ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā
   [104] Sammattaṃ bhikkhave āgamma ārādhanā hoti no virādhanā
kathañca  bhikkhave  sammattaṃ  āgamma  ārādhanā hoti no virādhanā
sammādiṭṭhikassa  bhikkhave  sammāsaṅkappo  pahoti  sammāsaṅkappassa
sammāvācā pahoti sammāvācassa sammākammanto pahoti sammākammantassa
sammāājīvo   pahoti   sammāājīvassa  sammāvāyāmo  pahoti
sammāvāyāmassa  sammāsati  pahoti  sammāsatissa  sammāsamādhi pahoti
@Footnote: 1 Po. Yu. micchāñāṇassa. sabbattha īdisameva.
Sammāsamādhissa  sammāñāṇaṃ  pahoti  sammāñāṇissa  1-  sammāvimutti
pahoti evaṃ kho bhikkhave sammattaṃ āgamma ārādhanā hoti no virādhanāti.
   {104.1} Micchādiṭṭhikassa bhikkhave purisapuggalassa micchāsaṅkappassa
micchāvācassa   micchākammantassa   micchāājīvassa  micchāvāyāmassa
micchāsatissa  micchāsamādhissa  micchāñāṇissa  micchāvimuttissa  yañceva
kāyakammaṃ yathādiṭṭhisamattaṃ samādinnaṃ yañca vacīkammaṃ ... yañca manokammaṃ
yathādiṭṭhisamattaṃ samādinnaṃ yā ca cetanā yā ca patthanā yo ca paṇidhi
ye  ca saṅkhārā sabbe te dhammā aniṭṭhāya akantāya amanāpāya
ahitāya  dukkhāya  saṃvattanti  taṃ kissa hetu diṭṭhi hi 2- bhikkhave
pāpikā  seyyathāpi  bhikkhave  nimbabījaṃ  vā  kosātakibījaṃ  vā
tittakalābubījaṃ  vā  allāya  paṭhaviyā  nikkhittaṃ  yañceva  paṭhavīrasaṃ
upādiyati   yañca  āporasaṃ  upādiyati  sabbantaṃ  tittakattāya
kaṭukattāya  asātattāya  saṃvattati  taṃ  kissa  hetu bījamhi bhikkhave
pāpakaṃ  evameva  kho  bhikkhave  micchādiṭṭhikassa  purisapuggalassa
micchāsaṅkappassa   micchāvācassa  micchākammantassa  micchāvāyāmassa
micchāsatissa   micchāsamādhissa   micchāñāṇissa   micchāvimuttissa
yañceva kāyakammaṃ yathādiṭṭhisamattaṃ samādinnaṃ yañca vacīkammaṃ ... yañca
manokammaṃ  yathādiṭṭhisamattaṃ samādinnaṃ yā ca cetanā yā ca patthanā
yo ca paṇidhi ye ca saṅkhārā sabbe te dhammā aniṭṭhāya akantāya
amanāpāya  ahitāya  dukkhāya  saṃvattanti  taṃ  kissa hetu diṭṭhi hi
@Footnote: 1 Po. Yu. sammāñāṇassa. sabbattha īdisameva. 2 Ma. sabbavāresuhissa.
Bhikkhave pāpikā.
   {104.2} Sammādiṭṭhikassa bhikkhave purisapuggalassa sammāsaṅkappassa
sammāvācassa   sammākammantassa   sammāājīvassa  sammāvāyāmassa
sammāsatissa   sammāsamādhissa   sammāñāṇissa   sammāvimuttissa
yañceva  kāyakammaṃ  yathādiṭṭhisamattaṃ  samādinnaṃ  yañca  vacīkammaṃ
yathādiṭṭhisamattaṃ  samādinnaṃ  ...  yañca  manokammaṃ  yathādiṭṭhisamattaṃ
samādinnaṃ yā ca cetanā yā ca patthanā yo ca paṇidhi ye ca saṅkhārā
sabbe te dhammā iṭṭhāya kantāya manāpāya hitāya sukhāya saṃvattanti
taṃ kissa hetu diṭṭhi hi bhikkhave bhaddikā seyyathāpi bhikkhave ucchubījaṃ
vā sālibījaṃ vā muddikabījaṃ vā 1- allāya paṭhaviyā nikkhittaṃ yañca 2-
paṭhavīrasaṃ  upādiyati  yañca  āporasaṃ  upādiyati  sabbantaṃ sātattāya
madhurattāya asecanakattāya saṃvattati taṃ kissa hetu bījamhi bhikkhave bhaddikaṃ 3-
   {104.3}  evameva kho bhikkhave sammādiṭṭhikassa purisapuggalassa
sammāsaṅkappassa   sammāvācassa   sammākammantassa  sammāājīvassa
sammāvāyāmassa   sammāsatissa   sammāsamādhissa   sammāñāṇissa
sammāvimuttissa  yañceva  kāyakammaṃ  yathādiṭṭhisamattaṃ  samādinnaṃ  yañca
vacīkammaṃ ... yañca manokammaṃ yathādiṭṭhisamattaṃ samādinnaṃ yā ca cetanā
yā ca patthanā yo ca paṇidhi ye ca saṅkhārā sabbe te dhammā iṭṭhāya
kantāya  manāpāya hitāya sukhāya saṃvattanti taṃ kissa hetu diṭṭhi hi
bhikkhave bhaddikāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 226-228. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=24&item=104&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=24&item=104&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=24&item=104&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=104&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=104              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com