ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๗ อภิ. ป.(๑) อนุโลมติกปฏฺฐานํ ปุริมํ

   [๑๗๖๗]  นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ฉ ... อธิปติยา อฏฺฐ อนนฺตเร
สตฺต  สมนนฺตเร  สตฺต  สหชาเต  นว  อญฺมญฺเ  ตีณิ นิสฺสเย
เตรส  อุปนิสฺสเย อฏฺฐ ปุเรชาเต ตีณิ ปจฺฉาชาเต ตีณิ อาเสวเน
ตีณิ มคฺเค สตฺต วิปาเก จตฺตาริ อาหาเร อินฺทฺริเย ฌาเน มคฺเค
สตฺต  สมฺปยุตฺเต  ตีณิ  วิปฺปยุตฺเต  ปญฺจ  อตฺถิยา เตรส นตฺถิยา
สตฺต วิคเต สตฺต อวิคเต เตรส ฯ
           นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา อธิปติยา สตฺต ฯ
                      สงฺขิตฺตํ
            ยถา กุสลตฺติเก ปจฺจนียานุโลมคณนา
                วิภตฺตา เอวํ วิภชิตพฺพํ ฯ
                 ปจฺจนียานุโลมํ ฯ
               สงฺกิลิฏฺฐตฺติกํ ปญฺจมํ
                    นิฏฺฐิตํ
              อนุโลมติกปฏฺฐานํ ปุริมํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๔๐ หน้าที่ ๕๗๖-๕๗๗. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=11605&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=1766&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=181              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๐ http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com