ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
ปีติตติกสรณทุกะ
[๘๙๒] สรณธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม อาศัยสรณธรรมที่เป็น ปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย สรณธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม อาศัยสรณธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย สรณธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยสรณธรรมที่เป็นอุเบกขา- *สหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สรณธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม อาศัยสรณธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม และสรณธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๘๙๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๐ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๐
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๘๙๔] สรณธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่สรณธรรมที่เป็น ปีติสหคตธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย สรณธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่สรณธรรมที่เป็น สุขสหคตธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย สรณธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่สรณธรรมที่เป็น อุเบกขาสหคตธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สรณธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม และสรณธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่สรณธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๘๙๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๐ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑๖ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๐
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๘๙๖] อรณธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็นปีติ- *สหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๙๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๐ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๐
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี หัวข้อปัจจัยก็มีเท่ากันนั้น
ปีติตติกสรณทุกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๔๘๙๙-๑๔๙๒๘ หน้าที่ ๖๒๐-๖๒๒. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=14899&Z=14928&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=44&A=14899&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=208              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2803              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=10073              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=10073              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com