ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๑ อภิ. ป.(๕) อนุโลมปฏฺฐานํ

        ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติกกุสลตฺติกํ
   [๑๗๙]   เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกํ  กุสลํ  ธมฺมํ
 ปฏิจฺจ   เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก   กุสโล   ธมฺโม
 อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอกํ ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ
   [๑๘๐]   ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกํ   อกุสลํ  ธมฺมํ  ปฏิจฺจ
 ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุโก  อกุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ
 ภาวนายปหาตพฺพเหตุกํ  อกุสลํ  ธมฺมํ  ปฏิจฺจ ภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
 อกุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ ฉ ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ
   [๑๘๑]  เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกํ  อพฺยากตํ  ธมฺมํ
 ปฏิจฺจ   เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก  อพฺยากโต  ธมฺโม
 อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอกํ สพฺพตฺถ เอกํ ฯ
      ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติกกุสลตฺติกํ นิฏฺิตํ ฯ
            --------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๔๔ หน้าที่ ๕๖๐. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=10964&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.3&item=-1732&items=3              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=252              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=3053              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com