ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๒ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๙ อภิ. ป.(๓) อนุโลมทุกปฏฺฐานํ ปุริมํ

   [๕๗๓]  เหตุยา  นว  อารมฺมเณ  นว  อธิปติยา  นว
อนนฺตเร  นว  สมนนฺตเร  นว  สหชาเต  นว  อญฺมญฺเ
นว  นิสฺสเย  นว  อุปนิสฺสเย  นว  อาเสวเน  นว  กมฺเม
ตีณิ  อาหาเร  ตีณิ  อินฺทฺริเย  ตีณิ  ฌาเน  ตีณิ  มคฺเค
นว  สมฺปยุตฺเต  นว  อตฺถิยา  นว  นตฺถิยา  นว  วิคเต  นว
อวิคเต นว ฯ
   อรูปํเยว  ปจฺจยํ  ฯ  เอเกกสฺส  ตีณิ  ตีณิ  กาตพฺพา  ฯ
อารมฺมณญฺจ  สหชาตญฺจ  อุปนิสฺสยญฺจ  นวสุปิ  ปริวตฺเตตพฺพํ  ฯ
เอวํ ปญฺหาวาเรปิ สพฺพํ กาตพฺพํ ฯ
         คนฺถคนฺถสมฺปยุตฺตทุกํ นิฏฺฐิตํ ฯ
             -----------------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๔๒ หน้าที่ ๓๔๕-๓๔๖. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=7046&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=574&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=75              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=574              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๒ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_42

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com