ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 1 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi
   [925]  Katame  dhammā  ganthā  cattāro  ganthā  abhijjhā
kāyagantho  byāpādo  kāyagantho  sīlabbataparāmāso  kāyagantho
idaṃsaccābhiniveso  kāyagantho abhijjhā kāyagantho aṭṭhasu lobhasahagatesu
cittuppādesu   uppajjati   byāpādo   kāyagantho   dvīsu
domanassasahagatesu   cittuppādesu   uppajjati   sīlabbataparāmāso
kāyagantho ca idaṃsaccābhiniveso kāyagantho ca catūsu diṭṭhigatasampayuttesu
cittuppādesu   uppajjanti   ime   dhammā   ganthā  .
Katame  dhammā  noganthā  ṭhapetvā  ganthe  avasesaṃ akusalaṃ catūsu
bhūmīsu  kusalaṃ  catūsu  bhūmīsu  vipāko  tīsu  bhūmīsu  kiriyābyākataṃ
rūpañca nibbānañca ime dhammā noganthā.
   [926]  Katame  dhammā  ganthaniyā  tīsu  bhūmīsu kusalaṃ akusalaṃ
tīsu  bhūmīsu  vipāko  tīsu  bhūmīsu  kiriyābyākataṃ  sabbañca  rūpaṃ
ime  dhammā  ganthaniyā  .  katame  dhammā  aganthaniyā cattāro
Maggā  apariyāpannā  cattāri  ca  sāmaññaphalāni  nibbānañca ime
dhammā aganthaniyā.
   [927] Katame dhammā ganthasampayuttā cattāro diṭṭhigatasampayuttā
cittuppādā      cattāro      diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā
cittuppādā  etthuppannaṃ  lobhaṃ  ṭhapetvā  dve  domanassasahagatā
cittuppādā etthuppannaṃ paṭighaṃ ṭhapetvā ime dhammā ganthasampayuttā.
Katame  dhammā  ganthavippayuttā  catūsu  diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatesu
cittuppādesu      uppanno      lobho      dvīsu
domanassasahagatesu  cittuppādesu  uppannaṃ  paṭighaṃ  vicikicchāsahagato
cittuppādo  uddhaccasahagato  cittuppādo  catūsu  bhūmīsu  kusalaṃ
catūsu  bhūmīsu  vipāko  tīsu  bhūmīsu  kiriyābyākataṃ rūpañca nibbānañca
ime dhammā ganthavippayuttā.
   [928]  Katame  dhammā  ganthācevaganthaniyāca  teva  ganthā
ganthācevaganthaniyāca  .  katame  dhammā  ganthaniyācevanocaganthā
ṭhapetvā  ganthe  avasesaṃ  akusalaṃ  tīsu  bhūmīsu  kusalaṃ  tīsu bhūmīsu
vipāko  tīsu  bhūmīsu  kiriyābyākataṃ  sabbañca  rūpaṃ  ime  dhammā
ganthaniyācevanocaganthā  .  aganthaniyā  dhammā  na  vattabbā
ganthācevaganthaniyācātipi ganthaniyācevanocaganthātipi.
   [929]  Katame  dhammā  ganthācevaganthasampayuttāca  yattha
diṭṭhi  ca  lobho  ca  ekato  uppajjanti  ime  dhammā
Ganthācevaganthasampayuttāca . katame dhammā ganthasampayuttācevanocaganthā
aṭṭha  lobhasahagatā  cittuppādā  dve  domanassasahagatā cittuppādā
etthuppanne  ganthe  ṭhapetvā  ime  dhammā  ganthasampayuttā-
cevanocaganthā   .   ganthavippayuttā  dhammā  na  vattabbā
ganthācevaganthasampayuttācātipi ganthasampayuttācevanocaganthātipi.
   [930]  Katame  dhammā  ganthavippayuttā  ganthaniyā  catūsu
diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatesu  cittuppādesu  uppanno  lobho  dvīsu
domanassasahagatesu  cittuppādesu  uppannaṃ  paṭighaṃ  vicikicchāsahagato
cittuppādo   uddhaccasahagato  cittuppādo  tīsu  bhūmīsu  kusalaṃ
tīsu  bhūmīsu  vipāko  tīsu  bhūmīsu  kiriyābyākataṃ sabbañca rūpaṃ ime
dhammā  ganthavippayuttā  ganthaniyā  .  katame dhammā ganthavippayuttā
aganthaniyā  cattāro  maggā apariyāpannā cattāri ca sāmaññaphalāni
nibbānañca   ime   dhammā   ganthavippayuttā  aganthaniyā  .
Ganthasampayuttā  dhammā  na  vattabbā  ganthavippayuttā  ganthaniyātipi
ganthavippayuttā aganthaniyātipi.
               ----------------
   [931]  Katame  dhammā  oghā .pe. katame dhammā yogā
.pe.  katame  dhammā  nīvaraṇā  cha  nīvaraṇāni  kāmacchandanīvaraṇaṃ
byāpādanīvaraṇaṃ  thīnamiddhanīvaraṇaṃ  uddhaccakukkuccanīvaraṇaṃ  vicikicchānīvaraṇaṃ
avijjānīvaraṇaṃ    kāmacchandanīvaraṇaṃ    aṭṭhasu    lobhasahagatesu
Cittuppādesu  uppajjati  byāpādanīvaraṇaṃ  dvīsu  domanassasahagatesu
cittuppādesu  uppajjati  thīnamiddhanīvaraṇaṃ  sasaṅkhārikesu  akusalesu
uppajjati  uddhaccanīvaraṇaṃ  uddhaccasahagatesu  cittuppādesu  uppajjati
kukkuccanīvaraṇaṃ  dvīsu  domanassasahagatesu  cittuppādesu  uppajjati
vicikicchānīvaraṇaṃ  vicikicchāsahagatesu cittuppādesu uppajjati avijjānīvaraṇaṃ
sabbākusalesu  uppajjati  ime  dhammā  nīvaraṇā  .  katame
dhammā  nonīvaraṇā  ṭhapetvā  nīvaraṇe  avasesaṃ  akusalaṃ  catūsu
bhūmīsu  kusalaṃ  catūsu  bhūmīsu  vipāko  tīsu  bhūmīsu  kiriyābyākataṃ
rūpañca nibbānañca ime dhammā nonīvaraṇā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 360-363. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=34&item=925&items=7              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=34&item=925&items=7&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=34&item=925&items=7              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=34&item=925&items=7              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=925              Contents of The Tipitaka Volume 34 http://84000.org/tipitaka/read/?index_34

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :