ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.
   [170]  Pañca  kho  imā  sārīputta  gatiyo  katamā pañca
nirayo  tiracchānayoni  pittivisayo  manussā  devā  .  nirayañcāhaṃ
sārīputta  pajānāmi  nirayagāmiñca  maggaṃ  nirayagāminiñca paṭipadaṃ yathā
paṭipanno  ca  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ
nirayaṃ  upapajjati  tañca  pajānāmi  .  tiracchānayoniñcāhaṃ sārīputta
pajānāmi  tiracchānayonigāmiñca  maggaṃ  tiracchānayonigāminiñca  paṭipadaṃ
yathā  paṭipanno  ca  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  tiracchānayoniṃ
upapajjati  tañca  pajānāmi  .  pittivisayañcāhaṃ  sārīputta pajānāmi
pittivisayagāmiñca  maggaṃ  pittivisayagāminiñca  paṭipadaṃ  yathā  paṭipanno
ca  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  pittivisayaṃ  upapajjati  tañca
pajānāmi  .  manusse  cāhaṃ  sārīputta pajānāmi manussalokagāmiñca
Maggaṃ  manussalokagāminiñca  paṭipadaṃ  yathā  paṭipanno  ca  kāyassa
bhedā  parammaraṇā  manussesu  upapajjati  tañca pajānāmi . deve
cāhaṃ  sārīputta  pajānāmi  devalokagāmiñca  maggaṃ devalokagāminiñca
paṭipadaṃ  yathā  paṭipanno  ca  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ
saggaṃ  lokaṃ  upapajjati  tañca  pajānāmi . nibbānañcāhaṃ sārīputta
pajānāmi  nibbānagāmiñca  maggaṃ  nibbānagāminiñca  paṭipadaṃ  yathā
paṭipanno  ca  āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ
diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā upasampajja viharati tañca
pajānāmi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 148-149. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=12&item=170&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=12&item=170&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=12&item=170&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=170&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=170              Contents of The Tipitaka Volume 12 http://84000.org/tipitaka/read/?index_12

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com