ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๒ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๙ อภิ. ป.(๓) อนุโลมทุกปฏฺฐานํ ปุริมํ

           เหตุสมฺปยุตฺตทุกํ
             ปฏิจฺจวาโร
   [๑๐๓]  เหตุสมฺปยุตฺตํ  ธมฺมํ  ปฏิจฺจ  เหตุสมฺปยุตฺโต ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  เหตุสมฺปยุตฺตํ  เอกํ  ขนฺธํ  ปฏิจฺจ  ตโย
ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ... ปฏิสนฺธิกฺขเณ ... ฯ เหตุสมฺปยุตฺตํ ธมฺมํ
ปฏิจฺจ  เหตุวิปฺปยุตฺโต  ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เหตุสมฺปยุตฺเต
ขนฺเธ  ปฏิจฺจ  จิตฺตสมุฏฺานํ  รูปํ  ปฏิสนฺธิกฺขเณ  ...  ฯ
อิมินา การเณน วิตฺถาเรตพฺพํ ฯ ยถา สเหตุกทุกํ นินฺนานากรณํ ฯ
         เหตุสมฺปยุตฺตทุกํ นิฏฺิตํ ฯ
            ---------------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๔๒ หน้าที่ ๖๖. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=1325&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=103&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=7              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=103              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๒ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_42

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com