ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๗ อภิ. ป.(๑) อนุโลมติกปฏฺฐานํ ปุริมํ

           นกมฺม นวิปากมูลกํ
   [๑๐๔๖]  นกมฺมปจฺจยา  เหตุยา  สตฺต ... อารมฺมเณ นว
 อธิปติยา  ทส  อนนฺตเร  สตฺต  สมนนฺตเร  สตฺต  สหชาเต นว
 อญฺมญฺเ  ตีณิ  นิสฺสเย  เตรส  อุปนิสฺสเย  นว  ปุเรชาเต
 ตีณิ  ปจฺฉาชาเต  ตีณิ  อาเสวเน  ตีณิ  วิปาเก  เอกํ อาหาเร
 สตฺต  อินฺทฺริเย  สตฺต  ฌาเน  สตฺต มคฺเค สตฺต สมฺปยุตฺเต ตีณิ
 วิปฺปยุตฺเต  ปญฺจ  อตฺถิยา  เตรส  นตฺถิยา  สตฺต  วิคเต  สตฺต
 อวิคเต เตรส ฯ
   [๑๐๔๗]   นกมฺมปจฺจยา   นเหตุปจฺจยา  นอารมฺมณปจฺจยา
 นอธิปติปจฺจยา  นอนนฺตรปจฺจยา  นสมนนฺตรปจฺจยา  นสหชาตปจฺจยา
 นอญฺมญฺปจฺจยา  นิสฺสเย  ตีณิ  ...  อุปนิสฺสเย  นว ปุเรชาเต
 ตีณิ  ปจฺฉาชาเต  ตีณิ  อาหาเร  เอกํ อินฺทฺริเย เอกํ วิปฺปยุตฺเต
 ปญฺจ  อตฺถิยา  สตฺต  อวิคเต สตฺต ฯ สงฺขิตฺตํ ฯ นวิปากปจฺจยา
 เหตุยา   สตฺต   (ยถา   นเหตุมูลกํ  เอวํ  วิตฺถาเรตพฺพํ)
 ... อวิคเต เตรส ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๔๐ หน้าที่ ๓๕๑. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=7096&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=1046&items=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=136              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1046              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๐ http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com