͹ͺ
мվҤѹط
           ͧ
Թ»Ԯ صѹԮ ԸԮ 鹾ûԮ Ҵ ˹ѧ͸
ҹ˹[ҧ] áҹ˹[ҧ] ʴŢ˹
㹡ó :- 
  ÷Ѵáͧ˹ҹ˹[ҧ] Ѵҹ˹[ҧ] Ѵ ԡ¹ Ẻ
ûԮ Һ ѡ ԸԮ . ()

            ҹ
   []   Ҥҹ¹  ҹ  Ԧҹ¹
 ҹµ:  ڵ     Ԧҹ¹ ҹ 
 Ҥҹ¹  ҹµ:  ڵ    Ҥҹ¹
 ҹ   ҹҹ¹ ҹµ: ڵ    
 ҹҹ¹  ҹ   Ҥҹ¹ ҹµ: ͹Ҥ
 ҹҹ¹ ҹ   - Ҥҹ¹ ҹ 
 @ԧö:  ʵ Եھ ؤڤš ਵڶ طó 
 ؤڤ ҹҹ¹ ҹ Ҥҹ¹ ҹ 
   {.}   Ҥҹ¹ ҹ  ԯҹ¹
  ԨԡԨکҹ¹  ҹµ:  ؤڤ Ҥҹ¹
 ҹ   ԨԡԨکҹ¹ ҹ ضتڪ Ҥҹ¹ 
 ҹ ԨԡԨکҹ¹  ҹ    ԨԡԨکҹ¹
 ҹ   Ҥҹ¹  ҹµ:  ڵ   
 Ҥҹ¹ ҹ  Ҥҹ¹  Ԫڪҹ¹
 ҹµ: ڵ     Ԫڪҹ¹ ҹ 
 Ҥҹ¹  ҹµ:  ͹Ҥ  Ԫڪҹ¹  ҹ
   Ҥҹ¹ ҹ  ؤڤ Ԫڪҹ¹ 
 ҹ Ҥҹ¹ ҹ 
   []  Ԧҹ¹ ҹ ҹҹ¹ ҹµ:
 ڵ     ҹҹ¹ ҹ  Ԧҹ¹
 ҹµ:  ͹Ҥ  ҹҹ¹ ҹ   Ԧҹ¹
 ҹ   ؤڤ ҹҹ¹  ҹ Ԧҹ¹ 
 ҹ    Ԧҹ¹ ҹ  ԯҹ¹ 
 ԨԡԨکҹ¹  ҹµ:   ؤڤ Ԧҹ¹ ҹ
    ԨԡԨکҹ¹  ҹ  ضتڪ  Ԧҹ¹  
 ҹ ԨԡԨکҹ¹  ҹ    ԨԡԨکҹ¹
 ҹ    Ԧҹ¹  ҹµ:  ڵ   
 Ԧҹ¹  ҹ   Ҥҹ¹  Ԫڪҹ¹
 ҹµ:  ڵ       Ԫڪҹ¹ ҹ
  Ԧҹ¹  ҹµ:  ͹Ҥ  Ԫڪҹ¹ ҹ
    Ԧҹ¹  ҹ   ؤڤ Ԫڪҹ¹ 
 ҹ Ԧҹ¹ ҹ 
   []  ҹҹ¹ ҹ  ԯҹ¹ 
 ԨԡԨکҹ¹  ҹµ:   ؤڤ ҹҹ¹ ҹ
   ԨԡԨکҹ¹ ҹ ضتڪ ҹҹ¹  ҹ
 ԨԡԨکҹ¹  ҹ    ԨԡԨکҹ¹ ҹ
  ҹҹ¹  ҹµ:  ڵ     ҹҹ¹
 ҹ   Ҥҹ¹   Ԫڪҹ¹ ҹµ:
 ڵ     Ԫڪҹ¹ ҹ  ҹҹ¹
 ҹµ: ڵ 
   []   ԯҹ¹  ҹ   ԨԡԨکҹ¹
 ҹµ:  ڵ      ԨԡԨکҹ¹ ҹ
 ԯҹ¹ ҹµ: ڵ 
   []   ԨԡԨکҹ¹ ҹ  Ҥҹ¹
  Ԫڪҹ¹ ҹµ: ڵ   Ԫڪҹ¹
 ҹ    ԨԡԨکҹ¹  ҹµ:    ؤڤ
 Ԫڪҹ¹  ҹ   ԨԡԨکҹ¹ ҹ ضتڪ
 Ԫڪҹ¹ ҹ ԨԡԨکҹ¹ ҹ 
   []   Ҥҹ¹  ҹ  Ԫڪҹ¹
 ҹµ:  ڵ       Ԫڪҹ¹ ҹ
 Ҥҹ¹ ҹµ: ڵ 
   []   Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ҹ
  ҹҹ¹ ҹµ: ڵ    ҹҹ¹
 ҹ   Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  ҹµ:
 ͹Ҥ  ҹҹ¹  ҹ     Ҥҹ¹  
 Ԧҹ¹   ҹ  ؤڤ ҹҹ¹  ҹ
 Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ҹ  Ҥҹ¹
   Ԧҹ¹    ҹ    ԯҹ¹  
 ԨԡԨکҹ¹  ҹµ:   ؤڤ  Ҥҹ¹  
 Ԧҹ¹  ҹ   ԨԡԨکҹ¹ ҹ ضتڪ
 Ҥҹ¹   Ԧҹ¹   ҹ  ԨԡԨکҹ¹
  ҹ        ԨԡԨکҹ¹ ҹ 
 Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  ҹµ: ڵ  
 Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  ҹ  Ҥҹ¹
  Ԫڪҹ¹  ҹµ:  ڵ      
 Ԫڪҹ¹  ҹ   Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ҹµ: ͹Ҥ Ԫڪҹ¹ ҹ  Ҥҹ¹
   Ԧҹ¹    ҹ   ؤڤ  Ԫڪҹ¹
 ҹ Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ ҹ 
   []  Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ ҹҹ¹ 
 ҹ   ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹  ҹµ:
  ؤڤ Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ҹҹ¹ 
 ҹ   ԨԡԨکҹ¹ ҹ ضتڪ Ҥҹ¹
  Ԧҹ¹   ҹҹ¹  ҹ ԨԡԨکҹ¹ 
 ҹ    ԨԡԨکҹ¹ ҹ Ҥҹ¹
  Ԧҹ¹   ҹҹ¹   ҹµ: ڵ 
  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ҹҹ¹  ҹ
  Ҥҹ¹  Ԫڪҹ¹ ҹµ: ڵ 
   Ԫڪҹ¹ ҹ Ҥҹ¹ Ԧҹ¹
   ҹҹ¹    ҹµ:  ͹Ҥ  Ԫڪҹ¹
   ҹҹ¹   ҹ     Ҥҹ¹  
 Ԧҹ¹  ҹ  ؤڤ Ԫڪҹ¹  ҹ
 Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ ҹҹ¹ ҹ 
   []  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ҹҹ¹
  ԯҹ¹   ҹ   ԨԡԨکҹ¹ ҹµ:
 ڵ         ԨԡԨکҹ¹  ҹ  
 Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ҹҹ¹  ԯҹ¹ 
 ҹµ: ڵ 
   []  Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ ҹҹ¹ 
 ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹  ҹ  Ҥҹ¹
  Ԫڪҹ¹  ҹµ:  ڵ      
 Ԫڪҹ¹  ҹ   Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ҹҹ¹   ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹  ҹµ:
 ͹Ҥ  Ԫڪҹ¹   ҹҹ¹   ҹ  
 Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹
  ҹ   ؤڤ  Ԫڪҹ¹   Ҥҹ¹
   Ԧҹ¹    ҹҹ¹    ҹ   
 ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹  ҹ ضتڪ Ԫڪҹ¹
  ҹ  Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  ҹҹ¹
 ԯҹ¹ ԨԡԨکҹ¹ ҹ 
   []  Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ ҹҹ¹ 
 ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹   Ҥҹ¹  ҹ
  Ԫڪҹ¹ ҹµ: ڵ   Ԫڪҹ¹
 ҹ   Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  ҹҹ¹
   ԯҹ¹    ԨԡԨکҹ¹   Ҥҹ¹  
 ҹµ: ͹Ҥ Ԫڪҹ¹  ҹҹ¹ Ҥҹ¹
   ҹ     Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  
 ԯҹ¹    ԨԡԨکҹ¹   ҹ   ؤڤ
 Ԫڪҹ¹  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ҹҹ¹
   Ҥҹ¹    ҹ     ԯҹ¹  
 ԨԡԨکҹ¹   ҹ ضتڪ Ԫڪҹ¹  ҹ
 Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  ҹҹ¹  ԯҹ¹
 ԨԡԨکҹ¹ Ҥҹ¹ ҹ 
   []   Ҥҹ¹ ҹ  Ԧҹ¹
 ҹµ:        Ԧҹ¹ ҹ 
 Ҥҹ¹ ҹµ:    Ҥҹ¹ ҹ
  ҹҹ¹ ҹµ: ڵ   ҹҹ¹
 ҹ   Ҥҹ¹ ҹµ: ٻҵ ٻҵ
  ҹҹ¹ ҹ    Ҥҹ¹ ҹ
 ҵ    Ƿ   ҹҹ¹   ҹ
 Ҥҹ¹  ҹ   Ҥҹ¹ ҹ 
 ԯҹ¹    ԨԡԨکҹ¹  ҹµ:  ڵ  
   ԨԡԨکҹ¹ ҹ Ҥҹ¹ ҹµ:
 ءڢ  Ƿ  ٻҵ  ٻҵ   ԨԡԨکҹ¹
 ҹ      Ҥҹ¹  ҹ ҵ
  Ƿ  ԨԡԨکҹ¹  ҹ Ҥҹ¹
   ҹ      Ҥҹ¹  ҹ  
 Ҥҹ¹  ҹµ:      Ҥҹ¹
 ҹ  Ҥҹ¹ ҹµ:  Ҥҹ¹
 ҹ  Ԫڪҹ¹ ҹµ: ڵ   
 Ԫڪҹ¹  ҹ    Ҥҹ¹  ҹµ:
 ءڢ  Ƿ  ٻҵ  ٻҵ   Ԫڪҹ¹
 ҹ      Ҥҹ¹  ҹ ҵ
  Ƿ   Ԫڪҹ¹  ҹ Ҥҹ¹
 ҹ 
   []   Ԧҹ¹  ҹ   ҹҹ¹
 ҹµ:        ҹҹ¹ ҹ 
 Ԧҹ¹  ҹµ:      Ԧҹ¹ ҹ
  ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹ ҹµ: ڵ 
    ԨԡԨکҹ¹ ҹ Ԧҹ¹ ҹµ:
