ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๗ อภิ. ป.(๑) อนุโลมติกปฏฺฐานํ ปุริมํ

                    อุปนิสฺสยมูลกํ
   [๖๔๒]  อุปนิสฺสยปจฺจยา อารมฺมเณ สตฺต ... อธิปติยา สตฺต
อนนฺตเร  สตฺต  สมนนฺตเร  สตฺต  นิสฺสเย  เอกํ  ปุเรชาเต
เอกํ  อาเสวเน  ตีณิ  กมฺเม  เทฺว  วิปฺปยุตฺเต  เอกํ  อตฺถิยา
เอกํ นตฺถิยา สตฺต วิคเต สตฺต อวิคเต เอกํ ฯ
   [๖๔๓]  อุปนิสฺสยอารมฺมณอธิปตีติ    สตฺต    ฯ
อุปนิสฺสยอารมฺมณอธิปติปุเรชาตอตฺถิอวิคตนฺติ     เอกํ     ฯ
อุปนิสฺสยอารมฺมณอธิปตินิสฺสยปุเรชาตวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   เอกํ   ฯ
อุปนิสฺสยอนนฺตรสมนนฺตรนตฺถิวิคตนฺติ สตฺต ฯ
อุปนิสฺสยอนนฺตรสมนนฺตรอาเสวนนตฺถิวิคตนฺติ      ตีณิ     ฯ
อุปนิสฺสยกมฺมนฺติ เทฺว ฯ อุปนิสฺสยอนนฺตรสมนนฺตรกมฺมนตฺถิวิคตนฺติ เอกํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๔๐ หน้าที่ ๒๐๘. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=4151&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=642&items=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=74              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=642              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๐ http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com