ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๒ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๙ อภิ. ป.(๓) อนุโลมทุกปฏฺฐานํ ปุริมํ

   [๕๘๙] นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ จตฺตาริ ... อนนฺตเร จตฺตาริ
สมนนฺตเร จตฺตาริ มคฺเค ตีณิ อวิคเต จตฺตาริ ฯ
            สํสฏฺวาโร
   [๕๙๐]  นีวรณํ  ธมฺมํ  สํสฏฺโ  นีวรโณ  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา:  กามจฺฉนฺทนีวรณํ  สํสฏฺ  ถีนมิทฺธนีวรณํ  อุทฺธจฺจนีวรณํ
อวิชฺชานีวรณํ จกฺกํ สพฺพํ นีวรณํ วิตฺถาเรตพฺพํ ฯ
   [๕๙๑]  เหตุยา  นว  อารมฺมเณ  นว  สพฺพตฺถ  นว
วิปาเก เอกํ อวิคเต นว ฯ
   [๕๙๒]  นีวรณํ  ธมฺมํ  สํสฏฺโ  นีวรโณ  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ
นเหตุปจฺจยา:  วิจิกิจฺฉานีวรณํ  สํสฏฺ  อวิชฺชานีวรณํ  อุทฺธจฺจนีวรณํ
สํสฏฺ อวิชฺชานีวรณํ ฯ สงฺขิตฺตํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๔๒ หน้าที่ ๓๕๔. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=7213&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=590&items=4              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=79              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=590              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๒ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_42

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com