 ҵ    Ƿ  ٻҵ  ٻҵ  
 ԨԡԨکҹ¹  ҹ      Ԧҹ¹ ҹ
 ءڢ  Ƿ   ԨԡԨکҹ¹  ҹ Ԧҹ¹
  ҹ   Ԧҹ¹ ҹ  Ҥҹ¹
 ҹµ:         Ҥҹ¹ ҹ
  Ԧҹ¹ ҹµ:    Ԧҹ¹ ҹ
  Ԫڪҹ¹  ҹµ:  ڵ      
 Ԫڪҹ¹  ҹ  Ԧҹ¹ ҹµ: ҵ
  Ƿ ٻҵ ٻҵ  Ԫڪҹ¹ ҹ
     Ԧҹ¹  ҹ  ءڢ  Ƿ 
 Ԫڪҹ¹ ҹ Ԧҹ¹ ҹ 
   []   ҹҹ¹  ҹ   ԯҹ¹
  ԨԡԨکҹ¹  ҹµ:  ڵ     
 ԨԡԨکҹ¹  ҹ   ҹҹ¹ ҹµ: ءڢ
 Ƿ  ԨԡԨکҹ¹ ҹ    ҹҹ¹
 ҹ  ҵ    Ƿ  ٻҵ  ٻҵ
  ԨԡԨکҹ¹   ҹ ҹҹ¹  ҹ 
  ҹҹ¹  ҹ   Ҥҹ¹  ҹµ:
 ҵ  Ƿ  ҹҹ¹ ҹ  
 Ҥҹ¹  ҹ ٻҵ ٻҵ  ҹҹ¹
  ҹ  Ҥҹ¹   ҹ     
 Ҥҹ¹ ҹ  ҹҹ¹ ҹµ: ڵ 
   ҹҹ¹  ҹ   Ԫڪҹ¹  ҹµ:
 ڵ     Ԫڪҹ¹ ҹ ҹҹ¹
 ҹµ:  ءڢ  Ƿ   Ԫڪҹ¹  ҹ
     ҹҹ¹ ҹ ҵ  Ƿ
 ٻҵ ٻҵ  Ԫڪҹ¹  ҹ ҹҹ¹
 ҹ 
   []   ԯҹ¹ ҹ  ԨԡԨکҹ¹
 ҹµ:  ڵ      ԨԡԨکҹ¹ ҹ
 ԯҹ¹ ҹµ: ڵ 
   []  ԨԡԨکҹ¹ ҹ  Ҥҹ¹
 ҹµ: ҵ  Ƿ  ԨԡԨکҹ¹ ҹ
    Ҥҹ¹ ҹ ٻҵ ٻҵ 
 ԨԡԨکҹ¹  ҹ Ҥҹ¹  ҹ  
  Ҥҹ¹  ҹ   ԨԡԨکҹ¹ ҹµ:
 ڵ 
   []   Ҥҹ¹ ҹ  Ԫڪҹ¹
 ҹµ:  ڵ      Ԫڪҹ¹ ҹ
  Ҥҹ¹  ҹµ: ҵ  Ƿ 
 Ԫڪҹ¹  ҹ      Ҥҹ¹ ҹ
 ٻҵ ٻҵ  Ԫڪҹ¹  ҹ Ҥҹ¹
 ҹ 
   []  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ҹ
  ҹҹ¹ ҹµ: ڶ     ҹҹ¹
 ҹ     Ҥҹ¹     Ԧҹ¹  
 ҹµ:  ٻҵ  ٻҵ   ҹҹ¹ ҹ
     Ҥҹ¹   Ԧҹ¹   ҹ
 ҵ   Ƿ  ҹҹ¹  Ҥҹ¹
 ҹ  Ԧҹ¹ ҹ 
   {.}  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ҹ
 ԯҹ¹ ԨԡԨکҹ¹ ҹµ: ڶ  
 ԨԡԨکҹ¹ ҹ  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ҹµ:  ٻҵ  ٻҵ  ԨԡԨکҹ¹ ҹ
    Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ҹ ҵ
  Ƿ  ԨԡԨکҹ¹  Ҥҹ¹ ҹ
     Ԧҹ¹  ҹ  ءڢ  Ƿ 
 ԨԡԨکҹ¹   Ԧҹ¹   ҹ     
 Ҥҹ¹ ҹ 
   {.}  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ҹ
  Ҥҹ¹ ҹµ: ڶ   Ҥҹ¹
 ҹ  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ҹµ: 
  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ҹ Ԫڪҹ¹
 ҹµ:  ڶ     Ԫڪҹ¹ ҹ 
 Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ҹµ: ٻҵ ٻҵ
  Ԫڪҹ¹  ҹ     Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹ ҹ ҵ Ƿ Ԫڪҹ¹ 
 Ҥҹ¹   ҹ    Ԧҹ¹ ҹ
 ءڢ Ƿ  Ԫڪҹ¹  Ԧҹ¹  ҹ
  Ҥҹ¹ ҹ 
   []  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ҹҹ¹
  ҹ ԯҹ¹ ԨԡԨکҹ¹ ҹµ: ڶ 
    ԨԡԨکҹ¹ ҹ  Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹  ҹҹ¹  ҹµ: ٻҵ ٻҵ
  ԨԡԨکҹ¹   ҹҹ¹  ҹ   
 Ҥҹ¹    Ԧҹ¹    ҹ  ҵ
  Ƿ   ԨԡԨکҹ¹   Ҥҹ¹  
 ҹҹ¹   ҹ     Ԧҹ¹ ҹ
 ءڢ  Ƿ   ԨԡԨکҹ¹   Ԧҹ¹  
 ҹ  Ҥҹ¹ ҹҹ¹ ҹ 
   {.}    Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  
 ҹҹ¹  ҹ  Ҥҹ¹ ҹµ: ڶ 
