ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๗ อภิ. ป.(๑) อนุโลมติกปฏฺฐานํ ปุริมํ

            ปญฺหาวาโร
   [๑๓๕๔]  วิปาโก  ธมฺโม  วิปากสฺส  ธมฺมสฺส  เหตุปจฺจเยน
 ปจฺจโย  วิปากา  เหตู  สมฺปยุตฺตกานํ  ขนฺธานํ  เหตุปจฺจเยน
 ปจฺจโย  ปฏิสนฺธิกฺขเณ  วิปากา  เหตู  สมฺปยุตฺตกานํ  ขนฺธานํ
 เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย ฯ วิปาโก ธมฺโม เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส
 เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย  วิปากา  เหตู  จิตฺตสมุฏฺานานํ  รูปานํ
 เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย  ปฏิสนฺธิกฺขเณ  วิปากา  เหตู  กฏตฺตารูปานํ
 เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย  ฯ  วิปาโก  ธมฺโม  วิปากสฺส  จ
 เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมสฺส  จ  ธมฺมสฺส  เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย
 วิปากา  เหตู  สมฺปยุตฺตกานํ  ขนฺธานํ  จิตฺตสมุฏฺานานญฺจ  รูปานํ
 เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย  ปฏิสนฺธิกฺขเณ  วิปากา  เหตู  สมฺปยุตฺตกานํ
 ขนฺธานํ กฏตฺตา จ รูปานํ เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๔๐ หน้าที่ ๔๔๕-๔๔๖. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=8979&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=1353&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=169              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1353              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๐ http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com