ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๑ อภิ. ป.(๕) อนุโลมปฏฺฐานํ

           เหตุทุกสนิทสฺสนทุกํ
   [๓๕]  เหตุ  อนิทสฺสนํ ธมฺมํ ปฏิจฺจ เหตุ อนิทสฺสโน ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ  ฯ  นเหตุ  อนิทสฺสนํ  ธมฺมํ ปฏิจฺจ
นเหตุ  อนิทสฺสโน  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ตีณิ ฯ เหตุ
อนิทสฺสนญฺจ  นเหตุ  อนิทสฺสนญฺจ  ธมฺมํ  ปฏิจฺจ  เหตุ  อนิทสฺสโน
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ตีณิ ฯ
   [๓๖] เหตุยา นว อวิคเต นว ฯ
     สหชาตวารมฺปิ ปญฺหาวารมฺปิ วิตฺถาเรตพฺพํ ฯ
         เหตุทุกสนิทสฺสนทุกํ นิฏฺฐิตํ ฯ
            --------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๔๔ หน้าที่ ๕๗๘. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=11305&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.4&item=-4750&items=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=273              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=3129              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com