ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 4 : Abhi. Kathāvatthu
            Kusalakathā
   [1788]  Nibbānadhātu  kusalāti  . āmantā . sārammaṇā
atthi  tāya āvajjanā .pe. paṇidhīti . na hevaṃ vattabbe .pe.
Nanu  anārammaṇā  natthi  tāya  āvajjanā  .pe.  paṇidhīti .
Āmantā  .  hañci  anārammaṇā  natthi  tāya  āvajjanā .pe.
Paṇidhi no vata re vattabbe nibbānadhātu kusalāti.
   [1789]  Alobho  kusalo sārammaṇo atthi tassa āvajjanā
.pe.  paṇidhīti  .  āmantā  .  nibbānadhātu  kusalā sārammaṇā
atthi  tāya āvajjanā .pe. paṇidhīti . na hevaṃ vattabbe .pe.
@Footnote:1. Ma. rūpā.
Adoso  kusalo  .pe.  amoho  kusalo .pe. saddhā viriyaṃ sati
samādhi  .pe.  paññā  kusalā  sārammaṇā  atthi tāya āvajjanā
.pe.  paṇidhīti  .  āmantā  .  nibbānadhātu  kusalā sārammaṇā
atthi tāya āvajjanā .pe. Paṇidhīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1790] Nibbānadhātu kusalā anārammaṇā natthi tāya āvajjanā
.pe.  paṇidhīti  .  āmantā . alobho kusalo anārammaṇo natthi
tassa āvajjanā .pe. paṇidhīti . na hevaṃ vattabbe .pe. Nibbānadhātu
kusalā  anārammaṇā  natthi  tāya  āvajjanā  .pe.  paṇidhīti .
Āmantā  .  adoso kusalo .pe. amoho kusalo .pe. saddhā
viriyaṃ  sati  samādhi  .pe.  paññā kusalā anārammaṇā natthi tāya
āvajjanā .pe. Paṇidhīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1791] Na vattabbaṃ nibbānadhātu kusalāti . āmantā. Nanu
nibbānadhātu  anavajjāti . āmantā . hañci nibbānadhātu anavajjā
tena vata re vattabbe nibbānadhātu kusalāti.
            Kusalakathā.
              --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 617-618. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=37&item=1788&items=4              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=37&item=1788&items=4&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=37&item=1788&items=4              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1788&items=4              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1788              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com