ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.
           Mahasihanadasuttam
   [159] Evamme sutam ekam samayam bhagava vesaliyam viharati bahinagare
aparapure  1-  vanasande  .  tena  kho pana samayena sunakkhatto
licchaviputto acirapakkanto hoti imasma dhammavinaya . so vesaliyam
parisati  2- evam vacam bhasati natthi samanassa gotamassa uttari 3-
manussadhamma   alamariyananadassanaviseso   takkapariyahatam   samano
gotamo  dhammam  deseti  vimamsanucaritam  sayam  patibhanam  yassa  ca
khvassatthaya  dhammo  desito  so  niyyati  takkarassa  samma
dukkhakkhayayati.
   [160] Atha kho ayasma sariputto pubbanhasamayam nivasetva
pattacivaramadaya  vesalim  pindaya  pavisi  .  assosi  kho
ayasma  sariputto  sunakkhattassa  licchaviputtassa  vesaliyam  parisati
evam  vacam  bhasamanassa  natthi  samanassa  gotamassa  uttari
manussadhamma   alamariyananadassanaviseso   takkapariyahatam   samano
gotamo  dhammam  deseti  vimamsanucaritam  sayam  patibhanam  yassa  ca
khvassatthaya  dhammo  desito  so  niyyati  takkarassa  samma
dukkhakkhayayati  .  athakho  ayasma  sariputto vesaliyam pindaya
@Footnote: 1 Si. Yu. avarapureti patho pannayati. 2 Si. Yu. parisatinti patho dissati.
@3 Yu. uttarim.
Caritva  pacchabhattam  pindapatapatikkanto  yena  bhagava  tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi . ekamantam
nisinno  kho  ayasma  sariputto  bhagavantam etadavoca sunakkhatto
bhante  licchaviputto  acirapakkanto imasma dhammavinaya so vesaliyam
parisati  evam  vacam  bhasati  natthi  samanassa  gotamassa  uttari
manussadhamma   alamariyananadassanaviseso   takkapariyahatam   samano
gotamo  dhammam  deseti  vimamsanucaritam  sayam  patibhanam  yassa  ca
khvassatthaya  dhammo  desito  so  niyyati  takkarassa  samma
dukkhakkhayayati.
   [161]  Kodhano  kho sariputta sunakkhatto moghapuriso kodha
ca  panassa  esa  vaca  bhasita  avannam  bhasissamiti  so
sariputta  sunakkhatto  moghapuriso  vannamyeva  tathagatassa  bhasati
vanno  heso  sariputta  tathagatassa  yo  evam  vadeyya  yassa
ca  khvassatthaya  dhammo  desito  so  niyyati takkarassa samma
dukkhakkhayayati.
   [162]  Ayampi  hi  nama sariputta sunakkhattassa moghapurisassa
mayi  dhammanvayo  na bhavissati itipi so bhagava araham sammasambuddho
vijjacaranasampanno   sugato  lokavidu  anuttaro  purisadammasarathi
sattha devamanussanam buddho bhagavati.
   [163]  Ayampi  hi  nama sariputta sunakkhattassa moghapurisassa
Mayi  dhammanvayo  na  bhavissati itipi so bhagava anekavihitam iddhividham
paccanubhoti ekopi hutva bahudha hoti bahudhapi hutva eko hoti
avibhavam  tirobhavam  tirokuddam  tiropakaram  tiropabbatam asajjamano
gacchati  seyyathapi  akase  .  pathaviyapi  ummujjanimmujjam karoti
seyyathapi  udake  .  udakepi  abhijjamane  gacchati  seyyathapi
pathaviyam  .  akasepi pallankena kamati seyyathapi pakkhi sakuno .
Imepi  candimasuriye  evammahiddhike  evammahanubhave panina parimasati
parimajjati yava brahmalokapi kayena vasam vattetiti.
   [164]  Ayampi  hi  nama sariputta sunakkhattassa moghapurisassa
mayi  dhammanvayo  na bhavissati itipi so bhagava dibbaya sotadhatuya
visuddhaya   atikkantamanusikaya  ubho  sadde  sunati  dibbe
ca manuse ca ye dure santike cati.
   [165]  Ayampi  hi  nama sariputta sunakkhattassa moghapurisassa
mayi  dhammanvayo  na  bhavissati  itipi  so  bhagava  parasattanam
parapuggalanam  cetasa  ceto paricca pajanati . saragam va cittam
saragam  cittanti  pajanati  vitaragam  va  cittam  vitaragam cittanti
pajanati  .  sadosam  va  cittam  sadosam  cittanti  pajanati
vitadosam  va  cittam  vitadosam  cittanti  pajanati  . samoham va
cittam  samoham  cittanti  pajanati  vitamoham  va  cittam  vitamoham
cittanti  pajanati  .  sankhittam  va  cittam  sankhittam  cittanti
Pajanati  vikkhittam  va  cittam  vikkhittam  cittanti  pajanati .
Mahaggatam va cittam ... amahaggatam va cittam ... . sauttaram va
cittam  ...  anuttaram va cittam ... . samahitam va cittam ...
Asamahitam  va  cittam  ...  . vimuttam va cittam vimuttam cittanti
pajanati avimuttam va cittam avimuttam cittanti pajanatiti.
   [166]  Dasa  kho panimani sariputta tathagatassa tathagatabalani
yehi  balehi  samannagato  tathagato  asabhanthanam  patijanati
parisasu sihanadam nadati brahmacakkam pavatteti. Katamani dasa.
   {166.1} Idha sariputta tathagato thananca thanato atthananca
atthanato  yathabhutam  pajanati . yampi sariputta tathagato thananca
thanato  atthananca  atthanato  yathabhutam pajanati idampi sariputta
tathagatassa  tathagatabalam  hoti yam balam agamma tathagato asabhanthanam
patijanati parisasu sihanadam nadati brahmacakkam pavatteti.
   {166.2} Puna caparam sariputta tathagato atitanagatapaccuppannanam
kammasamadananam  thanaso hetuso vipakam yathabhutam pajanati . yampi
sariputta   tathagato   atitanagatapaccuppannanam   kammasamadananam
thanaso hetuso vipakam yathabhutam pajanati idampi sariputta tathagatassa
tathagatabalam  hoti  yam balam agamma tathagato asabhanthanam patijanati
parisasu sihanadam nadati brahmacakkam pavatteti.
   {166.3}    Puna    caparam   sariputta   tathagato
sabbatthagaminim    patipadam    yathabhutam    pajanati   .
Yampi  sariputta  tathagato  sabbatthagaminim  patipadam yathabhutam pajanati
idampi  sariputta  tathagatassa  tathagatabalam  hoti  yam balam agamma
tathagato  asabhanthanam  patijanati parisasu sihanadam nadati brahmacakkam
pavatteti.
   {166.4} Puna caparam sariputta tathagato anekadhatunanadhatulokam
yathabhutam pajanati . yampi sariputta tathagato anekadhatunanadhatulokam
yathabhutam  pajanati  idampi sariputta tathagatassa tathagatabalam hoti yam
balam  agamma  tathagato  asabhanthanam  patijanati  parisasu sihanadam
nadati brahmacakkam pavatteti.
   {166.5} Puna caparam sariputta tathagato sattanam nanadhimuttikatam
yathabhutam pajanati . yampi sariputta tathagato sattanam nanadhimuttikatam
yathabhutam  pajanati  idampi sariputta tathagatassa tathagatabalam hoti yam
balam  agamma  tathagato  asabhanthanam  patijanati  parisasu sihanadam
nadati brahmacakkam pavatteti.
   {166.6} Puna caparam sariputta tathagato parasattanam parapuggalanam
indriyaparopariyattam  yathabhutam  pajanati  . yampi sariputta tathagato
parasattanam  parapuggalanam  indriyaparopariyattam  yathabhutam  pajanati
idampi  sariputta  tathagatassa  tathagatabalam  hoti  yam  balam agamma
tathagato   asabhanthanam  patijanati  parisasu  sihanadam  nadati
brahmacakkam pavatteti.
   {166.7} Puna caparam sariputta tathagato jhanavimokkhasamadhisamapattinam
sankilesam vodanam vutthanam yathabhutam pajanati. Yampi sariputta tathagato
Jhanavimokkhasamadhisamapattinam  sankilesam  vodanam  vutthanam  yathabhutam
pajanati  idampi  sariputta  tathagatassa  tathagatabalam  hoti yam balam
agamma  tathagato  asabhanthanam  patijanati  parisasu sihanadam nadati
brahmacakkam pavatteti.
   {166.8}  Puna  caparam  sariputta  tathagato  anekavihitam
pubbenivasam  anussarati  seyyathidam  ekampi  jatim  dvepi  jatiyo
tissopi  jatiyo  catassopi  jatiyo pancapi jatiyo dasapi jatiyo
visampi  jatiyo  timsampi  jatiyo  cattalisampi  jatiyo pannasampi
jatiyo   jatisatampi  jatisahassampi  jatisatasahassampi  anekepi
samvattakappe  anekepi  vivattakappe  anekepi  samvattavivattakappe
amutrasim  evamnamo  evamgotto  evamvanno  evamaharo  evam
sukhadukkhapatisamvedi  evamayupariyanto  so  tato cuto amutra udapadim
tatrapasim  evamnamo  evamgotto  evamvanno  evamaharo evam
sukhadukkhapatisamvedi  evamayupariyanto  so  tato  cuto  idhupapannoti
iti  sakaram  sauddesam  anekavihitam pubbenivasam anussarati . yampi
sariputta  tathagato  anekavihitam  pubbenivasam  anussarati  seyyathidam
ekampi  jatim  dvepi  jatiyo  .pe.  iti  sakaram  sauddesam
anekavihitam  pubbenivasam  anussarati  idampi  sariputta  tathagatassa
tathagatabalam  hoti  yam  balam  agamma  tathagato  asabhanthanam
patijanati parisasu sihanadam nadati brahmacakkam pavatteti.
   {166.9}    Puna    caparam   sariputta   tathagato
dibbena     cakkhuna     visuddhena    atikkantamanusakena
Satte   passati   cavamane   upapajjamane   hine   panite
suvanne  dubbanne  sugate  duggate  yathakammupage satte pajanati
ime  vata  .pe.  pajanati . yampi sariputta tathagato dibbena
cakkhuna  visuddhena  atikkantamanusakena  satte  passati  cavamane
upapajjamane  hine  panite  suvanne  dubbanne  sugate  duggate
yathakammupage  satte  pajanati  ime  vata  .pe.  pajanati
idampi  sariputta  tathagatassa  tathagatabalam  hoti  yam  balam agamma
tathagato  asabhanthanam  patijanati parisasu sihanadam nadati brahmacakkam
pavatteti.
   {166.10}  Puna  caparam  sariputta  tathagato asavanam khaya
anasavam  cetovimuttim  pannavimuttim  dittheva  dhamme  sayam  abhinna
sacchikatva  upasampajja  viharati  .  yampi  sariputta  tathagato
asavanam  khaya  anasavam  cetovimuttim  pannavimuttim dittheva dhamme
sayam  abhinna  sacchikatva  upasampajja  viharati  idampi  sariputta
tathagatassa  tathagatabalam   hoti  yam  balam  agamma  tathagato
asabhanthanam  patijanati  parisasu  sihanadam  nadati  brahmacakkam
pavatteti.
   {166.11} Imani kho sariputta dasa tathagatassa tathagatabalani
yehi  balehi  samannagato  tathagato  asabhanthanam  patijanati
parisasu sihanadam nadati brahmacakkam pavatteti . yo kho mam sariputta
evam  janantam evam passantam evam vadeyya natthi samanassa gotamassa
uttari manussadhamma alamariyananadassanaviseso
Takkapariyahatam  samano  gotamo  dhammam  deseti  vimamsanucaritam  sayam
patibhananti  tam  sariputta  vacam  appahaya  tam cittam appahaya tam
ditthim appatinissajjitva yathabhatam nikkhitto evam niraye . seyyathapi
sariputta   bhikkhu   silasampanno  samadhisampanno  pannasampanno
dittheva dhamme annam aradheyya evam sampadamidam sariputta vadami.
Tam  vacam  appahaya  tam cittam appahaya tam ditthim appatinissajjitva
yathabhatam nikkhitto evam niraye.
   [167]  Cattarimani  sariputta tathagatassa vesarajjani yehi
vesarajjehi  samannagato  tathagato asabhanthanam patijanati parisasu
sihanadam nadati brahmacakkam pavatteti. Katamani cattari.
   {167.1}  Sammasambuddhassa  te  patijanato  ime  dhamma
anabhisambuddhati tatra vata mam samano va brahmano va devo va
maro va brahma va koci va lokasmim sahadhammena paticodessatiti
nimittametam  sariputta  na samanupassami etamaham 1- sariputta nimittam
asamanupassanto khemappatto abhayappatto vesarajjappatto viharami.
   {167.2} Khinasavassa te patijanato ime asava apparikkhinati
tatra vata mam samano va brahmano va devo va maro va brahma
va koci va lokasmim sahadhammena paticodessatiti nimittametam sariputta
na  samanupassami etamaham sariputta nimittam asamanupassanto khemappatto
@Footnote: 1 Si. Yu. etampaham.
Abhayappatto vesarajjappatto viharami.
   {167.3} Ye kho pana te antarayika dhamma vutta te patisevato
nalam antarayayati tatra vata mam samano va brahmano va devo va
maro va brahma va koci va lokasmim sahadhammena paticodessatiti
nimittametam  sariputta  na  samanupassami  etamaham  sariputta  nimittam
asamanupassanto khemappatto abhayappatto vesarajjappatto viharami.
   {167.4} Yassa kho pana te atthaya dhammo desito so na niyyati
takkarassa samma dukkhakkhayayati tatra vata mam samano va brahmano
va devo va maro va brahma va koci va lokasmim sahadhammena
paticodessatiti  nimittametam  sariputta  na  samanupassami  etamaham
sariputta   nimittam   asamanupassanto   khemappatto  abhayappatto
vesarajjappatto viharami.
   {167.5} Imani kho sariputta cattari tathagatassa vesarajjani
yehi  vesarajjehi  samannagato  tathagato  asabhanthanam patijanati
parisasu sihanadam nadati brahmacakkam pavatteti.
   {167.6} Yo kho mam sariputta evam janantam evam passantam evam
vadeyya   natthi   samanassa   gotamassa   uttari  manussadhamma
alamariyananadassanaviseso    takkapariyahatam    samano   gotamo
dhammam   deseti  vimamsanucaritam  sayam  patibhananti  tam  sariputta
vacam  appahaya  tam  cittam  appahaya  tam ditthim appatinissajjitva
yathabhatam  nikkhitto   evam  niraye  .  seyyathapi  sariputta
bhikkhu   silasampanno   samadhisampanno   pannasampanno  dittheva
Dhamme  annam  aradheyya  evam sampadamidam sariputta vadami . tam
vacam  appahaya  tam  cittam  appahaya  tam  ditthim appatinissajjitva
yathabhatam nikkhitto evam niraye.
   [168] Attha kho ima sariputta parisa katama attha khattiyaparisa
brahmanaparisa   gahapatiparisa   samanaparisa   catummaharajikaparisa
tavatimsaparisa  maraparisa  brahmaparisa  ima  kho  sariputta attha
parisa  .  imehi  kho  sariputta catuhi vesarajjehi samannagato
tathagato  ima  attha parisa upasankamati ajjhogahati . abhijanami
kho  panaham  sariputta  anekasatam  khattiyaparisam  upasankamita tatrapi
maya   sannisinnapubbanceva   sallapitapubbanca   sakaccha   ca
samapajjitapubba  tatra  vata mam bhayam va sarajjam va okkamissatiti
nimittametam  sariputta  na  samanupassami  etamaham  sariputta  nimittam
asamanupassanto .pe. Viharami.
   {168.1}  Abhijanami  kho  panaham  sariputta  anekasatam
brahmanaparisam    gahapatiparisam   samanaparisam   catummaharajikaparisam
tavatimsaparisam  maraparisam  brahmaparisam  upasankamita  tatrapi  maya
sannisinnapubbanceva     sallapitapubbanca    sakaccha    ca
samapajjitapubba  tatra  vata mam bhayam va sarajjam va okkamissatiti
nimittametam  sariputta  na  samanupassami  etamaham  sariputta  nimittam
asamanupassanto khemappatto .pe. Viharami.
   {168.2} Yo kho mam sariputta evam janantam evam passantam
evam     vadeyya    natthi    samanassa    gotamassa
Uttari   manussadhamma   alamariyananadassanaviseso   takkapariyahatam
samano  gotamo  dhammam  deseti  vimamsanucaritam  sayam  patibhananti tam
sariputta  vacam  appahaya  tam  cittam  appahaya  tam  ditthim
appatinissajjitva  yathabhatam  nikkhitto  evam  niraye  . seyyathapi
sariputta  bhikkhu  silasampanno  samadhisampanno pannasampanno dittheva
dhamme  annam  aradheyya  evam  sampadamidam  sariputta  vadami .
Tam  vacam  appahaya  tam cittam appahaya tam ditthim appatinissajjitva
yathabhatam nikkhitto evam niraye.
   [169]  Catasso kho ima sariputta yoniyo katama catasso
andaja  yoni jalabuja yoni samsedaja yoni opapatika yoni .
Katama  ca  sariputta andaja yoni ye kho te sariputta satta
andakosam  abhinibbhijja  jayanti  ayam  vuccati  sariputta  andaja
yoni . katama ca sariputta jalabuja yoni ye kho te sariputta
satta  vatthikosam  abhinibbhijja  jayanti  ayam  vuccati  sariputta
jalabuja yoni . katama ca sariputta samsedaja yoni ye kho te
sariputta  satta  putimacche va jayanti putikunape va putikummase
va  candanikaya  va oligalle va jayanti ayam vuccati sariputta
samsedaja  yoni  .  katama ca sariputta opapatika yoni deva
nerayika  ekacce ca manussa ekacce ca vinipatika ayam vuccati
sariputta opapatika yoni. Ima kho sariputta catasso yoniyo.
   {169.1} Yo kho mam sariputta evam janantam evam passantam evam
vadeyya   natthi   samanassa   gotamassa   uttari  manussadhamma
alamariyananadassanaviseso   takkapariyahatam  samano  gotamo  dhammam
deseti  vimamsanucaritam  sayam  patibhananti tam sariputta vacam appahaya
tam  cittam  appahaya  tam  datthim appatinissajjitva yathabhatam nikkhitto
evam niraye . seyyathapi sariputta bhikkhu silasampanno samadhisampanno
pannasampanno  dittheva  dhamme  annam  aradheyya evam sampadamidam
sariputta  vadami  .  tam  vacam  appahaya tam cittam appahaya tam
ditthim appatinissajjitva yathabhatam nikkhitto evam niraye.
   [170]  Panca  kho  ima  sariputta  gatiyo  katama panca
nirayo  tiracchanayoni  pittivisayo  manussa  deva  .  nirayancaham
sariputta  pajanami  nirayagaminca  maggam  nirayagamininca patipadam yatha
patipanno  ca  kayassa  bheda  parammarana  apayam duggatim vinipatam
nirayam  upapajjati  tanca  pajanami  .  tiracchanayonincaham sariputta
pajanami  tiracchanayonigaminca  maggam  tiracchanayonigamininca  patipadam
yatha  patipanno  ca  kayassa  bheda  parammarana  tiracchanayonim
upapajjati  tanca  pajanami  .  pittivisayancaham  sariputta pajanami
pittivisayagaminca  maggam  pittivisayagamininca  patipadam  yatha  patipanno
ca  kayassa  bheda  parammarana  pittivisayam  upapajjati  tanca
pajanami  .  manusse  caham  sariputta pajanami manussalokagaminca
Maggam  manussalokagamininca  patipadam  yatha  patipanno  ca  kayassa
bheda  parammarana  manussesu  upapajjati  tanca pajanami . deve
caham  sariputta  pajanami  devalokagaminca  maggam devalokagamininca
patipadam  yatha  patipanno  ca  kayassa  bheda  parammarana  sugatim
saggam  lokam  upapajjati  tanca  pajanami . nibbanancaham sariputta
pajanami  nibbanagaminca  maggam  nibbanagamininca  patipadam  yatha
patipanno  ca  asavanam  khaya  anasavam  cetovimuttim  pannavimuttim
dittheva  dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva upasampajja viharati tanca
pajanami.
   [171] Idhaham sariputta ekaccam puggalam evam cetasa ceto
paricca janami 1- tathayam puggalo patipanno tatha ca iriyati tanca
maggam  samarulho  yatha  kayassa  bheda parammarana apayam duggatim
vinipatam  nirayam  upapajjissatiti  tamenam  passami  aparena  samayena
dibbena  cakkhuna  visuddhena  atikkantamanusakena  kayassa  bheda
parammarana  apayam  duggatim  vinipatam  nirayam  upapannam  ekantadukkha
tippa 2- katuka vedana vediyamanam. Seyyathapi sariputta angarakasu
sadhikaporisa  pura  angaranam  vitaccikanam  vitadhumanam  atha puriso
agaccheyya  ghammabhitatto  ghammapareto  kilanto  tasito  pipasito
ekayanena  maggena  tameva  angarakasum  panidhaya tamenam cakkhuma
puriso  disva  evam  vadeyya  tathayam bhavam puriso patipanno tatha
@Footnote: 1 Ma. Yu. pajanami. ito param evameva. 2 Ma. tibba. ito param evameva.
Ca  iriyati  tanca  maggam  samarulho  yatha  imamyeva  angarakasum
agamissatiti   tamenam   passeyya   aparena  samayena  tassa
angarakasuya  patitam ekantadukkha tippa katuka vedana vediyamanam
evameva  kho aham sariputta idhekaccam puggalam evam cetasa ceto
paricca  janami  tathayam  puggalo  patipanno tatha ca iriyati tanca
maggam  samarulho  yatha  kayassa  bheda parammarana apayam duggatim
vinipatam  nirayam  upapajjissatiti  tamenam  passami  aparena  samayena
dibbena  cakkhuna  visuddhena  atikkantamanusakena  kayassa  bheda
parammarana  apayam  duggatim  vinipatam  nirayam  upapannam  ekantadukkha
tippa katuka vedana vediyamanam.
   [172]  Idha  panaham sariputta ekaccam puggalam evam cetasa
ceto  paricca  janami  tathayam puggalo patipanno tatha ca iriyati
tanca  maggam  samarulho  yatha  kayassa  bheda  parammarana
tiracchanayonim  upapajjissatiti tamenam passami aparena samayena dibbena
cakkhuna  visuddhena  atikkantamanusakena  kayassa  bheda  parammarana
tiracchanayonim  upapannam  dukkha tippa katuka vedana vediyamanam .
Seyyathapi  sariputta  guthakupe  sadhikaporiso  puro  guthassa  atha
puriso  agaccheyya  ghammabhitatto  ghammapareto  kilanto  tasito
pipasito  ekayanena  maggena  tameva  guthakupam  panidhaya  tamenam
cakkhuma  puriso  disva evam vadeyya tathayam bhavam puriso patipanno
Tatha  ca  iriyati  tanca  maggam  samarulho  yatha imamyeva guthakupam
agamissatiti  tamenam  passeyya  aparena  samayena  tasmim  guthakupe
patitam  dukkha  tippa katuka vedana vediyamanam evameva kho aham
sariputta  idhekaccam  puggalam  evam  cetasa ceto paricca janami
tathayam  puggalo  patipanno  tatha ca iriyati tanca maggam samarulho
yatha  kayassa  bheda  parammarana  tiracchanayonim  upapajjissatiti
tamenam  passami  aparena  samayena  dibbena  cakkhuna  visuddhena
atikkantamanusakena   kayassa  bheda  parammarana  tiracchanayonim
upapannam dukkha tippa katuka vedana vediyamanam.
   [173] Idhaham sariputta ekaccam puggalam evam cetasa ceto
paricca  janami  tathayam  puggalo  patipanno tatha ca iriyati tanca
maggam  samarulho  yatha  kayassa  bheda  parammarana  pittivisayam
upapajjissatiti  tamenam  passami  aparena  samayena  dibbena cakkhuna
visuddhena  atikkantamanusakena  kayassa  bheda  parammarana pittivisayam
upapannam dukkhabahula vedana vediyamanam . seyyathapi sariputta rukkho
visame  bhumibhage  jato  tanupattapalaso  kavaracchayo  atha puriso
agaccheyya  ghammabhitatto  ghammapareto  kilanto  tasito  pipasito
ekayanena  maggena  tameva  rukkham panidhaya tamenam cakkhuma puriso
disva  evam vadeyya tathayam bhavam puriso patipanno tatha ca iriyati
tanca  maggam  samarulho  yatha  imamyeva  rukkham agamissatiti tamenam
Passeyya aparena samayena tassa rukkhassa chayaya nisinnam va nipannam va
dukkhabahula vedana vediyamanam evameva kho aham sariputta idhekaccam
puggalam evam cetasa ceto paricca janami tathayam puggalo patipanno
tatha  ca  iriyati  tanca  maggam  samarulho  yatha kayassa bheda
parammarana  pittivisayam  upapajjissatiti  tamenam  passami  aparena
samayena dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena kayassa bheda
parammarana pittivisayam upapannam dukkhabahula vedana vediyamanam.
   [174]  Idha  panaham sariputta ekaccam puggalam evam cetasa
ceto  paricca  janami  tathayam puggalo patipanno tatha ca iriyati
tanca  maggam  samarulho  yatha kayassa bheda parammarana manussesu
upapajjissatiti  tamenam  passami  aparena  samayena  dibbena cakkhuna
visuddhena  atikkantamanusakena  kayassa  bheda  parammarana manussesu
upapannam sukhabahula vedana vediyamanam . seyyathapi sariputta rukkho
same  bhumibhage  jato  bahalapattapalaso  sandacchayo  atha puriso
agaccheyya  ghammabhitatto  ghammapareto  kilanto  tasito  pipasito
ekayanena  maggena  tameva  rukkham panidhaya tamenam cakkhuma puriso
disva  evam  vadeyya  tathayam  puriso  patipanno tatha ca iriyati
tanca  maggam  samarulho  yatha  imamyeva  rukkham agamissatiti tamenam
passeyya aparena samayena tassa rukkhassa chayaya nisinnam va nipannam
va  sukhabahula  vedana  vediyamanam  evameva  kho aham sariputta
Idhekaccam  puggalam  evam  cetasa  ceto  paricca  janami tathayam
puggalo  patipanno  tatha  ca iriyati tanca maggam samarulho .pe.
Manussesu upapannam sukhabahula vedana vediyamanam.
   [175] Idhaham sariputta ekaccam puggalam evam cetasa ceto
paricca  janami  tathayam  puggalo  patipanno tatha ca iriyati tanca
maggam  samarulho  yatha  kayassa  bheda  parammarana  sugatim saggam
lokam  upapajjissatiti  tamenam  passami  aparena  samayena  dibbena
cakkhuna  visuddhena  atikkantamanusakena  kayassa  bheda  parammarana
sugatim  saggam  lokam  upapannam  ekantasukha  vedana  vediyamanam .
Seyyathapi  sariputta  pasado  tatrassa  kutagaram  ullittavalittam
nivatam  phusitaggalam  pihitavatapanam  tatrassa  pallanko  gonakatthato
patikatthato   patalikatthato   kaddalimigapavarapaccattharano  sauttaracchado
ubhato  lohitakupadhano  atha  puriso  agaccheyya  ghammabhitatto
ghammapareto  kilanto  tasito  pipasito ekayanena maggena tameva
pasadam  panidhaya  tamenam  cakkhuma  puriso  disva  evam vadeyya
tathayam bhavam puriso patipanno tatha ca iriyati tanca maggam samarulho
yatha  imamyeva  pasadam  agamissatiti  tamenam  passeyya  aparena
samayena  tasmim  pasade  tasmim  kutagare tasmim pallanke nisinnam
va  nipannam  va  ekantasukha  vedana  vediyamanam evameva kho
aham sariputta idhekaccam puggalam evam cetasa ceto paricca janami
Tathayam  puggalo  patipanno  tatha ca iriyati tanca maggam samarulho
yatha  kayassa  bheda  parammarana  sugatim saggam lokam upapajjissatiti
tamenam  passami  aparena  samayena  dibbena  cakkhuna  visuddhena
atikkantamanusakena  kayassa  bheda  parammarana  sugatim  saggam lokam
upapannam ekantasukha vedana vediyamanam.
   [176]  Idha  panaham sariputta ekaccam puggalam evam cetasa
ceto  paricca  janami  tathayam puggalo patipanno tatha ca iriyati
tanca  maggam  samarulho  yatha asavanam khaya anasavam cetovimuttim
pannavimuttim  dittheva  dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva upasampajja
viharissatiti  tamenam passami aparena samayena asavanam khaya anasavam
cetovimuttim  pannavimuttim  dittheva  dhamme  sayam abhinna sacchikatva
upasampajja viharantam ekantasukha vedana vediyamanam.
   {176.1} Seyyathapi sariputta pokkharani acchodaka satodaka
sitodaka setaka supatittha ramaniya avidure cassa tibbo vanasando
atha  puriso  agaccheyya  ghammabhitatto ghammapareto kilanto tasito
pipasito  ekayanena  maggena  tameva  pokkharanim  panidhaya tamenam
cakkhuma  puriso  disva evam vadeyya tathayam bhavam puriso patipanno
tatha  ca  iriyati  tanca  maggam samarulho yatha imamyeva pokkharanim
agamissatiti  tamenam  passeyya  aparena  samayena  tam  pokkharanim
ogahetva  nhatva  ca  pivitva  ca  sabbadarathakilamathaparilaham
Patippassambhetva  paccuttaritva  tasmim  vanasande  nisinnam  va
nipannam  va  ekantasukha  vedana  vediyamanam  evameva kho aham
sariputta  idhekaccam  puggalam  evam  cetasa ceto paricca janami
tathayam  puggalo  patipanno  tatha ca iriyati tanca maggam samarulho
yatha  asavanam  khaya  anasavam  cetovimuttim  pannavimuttim dittheva
dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva  upasampajja  viharissatiti  tamenam
passami  aparena  samayena  asavanam  khaya  anasavam  cetovimuttim
pannavimuttim  dittheva  dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva upasampajja
viharantam  ekantasukha  vedana  vediyamanam  . ima kho sariputta
panca gatiyo.
   {176.2} Yo kho mam sariputta evam janantam evam passantam
evam  vadeyya  natthi  samanassa  gotamassa  uttari  manussadhamma
alamariyananadassanaviseso   takkapariyahatam  samano  gotamo  dhammam
deseti  vimamsanucaritam  sayam  patibhananti tam sariputta vacam appahaya
tam  cittam  appahaya  tam  ditthim appatinissajjitva yathabhatam nikkhitto
evam  niraye  .  seyyathapi  sariputta  bhikkhu  silasampanno
samadhisampanno  pannasampanno  dittheva  dhamme  annam  aradheyya
evam  sampadamidam  sariputta  vadami  .  tam  vacam  appahaya  tam
cittam  appahaya  tam  ditthim  appatinissajjitva  yathabhatam  nikkhitto
evam niraye.
   [177]  Abhijanami  kho  panaham  sariputta caturangasamannagatam
Brahmacariyam  carita  .  tapassissudam homi paramatapassi lukho 1- sudam
homi  paramalukho  jegucchi  sudam  homi  paramajegucchi  pavivitto 2-
sudam homi paramapavivitto.
   [178] Tatrassu me idam sariputta tapassitaya hoti acelako
homi  muttacaro  hatthavalekhano na ehibhadantiko na titthabhadantiko
na abhihatam na uddissa katam na nimantanam sadiyami . so na kumbhimukha
patigganhami  na  kalopimukha  patigganhami  na  elakamantaram  na
dandamantaram  na  musalamantaram  na dvinnam bhunjamananam na gabbhiniya na
payamanaya  na purisantaragataya na sankittisu na yattha sa upatthito
hoti na yattha makkhika sandasandacarini na maccham na mamsam na suram na
merayam na thusodakam pivami.
   {178.1} So ekagariko va homi ekalopiko dvagariko
va homi dvalopiko .pe. sattagariko va homi sattalopiko.
Ekissapi  dattiya  yapemi dvihipi dattihi yapemi .pe. sattahipi
dattihi  yapemi  ekahikampi  aharam aharemi dvihikampi aharam
aharemi  .pe.  sattahikampi  aharam  aharemi  iti evarupam
addhamasikampi  pariyayabhattabhojananuyogamanuyutto  viharami  .  so
sakabhakkho va homi samakabhakkho va homi nivarabhakkho va homi
daddulabhakkho   va  homi  hatabhakkho  va  homi  kanabhakkho
@Footnote: 1 Si. lukhassudam. 2 Yu. pavivittassudam.
Va  homi  acamabhakkho  va  homi  pinnakabhakkho  va  homi
tinabhakkho  va  homi  gomayabhakkho  va  homi  vanamulaphalaharo
yapemi pavattaphalabhoji.
   {178.2} So sananipi dharemi masananipi dharemi chavadussanipi
dharemi pamsukulanipi dharemi tiritanipi dharemi ajinanipi 1- dharemi
ajinakkhipampi  dharemi kusacirampi dharemi vakacirampi dharemi phalakacirampi
dharemi  kesakambalampi  dharemi  valakambalampi  dharemi ulukapakkhampi
dharemi   kesamassulocakopi   homi  kesamassulocananuyogamanuyutto
ubbhatthako   homi   asanapatikkhitto   ukkutikopi   homi
ukkutikappadhanamanuyutto   kantakapassayikopi   homi  kantakapassaye
seyyam  kappemi  sayatatiyakampi  udakorohananuyogamanuyutto  viharami
iti  evarupam  anekavihitam  kayassa  atapanaparitapananuyogamanuyutto
viharami. Idamsu me sariputta tapassitaya hoti.
   [179] Tatrassu me idam sariputta lukhasmim hoti. Nekavassaganikam
rajojallam  kaye  sannicitam  hoti  pappatikajatam  .  seyyathapi
sariputta  tindukakhanu  nekavassaganiko  sannicito  hoti pappatikajato
evamevassu  me  sariputta  nekavassaganikam  rajojallam  kaye
sannicitam  hoti  pappatikajatam  .  tassa  mayham  sariputta na evam
hoti  aho  vataham  imam rajojallam panina parimajjeyyam . anne
va  pana  me  imam rajojallam panina parimajjeyyunti evampi me
@Footnote: 1 Ma. Yu. ajinampi.
Sariputta na hoti. Idamsu me sariputta lukhasmim hoti.
   [180] Tatrassu me idam sariputta jegucchismim hoti. So kho
aham  sariputta  satova  abhikkamami  sato  patikkamami  .  yava
udakabindumhipi  me  daya  paccupatthita  hoti maham khuddake pane
visamagate sanghatam apadesinti. Idamsu me sariputta jegucchismim hoti.
   [181] Tatrassu me idam sariputta pavivittasmim hoti. So kho
aham  sariputta  annataram  arannayatanam  ajjhogahetva  viharami .
Yada  passami  gopalakam  va  pasupalakam  va  tinaharakam  va
katthaharakam va vanakammikam va vanena vanam gahanena gahanam ninnena ninnam
thalena  thalam  papatami  1-  tam  kissa hetu ma mam te addasamsu
ahanca  ma  te  addasanti  .  seyyathapi  sariputta arannako
migo  manusse  disva  vanena  vanam  gahanena gahanam ninnena ninnam
thalena  thalam  papatati  evameva  kho  aham sariputta yada passami
gopalakam va pasupalakam va tinaharakam va katthaharakam va vanakammikam
va  vanena  vanam gahanena gahanam ninnena ninnam thalena thalam papatami
tam  kissa hetu ma mam te addasamsu ahanca ma te addasanti .
Idamsu me sariputta pavivittasmim hoti.
   [182] So kho aham sariputta ye te gottha patthitagavo
apagatagopala  tattha  catukundiko  2-  upasankamitva  yani  tani
@Footnote: 1 Ma. sampatami. 2 Si. Yu. catukundigo.
Vacchakanam  tarunakanam  dhenupakanam  gomayani tani sudam aharemi .
Yavakivanca  me  sariputta  sakam  muttakarisam  apariyadinnam  hoti
sakamyeva  sudam  muttakarisam  aharemi  .  idamsu  me  sariputta
mahavikatabhojanasmim hoti.
   [183]  So  kho  aham  sariputta  annataram bhimsanakam vanasandam
ajjhogahetva  viharami  .  tatrassudam  sariputta  bhimsanakassa
vanasandassa  bhimsanakatasmim  hoti  .  yokoci  avitarago tam vanasandam
pavisati yebhuyyena lomani hamsanti . so kho aham sariputta ya ta
rattiyo  sita  hemantika antaratthaka himapatasamaya 1- tatharupasu
rattisu  rattim  abbhokase viharami diva vanasande gimhanam pacchime
mase  disva  abbhokase  viharami rattim vanasande . apissu mam
sariputta ayam anacchariya gatha patibhasi pubbe assutapubba
    so tatto so sino eko   eko bhimsanake vane
    naggo na caggimasino     esanapasuto muniti.
   [184] So kho aham sariputta susane seyyam kappemi chavatthikani
upadhaya  .  apissu  mam  sariputta  gomandala  upasankamitva
otthubhentipi  2-  omuttentipi  pamsukenapi  okiranti kannasotesupi
salakam pavesenti . na kho panaham sariputta abhijanami tesu papakam
cittam uppadeta. Idamsu me sariputta upekkhaviharasmim hoti.
@Footnote: 1 Si. Yu. antaratthake himapatasamaye. 2 Si. Yu. otthubhantipi.
   [185]  Santi  kho  pana  sariputta  eke  samanabrahmana
evamvadino  evamditthino  aharena  suddhiti  .  te  evamahamsu
kolehi  yapemati  .  te kolampi khadanti kolacunnampi khadanti
kolodakampi  pivanti  anekavihitampi  kolavikatim  paribhunjanti  .
Abhijanami kho panaham sariputta ekamyeva kolam aharam aharita.
Siya  kho  pana  te sariputta evamassa maha nuna tena samayena
kolo  ahositi  .  na  kho  panetam sariputta evam datthabbam .
Tadapi  etaparamoyeva  kolo  ahosi seyyathapi etarahi . tassa
mayham  sariputta  ekamyeva kolam aharam aharayato adhimattakasimanam
patto kayo hoti.
   {185.1}  Seyyathapi  nama asitikapabbani va kalapabbani
va  evamevassu  me angapaccangani bhavanti tayevappaharataya .
Seyyathapi  nama  otthapadam  evamevassu  me  anisadam  hoti
tayevappaharataya  .  seyyathapi  nama  vattanavali  evamevassu
me pitthikantako unnatavanato hoti tayevappaharataya . Seyyathapi
nama  jarasalaya  gopanasiyo  oluggavilugga  bhavanti  evamevassu
me phasuliyo oluggavilugga bhavanti tayevappaharataya.
   {185.2}  Seyyathapi  nama  gambhire  udapane udakataraka
gambhiragata okkhayika dissanti evamevassu me akkhikupesu akkhitaraka
gambhiragata  okkhayika  dissanti  tayevappaharataya . seyyathapi
nama tittikalabu amakacchinno vatatapena samphusito hoti sammilato
Evamevassu me sisacchavi samphusita hoti sammilata tayevappaharataya.
So  kho  aham  sariputta  udaracchavim  parimasissamiti  pitthikantakamyeva
parigganhami  pitthikantakam  parimasissamiti  udaracchavimyeva  parigganhami
yavassu  me  sariputta  udaracchavi  pitthikantakam  allina  hoti
tayevappaharataya . so kho aham sariputta vaccam va muttam va
karissamiti  tatutheva  avakujjo  papatami  tayevappaharataya .
So  kho aham sariputta tameva kayam assasento panina gattani
anomajjami  .  tassa mayham sariputta panina gattani anomajjato
putimulani lomani kayasma papatanti tayevappaharataya.
   [186]  Santi  kho  pana  sariputta  eke  samanabrahmana
evamvadino  evamditthino  aharena  suddhiti  .  te  evamahamsu
muggehi  yapema  .pe.  tilehi  yapema  .pe.  tandulehi
yapemati  .  te  tandulampi  khadanti  tandulacunnampi  khadanti
tandulodakampi  pivanti  anekavihitampi  tandulavikatim  paribhunjanti .
Abhijanami kho panaham sariputta ekamyeva tandulam aharam aharita.
Siya  kho  pana  te sariputta evamassa maha nuna tena samayena
tandulo  ahositi  .  na  kho panetam sariputta evam datthabbam .
Tadapi  etaparamoyeva  tandulo ahosi seyyathapi etarahi . tassa
mayham   sariputta   ekamyeva   tandulam  aharam  aharayato
Adhimattakasimanam patto kayo hoti . seyyathapi nama asitikapabbani
va  kalapabbani  va  evamevassu  me  angapaccangani  bhavanti
tayevappaharataya  .  seyyathapi  nama  otthapadam  .pe. hoti
tayevappaharataya  .  seyyathapi  nama  vattanavali  .pe.
Tayevappaharataya . seyyathapi nama jarasalaya .pe. seyyathapi
nama  gambhire  .pe.  seyyathapi  nama  tittikalabu  .pe.
So kho aham sariputta udaracchavim .pe. so kho aham sariputta vaccam
va  .pe.  so kho aham sariputta tameva kayam .pe. kayasma
papatanti  tayevappaharataya  . tayapi kho aham sariputta ariyaya
taya  patipadaya  taya  dukkarakarikaya najjhagamim uttari manussadhamma
alamariyananadassanavisesam  tam  kissa  hetu  imissayeva  ariyaya
pannaya  anadhigama  yayam  ariya panna adhigata ariya niyyanika
niyyati takkarassa samma dukkhakkhayaya.
   [187] Santi kho pana sariputta eke samanabrahmana evamvadino
evamditthino  samsarena suddhiti . na kho paneso sariputta samsaro
sulabharupo  yo  maya  asamsaritapubbo imina dighena addhuna annatra
suddhavasehi  devehi  suddhavase caham sariputta deve samsareyyam
nayimam lokam puna agaccheyyam.
   [188]  Santi  kho  pana  sariputta  eke  samanabrahmana
evamvadino  evamditthino  upapattiya  suddhiti  .  na kho panesa
Sariputta  upapatti  sulabharupa  ya  maya  anuppannapubba  imina
dighena  addhuna  annatra  suddhavasehi  devehi suddhavase caham
sariputta deve upapajjeyyam nayimam lokam puna agaccheyyam.
   [189]  Santi  kho  pana  sariputta  eke  samanabrahmana
evamvadino  evamditthino  avasena  suddhiti  .  na kho paneso
sariputta  avaso  sulabharupo  yo  maya  anavutthapubbo  imina
dighena  addhuna  annatra  suddhavasehi  devehi suddhavase caham
sariputta deve avaseyyam nayimam lokam puna agaccheyyam.
   [190]  Santi  kho  pana  sariputta  eke  samanabrahmana
evamvadino  evamditthino  yannena  suddhiti  .  na  kho  paneso
sariputta  yanno  sulabharupo  yo  maya ayitthapubbo imina dighena
addhuna  tanca  kho  ranna  va  sata  khattiyena muddhavasittena
brahmanena va mahasalena.
   [191]  Santi  kho  pana  sariputta  eke  samanabrahmana
evamvadino  evamditthino aggiparicariyaya suddhiti . na kho paneso
sariputta  aggi  sulabharupo  yo maya aparicinnapubbo imina dighena
addhuna  tanca  kho  ranna  va  sata  khattiyena muddhavasittena
brahmanena va mahasalena.
   [192]  Santi  kho  pana  sariputta  eke  samanabrahmana
evamvadino  evamditthino  yavadevayam  bhavam  puriso  daharo  hoti
Yuva  susukalakeso  bhadrena  yobbanena  samannagato  pathamena
vayasa  tavadeva  paramena  pannaveyyattiyena  samannagato  hoti
yato  ca  kho  ayam  bhavam  puriso  jinno hoti vuddho mahallako
addhagato  vayo  anuppatto  asitiko  va navutiko va vassasatiko
va  jatiya  atha  tamha  pannaveyyattiya  parihayatiti  .  na
kho  panetam  sariputta  evam  datthabbam . aham kho pana sariputta
etarahi  jinno  vuddho  mahallako  addhagato  vayo  anuppatto
asitiko me vayo vattati.
   {192.1} Idhassu me sariputta cattaro savaka vassasatayuka
vassasatajivino paramaya satiya ca gatiya ca dhitiya ca samannagata paramena
ca  pannaveyyattiyena  seyyathapi  sariputta  dalhadhammo  dhanuggaho
sikkhito  katahattho  katupasano lahukena asanena appakasireneva tiriyam
talacchayam  atipateyya  evam adhimattasatimanto evam adhimattagatimanto
evam  adhimattadhitimanto  evam paramena pannaveyyattiyena samannagata
te  mam catunnam satipatthananam upadayupadaya panham puccheyyum puttho
puttho caham tesam byakareyyam byakatanca me byakatato dhareyyum na ca
mam  dutiyakam  uttarim  patipuccheyyum annatra asita pita khayita sayita
annatra   uccarapassavakamma   annatra   niddakilamathapativinodana
apariyadinnayevassa sariputta tathagatassa dhammadesana apariyadinnamyevassa
tathagatassa   dhammapadabyanjanam   apariyadinnamyevassa   tathagatassa
Panhapatibhanam  .  atha  me  te  cattaro savaka vassasatayuka
vassasatajivino  vassasatassa  accayena  kalam  kareyyum  .  mancakena
cepi   mam   sariputta   pariharissatha   nevatthi   tathagatassa
pannaveyyattiyassa  annathattam  .  yam  kho  tam  sariputta  samma
vadamano  vadeyya  asammohadhammo  satto  loke  uppanno
bahujanahitaya  bahujanasukhaya  lokanukampaya  atthaya  hitaya  sukhaya
devamanussananti  .  mameva  tam  samma  vadamano  vadeyya
asammohadhammo  satto  loke  uppanno  bahujanahitaya  bahujanasukhaya
lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya devamanussananti.
   [193] Tena kho pana samayena ayasma nagasamalo bhagavato
pitthito  hoti  bhagavantam  vijayamano  .  atha  kho  ayasma
nagasamalo  bhagavantam  etadavoca  acchariyam  bhante  abbhutam  bhante
apica  me  bhante  imam  dhammapariyayam sutva lomani hatthani ko
namayam  bhante  dhammapariyayoti  .  tasmatiha tvam nagasamala imam
dhammapariyayam lomahamsanapariyayotveva nam dharehiti.
   Idamavoca  bhagava  attamano  ayasma  nagasamalo  bhagavato
bhasitam abhinanditi.
        Mahasihanadasuttam nitthitam dutiyam.
           -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 137-165. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=12&item=159&items=35&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=12&item=159&items=35&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=12&item=159&items=35&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=12&item=159&items=35&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=159              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=7&A=8663              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=7&A=8663              Contents of The Tipitaka Volume 12 http://84000.org/tipitaka/read/?index_12

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :