ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๔๑๓] กุศลธรรมที่เป็นปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐธรรม อาศัยกุศล- *ธรรมที่เป็นปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐธรรม อาศัยกุศลธรรมที่ เป็นปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๑๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
เหมือนกับโลกิยโลกุตตรทุกติกะ
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปฏิจจวาร
[๑๔๑๕] อกุศลธรรมที่เป็นปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เป็นปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ในปัจจัยทั้งปวง มีหัวข้อปัจจัย ๑
ปฏิจจวาร
[๑๔๑๖] อัพยากตธรรมที่เป็นปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐธรรม อาศัย อัพยากตธรรมที่เป็นปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐธรรม อาศัยอัพยากต- *ธรรมที่เป็นปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เป็นปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐธรรม และอัพยากตธรรมที่เป็นปรามาสวิปปยุตต- *อปรามัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๑๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
เหมือนกับโลกิยโลกุตตรทุกติกะ
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐทุกกุสลัตติกะ จบ
ปรามาสโคจฉกทุกกุสลัตติกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๗๑๕๔-๗๑๘๓ หน้าที่ ๒๙๙-๓๐๐. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=7154&Z=7183&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=44&A=7154&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=63              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1413              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=4619              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=4619              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com