    Ҥҹ¹ ҹ  Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹    ҹҹ¹    ҹµ:  ҹҹ¹
 ҹ  -      Ҥҹ¹   Ԧҹ¹
 @ԧö: ͵ڵ ʵ ٻҵ ٻҵ Ҥҹ¹
 @ ҹҹ¹ ҹ  Ҥҹ¹ 
 @Ԧҹ¹ ҹµ Իسڳʪڪ Եھ 
  ҹҹ¹  ҹ  Ԫڪҹ¹ ҹµ: ڶ 
     Ԫڪҹ¹ ҹ  Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹  ҹҹ¹  ҹµ: ٻҵ ٻҵ
  Ԫڪҹ¹   ҹҹ¹  ҹ   
 Ҥҹ¹   Ԧҹ¹   ҹ ҵ 
 Ƿ  Ԫڪҹ¹  Ҥҹ¹  ҹҹ¹ 
 ҹ    Ԧҹ¹ ҹ ءڢ Ƿ 
 Ԫڪҹ¹ Ԧҹ¹ ҹ  Ҥҹ¹ 
 ҹҹ¹ ҹ 
   []  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ҹҹ¹
  ԯҹ¹  ҹ  ԨԡԨکҹ¹ ҹµ: ڶ 
     ԨԡԨکҹ¹  ҹ  Ҥҹ¹
  Ԧҹ¹   ҹҹ¹  ԯҹ¹  ҹµ:
 ٻҵ  ٻҵ   ԨԡԨکҹ¹  ҹҹ¹ 
 ԯҹ¹  ҹ   Ҥҹ¹ Ԧҹ¹
  ҹ  ҵ  Ƿ  ԨԡԨکҹ¹ 
 Ҥҹ¹   ҹҹ¹   ԯҹ¹  ҹ
     Ԧҹ¹  ҹ  ءڢ  Ƿ 
 ԨԡԨکҹ¹   Ԧҹ¹   ԯҹ¹   ҹ
  Ҥҹ¹ ҹҹ¹ ҹ 
   {.} Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ ҹҹ¹ 
 ԯҹ¹  ҹ  Ҥҹ¹ ҹµ: ڶ 
    Ҥҹ¹ ҹ  Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹  ҹҹ¹ ԯҹ¹ ҹµ: ҹҹ¹
 ԯҹ¹ ҹ -  Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ 
 ҹҹ¹  ԯҹ¹ ҹ Ԫڪҹ¹ ҹµ:
 ڶ    Ԫڪҹ¹ ҹ Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹  ҹҹ¹  ԯҹ¹ ҹµ: ٻҵ
 ٻҵ  Ԫڪҹ¹  ҹҹ¹  ԯҹ¹ 
 ҹ    Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ҹ
 ҵ  Ƿ  Ԫڪҹ¹ Ҥҹ¹ 
 ҹҹ¹  ԯҹ¹  ҹ   Ԧҹ¹
 ҹ ءڢ Ƿ  Ԫڪҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ԯҹ¹  ҹ   Ҥҹ¹ ҹҹ¹
 ҹ 
 @ԧö: ͵ڵ ʵ ٻҵ ٻҵ Ҥҹ¹
 @ ҹҹ¹ ԯҹ¹ ҹ 
 @ Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ ҹµ Իسڳʪڪ
 @Եھ 
   []  Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ ҹҹ¹ 
 ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹  ҹ  Ҥҹ¹
 ҹµ: ڶ     Ҥҹ¹ ҹ 
 Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ҹҹ¹  ԯҹ¹ 
 ԨԡԨکҹ¹   ҹµ:  ҹҹ¹  ԯҹ¹ 
 ԨԡԨکҹ¹    ҹ  -     Ҥҹ¹
  Ԧҹ¹  ҹҹ¹  ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹
  ҹ  Ԫڪҹ¹ ҹµ: ڶ   
 Ԫڪҹ¹  ҹ  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ҹҹ¹   ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹  ҹµ:
 ٻҵ  ٻҵ   Ԫڪҹ¹   ҹҹ¹ 
 ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹   ҹ     
 Ҥҹ¹    Ԧҹ¹    ҹ  ҵ
   Ƿ   Ԫڪҹ¹   Ҥҹ¹  
 ҹҹ¹   ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹   ҹ
   Ԧҹ¹ ҹ ءڢ Ƿ Ԫڪҹ¹
 @ԧö: ͵ڵ ʵ ٻҵ ٻҵ Ҥҹ¹
 @ ҹҹ¹ ԯҹ¹ ԨԡԨکҹ¹ 
 @ҹ  Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ 
 @ҹµ Իسڳʪڪ Եھ 
