ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๙ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๖ อภิ. ยมกํ (๒)

           มิสฺสกวารนิทฺเทโส
   [๗๗]   ยสฺสจิตฺตเก   สกภาเวนนิทฺทิฏฺเ  ยํจิตฺตเก  จ
 ยสฺสยํจิตฺตเก  จ  เอกฏฺเนนิทฺทิฏฺเ  ฯ ยสฺส สราคํ จิตฺตํ ฯเปฯ
 กุสลา  ธมฺมา  อกุสลา  ธมฺมา อพฺยากตา ธมฺมา สุขาย เวทนาย
 สมฺปยุตฺตา   ธมฺมา   ทุกฺขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตา  ธมฺมา
 อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตา  ธมฺมา  ฯเปฯ  สนิทสฺสน-
 สปฺปฏิฆา  ธมฺมา  อนิทสฺสนสปฺปฏิฆา  ธมฺมา  อนิทสฺสนาปฺปฏิฆา
 ธมฺมา  เหตู  ธมฺมา น เหตู ธมฺมา ฯเปฯ สรณา ธมฺมา อรณา
 ธมฺมา  ฯ  มูลยมกํ  จิตฺตยมกํ  ธมฺมยมกนฺติ  ตีณิ  ยมกานิ  ยาว
 สรณอรณา คจฺฉนฺติ ฯ
           จิตฺตยมกํ นิฏฺิตํ ฯ
             -------------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๙ หน้าที่ ๓๕. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=39&A=688&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=39&item=77&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=39&siri=5              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=77              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๙ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๓๙ http://84000.org/tipitaka/read/?index_39

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com