ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 15 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 7 : Sutta. Saṃ. Sa.
           Dutiyavaggo dutiyo
             -----
           paṭhamaṃ jaṭilasuttaṃ
   [354]  Ekaṃ  samayaṃ  bhagavā  sāvatthiyaṃ  viharati pubbārāme
migāramātu  pāsāde . tena kho pana samayena bhagavā sāyaṇhasamayaṃ
paṭisallānā  vuṭṭhito  bahidvārakoṭṭhake  nisinno hoti . atha kho
rājā  pasenadikosalo  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.
   [355] Tena kho pana samayena satta ca 1- jaṭilā satta ca
niganthā  satta  ca  acelā  2-  satta ca ekasāṭakā satta ca
paribbājakā  paruḷhakacchanakhalomā  khārivividhamādāya  3-  bhagavato
avidūre  atikkamanti . atha kho rājā pasenadikosalo uṭṭhāyāsanā
ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ  karitvā  dakkhiṇajānumaṇḍalaṃ  paṭhaviyaṃ nihanto 4-
yena te satta ca jaṭilā satta ca niganthā satta ca acelā 5- satta ca
ekasāṭakā  satta  ca  paribbājakā  tenañjaliṃ paṇāmetvā tikkhattuṃ
nāmaṃ  sāvesi  rājāhaṃ bhante pasenadikosalo ... rājāhaṃ bhante
pasenadikosaloti  .  atha  kho rājā pasenadikosalo acirapakkantesu
@Footnote:Sī. cakāro vajjito . 2-5 Ma. acelakā . 3 Sī. vividhaṃ. Yu. khārividhaṃ.
@dārividhaṃ . 4 Sī. Yu. nihantvā.
Tesu 1- sattasu ca 2- jaṭilesu sattasu ca niganthesu sattasu ca acelesu
sattasu  ca  ekasāṭakesu  sattasu  ca  paribbājakesu  yena bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinno  kho  rājā  pasenadikosalo bhagavantaṃ etadavoca
ye te 3- bhante loke arahanto vā arahattamaggaṃ vā samāpannā
ete tesaṃ aññatarāti.
   [356] Dujjānaṃ kho etaṃ mahārāja tayā gihinā kāmabhoginā
puttasambādhasayanaṃ   ajjhāvasantena   kāsikacandanaṃ   paccanubhontena
mālāgandhavilepanaṃ  dhārayantena  jātarūparajataṃ  sādiyantena  ime vā
arahanto  ime  vā  arahattamaggaṃ  samāpannāti  saṃvāsena  kho
mahārāja  sīlaṃ  veditabbaṃ  tañca  kho  dīghena  addhunā  na itaraṃ
manasikarotā  no  amanasikārā  4-  paññavatā  no  duppaññena
saṃvohārena  kho  mahārāja  soceyyaṃ  veditabbaṃ tañca kho dīghena
addhunā  na  itaraṃ  manasikarotā  no  amanasikārā  paññavatā
no  duppaññena  āpadāsu  kho  mahārāja  thāmo  veditabbo
so  ca kho dīghena addhunā na itaraṃ manasikarotā no amanasikārā
paññavatā  no  duppaññena  sākacchāya  kho  mahārāja  paññā
veditabbā  sā  ca  kho  dīghena  addhunā  na itaraṃ manasikarotā
@Footnote: 1 Sī. tesūti pāṭho natthi . 2 Sī. cakāro vajjito . 3 Sī. yena te.
@4 Sī. Yu. amanasikarotā.
No amanasikārā paññavatā no duppaññenāti.
   [357]  Acchariyaṃ  bhante  abbhūtaṃ  bhante  yāva subhāsitañcidaṃ
bhante  bhagavatā  dujjānaṃ  kho  etaṃ  mahārāja  tayā  gihinā
kāmabhoginā  .pe.  paññavatā  no  duppaññenāti  ete  bhante
mama purisā cārā 1- ocarakā 2- janapadaṃ ocaritvā āgacchanti tehi
paṭhamaṃ  ociṇṇaṃ  ahaṃ  pacchā  ohayissāmi  3- idāni te bhante
taṃ  rajojallaṃ  pavāhetvā  sunhātā  suvilittā  kappitakesamassū
odātavatthavasanā  pañcahi  kāmaguṇehi  samappitā  samaṅgibhūtā  maṃ
paricārayantīti.
   [358]  Atha  kho  bhagavā  etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ
imā gāthāyo abhāsi
        na vaṇṇarūpena naro sujāto 4-
        na vissase ittaradassanena
        susaññatānañhi viyañjanena
        asaññatā lokamimaṃ caranti
        paṭirūpako mattikakuṇḍalo ca 5-
        lohaddhamāso 6- ca 7- suvaṇṇachanno
@Footnote: 1 Sī. corā . 2 Sī. okacarāti vā okācarāti vā pāṭho . 3 Sī. oyāyissāmītipi
@obhāyissāmītipi pāṭho. Ma. Yu. osāpayissāmi . 4 Ma. Yu. sujāno . 5 Sī. Yu.
@va. . 6 Po. Ma. Yu. lohaḍḍhamāso . 7 Sī. Yu. va..
        Caranti loke 1- parivārachannā
        anto asuddhā bahi sobhamānāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 15 page 113-116. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=15&item=354&items=5              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=15&item=354&items=5&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=15&item=354&items=5              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=15&item=354&items=5              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=354              Contents of The Tipitaka Volume 15 http://84000.org/tipitaka/read/?index_15

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com