ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 29 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 21 : Sutta. Khu. Mahāniddeso
   [917] Kyassassu idha gocarati kidisena gocarena samannagato
assa  kimsanthitena  kimpakarena kimpatibhagenati gocaram pucchati . atthi
agocaro atthi gocaro.
@Footnote: 1 Yu. vihareyya.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page581.

{917.1} Katamo agocaro . Idhekacco vesiyagocaro va hoti vidhavagocaro 1- va hoti thulakumarigocaro va hoti pandakagocaro va hoti bhikkhunigocaro va hoti panagaragocaro va hoti samsattho viharati rajuhi rajamahamattehi titthiyehi titthiyasavakehi ananulomikena gihisamsaggena yani va pana tani kulani assaddhani appasannani anopanabhutani akkosakaparibhasakani anatthakamani ahitakamani aphasukamani ayogakkhemakamani bhikkhunam bhikkhuninam upasakanam upasikanam tatharupani kulani sevati bhajati payirupasati ayam vuccati agocaro . athava antaragharam pavittho vithim patipanno asamvuto gacchati hatthim olokento assam olokento ratham olokento pattim olokento itthiyo olokento purise olokento kumarake olokento kumarikayo olokento antarapanam olokento gharamukhani olokento uddham olokento adho olokento disavidisam pekkhamano 2- gacchati ayampi vuccati agocaro. {917.2} Athava cakkhuna rupam disva nimittaggahi hoti anubyanjanaggahi yatvadhikaranamenam .pe. manindriyam asamvutam viharantam abhijjhadomanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum tassa na samvaraya patipajjati na rakkhati manindriyam manindriye na samvaram apajjati ayampi vuccati agocaro . yatha va paneke bhonto samanabrahmana saddhadeyyani bhojanani bhunjitva te @Footnote: 1 Ma. vidhavagocaro. 2 Ma. vipekkhamano.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page582.

Evarupam visukadassanam anuyutta viharanti seyyathidam naccam gitam vaditam pekkham akkhanam panissaram vetalam kumbhathunam sobhanagarakam 1- candalam vamsam dhovanam hatthiyuddham assayuddham mahisayuddham [2]- usabhayuddham ajayuddham mendayuddham kukkutayuddham vattakayuddham dandayuddham mutthiyuddham nibbuddham uyyodhikam balaggam senabyuham anikadassanam iti va iti evarupam visukadassanam anuyutta honti ayampi vuccati agocaro . Pancapi kamaguna agocaro. {917.3} Vuttam hetam bhagavata ma bhikkhave agocare caratha paravisaye agocare bhikkhave caratam paravisaye lacchati maro otaram lacchati maro arammanam ko ca bhikkhave bhikkhuno agocaro paravisayo yadidam panca kamaguna katame panca cakkhuvinneyya rupa ittha kanta manapa piyarupa kamupasanhita rajaniya sotavinneyya sadda ghanavinneyya gandha jivhavinneyya rasa kayavinneyya photthabba ittha kanta manapa piyarupa kamupasanhita rajaniya ayam vuccati bhikkhave bhikkhuno agocaro paravisayoti. Ayampi vuccati agocaro. {917.4} Katamo gocaro . idha bhikkhu na vesiyagocaro hoti na vidhavagocaro hoti na thulakumarigocaro hoti na pandakagocaro hoti na bhikkhunigocaro hoti na panagaragocaro hoti asamsattho viharati rajuhi rajamahamattehi titthiyehi titthiyasavakehi @Footnote: 1 Ma. sobhanakam. 2 Yu. samyuddham.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page583.

Ananulomikena gihisamsaggena yani va pana tani kulani saddhani pasannani opanabhutani kasavapajjotani isivatapativatani atthakamani hitakamani phasukamani yogakkhemakamani bhikkhunam bhikkhuninam upasakanam upasikanam tatharupani kulani sevati bhajati payirupasati ayam vuccati gocaro . athava bhikkhu antaragharam pavittho vithim patipanno samvuto gacchati na hatthim olokento na assam olokento na ratham olokento na pattim olokento .pe. na disavidisam pekkhamano gacchati ayampi vuccati gocaro. {917.5} Athava [1]- cakkhuna rupam disva na nimittaggahi hoti .pe. manindriye samvaram apajjati ayampi vuccati gocaro . Yatha va paneke bhonto samanabrahmana saddhadeyyani bhojanani bhunjitva te evarupam visukadassanam ananuyutta viharanti seyyathidam naccam gitam vaditam .pe. anikadassanam iti va iti evarupa visukadassananuyoga pativirato hoti ayampi vuccati gocaro . Cattaropi satipatthana gocaro . vuttam hetam bhagavata gocare bhikkhave caratha sake pittike visaye gocare bhikkhave caratam sake pittike visaye na lacchati maro otaram na lacchati maro arammanam ko ca bhikkhave bhikkhuno gocaro sako pittiko visayo yadidam cattaro satipatthana katame cattaro idha bhikkhave bhikkhu kaye kayanupassi viharati atapi sampajano satima vineyya @Footnote: 1 Ma. bhikkhu.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page584.

Loke abhijjhadomanassam vedanasu citte dhammesu dhammanupassi viharati atapi sampajano satima vineyya loke abhijjhadomanassam ayam vuccati bhikkhave bhikkhuno gocaro sako pittiko visayoti. Ayampi vuccati gocaro . idisena gocarena samannagato assati kyassassu idha gocara.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 29 page 580-584. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=29&item=917&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=29&item=917&items=1&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=29&item=917&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=29&item=917&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=29&i=917              Contents of The Tipitaka Volume 29 http://84000.org/tipitaka/read/?index_29

First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com