù  
  ҹҹ¹ ù ؤڤ ءڢ Ƿ ͻһ
   Ҥҹ¹  ù ҹҹ¹  ù
  ʾھڶ Ҥҹ¹ ù ҹҹ¹ ù 
   ҹҹ¹ ù  Ҥҹ¹ ùµ:
 ڵ 
   {.}    Ҥҹ¹ ù  
 ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹ ùµ: ضتڪ ءڢ
 Ƿ ٻҵ ٻҵ   Ҥҹ¹ ù
     ԨԡԨکҹ¹ ù ؤڤ ͻһ
   Ҥҹ¹  ù ԨԡԨکҹ¹  ù
  ؤڤ ʾھڶ Ҥҹ¹  ù ԨԡԨکҹ¹ 
 ù      ԨԡԨکҹ¹ ù  
 Ҥҹ¹ ùµ:  ؤڤ ҵ Ƿ
   ԨԡԨکҹ¹ ù    Ҥҹ¹
 ù   ؤڤ  ءڢ Ƿ ٻҵ ٻҵ
 ͻһ   ԨԡԨکҹ¹ ù Ҥҹ¹ 
 ù   ؤڤ  ʾھڶ  ԨԡԨکҹ¹   ù
 Ҥҹ¹ ù 
   {.}    Ҥҹ¹ ù  
 Ҥҹ¹ ùµ:  ؤڤ ٻҵ ٻҵ 
  Ҥҹ¹ ù     Ҥҹ¹
 ù   ؤڤ ءڢ Ƿ ͻһ  
 Ҥҹ¹  ù Ҥҹ¹  ù ͹Ҥ
 ٻҵ ٻҵ   Ҥҹ¹ ù  
    Ҥҹ¹  ù   ؤڤ ҵ
  Ƿ ͻһ   Ҥҹ¹  ù
 Ҥҹ¹   ù   ʾھڶ Ҥҹ¹ 
 ù Ҥҹ¹ ù   Ҥҹ¹
 ù     Ҥҹ¹  ùµ:  ؤڤ
 ҵ   Ƿ    Ҥҹ¹ ù
     Ҥҹ¹ ù  ؤڤ ءڢ
 Ƿ  ͻһ     Ҥҹ¹   ù
 Ҥҹ¹   ù   ʾھڶ Ҥҹ¹ 
 ù Ҥҹ¹ ù 
   {.}    Ҥҹ¹ ù  
 Ԫڪҹ¹  ùµ:    ؤڤ  ءڢ  Ƿ
 ٻҵ  ٻҵ     Ҥҹ¹  ù
     Ԫڪҹ¹ ù  ؤڤ ͻһ
   Ҥҹ¹  ù Ԫڪҹ¹  ù
 ͹Ҥ ҵ  Ƿ ٻҵ ٻҵ  
 Ҥҹ¹ ù     Ԫڪҹ¹ ù
  ؤڤ ͻһ   Ҥҹ¹  ù
 Ԫڪҹ¹  ù  ʾھڶ Ҥҹ¹ ù
 Ԫڪҹ¹  ù    Ԫڪҹ¹ ù
  Ҥҹ¹ ùµ: ڵ 
   []   Ԧҹ¹ ù  ҹҹ¹
 ùµ:   ؤڤ  ҵ  Ƿ ٻҵ
 ٻҵ     Ԧҹ¹ ù    
 ҹҹ¹  ù   ؤڤ  ͻһ   
 Ԧҹ¹   ù  ҹҹ¹   ù ͹Ҥ
 ҵ   Ƿ  ٻҵ  ٻҵ   
 Ԧҹ¹  ù      ҹҹ¹ ù
  ؤڤ ءڢ Ƿ ͻһ   Ԧҹ¹
   ù  ҹҹ¹    ù    ʾھڶ
 Ԧҹ¹ ù ҹҹ¹ ù 
   {.}     ҹҹ¹ ù 
 Ԧҹ¹ ùµ:  ؤڤ ءڢ Ƿ  
 ҹҹ¹  ù      Ԧҹ¹ ù
  ؤڤ  ͻһ    ҹҹ¹  ù
 Ԧҹ¹  ù  ʾھڶ ҹҹ¹  ù
 Ԧҹ¹ ù 
   {.}  Ԧҹ¹ ù  ԯҹ¹ 
 ԨԡԨکҹ¹  ùµ:  ضتڪ  ҵ  Ƿ
 ٻҵ ٻҵ   Ԧҹ¹ ù  
 ԨԡԨکҹ¹   ù     ؤڤ   ͻһ
    Ԧҹ¹  ù ԨԡԨکҹ¹  ù
  ؤڤ ʾھڶ Ԧҹ¹  ù ԨԡԨکҹ¹ 
 ù      ԨԡԨکҹ¹ ù  
 Ԧҹ¹ ùµ:  ؤڤ ءڢ Ƿ  
 ԨԡԨکҹ¹  ù     Ԧҹ¹ ù
  ؤڤ  ҵ   Ƿ ٻҵ ٻҵ
 ͻһ   ԨԡԨکҹ¹  ù Ԧҹ¹ 
 ù   ؤڤ  ʾھڶ  ԨԡԨکҹ¹   ù
 Ԧҹ¹ ù 
   {.}     Ԧҹ¹  ù   
 Ҥҹ¹  ùµ:   ؤڤ ٻҵ ٻҵ
   Ԧҹ¹ ù     Ҥҹ¹
 ù   ؤڤ  ҵ  Ƿ ͻһ
    Ԧҹ¹  ù Ҥҹ¹  ù
 ͹Ҥ  ٻҵ  ٻҵ      Ԧҹ¹
 ù     Ҥҹ¹ ù  ؤڤ
 ҵ   Ƿ ͻһ   Ԧҹ¹ 
 ù  Ҥҹ¹  ù  ʾھڶ Ԧҹ¹
  ù  Ҥҹ¹   ù      
  Ҥҹ¹ ù   Ԧҹ¹ ùµ:
  ؤڤ ءڢ Ƿ   Ҥҹ¹ ù
     Ԧҹ¹ ù  ؤڤ ҵ
  Ƿ ͻһ   Ҥҹ¹  ù
 Ԧҹ¹   ù   ʾھڶ  Ҥҹ¹  
 ù Ԧҹ¹ ù 
   {.}     Ԧҹ¹  ù   
 Ԫڪҹ¹  ùµ:    ؤڤ  ҵ  
 Ƿ  ٻҵ  ٻҵ   Ԧҹ¹ ù
     Ԫڪҹ¹ ù  ؤڤ ͻһ
    Ԧҹ¹   ù Ԫڪҹ¹  ù
 ͹Ҥ  ҵ    Ƿ  ٻҵ  ٻҵ
   Ԧҹ¹ ù     Ԫڪҹ¹
 ù   ؤڤ  ͻһ   Ԧҹ¹ 
 ù Ԫڪҹ¹  ù  ʾھڶ Ԧҹ¹ 
 ù Ԫڪҹ¹  ù   Ԫڪҹ¹
 ù  Ԧҹ¹ ùµ: ڵ 
   []   ҹҹ¹ ù  ԯҹ¹
  ԨԡԨکҹ¹ ùµ: ضتڪ ءڢ Ƿ 
 ҹҹ¹ ù   ԨԡԨکҹ¹ ù ؤڤ
 ͻһ  ҹҹ¹ ù ԨԡԨکҹ¹ ù
 ʾھڶ ҹҹ¹ ù ԨԡԨکҹ¹ ù  
  ԨԡԨکҹ¹ ù   ҹҹ¹ ùµ:
  ؤڤ  ҵ   Ƿ ٻҵ ٻҵ
   ԨԡԨکҹ¹ ù     ҹҹ¹
 ù   ؤڤ ءڢ Ƿ ͻһ  
 ԨԡԨکҹ¹   ù  ҹҹ¹   ù 
 ʾھڶ ԨԡԨکҹ¹ ù ҹҹ¹ ù 
   {.}  ҹҹ¹ ù  Ҥҹ¹
 ùµ: ڵ   Ҥҹ¹ ù 
 ҹҹ¹ ùµ: ڵ ؤڤ ҵ Ƿ
  Ҥҹ¹ ù   ҹҹ¹ ù
  ؤڤ ءڢ Ƿ ͻһ  Ҥҹ¹ 
 ù ҹҹ¹  ù  ʾھڶ Ҥҹ¹ 
 ù ҹҹ¹ ù 
   {.}  ҹҹ¹ ù  Ԫڪҹ¹
 ùµ: ڵ ؤڤ ءڢ Ƿ  ҹҹ¹ ù
   Ԫڪҹ¹ ù ؤڤ ͻһ 
 ҹҹ¹  ù Ԫڪҹ¹  ù  ʾھڶ
 ҹҹ¹  ù Ԫڪҹ¹ ù   
 Ԫڪҹ¹ ù  ҹҹ¹ ùµ: ڵ 
    []  ԯҹ¹ ù  ԨԡԨکҹ¹
 ùµ: ڵ     ԨԡԨکҹ¹ ù
  ԯҹ¹ ùµ: ڵ 
    []     ԨԡԨکҹ¹  ù  
 Ҥҹ¹ ùµ:  ؤڤ ٻҵ ٻҵ 
  ԨԡԨکҹ¹  ù     Ҥҹ¹
 ù   ؤڤ  ҵ   Ƿ ͻһ
   ԨԡԨکҹ¹  ù Ҥҹ¹  ù
  ʾھڶ  ԨԡԨکҹ¹   ù Ҥҹ¹ 
 ù      Ҥҹ¹ ù  
 ԨԡԨکҹ¹  ùµ:  ضتڪ  ҵ   Ƿ
   Ҥҹ¹ ù    ԨԡԨکҹ¹
 ù   ؤڤ ͻһ   Ҥҹ¹ 
 ù ԨԡԨکҹ¹  ù  ʾھڶ Ҥҹ¹
 ù ԨԡԨکҹ¹ ù 
   {.}  ԨԡԨکҹ¹ ù  Ԫڪҹ¹
 ùµ:  ؤڤ ҵ Ƿ ٻҵ ٻҵ
  ԨԡԨکҹ¹ ù   Ԫڪҹ¹ ù
  ؤڤ ͻһ   ԨԡԨکҹ¹  ù
 Ԫڪҹ¹   ù   ʾھڶ  ԨԡԨکҹ¹ 
 ù Ԫڪҹ¹  ù   Ԫڪҹ¹
 ù  ԨԡԨکҹ¹ ùµ: ڵ 
    []     Ҥҹ¹  ù  
 Ԫڪҹ¹ ùµ: ڵ ؤڤ ҵ Ƿ
   Ҥҹ¹ ù     Ԫڪҹ¹
 ù   ؤڤ ͻһ   Ҥҹ¹ 
 ù Ԫڪҹ¹  ù  ʾھڶ Ҥҹ¹
  ù  Ԫڪҹ¹   ù     
 Ԫڪҹ¹  ù     Ҥҹ¹  ùµ:
 ڵ 
    []   Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ ù
    ҹҹ¹  ùµ:   ؤڤ  ٻҵ
 ٻҵ   Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ù
     ҹҹ¹ ù  ؤڤ ͻһ
   Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ù ҹҹ¹
  ù  ͹Ҥ  ҵ   Ƿ  ٻҵ
 ٻҵ     Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  
 ù      ҹҹ¹ ù  ؤڤ
 ءڢ  Ƿ  ͻһ     Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹    ù  ҹҹ¹   ù  
 ʾھڶ Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ù ҹҹ¹
  ù         ҹҹ¹ ù
    Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ùµ: 
 ؤڤ ءڢ Ƿ   ҹҹ¹ Ҥҹ¹
  ù        Ԧҹ¹ ù 
 ؤڤ ͻһ  ҹҹ¹ ù Ҥҹ¹
  Ԧҹ¹  ù  ʾھڶ ҹҹ¹ ù
 Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ ù 
   {.}  Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ ù
   ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹ ùµ: ضتڪ
 ٻҵ ٻҵ   Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ù     ԨԡԨکҹ¹ ù  ؤڤ
 ͻһ   Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ù
 ԨԡԨکҹ¹  ù  ؤڤ ʾھڶ Ҥҹ¹
  Ԧҹ¹   ù  ԨԡԨکҹ¹   ù 
     ԨԡԨکҹ¹ ù  Ҥҹ¹
  Ԧҹ¹   ùµ:  ؤڤ ءڢ Ƿ
   ԨԡԨکҹ¹  Ҥҹ¹  ù  
    Ԧҹ¹ ù  ؤڤ ҵ 
 Ƿ    ԨԡԨکҹ¹  Ԧҹ¹  ù
     Ҥҹ¹ ù  ؤڤ ٻҵ
 ٻҵ  ͻһ    ԨԡԨکҹ¹  ù
 Ҥҹ¹   Ԧҹ¹   ù   ؤڤ
 ʾھڶ  ԨԡԨکҹ¹    ù  Ҥҹ¹  
 Ԧҹ¹ ù 
   {.}     Ҥҹ¹   Ԧҹ¹
   ù      Ҥҹ¹  ùµ:  
 ؤڤ  ٻҵ  ٻҵ     Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹  ù     Ҥҹ¹ ù
  ؤڤ ͻһ  Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ 
 ù Ҥҹ¹  ù ͹Ҥ ٻҵ ٻҵ
   Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ù  
 Ҥҹ¹  ù   ؤڤ ҵ  Ƿ
 ͻһ   Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ù
 Ҥҹ¹   ù   ʾھڶ Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹  ù Ҥҹ¹  ù  
  Ҥҹ¹  ù     Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹   ùµ:   ؤڤ  ءڢ  Ƿ
    Ҥҹ¹   Ҥҹ¹   ù
        Ԧҹ¹  ù   ؤڤ
 ҵ    Ƿ     Ҥҹ¹  
 Ԧҹ¹  ù    Ҥҹ¹ ù
  ؤڤ ͻһ   Ҥҹ¹  ù
 Ҥҹ¹   Ԧҹ¹   ù   ʾھڶ
 Ҥҹ¹   ù Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ù 
   {.}  Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ ù
    Ԫڪҹ¹  ùµ:   ؤڤ ٻҵ
 ٻҵ   Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ù
     Ԫڪҹ¹ ù  ؤڤ ͻһ
     Ҥҹ¹    Ԧҹ¹   ù
 Ԫڪҹ¹   ù  ͹Ҥ  ҵ  Ƿ
 ٻҵ  ٻҵ   Ҥҹ¹  Ԧҹ¹
  ù     Ԫڪҹ¹ ù ؤڤ
 ͻһ      Ҥҹ¹    Ԧҹ¹
   ù  Ԫڪҹ¹    ù   ʾھڶ
 Ҥҹ¹   Ԧҹ¹   ù Ԫڪҹ¹ 
 ù      Ԫڪҹ¹ ù  
 Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ ùµ: ڵ 
    []     Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ҹҹ¹  ù  ԯҹ¹ ԨԡԨکҹ¹
 ùµ: ڵ      ԨԡԨکҹ¹ ù
    Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  ҹҹ¹ 
 ùµ:  ؤڤ ءڢ Ƿ  ԨԡԨکҹ¹
   Ҥҹ¹   ҹҹ¹   ù   
    Ԧҹ¹ ù  ؤڤ ҵ 
 Ƿ    ԨԡԨکҹ¹  Ԧҹ¹  ù
      Ҥҹ¹  ҹҹ¹  ù
  ؤڤ ٻҵ ٻҵ   ԨԡԨکҹ¹ 
 Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  ù    
 ҹҹ¹  ù   ؤڤ  ͻһ   
 ԨԡԨکҹ¹   ù Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ҹҹ¹   ù  ͹Ҥ  ҵ  Ƿ
 ٻҵ ٻҵ   ԨԡԨکҹ¹  Ҥҹ¹
  Ԧҹ¹   ù      ҹҹ¹
 ù   ؤڤ ءڢ Ƿ ͻһ  
 ԨԡԨکҹ¹   ù Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ҹҹ¹   ù   ʾھڶ  ԨԡԨکҹ¹  
 ù  Ҥҹ¹   Ԧҹ¹   ҹҹ¹ 
 ù 
   {.}    Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ҹҹ¹   ù    Ҥҹ¹ ùµ:
 ڵ      Ҥҹ¹ ù  
 Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  ҹҹ¹  ùµ:
  ؤڤ  ءڢ  Ƿ    Ҥҹ¹ 
 Ҥҹ¹   ҹҹ¹  ù    
 Ԧҹ¹  ù   ؤڤ ҵ  Ƿ
   Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ù   
  Ҥҹ¹  ҹҹ¹  ù  ؤڤ
 ͻһ   Ҥҹ¹  ù Ҥҹ¹
   Ԧҹ¹    ҹҹ¹    ù  ͹Ҥ
 ҵ    Ƿ     Ҥҹ¹  
 Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  ù    
 ҹҹ¹ ù  ؤڤ ءڢ Ƿ ͻһ
   Ҥҹ¹  ù Ҥҹ¹ Ԧҹ¹
  ҹҹ¹   ù   ʾھڶ  Ҥҹ¹
  ù  Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  ҹҹ¹
 ù 
   {.}     Ҥҹ¹   Ԧҹ¹
   ҹҹ¹    ù      Ԫڪҹ¹
 ùµ:  ͹Ҥ ءڢ Ƿ   Ҥҹ¹
  Ԧҹ¹   ҹҹ¹   ù    
  Ԫڪҹ¹ ù  ؤڤ ͻһ  
 Ҥҹ¹   Ԧҹ¹   ҹҹ¹  ù
 Ԫڪҹ¹   ù   ʾھڶ Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹   ҹҹ¹   ù  Ԫڪҹ¹  
 ù      Ԫڪҹ¹ ù  
 Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  ҹҹ¹  ùµ:
 ڵ 
    []     Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ҹҹ¹  ԯҹ¹  ù   ԨԡԨکҹ¹
 ùµ:  ڵ         ԨԡԨکҹ¹
 ù      Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  
 ҹҹ¹    ԯҹ¹   ùµ:   ؤڤ
 ءڢ Ƿ   ԨԡԨکҹ¹  Ҥҹ¹ 
 ҹҹ¹   ԯҹ¹   ù     
 Ԧҹ¹  ù   ؤڤ ҵ  Ƿ
   ԨԡԨکҹ¹  Ԧҹ¹ ԯҹ¹ ù
   Ҥҹ¹ ҹҹ¹ ù
   {.}   ؤڤ ٻҵ ٻҵ  
 ԨԡԨکҹ¹  Ҥҹ¹ Ԧҹ¹  ԯҹ¹ 
 ù      ҹҹ¹ ù  ؤڤ
 ͻһ   ԨԡԨکҹ¹ ù Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹  ҹҹ¹  ԯҹ¹  ù ͹Ҥ
 ҵ   Ƿ  ٻҵ  ٻҵ   
 ԨԡԨکҹ¹    Ҥҹ¹    Ԧҹ¹  
 ԯҹ¹  ù    ҹҹ¹ ù 
 ؤڤ ءڢ Ƿ ͻһ   ԨԡԨکҹ¹ 
 ù  Ҥҹ¹   Ԧҹ¹   ҹҹ¹ 
 ԯҹ¹   ù   ʾھڶ  ԨԡԨکҹ¹  
 ù  Ҥҹ¹   Ԧҹ¹   ҹҹ¹ 
 ԯҹ¹ ù 
    []     Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ҹҹ¹   ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹  ù 
  Ҥҹ¹ ùµ: ڵ     
 Ҥҹ¹ ù   Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ 
 ҹҹ¹   ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹  ùµ:
 ضتڪ ءڢ Ƿ  Ҥҹ¹ Ҥҹ¹
  ҹҹ¹   ù      Ԧҹ¹
   ԯҹ¹    ԨԡԨکҹ¹    ù  
 ؤڤ  ҵ   Ƿ   Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹   ù     Ҥҹ¹ 
 ҹҹ¹   ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹   ù
  ؤڤ ͻһ   Ҥҹ¹  ù
 Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  ҹҹ¹  ԯҹ¹
  ԨԡԨکҹ¹   ù  ؤڤ ءڢ Ƿ
   Ҥҹ¹  Ҥҹ¹  ҹҹ¹ 
 ԯҹ¹    ԨԡԨکҹ¹    ù    
    Ԧҹ¹  ù   ؤڤ  ҵ
  Ƿ     Ҥҹ¹   Ԧҹ¹ 
 ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹   ù    
 Ҥҹ¹   ҹҹ¹   ù   ؤڤ
 ͻһ   Ҥҹ¹  ù Ҥҹ¹
   Ԧҹ¹    ҹҹ¹    ԯҹ¹  
 ԨԡԨکҹ¹   ù ͹Ҥ ҵ  Ƿ
   Ҥҹ¹  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹   ù    
 ҹҹ¹ ù  ؤڤ ءڢ Ƿ ͻһ
    Ҥҹ¹   ù  Ҥҹ¹  
 Ԧҹ¹   ҹҹ¹  ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹
   ù    ʾھڶ  Ҥҹ¹   ù
 Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ҹҹ¹  ԯҹ¹ 
 ԨԡԨکҹ¹ ù 
   {.}    Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ҹҹ¹      ԯҹ¹      ԨԡԨکҹ¹
 ¹  ù   Ԫڪҹ¹ ùµ: ͹Ҥ
 ءڢ  Ƿ    Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ҹҹ¹   ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹   ù
     Ԫڪҹ¹ ù  ؤڤ ͻһ
    Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  ҹҹ¹ 
 ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹   ù Ԫڪҹ¹ 
 ù   ʾھڶ  Ҥҹ¹   Ԧҹ¹ 
 ҹҹ¹   ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹   ù
 Ԫڪҹ¹   ù      Ԫڪҹ¹
 ù   Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ ҹҹ¹ 
 ԯҹ¹ ԨԡԨکҹ¹ ùµ: ڵ 
    []     Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ҹҹ¹  ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹ Ҥҹ¹ 
 ù     Ԫڪҹ¹ ùµ: ͹Ҥ ءڢ
 Ƿ   Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ҹҹ¹
   ԯҹ¹    ԨԡԨکҹ¹   Ҥҹ¹  
 ù      Ԫڪҹ¹ ù  ؤڤ
 ͻһ     Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  
 ҹҹ¹  ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹ Ҥҹ¹ 
 ù Ԫڪҹ¹  ù  ʾھڶ Ҥҹ¹
   Ԧҹ¹    ҹҹ¹    ԯҹ¹  
 ԨԡԨکҹ¹   Ҥҹ¹  ù Ԫڪҹ¹ 
 ù      Ԫڪҹ¹ ù  
 Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ҹҹ¹  ԯҹ¹ 
 ԨԡԨکҹ¹ Ҥҹ¹ ùµ: ڵ 
           ҹ ԯԵ 
              --------
            ˹
    []  Ҥҹ ˵  Ԧҹ ˵յ:
 ڵ       Ԧҹ ˵  Ҥҹ
 ˵յ:  ڵ    Ҥҹ ˵  ҹҹ
 ˵յ:  ෡ ˵     ҹҹ ˵ 
 Ҥҹ ˵յ:   Ҥҹ ˵ ԯҹ
  ԨԡԨکҹ  ˵յ:      ԨԡԨکҹ
 ˵    Ҥҹ  ˵յ:  ෡  ˵  
  Ҥҹ  ˵   Ҥҹ  Ԫڪҹ
 ˵յ:  ෡  ˵      Ԫڪҹ ˵
 Ҥҹ ˵յ: 
   []   Ԧҹ  ˵   ҹҹ ˵յ:
 ෡ ˵     ҹҹ ˵  Ԧҹ
 ˵յ:        Ԧҹ  ˵   ԯҹ
  ԨԡԨکҹ  ˵յ:      ԨԡԨکҹ
 ˵  Ԧҹ ˵յ: ෡ ˵   Ԧҹ
 ˵     Ҥҹ    Ԫڪҹ  ˵յ:
 ෡ ˵     Ԫڪҹ ˵  Ԧҹ
 ˵յ: 
    []   ҹҹ  ˵   ԯҹ 
 ԨԡԨکҹ ˵յ:      ԨԡԨکҹ ˵ 
 ҹҹ  ˵յ:  ෡  ˵    ҹҹ ˵
   Ҥҹ   Ԫڪҹ  ˵յ:  ڵ  
  Ԫڪҹ ˵ ҹҹ ˵յ: ڵ 
    []   ԯҹ ˵  ԨԡԨکҹ ˵յ:
 ڵ       ԨԡԨکҹ ˵  ԯҹ
 ˵յ: ڵ 
    []   ԨԡԨکҹ ˵  Ҥҹ 
 Ԫڪҹ ˵յ: ෡ ˵     Ԫڪҹ
 ˵ ԨԡԨکҹ ˵յ: 
    []  Ҥҹ ˵  Ԫڪҹ ˵յ:
 ڵ       Ԫڪҹ ˵  Ҥҹ
 ˵յ: ڵ 
    []   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ˵ 
 ҹҹ  ˵յ:  ෡ ˵     ҹҹ
 ˵   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ ˵յ:   
 Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ˵   ԯҹ  
 ԨԡԨکҹ  ˵յ:       ԨԡԨکҹ ˵
  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ˵յ: ෡ ˵ 
   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ˵   Ҥҹ
  Ԫڪҹ ˵յ: ෡ ˵   Ԫڪҹ
 ˵ Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ˵յ: 
    []   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
 ˵   ԯҹ  ԨԡԨکҹ ˵յ: ڶ  
    ԨԡԨکҹ  ˵  Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ  ˵յ:  ෡  ˵   Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ˵    Ҥҹ  
 Ԫڪҹ ˵յ: ڶ     Ԫڪҹ ˵ 
 Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ˵յ:  ҹҹ
 ˵ 
    []   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ  ˵    ԨԡԨکҹ  ˵յ:  ڶ  
    ԨԡԨکҹ ˵  Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ    ԯҹ­ڨ    ˵յ:    ԯҹ
 ˵  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ෡
 ˵ 
    []   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ  ˵   Ҥҹ  
 Ԫڪҹ  ˵յ:  ڶ      Ԫڪҹ ˵
   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ
 ԨԡԨکҹ­ڨ ˵յ: ҹҹ ˵ 
    []   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ   Ҥҹ­ڨ  ˵  
 Ԫڪҹ ˵յ: ڶ     Ԫڪҹ ˵ 
 Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ
 ԨԡԨکҹ­ڨ   Ҥҹ­ڨ   ˵յ:   ҹҹ­ڨ
 Ҥҹ­ڨ ˵ 
    []  Ҥҹ ˵  Ԧҹ ˵յ:
      Ԧҹ ˵ Ҥҹ ˵յ:
     Ҥҹ  ˵   ҹҹ ˵յ:
 ڵ      ҹҹ ˵  Ҥҹ
 ˵յ:  ٻҵ  ٻҵ   ҹҹ ˵  
  Ҥҹ  ˵  ҵ   Ƿ  
 ҹҹ­ڨ ˵ Ҥҹ­ڨ ˵   Ҥҹ
 ˵   ԯҹ  ԨԡԨکҹ ˵յ: ڵ 
    ԨԡԨکҹ ˵ Ҥҹ ˵յ: ءڢ
 Ƿ  ٻҵ ٻҵ  ԨԡԨکҹ ˵  
  Ҥҹ  ˵  ҵ   Ƿ  
 ԨԡԨکҹ­ڨ ˵ Ҥҹ­ڨ ˵ 
   {.}   Ҥҹ  ˵  Ҥҹ
 ˵յ:         Ҥҹ  ˵ 
 Ҥҹ  ˵յ:      Ҥҹ  ˵
  Ԫڪҹ ˵յ: ڵ     Ԫڪҹ
 ˵   Ҥҹ ˵յ: ءڢ Ƿ ٻҵ
 ٻҵ   Ԫڪҹ ˵    Ҥҹ
 ˵  ҵ   Ƿ   Ԫڪҹ­ڨ ˵
 Ҥҹ­ڨ ˵ 
    []   Ԧҹ ˵  ҹҹ ˵յ:
      ҹҹ ˵  Ԧҹ ˵յ:
    Ԧҹ ˵  ԯҹ  ԨԡԨکҹ
 ˵յ:  ڵ        ԨԡԨکҹ  ˵
  Ԧҹ  ˵յ:  ҵ  Ƿ ٻҵ
 ٻҵ   ԨԡԨکҹ  ˵     Ԧҹ
 ˵  ءڢ Ƿ  ԨԡԨکҹ­ڨ ˵ Ԧҹ­ڨ
 ˵   Ԧҹ ˵  Ҥҹ ˵յ: 
    Ҥҹ ˵  Ԧҹ ˵յ: 
  Ԧҹ  ˵   Ԫڪҹ ˵յ: ڵ 
     Ԫڪҹ  ˵   Ԧҹ ˵յ:
 ҵ    Ƿ  ٻҵ  ٻҵ  
 Ԫڪҹ  ˵      Ԧҹ  ˵  ءڢ
 Ƿ Ԫڪҹ­ڨ ˵ Ԧҹ­ڨ ˵ 
    []   ҹҹ  ˵  ԯҹ 
 ԨԡԨکҹ  ˵յ:  ڵ      ԨԡԨکҹ
 ˵  ҹҹ ˵յ: ءڢ Ƿ ԨԡԨکҹ
 ˵     ҹҹ ˵ ҵ  Ƿ
 ٻҵ   ٻҵ      ԨԡԨکҹ­ڨ   ˵
 ҹҹ­ڨ  ˵      ҹҹ  ˵  
 Ҥҹ  ˵յ: ҵ  Ƿ  ҹҹ
 ˵      Ҥҹ ˵ ٻҵ ٻҵ
   ҹҹ­ڨ  ˵  Ҥҹ­ڨ ˵   
  Ҥҹ  ˵   ҹҹ ˵յ: ڵ 
  ҹҹ ˵   Ԫڪҹ ˵յ: ڵ 
    Ԫڪҹ  ˵   ҹҹ ˵յ: ءڢ
 Ƿ   Ԫڪҹ ˵    ҹҹ ˵
 ҵ  Ƿ ٻҵ ٻҵ Ԫڪҹ­ڨ
 ˵ ҹҹ­ڨ ˵ 
    []  ԯҹ ˵  ԨԡԨکҹ ˵յ:
 ڵ      ԨԡԨکҹ ˵  ԯҹ
 ˵յ: ڵ 
    []  ԨԡԨکҹ ˵ Ҥҹ ˵յ:
 ҵ   Ƿ  ԨԡԨکҹ ˵   
 Ҥҹ  ˵  ٻҵ  ٻҵ  ԨԡԨکҹ­ڨ
 ˵ Ҥҹ­ڨ ˵     Ҥҹ ˵
  ԨԡԨکҹ  ˵յ:  ڵ     ԨԡԨکҹ
 ˵   Ԫڪҹ  ˵յ:  ڵ    
 Ԫڪҹ ˵ ԨԡԨکҹ ˵յ: ڵ 
    []  Ҥҹ ˵  Ԫڪҹ ˵յ:
 ڵ      Ԫڪҹ ˵  Ҥҹ
 ˵յ:  ҵ   Ƿ   Ԫڪҹ  ˵
     Ҥҹ  ˵ ٻҵ ٻҵ 
 Ԫڪҹ­ڨ ˵ Ҥҹ­ڨ ˵ 
    []   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ˵ 
 ҹҹ  ˵յ:  ڶ      ҹҹ ˵
  Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ˵յ: ٻҵ ٻҵ
  ҹҹ ˵    Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
 ˵   ҵ     Ƿ    ҹҹ­ڨ
 Ҥҹ­ڨ ˵  Ԧҹ ˵ 
   {.} 
 Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ˵   ԯҹ  
 ԨԡԨکҹ  ˵յ:  ڶ       ԨԡԨکҹ
 ˵   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ˵յ: ٻҵ
 ٻҵ  ԨԡԨکҹ ˵    Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ   ˵   ҵ    Ƿ  
 ԨԡԨکҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ  ˵     Ԧҹ
 ˵  ءڢ  Ƿ   ԨԡԨکҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 ˵  Ҥҹ ˵ 
   {.}    Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ˵
  Ҥҹ ˵յ: ڶ     Ҥҹ
 ˵   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ˵յ:   
   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ˵   Ԫڪҹ
 ˵յ: ڶ   Ԫڪҹ ˵ Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ ˵յ: ٻҵ ٻҵ  Ԫڪҹ ˵
  Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ˵ ҵ Ƿ
  Ԫڪҹ­ڨ Ҥҹ­ڨ ˵    Ԧҹ
 ˵  ءڢ  Ƿ    Ԫڪҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 ˵  Ҥҹ ˵ 
   []   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
 ˵   ԯҹ   ԨԡԨکҹ ˵յ: ڶ 
      ԨԡԨکҹ  ˵   Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ˵յ:  ٻҵ ٻҵ 
 ԨԡԨکҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ ˵    Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ   ˵   ҵ    Ƿ  
 ԨԡԨکҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ˵   
  Ԧҹ  ˵  ءڢ  Ƿ  ԨԡԨکҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ  ˵     Ҥҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
 ˵ 
   {.}   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
 ˵   Ҥҹ  ˵յ:  ڶ     
 Ҥҹ   ˵     Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ  ˵յ: ҹҹ ˵   Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ˵   Ԫڪҹ  ˵յ:
 ڶ      Ԫڪҹ ˵  Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ˵յ:  ٻҵ  ٻҵ
  Ԫڪҹ­ڨ ҹҹ­ڨ ˵   Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ ˵ ҵ  Ƿ  Ԫڪҹ­ڨ
 Ҥҹ­ڨ ҹҹ­ڨ ˵    Ԧҹ ˵
 ءڢ  Ƿ  Ԫڪҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ˵  
 Ҥҹ­ڨ ҹҹ­ڨ ˵ 
   []   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ ˵  ԨԡԨکҹ ˵յ: ڶ  
 ԨԡԨکҹ   ˵     Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ  ˵յ:  ٻҵ  ٻҵ
   ԨԡԨکҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ  ˵
     Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ ˵ ҵ
   Ƿ     ԨԡԨکҹ­ڨ   Ҥҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ  ˵    Ԧҹ ˵
 ءڢ  Ƿ   ԨԡԨکҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ԯҹ­ڨ
 ˵  Ҥҹ­ڨ ҹҹ­ڨ ˵ 
   []   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ  ˵   Ҥҹ ˵յ:
 ڶ     Ҥҹ ˵  Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ
 ˵յ:    ҹҹ­ڨ    ԯҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ
 ˵      Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ ԨԡԨکҹ­ڨ ˵  Ԫڪҹ ˵յ: ڶ 
    Ԫڪҹ ˵  Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ  ˵յ:  ٻҵ
 ٻҵ    Ԫڪҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ
 ԨԡԨکҹ­ڨ  ˵    Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
 ˵   ҵ    Ƿ    Ԫڪҹ­ڨ
 Ҥҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ
 ˵      Ԧҹ ˵ ءڢ Ƿ 
 Ԫڪҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ
 ˵  Ҥҹ­ڨ ҹҹ­ڨ ˵ 
   []   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ  ˵  
 Ԫڪҹ  ˵յ:  ڶ     Ԫڪҹ ˵
   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ
 ԨԡԨکҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ  ˵յ:  ٻҵ  ٻҵ
   Ԫڪҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ
 Ҥҹ­ڨ   ˵         Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ ˵ ҵ  Ƿ  Ԫڪҹ­ڨ
 Ҥҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ
 ˵     Ԧҹ­ڨ Ҥҹ­ڨ ˵ ءڢ
 Ƿ     Ԫڪҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ
 ԨԡԨکҹ­ڨ  ˵    Ҥҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
 Ҥҹ­ڨ ˵ 
   []   Ҥҹ ˵   Ԧҹ
 ˵յ:        Ԧҹ ˵  
 Ҥҹ  ˵յ:      Ҥҹ ˵
    ҹҹ ˵յ: ෡ ˵    
  ҹҹ ˵   Ҥҹ ˵յ:  
    Ҥҹ  ˵     ԯҹ 
 ԨԡԨکҹ  ˵յ:        ԨԡԨکҹ
 ˵     Ҥҹ  ˵յ:  ͯ  ءڢ
 Ƿ  ٻҵ  ٻҵ    ԨԡԨکҹ ˵
     Ҥҹ ˵  ؤڤ ҵ
  Ƿ   ԨԡԨکҹ ˵ Ҥҹ ෡
 ˵     Ҥҹ ˵   Ҥҹ
 ˵յ:       Ҥҹ ˵  
 Ҥҹ  ˵յ:      Ҥҹ ˵
   Ԫڪҹ ˵յ: ෡ ˵    
 Ԫڪҹ ˵  Ҥҹ ˵յ: 
   []     Ԧҹ ˵   ҹҹ
 ˵յ:        ҹҹ ˵  
 Ԧҹ  ˵յ:       Ԧҹ ˵ 
  ԯҹ   ԨԡԨکҹ  ˵յ:     
    ԨԡԨکҹ ˵   Ԧҹ ˵յ:
 ͯ  ҵ   Ƿ ٻҵ ٻҵ 
  ԨԡԨکҹ  ˵      Ԧҹ ˵
  ؤڤ  ءڢ  Ƿ    ԨԡԨکҹ ˵
 Ԧҹ  ෡  ˵     Ԧҹ ˵ 
  Ҥҹ ˵յ:      Ҥҹ
 ˵   Ԧҹ ˵յ:     Ԧҹ
 ˵     Ԫڪҹ  ˵յ:  ෡  ˵  
       Ԫڪҹ  ˵    Ԧҹ
 ˵յ: 
   []     ҹҹ ˵   ԯҹ
  ԨԡԨکҹ ˵յ:      ԨԡԨکҹ
 ˵      ҹҹ  ˵յ:  ͯ  ءڢ
 Ƿ   ԨԡԨکҹ ˵    ҹҹ
 ˵    ؤڤ  ҵ   Ƿ  ٻҵ
 ٻҵ     ԨԡԨکҹ  ˵ ҹҹ ෡
 ˵      ҹҹ ˵   Ҥҹ
 ˵յ:  ͤڤڤڤ  ҵ   Ƿ   
 ҹҹ  ˵       Ҥҹ ˵ 
 ؤڤ  ٻҵ  ٻҵ     ҹҹ­ڨ ˵
 Ҥҹ­ڨ  ˵      Ҥҹ ˵
    ҹҹ ˵յ: ڵ    ҹҹ
 ˵    Ԫڪҹ ˵յ: ڵ    
  Ԫڪҹ ˵   ҹҹ ˵յ: ͤڤڤڤ
 ءڢ  Ƿ     Ԫڪҹ  ˵    
  ҹҹ  ˵  ؤڤ ҵ  Ƿ
 ٻҵ ٻҵ   Ԫڪҹ­ڨ ˵ ҹҹ­ڨ
 ˵ 
   []    ԯҹ ˵   ԨԡԨکҹ
 ˵յ:  ڵ        ԨԡԨکҹ ˵
  ԯҹ ˵յ: ڵ 
   []   ԨԡԨکҹ ˵   Ҥҹ
 ˵յ:  ͯ  ҵ    Ƿ   
 ԨԡԨکҹ  ˵      Ҥҹ ˵ 
 ؤڤ  ٻҵ  ٻҵ     ԨԡԨکҹ ˵
 Ҥҹ  ෡ ˵      Ҥҹ
 ˵  ԨԡԨکҹ ˵յ: 
   []   Ҥҹ ˵   Ԫڪҹ
 ˵յ:  ڵ        Ԫڪҹ ˵
     Ҥҹ  ˵յ:  ͤڤڤڤ  ҵ
  Ƿ     Ԫڪҹ ˵    
 Ҥҹ  ˵   ؤڤ  ٻҵ  ٻҵ 
 Ԫڪҹ­ڨ ˵ Ҥҹ­ڨ ˵ 
   []     Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ˵
   ҹҹ ˵յ: ڶ     ҹҹ
 ˵    Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ˵յ:  
     Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ˵   
 ԯҹ   ԨԡԨکҹ  ˵յ: ڶ    
  ԨԡԨکҹ ˵   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
 ˵յ:   ͯ   ٻҵ   ٻҵ    
 ԨԡԨکҹ ˵     Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
 ˵   ؤڤ  ҵ   Ƿ   
 ԨԡԨکҹ  ˵  Ҥҹ  ෡  ˵   
    Ԧҹ  ˵   ؤڤ  ءڢ Ƿ
   ԨԡԨکҹ ˵ Ԧҹ ෡ ˵  
    Ҥҹ  ˵     Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ  ˵     Ҥҹ ˵յ: ڶ 
     Ҥҹ ˵   Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ  ˵յ:        Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ  ˵     Ԫڪҹ  ˵յ: ڶ 
     Ԫڪҹ ˵   Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ ˵յ: 
   []        Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ  ˵     ԯҹ   ԨԡԨکҹ
 ˵յ:  ڶ       ԨԡԨکҹ ˵ 
   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ˵յ:
 ͯ  ٻҵ  ٻҵ    ԨԡԨکҹ ˵
 ҹҹ  ෡  ˵      Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ  ˵   ؤڤ  ҵ   Ƿ
    ԨԡԨکҹ  ˵  Ҥҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
 ෡ ˵     Ԧҹ ˵  ؤڤ
 ءڢ  Ƿ     ԨԡԨکҹ  ˵  Ԧҹ
 ෡  ˵      Ҥҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
 ˵      Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
 ˵     Ҥҹ ˵յ: ڶ    
   Ҥҹ   ˵      Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ˵յ:  ҹҹ  ˵   
   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ˵  
  Ԫڪҹ ˵յ: ڶ      Ԫڪҹ
 ˵     Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
 ˵յ:  ͤڤڤڤ  ءڢ  Ƿ   Ԫڪҹ
 ˵          Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ  ˵   ؤڤ  ҵ   Ƿ
 ٻҵ  ٻҵ     Ԫڪҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
 ˵   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ˵ 
   []        Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ  ˵      ԨԡԨکҹ
 ˵յ: ڶ      ԨԡԨکҹ ˵ 
 Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ
 ˵յ: ͯ ٻҵ ٻҵ   ԨԡԨکҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ  ˵ ҹҹ ෡ ˵    
 Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ˵   ؤڤ ҵ
  Ƿ     ԨԡԨکҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ ˵
 Ҥҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ෡  ˵     
  Ԧҹ ˵  ؤڤ ءڢ Ƿ  
 ԨԡԨکҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ  ˵  Ԧҹ  ෡ ˵
   Ҥҹ­ڨ ҹҹ­ڨ ˵ 
   []   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ  ˵     Ҥҹ
 ˵յ: ڶ      Ҥҹ ˵ 
 Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ
 ԨԡԨکҹ­ڨ  ˵յ:  ҹҹ  ˵     
 Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ
 ԨԡԨکҹ­ڨ  ˵    Ԫڪҹ ˵յ: ڶ 
     Ԫڪҹ ˵   Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ
 ˵յ:  ͤڤڤڤ  ءڢ  Ƿ   Ԫڪҹ
 ˵          Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ  ˵   ؤڤ
 ҵ   Ƿ  ٻҵ  ٻҵ   
 Ԫڪҹ­ڨ ҹҹ­ڨ ˵    Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ ԯҹ­ڨ ԨԡԨکҹ­ڨ ˵ 
   []   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ    ԨԡԨکҹ­ڨ    Ҥҹ­ڨ   ˵
   Ԫڪҹ ˵յ: ڶ    Ԫڪҹ
 ˵     Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ   Ҥҹ­ڨ   ˵յ:
 ͤڤڤڤ  ءڢ  Ƿ     Ԫڪҹ ˵
       Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ  ˵  
 ؤڤ  ҵ   Ƿ     Ԫڪҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ ˵     Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ  ˵  
 ؤڤ ٻҵ ٻҵ   Ԫڪҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
 Ҥҹ­ڨ  ˵        Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ ԯҹ­ڨ ԨԡԨکҹ­ڨ ˵ 
           ͹ ԯԵ 
   []  Ҥҹ ڻ˵  Ԧҹ ڻ˵յ
 ڵ      Ԧҹ ڻ˵  Ҥҹ
 ڻ˵յ: ڵ   Ҥҹ ڻ˵  ҹҹ
 ڻ˵յ:  ͤڤڤڤ  Ҥҹ  ڻ˵    
 ҹҹ  ڻ˵ Թڹ ڤڤչ ໵  ؤڤ
 Ҥҹ­ڨ ڻ˹ڵ ҹҹ­ڨ
 ڻ˹ڵ     ҹҹ ڻ˵  Ҥҹ
 ڻ˵յ:  ͹Ҥڤڤ  ҹҹ  ڻ˵    
 Ҥҹ  ڻ˵  Թڹ  ڤڤչ  ໵  
 ؤڤ ҹҹ­ڨ ڻ˹ڵ Ҥҹ­ڨ ڻ˹ڵ 
   {.}   Ҥҹ  ڻ˵   ԯҹ
  ԨԡԨکҹ  ڻ˵յ: ͯ Ҥҹ ڻ˵
    ԨԡԨکҹ ڻ˵ ͹Ҥڤڤԭڨ ͯڨ
 ໵  ؤڤ Ҥҹ­ڨ ڻ˹ڵ ԨԡԨکҹ­ڨ
 ڻ˹ڵ     ԨԡԨکҹ ڻ˵ Ҥҹ
 ڻ˵յ:  ͹Ҥڤڤ  ԨԡԨکҹ ڻ˵   
 Ҥҹ  ڻ˵  ͹Ҥڤڤԭڨ  ͯڨ ໵
 ؤڤ ԨԡԨکҹ­ڨ ڻ˹ڵ Ҥҹ­ڨ ڻ˹ڵ 
   {.}  Ҥҹ ڻ˵ Ҥҹ 
 Ԫڪҹ  ڻ˵յ:  ͤڤڤڤ  Ҥҹ  ڻ˵
     Ԫڪҹ  ڻ˵ Թڹ ڤڤչ ໵
   ؤڤ  Ҥҹ­ڨ  ڻ˹ڵ  Ԫڪҹ­ڨ
 ڻ˹ڵ     Ԫڪҹ ڻ˵  Ҥҹ
 ڻ˵յ:    ͹Ҥڤڤ    Ԫڪҹ   ڻ˵
     Ҥҹ ڻ˵ Թڹ ڤڤչ ໵
   ؤڤ  Ԫڪҹ­ڨ  ڻ˹ڵ  Ҥҹ­ڨ
 ڻ˹ڵ 
   []   Ԧҹ ڻ˵  ҹҹ ڻ˵յ:
 ͤڤڤڤ Ԧҹ ڻ˵    ҹҹ ڻ˵
 Թڹ  ڤڤչ  ໵   ؤڤ  Ԧҹ­ڨ
 ڻ˹ڵ  ҹҹ­ڨ  ڻ˹ڵ      ҹҹ
 ڻ˵   Ԧҹ ڻ˵յ: ͹Ҥڤڤ ҹҹ
 ڻ˵    Ԧҹ ڻ˵ Թڹ ڤڤչ ໵
  ؤڤ ҹҹ­ڨ ڻ˹ڵ Ԧҹ­ڨ ڻ˹ڵ 
   {.}   Ԧҹ ڻ˵  ԯҹ 
 ԨԡԨکҹ  ڻ˵յ:  ͯ  Ԧҹ  ڻ˵  
   ԨԡԨکҹ  ڻ˵  ͹Ҥڤڤԭڨ  ͯڨ
 ໵   ؤڤ Ԧҹ­ڨ ڻ˹ڵ ԨԡԨکҹ­ڨ
 ڻ˹ڵ      ԨԡԨکҹ ڻ˵  Ԧҹ
 ڻ˵յ:  ͹Ҥڤڤ  ԨԡԨکҹ ڻ˵   
 Ԧҹ  ڻ˵  ͹Ҥڤڤԭڨ  ͯڨ  ໵
 ؤڤ ԨԡԨکҹ­ڨ ڻ˹ڵ Ԧҹ­ڨ ڻ˹ڵ 
   {.}  Ԧҹ ڻ˵  Ҥҹ 
 Ԫڪҹ ڻ˵յ: ͤڤڤڤ Ԧҹ ڻ˵  
 Ԫڪҹ  ڻ˵  Թڹ  ڤڤչ  ໵  
 ؤڤ  Ԧҹ­ڨ  ڻ˹ڵ  Ԫڪҹ­ڨ  ڻ˹ڵ  
     Ԫڪҹ  ڻ˵  Ԧҹ ڻ˵յ:
 ͹Ҥڤڤ  Ԫڪҹ  ڻ˵     Ԧҹ
 ڻ˵ Թڹ ڤڤչ ໵  ؤڤ Ԫڪҹ­ڨ
 ڻ˹ڵ Ԧҹ­ڨ ڻ˹ڵ 
   []   ҹҹ  ڻ˵   ԯҹ 
 ԨԡԨکҹ  ڻ˵յ:  ͯ  ҹҹ  ڻ˵  
   ԨԡԨکҹ   ڻ˵   ͤڤڤڤԭڨ  ͯڨ
 ໵   ؤڤ ҹҹ­ڨ ڻ˹ڵ ԨԡԨکҹ­ڨ
 ڻ˹ڵ      ԨԡԨکҹ ڻ˵  ҹҹ
 ڻ˵յ:  ͤڤڤڤ  ԨԡԨکҹ  ڻ˵    
 ҹҹ   ڻ˵  ͤڤڤڤԭڨ  ͯڨ  ໵
   ؤڤ  ԨԡԨکҹ­ڨ  ڻ˹ڵ  ҹҹ­ڨ
 ڻ˹ڵ      ҹҹ  ڻ˵   Ҥҹ
   Ԫڪҹ  ڻ˵յ:  ڵ      
 Ԫڪҹ ڻ˵ ҹҹ ڻ˵յ: ڵ 
   []    ԯҹ  ڻ˵    ԨԡԨکҹ
 ڻ˵յ:  ڵ       ԨԡԨکҹ ڻ˵
 ԯҹ ڻ˵յ: ڵ 
   []  ԨԡԨکҹ ڻ˵  Ҥҹ 
 Ԫڪҹ  ڻ˵յ:  ͤڤڤڤ  ԨԡԨکҹ  ڻ˵
     Ԫڪҹ  ڻ˵  ͤڤڤڤԭڨ ͯڨ
 ໵  ؤڤ ԨԡԨکҹ­ڨ ڻ˹ڵ Ԫڪҹ­ڨ
 ڻ˹ڵ     Ԫڪҹ ڻ˵  ԨԡԨکҹ
 ڻ˵յ: ͯ Ԫڪҹ ڻ˵    ԨԡԨکҹ
 ڻ˵  ͤڤڤڤԭڨ  ͯڨ  ໵  ؤڤ
 Ԫڪҹ­ڨ ڻ˹ڵ ԨԡԨکҹ­ڨ ڻ˹ڵ 
   []    Ҥҹ  ڻ˵   Ԫڪҹ
 ڻ˵յ:  ڵ      Ԫڪҹ ڻ˵ 
 Ҥҹ ڻ˵յ: ڵ 
   []   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ ڻ˵ 
 ҹҹ   ڻ˵յ:   ͤڤڤڤ   Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ  ڻ˵      ҹҹ ڻ˵ Թڹ
 ڤڤչ ໵  ؤڤ Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
 ڻ˹ڵ  ҹҹ­ڨ  ڻ˹ڵ      ҹҹ
 ڻ˵     Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ڻ˵յ:
 ͹Ҥڤڤ ҹҹ ڻ˵    Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ   ڻ˵   Թڹ   ڤڤչ   ໵
   ؤڤ  ҹҹ­ڨ  ڻ˹ڵ  Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ ڻ˹ڵ 
   {.}    Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ڻ˵
   ԯҹ    ԨԡԨکҹ  ڻ˵յ:  ͯ
 Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ڻ˵       
 ԨԡԨکҹ   ڻ˵   ͹Ҥڤڤԭڨ   ͯڨ
 ໵     ؤڤ  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 ڻ˹ڵ ԨԡԨکҹ­ڨ ڻ˹ڵ     ԨԡԨکҹ
 ڻ˵     Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ڻ˵յ:
 ͹Ҥڤڤ ԨԡԨکҹ ڻ˵   Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ  ڻ˵  ͹Ҥڤڤԭڨ  ͯڨ  ໵
   ؤڤ  ԨԡԨکҹ­ڨ  ڻ˹ڵ  Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ ڻ˹ڵ 
   {.}    Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ڻ˵
  Ҥҹ   Ԫڪҹ  ڻ˵յ: ͤڤڤڤ
 Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ڻ˵     Ԫڪҹ
 ڻ˵ Թڹ ڤڤչ ໵ ؤڤ Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ  ڻ˹ڵ Ԫڪҹ­ڨ ڻ˹ڵ    
 Ԫڪҹ   ڻ˵     Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 ڻ˵յ:  ͹Ҥڤڤ  Ԫڪҹ  ڻ˵   
 Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ڻ˵  Թڹ  ڤڤչ
 ໵  ؤڤ Ԫڪҹ­ڨ ڻ˹ڵ Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ ڻ˹ڵ 
   []   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
 ڻ˵   ԯҹ  ԨԡԨکҹ ڻ˵յ: ͯ
 Ҥҹ­ڨ    Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ڻ˵
    ԨԡԨکҹ ڻ˵ Թڹ ڤڤչڨ ͯڨ
 ໵     ؤڤ  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ   ڻ˹ڵ   ԨԡԨکҹ­ڨ   ڻ˹ڵ   
    ԨԡԨکҹ ڻ˵ Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ   ڻ˵յ:   ͹Ҥڤڤ  ԨԡԨکҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ  ڻ˵     Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
 ڻ˵   ͤڤڤڤ   ԨԡԨکҹ­ڨ   Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ  ڻ˵      ҹҹ ڻ˵ Թڹ
 ڤڤչڨ   ͯڨ   ໵     ؤڤ
 ԨԡԨکҹ­ڨ   ڻ˹ڵ   Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ ڻ˹ڵ 
   {.}       Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ  ڻ˵    Ҥҹ   Ԫڪҹ
 ڻ˵յ:  ڵ        Ԫڪҹ ڻ˵
   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ڻ˵յ:
 ͹Ҥڤڤ  Ԫڪҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ڻ˵   
  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ڻ˵  Թڹ ڤڤչ
 ໵      ؤڤ   Ԫڪҹ­ڨ   ڻ˹ڵ
 Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ ڻ˹ڵ 
   []   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ  ڻ˵   ԨԡԨکҹ ڻ˵յ: ڵ 
      ԨԡԨکҹ  ڻ˵   Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ    ҹҹ­ڨ    ԯҹ­ڨ   ڻ˵յ:
 ͹Ҥڤڤ      ԨԡԨکҹ­ڨ      ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ  ڻ˵     Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
 ڻ˵   ͤڤڤڤ   ԨԡԨکҹ­ڨ   Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ  ڻ˵      ҹҹ
 ڻ˵  Թڹ  ڤڤչڨ  ͯڨ  ໵  
 ؤڤ    ԨԡԨکҹ­ڨ    ڻ˹ڵ   Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ ԯҹ­ڨ ڻ˹ڵ 
   []   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ  ڻ˵   Ҥҹ 
 Ԫڪҹ ڻ˵յ: ڵ    Ԫڪҹ ڻ˵
   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ
 ԨԡԨکҹ­ڨ    ڻ˵յ:    ͯ   Ԫڪҹ­ڨ
 Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ ڻ˵   
 ԯҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ   ڻ˵   ͹Ҥڤڤ
 Ԫڪҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ
 ڻ˵      Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ ڻ˵
 Թڹ  ڤڤչڨ  ͯڨ  ໵   ؤڤ
 Ԫڪҹ­ڨ   ڻ˹ڵ   Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ ԯҹ­ڨ ԨԡԨکҹ­ڨ ڻ˹ڵ 
   []   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ  ڻ˵  
 Ԫڪҹ ڻ˵յ: ڵ    Ԫڪҹ ڻ˵
   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ
 ԨԡԨکҹ­ڨ    Ҥҹ­ڨ   ڻ˵յ:   ͯ
 Ԫڪҹ­ڨ   Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ
 Ҥҹ­ڨ  ڻ˵    ԯҹ­ڨ ԨԡԨکҹ­ڨ
 ڻ˵   ͹Ҥڤڤ   Ԫڪҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ   Ҥҹ­ڨ   ڻ˵
      Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ڻ˵  Թڹ
 ڤڤչڨ  ͯڨ ໵  ؤڤ Ԫڪҹ­ڨ
 ڻ˹ڵ   Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ ԨԡԨکҹ­ڨ Ҥҹ­ڨ ڻ˹ڵ 
   []   Ҥҹ  ڻ˵   Ԧҹ
 ڻ˵յ:  ءڢ  Ƿ   Ҥҹ  ڻ˵
    Ԧҹ ڻ˵ ٻҵ ٻҵ ͻһ
   Ҥҹ­ڨ  ڻ˵  Ԧҹ­ڨ  ڻ˵  
    Ԧҹ ڻ˵  Ҥҹ ڻ˵յ:
 ҵ   Ƿ   Ԧҹ  ڻ˵  
  Ҥҹ  ڻ˵ ٻҵ ٻҵ ͻһ
   Ԧҹ­ڨ  ڻ˵  Ҥҹ­ڨ  ڻ˵  
  Ҥҹ ڻ˵  ҹҹ ڻ˵յ: ٻҵ
 ٻҵ    Ҥҹ  ڻ˵     
 ҹҹ  ڻ˵  ءڢ  Ƿ  ͻһ  
 Ҥҹ­ڨ ڻ˵ ҹҹ­ڨ ڻ˵    
 ҹҹ ڻ˵ Ҥҹ ڻ˵յ: ڵ 
   {.}  Ҥҹ ڻ˵ ԯҹ 
 ԨԡԨکҹ ڻ˵յ: ءڢ Ƿ ٻҵ ٻҵ 
 Ҥҹ ڻ˵   ԨԡԨکҹ ڻ˵ ͻһ
   Ҥҹ­ڨ  ڻ˵  ԨԡԨکҹ­ڨ  ڻ˵  
    ԨԡԨکҹ ڻ˵  Ҥҹ ڻ˵յ:
 ڵ     Ҥҹ  ڻ˵   Ҥҹ
 ڻ˵յ:   ٻҵ   ٻҵ     Ҥҹ
 ڻ˵        Ҥҹ  ڻ˵  ءڢ
 Ƿ   ͻһ     Ҥҹ­ڨ  ڻ˵
 Ҥҹ­ڨ  ڻ˵     Ҥҹ ڻ˵
  Ҥҹ  ڻ˵յ: ҵ  Ƿ 
 Ҥҹ  ڻ˵      Ҥҹ  ڻ˵
 ءڢ  Ƿ  ͻһ   Ҥҹ­ڨ  ڻ˵
 Ҥҹ­ڨ  ڻ˵     Ҥҹ  ڻ˵
  Ԫڪҹ ڻ˵յ: ءڢ Ƿ ٻҵ ٻҵ
  Ҥҹ  ڻ˵    Ԫڪҹ ڻ˵
 ͻһ    Ҥҹ­ڨ  ڻ˵  Ԫڪҹ­ڨ
 ڻ˵         Ԫڪҹ  ڻ˵  
 Ҥҹ ڻ˵յ: ڵ 
   []  Ԧҹ ڻ˵  ҹҹ ڻ˵յ:
 ҵ   Ƿ ٻҵ ٻҵ  Ԧҹ
 ڻ˵        ҹҹ  ڻ˵  ͻһ
   Ԧҹ­ڨ  ڻ˵  ҹҹ­ڨ  ڻ˵  
     ҹҹ ڻ˵  Ԧҹ ڻ˵յ:
 ءڢ Ƿ  ҹҹ ڻ˵    Ԧҹ
 ڻ˵  ͻһ   ҹҹ­ڨ ڻ˵ Ԧҹ­ڨ
 ڻ˵      Ԧҹ  ڻ˵   ԯҹ
   ԨԡԨکҹ  ڻ˵յ:  ҵ   Ƿ
 ٻҵ  ٻҵ   Ԧҹ  ڻ˵   
 ԨԡԨکҹ  ڻ˵  ͻһ   Ԧҹ­ڨ ڻ˵
 ԨԡԨکҹ­ڨ  ڻ˵     ԨԡԨکҹ ڻ˵
 Ԧҹ ڻ˵յ: ڵ 
   {.}   Ԧҹ  ڻ˵   Ҥҹ
 ڻ˵յ:  ٻҵ  ٻҵ   Ԧҹ  ڻ˵
     Ҥҹ ڻ˵ ҵ  Ƿ
 ͻһ     Ԧҹ­ڨ  ڻ˵  Ҥҹ­ڨ
 ڻ˵     Ҥҹ ڻ˵  Ԧҹ
 ڻ˵յ:  ءڢ Ƿ  Ҥҹ ڻ˵  
  Ԧҹ ڻ˵ ҵ  Ƿ ͻһ
   Ҥҹ­ڨ  ڻ˵  Ԧҹ­ڨ  ڻ˵  
  Ԧҹ ڻ˵  Ԫڪҹ ڻ˵յ: ҵ
  Ƿ  ٻҵ  ٻҵ  Ԧҹ ڻ˵
    Ǫڪҹ ڻ˵ ͻһ  Ԧҹ­ڨ
 ڻ˵  Ԫڪҹ­ڨ  ڻ˵      Ԫڪҹ
 ڻ˵ Ԧҹ ڻ˵յ: ڵ 
   []   ҹҹ ڻ˵  ԯҹ 
 ԨԡԨکҹ  ڻ˵յ:  ءڢ  Ƿ   ҹҹ
 ڻ˵       ԨԡԨکҹ  ڻ˵  ͻһ
   ҹҹ­ڨ  ڻ˵  ԨԡԨکҹ­ڨ  ڻ˵  
    ԨԡԨکҹ ڻ˵  ҹҹ ڻ˵յ:
 ڵ   ҹҹ ڻ˵  Ҥҹ ڻ˵յ:
 ڵ         Ҥҹ  ڻ˵  
 ҹҹ ڻ˵յ: ҵ  Ƿ  Ҥҹ
 ڻ˵      ҹҹ  ڻ˵ ءڢ Ƿ
 ͻһ  Ҥҹ­ڨ ڻ˵ ҹҹ­ڨ ڻ˵ 
  ҹҹ  ڻ˵   Ԫڪҹ ڻ˵յ: ءڢ
 Ƿ   ҹҹ  ڻ˵     Ԫڪҹ
 ڻ˵   ͻһ      ҹҹ­ڨ   ڻ˵
 Ԫڪҹ­ڨ  ڻ˵      Ԫڪҹ ڻ˵
 ҹҹ ڻ˵յ: ڵ 
   []    ԯҹ  ڻ˵   ԨԡԨکҹ
 ڻ˵յ: ڵ     ԨԡԨکҹ ڻ˵ 
 ԯҹ ڻ˵յ: ڵ 
   []   ԨԡԨکҹ  ڻ˵   Ҥҹ
 ڻ˵յ:  ڵ       Ҥҹ ڻ˵
  ԨԡԨکҹ  ڻ˵յ:  ҵ   Ƿ 
 Ҥҹ  ڻ˵      ԨԡԨکҹ  ڻ˵
 ͻһ    Ҥҹ­ڨ  ڻ˵  ԨԡԨکҹ­ڨ
 ڻ˵     ԨԡԨکҹ  ڻ˵   Ԫڪҹ
 ڻ˵յ:  ڵ       Ԫڪҹ ڻ˵
 ԨԡԨکҹ ڻ˵յ: ڵ 
   []   Ҥҹ  ڻ˵   Ԫڪҹ
 ڻ˵յ:  ҵ  Ƿ  Ҥҹ ڻ˵
    Ԫڪҹ ڻ˵ ͻһ Ҥҹ­ڨ
 ڻ˵   Ԫڪҹ­ڨ  ڻ˵        
 Ԫڪҹ ڻ˵ Ҥҹ ڻ˵յ: ڵ 
   []   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ڻ˵ 
 ҹҹ ڻ˵յ: ٻҵ ٻҵ  Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ  ڻ˵       ҹҹ  ڻ˵
 ͻһ    Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ڻ˵
 ҹҹ­ڨ  ڻ˵       ҹҹ ڻ˵
   Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ  ڻ˵յ:  ءڢ
 Ƿ   ҹҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ  ڻ˵  
   Ԧҹ  ڻ˵  ͻһ   ҹҹ­ڨ
 ڻ˵  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ڻ˵   
 Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ڻ˵   ԯҹ 
 ԨԡԨکҹ ڻ˵յ: ٻҵ ٻҵ Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ  ڻ˵      ԨԡԨکҹ  ڻ˵
 ͻһ    Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ڻ˵
 ԨԡԨکҹ­ڨ  ڻ˵         ԨԡԨکҹ
 ڻ˵     Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ڻ˵յ:
 ڵ 
   {.}  Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ڻ˵ 
 Ҥҹ   ڻ˵յ:   ٻҵ   ٻҵ   
 Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ ڻ˵    Ҥҹ
 ڻ˵  ͻһ    Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 ڻ˵  Ҥҹ­ڨ ڻ˵     Ҥҹ
 ڻ˵     Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ڻ˵յ:
 ءڢ  Ƿ   Ҥҹ­ڨ Ҥҹ­ڨ ڻ˵
    Ԧҹ ڻ˵ ҵ  Ƿ 
 Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ ڻ˵    Ҥҹ
 ڻ˵   ͻһ     Ҥҹ­ڨ   ڻ˵
 Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ڻ˵   Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ   ڻ˵     Ԫڪҹ   ڻ˵յ:
 ٻҵ  ٻҵ    Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 ڻ˵       Ԫڪҹ  ڻ˵  ͻһ
   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ڻ˵  Ԫڪҹ­ڨ
 ڻ˵         Ԫڪҹ  ڻ˵  
 Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ڻ˵յ: ڵ 
   []   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
 ڻ˵    ԯҹ    ԨԡԨکҹ  ڻ˵յ:
 ڵ         ԨԡԨکҹ  ڻ˵  
 Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ ڻ˵յ: ڵ 
   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ڻ˵
  Ҥҹ ڻ˵յ: ڵ   Ҥҹ
 ڻ˵    Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
 ڻ˵յ:   ءڢ   Ƿ     Ҥҹ­ڨ
 Ҥҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ڻ˵     Ԧҹ
 ڻ˵  ҵ    Ƿ   Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ  ڻ˵    Ҥҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
 ڻ˵   ͻһ     Ҥҹ­ڨ   ڻ˵
 Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ڻ˵   
 Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ڻ˵  
 Ԫڪҹ  ڻ˵յ:  ڵ      Ԫڪҹ
 ڻ˵    Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
 ڻ˵յ: ڵ 
   []   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ  ڻ˵  ԨԡԨکҹ ڻ˵յ: ڵ 
     ԨԡԨکҹ  ڻ˵   Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ ԯҹ­ڨ ڻ˵յ: ڵ 
   []   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ  ڻ˵    Ҥҹ
 ڻ˵յ:  ڵ       Ҥҹ ڻ˵
   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ
 ԨԡԨکҹ­ڨ  ڻ˵յ: ءڢ Ƿ  Ҥҹ­ڨ
 Ҥҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ ڻ˵    Ԧҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ  ڻ˵ ҵ  Ƿ
   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ڻ˵     
 Ҥҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ
 ڻ˵   ͻһ     Ҥҹ­ڨ   ڻ˵
 Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ
 ԨԡԨکҹ­ڨ  ڻ˵    Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ    ԯҹ­ڨ    ԨԡԨکҹ­ڨ   ڻ˵
  Ԫڪҹ ڻ˵յ: ڵ    Ԫڪҹ
 ڻ˵    Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ ԨԡԨکҹ­ڨ ڻ˵յ: ڵ 
   []   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ  ڻ˵  
 Ԫڪҹ ڻ˵յ: ڵ   Ԫڪҹ ڻ˵
   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ
 ԨԡԨکҹ­ڨ Ҥҹ­ڨ ڻ˵յ: ڵ 
   []   Ҥҹ ڻ˵  Ԧҹ
 ڻ˵յ:  ͹Ҥڤڤ  ءڢ  Ƿ   
 Ҥҹ  ڻ˵       Ԧҹ ڻ˵
  ؤڤ  ٻҵ  ٻҵ  ͻһ   
 Ҥҹ­ڨ    ڻ˵    Ԧҹ­ڨ    ڻ˵
 ͹Ҥڤڤ ໵  ؤڤ ʾھڶ Ҥҹ­ڨ
 ڻ˵  Ԧҹ­ڨ ڻ˵      Ԧҹ
 ڻ˵     Ҥҹ ڻ˵յ: ͹Ҥڤڤ
 ҵ  Ƿ   Ԧҹ ڻ˵  
  Ҥҹ ڻ˵  ؤڤ ٻҵ ٻҵ
 ͻһ     Ԧҹ­ڨ  ڻ˵ Ҥҹ­ڨ
 ڻ˵  ͹Ҥڤڤ  ໵   ؤڤ ʾھڶ
 Ԧҹ­ڨ ڻ˵ Ҥҹ­ڨ ڻ˵ 
   {.}     Ҥҹ  ڻ˵  
 ҹҹ   ڻ˵յ:   ͤڤڤڤ   ҵ  
 Ƿ  ٻҵ  ٻҵ      Ҥҹ
 ڻ˵            ҹҹ  ڻ˵
  ؤڤ ءڢ Ƿ ͻһ  Ҥҹ­ڨ
 ڻ˵  ҹҹ­ڨ  ڻ˵  Թڹ  ڤڤչ  ໵
   ؤڤ   ʾھڶ   Ҥҹ­ڨ   ڻ˹ڵ
 ҹҹ­ڨ ڻ˹ڵ      ҹҹ ڻ˵
   Ҥҹ ڻ˵յ: ͹Ҥڤڤ ҵ
  Ƿ    ҹҹ ڻ˵    
 Ҥҹ  ڻ˵    ؤڤ  ءڢ  Ƿ
 ٻҵ  ٻҵ  ͻһ     ҹҹ­ڨ
 ڻ˵   Ҥҹ­ڨ   ڻ˵   Թڹ  ڤڤչ
 ໵    ؤڤ  ʾھڶ  ҹҹ­ڨ  ڻ˹ڵ
 Ҥҹ­ڨ ڻ˹ڵ 
   {.}     Ҥҹ  ڻ˵  
 ԯҹ   ԨԡԨکҹ  ڻ˵յ: ͯ ҵ
  Ƿ  ٻҵ  ٻҵ    Ҥҹ
 ڻ˵      ԨԡԨکҹ ڻ˵  ؤڤ
 ͻһ    Ҥҹ­ڨ ڻ˵ ԨԡԨکҹ­ڨ
 ڻ˵  ͹Ҥڤڤԭڨ  ͯڨ  ໵  
 ؤڤ  ʾھڶ  Ҥҹ­ڨ  ڻ˹ڵ  ԨԡԨکҹ­ڨ
 ڻ˹ڵ      ԨԡԨکҹ ڻ˵  
 Ҥҹ   ڻ˵յ:   ͹Ҥڤڤ   ҵ
    Ƿ        ԨԡԨکҹ   ڻ˵
      Ҥҹ ڻ˵  ؤڤ ءڢ
 Ƿ ٻҵ ٻҵ ͻһ  ԨԡԨکҹ­ڨ
 ڻ˵   Ҥҹ­ڨ   ڻ˵   ͹Ҥڤڤԭڨ
 ͯڨ  ໵   ؤڤ  ʾھڶ  ԨԡԨکҹ­ڨ
 ڻ˹ڵ Ҥҹ­ڨ ڻ˹ڵ 
   {.}  Ҥҹ ڻ˵  Ҥҹ
 ڻ˵յ: ͤڤڤڤ ٻҵ ٻҵ  Ҥҹ
 ڻ˵   Ҥҹ ڻ˵ ؤڤ ҵ
   Ƿ  ͻһ   Ҥҹ­ڨ ڻ˵
 Ҥҹ­ڨ  ڻ˵  Թڹ  ڤڤչ  ໵ 
 ؤڤ  ʾھڶ  Ҥҹ­ڨ  ڻ˹ڵ  Ҥҹ­ڨ
 ڻ˹ڵ      Ҥҹ ڻ˵  
 Ҥҹ   ڻ˵յ:   ͹Ҥڤڤ   ҵ
  Ƿ   Ҥҹ ڻ˵    
 Ҥҹ  ڻ˵    ؤڤ  ءڢ  Ƿ
 ٻҵ  ٻҵ  ͻһ     Ҥҹ­ڨ
 ڻ˵   Ҥҹ­ڨ   ڻ˵   Թڹ  ڤڤչ
 ໵   ؤڤ  ʾھڶ  Ҥҹ­ڨ  ڻ˹ڵ
 Ҥҹ­ڨ  ڻ˹ڵ     Ҥҹ ڻ˵
    Ԫڪҹ ڻ˵յ: ͤڤڤڤ ҵ 
 Ƿ  ٻҵ  ٻҵ      Ҥҹ
 ڻ˵       Ԫڪҹ ڻ˵  ؤڤ
 ͻһ     Ҥҹ­ڨ ڻ˵ Ԫڪҹ­ڨ
 ڻ˵  Թڹ  ڤڤչ  ໵  ؤڤ ʾھڶ
 Ҥҹ­ڨ   ڻ˹ڵ   Ԫڪҹ­ڨ  ڻ˹ڵ  
     Ԫڪҹ ڻ˵   Ҥҹ
 ڻ˵յ:  ͹Ҥڤڤ  ҵ   Ƿ  
  Ԫڪҹ  ڻ˵       Ҥҹ
 ڻ˵   ؤڤ  ءڢ Ƿ ٻҵ ٻҵ
 ͻһ     Ԫڪҹ­ڨ ڻ˵ Ҥҹ­ڨ
 ڻ˵  Թڹ  ڤڤչ  ໵  ؤڤ ʾھڶ
 Ԫڪҹ­ڨ ڻ˹ڵ Ҥҹ­ڨ ڻ˹ڵ 
   []   Ԧҹ ڻ˵   ҹҹ
 ڻ˵յ:  ͤڤڤڤ  ҵ   Ƿ ٻҵ
 ٻҵ   Ԧҹ ڻ˵   ҹҹ
 ڻ˵   ؤڤ ءڢ Ƿ ͻһ  
 Ԧҹ­ڨ   ڻ˵   ҹҹ­ڨ   ڻ˵   Թڹ
 ڤڤչ  ໵   ؤڤ  ʾھڶ  Ԧҹ­ڨ
 ڻ˹ڵ ҹҹ­ڨ ڻ˹ڵ      ҹҹ
 ڻ˵     Ԧҹ  ڻ˵յ:  ͹Ҥڤڤ
 ءڢ Ƿ   ҹҹ ڻ˵    
 Ԧҹ  ڻ˵   ؤڤ  ҵ   Ƿ
 ٻҵ  ٻҵ  ͻһ     ҹҹ­ڨ
 ڻ˵   Ԧҹ­ڨ   ڻ˵   Թڹ   ڤڤչ
 ໵    ؤڤ  ʾھڶ  ҹҹ­ڨ  ڻ˹ڵ
 Ԧҹ­ڨ ڻ˹ڵ 
   {.}   Ԧҹ ڻ˵  ԯҹ
  ԨԡԨکҹ ڻ˵յ: ͯ ҵ  Ƿ
 ٻҵ  ٻҵ   Ԧҹ ڻ˵   
  ԨԡԨکҹ ڻ˵  ؤڤ ͻһ  
 Ԧҹ­ڨ    ڻ˵    ԨԡԨکҹ­ڨ    ڻ˵
 ͹Ҥڤڤԭڨ  ͯڨ  ໵    ؤڤ
 ʾھڶ    Ԧҹ­ڨ    ڻ˹ڵ    ԨԡԨکҹ­ڨ
 ڻ˹ڵ         ԨԡԨکҹ ڻ˵ 
   Ԧҹ   ڻ˵յ:   ͹Ҥڤڤ  ءڢ
 Ƿ   ԨԡԨکҹ ڻ˵   Ԧҹ
 ڻ˵   ؤڤ  ҵ   Ƿ ٻҵ
 ٻҵ  ͻһ     ԨԡԨکҹ­ڨ  ڻ˵
 Ԧҹ­ڨ   ڻ˵   ͹Ҥڤڤԭڨ   ͯڨ
 ໵   ؤڤ  ʾھڶ  ԨԡԨکҹ­ڨ  ڻ˹ڵ
 Ԧҹ­ڨ  ڻ˹ڵ      Ԧҹ ڻ˵ 
  Ҥҹ ڻ˵յ: ͤڤڤڤ ٻҵ ٻҵ
    Ԧҹ  ڻ˵      Ҥҹ
 ڻ˵   ؤڤ  ҵ   Ƿ ͻһ
     Ԧҹ­ڨ  ڻ˵  Ҥҹ­ڨ  ڻ˵
 Թڹ ڤڤչ ໵  ؤڤ ʾھڶ Ԧҹ­ڨ
 ڻ˹ڵ  Ҥҹ­ڨ  ڻ˹ڵ       
 Ҥҹ  ڻ˵      Ԧҹ  ڻ˵յ:
 ͹Ҥڤڤ  ءڢ  Ƿ     Ҥҹ
 ڻ˵       Ԧҹ ڻ˵  ؤڤ
 ҵ   Ƿ  ٻҵ  ٻҵ ͻһ
     Ҥҹ­ڨ  ڻ˵  Ԧҹ­ڨ  ڻ˵
 Թڹ   ڤڤչ  ໵    ؤڤ  ʾھڶ
 Ҥҹ­ڨ ڻ˹ڵ Ԧҹ­ڨ ڻ˹ڵ 
   {.}   Ԧҹ ڻ˵  Ԫڪҹ
 ڻ˵յ:  ͤڤڤڤ  ҵ   Ƿ ٻҵ
 ٻҵ   Ԧҹ ڻ˵   Ԫڪҹ
 ڻ˵  ؤڤ ͻһ   Ԧҹ­ڨ ڻ˵
 Ԫڪҹ­ڨ ڻ˵ Թڹ ڤڤչ ໵ ؤڤ
 ʾھڶ  Ԧҹ­ڨ  ڻ˹ڵ  Ԫڪҹ­ڨ  ڻ˹ڵ  
       Ԫڪҹ ڻ˵   Ԧҹ
 ڻ˵յ:  ͹Ҥڤڤ  ءڢ  Ƿ   
 Ԫڪҹ  ڻ˵        Ԧҹ ڻ˵
  ؤڤ  ҵ   Ƿ ٻҵ ٻҵ
 ͻһ     Ԫڪҹ­ڨ  ڻ˵  Ԧҹ­ڨ
 ڻ˵  Թڹ  ڤڤչ  ໵  ؤڤ ʾھڶ
 Ԫڪҹ­ڨ ڻ˹ڵ Ԧҹ­ڨ ڻ˹ڵ 
   []   ҹҹ ڻ˵   ԯҹ
   ԨԡԨکҹ  ڻ˵յ:  ͯ  ҵ  
 Ƿ  ٻҵ  ٻҵ    ҹҹ ڻ˵
     ԨԡԨکҹ ڻ˵  ؤڤ ͻһ
     ҹҹ­ڨ  ڻ˵  ԨԡԨکҹ­ڨ  ڻ˵
 ͤڤڤڤԭڨ   ͯڨ   ໵     ؤڤ
 ʾھڶ  ҹҹ­ڨ  ڻ˹ڵ  ԨԡԨکҹ­ڨ  ڻ˹ڵ  
      ԨԡԨکҹ ڻ˵   ҹҹ
 ڻ˵յ:  ͤڤڤڤ  ҵ   Ƿ ٻҵ
 ٻҵ     ԨԡԨکҹ ڻ˵    
 ҹҹ  ڻ˵   ؤڤ ءڢ Ƿ ͻһ
     ԨԡԨکҹ­ڨ  ڻ˵  ҹҹ­ڨ  ڻ˵
 ͤڤڤڤԭڨ  ͯڨ  ໵   ؤڤ ʾھڶ
 ԨԡԨکҹ­ڨ  ڻ˹ڵ  ҹҹ­ڨ  ڻ˹ڵ   
  ҹҹ  ڻ˵     Ҥҹ ڻ˵յ:
 ڵ       Ҥҹ ڻ˵  
 ҹҹ  ڻ˵յ:  ͤڤڤڤ  ҵ  Ƿ
    Ҥҹ  ڻ˵      ҹҹ
 ڻ˵   ؤڤ ءڢ Ƿ ͻһ  
 Ҥҹ­ڨ  ڻ˵  ҹҹ­ڨ  ڻ˵  ͤڤڤڤ
 ໵   ؤڤ  ʾھڶ  Ҥҹ­ڨ  ڻ˹ڵ
 ҹҹ­ڨ ڻ˹ڵ 
   {.}   ҹҹ ڻ˵  Ԫڪҹ
 ڻ˵յ:  ͤڤڤڤ  ءڢ Ƿ   ҹҹ
 ڻ˵       Ԫڪҹ ڻ˵  ؤڤ
 ͻһ     ҹҹ­ڨ  ڻ˵  Ԫڪҹ­ڨ
 ڻ˵  ͤڤڤڤ  ໵   ؤڤ  ʾھڶ
 ҹҹ­ڨ   ڻ˹ڵ   Ԫڪҹ­ڨ   ڻ˹ڵ   
       Ԫڪҹ ڻ˵   ҹҹ
 ڻ˵յ: ڵ 
   []   ԯҹ ڻ˵  ԨԡԨکҹ
 ڻ˵յ: ڵ      ԨԡԨکҹ ڻ˵
  ԯҹ ڻ˵յ: ڵ 
   []   ԨԡԨکҹ ڻ˵  Ҥҹ
 ڻ˵յ:   ͤڤڤڤ   ٻҵ   ٻҵ   
  ԨԡԨکҹ  ڻ˵       Ҥҹ
 ڻ˵   ؤڤ  ҵ   Ƿ ͻһ
    ԨԡԨکҹ­ڨ  ڻ˵  Ҥҹ­ڨ  ڻ˵
 ͤڤڤڤԭڨ  ͯڨ  ໵   ؤڤ ʾھڶ
 ԨԡԨکҹ­ڨ  ڻ˹ڵ  Ҥҹ­ڨ  ڻ˹ڵ   
     Ҥҹ  ڻ˵    ԨԡԨکҹ
 ڻ˵յ:  ͯ  ҵ    Ƿ  ٻҵ
 ٻҵ     Ҥҹ ڻ˵    
 ԨԡԨکҹ  ڻ˵   ؤڤ  ͻһ   
 Ҥҹ­ڨ    ڻ˵    ԨԡԨکҹ­ڨ    ڻ˵
 ͤڤڤڤԭڨ  ͯڨ  ໵   ؤڤ ʾھڶ
 Ҥҹ­ڨ ڻ˹ڵ ԨԡԨکҹ­ڨ ڻ˹ڵ 
   {.}   ԨԡԨکҹ ڻ˵  Ԫڪҹ
 ڻ˵յ:  ͤڤڤڤ  ҵ   Ƿ ٻҵ
 ٻҵ   ԨԡԨکҹ ڻ˵   Ԫڪҹ
 ڻ˵   ؤڤ  ͻһ    ԨԡԨکҹ­ڨ
 ڻ˵  Ԫڪҹ­ڨ  ڻ˵  ͤڤڤڤԭڨ  ͯڨ
 ໵   ؤڤ  ʾھڶ  ԨԡԨکҹ­ڨ  ڻ˹ڵ
 Ԫڪҹ­ڨ  ڻ˹ڵ         Ԫڪҹ
 ڻ˵       ԨԡԨکҹ  ڻ˵յ:  ͯ
 ҵ    Ƿ  ٻҵ  ٻҵ   
 Ԫڪҹ  ڻ˵       ԨԡԨکҹ ڻ˵
  ؤڤ  ͻһ     Ԫڪҹ­ڨ ڻ˵
 ԨԡԨکҹ­ڨ    ڻ˵   ͤڤڤڤԭڨ   ͯڨ
 ໵    ؤڤ  ʾھڶ  Ԫڪҹ­ڨ  ڻ˹ڵ
 ԨԡԨکҹ­ڨ ڻ˹ڵ 
   []   Ҥҹ ڻ˵  Ԫڪҹ
 ڻ˵յ:  ͤڤڤڤ  ҵ    Ƿ  
  Ҥҹ  ڻ˵        Ԫڪҹ
 ڻ˵   ؤڤ  ͻһ    Ҥҹ­ڨ
 ڻ˵   Ԫڪҹ­ڨ  ڻ˵  ͤڤڤڤ  ໵
  ؤڤ ʾھڶ Ҥҹ­ڨ ڻ˹ڵ Ԫڪҹ­ڨ
 ڻ˹ڵ           Ԫڪҹ  ڻ˵
  Ҥҹ ڻ˵յ: ڵ 
   []    Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ڻ˵
     ҹҹ  ڻ˵յ:  ͤڤڤڤ  ҵ
  Ƿ  ٻҵ ٻҵ   Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ   ڻ˵          ҹҹ
 ڻ˵    ؤڤ  ءڢ  Ƿ  ͻһ  
   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ڻ˵  ҹҹ­ڨ
 ڻ˵  Թڹ  ڤڤչ  ໵  ؤڤ ʾھڶ
 Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ڻ˹ڵ   ҹҹ­ڨ
 ڻ˹ڵ       ҹҹ ڻ˵  
 Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ  ڻ˵յ:  ͹Ҥڤڤ
 ءڢ Ƿ   ҹҹ­ڨ Ҥҹ­ڨ ڻ˵
      Ԧҹ ڻ˵  ؤڤ ҵ
  Ƿ     ҹҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ ڻ˵
     Ҥҹ ڻ˵  ؤڤ ٻҵ
 ٻҵ  ͻһ      ҹҹ­ڨ  ڻ˵
 Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ڻ˵  Թڹ  ڤڤչ
 ໵    ؤڤ  ʾھڶ  ҹҹ­ڨ  ڻ˹ڵ
 Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ڻ˹ڵ 
   {.}      Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 ڻ˵     ԯҹ   ԨԡԨکҹ ڻ˵յ:
 ͯ  ҵ    Ƿ  ٻҵ  ٻҵ
       Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ڻ˵
     ԨԡԨکҹ ڻ˵  ؤڤ ͻһ
       Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ڻ˵
 ԨԡԨکҹ­ڨ   ڻ˵   ͹Ҥڤڤԭڨ   ͯڨ
 ໵      ؤڤ   ʾھڶ   Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ   ڻ˹ڵ   ԨԡԨکҹ­ڨ   ڻ˹ڵ   
     ԨԡԨکҹ ڻ˵  Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ  ڻ˵յ:  ͹Ҥڤڤ  ءڢ  Ƿ
    ԨԡԨکҹ­ڨ Ҥҹ­ڨ ڻ˵   
  Ԧҹ ڻ˵  ؤڤ ҵ  Ƿ
   ԨԡԨکҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ڻ˵    
 Ҥҹ  ڻ˵   ؤڤ  ٻҵ  ٻҵ
 ͻһ    ԨԡԨکҹ­ڨ ڻ˵ Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ   ڻ˵   ͹Ҥڤڤԭڨ   ͯڨ
 ໵   ؤڤ  ʾھڶ  ԨԡԨکҹ­ڨ  ڻ˹ڵ
 Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ڻ˹ڵ 
   {.}      Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 ڻ˵      Ҥҹ  ڻ˵յ:  ͤڤڤڤ
 ٻҵ  ٻҵ     Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
 ڻ˵      Ҥҹ ڻ˵  ؤڤ
 ҵ   Ƿ ͻһ   Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ   ڻ˵   Ҥҹ­ڨ   ڻ˵  Թڹ
 ڤڤչ  ໵   ؤڤ ʾھڶ Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ   ڻ˹ڵ   Ҥҹ­ڨ   ڻ˹ڵ   
         Ҥҹ  ڻ˵   
 Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ  ڻ˵յ:  ͹Ҥڤڤ
 ءڢ  Ƿ     Ҥҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ
 ڻ˵       Ԧҹ ڻ˵  ؤڤ
 ҵ     Ƿ      Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ  ڻ˵      Ҥҹ ڻ˵
  ؤڤ  ٻҵ  ٻҵ  ͻһ   
 Ҥҹ­ڨ   ڻ˵   Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ
 ڻ˵  Թڹ  ڤڤչ  ໵  ؤڤ ʾھڶ
 Ҥҹ­ڨ   ڻ˹ڵ   Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ
 ڻ˹ڵ 
   {.}      Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 ڻ˵      Ԫڪҹ  ڻ˵յ:  ͤڤڤڤ
 ҵ    Ƿ  ٻҵ  ٻҵ   
 Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ڻ˵      
 Ԫڪҹ  ڻ˵   ؤڤ  ͻһ   
 Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ڻ˵   Ԫڪҹ­ڨ
 ڻ˵  Թڹ  ڤڤչ  ໵  ؤڤ ʾھڶ
 Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ڻ˹ڵ   Ԫڪҹ­ڨ
 ڻ˹ڵ       Ԫڪҹ ڻ˵  
 Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ  ڻ˵յ:  ͹Ҥڤڤ
 ءڢ  Ƿ     Ԫڪҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ
 ڻ˵            Ԧҹ  ڻ˵
  ؤڤ ҵ  Ƿ   Ԫڪҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ  ڻ˵      Ҥҹ ڻ˵
  ؤڤ  ٻҵ  ٻҵ  ͻһ   
 Ԫڪҹ­ڨ   ڻ˵   Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ
 ڻ˵  Թڹ  ڤڤչ  ໵  ؤڤ ʾھڶ
 Ԫڪҹ­ڨ   ڻ˹ڵ   Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ
 ڻ˹ڵ 
   []       Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ  ڻ˵    ԯҹ  ԨԡԨکҹ
 ڻ˵յ:  ͯ  ҵ    Ƿ  ٻҵ
 ٻҵ        Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ  ڻ˵      ԨԡԨکҹ ڻ˵
   ؤڤ  ͻһ      Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ڻ˵  ԨԡԨکҹ­ڨ  ڻ˵
 Թڹ  ڤڤչڨ  ͯڨ  ໵   ؤڤ
 ʾھڶ  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ڻ˹ڵ
 ԨԡԨکҹ­ڨ  ڻ˹ڵ        ԨԡԨکҹ
 ڻ˵     Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
 ڻ˵յ:  ͹Ҥڤڤ  ءڢ  Ƿ   
 ԨԡԨکҹ­ڨ Ҥҹ­ڨ ҹҹ­ڨ ڻ˵   
  Ԧҹ ڻ˵  ؤڤ ҵ  Ƿ
    ԨԡԨکҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ڻ˵
     Ҥҹ ڻ˵  ؤڤ ٻҵ
 ٻҵ  ͻһ     ԨԡԨکҹ­ڨ  ڻ˵
 Ҥҹ­ڨ    Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ڻ˵
 ͤڤڤڤ  ҵ   Ƿ ٻҵ ٻҵ
      ԨԡԨکҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 ڻ˵       ҹҹ ڻ˵  ؤڤ
 ءڢ  Ƿ ͻһ   ԨԡԨکҹ­ڨ ڻ˵
 Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ڻ˵  Թڹ
 ڤڤչڨ  ͯڨ  ໵   ؤڤ  ʾھڶ
 ԨԡԨکҹ­ڨ   ڻ˹ڵ   Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ ڻ˵ 
   {.}      Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ  ڻ˵      Ҥҹ  ڻ˵յ:
 ڵ       Ҥҹ ڻ˵  
 Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ڻ˵յ:
 ͹Ҥڤڤ  ءڢ  Ƿ     Ҥҹ­ڨ
 Ҥҹ­ڨ ҹҹ­ڨ ڻ˵     Ԧҹ
 ڻ˵   ؤڤ  ҵ   Ƿ  
 Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ڻ˵   
    Ҥҹ  ڻ˵   ؤڤ  ٻҵ
 ٻҵ  ͻһ     Ҥҹ­ڨ  ڻ˵
 Ҥҹ­ڨ    Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ڻ˵
 ͤڤڤڤ ҵ  Ƿ   Ҥҹ­ڨ
 Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ڻ˵      
 ҹҹ  ڻ˵   ؤڤ ءڢ Ƿ ͻһ
      Ҥҹ­ڨ   ڻ˵   Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ڻ˵   Թڹ  ڤڤչ
 ໵   ؤڤ  ʾھڶ  Ҥҹ­ڨ  ڻ˹ڵ
 Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ ڻ˹ڵ 
   {.}      Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ  ڻ˵      Ԫڪҹ  ڻ˵յ:
 ͤڤڤڤ  ءڢ  Ƿ     Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ڻ˵        
 Ԫڪҹ  ڻ˵   ؤڤ  ͻһ   
 Ҥҹ­ڨ    Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ڻ˵
 Ԫڪҹ­ڨ  ڻ˵  Թڹ  ڤڤչ  ໵  
 ؤڤ  ʾھڶ  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
 ڻ˹ڵ  Ԫڪҹ­ڨ  ڻ˹ڵ        
 Ԫڪҹ  ڻ˵     Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ    ڻ˵յ:    ͹Ҥڤڤ   ءڢ
 Ƿ     Ԫڪҹ­ڨ Ҥҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
 ڻ˵       Ԧҹ ڻ˵  ؤڤ
 ҵ   Ƿ   Ԫڪҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ  ڻ˵      Ҥҹ ڻ˵
  ؤڤ  ٻҵ  ٻҵ  ͻһ   
 Ԫڪҹ­ڨ   ڻ˵   Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ  ڻ˵  Թڹ  ڤڤչ  ໵  
 ؤڤ  ʾھڶ  Ԫڪҹ­ڨ  ڻ˹ڵ  Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ ڻ˹ڵ 
   []   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ ڻ˵   ԨԡԨکҹ ڻ˵յ: ڵ 
     ԨԡԨکҹ ڻ˵  Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ    ҹҹ­ڨ    ԯҹ­ڨ   ڻ˵յ:
 ͹Ҥڤڤ  ءڢ  Ƿ     ԨԡԨکҹ­ڨ
 Ҥҹ­ڨ    ҹҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ   ڻ˵
      Ԧҹ ڻ˵  ؤڤ ҵ
   Ƿ      ԨԡԨکҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ  ڻ˵        
 Ҥҹ  ڻ˵   ؤڤ  ٻҵ  ٻҵ
 ͻһ    ԨԡԨکҹ­ڨ ڻ˵ Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ    ҹҹ­ڨ    ԯҹ­ڨ    ڻ˵
 ͤڤڤڤ  ҵ   Ƿ ٻҵ ٻҵ
      ԨԡԨکҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ  ڻ˵       ҹҹ ڻ˵
  ؤڤ ءڢ Ƿ ͻһ  ԨԡԨکҹ­ڨ
 ڻ˵    Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ   ڻ˵   Թڹ   ڤڤչڨ  ͯڨ
 ໵   ؤڤ  ʾھڶ  ԨԡԨکҹ­ڨ  ڻ˹ڵ
 Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ
 ڻ˹ڵ 
   []       Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ  ڻ˵   
 Ҥҹ ڻ˵յ: ڵ     Ҥҹ
 ڻ˵     Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ    ԨԡԨکҹ­ڨ    ڻ˵յ:    ͯ
 ҵ    Ƿ  ٻҵ  ٻҵ   
 Ҥҹ­ڨ   Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
 ڻ˵      ԯҹ­ڨ ԨԡԨکҹ­ڨ ڻ˵
  ؤڤ  ͻһ    Ҥҹ­ڨ ڻ˵
 Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ
 ԨԡԨکҹ­ڨ    ڻ˵    ͹Ҥڤڤ   ءڢ
 Ƿ    Ҥҹ­ڨ Ҥҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ  ڻ˵       
 Ԧҹ  ڻ˵   ؤڤ  ҵ   Ƿ
    Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ ԯҹ­ڨ
 ԨԡԨکҹ­ڨ ڻ˵     Ҥҹ ڻ˵
  ؤڤ  ٻҵ  ٻҵ  ͻһ   
 Ҥҹ­ڨ   ڻ˵   Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ    ԯҹ­ڨ    ԨԡԨکҹ­ڨ   ڻ˵
 ͤڤڤڤ ҵ  Ƿ   Ҥҹ­ڨ
 Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ
 ڻ˵       ҹҹ ڻ˵  ؤڤ
 ءڢ  Ƿ  ͻһ      Ҥҹ­ڨ
 ڻ˵    Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ  ڻ˵  Թڹ  ڤڤչڨ
 ͯڨ  ໵   ؤڤ  ʾھڶ  Ҥҹ­ڨ
 ڻ˹ڵ   Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ ԨԡԨکҹ­ڨ ڻ˹ڵ 
   {.}      Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ    ԯҹ­ڨ    ԨԡԨکҹ­ڨ   ڻ˵
     Ԫڪҹ  ڻ˵յ:  ͤڤڤڤ  ءڢ
 Ƿ         Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ  ڻ˵   
    Ԫڪҹ  ڻ˵   ؤڤ  ͻһ
      Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ    ԨԡԨکҹ­ڨ   ڻ˵   Ԫڪҹ­ڨ
 ڻ˵  Թڹ  ڤڤչڨ  ͯڨ  ໵  
 ؤڤ  ʾھڶ  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ   ڻ˹ڵ   Ԫڪҹ­ڨ
 ڻ˹ڵ       Ԫڪҹ ڻ˵  
 Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ
 ԨԡԨکҹ­ڨ  ڻ˵յ:  ͯ  ҵ   Ƿ
 ٻҵ  ٻҵ    Ԫڪҹ­ڨ Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ ڻ˵     ԯҹ­ڨ
 ԨԡԨکҹ­ڨ  ڻ˵   ؤڤ  ͻһ  
 Ԫڪҹ­ڨ   ڻ˵   Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ    ԯҹ­ڨ    ԨԡԨکҹ­ڨ   ڻ˵
 ͹Ҥڤڤ  ءڢ  Ƿ     Ԫڪҹ­ڨ
 Ҥҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ
 ڻ˵       Ԧҹ ڻ˵  ؤڤ
 ҵ   Ƿ   Ԫڪҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ  ڻ˵   
    Ҥҹ  ڻ˵   ؤڤ  ٻҵ
 ٻҵ  ͻһ     Ԫڪҹ­ڨ  ڻ˵
 Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ
 ԨԡԨکҹ­ڨ   ڻ˵  Թڹ  ڤڤչڨ  ͯڨ
 ໵    ؤڤ  ʾھڶ  Ԫڪҹ­ڨ  ڻ˹ڵ
 Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ
 ԨԡԨکҹ­ڨ ڻ˹ڵ 
   []   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ   Ҥҹ­ڨ   ڻ˵
   Ԫڪҹ ڻ˵յ: ͤڤڤڤ ءڢ Ƿ
   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ ԯҹ­ڨ
 ԨԡԨکҹ­ڨ   Ҥҹ­ڨ   ڻ˵      
   Ԫڪҹ  ڻ˵   ؤڤ  ͻһ  
   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ
 ԨԡԨکҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ  ڻ˵  Ԫڪҹ­ڨ ڻ˵
 Թڹ   ڤڤչڨ   ͯڨ   ໵   
 ؤڤ  ʾھڶ  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ   Ҥҹ­ڨ   ڻ˹ڵ
 Ԫڪҹ­ڨ ڻ˹ڵ      Ԫڪҹ ڻ˵
   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ ԯҹ­ڨ
 ԨԡԨکҹ­ڨ    Ҥҹ­ڨ   ڻ˵յ:   ͯ
 ҵ  Ƿ ٻҵ ٻҵ  Ԫڪҹ­ڨ
 Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ
 ڻ˵         ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ
 ڻ˵   ؤڤ  ͻһ    Ԫڪҹ­ڨ
 ڻ˵  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ ԯҹ­ڨ
 ԨԡԨکҹ­ڨ   Ҥҹ­ڨ   ڻ˵  ͹Ҥڤڤ
 ءڢ  Ƿ     Ԫڪҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ   Ҥҹ­ڨ
 ڻ˵       Ԧҹ ڻ˵  ؤڤ
 ҵ   Ƿ   Ԫڪҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ   Ҥҹ­ڨ
 ڻ˵      Ҥҹ ڻ˵  ؤڤ
 ٻҵ  ٻҵ  ͻһ     Ԫڪҹ­ڨ
 ڻ˵    Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ   Ҥҹ­ڨ   ڻ˵
 Թڹ   ڤڤչڨ   ͯڨ   ໵   
 ؤڤ  ʾھڶ  Ԫڪҹ­ڨ  ڻ˹ڵ  Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ
 Ҥҹ­ڨ ڻ˹ڵ 
           ˹ ԯԵ 
            ԭ
   []    Ҥҹ  Ԫҹҵ   Ԧҹ
 Ԫҹҵյ:  ڵ     Ԧҹ Ԫҹҵ 
 Ҥҹ  Ԫҹҵյ:  ڵ     Ҥҹ
 Ԫҹҵ  ҹҹ Ԫҹҵյ: ෡ Ԫҹҵ  
    ҹҹ  Ԫҹҵ   Ҥҹ Ԫҹҵյ:
     Ҥҹ  Ԫҹҵ   ԯҹ 
 ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵյ:        ԨԡԨکҹ
 Ԫҹҵ   Ҥҹ Ԫҹҵյ: ෡ Ԫҹҵ 
  Ҥҹ Ԫҹҵ  Ҥҹ  Ԫڪҹ
 Ԫҹҵյ: ෡ Ԫҹҵ   Ԫڪҹ Ԫҹҵ
 Ҥҹ Ԫҹҵյ: 
   []  Ԧҹ Ԫҹҵ  ҹҹ Ԫҹҵյ:
 ෡  Ԫҹҵ        ҹҹ  Ԫҹҵ
  Ԧҹ  Ԫҹҵյ:     Ԧҹ Ԫҹҵ
  ԯҹ   ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵյ:    
    ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ   Ԧҹ Ԫҹҵյ:
 ෡ Ԫҹҵ   Ԧҹ Ԫҹҵ  Ҥҹ
  Ԫڪҹ  Ԫҹҵյ:  ෡  Ԫҹҵ   
  Ԫڪҹ Ԫҹҵ Ԧҹ Ԫҹҵյ: 
   []   ҹҹ  Ԫҹҵ  ԯҹ 
 ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵյ:        ԨԡԨکҹ
 Ԫҹҵ   ҹҹ  Ԫҹҵյ:  ෡ Ԫҹҵ 
  ҹҹ  Ԫҹҵ   Ҥҹ  Ԫڪҹ
 Ԫҹҵյ:  ڵ       Ԫڪҹ Ԫҹҵ
 ҹҹ Ԫҹҵյ: ڵ 
   []    ԯҹ  Ԫҹҵ   ԨԡԨکҹ
 Ԫҹҵյ: ڵ     ԨԡԨکҹ Ԫҹҵ 
 ԯҹ Ԫҹҵյ: ڵ 
   []  ԨԡԨکҹ Ԫҹҵ  Ҥҹ 
 Ԫڪҹ  Ԫҹҵյ:  ෡  Ԫҹҵ     
 Ԫڪҹ Ԫҹҵ ԨԡԨکҹ Ԫҹҵյ: 
   []    Ҥҹ  Ԫҹҵ   Ԫڪҹ
 Ԫҹҵյ: ڵ     Ԫڪҹ Ԫҹҵ 
 Ҥҹ Ԫҹҵյ: ڵ 
   []   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ Ԫҹҵ 
 ҹҹ  Ԫҹҵյ:  ෡  Ԫҹҵ     
 ҹҹ   Ԫҹҵ     Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 Ԫҹҵյ:     Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ Ԫҹҵ
  ԯҹ   ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵյ:    
   ԨԡԨکҹ Ԫҹҵ  Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
 Ԫҹҵյ:  ෡  Ԫҹҵ     Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ   Ҥҹ   Ԫڪҹ
 Ԫҹҵյ:  ෡  Ԫҹҵ      Ԫڪҹ
 Ԫҹҵ    Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵյ:
 
   []   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
 Ԫҹҵ    ԯҹ   ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵյ:
 ڶ     ԨԡԨکҹ Ԫҹҵ  Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ    ҹҹ­ڨ    Ԫҹҵյ:    ෡
 Ԫҹҵ     Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
 Ԫҹҵ    Ҥҹ   Ԫڪҹ  Ԫҹҵյ:
 ڶ     Ԫڪҹ Ԫҹҵ  Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ Ԫҹҵյ: ҹҹ Ԫҹҵ 
   []   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ  Ԫҹҵ   ԨԡԨکҹ Ԫҹҵյ: ڶ 
      ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ   Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ  Ԫҹҵյ:  ԯҹ
 Ԫҹҵ   Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ
 ෡ Ԫҹҵ 
   []   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ  Ԫҹҵ   Ҥҹ 
 Ԫڪҹ Ԫҹҵյ: ڶ    Ԫڪҹ Ԫҹҵ
   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ
 ԨԡԨکҹ­ڨ Ԫҹҵյ: ҹҹ Ԫҹҵ 
   []   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ  Ԫҹҵ  
 Ԫڪҹ Ԫҹҵյ: ڶ    Ԫڪҹ Ԫҹҵ
   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ
 ԨԡԨکҹ­ڨ   Ҥҹ­ڨ   Ԫҹҵյ:   ҹҹ­ڨ
 Ҥҹ­ڨ Ԫҹҵ 
   []   Ҥҹ  Ԫҹҵ   Ԧҹ
 Ԫҹҵյ:        Ԧҹ Ԫҹҵ 
 Ҥҹ  Ԫҹҵյ:    Ҥҹ Ԫҹҵ
   ҹҹ  Ԫҹҵյ:  ڵ      
 ҹҹ  Ԫҹҵ   Ҥҹ Ԫҹҵյ: ٻҵ
 ٻҵ  ҹҹ Ԫҹҵ    Ҥҹ
 Ԫҹҵ  ҵ    Ƿ    ҹҹ­ڨ
 Ԫҹҵ  Ҥҹ­ڨ  Ԫҹҵ     Ҥҹ
 Ԫҹҵ    ԯҹ   ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵյ:
 ڵ     ԨԡԨکҹ Ԫҹҵ Ҥҹ
 Ԫҹҵյ:  ءڢ  Ƿ  ٻҵ  ٻҵ  
 ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ      Ҥҹ Ԫҹҵ
 ҵ    Ƿ   ԨԡԨکҹ­ڨ  Ԫҹҵ
 Ҥҹ­ڨ  Ԫҹҵ     Ҥҹ  Ԫҹҵ
  Ҥҹ Ԫҹҵյ:      Ҥҹ
 Ԫҹҵ  Ҥҹ Ԫҹҵյ:  Ҥҹ
 Ԫҹҵ     Ԫڪҹ  Ԫҹҵյ:  ڵ  
    Ԫڪҹ Ԫҹҵ Ҥҹ Ԫҹҵյ:
 ءڢ  Ƿ  ٻҵ  ٻҵ   Ԫڪҹ
 Ԫҹҵ      Ҥҹ  Ԫҹҵ ҵ
  Ƿ   Ԫڪҹ­ڨ  Ԫҹҵ Ҥҹ­ڨ
 Ԫҹҵ 
   []    Ԧҹ  Ԫҹҵ   ҹҹ
 Ԫҹҵյ:        ҹҹ Ԫҹҵ 
 Ԧҹ  Ԫҹҵյ:     Ԧҹ Ԫҹҵ 
 ԯҹ   ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵյ:  ڵ  
    ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ   Ԧҹ Ԫҹҵյ:
 ҵ  Ƿ ٻҵ ٻҵ  ԨԡԨکҹ
 Ԫҹҵ        Ԧҹ  Ԫҹҵ  ءڢ
 Ƿ  ԨԡԨکҹ­ڨ Ԫҹҵ Ԧҹ­ڨ Ԫҹҵ 
   Ԧҹ  Ԫҹҵ   Ҥҹ  Ԫҹҵյ:
           Ҥҹ  Ԫҹҵ  
 Ԧҹ  Ԫҹҵյ:      Ԧҹ  Ԫҹҵ
  Ԫڪҹ Ԫҹҵյ: ڵ    Ԫڪҹ
 Ԫҹҵ    Ԧҹ  Ԫҹҵյ:  ҵ  
 Ƿ ٻҵ ٻҵ  Ԫڪҹ Ԫҹҵ  
  Ԧҹ  Ԫҹҵ ءڢ Ƿ  Ԫڪҹ­ڨ
 Ԫҹҵ Ԧҹ­ڨ Ԫҹҵ 
   []   ҹҹ Ԫҹҵ  ԯҹ 
 ԨԡԨکҹ Ԫҹҵյ: ڵ     ԨԡԨکҹ
 Ԫҹҵ    ҹҹ  Ԫҹҵյ:  ءڢ  Ƿ
  ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ    ҹҹ Ԫҹҵ
 ҵ  Ƿ ٻҵ ٻҵ ԨԡԨکҹ­ڨ
 Ԫҹҵ   ҹҹ­ڨ  Ԫҹҵ      ҹҹ
 Ԫҹҵ    Ҥҹ  Ԫҹҵյ:  ҵ  
 Ƿ   ҹҹ  Ԫҹҵ    Ҥҹ
 Ԫҹҵ  ٻҵ  ٻҵ   ҹҹ­ڨ Ԫҹҵ
 Ҥҹ­ڨ Ԫҹҵ     Ҥҹ Ԫҹҵ
   ҹҹ  Ԫҹҵյ:  ڵ     ҹҹ
 Ԫҹҵ     Ԫڪҹ  Ԫҹҵյ:  ڵ  
    Ԫڪҹ Ԫҹҵ  ҹҹ Ԫҹҵյ:
 ءڢ Ƿ  Ԫڪҹ Ԫҹҵ   ҹҹ
 Ԫҹҵ  ҵ   Ƿ  ٻҵ  ٻҵ
 Ԫڪҹ­ڨ Ԫҹҵ ҹҹ­ڨ Ԫҹҵ 
   []   ԯҹ  Ԫҹҵ   ԨԡԨکҹ
 Ԫҹҵյ: ڵ     ԨԡԨکҹ Ԫҹҵ 
 ԯҹ Ԫҹҵյ: ڵ 
   []   ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ  Ҥҹ
 Ԫҹҵյ: ҵ  Ƿ  ԨԡԨکҹ Ԫҹҵ
     Ҥҹ  Ԫҹҵ  ٻҵ  ٻҵ
  ԨԡԨکҹ­ڨ  Ԫҹҵ  Ҥҹ­ڨ  Ԫҹҵ  
      Ҥҹ  Ԫҹҵ   ԨԡԨکҹ
 Ԫҹҵյ:  ڵ     ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ 
 Ԫڪҹ  Ԫҹҵյ:  ڵ     Ԫڪҹ
 Ԫҹҵ ԨԡԨکҹ Ԫҹҵյ: ڵ 
   []   Ҥҹ  Ԫҹҵ   Ԫڪҹ
 Ԫҹҵյ:  ڵ      Ԫڪҹ Ԫҹҵ
  Ҥҹ  Ԫҹҵյ:  ҵ  Ƿ 
 Ԫڪҹ  Ԫҹҵ      Ҥҹ  Ԫҹҵ
 ٻҵ ٻҵ  Ԫڪҹ­ڨ Ԫҹҵ Ҥҹ­ڨ
 Ԫҹҵ 
   []  Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ Ԫҹҵ 
 ҹҹ Ԫҹҵյ: ڶ     ҹҹ Ԫҹҵ
   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵյ:  ٻҵ
 ٻҵ  ҹҹ Ԫҹҵ   Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ   Ԫҹҵ   ҵ     Ƿ
  ҹҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ  Ԫҹҵ     
 Ԧҹ  Ԫҹҵ     Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 Ԫҹҵ    ԯҹ   ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵյ:
 ڶ          ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ  
 Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵյ: ٻҵ ٻҵ
  ԨԡԨکҹ Ԫҹҵ  Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
 Ԫҹҵ  ҵ    Ƿ   ԨԡԨکҹ­ڨ
 Ҥҹ­ڨ   Ԫҹҵ         Ԧҹ
 Ԫҹҵ  ءڢ  Ƿ   ԨԡԨکҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
 Ԫҹҵ   Ҥҹ Ԫҹҵ  Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ   Ԫҹҵ     Ҥҹ  Ԫҹҵյ:
 ڶ     Ҥҹ Ԫҹҵ Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵյ:        Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ   Ԫҹҵ     Ԫڪҹ  Ԫҹҵյ:
 ڶ     Ԫڪҹ Ԫҹҵ Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ   Ԫҹҵյ:   ٻҵ   ٻҵ  
 Ԫڪҹ  Ԫҹҵ    Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
 Ԫҹҵ  ҵ    Ƿ   Ԫڪҹ­ڨ
 Ҥҹ­ڨ   Ԫҹҵ         Ԧҹ
 Ԫҹҵ  ءڢ  Ƿ   Ԫڪҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 Ԫҹҵ  Ҥҹ Ԫҹҵ 
   []   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
 Ԫҹҵ    ԯҹ   ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵյ:
 ڶ     ԨԡԨکҹ Ԫҹҵ Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ    ҹҹ­ڨ    Ԫҹҵյ:    ٻҵ
 ٻҵ   ԨԡԨکҹ­ڨ ҹҹ­ڨ Ԫҹҵ  
   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ  ҵ
  Ƿ  ԨԡԨکҹ­ڨ Ҥҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
 Ԫҹҵ      Ԧҹ Ԫҹҵ ءڢ Ƿ
   ԨԡԨکҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ     
 Ҥҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ Ԫҹҵ   Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   Ԫҹҵ    Ҥҹ
 Ԫҹҵյ:  ڶ       Ҥҹ Ԫҹҵ
   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  Ԫҹҵյ:
 ٻҵ ٻҵ  Ҥҹ­ڨ ҹҹ­ڨ Ԫҹҵ
      Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ  
   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  Ԫҹҵ
  Ԫڪҹ Ԫҹҵյ: ڶ     Ԫڪҹ
 Ԫҹҵ    Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
 Ԫҹҵյ: ٻҵ ٻҵ  Ԫڪҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
 Ԫҹҵ     Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ Ԫҹҵ
 ҵ   Ƿ   Ԫڪҹ­ڨ Ҥҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ Ԫҹҵ    Ԧҹ Ԫҹҵ ءڢ
 Ƿ  Ԫڪҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ Ԫҹҵ   
 Ҥҹ­ڨ ҹҹ­ڨ Ԫҹҵ 
   []   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ  Ԫҹҵ   ԨԡԨکҹ Ԫҹҵյ: ڶ 
     ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ   Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ  Ԫҹҵյ:  ٻҵ
 ٻҵ    ԨԡԨکҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ
 Ԫҹҵ         Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 Ԫҹҵ  ҵ    Ƿ   ԨԡԨکҹ­ڨ
 Ҥҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ  Ԫҹҵ   
  Ԧҹ Ԫҹҵ ءڢ Ƿ  ԨԡԨکҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ   Ԫҹҵ       
 Ҥҹ­ڨ ҹҹ­ڨ Ԫҹҵ 
   []   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ  Ԫҹҵ    Ҥҹ
 Ԫҹҵյ:  ڶ       Ҥҹ Ԫҹҵ
   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ
 ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹҵյ:  ٻҵ  ٻҵ  
 Ҥҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ
 Ԫҹҵ         Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 Ԫҹҵ     Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ  Ԫҹҵ    Ԫڪҹ
 Ԫҹҵյ:  ڶ        Ԫڪҹ Ԫҹҵ
     Ҥҹ­ڨ    Ԧҹ­ڨ    ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ  Ԫҹҵյ:  ٻҵ ٻҵ
   Ԫڪҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ
 Ԫҹҵ     Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ Ԫҹҵ
 ҵ   Ƿ   Ԫڪҹ­ڨ Ҥҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ  Ԫҹҵ   
  Ԧҹ  Ԫҹҵ ءڢ Ƿ  Ԫڪҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ  Ԫҹҵ   
 Ҥҹ­ڨ ҹҹ­ڨ Ԫҹҵ 
   []   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ  Ԫҹҵ  
 Ԫڪҹ Ԫҹҵյ: ڶ    Ԫڪҹ Ԫҹҵ
   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ
 ԨԡԨکҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ Ԫҹҵյ: ٻҵ ٻҵ
   Ԫڪҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ
 Ҥҹ­ڨ Ԫҹҵ    Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
 Ԫҹҵ ҵ Ƿ Ԫڪҹ­ڨ Ҥҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ ԨԡԨکҹ­ڨ Ԫҹҵ   
 Ԧҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ  Ԫҹҵ  ءڢ  Ƿ 
 Ԫڪҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ
 Ԫҹҵ    Ҥҹ­ڨ ҹҹ­ڨ Ҥҹ­ڨ
 Ԫҹҵ 
   []   Ҥҹ Ԫҹҵ  Ԧҹ
 Ԫҹҵյ:      Ԧҹ Ԫҹҵ 
 Ҥҹ  Ԫҹҵյ:        Ҥҹ
 Ԫҹҵ       ҹҹ  Ԫҹҵյ:  ෡
 Ԫҹҵ       ҹҹ Ԫҹҵ  
 Ҥҹ  Ԫҹҵյ:        Ҥҹ
 Ԫҹҵ    ԯҹ  ԨԡԨکҹ Ԫҹҵյ:
         ԨԡԨکҹ Ԫҹҵ  
 Ҥҹ  Ԫҹҵյ:  ͯ ءڢ Ƿ ٻҵ
 ٻҵ    ԨԡԨکҹ Ԫҹҵ    
 Ҥҹ  Ԫҹҵ    ؤڤ  ҵ  
 Ƿ   ԨԡԨکҹ Ԫҹҵ Ҥҹ ෡
 Ԫҹҵ    Ҥҹ Ԫҹҵ  Ҥҹ
 Ԫҹҵյ:        Ҥҹ Ԫҹҵ
   Ҥҹ Ԫҹҵյ:    Ҥҹ
 Ԫҹҵ   Ԫڪҹ Ԫҹҵյ: ෡ Ԫҹҵ 
         Ԫڪҹ  Ԫҹҵ   
 Ҥҹ Ԫҹҵյ: 
   []   Ԧҹ Ԫҹҵ   ҹҹ
 Ԫҹҵյ:         ҹҹ Ԫҹҵ
    Ԧҹ  Ԫҹҵյ:     Ԧҹ
 Ԫҹҵ    ԯҹ  ԨԡԨکҹ Ԫҹҵյ:
         ԨԡԨکҹ Ԫҹҵ  
 Ԧҹ  Ԫҹҵյ:  ͯ  ҵ   Ƿ
 ٻҵ  ٻҵ    ԨԡԨکҹ Ԫҹҵ  
    Ԧҹ  Ԫҹҵ  ؤڤ ءڢ Ƿ
   ԨԡԨکҹ Ԫҹҵ Ԧҹ ෡ Ԫҹҵ 
   Ԧҹ Ԫҹҵ   Ҥҹ Ԫҹҵյ:
         Ҥҹ Ԫҹҵ  
 Ԧҹ  Ԫҹҵյ:      Ԧҹ Ԫҹҵ
    Ԫڪҹ  Ԫҹҵյ:  ෡  Ԫҹҵ  
      Ԫڪҹ Ԫҹҵ   Ԧҹ
 Ԫҹҵյ: 
   []   ҹҹ Ԫҹҵ   ԯҹ
  ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵյ:        
 ԨԡԨکҹ Ԫҹҵ   ҹҹ Ԫҹҵյ: ͯ
 ءڢ  Ƿ     ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ   
    ҹҹ  Ԫҹҵ  ؤڤ ҵ 
 Ƿ  ٻҵ ٻҵ   ԨԡԨکҹ Ԫҹҵ
 ҹҹ  ෡ Ԫҹҵ    ҹҹ Ԫҹҵ
    Ҥҹ  Ԫҹҵյ:  ͤڤڤڤ ҵ
  Ƿ   ҹҹ Ԫҹҵ    
 Ҥҹ  Ԫҹҵ   ؤڤ  ٻҵ  ٻҵ
    ҹҹ­ڨ  Ԫҹҵ Ҥҹ­ڨ Ԫҹҵ 
      Ҥҹ Ԫҹҵ   ҹҹ
 Ԫҹҵյ:  ڵ      ҹҹ Ԫҹҵ 
  Ԫڪҹ  Ԫҹҵյ:  ڵ     
 Ԫڪҹ  Ԫҹҵ      ҹҹ  Ԫҹҵյ:
 ͤڤڤڤ  ءڢ  Ƿ   Ԫڪҹ Ԫҹҵ
     ҹҹ Ԫҹҵ  ؤڤ ҵ
  Ƿ  ٻҵ  ٻҵ    Ԫڪҹ­ڨ
 Ԫҹҵ ҹҹ­ڨ Ԫҹҵ 
   []   ԯҹ Ԫҹҵ  ԨԡԨکҹ
 Ԫҹҵյ:  ڵ         ԨԡԨکҹ
 Ԫҹҵ  ԯҹ Ԫҹҵյ: ڵ 
   []     ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ   
 Ҥҹ  Ԫҹҵյ:  ͯ  ҵ   Ƿ
  ԨԡԨکҹ Ԫҹҵ   Ҥҹ Ԫҹҵ
  ؤڤ ٻҵ ٻҵ  ԨԡԨکҹ Ԫҹҵ
 Ҥҹ ෡ Ԫҹҵ     Ҥҹ
 Ԫҹҵ    ԨԡԨکҹ Ԫҹҵյ:    
 ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ     Ԫڪҹ  Ԫҹҵյ:
 ෡  Ԫҹҵ          Ԫڪҹ
 Ԫҹҵ  ԨԡԨکҹ Ԫҹҵյ: 
   []   Ҥҹ Ԫҹҵ  Ԫڪҹ
 Ԫҹҵյ: ڵ      Ԫڪҹ Ԫҹҵ
       Ҥҹ   Ԫҹҵյ:   ͤڤڤڤ
 ҵ  Ƿ   Ԫڪҹ Ԫҹҵ  
    Ҥҹ  Ԫҹҵ   ؤڤ  ٻҵ
 ٻҵ     Ԫڪҹ­ڨ  Ԫҹҵ Ҥҹ­ڨ
 Ԫҹҵ 
   []    Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ Ԫҹҵ
    ҹҹ  Ԫҹҵյ: ڶ     
 ҹҹ  Ԫҹҵ     Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 Ԫҹҵյ:        Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
 Ԫҹҵ    ԯҹ  ԨԡԨکҹ Ԫҹҵյ:
 ڶ        ԨԡԨکҹ Ԫҹҵ  
 Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵյ:  ͯ  ٻҵ
 ٻҵ    ԨԡԨکҹ Ԫҹҵ    
 Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   Ԫҹҵ     ؤڤ
 ҵ   Ƿ    ԨԡԨکҹ­ڨ Ԫҹҵ
 Ҥҹ­ڨ  ෡ Ԫҹҵ     Ԧҹ
 Ԫҹҵ    ؤڤ  ءڢ  Ƿ    
 ԨԡԨکҹ­ڨ  Ԫҹҵ  Ԧҹ­ڨ  ෡  Ԫҹҵ
    Ҥҹ Ԫҹҵ  Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ     Ҥҹ  Ԫҹҵյ:
 ڶ         Ҥҹ  Ԫҹҵ  
  Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ Ԫҹҵյ:    
 Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ    Ԫڪҹ
 Ԫҹҵյ:  ڶ       Ԫڪҹ Ԫҹҵ
  Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ Ԫҹҵյ: 
   []       Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ  Ԫҹҵ    ԯҹ  ԨԡԨکҹ
 Ԫҹҵյ:  ڶ      ԨԡԨکҹ Ԫҹҵ
   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ Ԫҹҵյ:
 ͯ  ٻҵ  ٻҵ     ԨԡԨکҹ­ڨ
 Ԫҹҵ   ҹҹ­ڨ   ෡   Ԫҹҵ    
     Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ  
 ؤڤ  ҵ   Ƿ    ԨԡԨکҹ­ڨ
 Ԫҹҵ  Ҥҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ෡  Ԫҹҵ
       Ԧҹ Ԫҹҵ  ؤڤ ءڢ
 Ƿ      ԨԡԨکҹ­ڨ  Ԫҹҵ  Ԧҹ­ڨ
 ෡ Ԫҹҵ     Ҥҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
 Ԫҹҵ         Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ  Ԫҹҵ     Ҥҹ  Ԫҹҵյ:
 ڶ        Ҥҹ Ԫҹҵ  
 Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   Ԫҹҵյ:
 ҹҹ  Ԫҹҵ     Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ  Ԫҹҵ     Ԫڪҹ  Ԫҹҵյ:
 ڶ        Ԫڪҹ Ԫҹҵ  
 Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   Ԫҹҵյ:
 ͤڤڤڤ  ءڢ  Ƿ   Ԫڪҹ Ԫҹҵ
       Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
 Ԫҹҵ   ؤڤ  ҵ   Ƿ ٻҵ
 ٻҵ     Ԫڪҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  Ԫҹҵ
   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ Ԫҹҵ 
   []       Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ  Ԫҹҵ     ԨԡԨکҹ
 Ԫҹҵյ: ڶ       ԨԡԨکҹ Ԫҹҵ
      Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ  Ԫҹҵյ:  ͯ  ٻҵ  ٻҵ
    ԨԡԨکҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ  Ԫҹҵ ҹҹ­ڨ
 ෡ Ԫҹҵ     Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
 Ԫҹҵ   ؤڤ  ҵ   Ƿ  
 ԨԡԨکҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ   Ԫҹҵ   Ҥҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ  ෡  Ԫҹҵ      Ԧҹ
 Ԫҹҵ  ؤڤ ءڢ Ƿ   ԨԡԨکҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ  Ԫҹҵ  Ԧҹ­ڨ ෡ Ԫҹҵ  
  Ҥҹ­ڨ ҹҹ­ڨ Ԫҹҵ 
   []       Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ  Ԫҹҵ   
 Ҥҹ Ԫҹҵյ: ڶ      Ҥҹ
 Ԫҹҵ     Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ    ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹҵյ:   ҹҹ
 Ԫҹҵ         Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ  Ԫҹҵ   
 Ԫڪҹ  Ԫҹҵյ: ڶ      Ԫڪҹ
 Ԫҹҵ     Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹҵյ:   ͤڤڤڤ
 ءڢ  Ƿ    Ԫڪҹ Ԫҹҵ   
   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ
 ԨԡԨکҹ­ڨ  Ԫҹҵ    ؤڤ  ҵ  
 Ƿ ٻҵ ٻҵ   Ԫڪҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
 Ԫҹҵ        Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ ԨԡԨکҹ­ڨ Ԫҹҵ 
   []   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ   Ҥҹ­ڨ   Ԫҹҵ
    Ԫڪҹ  Ԫҹҵյ:  ڶ      
  Ԫڪҹ Ԫҹҵ   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ   Ҥҹ­ڨ
 Ԫҹҵյ:  ͤڤڤڤ  ءڢ  Ƿ    
 Ԫڪҹ Ԫҹҵ    Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ   Ҥҹ­ڨ
 Ԫҹҵ     ؤڤ   ҵ    Ƿ
   Ԫڪҹ­ڨ ҹҹ­ڨ Ԫҹҵ    
 Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ
 Ҥҹ­ڨ  Ԫҹҵ   ؤڤ  ٻҵ ٻҵ
    Ԫڪҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ Ҥҹ­ڨ Ԫҹҵ
       Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ ԯҹ­ڨ
 ԨԡԨکҹ­ڨ Ԫҹҵ 
           ͹ ԯԵ 
   []  Ҥҹ  Ԫҹҵ  Ԧҹ 
 Ԫҹҵյ:  ڵ      Ԧҹ  Ԫҹҵ
  Ҥҹ  Ԫҹҵյ: ڵ   Ҥҹ
  Ԫҹҵ   ҹҹ   Ԫҹҵյ:  ͤڤڤڤ
 Ҥҹ  Ԫҹҵ   ҹҹ  Ԫҹҵ Թڹ
 ڤڤչ  ໵    ؤڤ  Ҥҹ­ڨ  
 Ԫҹڵ  ҹҹ­ڨ  Ԫҹڵ     ҹҹ
  Ԫҹҵ  Ҥҹ  Ԫҹҵյ: ͹Ҥڤڤ
 ҹҹ   Ԫҹҵ     Ҥҹ  Ԫҹҵ
 Թڹ  ڤڤչ  ໵   ؤڤ  ҹҹ­ڨ
 Ԫҹڵ Ҥҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   {.}  Ҥҹ Ԫҹҵ ԯҹ 
 ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵյ: ͯ Ҥҹ  Ԫҹҵ
   ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ ͹Ҥڤڤԭڨ ͯڨ
 ໵    ؤڤ  Ҥҹ­ڨ   Ԫҹڵ
 ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹڵ       ԨԡԨکҹ
  Ԫҹҵ  Ҥҹ  Ԫҹҵյ: ͹Ҥڤڤ
 ԨԡԨکҹ   Ԫҹҵ    Ҥҹ  Ԫҹҵ
 ͹Ҥڤڤԭڨ  ͯڨ  ໵    ؤڤ
 ԨԡԨکҹ­ڨ Ԫҹڵ Ҥҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   {.}  Ҥҹ  Ԫҹҵ  Ҥҹ
  Ԫڪҹ   Ԫҹҵյ: ͤڤڤڤ Ҥҹ
  Ԫҹҵ   Ԫڪҹ  Ԫҹҵ Թڹ ڤڤչ
 ໵         ؤڤ    Ҥҹ­ڨ
  Ԫҹڵ Ԫڪҹ­ڨ  Ԫҹڵ   Ԫڪҹ
  Ԫҹҵ  Ҥҹ  Ԫҹҵյ: ͹Ҥڤڤ
 Ԫڪҹ   Ԫҹҵ    Ҥҹ  Ԫҹҵ
 Թڹ  ڤڤչ  ໵   ؤڤ  Ԫڪҹ­ڨ
 Ԫҹڵ Ҥҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   []   Ԧҹ   Ԫҹҵ  ҹҹ 
 Ԫҹҵյ: ͤڤڤڤ Ԧҹ  Ԫҹҵ  ҹҹ
  Ԫҹҵ  Թڹ  ڤڤչ  ໵   ؤڤ
 Ԧҹ­ڨ   Ԫҹڵ  ҹҹ­ڨ   Ԫҹڵ  
   ҹҹ  Ԫҹҵ  Ԧҹ  Ԫҹҵյ:
 ͹Ҥڤڤ  ҹҹ   Ԫҹҵ    Ԧҹ
  Ԫҹҵ  Թڹ  ڤڤչ  ໵   ؤڤ
 ҹҹ­ڨ   Ԫҹڵ  Ԧҹ­ڨ   Ԫҹڵ  
 Ԧҹ   Ԫҹҵ   ԯҹ   ԨԡԨکҹ
  Ԫҹҵյ: ͯ Ԧҹ  Ԫҹҵ  ԨԡԨکҹ
   Ԫҹҵ   ͹Ҥڤڤԭڨ   ͯڨ  ໵
   ؤڤ  Ԧҹ­ڨ   Ԫҹڵ  ԨԡԨکҹ­ڨ
  Ԫҹڵ    ԨԡԨکҹ Ԫҹҵ Ԧҹ
  Ԫҹҵյ:  ͹Ҥڤڤ  ԨԡԨکҹ   Ԫҹҵ
      Ԧҹ    Ԫҹҵ  ͹Ҥڤڤԭڨ
 ͯڨ ໵  ؤڤ ԨԡԨکҹ­ڨ  Ԫҹڵ
 Ԧҹ­ڨ   Ԫҹڵ     Ԧҹ   Ԫҹҵ
  Ҥҹ  Ԫڪҹ  Ԫҹҵյ: ͤڤڤڤ
 Ԧҹ   Ԫҹҵ     Ԫڪҹ   Ԫҹҵ
 Թڹ  ڤڤչ  ໵   ؤڤ  Ԧҹ­ڨ
  Ԫҹڵ Ԫڪҹ­ڨ  Ԫҹڵ   Ԫڪҹ
  Ԫҹҵ   Ԧҹ  Ԫҹҵյ: ͹Ҥڤڤ
 Ԫڪҹ   Ԫҹҵ     Ԧҹ   Ԫҹҵ
 Թڹ  ڤڤչ  ໵   ؤڤ  Ԫڪҹ­ڨ
 Ԫҹڵ Ԧҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   []  ҹҹ  Ԫҹҵ  ԯҹ 
 ԨԡԨکҹ   Ԫҹҵյ:  ͯ ҹҹ  Ԫҹҵ
    ԨԡԨکҹ   Ԫҹҵ ͤڤڤڤԭڨ ͯڨ
 ໵  ؤڤ ҹҹ­ڨ  Ԫҹڵ ԨԡԨکҹ­ڨ
  Ԫҹڵ        ԨԡԨکҹ   Ԫҹҵ
  ҹҹ   Ԫҹҵյ:  ͤڤڤڤ ԨԡԨکҹ 
 Ԫҹҵ     ҹҹ   Ԫҹҵ  ͤڤڤڤԭڨ
 ͯڨ ໵  ؤڤ ԨԡԨکҹ­ڨ  Ԫҹڵ
 ҹҹ­ڨ   Ԫҹڵ     ҹҹ   Ԫҹҵ
  Ҥҹ  Ԫڪҹ  Ԫҹҵյ: ڵ 
    Ԫڪҹ  Ԫҹҵ ҹҹ Ԫҹҵյ:
 ڵ 
   []   ԯҹ  Ԫҹҵ  ԨԡԨکҹ 
 Ԫҹҵյ: ڵ     ԨԡԨکҹ Ԫҹҵ 
 ԯҹ Ԫҹҵյ: ڵ 
   []  ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ Ҥҹ 
 Ԫڪҹ  Ԫҹҵյ: ͤڤڤڤ ԨԡԨکҹ Ԫҹҵ
    Ԫڪҹ   Ԫҹҵ  ͤڤڤڤԭڨ ͯڨ
 ໵    ؤڤ  ԨԡԨکҹ­ڨ    Ԫҹڵ
 Ԫڪҹ­ڨ  Ԫҹڵ    Ԫڪҹ Ԫҹҵ
   ԨԡԨکҹ    Ԫҹҵյ:  ͯ  Ԫڪҹ
  Ԫҹҵ   ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ ͤڤڤڤԭڨ
 ͯڨ  ໵  ؤڤ Ԫڪҹ­ڨ  Ԫҹڵ
 ԨԡԨکҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   []  Ҥҹ  Ԫҹҵ  Ԫڪҹ 
 Ԫҹҵյ:  ڵ     Ԫڪҹ  Ԫҹҵ
 Ҥҹ Ԫҹҵյ: ڵ 
   []   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ
  ҹҹ   Ԫҹҵյ:  ͤڤڤڤ Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ   ҹҹ  Ԫҹҵ Թڹ
 ڤڤչ   ໵     ؤڤ  Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ    Ԫҹڵ  ҹҹ­ڨ   Ԫҹڵ  
     ҹҹ   Ԫҹҵ   Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ    Ԫҹҵյ:  ͹Ҥڤڤ  ҹҹ
  Ԫҹҵ   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ
 Թڹ  ڤڤչ  ໵   ؤڤ  ҹҹ­ڨ
 Ԫҹڵ Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   {.}   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ
  ԯҹ   ԨԡԨکҹ   Ԫҹҵյ: ͯ
 Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ   Ԫҹҵ   ԨԡԨکҹ
   Ԫҹҵ   ͹Ҥڤڤԭڨ   ͯڨ  ໵
  ؤڤ  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ   Ԫҹڵ
 ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹڵ       ԨԡԨکҹ
    Ԫҹҵ      Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ
  Ԫҹҵյ:  ͹Ҥڤڤ  ԨԡԨکҹ   Ԫҹҵ
      Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ    Ԫҹҵ
 ͹Ҥڤڤԭڨ  ͯڨ  ໵    ؤڤ
 ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹڵ  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ 
 Ԫҹڵ 
   {.}   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ
   Ҥҹ     Ԫڪҹ    Ԫҹҵյ:
 ͤڤڤڤ  Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ  
 Ԫڪҹ  Ԫҹҵ Թڹ ڤڤչ ໵ ؤڤ
 Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ    Ԫҹڵ  Ԫڪҹ­ڨ
 Ԫҹڵ   Ԫڪҹ Ԫҹҵ Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ    Ԫҹҵյ:  ͹Ҥڤڤ  Ԫڪҹ
  Ԫҹҵ   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ
 Թڹ ڤڤչ ໵ ؤڤ Ԫڪҹ­ڨ Ԫҹڵ
 Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   []   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
  Ԫҹҵ  ԯҹ  ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵյ:
 ͯ  Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ  Ԫҹҵ
   ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ Թڹ ڤڤչڨ ͯڨ
 ໵     ؤڤ  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ   Ԫҹڵ  ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹڵ  
     ԨԡԨکҹ   Ԫҹҵ  Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ    Ԫҹҵյ:  ͹Ҥڤڤ
 ԨԡԨکҹ­ڨ ҹҹ­ڨ  Ԫҹҵ   Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ     Ԫҹҵ  ͤڤڤڤ  ԨԡԨکҹ­ڨ
 Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ     Ԫҹҵ    
 ҹҹ    Ԫҹҵ  Թڹ  ڤڤչڨ  ͯڨ
 ໵    ؤڤ  ԨԡԨکҹ­ڨ    Ԫҹڵ
 Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ   Ԫҹڵ  
  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ   Ԫҹҵ
  Ҥҹ  Ԫڪҹ  Ԫҹҵյ: ڵ 
     Ԫڪҹ   Ԫҹҵ  Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ    Ԫҹҵյ:  ͹Ҥڤڤ
 Ԫڪҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  Ԫҹҵ   Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ   Ԫҹҵ Թڹ ڤڤչ ໵ 
 ؤڤ  Ԫڪҹ­ڨ  Ԫҹڵ Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   []   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ   Ԫҹҵ   ԨԡԨکҹ   Ԫҹҵյ:
 ڵ        ԨԡԨکҹ   Ԫҹҵ 
 Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ
  Ԫҹҵյ:  ͹Ҥڤڤ  ԨԡԨکҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ   Ԫҹҵ   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
   Ԫҹҵ  ͤڤڤڤ  ԨԡԨکҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ   Ԫҹҵ    ҹҹ 
 Ԫҹҵ  Թڹ  ڤڤչڨ  ͯڨ  ໵  
 ؤڤ ԨԡԨکҹ­ڨ  Ԫҹڵ Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ ԯҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   []   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹҵ   Ҥҹ
  Ԫڪҹ  Ԫҹҵյ: ڵ   Ԫڪҹ
  Ԫҹҵ   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ     Ԫҹҵյ:  ͯ
 Ԫڪҹ­ڨ   Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ
   Ԫҹҵ        ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ
   Ԫҹҵ  ͹Ҥڤڤ  Ԫڪҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ ԨԡԨکҹ­ڨ  Ԫҹҵ   Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ      Ԫҹҵ   Թڹ   ڤڤչڨ
 ͯڨ  ໵  ؤڤ Ԫڪҹ­ڨ  Ԫҹڵ
 Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ
 ԨԡԨکҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   []   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ   Ԫҹҵ 
 Ԫڪҹ  Ԫҹҵյ: ڵ     Ԫڪҹ
  Ԫҹҵ   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ   Ԫҹҵյ:
 ͯ  Ԫڪҹ­ڨ Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
 Ҥҹ­ڨ     Ԫҹҵ       ԯҹ­ڨ
 ԨԡԨکҹ­ڨ    Ԫҹҵ  ͹Ҥڤڤ  Ԫڪҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ   Ҥҹ­ڨ
  Ԫҹҵ   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ
 Թڹ  ڤڤչڨ  ͯڨ  ໵   ؤڤ
 Ԫڪҹ­ڨ    Ԫҹڵ  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ   Ҥҹ­ڨ
 Ԫҹڵ 
   []   Ҥҹ  Ԫҹҵ  Ԧҹ
  Ԫҹҵյ: ءڢ Ƿ  Ҥҹ  Ԫҹҵ
     Ԧҹ   Ԫҹҵ ٻҵ ٻҵ
 ͻһ   Ҥҹ­ڨ   Ԫҹҵ Ԧҹ­ڨ
  Ԫҹҵ   Ԧҹ Ԫҹҵ Ҥҹ
  Ԫҹҵյ:  ҵ   Ƿ   Ԧҹ
  Ԫҹҵ    Ҥҹ  Ԫҹҵ ٻҵ
 ٻҵ  ͻһ    Ԧҹ­ڨ   Ԫҹҵ
 Ҥҹ­ڨ  Ԫҹҵ   Ҥҹ  Ԫҹҵ
  ҹҹ   Ԫҹҵյ:  ٻҵ  ٻҵ 
 Ҥҹ  Ԫҹҵ    ҹҹ  Ԫҹҵ
 ءڢ Ƿ ͻһ  Ҥҹ­ڨ  Ԫҹҵ
 ҹҹ­ڨ  Ԫҹҵ     ҹҹ Ԫҹҵ
  Ҥҹ  Ԫҹҵյ: ڵ  Ҥҹ
  Ԫҹҵ  ԯҹ  ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵյ:
 ءڢ  Ƿ  ٻҵ  ٻҵ  Ҥҹ 
 Ԫҹҵ     ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ ͻһ
 Ҥҹ­ڨ Ԫҹҵ ԨԡԨکҹ­ڨ Ԫҹҵ 
   {.}     ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ 
 Ҥҹ   Ԫҹҵյ:  ڵ   Ҥҹ
  Ԫҹҵ   Ҥҹ   Ԫҹҵյ:  ٻҵ
 ٻҵ  Ҥҹ  Ԫҹҵ  Ҥҹ
  Ԫҹҵ ءڢ Ƿ ͻһ  Ҥҹ­ڨ
  Ԫҹҵ Ҥҹ­ڨ Ԫҹҵ   Ҥҹ
  Ԫҹҵ  Ҥҹ  Ԫҹҵյ: ҵ 
 Ƿ  Ҥҹ  Ԫҹҵ   Ҥҹ
  Ԫҹҵ ءڢ Ƿ ͻһ  Ҥҹ­ڨ
  Ԫҹҵ Ҥҹ­ڨ  Ԫҹҵ   Ҥҹ
  Ԫҹҵ  Ԫڪҹ  Ԫҹҵյ: ءڢ Ƿ
 ٻҵ ٻҵ  Ҥҹ  Ԫҹҵ  
 Ԫڪҹ   Ԫҹҵ  ͻһ   Ҥҹ­ڨ
  Ԫҹҵ Ԫڪҹ­ڨ  Ԫҹҵ   Ԫڪҹ
 Ԫҹҵ Ҥҹ Ԫҹҵյ: ڵ 
   []   Ԧҹ  Ԫҹҵ  ҹҹ 
 Ԫҹҵյ:  ҵ   Ƿ  ٻҵ ٻҵ
  Ԧҹ  Ԫҹҵ    ҹҹ Ԫҹҵ
 ͻһ   Ԧҹ­ڨ   Ԫҹҵ ҹҹ­ڨ 
 Ԫҹҵ     ҹҹ  Ԫҹҵ Ԧҹ
  Ԫҹҵյ:  ءڢ Ƿ  ҹҹ  Ԫҹҵ
    Ԧҹ  Ԫҹҵ ͻһ ҹҹ­ڨ
  Ԫҹҵ  Ԧҹ­ڨ   Ԫҹҵ    Ԧҹ
  Ԫҹҵ  ԯҹ  ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵյ:
 ҵ   Ƿ ٻҵ ٻҵ  Ԧҹ
  Ԫҹҵ    ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ ͻһ
  Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ ԨԡԨکҹ­ڨ  Ԫҹҵ 
     ԨԡԨکҹ   Ԫҹҵ   Ԧҹ
 Ԫҹҵյ: ڵ 
   {.}  Ԧҹ  Ԫҹҵ  Ҥҹ
   Ԫҹҵյ:  ٻҵ  ٻҵ   Ԧҹ  
 Ԫҹҵ      Ҥҹ  Ԫҹҵ ҵ
  Ƿ  ͻһ   Ԧҹ­ڨ   Ԫҹҵ
 Ҥҹ­ڨ   Ԫҹҵ       Ҥҹ
   Ԫҹҵ    Ԧҹ    Ԫҹҵյ:  ءڢ
 Ƿ  Ҥҹ  Ԫҹҵ    Ԧҹ
  Ԫҹҵ  ҵ   Ƿ  ͻһ  
 Ҥҹ­ڨ   Ԫҹҵ Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ  
 Ԧҹ  Ԫҹҵ  Ԫڪҹ Ԫҹҵյ: ҵ
   Ƿ  ٻҵ  ٻҵ    Ԧҹ
  Ԫҹҵ    Ԫڪҹ  Ԫҹҵ ͻһ
  Ԧҹ­ڨ   Ԫҹҵ Ԫڪҹ­ڨ  Ԫҹҵ 
    Ԫڪҹ Ԫҹҵ Ԧҹ Ԫҹҵյ:
 ڵ 
   []  ҹҹ  Ԫҹҵ  ԯҹ 
 ԨԡԨکҹ   Ԫҹҵյ:  ءڢ Ƿ  ҹҹ
  Ԫҹҵ    ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ ͻһ
  ҹҹ­ڨ  Ԫҹҵ ԨԡԨکҹ­ڨ  Ԫҹҵ 
     ԨԡԨکҹ   Ԫҹҵ   ҹҹ
  Ԫҹҵյ: ڵ   ҹҹ  Ԫҹҵ 
 Ҥҹ  Ԫҹҵյ: ڵ    Ҥҹ
   Ԫҹҵ   ҹҹ   Ԫҹҵյ:  ҵ
  Ƿ  Ҥҹ  Ԫҹҵ  ҹҹ
  Ԫҹҵ ءڢ Ƿ ͻһ  Ҥҹ­ڨ
  Ԫҹҵ  ҹҹ­ڨ  Ԫҹҵ   ҹҹ 
 Ԫҹҵ   Ԫڪҹ   Ԫҹҵյ: ءڢ Ƿ
  ҹҹ  Ԫҹҵ    Ԫڪҹ Ԫҹҵ
 ͻһ    ҹҹ­ڨ   Ԫҹҵ  Ԫڪҹ­ڨ
  Ԫҹҵ        Ԫڪҹ   Ԫҹҵ
 ҹҹ Ԫҹҵյ: ڵ 
   []   ԯҹ  Ԫҹҵ  ԨԡԨکҹ
  Ԫҹҵյ: ڵ    ԨԡԨکҹ Ԫҹҵ
 ԯҹ Ԫҹҵյ: ڵ 
   []  ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ  Ҥҹ
  Ԫҹҵյ: ڵ    Ҥҹ Ԫҹҵ
  ԨԡԨکҹ   Ԫҹҵյ:  ҵ   Ƿ
  Ҥҹ   Ԫҹҵ    ԨԡԨکҹ 
 Ԫҹҵ  ͻһ    Ҥҹ­ڨ   Ԫҹҵ
 ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹҵ   ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ
  Ԫڪҹ  Ԫҹҵյ: ڵ   Ԫڪҹ
 Ԫҹҵ ԨԡԨکҹ Ԫҹҵյ: ڵ 
   []   Ҥҹ  Ԫҹҵ  Ԫڪҹ
  Ԫҹҵյ:  ҵ  Ƿ  Ҥҹ 
 Ԫҹҵ      Ԫڪҹ  Ԫҹҵ ͻһ
  Ҥҹ­ڨ  Ԫҹҵ Ԫڪҹ­ڨ  Ԫҹҵ 
   Ԫڪҹ Ԫҹҵ Ҥҹ Ԫҹҵյ:
 ڵ 
   []   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ
  ҹҹ   Ԫҹҵյ:  ٻҵ  ٻҵ 
 Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ    ҹҹ
  Ԫҹҵ  ͻһ   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
  Ԫҹҵ  ҹҹ­ڨ   Ԫҹҵ     
 ҹҹ    Ԫҹҵ   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
  Ԫҹҵյ: ءڢ Ƿ  ҹҹ­ڨ Ҥҹ­ڨ
   Ԫҹҵ        Ԧҹ   Ԫҹҵ
 ͻһ   ҹҹ­ڨ   Ԫҹҵ Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ Ԫҹҵ 
   {.}      Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ
  Ԫҹҵ  ԯҹ  ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵյ:
 ٻҵ  ٻҵ    Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
  Ԫҹҵ    ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ ͻһ
  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ ԨԡԨکҹ­ڨ
  Ԫҹҵ        ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ
 Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ Ԫҹҵյ: ڵ 
   {.}  Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ
  Ҥҹ Ԫҹҵյ: ٻҵ ٻҵ Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ    Ԫҹҵ        Ҥҹ
  Ԫҹҵ  ͻһ   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
  Ԫҹҵ Ҥҹ­ڨ Ԫҹҵ   Ҥҹ
  Ԫҹҵ  Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵյ:
 ءڢ   Ƿ     Ҥҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ
   Ԫҹҵ        Ԧҹ   Ԫҹҵ
 ҵ   Ƿ   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
  Ԫҹҵ    Ҥҹ  Ԫҹҵ ͻһ
  Ҥҹ­ڨ   Ԫҹҵ Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
 Ԫҹҵ 
   {.}  Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ
  Ԫڪҹ   Ԫҹҵյ:  ٻҵ ٻҵ 
 Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ   Ԫڪҹ
  Ԫҹҵ  ͻһ   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
  Ԫҹҵ  Ԫڪҹ­ڨ   Ԫҹҵ     
 Ԫڪҹ   Ԫҹҵ   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 Ԫҹҵյ: ڵ 
   []   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
  Ԫҹҵ  ԯҹ  ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵյ:
 ڵ        ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ 
 Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ Ԫҹҵյ: ڵ 
  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ   Ԫҹҵ
  Ҥҹ   Ԫҹҵյ: ڵ    
 Ҥҹ   Ԫҹҵ   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ  Ԫҹҵյ: ءڢ Ƿ  Ҥҹ­ڨ
 Ҥҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ     Ԫҹҵ    
  Ԧҹ   Ԫҹҵ ҵ  Ƿ 
 Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ    Ԫҹҵ     
 Ҥҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ   Ԫҹҵ  ͻһ 
 Ҥҹ­ڨ    Ԫҹҵ  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ   Ԫҹҵ   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ   Ԫҹҵ   Ԫڪҹ   Ԫҹҵյ:
 ڵ   Ԫڪҹ Ԫҹҵ Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ Ԫҹҵյ: ڵ 
   []   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ   Ԫҹҵ   ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵյ:
 ڵ   ԨԡԨکҹ Ԫҹҵ Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ    Ԫҹҵյ:
 ڵ 
   []   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹҵ   Ҥҹ
  Ԫҹҵյ: ڵ    Ҥҹ Ԫҹҵ
   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ
 ԨԡԨکҹ­ڨ    Ԫҹҵյ:  ءڢ  Ƿ  
 Ҥҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ    Ԫҹҵ
    Ԧҹ­ڨ ԯҹ­ڨ ԨԡԨکҹ­ڨ Ԫҹҵ
 ҵ   Ƿ   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
   Ԫҹҵ       Ҥҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹҵ  ͻһ  
 Ҥҹ­ڨ    Ԫҹҵ  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹҵ  
   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ
 ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹҵ   Ԫڪҹ  Ԫҹҵյ:
 ڵ   Ԫڪҹ Ԫҹҵ Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ
 Ԫҹҵյ: ڵ 
   []   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ   Ԫҹҵ 
 Ԫڪҹ  Ԫҹҵյ: ڵ     Ԫڪҹ
  Ԫҹҵ   Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ   Ԫҹҵյ:
 ڵ 
   []    Ҥҹ  Ԫҹҵ  
 Ԧҹ   Ԫҹҵյ:  ͹Ҥڤڤ  ءڢ Ƿ
   Ҥҹ  Ԫҹҵ     Ԧҹ
  Ԫҹҵ   ؤڤ ٻҵ ٻҵ ͻһ
     Ҥҹ­ڨ   Ԫҹҵ  Ԧҹ­ڨ  
 Ԫҹҵ  ͹Ҥڤڤ  ໵   ؤڤ ʾھڶ
 Ҥҹ­ڨ   Ԫҹڵ  Ԧҹ­ڨ   Ԫҹڵ 
     Ԧҹ  Ԫҹҵ  Ҥҹ
  Ԫҹҵյ:  ͹Ҥڤڤ  ҵ   Ƿ
   Ԧҹ  Ԫҹҵ     Ҥҹ
  Ԫҹҵ   ؤڤ ٻҵ ٻҵ ͻһ
   Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ Ҥҹ­ڨ  Ԫҹҵ
 ͹Ҥڤڤ   ໵     ؤڤ   ʾھڶ
 Ԧҹ­ڨ Ԫҹڵ Ҥҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   {.}   Ҥҹ  Ԫҹҵ  
 ҹҹ    Ԫҹҵյ:  ͤڤڤڤ  ҵ  
 Ƿ  ٻҵ  ٻҵ     Ҥҹ  
 Ԫҹҵ     ҹҹ  Ԫҹҵ  ؤڤ
 ءڢ  Ƿ  ͻһ     Ҥҹ­ڨ
     Ԫҹҵ    ҹҹ­ڨ       Ԫҹҵ
 Թڹ   ڤڤչ  ໵    ؤڤ  ʾھڶ
 Ҥҹ­ڨ   Ԫҹڵ  ҹҹ­ڨ   Ԫҹڵ 
     ҹҹ  Ԫҹҵ  Ҥҹ
  Ԫҹҵյ:  ͹Ҥڤڤ  ҵ   Ƿ
   ҹҹ  Ԫҹҵ     Ҥҹ
  Ԫҹҵ  ؤڤ ءڢ Ƿ ٻҵ ٻҵ
 ͻһ   ҹҹ­ڨ  Ԫҹҵ Ҥҹ­ڨ
  Ԫҹҵ Թڹ ڤڤչ ໵  ؤڤ ʾھڶ
 ҹҹ­ڨ Ԫҹڵ Ҥҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   {.}   Ҥҹ  Ԫҹҵ  
 ԯҹ  ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵյ: ͯ ҵ
  Ƿ  ٻҵ  ٻҵ    Ҥҹ
  Ԫҹҵ     ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ 
 ؤڤ  ͻһ     Ҥҹ­ڨ  Ԫҹҵ
 ԨԡԨکҹ­ڨ    Ԫҹҵ  ͹Ҥڤڤԭڨ  ͯڨ
 ໵   ؤڤ ʾھڶ Ҥҹ­ڨ  Ԫҹڵ
 ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹڵ      ԨԡԨکҹ
  Ԫҹҵ  Ҥҹ Ԫҹҵյ: ͹Ҥڤڤ
 ҵ  Ƿ   ԨԡԨکҹ Ԫҹҵ 
  Ҥҹ Ԫҹҵ ؤڤ ءڢ Ƿ ٻҵ
 ٻҵ  ͻһ    ԨԡԨکҹ­ڨ  Ԫҹҵ
 Ҥҹ­ڨ    Ԫҹҵ  ͹Ҥڤڤԭڨ  ͯڨ
 ໵   ؤڤ ʾھڶ ԨԡԨکҹ­ڨ  Ԫҹڵ
 Ҥҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   {.}   Ҥҹ  Ԫҹҵ  
 Ҥҹ   Ԫҹҵյ: ͤڤڤڤ ٻҵ ٻҵ
   Ҥҹ  Ԫҹҵ    Ҥҹ
  Ԫҹҵ  ؤڤ ҵ  Ƿ ͻһ
     Ҥҹ­ڨ    Ԫҹҵ  Ҥҹ­ڨ
  Ԫҹҵ Թڹ ڤڤչ ໵  ؤڤ ʾھڶ
 Ҥҹ­ڨ   Ԫҹڵ  Ҥҹ­ڨ  Ԫҹڵ 
     Ҥҹ  Ԫҹҵ  Ҥҹ
  Ԫҹҵյ:  ͹Ҥڤڤ  ҵ   Ƿ
   Ҥҹ  Ԫҹҵ    Ҥҹ
  Ԫҹҵ  ؤڤ ءڢ Ƿ ٻҵ ٻҵ
 ͻһ   Ҥҹ­ڨ  Ԫҹҵ Ҥҹ­ڨ
  Ԫҹҵ Թڹ ڤڤչ ໵  ؤڤ ʾھڶ
 Ҥҹ­ڨ Ԫҹڵ Ҥҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   {.}   Ҥҹ  Ԫҹҵ  
 Ԫڪҹ    Ԫҹҵյ:  ͤڤڤڤ  ҵ  
 Ƿ  ٻҵ  ٻҵ      Ҥҹ
  Ԫҹҵ     Ԫڪҹ Ԫҹҵ ؤڤ
 ͻһ       Ҥҹ­ڨ    Ԫҹҵ
 Ԫڪҹ­ڨ   Ԫҹҵ Թڹ ڤڤչ ໵ 
 ؤڤ  ʾھڶ  Ҥҹ­ڨ   Ԫҹڵ  Ԫڪҹ­ڨ
  Ԫҹڵ      Ԫڪҹ  Ԫҹҵ 
  Ҥҹ  Ԫҹҵյ: ͹Ҥڤڤ ҵ
  Ƿ   Ԫڪҹ  Ԫҹҵ   
 Ҥҹ  Ԫҹҵ  ؤڤ ءڢ Ƿ ٻҵ
 ٻҵ  ͻһ    Ԫڪҹ­ڨ  Ԫҹҵ
 Ҥҹ­ڨ    Ԫҹҵ  Թڹ  ڤڤչ  ໵
   ؤڤ  ʾھڶ  Ԫڪҹ­ڨ    Ԫҹڵ
 Ҥҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   []   Ԧҹ  Ԫҹҵ  ҹҹ
   Ԫҹҵյ:  ͤڤڤڤ  ҵ    Ƿ
 ٻҵ  ٻҵ   Ԧҹ  Ԫҹҵ  
   ҹҹ  Ԫҹҵ  ؤڤ ءڢ Ƿ
 ͻһ     Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ ҹҹ­ڨ
  Ԫҹҵ  Թڹ  ڤڤչ  ໵   ؤڤ
 ʾھڶ  Ԧҹ­ڨ  Ԫҹڵ ҹҹ­ڨ  Ԫҹڵ 
     ҹҹ  Ԫҹҵ   Ԧҹ
  Ԫҹҵյ:  ͹Ҥڤڤ  ءڢ  Ƿ  
 ҹҹ  Ԫҹҵ     Ԧҹ  Ԫҹҵ
  ؤڤ  ҵ   Ƿ ٻҵ ٻҵ
 ͻһ     ҹҹ­ڨ  Ԫҹҵ Ԧҹ­ڨ
  Ԫҹҵ  Թڹ  ڤڤչ  ໵   ؤڤ
 ʾھڶ ҹҹ­ڨ Ԫҹڵ Ԧҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   {.}  Ԧҹ Ԫҹҵ  ԯҹ 
 ԨԡԨکҹ   Ԫҹҵյ: ͯ ҵ  Ƿ
 ٻҵ  ٻҵ   Ԧҹ  Ԫҹҵ  
    ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ  ؤڤ ͻһ
   Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ ԨԡԨکҹ­ڨ  Ԫҹҵ
 ͹Ҥڤڤԭڨ    ͯڨ    ໵    
 ؤڤ  ʾھڶ  Ԧҹ­ڨ   Ԫҹڵ  ԨԡԨکҹ­ڨ
  Ԫҹڵ      ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ 
   Ԧҹ    Ԫҹҵյ:  ͹Ҥڤڤ  ءڢ
 Ƿ    ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ    
 Ԧҹ   Ԫҹҵ  ؤڤ ҵ  Ƿ
 ٻҵ  ٻҵ  ͻһ     ԨԡԨکҹ­ڨ
  Ԫҹҵ  Ԧҹ­ڨ   Ԫҹҵ  ͹Ҥڤڤԭڨ
 ͯڨ  ໵   ؤڤ  ʾھڶ  ԨԡԨکҹ­ڨ
 Ԫҹڵ Ԧҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   {.}  Ԧҹ Ԫҹҵ  Ҥҹ
  Ԫҹҵյ:  ͤڤڤڤ  ٻҵ ٻҵ  
 Ԧҹ  Ԫҹҵ     Ҥҹ Ԫҹҵ
  ؤڤ  ҵ   Ƿ ͻһ  
 Ԧҹ­ڨ    Ԫҹҵ  Ҥҹ­ڨ    Ԫҹҵ
 Թڹ ڤڤչ ໵  ؤڤ ʾھڶ Ԧҹ­ڨ
  Ԫҹڵ  Ҥҹ­ڨ  Ԫҹڵ     
 Ҥҹ   Ԫҹҵ   Ԧҹ  Ԫҹҵյ:
 ͹Ҥڤڤ  ءڢ  Ƿ     Ҥҹ
  Ԫҹҵ     Ԧҹ Ԫҹҵ ؤڤ
 ҵ   Ƿ  ٻҵ  ٻҵ ͻһ
   Ҥҹ­ڨ  Ԫҹҵ Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ
 Թڹ ڤڤչ ໵  ؤڤ ʾھڶ Ҥҹ­ڨ
 Ԫҹڵ Ԧҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   {.}  Ԧҹ Ԫҹҵ  Ԫڪҹ
  Ԫҹҵյ: ͤڤڤڤ ҵ  Ƿ ٻҵ
 ٻҵ  Ԧҹ Ԫҹҵ   Ԫڪҹ
 Ԫҹҵ ؤڤ ͻһ  Ԧҹ­ڨ Ԫҹҵ
 Ԫڪҹ­ڨ  Ԫҹҵ Թڹ ڤڤչ ໵ ؤڤ
 ʾھڶ Ԧҹ­ڨ  Ԫҹڵ Ԫڪҹ­ڨ  Ԫҹڵ 
     Ԫڪҹ  Ԫҹҵ   Ԧҹ
  Ԫҹҵյ:  ͹Ҥڤڤ  ءڢ  Ƿ  
 Ԫڪҹ  Ԫҹҵ     Ԧҹ Ԫҹҵ
  ؤڤ  ҵ   Ƿ ٻҵ ٻҵ
 ͻһ    Ԫڪҹ­ڨ  Ԫҹҵ Ԧҹ­ڨ
  Ԫҹҵ Թڹ ڤڤչ ໵  ؤڤ ʾھڶ
 Ԫڪҹ­ڨ Ԫҹڵ Ԧҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   []   ҹҹ  Ԫҹҵ  ԯҹ
   ԨԡԨکҹ    Ԫҹҵյ:  ͯ  ҵ
  Ƿ  ٻҵ  ٻҵ    ҹҹ 
 Ԫҹҵ       ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ 
 ؤڤ  ͻһ     ҹҹ­ڨ   Ԫҹҵ
 ԨԡԨکҹ­ڨ     Ԫҹҵ  ͤڤڤڤԭڨ  ͯڨ
 ໵   ؤڤ  ʾھڶ  ҹҹ­ڨ  Ԫҹڵ
 ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹڵ      ԨԡԨکҹ
  Ԫҹҵ   ҹҹ  Ԫҹҵյ: ͤڤڤڤ
 ҵ   Ƿ  ٻҵ  ٻҵ   
 ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ     ҹҹ Ԫҹҵ
  ؤڤ ءڢ Ƿ ͻһ  ԨԡԨکҹ­ڨ
   Ԫҹҵ  ҹҹ­ڨ    Ԫҹҵ  ͤڤڤڤԭڨ
 ͯڨ  ໵   ؤڤ  ʾھڶ  ԨԡԨکҹ­ڨ
 Ԫҹڵ ҹҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   {.}     ҹҹ  Ԫҹҵ  
 Ҥҹ   Ԫҹҵյ:  ڵ      
 Ҥҹ   Ԫҹҵ   ҹҹ  Ԫҹҵյ:
 ͤڤڤڤ  ҵ   Ƿ   Ҥҹ
  Ԫҹҵ     ҹҹ Ԫҹҵ ؤڤ
 ءڢ  Ƿ  ͻһ      Ҥҹ­ڨ
   Ԫҹҵ  ҹҹ­ڨ    Ԫҹҵ  ͤڤڤڤ
 ໵   ؤڤ ʾھڶ Ҥҹ­ڨ  Ԫҹڵ
 ҹҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   {.}  ҹҹ Ԫҹҵ  Ԫڪҹ
  Ԫҹҵյ: ͤڤڤڤ ءڢ Ƿ  ҹҹ
  Ԫҹҵ     Ԫڪҹ Ԫҹҵ ؤڤ
 ͻһ    ҹҹ­ڨ  Ԫҹҵ Ԫڪҹ­ڨ
  Ԫҹҵ  ͤڤڤڤ ໵  ؤڤ ʾھڶ
 ҹҹ­ڨ   Ԫҹڵ  Ԫڪҹ­ڨ  Ԫҹڵ  
     Ԫڪҹ   Ԫҹҵ   ҹҹ
 Ԫҹҵյ: ڵ 
   []   ԯҹ Ԫҹҵ  ԨԡԨکҹ
  Ԫҹҵյ:  ڵ       ԨԡԨکҹ
 Ԫҹҵ  ԯҹ Ԫҹҵյ: ڵ 
   []     ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ  
 Ҥҹ   Ԫҹҵյ: ͤڤڤڤ ٻҵ ٻҵ
   ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ    Ҥҹ
  Ԫҹҵ  ؤڤ ҵ  Ƿ ͻһ
   ԨԡԨکҹ­ڨ  Ԫҹҵ Ҥҹ­ڨ Ԫҹҵ
 ͤڤڤڤԭڨ  ͯڨ  ໵   ؤڤ ʾھڶ
 ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹڵ  Ҥҹ­ڨ   Ԫҹڵ 
     Ҥҹ  Ԫҹҵ  ԨԡԨکҹ
  Ԫҹҵյ:  ͯ  ҵ   Ƿ ٻҵ
 ٻҵ   Ҥҹ  Ԫҹҵ    
 ԨԡԨکҹ   Ԫҹҵ  ؤڤ ͻһ  
 Ҥҹ­ڨ    Ԫҹҵ  ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹҵ
 ͤڤڤڤԭڨ  ͯڨ  ໵   ؤڤ ʾھڶ
 Ҥҹ­ڨ   Ԫҹڵ  ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹڵ 
  ԨԡԨکҹ Ԫҹҵ  Ԫڪҹ Ԫҹҵյ:
 ͤڤڤڤ ҵ  Ƿ ٻҵ ٻҵ 
 ԨԡԨکҹ   Ԫҹҵ       Ԫڪҹ 
 Ԫҹҵ   ؤڤ  ͻһ   ԨԡԨکҹ­ڨ
  Ԫҹҵ  Ԫڪҹ­ڨ   Ԫҹҵ  ͤڤڤڤԭڨ
 ͯڨ  ໵   ؤڤ  ʾھڶ  ԨԡԨکҹ­ڨ
  Ԫҹڵ Ԫڪҹ­ڨ  Ԫҹڵ     
 Ԫڪҹ   Ԫҹҵ   ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵյ:
 ͯ  ҵ   Ƿ  ٻҵ ٻҵ 
  Ԫڪҹ   Ԫҹҵ     ԨԡԨکҹ
  Ԫҹҵ  ؤڤ ͻһ   Ԫڪҹ­ڨ
   Ԫҹҵ  ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹҵ  ͤڤڤڤԭڨ
 ͯڨ  ໵   ؤڤ  ʾھڶ  Ԫڪҹ­ڨ
 Ԫҹڵ ԨԡԨکҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   []     Ҥҹ  Ԫҹҵ  
 Ԫڪҹ    Ԫҹҵյ:  ͤڤڤڤ  ҵ  
 Ƿ    Ҥҹ  Ԫҹҵ    
 Ԫڪҹ   Ԫҹҵ   ؤڤ ͻһ  
 Ҥҹ­ڨ    Ԫҹҵ  Ԫڪҹ­ڨ   Ԫҹҵ
 ͤڤڤڤ  ໵   ؤڤ ʾھڶ Ҥҹ­ڨ
  Ԫҹڵ Ԫڪҹ­ڨ  Ԫҹڵ     
 Ԫڪҹ   Ԫҹҵ   Ҥҹ  Ԫҹҵյ:
 ڵ 
   []   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ Ԫҹҵ
   ҹҹ  Ԫҹҵյ: ͤڤڤڤ ҵ 
  Ƿ  ٻҵ ٻҵ   Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ    Ԫҹҵ        ҹҹ
   Ԫҹҵ   ؤڤ  ءڢ  Ƿ  ͻһ
   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ ҹҹ­ڨ
   Ԫҹҵ   Թڹ   ڤڤչ  ໵  
 ؤڤ  ʾھڶ  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ   Ԫҹڵ
 ҹҹ­ڨ   Ԫҹڵ        ҹҹ
  Ԫҹҵ   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ Ԫҹҵյ:
 ͹Ҥڤڤ  ءڢ  Ƿ     ҹҹ­ڨ
 Ҥҹ­ڨ   Ԫҹҵ       Ԧҹ
   Ԫҹҵ    ؤڤ  ҵ   Ƿ
    ҹҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ   
   Ҥҹ   Ԫҹҵ   ؤڤ  ٻҵ
 ٻҵ  ͻһ     ҹҹ­ڨ  Ԫҹҵ
 Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ   Ԫҹҵ  Թڹ ڤڤչ
 ໵      ؤڤ   ʾھڶ   ҹҹ­ڨ
 Ԫҹڵ Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   {.}   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ Ԫҹҵ
   ԯҹ  ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵյ: ͯ
 ҵ Ƿ ٻҵ ٻҵ  Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ    ԨԡԨکҹ Ԫҹҵ
  ؤڤ ͻһ   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
  Ԫҹҵ  ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹҵ ͹Ҥڤڤԭڨ
 ͯڨ  ໵   ؤڤ  ʾھڶ Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ   Ԫҹڵ  ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹڵ  
    ԨԡԨکҹ Ԫҹҵ  Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ   Ԫҹҵյ: ͹Ҥڤڤ ءڢ Ƿ
    ԨԡԨکҹ­ڨ Ҥҹ­ڨ  Ԫҹҵ  
    Ԧҹ   Ԫҹҵ   ؤڤ ҵ
  Ƿ   ԨԡԨکҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ
     Ҥҹ  Ԫҹҵ ؤڤ ٻҵ
 ٻҵ  ͻһ    ԨԡԨکҹ­ڨ  Ԫҹҵ
 Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ   Ԫҹҵ ͹Ҥڤڤԭڨ
 ͯڨ  ໵   ؤڤ  ʾھڶ  ԨԡԨکҹ­ڨ
 Ԫҹڵ Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   {.}  Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ Ԫҹҵ 
 Ҥҹ   Ԫҹҵյ: ͤڤڤڤ ٻҵ ٻҵ
   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ   
  Ҥҹ  Ԫҹҵ ؤڤ ҵ Ƿ
 ͻһ   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ  Ԫҹҵ
 Ҥҹ­ڨ  Ԫҹҵ Թڹ ڤڤչ ໵ 
 ؤڤ  ʾھڶ  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ   Ԫҹڵ
 Ҥҹ­ڨ   Ԫҹڵ      Ҥҹ
   Ԫҹҵ     Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  
 Ԫҹҵյ:  ͹Ҥڤڤ  ءڢ  Ƿ   
 Ҥҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ   Ԫҹҵ    
 Ԧҹ   Ԫҹҵ  ؤڤ ҵ  Ƿ
    Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ   Ԫҹҵ  
    Ҥҹ   Ԫҹҵ  ؤڤ ٻҵ
 ٻҵ  ͻһ    Ҥҹ­ڨ  Ԫҹҵ
 Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ   Ԫҹҵ  Թڹ ڤڤչ
 ໵   ؤڤ ʾھڶ Ҥҹ­ڨ  Ԫҹڵ
 Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   {.}      Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
  Ԫҹҵ   Ԫڪҹ  Ԫҹҵյ: ͤڤڤڤ
 ҵ     Ƿ  ٻҵ  ٻҵ  
  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ   Ԫҹҵ   
  Ԫڪҹ   Ԫҹҵ  ؤڤ ͻһ 
  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ   Ԫҹҵ Ԫڪҹ­ڨ
  Ԫҹҵ  Թڹ  ڤڤչ  ໵   ؤڤ
 ʾھڶ  Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ  Ԫҹڵ Ԫڪҹ­ڨ
  Ԫҹڵ       Ԫڪҹ  Ԫҹҵ
     Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ    Ԫҹҵյ:
 ͹Ҥڤڤ  ءڢ  Ƿ     Ԫڪҹ­ڨ
 Ҥҹ­ڨ   Ԫҹҵ      Ԧҹ 
 Ԫҹҵ   ؤڤ  ҵ   Ƿ  
 Ԫڪҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ   Ԫҹҵ      
 Ҥҹ   Ԫҹҵ  ؤڤ ٻҵ ٻҵ
 ͻһ   Ԫڪҹ­ڨ  Ԫҹҵ Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ   Ԫҹҵ Թڹ ڤڤչ ໵ 
 ؤڤ  ʾھڶ  Ԫڪҹ­ڨ   Ԫҹڵ  Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   []   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
  Ԫҹҵ   ԯҹ ԨԡԨکҹ Ԫҹҵյ:
 ͯ ҵ  Ƿ ٻҵ ٻҵ  
 Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
  Ԫҹҵ    ԨԡԨکҹ Ԫҹҵ ؤڤ
 ͻһ        Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ    Ԫҹҵ  ԨԡԨکҹ­ڨ    Ԫҹҵ
 Թڹ  ڤڤչڨ  ͯڨ  ໵   ؤڤ
 ʾھڶ   Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ  
 Ԫҹڵ  ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹڵ     
 ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ   Ԫҹҵյ: ͹Ҥڤڤ ءڢ Ƿ
     ԨԡԨکҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  
 Ԫҹҵ     Ԧҹ  Ԫҹҵ  ؤڤ
 ҵ   Ƿ   ԨԡԨکҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ   Ԫҹҵ       Ҥҹ
  Ԫҹҵ   ؤڤ ٻҵ ٻҵ ͻһ
     ԨԡԨکҹ­ڨ    Ԫҹҵ  Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  Ԫҹҵ ͤڤڤڤ ҵ
  Ƿ  ٻҵ  ٻҵ   ԨԡԨکҹ­ڨ
 Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ     Ԫҹҵ    
   ҹҹ  Ԫҹҵ  ؤڤ ءڢ Ƿ
 ͻһ   ԨԡԨکҹ­ڨ  Ԫҹҵ Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ   Ԫҹҵ  Թڹ  ڤڤչڨ
 ͯڨ  ໵   ؤڤ  ʾھڶ  ԨԡԨکҹ­ڨ
   Ԫҹڵ  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
 Ԫҹڵ 
   {.}      Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ  Ԫҹҵ   Ҥҹ  Ԫҹҵյ:
 ڵ         Ҥҹ  Ԫҹҵ
   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ Ԫҹҵյ:
 ͹Ҥڤڤ  ءڢ  Ƿ     Ҥҹ­ڨ
 Ҥҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ     Ԫҹҵ    
    Ԧҹ   Ԫҹҵ   ؤڤ ҵ
  Ƿ   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
  Ԫҹҵ       Ҥҹ  Ԫҹҵ
  ؤڤ  ٻҵ  ٻҵ  ͻһ   
 Ҥҹ­ڨ    Ԫҹҵ  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ    Ԫҹҵ  ͤڤڤڤ  ҵ  
 Ƿ    Ҥҹ­ڨ Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
  Ԫҹҵ        ҹҹ   Ԫҹҵ
  ؤڤ ءڢ Ƿ ͻһ  Ҥҹ­ڨ
   Ԫҹҵ  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
   Ԫҹҵ   Թڹ   ڤڤչ  ໵  
 ؤڤ  ʾھڶ  Ҥҹ­ڨ   Ԫҹڵ Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   {.}      Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ   Ԫҹҵ   Ԫڪҹ  Ԫҹҵյ:
 ͤڤڤڤ  ءڢ  Ƿ     Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ  Ԫҹҵ    Ԫڪҹ
  Ԫҹҵ  ؤڤ ͻһ   Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ     Ԫҹҵ  Ԫڪҹ­ڨ
  Ԫҹҵ  Թڹ  ڤڤչ  ໵   ؤڤ
 ʾھڶ    Ҥҹ­ڨ    Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ
  Ԫҹڵ Ԫڪҹ­ڨ  Ԫҹڵ     
 Ԫڪҹ   Ԫҹҵ   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ   Ԫҹҵյ: ͹Ҥڤڤ ءڢ Ƿ
      Ԫڪҹ­ڨ   Ҥҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
  Ԫҹҵ     Ԧҹ Ԫҹҵ ؤڤ
 ҵ   Ƿ   Ԫڪҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ   Ԫҹҵ       Ҥҹ
  Ԫҹҵ  ؤڤ ٻҵ ٻҵ ͻһ 
 Ԫڪҹ­ڨ    Ԫҹҵ  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ  Ԫҹҵ Թڹ ڤڤչ ໵ ؤڤ
 ʾھڶ  Ԫڪҹ­ڨ  Ԫҹڵ Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   []   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ  Ԫҹҵ   ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵյ:
 ڵ         ԨԡԨکҹ  Ԫҹҵ
   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ ԯҹ­ڨ
    Ԫҹҵյ:   ͹Ҥڤڤ   ءڢ   Ƿ
      ԨԡԨکҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ  Ԫҹҵ     Ԧҹ Ԫҹҵ
  ؤڤ ҵ  Ƿ   ԨԡԨکҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ   Ԫҹҵ   
    Ҥҹ   Ԫҹҵ  ؤڤ ٻҵ
 ٻҵ  ͻһ    ԨԡԨکҹ­ڨ  Ԫҹҵ
 Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ
  Ԫҹҵ ͤڤڤڤ ҵ  Ƿ ٻҵ
 ٻҵ   ԨԡԨکҹ­ڨ Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ    Ԫҹҵ        ҹҹ
  Ԫҹҵ   ؤڤ ءڢ Ƿ ͻһ 
  ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹҵ Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ   Ԫҹҵ  Թڹ  ڤڤչڨ
 ͯڨ    ໵       ؤڤ   ʾھڶ
 ԨԡԨکҹ­ڨ    Ԫҹڵ  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ ԯҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   []   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ     Ԫҹҵ    
 Ҥҹ   Ԫҹҵյ:  ڵ      
 Ҥҹ  Ԫҹҵ   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ    Ԫҹҵյ:
 ͯ  ҵ    Ƿ  ٻҵ  ٻҵ
      Ҥҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ   Ԫҹҵ        ԯҹ­ڨ
 ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹҵ   ؤڤ  ͻһ 
  Ҥҹ­ڨ   Ԫҹҵ Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ    Ԫҹҵ
 ͹Ҥڤڤ  ءڢ  Ƿ     Ҥҹ­ڨ
 Ҥҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ  
 Ԫҹҵ      Ԧҹ  Ԫҹҵ ǻؤڤ
 ҵ   Ƿ   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹҵ  
    Ҥҹ   Ԫҹҵ  ؤڤ ٻҵ
 ٻҵ  ͻһ    Ҥҹ­ڨ  Ԫҹҵ
 Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ
 ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹҵ  ͤڤڤڤ  ҵ  
 Ƿ    Ҥҹ­ڨ Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ ԨԡԨکҹ­ڨ  Ԫҹҵ   ҹҹ
   Ԫҹҵ   ؤڤ  ءڢ  Ƿ  ͻһ
     Ҥҹ­ڨ    Ԫҹҵ  Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ
   Ԫҹҵ  Թڹ  ڤڤչڨ  ͯڨ  ໵
   ؤڤ  ʾھڶ  Ҥҹ­ڨ    Ԫҹڵ
 Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ
 ԨԡԨکҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   {.}      Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹҵ  
  Ԫڪҹ  Ԫҹҵյ: ͤڤڤڤ ءڢ Ƿ
   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ ԯҹ­ڨ
 ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹҵ       Ԫڪҹ
  Ԫҹҵ  ؤڤ ͻһ   Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ
  Ԫҹҵ  Ԫڪҹ­ڨ   Ԫҹҵ Թڹ ڤڤչڨ
 ͯڨ    ໵       ؤڤ   ʾھڶ
 Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ
 ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹڵ  Ԫڪҹ­ڨ   Ԫҹڵ 
     Ԫڪҹ Ԫҹҵ  Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ
   Ԫҹҵյ:   ͯ   ҵ    Ƿ
 ٻҵ  ٻҵ    Ԫڪҹ­ڨ Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ  Ԫҹҵ   ԯҹ­ڨ
 ԨԡԨکҹ­ڨ  Ԫҹҵ  ؤڤ ͻһ  
 Ԫڪҹ­ڨ    Ԫҹҵ  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ    Ԫҹҵ
 ͹Ҥڤڤ  ءڢ  Ƿ     Ԫڪҹ­ڨ
 Ҥҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ
  Ԫҹҵ        Ԧҹ   Ԫҹҵ
  ؤڤ ҵ  Ƿ   Ԫڪҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ
  Ԫҹҵ       Ҥҹ  Ԫҹҵ
  ؤڤ  ٻҵ  ٻҵ  ͻһ   
 Ԫڪҹ­ڨ    Ԫҹҵ  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ  ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹҵ Թڹ
 ڤڤչڨ  ͯڨ  ໵   ؤڤ  ʾھڶ
 Ԫڪҹ­ڨ    Ԫҹڵ  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ ԯҹ­ڨ ԨԡԨکҹ­ڨ Ԫҹڵ 
   [] Ţ []-[] 㹩ѺѰҴ
   [] Ţ []-[] 㹩ѺѰҴ
   [] Ţ []-[] 㹩ѺѰҴ
   [] Ţ []-[] 㹩ѺѰҴ
   [] Ţ []-[] 㹩ѺѰҴ
   [] Ţ []-[] 㹩ѺѰҴ
   [] Ţ []-[] 㹩ѺѰҴ
   [] Ţ []-[] 㹩ѺѰҴ
   [] Ţ []-[] 㹩ѺѰҴ
   [] Ţ []-[] 㹩ѺѰҴ
   [] *-  Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ    Ԫҹҵ
    Ԫڪҹ   Ԫҹҵյ:  ͤڤڤڤ ءڢ
 Ƿ     Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ    Ԫҹҵ
     Ԫڪҹ  Ԫҹҵ ؤڤ ͻһ
      Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ    Ԫҹҵ
 Ԫڪҹ­ڨ    Ԫҹҵ  Թڹ  ڤڤչڨ  ͯڨ
 ໵   ؤڤ ʾھڶ Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ   Ҥҹ­ڨ
  Ԫҹڵ Ԫڪҹ­ڨ  Ԫҹڵ     
 Ԫڪҹ   Ԫҹҵ   Ҥҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ   Ҥҹ­ڨ
  Ԫҹҵյ:  ͯ  ҵ   Ƿ ٻҵ
 ٻҵ        Ԫڪҹ­ڨ   Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ   Ԫҹҵ  
    ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ   Ԫҹҵ  
 ؤڤ  ͻһ     Ԫڪҹ­ڨ   Ԫҹҵ
 @ԧö: * ͧҡŢ []-[] 㹩ѺҴ
 Ҥҹ­ڨ   Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ
 ԨԡԨکҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ   Ԫҹҵ  ͹Ҥڤڤ
 ءڢ  Ƿ     Ԫڪҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ   Ҥҹ­ڨ
  Ԫҹҵ     Ԧҹ Ԫҹҵ ؤڤ
 ҵ   Ƿ   Ԫڪҹ­ڨ Ԧҹ­ڨ
 ҹҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ   Ҥҹ­ڨ
  Ԫҹҵ     Ҥҹ  Ԫҹҵ 
 ؤڤ ٻҵ ٻҵ ͻһ   Ԫڪҹ­ڨ
   Ԫҹҵ  Ҥҹ­ڨ  Ԧҹ­ڨ  ҹҹ­ڨ
 ԯҹ­ڨ  ԨԡԨکҹ­ڨ  Ҥҹ­ڨ    Ԫҹҵ
 Թڹ  ڤڤչڨ  ͯڨ  ໵   ؤڤ
 ʾھڶ   Ԫڪҹ­ڨ     Ԫҹڵ   Ҥҹ­ڨ
 Ԧҹ­ڨ   ҹҹ­ڨ   ԯҹ­ڨ   ԨԡԨکҹ­ڨ
 Ҥҹ­ڨ Ԫҹڵ 
           ԭ ԯԵ 
             -------
             չ
   []   Ҥҹ     Ԧҹ
 ⹵:  ڵ       Ԧҹ  
 Ҥҹ  ⹵:  ڵ     Ҥҹ
    ҹҹ  ⹵:  ͹Ҥ  Ҥҹ
      ҹҹ   Ҥҹ
   ҹҹ      ҹҹ 
  Ҥҹ  ⹵: ڵ   Ҥҹ
   ԯҹ  ԨԡԨکҹ ⹵: ڵ 
    ԨԡԨکҹ   Ҥҹ ⹵:
 Թڹ ؤڤҹ ԨԡԨکҹ     Ҥҹ
  Թڹ ؤڤҹ ԨԡԨکҹ   Ҥҹ 
    Ҥҹ   Ҥҹ 
 Ԫڪҹ ⹵: ͹Ҥ Ҥҹ   
 Ԫڪҹ   Ҥҹ   Ԫڪҹ
       Ԫڪҹ  Ҥҹ
 ⹵: ڵ 
   []  Ԧҹ   ҹҹ ⹵:
 ͹Ҥ  Ԧҹ      ҹҹ 
  Ԧҹ   ҹҹ    
 ҹҹ     Ԧҹ  ⹵:  ڵ  
  Ԧҹ    ԯҹ  ԨԡԨکҹ
 ⹵:  ڵ        ԨԡԨکҹ  
   Ԧҹ  ⹵:  Թڹ  ؤڤҹ  ԨԡԨکҹ
        Ԧҹ   Թڹ  ؤڤҹ
 ԨԡԨکҹ   Ԧҹ     Ԧҹ
     Ҥҹ    Ԫڪҹ  ⹵:
 ͹Ҥ  Ԧҹ      Ԫڪҹ 
   Ԧҹ     Ԫڪҹ     
     Ԫڪҹ    Ԧҹ ⹵:
 ڵ 
   []   ҹҹ   ԯҹ 
 ԨԡԨکҹ  ⹵: ڵ     ԨԡԨکҹ
    ҹҹ  ⹵: Գڳ ؤڤҹ ԨԡԨکҹ
       ҹҹ   ԨԡԨکҹ
    ҹҹ       ҹҹ 
  Ҥҹ   Ԫڪҹ  ⹵: ڵ 
     Ԫڪҹ    ҹҹ ⹵:
 ڵ 
   []    ԯҹ     ԨԡԨکҹ
 ⹵:  ڵ        ԨԡԨکҹ  
 ԯҹ ⹵: ڵ 
   []   ԨԡԨکҹ    Ҥҹ
   Ԫڪҹ  ⹵:  Գڳ  ؤڤҹ  ԨԡԨکҹ
      Ԫڪҹ   ԨԡԨکҹ
   Ԫڪҹ       Ԫڪҹ
  ԨԡԨکҹ ⹵: ڵ 
   []   Ҥҹ     Ԫڪҹ
 ⹵:  ڵ      Ԫڪҹ  
 Ҥҹ ⹵: ڵ 
   []   Ҥҹ   Ԧҹ  չ
   ҹҹ  ⹵:  ͹Ҥ  Ҥҹ  
 Ԧҹ   չ     ҹҹ  
 Ҥҹ  Ԧҹ  չ ҹҹ   
    ҹҹ   Ҥҹ Ԧҹ
  չҵ:  ڵ    Ҥҹ  Ԧҹ
   չ   ԯҹ   ԨԡԨکҹ  ⹵:
 ڵ     ԨԡԨکҹ  Ҥҹ
   Ԧҹ   չҵ:  Թڹ  ؤڤҹ  ԨԡԨکҹ
        Ҥҹ   Ԧҹ  
 չ  Թڹ  ؤڤҹ  ԨԡԨکҹ   Ҥҹ
   Ԧҹ    չ     Ҥҹ  
 Ԧҹ   չ   Ҥҹ  Ԫڪҹ
 ⹵:  ͹Ҥ  Ҥҹ   Ԧҹ  չ
     Ԫڪҹ    Ҥҹ 
 Ԧҹ   չ Ԫڪҹ      
 Ԫڪҹ     Ҥҹ   Ԧҹ  
 չҵ: ڵ 
   []  Ҥҹ  Ԧҹ  ҹҹ
  չ  ԯҹ  ԨԡԨکҹ ⹵: ڵ 
      ԨԡԨکҹ     Ҥҹ
  Ԧҹ   ҹҹ   չҵ:  Թڹ ؤڤҹ
 ԨԡԨکҹ      Ҥҹ  Ԧҹ
   ҹҹ    չ  ͹Ҥ  ԨԡԨکҹ  
 Ҥҹ  Ԧҹ  չ    ҹҹ
     ԨԡԨکҹ      Ҥҹ
  Ԧҹ  ҹҹ  չ   Ҥҹ
  Ԧҹ   ҹҹ   չ  Ҥҹ
  Ԫڪҹ ⹵: ڵ    Ԫڪҹ
    Ҥҹ   Ԧҹ   ҹҹ
 չҵ: ڵ 
   []  Ҥҹ  Ԧҹ  ҹҹ
  ԯҹ  չ  ԨԡԨکҹ ⹵: ڵ 
   ԨԡԨکҹ  Ҥҹ Ԧҹ 
 ҹҹ  ԯҹ չҵ: Թڹ ؤڤҹ ԨԡԨکҹ 
 ԯҹ  չ    Ҥҹ Ԧҹ 
 ҹҹ  չ ͹Ҥ ԨԡԨکҹ Ҥҹ 
 Ԧҹ  ԯҹ  չ   ҹҹ 
  ԨԡԨکҹ   Ҥҹ  Ԧҹ 
 ҹҹ ԯҹ չ 
   []  Ҥҹ  Ԧҹ ҹҹ 
 ԯҹ  ԨԡԨکҹ  չ  Ҥҹ 
 Ԫڪҹ  ⹵:  ڵ      Ԫڪҹ
    Ҥҹ   Ԧҹ  ҹҹ 
 ԯҹ ԨԡԨکҹ չҵ: ڵ 
   []  Ҥҹ  Ԧҹ ҹҹ 
 ԯҹ   ԨԡԨکҹ   Ҥҹ  չ 
 Ԫڪҹ  ⹵:  ڵ      Ԫڪҹ
    Ҥҹ   Ԧҹ  ҹҹ 
 ԯҹ   ԨԡԨکҹ   Ҥҹ   չҵ:
 ڵ 
   []  µڶ  Ҥҹ   ڶ  Ԧҹ
 ⹵:  ǵڵ ⹵  ͻڻ⹵   µڶ 
 Ԧҹ   ڶ  Ҥҹ  ⹵:  ǵڵ
 ⹵   ͻڻ⹵     µڶ  Ҥҹ 
 ڶ ҹҹ ⹵: ڵ  µڶ   ҹҹ
   ڶ  Ҥҹ  ⹵:  ٻҵ  ٻҵ
 ͵ڶ ҹҹ  Ҥҹ  ǵڵ ⹵ 
 ͻڻ⹵   ҵ  Ƿ ͵ڶ ҹҹ 
 Ҥҹ  
   {.} µڶ Ҥҹ  ڶ ԯҹ 
 ԨԡԨکҹ  ⹵: ڵ  µڶ   ԨԡԨکҹ
  ڶ Ҥҹ ⹵: ء