ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
          Sanidassanattikasappatighaduke
          nasanidassanattikanasappatighadukam
   [562]  Anidassanasappatigham  sappatigham  dhammam  paticca naanidassana-
sappatigho  nasappatigho  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  anidassana-
sappatigham  sappatigham  dhammam  paticca  nasanidassanasappatigho  nasappatigho
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  anidassanasappatigham  sappatigham  dhammam
paticca   naanidassanasappatigho  nasappatigho  ca  nasanidassanasappatigho
nasappatigho ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
   [563] Hetuya tini.
   [564]  Anidassanaappatigham  appatigham  dhammam  paticca naanidassana-
appatigho  naappatigho  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  anidassana-
sappatigham  appatigham  dhammam  paticca  nasanidassanasappatigho  naappatigho
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  .pe.  anidassanaappatigham  appatigham
dhammam  paticca  nasanidassanasappatigho  naappatigho  ca  naanidassana-
appatigho naappatigho ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
   [565] Hetuya panca.
      Sanidassanattikarupiduke nasanidassanattikanarupidukam
   [566]  Anidassanaappatigham  rupim  dhammam  paticca  nasanidassana-
sappatigho narupi dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [567] Hetuya tini.
   [568]  Anidassanaappatigham  arupim  dhammam  paticca  naanidassana-
appatigho  naarupi  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  anidassana-
appatigham  arupim  dhammam  paticca  nasanidassanasappatigho  naarupi  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  .pe.  anidassanaappatigham  arupim  dhammam
paticca   nasanidassanasappatigho   naarupi   ca  naanidassanasappatigho
naarupi ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
   [569] Hetuya cha.
          Sanidassanattikalokiyaduke
          nasanidassanattikanalokiyadukam
   [570]  Anidassanaappatigham  lokuttaram  dhammam paticca naanidassana-
appatigho nalokuttaro dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [571] Hetuya cha.
        Sanidassanattikakenacivinneyyaduke
        nasanidassanattikanakenacivinneyyadukam
   [572] Anidassanasappatigham kenacivinneyyam dhammam paticca naanidassana-
sappatigho nakenacivinneyyo dhammo uppajjati hetupaccaya: anidassana-
sappatigham  kenacivinneyyam  dhammam  paticca nasanidassanasappatigho nakenaci-
vinneyyo  dhammo  uppajjati hetupaccaya: anidassanasappatigham kenaci-
vinneyyam  dhammam  paticca naanidassanaappatigho nakenacivinneyyo dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  .pe. anidassanasappatigham kenacivinneyyam dhammam
paticca  nasanidassanasappatigho  nakenacivinneyyo  ca  naanidassanasappatigho
nakenacivinneyyo ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: cha . Anidassana-
appatigham   kenacivinneyyam   dhammam   paticca  naanidassanaappatigho
nakenacivinneyyo  dhammo  uppajjati hetupaccaya: cha . anidassana-
sappatigham   kenacivinneyyanca   anidassanaappatigham  kenacivinneyyanca
dhammam   paticca   nasanidassanasappatigho   nakenacivinneyyo  dhammo
Uppajjati hetupaccaya: cha.
   [573] Hetuya attharasa.
   [574]  Anidassanasappatigham  kenacinavinneyyam  dhammam  paticca
nasanidassanasappatigho    nakenacinavinneyyo   dhammo   uppajjati
hetupaccaya:.
   [575] Hetuya attharasa.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 269-272. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=45&item=1082&items=14&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=45&item=1082&items=14&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=1082&items=14&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=1082&items=14&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1082              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :