ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā
   [211]  4  Tatra kho āyasmā sārīputto bhikkhū āmantesi
āvuso bhikkhavoti . āvusoti kho te bhikkhū āyasmato sārīputtassa
paccassosuṃ  .  āyasmā  sārīputto  etadavoca dussīlassa āvuso
sīlavipannassa  hatūpaniso  hoti  avippaṭisāro  avippaṭisāre  asati
avippaṭisāravipannassa  hatūpanisaṃ  hoti  pāmujjaṃ  pāmujje  asati
pāmujjavipannassa  hatūpanisā  hoti  pīti  pītiyā  asati  pītivipannassa
hatūpanisā  hoti  passaddhi  passaddhiyā  asati  passaddhivipannassa
hatūpanisaṃ  hoti  sukhaṃ  sukhe  asati  sukhavipannassa  hatūpaniso  hoti
sammāsamādhi    sammāsamādhimhi    asati   sammāsamādhivipannassa
hatūpanisaṃ    hoti    yathābhūtañāṇadassanaṃ    yathābhūtañāṇadassane
asati     yathābhūtañāṇadassanavipannassa    hatūpanisā    hoti
Nibbidā  nibbidāya  asati  nibbidāvipannassa  hatūpaniso hoti virāgo
virāge  asati  virāgavipannassa  hatūpanisaṃ  hoti  vimuttiñāṇadassanaṃ
seyyathāpi  āvuso  rukkho  sākhāpalāsavipanno tassa pappaṭikāpi na
pāripūriṃ gacchati tacopi pheggupi sāropi na pāripūriṃ gacchati evameva
kho  āvuso  dussīlassa  sīlavipannassa  hatūpaniso hoti avippaṭisāro
avippaṭisāre  asati  avippaṭisāravipannassa  hatūpanisaṃ  hoti  .pe.
Vimuttiñāṇadassanaṃ  .  sīlavato  āvuso  sīlasampannassa upanisasampanno
hoti   avippaṭisāro  avippaṭisāre  sati  avippaṭisārasampannassa
upanisasampannaṃ  hoti  pāmujjaṃ  pāmujje  sati  pamujjasampannassa
upanisasampanno  hoti  pīti  pītiyā sati pītisampannassa upanisasampannā
hoti  passaddhi  passaddhiyā  sati  passaddhisampannassa  upanisasampannaṃ
hoti  sukhaṃ sukhe sati sukhasampannassa upanisasampanno hoti sammāsamādhi
sammāsamādhimhi  sati  sammāsamādhisampannassa  upanisasampannaṃ  hoti
yathābhūtañāṇadassanaṃ  yathābhūtañāṇadassane  sati  yathābhūtañāṇadassanasampannassa
upanisasampannā  hoti  nibbidā  nibbidāya  sati  nibbidāsampannassa
upanisasampanno  hoti  virāgo  virāge  sati  virāgasampannassa
upanisasampannaṃ   hoti   vimuttiñāṇadassanaṃ   seyyathāpi   āvuso
rukkho  sākhāpalāsasampanno  tassa  pappaṭikāpi  pāripūriṃ  gacchati
tacopi  pheggupi  sāropi  pāripūriṃ  gacchati  evameva kho āvuso
sīlavato   sīlasampannassa   upanisasampanno   hoti  avippaṭisāro
Avippaṭisāre    sati    avippaṭisārasampannassa   upanisasampannaṃ
hoti .pe. Vimuttiñāṇadassananti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 339-341. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=24&item=211&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=24&item=211&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=24&item=211&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=24&item=211&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=211              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :