ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๗ อภิ. ป.(๑) อนุโลมติกปฏฺฐานํ ปุริมํ

   [๗]  สหชาตปจฺจโยติ  จตฺตาโร  ธมฺมา  อรูปิโน  อญฺมญฺ
 สหชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย   จตฺตาโร   มหาภูตา   อญฺมญฺ
 สหชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย   โอกฺกนฺติกฺขเณ  นามรูปํ  อญฺมญฺ
 สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย  จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมา  จิตฺตสมุฏฺานานํ
 รูปานํ   สหชาตปจฺจเยน   ปจฺจโย   มหาภูตา   อุปาทารูปานํ
 สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย  รูปิโน  ธมฺมา  อรูปีนํ  ธมฺมานํ  กญฺจิ
 กาลํ  สหชาตปจฺจเยน  ปจฺจโย  กญฺจิ  กาลํ  นสหชาตปจฺจเยน
 ปจฺจโยติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๔๐ หน้าที่ ๖. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=108&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=7&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=7              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=7              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๐ http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com