͹ͺ
мվҤѹط
           ͧ
Թ»Ԯ صѹԮ ԸԮ 鹾ûԮ Ҵ ˹ѧ͸
ҹ˹[ҧ] áҹ˹[ҧ] ʴŢ˹
㹡ó :- 
  ÷Ѵáͧ˹ҹ˹[ҧ] Ѵҹ˹[ҧ] Ѵ ԡ¹ Ẻ
ûԮ Һ ѡ ԸԮ . ()

   []    ڢعڷ  ػڻڪԵڶ   ʵԹڷ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ      ʵԹڷ ػڻڪԵڶ
 ڢعڷ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []    ڢعڷ  ػڻڪԵڶ   ҹԹڷ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ      ҹԹڷ ػڻڪԵڶ
 ڢعڷ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []    ڢعڷ  ػڻڪԵڶ   ԵڶԹڷ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ      ԵڶԹڷ ػڻڪԵڶ
 ڢعڷ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []    ڢعڷ  ػڻڪԵڶ   Թڷ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ      Թڷ ػڻڪԵڶ
 ڢعڷ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []    ڢعڷ  ػڻڪԵڶ   ԵԹڷ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ      ԵԹڷ ػڻڪԵڶ
 ڢعڷ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []   ڢعڷ  ػڻڪԵڶ   Թڷ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ         Թڷ
 ػڻڪԵڶ ڢعڷ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []    ڢعڷ  ػڻڪԵڶ   ໡ڢԹڷ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ         ໡ڢԹڷ
 ػڻڪԵڶ ڢعڷ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []   ڢعڷ ػڻڪԵڶ  ʷڸԹڷ 
 Թڷ  Թڷ  ػڻڪԵڶҵ:  ڵ     
 Թڷ ػڻڪԵڶ ڢعڷ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []    ҹԹڷ   ԵڶԹڷ  Թڷ
 ԵԹڷ Թڷ ໡ڢԹڷ ʷڸԹڷ Թڷ
 ػڻڪԵڶ  Թڷ ػڻڪԵڶҵ: ڵ    
 Թڷ ػڻڪԵڶ Թڷ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []  µڶ  ڢعڷ  ػڻڪԵڶ  ڶ  ʵԹڷ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ   µڶ   ʵԹڷ ػڻڪԵڶ
 ڶ ڢعڷ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []  µڶ  ڢعڷ  ػڻڪԵڶ  ڶ  ҹԹڷ
 ػڻڪԵڶҵ:  ٻǨ ڶ ڢعڷ ػڻڪԵڶ   ڶ
 ҹԹڷ   ػڻڪԵڶ   Ǩ   ڶ   ڢعڷ­ڨ
 ػڻڪԵڶ  ҹԹڷ­ڨ  ػڻڪԵڶ   µڶ   ҹԹڷ
 ػڻڪԵڶ ڶ ڢعڷ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []  µڶ  ڢعڷ ػڻڪԵڶ ڶ ԵڶԹڷ 
 Թڷ  ػڻڪԵڶҵ:  ٻǨ ڶ ڢعڷ ػڻڪԵڶ
   ڶ Թڷ ػڻڪԵڶ Ǩ ڶ ڢعڷ­ڨ
 ػڻڪԵڶ  Թڷ­ڨ  ػڻڪԵڶ    µڶ    
 Թڷ ػڻڪԵڶ ڶ ڢعڷ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []  µڶ  ڢعڷ  ػڻڪԵڶ  ڶ  ԵԹڷ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ   µڶ   ԵԹڷ ػڻڪԵڶ
 ڶ  ڢعڷ ػڻڪԵڶҵ: ʭʵ  ڶ ԵԹڷ
 ػڻڪԵڶ     ڶ  ڢعڷ  ػڻڪԵڶ  ڨǡ
 ڶ ԵԹڷ­ڨ ػڻڪԵڶ ڢعڷ­ڨ ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ  ڢعڷ  ػڻڪԵڶ  ڶ  Թڷ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ    µڶ     Թڷ
 ػڻڪԵڶ ڶ ڢعڷ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []  µڶ  ڢعڷ  ػڻڪԵڶ  ڶ  ໡ڢԹڷ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ  µڶ   ໡ڢԹڷ ػڻڪԵڶ
 ڶ  ڢعڷ  ػڻڪԵڶҵ:    ڶ  ໡ڢԹڷ
 ػڻڪԵڶ     ڶ  ڢعڷ  ػڻڪԵڶ  ڨǡ
 ڶ ໡ڢԹڷ­ڨ ػڻڪԵڶ ڢعڷ­ڨ ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ  ڢعڷ ػڻڪԵڶ ڶ ʷڸԹڷ 
 Թڷ  Թڷ  ػڻڪԵڶҵ:  ڵ   µڶ  
 Թڷ  ػڻڪԵڶ  ڶ  ڢعڷ  ػڻڪԵڶҵ:  
 ڶ  Թڷ  ػڻڪԵڶ     ڶ ڢعڷ ػڻڪԵڶ
 ڨǡ   ڶ   Թڷ­ڨ   ػڻڪԵڶ  ڢعڷ­ڨ
 ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ  ҹԹڷ ػڻڪԵڶ ڶ ԵڶԹڷ 
 Թڷ  ػڻڪԵڶҵ:  ڵ   µڶ   Թڷ
 ػڻڪԵڶ ڶ ҹԹڷ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []  µڶ  ҹԹڷ  ػڻڪԵڶ  ڶ  ԵԹڷ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ   µڶ   ԵԹڷ ػڻڪԵڶ
 ڶ  ҹԹڷ  ػڻڪԵڶҵ:  ٻǨ  ٻǨ  ڶ
 ԵԹڷ ػڻڪԵڶ   ڶ ҹԹڷ ػڻڪԵڶ Ǩ
 ڶ ԵԹڷ­ڨ ػڻڪԵڶ ҹԹڷ­ڨ ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ  ҹԹڷ  ػڻڪԵڶ  ڶ  Թڷ
 ػڻڪԵڶҵ: ڵ  µڶ   Թڷ ػڻڪԵڶ
 ڶ  ҹԹڷ  ػڻڪԵڶҵ:  ٻǨ  ڶ  Թڷ
 ػڻڪԵڶ     ڶ ҹԹڷ ػڻڪԵڶ Ǩ ڶ
 Թڷ­ڨ ػڻڪԵڶ ҹԹڷ­ڨ ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ  ҹԹڷ  ػڻڪԵڶ  ڶ  ໡ڢԹڷ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ  µڶ   ໡ڢԹڷ ػڻڪԵڶ
 ڶ  ҹԹڷ  ػڻڪԵڶҵ:  ٻǨ  ٻǨ  ڶ
 ໡ڢԹڷ  ػڻڪԵڶ     ڶ  ҹԹڷ  ػڻڪԵڶ
 Ǩ   ڶ  ໡ڢԹڷ­ڨ  ػڻڪԵڶ  ҹԹڷ­ڨ
 ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ  ҹԹڷ  ػڻڪԵڶ  ڶ  ʷڸԹڷ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ   µڶ   ʷڸԹڷ ػڻڪԵڶ
 ڶ  ҹԹڷ  ػڻڪԵڶҵ:  ٻǨ  ٻǨ  ڶ
 ʷڸԹڷ ػڻڪԵڶ   ڶ ҹԹڷ ػڻڪԵڶ Ǩ
 ڶ ʷڸԹڷ­ڨ ػڻڪԵڶ ҹԹڷ­ڨ ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ  ҹԹڷ ػڻڪԵڶ ڶ Թڷ 
 Թڷ  ػڻڪԵڶҵ:  ڵ   µڶ    Թڷ
 ػڻڪԵڶ  ڶ  ҹԹڷ  ػڻڪԵڶҵ: ٻǨ ٻǨ
 ڶ  Թڷ  ػڻڪԵڶ     ڶ ҹԹڷ ػڻڪԵڶ
 Ǩ   ڶ   Թڷ­ڨ   ػڻڪԵڶ   ҹԹڷ­ڨ
 ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ  ԵڶԹڷ  ػڻڪԵڶ  ڶ  Թڷ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ   µڶ   Թڷ ػڻڪԵڶ
 ڶ ԵڶԹڷ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []  µڶ  Թڷ  ػڻڪԵڶ  ڶ  ԵԹڷ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ   µڶ   ԵԹڷ ػڻڪԵڶ
 ڶ  Թڷ  ػڻڪԵڶҵ:  ٻǨ  ٻǨ  ڶ
 ԵԹڷ ػڻڪԵڶ   ڶ Թڷ ػڻڪԵڶ Ǩ
 ڶ ԵԹڷ­ڨ ػڻڪԵڶ Թڷ­ڨ ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ  Թڷ  ػڻڪԵڶ  ڶ  Թڷ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ    µڶ     Թڷ
 ػڻڪԵڶ  ڶ  Թڷ  ػڻڪԵڶҵ:  ٻǨ  ڶ
 Թڷ  ػڻڪԵڶ     ڶ  Թڷ  ػڻڪԵڶ
 Ǩ  ڶ  Թڷ­ڨ  ػڻڪԵڶ  Թڷ­ڨ
 ػڻڪԵڶ 
   [] µڶ Թڷ ػڻڪԵڶ ڶ ໡ڢԹڷ 
 ʷڸԹڷ  Թڷ  Թڷ  ػڻڪԵڶҵ:  ڵ  
 µڶ   Թڷ ػڻڪԵڶ ڶ Թڷ ػڻڪԵڶҵ:
 ٻǨ  ٻǨ  ڶ  Թڷ  ػڻڪԵڶ   ڶ
 Թڷ  ػڻڪԵڶ  Ǩ  ڶ  Թڷ­ڨ  ػڻڪԵڶ
 Թڷ­ڨ ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ  ԵԹڷ  ػڻڪԵڶ  ڶ  Թڷ
 ػڻڪԵڶҵ:  ʭʵ  ڶ  ԵԹڷ  ػڻڪԵڶ   
 ڶ   Թڷ   ػڻڪԵڶ  ǡ  ڨǡ
 ڶ  ԵԹڷ­ڨ  ػڻڪԵڶ  Թڷ­ڨ  ػڻڪԵڶ  
 µڶ      Թڷ  ػڻڪԵڶ  ڶ  ԵԹڷ
 ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   [] µڶ ԵԹڷ ػڻڪԵڶ ڶ ໡ڢԹڷ 
 ʷڸԹڷ  Թڷ  Թڷ  ػڻڪԵڶҵ:  ʭʵ
 ڶ  ԵԹڷ  ػڻڪԵڶ     ڶ Թڷ ػڻڪԵڶ
 ǡ   ڨǡ   ڶ   ԵԹڷ­ڨ  ػڻڪԵڶ
 Թڷ­ڨ  ػڻڪԵڶ   µڶ    Թڷ ػڻڪԵڶ
 ڶ ԵԹڷ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []  µڶ  Թڷ  ػڻڪԵڶ ڶ ໡ڢԹڷ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ    µڶ     ໡ڢԹڷ
 ػڻڪԵڶ ڶ Թڷ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []  µڶ  Թڷ  ػڻڪԵڶ  ڶ  ʷڸԹڷ
   Թڷ  Թڷ  ػڻڪԵڶҵ:  ڵ  
 µڶ      Թڷ  ػڻڪԵڶ  ڶ  Թڷ
 ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   [] µڶ ໡ڢԹڷ ػڻڪԵڶ ڶ ʷڸԹڷ 
 Թڷ  Թڷ  ػڻڪԵڶҵ:  ڵ   µڶ  
 Թڷ ػڻڪԵڶ ڶ ໡ڢԹڷ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []  µڶ  ʷڸԹڷ ػڻڪԵڶ ڶ Թڷ 
 Թڷ  ػڻڪԵڶҵ:  ڵ   µڶ    Թڷ
 ػڻڪԵڶ ڶ ʷڸԹڷ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []  µڶ  Թڷ  ػڻڪԵڶ  ڶ  Թڷ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ   µڶ    Թڷ ػڻڪԵڶ
 ڶ Թڷ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []  µڶ ڢعڷ ػڻڪԵڶ  ڶ ʵԹڷ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ        µڶ  ʵԹڷ
 ػڻڪԵڶ ڶ ڢعڷ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []  µڶ ڢعڷ ػڻڪԵڶ  ڶ ҹԹڷ
 ػڻڪԵڶҵ:  ٻǨҹ    ڶ  ڢعڷ  ػڻڪԵڶ
       ڶ  ҹԹڷ  ػڻڪԵڶ  Ǩҹ
  ڶ  ڢعڷ­ڨ  ػڻڪԵڶ  ҹԹڷ­ڨ ػڻڪԵڶ 
     µڶ ҹԹڷ ػڻڪԵڶ  ڶ ڢعڷ
 ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []    ڶ  ڢعڷ  ػڻڪԵڶ   ڶ
 ԵڶԹڷ    Թڷ  ػڻڪԵڶҵ:  ٻǨҹ  
 ڶ  ڢعڷ  ػڻڪԵڶ      ڶ  Թڷ
 ػڻڪԵڶ  Ǩҹ    ڶ  ڢعڷ­ڨ  ػڻڪԵڶ
 Թڷ­ڨ  ػڻڪԵڶ        µڶ  Թڷ
 ػڻڪԵڶ ڶ ڢعڷ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []    µڶ  ڢعڷ  ػڻڪԵڶ   ڶ
 ԵԹڷ  ػڻڪԵڶҵ:  ڵ        µڶ
 ԵԹڷ  ػڻڪԵڶ   ڶ  ڢعڷ  ػڻڪԵڶҵ:
 ʭʵڵҹ  ٻҹ   ڶ  ԵԹڷ  ػڻڪԵڶ  
    ڶ  ڢعڷ  ػڻڪԵڶ ڨǡҹ  ڶ
 ԵԹڷ­ڨ ػڻڪԵڶ ڢعڷ­ڨ ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ ڢعڷ ػڻڪԵڶ ڶ Թڷ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ       µڶ Թڷ
 ػڻڪԵڶ ڶ ڢعڷ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []  µڶ ڢعڷ ػڻڪԵڶ ڶ ໡ڢԹڷ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ       µڶ ໡ڢԹڷ
 ػڻڪԵڶ    ڶ  ڢعڷ  ػڻڪԵڶҵ:  ٻҹ
  ڶ ໡ڢԹڷ ػڻڪԵڶ    ڶ ڢعڷ
 ػڻڪԵڶ   ڨǡҹ     ڶ   ໡ڢԹڷ­ڨ
 ػڻڪԵڶ ڢعڷ­ڨ ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ ڢعڷ ػڻڪԵڶ  ڶ ʷڸԹڷ
   Թڷ  Թڷ  ػڻڪԵڶҵ:  ڵ  
     µڶ Թڷ ػڻڪԵڶ  ڶ ڢعڷ
 ػڻڪԵڶҵ:  ٻҹ   ڶ  Թڷ ػڻڪԵڶ  
   ڶ  ڢعڷ  ػڻڪԵڶ  ڨǡҹ   ڶ
 Թڷ­ڨ ػڻڪԵڶ ڢعڷ­ڨ ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ ҹԹڷ ػڻڪԵڶ  ڶ ԵڶԹڷ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ        µڶ  ԵڶԹڷ
 ػڻڪԵڶ ڶ ҹԹڷ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []  µڶ ҹԹڷ ػڻڪԵڶ  ڶ Թڷ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ        µڶ  Թڷ
 ػڻڪԵڶ ڶ ҹԹڷ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []  µڶ ҹԹڷ ػڻڪԵڶ  ڶ ԵԹڷ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ        µڶ  ԵԹڷ
 ػڻڪԵڶ    ڶ  ҹԹڷ  ػڻڪԵڶҵ:  ٻǨҹ
 ٻǨҹ    ڶ  ԵԹڷ  ػڻڪԵڶ    
   ڶ  ҹԹڷ  ػڻڪԵڶ  Ǩҹ   ڶ
 ԵԹڷ­ڨ ػڻڪԵڶ ҹԹڷ­ڨ ػڻڪԵڶ 
   []    µڶ  ҹԹڷ  ػڻڪԵڶ   ڶ
 Թڷ  ػڻڪԵڶҵ:  ڵ      µڶ
 Թڷ  ػڻڪԵڶ   ڶ  ҹԹڷ  ػڻڪԵڶҵ:
 ٻǨҹ   ڶ  Թڷ  ػڻڪԵڶ   
 ڶ   ҹԹڷ   ػڻڪԵڶ   Ǩҹ    ڶ
 Թڷ­ڨ ػڻڪԵڶ ҹԹڷ­ڨ ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ ҹԹڷ ػڻڪԵڶ ڶ ໡ڢԹڷ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ       µڶ ໡ڢԹڷ
 ػڻڪԵڶ    ڶ  ҹԹڷ  ػڻڪԵڶҵ:  ٻǨҹ
 ٻǨҹ   ڶ  ໡ڢԹڷ  ػڻڪԵڶ   
 ڶ ҹԹڷ ػڻڪԵڶ Ǩҹ  ڶ ໡ڢԹڷ­ڨ
 ػڻڪԵڶ ҹԹڷ­ڨ ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ ҹԹڷ ػڻڪԵڶ  ڶ ʷڸԹڷ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ        µڶ  ʷڸԹڷ
 ػڻڪԵڶ    ڶ  ҹԹڷ  ػڻڪԵڶҵ:  ٻǨҹ
 ٻǨҹ    ڶ  ʷڸԹڷ  ػڻڪԵڶ    
   ڶ  ҹԹڷ  ػڻڪԵڶ  Ǩҹ   ڶ
 ʷڸԹڷ­ڨ ػڻڪԵڶ ҹԹڷ­ڨ ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ ҹԹڷ ػڻڪԵڶ  ڶ Թڷ
  Թڷ  ػڻڪԵڶҵ:  ڵ      
 µڶ  Թڷ  ػڻڪԵڶ   ڶ ҹԹڷ ػڻڪԵڶҵ:
 ٻǨҹ  ٻǨҹ   ڶ Թڷ ػڻڪԵڶ  
   ڶ  ҹԹڷ  ػڻڪԵڶ  Ǩҹ   ڶ
 Թڷ­ڨ ػڻڪԵڶ ҹԹڷ­ڨ ػڻڪԵڶ 
   []  µڶ ԵڶԹڷ ػڻڪԵڶ  ڶ Թڷ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ        µڶ  Թڷ
 ػڻڪԵڶ ڶ ԵڶԹڷ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []    µڶ  Թڷ  ػڻڪԵڶ   ڶ
 ԵԹڷ  ػڻڪԵڶҵ:  ڵ        µڶ
 ԵԹڷ  ػڻڪԵڶ   ڶ  Թڷ  ػڻڪԵڶҵ:
 ٻǨҹ  ٻǨҹ    ڶ  ԵԹڷ  ػڻڪԵڶ
     ڶ  Թڷ  ػڻڪԵڶ  Ǩҹ 
 ڶ ԵԹڷ­ڨ ػڻڪԵڶ Թڷ­ڨ ػڻڪԵڶ 
   []    µڶ  Թڷ  ػڻڪԵڶ   ڶ
 Թڷ  ػڻڪԵڶҵ:  ڵ      µڶ
 Թڷ  ػڻڪԵڶ   ڶ Թڷ ػڻڪԵڶҵ:
 ٻǨҹ    ڶ  Թڷ  ػڻڪԵڶ   
   ڶ  Թڷ  ػڻڪԵڶ  Ǩҹ   ڶ
 Թڷ­ڨ ػڻڪԵڶ Թڷ­ڨ ػڻڪԵڶ 
   []    µڶ  Թڷ  ػڻڪԵڶ   ڶ
 ໡ڢԹڷ  ʷڸԹڷ Թڷ Թڷ ػڻڪԵڶҵ:
 ڵ        µڶ  Թڷ ػڻڪԵڶ 
 ڶ  Թڷ  ػڻڪԵڶҵ:  ٻǨҹ  ٻǨҹ  
 ڶ  Թڷ  ػڻڪԵڶ      ڶ  Թڷ
 ػڻڪԵڶ  Ǩҹ    ڶ  Թڷ­ڨ  ػڻڪԵڶ
 Թڷ­ڨ ػڻڪԵڶ 
   []    µڶ  ԵԹڷ  ػڻڪԵڶ   ڶ
 Թڷ  ػڻڪԵڶҵ: طڸҹ ص Ե ǵڵ
 ʭʵڵҹ   ڶ  ԵԹڷ  ػڻڪԵڶ    
 ڶ  Թڷ ػڻڪԵڶ Ե ǡҹ ڨǡҹ
    ڶ   ԵԹڷ­ڨ   ػڻڪԵڶ   Թڷ­ڨ
 ػڻڪԵڶ        µڶ  Թڷ ػڻڪԵڶ
 ڶ ԵԹڷ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []    µڶ  ԵԹڷ  ػڻڪԵڶ   ڶ
 ໡ڢԹڷ  ػڻڪԵڶҵ:  ʭʵڵҹ   ڶ ԵԹڷ
 ػڻڪԵڶ        ڶ  ໡ڢԹڷ  ػڻڪԵڶ
 ǡҹ  ڨǡҹ   ڶ  ԵԹڷ­ڨ ػڻڪԵڶ
 ໡ڢԹڷ­ڨ  ػڻڪԵڶ      µڶ ໡ڢԹڷ
 ػڻڪԵڶ ڶ ԵԹڷ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []    µڶ  ԵԹڷ  ػڻڪԵڶ   ڶ
 ʷڸԹڷ     Թڷ  ػڻڪԵڶҵ:  ʭʵڵҹ
  ڶ  ԵԹڷ  ػڻڪԵڶ    ڶ Թڷ
 ػڻڪԵڶ  ǡҹ  ڨǡҹ   ڶ ԵԹڷ­ڨ
 ػڻڪԵڶ  Թڷ­ڨ  ػڻڪԵڶ        
 µڶ   Թڷ   ػڻڪԵڶ     ڶ   ԵԹڷ
 ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []    µڶ  ԵԹڷ  ػڻڪԵڶ   ڶ
 Թڷ  ػڻڪԵڶҵ:  ʭʵڵҹ   ڶ  ԵԹڷ
 ػڻڪԵڶ      ڶ Թڷ ػڻڪԵڶ ǡҹ
 ڨǡҹ   ڶ  ԵԹڷ­ڨ  ػڻڪԵڶ  Թڷ­ڨ
 ػڻڪԵڶ        µڶ Թڷ ػڻڪԵڶ 
 ڶ ԵԹڷ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []   µڶ  ʹڷ  ػڻڪԵڶ  ڶ
 ໡ڢԹڷ  ػڻڪԵڶҵ:  ڵ       µڶ
 ໡ڢԹڷ  ػڻڪԵڶ  ڶ Թڷ ػڻڪԵڶҵ:
 طڸҹ  ص  Ե  ǵڵ   ڶ ໡ڢԹڷ
 ػڻڪԵڶ      ڶ Թڷ ػڻڪԵڶ Ե
 ǡҹ   ڨǡҹ     ڶ  ໡ڢԹڷ­ڨ
 ػڻڪԵڶ Թڷ­ڨ ػڻڪԵڶ 
   []   µڶ  Թڷ  ػڻڪԵڶ  ڶ
 ʷڸԹڷ   Թڷ Թڷ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
    µڶ Թڷ ػڻڪԵڶ  ڶ Թڷ
 ػڻڪԵڶҵ:  طڸҹ  ص  Ե  ǵڵ  
 ڶ  Թڷ  ػڻڪԵڶ      ڶ Թڷ
 ػڻڪԵڶ  Ե  ǡҹ  ڨǡҹ   ڶ
 Թڷ­ڨ ػڻڪԵڶ Թڷ­ڨ ػڻڪԵڶ 
   []   µڶ  ໡ڢԹڷ  ػڻڪԵڶ   ڶ
 ʷڸԹڷ      Թڷ   Թڷ   ػڻڪԵڶҵ:
 ڵ      µڶ Թڷ ػڻڪԵڶ  ڶ
 ໡ڢԹڷ ػڻڪԵڶҵ: ڵ 
   []    µڶ  ʷڸԹڷ  ػڻڪԵڶ   ڶ
 Թڷ  Թڷ  ػڻڪԵڶҵ:  ڵ     
 µڶ  Թڷ  ػڻڪԵڶ   ڶ ʷڸԹڷ ػڻڪԵڶҵ:
 ڵ 
   []  µڶ Թڷ ػڻڪԵڶ  ڶ Թڷ
 ػڻڪԵڶҵ:  ڵ        µڶ  Թڷ
 ػڻڪԵڶ ڶ Թڷ ػڻڪԵڶҵ: ڵ ͤûԮѺҺ ѡ ˹ҷ -. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=39&A=5496&w= ҹºûԮ©Ѻǧ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=39&item=720&items=60 ҹºûԮѺҨ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=39&siri=16 ֡öҹ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=720 úѭûԮ http://84000.org/tipitaka/read/?úѭûԮ_ http://84000.org/tipitaka/read/?index_39

ҹ˹[ҧ] áҹ˹[ҧ] ʴŢ˹
㹡ó :- 
  ÷Ѵáͧ˹ҹ˹[ҧ] Ѵҹ˹[ҧ] Ѵ ԡ¹ Ẻ

ѹ֡ ѹҤ .. . ʴŹҧԧŨҡûԮѺҺ ѡ. ҡͼԴҴ س DhammaPerfect@yahoo.com