ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
กิเลสโคจฉกทุกนกุสลัตติกกิเลสโคจฉกทุกกุสลัตติกะ
[๒๙๒] อกุศลธรรมที่เป็นกิเลสธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่กิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๙๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นทัสสเนนปหาตัพพทุกนกุสลัตติกะ
ทัสสเนนปหาตัพพทุกกุสลัตติกะ
[๒๙๔] กุศลธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่ ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๙๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๒๙๖] อกุศลธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่ ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่ทัสสเนน- *ปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๙๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ [๒๙๘] อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่ ธรรม ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๙๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
นภาวนายปหาตัพพทุกนกุสลัตติกะ
ภาวนายปหาตัพพทุกกุสลัตติกะ
[๓๐๐] กุศลธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่ภาว- *นายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๐๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกนกุสลัตติกะ
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกกุสลัตติกะ
[๓๐๒] กุศลธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่ ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๐๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกนกุสลัตติกะ
ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกกุสลัตติกะ
[๓๐๔] กุศลธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่ ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๐๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นสวิตักกทุกนกุสลัตติกสวิตักกกุสลัตติกะ
[๓๐๖] กุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๐๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสวิจารทุกนกุสลัตติกสวิจารทุกกุสลัตติกะ
[๓๐๘] กุศลธรรมที่เป็นสวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่สวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๐๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสัปปีติกทุกนกุสลัตติกสัปปีติกทุกกุสลัตติกะ
[๓๑๐] กุศลธรรมที่เป็นสัปปีติกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่ปีติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๑๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นปีติสหคตทุกนกุสลัตติกปีติสหคตทุกกุสลัตติกะ
[๓๑๒] กุศลธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๑๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสุขสหคตทุกนกุสลัตติกสุขสหคตทุกกุสลัตติกะ
[๓๑๔] กุศลธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๑๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นอุเบกขาสหคตทุกนกุสลัตติอุเบกขาสหคตทุกกุสลัตติกะ
[๓๑๖] กุศลธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อุเบกขา- *สหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๑๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๘๙๖๖-๙๐๒๓ หน้าที่ ๓๖๑-๓๖๓. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=8966&Z=9023&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=45&A=8966&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=45&siri=111              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1984              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=7859              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=7859              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com