ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
นิยตทุกกุสลัตติกะ
[๑๗๗๐] กุศลธรรมที่เป็นนิยตธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอนิยตธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๗๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒
เหมือนกับโลกิย-โลกุตตรทุกกุศล
[๑๗๗๒] อกุศลธรรมที่เป็นนิยตธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นอนิยตธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นอนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๗๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒ [๑๗๗๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๑
สหชาตวารเป็นต้น พึงให้พิสดาร
[๑๗๗๕] อกุศลธรรมที่เป็นนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมที่เป็น นิยตธรรม โดยเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นอนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมที่เป็นอนิยตธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๗๗๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๒ ในนิยตธรรมเป็นสหชาตาธิปติ ในบทที่ ๒ เป็นอารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ในอนันตรปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๔ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๒ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒ [๑๗๗๗] อัพยากตธรรมที่เป็นอนิยตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็น อนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๗๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
นิยตทุกกุสลัตติกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๙๔๐๘-๙๔๔๙ หน้าที่ ๓๙๔-๓๙๖. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=9408&Z=9449&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=44&A=9408&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=106              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1770              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=6129              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=6129              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com