ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๓ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๐ อภิ. ป.(๔) อนุโลมทุกปฏฺฐานํ ปจฺฉิมํ

          จิตฺตสํสฏฺฐสมุฏฺฐานสหภุทุกํ
               ปฏิจฺจวาโร
   [๒๕๔]  จิตฺตสํสฏฺฐสมุฏฺฐานสหภุ  ธมฺมํ  ปฏิจฺจ  จิตฺตสํสฏฺฐ-
สมุฏฺฐานสหภู   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:  จิตฺตสํสฏฺฐ-
สมุฏฺฐานสหภุ  เอกํ  ขนฺธํ  ปฏิจฺจ  เทฺว  ขนฺธา  เทฺว  ขนฺเธ
ปฏิสนฺธิกฺขเณ  ฯเปฯ  ยถา  จิตฺตสํสฏฺฐสมุฏฺฐานทุกํ  เอวํ  อิมมฺปิ
ทุกํ นินฺนานากรณํ ฯ
        จิตฺตสํสฏฺฐสมุฏฺฐานสหภุทุกํ นิฏฺฐิตํ ฯ
                ------------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๔๓ หน้าที่ ๑๔๘. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=2967&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=254&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=30              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=290              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๓ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๓ http://84000.org/tipitaka/read/?index_43

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com