  Ԧҹ¹   ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹  ҹ
  Ҥҹ¹ ҹҹ¹ ҹ 
   []  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ҹҹ¹
  ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹  Ҥҹ¹  ҹ
  Ԫڪҹ¹ ҹµ: ڶ    Ԫڪҹ¹
 ҹ  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ҹҹ¹ 
 ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹  Ҥҹ¹  ҹµ:
 ٻҵ  ٻҵ  Ԫڪҹ¹   ҹҹ¹ 
 ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹   Ҥҹ¹  ҹ
    Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ҹ ҵ
  Ƿ Ԫڪҹ¹ Ҥҹ¹ ҹҹ¹ 
 ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹ ҹ   Ԧҹ¹ 
 Ҥҹ¹   ҹ ءڢ Ƿ  Ԫڪҹ¹
  Ԧҹ¹   ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹  ҹ
    Ҥҹ¹  ҹҹ¹  Ҥҹ¹
 ҹ 
   []  Ҥҹ¹ ҹ  Ԧҹ¹
 ҹµ:      Ԧҹ¹ ҹ 
 Ҥҹ¹  ҹµ:      Ҥҹ¹
 ҹ   ҹҹ¹ ҹµ: ڵ  
  ҹҹ¹ ҹ   Ҥҹ¹ ҹµ:
 ͹Ҥ  ҵ    Ƿ  ٻҵ  ٻҵ
   ҹҹ¹ ҹ     Ҥҹ¹
 ҹ  ؤڤ ٻҵ ٻҵ  ҹҹ¹
 ҹ     Ҥҹ¹ ҹ  ؤڤ
 ҵ   Ƿ    ҹҹ¹  ҹ
 Ҥҹ¹ ҹ 
   {.}    Ҥҹ¹ ҹ  
 ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹  ҹµ:   ؤڤ
 ҵ   Ƿ    Ҥҹ¹ ҹ
      ԨԡԨکҹ¹ ҹ ضتڪ ҵ
  Ƿ  Ҥҹ¹ ҹ ԨԡԨکҹ¹ 
 ҹ      ԨԡԨکҹ¹ ҹ  
 Ҥҹ¹  ҹµ: ضتڪ ءڢ Ƿ ٻҵ
 ٻҵ    ԨԡԨکҹ¹ ҹ    
 Ҥҹ¹  ҹ    ؤڤ  ҵ  
 Ƿ   ԨԡԨکҹ¹  ҹ Ҥҹ¹ 
 ҹ 
   {.}      Ҥҹ¹  ҹ  
  Ҥҹ¹  ҹµ:        
 Ҥҹ¹  ҹ    Ҥҹ¹ ҹµ:
     Ҥҹ¹ ҹ  Ԫڪҹ¹
 ҹµ: ڵ      Ԫڪҹ¹ ҹ
    Ҥҹ¹ ҹµ: ͹Ҥ ҵ 
 Ƿ  ٻҵ ٻҵ   Ԫڪҹ¹ ҹ
     Ҥҹ¹ ҹ  ؤڤ ءڢ
 Ƿ  ٻҵ ٻҵ   Ԫڪҹ¹ ҹ
     Ҥҹ¹ ҹ ؤڤ ҵ
   Ƿ      Ԫڪҹ¹    ҹ
 Ҥҹ¹ ҹ 
   []   Ԧҹ¹ ҹ  ҹҹ¹
 ҹµ:       ҹҹ¹ ҹ 
  Ԧҹ¹  ҹµ:      Ԧҹ¹
 ҹ   ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹ ҹµ:
  ؤڤ  ءڢ Ƿ   Ԧҹ¹ ҹ
       ԨԡԨکҹ¹  ҹ ضتڪ ءڢ
 Ƿ    Ԧҹ¹  ҹ ԨԡԨکҹ¹ 
 ҹ      ԨԡԨکҹ¹ ҹ  
 Ԧҹ¹  ҹµ:  ضتڪ  ҵ   Ƿ
 ٻҵ  ٻҵ   ԨԡԨکҹ¹ ҹ  
    Ԧҹ¹ ҹ  ؤڤ ءڢ Ƿ
  ԨԡԨکҹ¹ ҹ Ԧҹ¹ ҹ 
   {.}  Ԧҹ¹ ҹ  Ҥҹ¹
 ҹµ:     Ҥҹ¹ ҹ 
 Ԧҹ¹  ҹµ:     Ԧҹ¹ ҹ
   Ԫڪҹ¹ ҹµ: ڵ    
 Ԫڪҹ¹  ҹ     Ԧҹ¹  ҹµ:
 ͹Ҥ  ҵ   Ƿ  ٻҵ ٻҵ 
  Ԫڪҹ¹ ҹ    Ԧҹ¹ ҹ
  ؤڤ  ҵ   Ƿ ٻҵ ٻҵ
   Ԫڪҹ¹ ҹ     Ԧҹ¹
 ҹ  ؤڤ ءڢ Ƿ   Ԫڪҹ¹ 
 ҹ Ԧҹ¹ ҹ 
   []   ҹҹ¹ ҹ  ԯҹ¹
   ԨԡԨکҹ¹  ҹµ:   ؤڤ  ҵ
  Ƿ  ٻҵ  ٻҵ    ҹҹ¹
 ҹ       ԨԡԨکҹ¹ ҹ ضتڪ
 ҵ  Ƿ ٻҵ ٻҵ  ҹҹ¹
  ҹ  ԨԡԨکҹ¹  ҹ     
 ԨԡԨکҹ¹  ҹ     ҹҹ¹  ҹµ:
 ضتڪ  ءڢ  Ƿ    ԨԡԨکҹ¹ ҹ
     ҹҹ¹ ҹ  ؤڤ ҵ
  Ƿ ٻҵ ٻҵ   ԨԡԨکҹ¹ 
 ҹ ҹҹ¹ ҹ 
   {.}     ҹҹ¹  ҹ   
 Ҥҹ¹   ҹµ:  ڵ  ؤڤ  ҵ
  Ƿ   ҹҹ¹ ҹ    
 Ҥҹ¹  ҹ   ؤڤ  ٻҵ  ٻҵ
   ҹҹ¹  ҹ Ҥҹ¹  ҹ 
     Ҥҹ¹ ҹ   ҹҹ¹
 ҹµ:  ڵ      ҹҹ¹ ҹ 
  Ԫڪҹ¹  ҹµ: ڵ     
 Ԫڪҹ¹ ҹ   ҹҹ¹ ҹµ: ڵ
 ؤڤ ءڢ Ƿ   Ԫڪҹ¹ ҹ  
    ҹҹ¹ ҹ  ؤڤ ҵ 
 Ƿ  ٻҵ  ٻҵ     Ԫڪҹ¹  
 ҹ ҹҹ¹ ҹ 
   []  ԯҹ¹ ҹ  ԨԡԨکҹ¹
 ҹµ: ڵ      ԨԡԨکҹ¹ ҹ
  ԯҹ¹ ҹµ: ڵ 
   []     ԨԡԨکҹ¹  ҹ   
 Ҥҹ¹ ҹµ: ضتڪ ҵ Ƿ 
 ԨԡԨکҹ¹ ҹ     Ҥҹ¹ ҹ
  ؤڤ ٻҵ ٻҵ   ԨԡԨکҹ¹ 
 ҹ Ҥҹ¹ ҹ   Ҥҹ¹
 ҹ     ԨԡԨکҹ¹  ҹµ:   ؤڤ
 ٻҵ ٻҵ   Ҥҹ¹ ҹ  
  ԨԡԨکҹ¹  ҹ  ضتڪ  ٻҵ ٻҵ
  Ҥҹ¹ ҹ ԨԡԨکҹ¹ ҹ 
   {.}     ԨԡԨکҹ¹ ҹ  
 Ԫڪҹ¹ ҹµ: ڵ    Ԫڪҹ¹
 ҹ   ԨԡԨکҹ¹ ҹµ: ؤڤ ҵ
  Ƿ ٻҵ ٻҵ  Ԫڪҹ¹ ҹ
      ԨԡԨکҹ¹ ҹ ضتڪ ҵ
  Ƿ  ٻҵ ٻҵ   Ԫڪҹ¹ 
 ҹ ԨԡԨکҹ¹ ҹ 
   []  Ҥҹ¹ ҹ  Ԫڪҹ¹
 ҹµ: ڵ      Ԫڪҹ¹ ҹ
   Ҥҹ¹ ҹµ: ڵ ؤڤ ҵ
  Ƿ   Ԫڪҹ¹ ҹ    
 Ҥҹ¹  ҹ   ؤڤ  ٻҵ  ٻҵ
      Ԫڪҹ¹    ҹ  Ҥҹ¹
 ҹ 
   []   Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ ҹ
  ҹҹ¹ ҹµ: ڶ   ҹҹ¹
 ҹ   Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ Ԧҹ¹ 
 ҹµ: ͹Ҥ ҵ  Ƿ ٻҵ ٻҵ
   ҹҹ¹ ҹ     Ҥҹ¹
  Ԧҹ¹  ҹ  ؤڤ ٻҵ ٻҵ
   ҹҹ¹ ҹ    Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹  ҹ  ؤڤ ҵ  Ƿ
   ҹҹ¹  Ҥҹ¹ ҹ  
 Ԧҹ¹ ҹ 
   {.}    Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ҹ   ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹ ҹµ:
 ڶ       ԨԡԨکҹ¹ ҹ  
 Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ҹµ: ضتڪ ٻҵ
 ٻҵ   ԨԡԨکҹ¹ ҹ     
 Ҥҹ¹   Ԧҹ¹   ҹ   ؤڤ
 ҵ    Ƿ     ԨԡԨکҹ¹  
 Ҥҹ¹  ҹ    Ԧҹ¹ ҹ
 ؤڤ ءڢ Ƿ  ԨԡԨکҹ¹ Ԧҹ¹ 
 ҹ     Ҥҹ¹ ҹ   
 Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ҹ  Ҥҹ¹
 ҹµ:  ڶ      Ҥҹ¹ ҹ
  Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ ҹµ: 
   {.}    Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ҹ   Ԫڪҹ¹ ҹµ: ڶ   
 Ԫڪҹ¹ ҹ   Ҥҹ¹  Ԧҹ¹
  ҹµ:  ͹Ҥ  ҵ   Ƿ ٻҵ
 ٻҵ    Ԫڪҹ¹ ҹ    
 Ҥҹ¹   Ԧҹ¹   ҹ   ؤڤ
 ٻҵ ٻҵ   Ԫڪҹ¹ ҹ  
  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ҹ  ؤڤ
 ҵ  Ƿ  Ԫڪҹ¹ Ҥҹ¹
  ҹ     Ԧҹ¹ ҹ  ؤڤ
 ءڢ  Ƿ     Ԫڪҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ҹ   Ҥҹ¹ ҹ 
   []     Ҥҹ¹   Ԧҹ¹ 
 ҹҹ¹  ҹ  ԯҹ¹ ԨԡԨکҹ¹
 ҹµ:  ڶ      ԨԡԨکҹ¹ ҹ
    Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  ҹҹ¹ 
 ҹµ: ضتڪ ٻҵ ٻҵ  ԨԡԨکҹ¹
  ҹҹ¹  ҹ     Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹  ҹ  ؤڤ ҵ  Ƿ
   ԨԡԨکҹ¹  Ҥҹ¹  ҹҹ¹ 
 ҹ     Ԧҹ¹ ҹ ؤڤ ءڢ
 Ƿ    ԨԡԨکҹ¹  Ԧҹ¹  ҹ
   Ҥҹ¹ ҹҹ¹ ҹ 
   {.}     Ҥҹ¹   Ԧҹ¹
  ҹҹ¹  ҹ   Ҥҹ¹ ҹµ:
 ڶ       Ҥҹ¹ ҹ  
 Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  ҹҹ¹  ҹµ:
 ҹҹ¹  ҹ  -      Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹  ҹҹ¹  ҹ   Ԫڪҹ¹
 ҹµ:  ڶ       Ԫڪҹ¹ ҹ
    Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  ҹҹ¹ 
 ҹµ:  ͹Ҥ  ءڢ  Ƿ   Ԫڪҹ¹
 @ԧö: ͵ڵ ʵ ڵ ؤڤ ٻҵ ٻҵ
 @ Ҥҹ¹ ҹҹ¹ ҹ 
 @ Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ ҹҵ 
 @Իسڳʪڪ Եھ 
 ҹ      Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ҹҹ¹    ҹ   ؤڤ  ҵ  
 Ƿ  ٻҵ  ٻҵ     Ԫڪҹ¹  
 ҹҹ¹   ҹ     Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹   ҹ   ؤڤ ٻҵ ٻҵ
   Ԫڪҹ¹  ҹҹ¹  ҹ   
  Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ҹ  ؤڤ
 ҵ  Ƿ  Ԫڪҹ¹ Ҥҹ¹
  ҹҹ¹  ҹ    Ԧҹ¹ ҹ
  ؤڤ  ءڢ  Ƿ     Ԫڪҹ¹ 
 Ԧҹ¹   ҹ     Ҥҹ¹ 
 ҹҹ¹ ҹ 
   []     Ҥҹ¹   Ԧҹ¹ 
 ҹҹ¹  ԯҹ¹  ҹ   ԨԡԨکҹ¹
 ҹµ:  ڶ      ԨԡԨکҹ¹ ҹ
    Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  ҹҹ¹ 
 ԯҹ¹   ҹµ: ضتڪ ٻҵ ٻҵ 
  ԨԡԨکҹ¹  ҹҹ¹  ԯҹ¹  ҹ
      Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ҹ
  ؤڤ ҵ  Ƿ   ԨԡԨکҹ¹
   Ҥҹ¹    ҹҹ¹   ԯҹ¹  
 ҹ      Ԧҹ¹ ҹ  ؤڤ
 ءڢ  Ƿ    ԨԡԨکҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ԯҹ¹   ҹ     Ҥҹ¹ 
 ҹҹ¹ ҹ 
   []     Ҥҹ¹   Ԧҹ¹ 
 ҹҹ¹   ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹   ҹ
   Ҥҹ¹ ҹµ: ڶ     
 Ҥҹ¹ ҹ   Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ 
 ҹҹ¹   ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹  ҹµ:
  ؤڤ ٻҵ ٻҵ   Ҥҹ¹ 
 ҹҹ¹   ҹ     Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹   ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹   ҹ
 ضتڪ  ٻҵ  ٻҵ     Ҥҹ¹ 
 ҹҹ¹   ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹   ҹ
   Ҥҹ¹ Ԧҹ¹ ҹ 
   {.}    Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ҹҹ¹   ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹   ҹ
  Ԫڪҹ¹ ҹµ: ڶ   Ԫڪҹ¹
 ҹ   Ҥҹ¹  Ԧҹ¹ ҹҹ¹
  ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹   ҹµ:  ͹Ҥ
 ءڢ  Ƿ     Ԫڪҹ¹  ҹ   
    Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  ҹҹ¹ 
 ԯҹ¹    ԨԡԨکҹ¹   ҹ   ؤڤ
 ҵ   Ƿ  ٻҵ  ٻҵ   
 Ԫڪҹ¹   ҹҹ¹   ҹ    
 Ҥҹ¹     Ԧҹ¹    ԯҹ¹  
 ԨԡԨکҹ¹   ҹ  ؤڤ ٻҵ ٻҵ
    Ԫڪҹ¹   ҹҹ¹  ҹ  
    Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  ԯҹ¹ 
 ԨԡԨکҹ¹   ҹ   ؤڤ  ҵ  
 Ƿ      Ԫڪҹ¹   Ҥҹ¹  
 ҹҹ¹   ҹ       Ԧҹ¹ 
 ԯҹ¹    ԨԡԨکҹ¹   ҹ   ؤڤ
 ءڢ  Ƿ     Ԫڪҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ҹ      Ҥҹ¹  ҹҹ¹ 
 ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹  ҹ ضتڪ ٻҵ
 ٻҵ   Ԫڪҹ¹ ҹҹ¹ ԯҹ¹ 
 ԨԡԨکҹ¹  ҹ     Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹  ҹ  ؤڤ ҵ  Ƿ
    Ԫڪҹ¹  Ҥҹ¹  ҹҹ¹ 
 ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹   ҹ    
 Ԧҹ¹  ҹ   ؤڤ ءڢ Ƿ  
 Ԫڪҹ¹   Ԧҹ¹  ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹
  ҹ      Ҥҹ¹  ҹҹ¹
 ҹ 
   []     Ҥҹ¹   Ԧҹ¹ 
 ҹҹ¹  ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹ Ҥҹ¹ 
 ҹ   Ԫڪҹ¹ ҹµ: ڶ   
  Ԫڪҹ¹  ҹ     Ҥҹ¹  
 Ԧҹ¹  ҹҹ¹  ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹ 
 Ҥҹ¹   ҹµ:  ͹Ҥ  ءڢ Ƿ 
  Ԫڪҹ¹ ҹ     Ҥҹ¹ 
 Ԧҹ¹   ҹҹ¹  ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹ 
 Ҥҹ¹   ҹ   ؤڤ  ҵ  
 Ƿ     Ԫڪҹ¹  ҹҹ¹  ҹ
     Ҥҹ¹  Ԧҹ¹  ԯҹ¹
   ԨԡԨکҹ¹    Ҥҹ¹   ҹ  
 ؤڤ ٻҵ ٻҵ  Ԫڪҹ¹ ҹҹ¹
  Ҥҹ¹  ҹ     Ҥҹ¹
  Ԧҹ¹   ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹  ҹ
  ؤڤ  ٻҵ  ٻҵ    Ԫڪҹ¹
   ҹҹ¹    Ҥҹ¹   ҹ   
    Ҥҹ¹   Ԧҹ¹  ԯҹ¹ 
 ԨԡԨکҹ¹   ҹ   ؤڤ  ҵ  
 Ƿ   Ԫڪҹ¹  Ҥҹ¹ ҹҹ¹
  ҹ       Ԧҹ¹  ԯҹ¹
  ԨԡԨکҹ¹   Ҥҹ¹  ҹ  ؤڤ
 ءڢ  Ƿ     Ԫڪҹ¹  Ԧҹ¹ 
 ҹ      Ҥҹ¹  ҹҹ¹ 
 ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹   Ҥҹ¹  ҹ
 ضتڪ  ٻҵ  ٻҵ     Ԫڪҹ¹  
 ҹҹ¹  ԯҹ¹  ԨԡԨکҹ¹  Ҥҹ¹
  ҹ      Ҥҹ¹  Ԧҹ¹
  ҹ   ؤڤ ҵ  Ƿ  
 Ԫڪҹ¹     Ҥҹ¹    ҹҹ¹  
 ԯҹ¹   ԨԡԨکҹ¹   ҹ    
 Ԧҹ¹  Ҥҹ¹  ҹ  ؤڤ ءڢ
 Ƿ   Ԫڪҹ¹  Ԧҹ¹ ԯҹ¹ 
 ԨԡԨکҹ¹  ҹ     Ҥҹ¹ 
 ҹҹ¹ Ҥҹ¹ ҹ 
           ͹ ԯԵ ͤûԮѺҺ ѡ ˹ҷ -. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=9978&w= ҹºûԮ©Ѻǧ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=1288&items=33 ҹºûԮѺҨ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=36 ֡öҹ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=1288 úѭûԮ http://84000.org/tipitaka/read/?úѭûԮ_ http://84000.org/tipitaka/read/?index_38

ҹ˹[ҧ] áҹ˹[ҧ] ʴŢ˹
㹡ó :- 
  ÷Ѵáͧ˹ҹ˹[ҧ] Ѵҹ˹[ҧ] Ѵ ԡ¹ Ẻ

ѹ֡ ѹҤ .. . ʴŹҧԧŨҡûԮѺҺ ѡ. ҡͼԴҴ س DhammaPerfect@yahoo.com