ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 7 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ
            Adhipatimūlakaṃ
   [783]  Adhipatipaccayā  nahetuyā dasa ... naārammaṇe satta
naanantare  dasa  nasamanantare  dasa  nasahajāte  satta  naaññamaññe
aṭṭha nanissaye satta naupanissaye satta napurejāte dasa napacchājāte
dasa  naāsevane  dasa  nakamme  dasa  navipāke  dasa  naāhāre
dasa  naindriye  dasa  najhāne  dasa  namagge  dasa  nasampayutte
aṭṭha  navippayutte  satta noatthiyā satta nonatthiyā dasa novigate
dasa noavigate satta.
   [784]  Adhipatiatthiavigatanti  nahetuyā aṭṭha ... naārammaṇe
satta naanantare aṭṭha nasamanantare aṭṭha nasahajāte ekaṃ naaññamaññe
cattāri  nanissaye  ekaṃ  naupanissaye  satta  napurejāte  satta
napacchājāte  aṭṭha  naāsevane  aṭṭha  nakamme  aṭṭha  navipāke
aṭṭha  naāhāre  aṭṭha  naindriye  aṭṭha  najhāne aṭṭha namagge
aṭṭha  nasampayutte  cattāri  navippayutte  cattāri nonatthiyā aṭṭha
novigate aṭṭha.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page261.

[785] Adhipatinissayaatthiavigatanti nahetuyā aṭṭha ... naārammaṇe satta naanantare aṭṭha nasamanantare aṭṭha nasahajāte ekaṃ naaññamaññe cattāri naupanissaye satta napurejāte satta napacchājāte aṭṭha naāsevane aṭṭha nakamme aṭṭha navipāke aṭṭha naāhāre aṭṭha naindriye aṭṭha najhāne aṭṭha namagge aṭṭha nasampayutte cattāri navippayutte tīṇi nonatthiyā aṭṭha novigate aṭṭha. [786] Adhipatinissayavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā cattāri ... naārammaṇe tīṇi naanantare cattāri nasamanantare cattāri nasahajāte ekaṃ naaññamaññe cattāri naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte cattāri naāsevane cattāri nakamme cattāri navipāke cattāri naāhāre cattāri naindriye cattāri najhāne cattāri namagge cattāri nasampayutte cattāri nonatthiyā cattāri novigate cattāri. [787] Adhipatiārammaṇaupanissayanti nahetuyā satta ... Naanantare satta nasamanantare satta nasahajāte satta naaññamaññe satta nanissaye satta napurejāte satta napacchājāte satta naāsevane satta nakamme satta navipāke satta naāhāre satta naindriye satta najhāne satta namagge satta nasampayutte satta navippayutte satta noatthiyā satta nonatthiyā satta novigate satta

--------------------------------------------------------------------------------------------- page262.

Noavigate satta. [788] Adhipatiārammaṇaupanissayapurejātaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ nasahajāte ekaṃ naaññamaññe ekaṃ nanissaye ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [789] Adhipatiārammaṇanissayaupanissayapurejātavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ nasahajāte ekaṃ naaññamaññe ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [790] Adhipatisahajātanissayaatthiavigatanti nahetuyā satta ... naārammaṇe satta naanantare satta nasamanantare satta naaññamaññe tīṇi naupanissaye satta napurejāte satta napacchājāte satta naāsevane satta nakamme satta navipāke satta naāhāre satta naindriye satta najhāne satta namagge satta nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā satta novigate satta. [791] Adhipatisahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page263.

Nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [792] Adhipatisahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naaññamaññe tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi naindriye tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [793] Adhipatisahajātanissayavipākaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [794] Adhipatisahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte

--------------------------------------------------------------------------------------------- page264.

Ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [795] Adhipatisahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [796] Adhipatisahajātaaññamaññanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [797] Adhipatisahajātanissayaāhāraindriyaatthiavigatanti nahetuyā satta ... naārammaṇe satta naanantare satta nasamanantare satta naaññamaññe tīṇi naupanissaye satta napurejāte satta napacchājāte satta naāsevane satta nakamme satta navipāke satta najhāne satta namagge satta nasampayutte tīṇi navippayutte

--------------------------------------------------------------------------------------------- page265.

Tīṇi nonatthiyā satta novigate satta. [798] Adhipatisahajātaaññamaññanissayaāhāraindriyasampayutta- atthiavigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [799] Adhipatisahajātanissayaāhāraindriyavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naaññamaññe tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi najhāne tīṇi namagge tīṇi nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [800] Adhipatisahajātanissayavipākaāhāraindriyaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [801] Adhipatisahajātaaññamaññanissayavipākaāhāraindriya- sampayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page266.

Naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [802] Adhipatisahajātanissayavipākaāhāraindriyavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [803] Adhipatisahajātanissayaindriyamaggaatthiavigatanti nahetuyā satta ... naārammaṇe satta naanantare satta nasamanantare satta naaññamaññe tīṇi naupanissaye satta napurejāte satta napacchājāte satta naāsevane satta nakamme satta navipāke satta naāhāre satta najhāne satta nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā satta novigate satta. [804] Adhipatisahajātaaññamaññanissayaindriyamaggasampayutta- atthiavigatanti nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi najhāne tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [805] Adhipatisahajātanissayaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page267.

Nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naaññamaññe tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi naāhāre tīṇi najhāne tīṇi nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [806] Adhipatisahajātanissayavipākaindriyamaggaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [807] Adhipatisahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamagga- sampayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [808] Adhipatisahajātanissayavipākaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre

--------------------------------------------------------------------------------------------- page268.

Ekaṃ najhāne ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [809] Adhipatihetusahajātanissayaindriyamaggaatthiaviganti naārammaṇe cattāri ... naanantare cattāri nasamanantare cattāri naaññamaññe dve naupanissaye cattāri napurejāte cattāri napacchājāte cattāri naāsevane cattāri nakamme cattāri navipāke cattāri naāhāre cattāri najhāne cattāri nasampayutte dve navippayutte dve nonatthiyā cattāri novigate cattāri. [810] Adhipatihetusahajātaaññamaññanissayaindriyamaggasampayutta- atthiavigatanti naārammaṇe dve ... naanantare dve nasamanantare dve naupanissaye dve napurejāte dve napacchājāte dve naāsevane dve nakamme dve navipāke dve naāhāre dve najhāne dve navippayutte dve nonatthiyā dve novigate dve. [811] Adhipatihetusahajātanissayaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti naārammaṇe dve ... naanantare dve nasamanantare dve naaññamaññe dve naupanissaye dve napurejāte dve napacchājāte dve naāsevane dve nakamme dve navipāke dve naāhāre dve najhāne dve nasampayutte dve nonatthiyā dve novigate dve. [812] Adhipatihetusahajātanissayavipākaindriyamaggaatthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ ... naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte

--------------------------------------------------------------------------------------------- page269.

Ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [813] Adhipatihetusahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamagga- sampayuttaatthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ ... naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. [814] Adhipatihetusahajātanissayavipākaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ ... naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naāhāre ekaṃ najhāne ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ. Adhipatimūlakaṃ niṭṭhitaṃ.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 260-269. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=40&item=783&items=32&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=40&item=783&items=32&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=40&item=783&items=32&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=40&item=783&items=32&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=783              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :