ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๑ อภิ. ป.(๕) อนุโลมปฏฺฐานํ

          อาจยคามิตฺติกกุสลตฺติกํ
   [๑๘๒]  อาจยคามึ  กุสลํ  ธมฺมํ  ปฏิจฺจ  อาจยคามี กุสโล
 ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ  อปจยคามึ กุสลํ ธมฺมํ ปฏิจฺจ
 อปจยคามี กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ เทฺว ฯ
           สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ
   [๑๘๓]  อาจยคามึ  อกุสลํ  ธมฺมํ ปฏิจฺจ อาจยคามี อกุสโล
 ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ สพฺพตฺถ เอกํ ฯ
   [๑๘๔]  เนวาจยคามินาปจยคามึ  อพฺยากตํ  ธมฺมํ  ปฏิจฺจ
 เนวาจยคามินาปจยคามี อพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
            สพฺพตฺถ เอกํ ฯ
         อาจยคามิตฺติกกุสลตฺติกํ นิฏฺิตํ ฯ
            ---------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๔๔ หน้าที่ ๕๖๑. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=10977&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.3&item=-1729&items=3              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=253              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=3056              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com