ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     PaliThai   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๗ อภิ. ป.(๑) อนุโลมติกปฏฺฐานํ ปุริมํ

                    นอารมฺมณมูลกํ
   [๖๙๕]  นอารมฺมณปจฺจยา  นเหตุยา ปณฺณรส ... นอธิปติยา
ปณฺณรส  นอนนฺตเร  ปณฺณรส  นสมนนฺตเร  ปณฺณรส  นสหชาเต
เอกาทส  นอญฺมญฺเ  เอกาทส  นนิสฺสเย  เอกาทส  นอุปนิสฺสเย
เตรส นปุเรชาเต เตรส นปจฺฉาชาเต ปณฺณรส นอาเสวเน ปณฺณรส
นกมฺเม  ปณฺณรส  นวิปาเก  ปณฺณรส นอาหาเร ปณฺณรส นอินฺทฺริเย
ปณฺณรส  นฌาเน  ปณฺณรส  นมคฺเค  ปณฺณรส นสมฺปยุตฺเต เอกาทส
นวิปฺปยุตฺเต  นว  โนอตฺถิยา  นว  โนนตฺถิยา  ปณฺณรส  โนวิคเต
ปณฺณรส โนอวิคเต นว ฯ
   [๖๙๖]  นอารมฺมณปจฺจยา   นเหตุปจฺจยา  นอธิปติปจฺจยา
นอนนฺตรปจฺจยา   นสมนนฺตรปจฺจยา  นสหชาตปจฺจยา  นอญฺมญฺเ
เอกาทส  ...  นนิสฺสเย  เอกาทส นอุปนิสฺสเย สตฺต นปุเรชาเต
เอกาทส  นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน เอกาทส นกมฺเม เอกาทส
นวิปาเก เอกาทส นอาหาเร เอกาทส นอินฺทฺริเย เอกาทส นฌาเน
เอกาทส  นมคฺเค  เอกาทส  นสมฺปยุตฺเต  เอกาทส  นวิปฺปยุตฺเต
นว  โนอตฺถิยา  นว  โนนตฺถิยา  เอกาทส  โนวิคเต  เอกาทส
โนอวิคเต  นว  ฯเปฯ  ยถา  นเหตุมูลกํ  เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํ ฯ
นอธิปติปจฺจยา นอนนฺตรปจฺจยา นสมนนฺตรปจฺจยา ยถา นเหตุมูลกํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๔๐ หน้าที่ ๒๓๓-๒๓๔. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=4672&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=4672              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=695&items=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=92              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=695              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com