ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     PaliThai   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๑ อภิ. ป.(๕) อนุโลมปฏฺฐานํ

                เหตุทุกเกนจิวิญฺเยฺยทุกํ
   [๔๗]  เหตุ เกนจิวิญฺเยฺยํ ธมฺมํ ปฏิจฺจ เหตุ เกนจิวิญฺเยฺโย
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ
   [๔๘]  เหตุยา นว อวิคเต นว ฯ
       สหชาตวารมฺปิ ปญฺหาวารมฺปิ วิตฺถาเรตพฺพํ ฯ
   [๔๙]  เหตุ เกนจินวิญฺเยฺยํ ธมฺมํ ปฏิจฺจ เหตุ เกนจินวิญฺเยฺโย
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ
   [๕๐]  เหตุยา นว อวิคเต นว ฯ สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ
            เหตุทุกเกนจิวิญฺเยฺยทุกํ นิฏฺฐิตํ ฯ
                   --------



             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๔๔ หน้าที่ ๕๘๐-๕๘๑. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=11359&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=11359              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.4&item=47&items=4              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=277              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=3141              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com