ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.
          Rahogatavaggo dutiyo
   [391]  Atha  kho  annataro bhikkhu yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi . ekamantam
nisinno  kho  so  bhikkhu  bhagavantam  etadavoca  idha mayham bhante
rahogatassa  patisallinassa  evam  cetaso  parivitakko udapadi tisso
vedana  vutta  bhagavata sukha vedana dukkha vedana adukkhamasukha
vedana  ima tisso vedana vutta bhagavata . vuttam kho panetam
bhagavata  yankinci  vedayitam tam dukkhasminti kim nu kho etam bhagavata
sandhaya bhasitam yankinci vedayitam tam dukkhasminti.
   {391.1} Sadhu sadhu bhikkhu tisso ima bhikkhu vedana vutta
maya sukha vedana dukkha vedana adukkhamasukha vedana ima tisso
vedana vutta maya . vuttam kho panetam bhikkhu maya yankinci vedayitam tam
dukkhasminti tam kho panetam bhikkhu maya sankharanamyeva aniccatam sandhaya
bhasitam yankinci vedayitam tam dukkhasminti . tam kho panetam bhikkhu maya
sankharanamyeva   khayadhammatam  vayadhammatam  viragadhammatam  nirodhadhammatam
viparinamadhammatam sandhaya bhasitam yankinci vedayitam tam dukkhasminti.
   [392]  Atha  kho pana bhikkhu maya anupubbasankharanam nirodho
akkhato  pathamajjhanam  samapannassa  vaca niruddha hoti dutiyajjhanam
Samapannassa  vitakkavicara  niruddha  honti  tatiyajjhanam samapannassa
piti  niruddha hoti catutthajjhanam samapannassa assasapassasa niruddha
honti  akasanancayatanam  samapannassa  rupasanna  niruddha  hoti
vinnanancayatanam   samapannassa   akasanancayatanasanna  niruddha
hoti  akincannayatanam  samapannassa  vinnanancayatanasanna  niruddha
hoti  nevasannanasannayatanam  samapannassa  akincannayatanasanna
niruddha hoti sannavedayitanirodham samapannassa sanna ca vedana ca niruddha
honti. Khinasavassa bhikkhuno rago niruddho hoti doso niruddho hoti moho
niruddho hoti.
   [393] Atha kho bhikkhu maya anupubbasankharanam vupasamo akkhato
pathamajjhanam samapannassa vaca vupasanta hoti dutiyajjhanam samapannassa
vitakkavicara  vupasanta honti .pe. sannavedayitanirodham samapannassa
sanna ca vedana ca vupasanta honti. Khinasavassa bhikkhu rago vupasanto
hoti doso vupasanto hoti moho vupasanto hoti.
   [394]  Chayima  bhikkhu  passaddhiyo  pathamajjhanam  samapannassa
vaca  patippassaddha  hoti  dutiyajjhanam  samapannassa  vitakkavicara
patippassaddha    honti   tatiyajjhanam   samapannassa   piti
patippassaddha  hoti  catutthajjhanam  samapannassa  assasapassasa
Patippassaddha   honti  sannavedayitanirodham  samapannassa  sanna
ca  vedana  ca  patippassaddha  honti  .  khinasavassa  bhikkhuno
rago  patippassaddho  hoti  doso  patippassaddho  hoti  moho
patippassaddho hotiti. Pathamam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 268-270. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=18&item=391&items=4&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=18&item=391&items=4&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=18&item=391&items=4&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=18&item=391&items=4&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=391              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3061              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3061              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :