ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.
   [128] Savatthiyam viharati ... avijjapaccaya bhikkhave sankhara
sankharapaccaya   vinnanam   .pe.   evametassa   kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hotiti.
   [129]  Evam  vutte  annataro  bhikkhu  bhagavantam etadavoca
katamam  nu  kho  bhante  jaramaranam  kassa ca panidam jaramarananti .
No  kallo  panhoti  bhagava  avoca  katamam  jaramaranam  kassa ca
panidam  jaramarananti  iti  va  bhikkhu  yo vadeyya annam jaramaranam
annassa  ca  panidam  jaramarananti  iti  va  bhikkhu  yo  vadeyya
ubhayametam  ekattham  byanjanameva  nanam . tam jivam tam sariranti va
bhikkhu  ditthiya  sati  brahmacariyavaso  na  hoti  annam jivam annam
sariranti  va  bhikkhu  ditthiya  sati  brahmacariyavaso  na hoti .
Ete  te  bhikkhu  ubho ante anupagamma majjhena tathagato dhammam
deseti jatipaccaya jaramarananti.
   [130] Katama nu kho bhante jati kassa ca panayam jatiti.
No  kallo  panhoti  bhagava  avoca  katama  jati  kassa  ca
panayam  jatiti  iti  va bhikkhu yo vadeyya anna jati annassa
ca  panayam  jatiti iti va bhikkhu yo  vadeyya ubhayametam ekattham
byanjanameva  nanam  . tam jivam tam sariranti va bhikkhu ditthiya sati
brahmacariyavaso  na  hoti  annam  jivam  annam  sariranti va bhikkhu
ditthiya  sati  brahmacariyavaso na hoti . ete te bhikkhu ubho
ante  anupagamma  majjhena  tathagato  dhammam  deseti  bhavapaccaya
jatiti.
   [131] Katamo nu kho bhante bhavo kassa ca panayam bhavoti.
No  kallo  panhoti  bhagava  avoca  katamo  bhavo  kassa  ca
panayam  bhavoti  iti  va bhikkhu yo vadeyya anno bhavo annassa
ca  panayam  bhavoti  iti va bhikkhu yo vadeyya ubhayametam ekattham
byanjanameva  nanam  . tam jivam tam sariranti va bhikkhu ditthiya sati
brahmacariyavaso  na  hoti  annam  jivam  annam  sariranti va bhikkhu
ditthiya  sati  brahmacariyavaso na hoti . ete te bhikkhu ubho
ante  anupagamma  majjhena  tathagato dhammam deseti upadanapaccaya
bhavoti  .pe.  tanhapaccaya  upadananti  ...  vedanapaccaya
Tanhati  ...  phassapaccaya  vedanati  ...  salayatanapaccaya
phassoti  ...  namarupapaccaya  salayatananti  ...  vinnanapaccaya
namarupanti ... Sankharapaccaya vinnananti.
   [132]  Katame  nu  kho  bhante sankhara kassa ca panime
sankharati  .  no kallo panhoti bhagava avoca katame sankhara
kassa  ca  panime  sankharati  iti va bhikkhu yo vadeyya anne
sankhara  annassa  ca  panime  sankharati  iti  va  bhikkhu yo
vadeyya  ubhayametam  ekattham  byanjanameva  nanam  .  tam  jivam tam
sariranti  va  bhikkhu  ditthiya  sati  brahmacariyavaso  na  hoti
annam  jivam  annam  sariranti va bhikkhu ditthiya sati brahmacariyavaso
na  hoti  .  ete  te  bhikkhu ubho ante anupagamma majjhena
tathagato dhammam deseti avijjapaccaya sankharati.
   [133] Avijjaya tveva bhikkhu asesaviraganirodha yanissa tani 1-
visukayitani  visevitani  vipphanditani  kanici kanici katamam jaramaranam
kassa  ca  panidam  jaramaranam  iti  va annam jaramaranam annassa ca
panidam jaramaranam iti va tam jivam tam sariram iti va annam jivam annam
sariram  iti  va sabbanissa tani 2- pahinani bhavanti ucchinnamulani
talavatthukatani anabhavangatani ayatim anuppadadhammani.
   [134] Avijjaya tveva bhikkhu asesaviraganirodha yanissa tani
visukayitani  visevitani  vipphanditani  kanici  kanici  katama jati
@Footnote: 1 Yu. yanissitani. evamuparipi . 2 Yu. sabbanissitani. evamuparipi.
Kassa  ca  panayam  jati iti va anna jati annassa ca panayam
jati iti va tam jivam tam sariram iti va annam jivam annam sariram iti
va   sabbanissa   tani   pahinani   bhavanti   ucchinnamulani
talavatthukatani anabhavangatani ayatim anuppadadhammani.
   [135] Avijjaya tveva bhikkhu asesaviraganirodha yanissa tani
visukayitani  visevitani  vipphanditani  kanici  kanici  katamo bhavo
.pe. katamam upadanam ... katama tanha ... katama vedana ...
Katamo phasso ... katamam salayatanam ... katamam namarupam ... katamam
vinnanam ....
   [136]  Avijjaya  tveva  bhikkhu  asesaviraganirodha yanissa
tani  visukayitani  visevitani  vipphanditani  kanici  kanici katame
sankhara  kassa  ca  panime  sankhara  iti va anne sankhara
annassa  ca  panime sankhara iti va tam jivam tam sariram iti va
annam  jivam  annam  sariram  iti  va  sabbanissa  tani  pahinani
bhavanti   ucchinnamulani  talavatthukatani  anabhavangatani  ayatim
anuppadadhammaniti. Pancamam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 72-75. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=16&item=128&items=9&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=16&item=128&items=9&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=16&item=128&items=9&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=16&item=128&items=9&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=128              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=1728              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=1728              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :