ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๓ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๐ อภิ. ป.(๔) อนุโลมทุกปฏฺฐานํ ปจฺฉิมํ

         จิตฺตสํสฏฺสมุฏฺานานุปริวตฺติทุกํ
                ปฏิจฺจวาโร
   [๒๕๕]   จิตฺตสํสฏฺสมุฏฺานานุปริวตฺตึ   ธมฺมํ   ปฏิจฺจ
 จิตฺตสํสฏฺสมุฏฺานานุปริวตฺตี   ธมฺโม   อุปฺปชฺชติ   เหตุปจฺจยา:
 จิตฺตสํสฏฺสมุฏฺานานุปริวตฺตึ  เอกํ  ขนฺธํ  ปฏิจฺจ  เทฺว  ขนฺธา
 เทฺว  ขนฺเธ  ...  ปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯเปฯ ยถา จิตฺตสํสฏฺสมุฏฺาน-
 ทุกํ เอวํ อิมมฺปิ ทุกํ นินฺนานากรณํ ฯ
       จิตฺตสํสฏฺสมุฏฺานานุปริวตฺติทุกํ นิฏฺิตํ ฯ
               --------------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๔๓ หน้าที่ ๑๔๘-๑๔๙. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=2976&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=255&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=31              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=296              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๓ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๓ http://84000.org/tipitaka/read/?index_43

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com