ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 27 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 19 : Sutta. Khu. Jā.(1): Eka-Cattālīsanipātajātakaṃ
              14 Ayogharajātakaṃ
   [2261] Yamekarattiṃ paṭhamaṃ        gabbhe vasati māṇavo
         abbhuṭṭhitova so yāti    sa gacchaṃ na nivattati.
   [2262] Na yujjhamānā na balena vassitā
            narā na jīranti na cāpi miyyare
            sabbañhi 1- taṃ jātijarāyupaddutaṃ
            tamme matī hoti carāmi dhammaṃ.
   [2263] Caturaṅginiṃ sena 2- subhiṃsarūpaṃ
            jayanti raṭṭhādhipatī pasayha
            na maccuno jayitumussahanti
            tamme matī hoti carāmi dhammaṃ.
   [2264] Hatthīhi assehi rathehi pattihi
            parivāritā muñcare ekacceyyā
            na maccuno muñcitumussahanti
            tamme matī hoti carāmi dhammaṃ.
   [2265] Hatthīhi assehi rathehi pattihi
            sūrā pabhañjanti padhaṃsayanti
            na maccuno bhañjitumussahanti
            tamme matī hoti carāmi dhammaṃ.
   [2266] Mattā gajā bhinnagaḷā pabhinnā
@Footnote: 1 Ma. sabbaṃ hidaṃ . 2 Ma. senaṃ.
            Nagarāni maddanti janaṃ hananti
            na maccuno madditumussahanti
            tamme matī hoti carāmi dhammaṃ.
   [2267] Issāsino katahatthāpi vīrā 1-
            dūrepātī akkhaṇavedhinopi
            na maccuno vijjhitumussahanti
            tamme matī hoti carāmi dhammaṃ.
   [2268] Sarāni khīyanti saselakānanā
            sabbaṃpi taṃ 2- khīyati dīghamantaraṃ
            sabbaṃ hi taṃ 3- bhañjare kālapariyāyaṃ
            tamme matī hoti carāmi dhammaṃ.
   [2269] Sabbesamevaṃ hi narīnarānaṃ 4-
            calācalaṃ pāṇabhunodha jīvitaṃ
            paṭova dhuttassa dumova kūlajo
            tamme matī hoti carāmi dhammaṃ.
   [2270] Dumapphalāneva patanti māṇavā
            daharā ca vuḍḍhā ca sarīrabhedā
            nāriyo narā majjhimaporisā ca
            tamme matī hoti carāmi dhammaṃ.
   [2271] Nāyaṃ vayo tārakarājasannibho
@Footnote: 1 Sī. Yu. dhīrā . 2-3 Ma. sabbaṃ hidaṃ . 4 Ma. narānanārinaṃ. Yu. narānarīnaṃ.
            Yadabbhatītaṃ gatamevadāni taṃ
            jiṇṇassa hī natthi ratī kuto sukhaṃ
            tamme matī hoti carāmi dhammaṃ.
   [2272] Yakkhā pisācā athavāpi petā
            kuppitā 1- te assasanti manusse
            na maccuno assasitumussahanti
            tamme matī hoti carāmi dhammaṃ.
   [2273] Yakkhe pisāce athavāpi pete
            kuppitepi te nijjhapanaṃ karonti
            na maccuno nijjhapanamussahanti 2-
            tamme matī hoti carāmi dhammaṃ.
   [2274] Aparādhake dūsake heṭhake ca
            rājāno daṇḍenti viditvāna dosaṃ
            na maccuno daṇḍayitumussahanti 3-
            tamme matī hoti carāmi dhammaṃ.
   [2275] Aparādhakā dūsakā heṭhakā ca
            labhanti te rājāno nijjhapetuṃ
            na maccuno nijjhapanaṃ karonti
            tamme matī hoti carāmi dhammaṃ.
   [2276] Na khattiyopi na ca brāhmaṇopi
@Footnote: 1 Ma. kupitā te . Sī. Yu. kupitāpi te . 2 Ma. nijjhapanaṃ karonti.
@3 Ma. ḍaṇḍayitussahanti.
            Na aḍḍhakā balavā tejavāpi
            na maccurājassa apekkhamatthi
            tamme matī hoti carāmi dhammaṃ.
   [2277] Sīhā ca byagghā ca athopi dīpiyo
            pasayha khādanti viphandamānaṃ
            na maccuno khāditumussahanti
            tamme matī hoti carāmi dhammaṃ.
   [2278] Māyākārā raṅgamajjhe karontā
            mohenti cakkhūni janassa tāvade
            na maccuno mohayitumussahanti
            tamme matī hoti carāmi dhammaṃ.
   [2279] Āsīvisā kuppitā uggatejā
            ḍaṃsanti mārentipi te manusse
            na maccuno ḍaṃsitumussahanti
            tamme matī hoti carāmi dhammaṃ.
   [2280] Āsīvisā kuppitā yaṃ ḍaṃsanti
            tikicchakā tesa visaṃ hananti
            na maccuno daṭṭhavisaṃ hananti
            tamme matī hoti carāmi dhammaṃ.
   [2281] Dhammantarī vettaruṇo 1- ca bhojo
@Footnote: 1 Ma. vettaraṇī . Sī. Yu. vetaraṇī.
            Visāni hantvāna bhujaṅgamānaṃ
            suyyanti te kālakatā tatheva
            tamme matī hoti carāmi dhammaṃ.
   [2282] Vijjādharā ghoramadhīyamānā
            adassanaṃ osadhebhi vajanti
            na maccurājassa vajanti adassanaṃ
            tamme matī hoti carāmi dhammaṃ.
   [2283] Dhammo have rakkhati dhammacāriṃ
            dhammo suciṇṇo sukhamāvahāti
            esānisaṃso dhamme suciṇṇe
            na duggatiṃ gacchati dhammacārī.
   [2284] Nahi dhammo adhammo ca    ubho samavipākino
         adhammo nirayaṃ neti      dhammo pāpeti suggatinti.
              Ayogharajātakaṃ cuddasamaṃ.
                   Tassuddānaṃ
            mātaṅga sambhūta sīvi sirimanto
            rohana haṃsa sattigumbo bhallātiya
            somanassa campeyya brahma pañca-
            paṇḍita cirassaṃvata ayogharāti.
              Vīsatinipātaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 27 page 469-473. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=27&item=2261&items=24              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=27&item=2261&items=24&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=27&item=2261&items=24              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=2261&items=24              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=2261              Contents of The Tipitaka Volume 27 http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com