ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
กุสลัตติกรูปีทุกะ
[๕๙๘] รูปีธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยรูปีธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๙๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๖๐๐] อรูปีธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอรูปีธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อรูปีธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยอรูปีธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย อรูปีธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอรูปีธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๐๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๖๐๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๖๐๓] อรูปีธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่อรูปีธรรมที่เป็นกุศล โดย เหตุปัจจัย อรูปีธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่อรูปีธรรมที่เป็นอกุศล โดย เหตุปัจจัย อรูปีธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อรูปีธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดย เหตุปัจจัย [๖๐๔] อรูปีธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่อรูปีธรรมที่เป็นกุศล โดย อารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย อรูปีธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่อรูปีธรรมที่เป็นอกุศล โดย อารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย อรูปีธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อรูปีธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๖๐๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๗ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุสลัตติกรูปีทุกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๓๔๐๖-๑๓๔๔๒ หน้าที่ ๕๕๘-๕๖๐. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=13406&Z=13442&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=44&A=13406&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=161              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2509              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=8935              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=8935              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com