ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto
            Suttanipate dutiyo culavaggo
                  pathamam ratanasuttam
   [314] |314.647| 1 Yanidhabhutani samagatani
             bhummani va yani va antalikkhe
             sabbeva bhuta sumana bhavantu
   |314.648| athopi sakkacca sunantu bhasitam
             tasma hi bhuta nisametha sabbe
             mettam karotha manusiya pajaya.
             Diva ca ratto ca haranti ye balim
             tasma hi ne rakkhatha appamatta.
   |314.649| Yam kinci vittam idha va huram va
             saggesu va yam ratanam panitam
             na no samam atthi tathagatena
             idampi buddhe ratanam panitam.
             Etena saccena suvatthi hotu.
   |314.650| Khayam viragam amatam panitam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page368.

Yadajjhaga sakyamuni samahito na tena dhammena samatthi kinci idampi dhamme ratanam panitam. Etena saccena suvatthi hotu. |314.651| Yambuddhasettho 1- parivannayi sucim samadhimanantarikannamahu samadhina tena samo na vijjati idampi dhamme ratanam panitam. Etena saccena suvatthi hotu. |314.652| Ye puggala atthasatam pasattha cattari etani yugani honti te dakkhineyya sugatassa savaka etesu dinnani mahapphalani idampi sanghe ratanam panitam. Etena saccena suvatthi hotu. |314.653| Ye suppayutta manasa dalhena nikkamino gotamasasanamhi te pattipatta amatam vigayha laddha mudha nibbutim bhunjamana idampi sanghe ratanam panitam. @Footnote: 1 Ma. yam ....

--------------------------------------------------------------------------------------------- page369.

Etena saccena suvatthi hotu. |314.654| Yathindakhilo pathavim sito siya catubbhi vatebhi asampakampiyo tathupamam sappurisam vadami yo ariyasaccani avecca passati idampi sanghe ratanam panitam. Etena saccena suvatthi hotu. |314.655| Ye ariyasaccani vibhavayanti gambhirapannena sudesitani kincapi te honti bhusappamatta na te bhavam atthamamadiyanti idampi sanghe ratanam panitam. Etena saccena suvatthi hotu. |314.656| Sahavassa dassanasampadaya tayassu dhamma jahita bhavanti sakkayaditthi vicikicchitanca silabbatam vapi yadatthi kinci |314.657| catuhapayehi ca vippamutto cha 1- cabhithanani abhabbo 2- katum idampi sanghe ratanam panitam. @Footnote: 1 Ma. chaccabhithanani. 2 Ma. abhabba katum.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page370.

Etena saccena suvatthi hotu. |314.658| Kincapi so kammam 1- karoti papakam kayena vacayuda cetasa va abhabbo so tassa paticchadaya abhabbata ditthapadassa vutta idampi sanghe ratanam panitam. Etena saccena suvatthi hotu. |314.659| Vanappagumbe yatha phussitagge gimhanamase pathamasmim gimhe tathupamam dhammavaram adesayi nibbanagamim paramam hitaya idampi buddhe ratanam panitam. Etena saccena suvatthi hotu. |314.660| Varo varannu varado varaharo anuttaro dhammavaram adesayi idampi buddhe ratanam panitam. Etena saccena suvatthi hotu. |314.661| Khinam puranam navam natthi sambhavam virattacittayatike 2- bhavasmim te khinabija avirulhichanda @Footnote: 1 Ma. kamma . 2 Po. Yu. virattacitta ayatike.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page371.

Nibbanti dhira yathayampadipo 1- idampi sanghe ratanam panitam. Etena saccena suvatthi hotu. |314.662| Yanidha bhutani samagatani bhummani va yani va antalikkhe tathagatam devamanussapujitam buddham namassama suvatthi hotu. |314.663| Yanidha bhutani samagatani bhummani va yani va antalikkhe tathagatam devamanussapujitam dhammam namassama suvatthi hotu. |314.664| Yanidha bhutani samagatani bhummani va yani va antalikkhe tathagatam devamanussapujitam sangham namassama suvatthi hotu. Ratanasuttam pathamam. ----------- @Footnote: 1 Ma. yathayam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 367-371. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=25&item=314&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=25&item=314&items=1&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=25&item=314&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=25&item=314&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=314              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=29&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=29&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :