ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๗ อภิ. ป.(๑) อนุโลมติกปฏฺฐานํ ปุริมํ

                    นอุปนิสฺสยมูลกํ
   [๑๐๓๖]  นอุปนิสฺสยปจฺจยา เหตุยา สตฺต ... อารมฺมเณ นว
อธิปติยา  สตฺต  สหชาเต  นว  อญฺมญฺเ  ตีณิ  นิสฺสเย เตรส
ปุเรชาเต ตีณิ ปจฺฉาชาเต ตีณิ กมฺเม สตฺต วิปาเก เอกํ อาหาเร
สตฺต  อินฺทฺริเย  สตฺต  ฌาเน  สตฺต  มคฺเค  สตฺต  สมฺปยุตฺเต
ตีณิ วิปฺปยุตฺเต ปญฺจ อตฺถิยา เตรส อวิคเต เตรส ฯ
   [๑๐๓๗]  นอุปนิสฺสยปจฺจยา  นเหตุปจฺจยา  นอารมฺมณปจฺจยา
นอธิปติปจฺจยา  นอนนฺตรปจฺจยา  นสมนนฺตรปจฺจยา  นสหชาตปจฺจยา
นิสฺสเย  ตีณิ  ...  ปุเรชาเต  ตีณิ  ปจฺฉาชาเต  ตีณิ  กมฺเม
เทฺว  อาหาเร  เอกํ  อินฺทฺริเย  เอกํ  วิปฺปยุตฺเต ปญฺจ อตฺถิยา
สตฺต อวิคเต สตฺต ฯ สงฺขิตฺตํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๔๐ หน้าที่ ๓๔๘. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=7036&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=1036&items=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=132              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1036              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๐ http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com